[HTML1]

Gisteren konden we zien, hoe Geert Wilders een groot deel van de Tweede Kamer schokte door het optreden van een niet nader genoemde NL journaliste, slachtoffer van verkrachting  door de Taliban, te veroordelen.

Deze journaliste had haar verkrachting immers publiekelijk vergoeilijkt en in de media respect getoond voor haar verkrachters.  Maar de NOS heeft in zijn alwijsheid alleen de joffers van Groen-Links en de PvdA, en Balkenende voor de TV-camera’s  gebracht.

Ik vond een video, waarin Wilders’ betoog beter uit de verf komt en ook  Pechtold (D66) en Slob (CU) aan het woord komen.

Wilders en zijn PVV lijken de enige politici, die het fundamentele politiek maatschappelijke probleem daadwerkelijk aan de orde stellen. Of zij het debat altijd even correct en scherp voeren, is een ander verhaal, maar het gebeurt tenminste.

De woordvoerende Kamerleden praten er stuk voor stuk omheen en het is nuttig te zien, hoe niet alleen de vrouw, maar ook de moraal en de logica door de Haagse politieke hoerenbende worden verkracht.

52 REACTIES

 1. Hmm, vind wel dat er een hoop mensen zijn hier die dhr. Wilders zo hoog hebben zitten, bedenk wel dat het ook Wilders is die heeft ingestemd met een in mijn ogen enorme schending van mijn en ieder anders recht, dit door destijds in te stemmen met het verplicht afstaan van vingerafdrukken voor paspoorten en id-kaarten, hij heeft er vervolgens ook niets aan gedaan of van gezegd dat deze vingerafdrukken in 1 centrale database komen waar politie en justitie ook toegang tot hebben.

  Ondanks dat hij zo hier en daar ongetwijfeld en ook onontkoombaar een punt heeft (in ieder geval in deze discussie) vind ik hem steeds meer verschijnselen vertonen van een recht’s dictator.

  R. Hartman (NI) [33] reageerde op deze reactie.

 2. @Oscar [21]:

  Ik kan het voor 100% eens zijn met je betoog.
  Het linkse beleid is rascistisch maar verscholen door een politiek correct sausje er overheen te gieten.

 3. @flap [31]: Ook Wilders is een collectivist en daarmee een control-freak. Dat probeert hij ook niet te verdoezelen. Zijn prioriteiten liggen echter net even wat realistischer dan die van zijn tegenstrevers, en dat maakt een wereld van verschil.

  Ik vind het wel opmerkelijk dat Oscar Wilders als links qualificeert, waar hij in mijn ogen gematigd rechts is, en in die van het merendeel van de politici en het journaille zelfs extreem rechts. Overigens vind ik Oscar’s reacties verder helder en overtuigend.

  Uiteindelijk maakt links of rechts niet zoveel uit, hoewel rechts mij minder vrijheden afneemt (waar ik last van heb) dan links. Het probleem is individualisme versus collectivisme. Daar waar ‘groepsbelang’ voorrang krijgt boven individueel belang gaat het mis.

  Oscar [36] reageerde op deze reactie.

 4. @Oscar [21]:

  De grap is dat op deze site regelmatig valt te lezen dat Iraki’s of Afghanen de westerse vrijheid niet nodig hebben, of dat zij houden van de onderdrukking.

 5. Wilders had het scherper kunnen aanzetten.
  Waar hij op wijst, is die raadselachtige sympathie die socialisten voor islamisten aan de dag leggen.
  Vermoedelijk delen zij anti-westerse, anti-kapitalistische en anti-christelijke opvattingen, en vinden elkaar daarin.
  Dat deze vrouw haar verkrachters vergoelijkt, komt voort uit die politiek links correcte opvattingen, waarbij islamisten als een soort natuurlijke kameraden worden beschouwd.

  Was deze zelfde journaliste verkracht door een kapitalistische blanke republikeinse Amerikaanse soldaat, was de wereld voor links te klein geweest, en kookte Femke over van woede.

  R. Hartman (NI) [37] reageerde op deze reactie.

 6. @R. Hartman (NI) [33]:

  Wilders is binnen het kader van de parlementaire politieke partijen in veel opzichten natuurlijk veel minder links dan de D’66, PVDA etc., maar daarmee is nog niet gezegd dat Wilders en consorten gematigd rechts zouden zijn. Binnen het kader van parlementaire politieke partijen zijn er immers enkel linkse partijen waartussen de tegenstellingen veelal schijntegenstellingen zijn.

  De enige wezenlijke tegenstellingen die er bestaan tussen de parlementaire partijen is het verschil in belangengroepen. Groen links wil het geld dat de staat geheel legaal verworven heeft(Es war das Gesetz) verdelen onder de neo-hippie-en allochtone achterban en hun hobbies en het CDA deelt cadeautjes uit aan boeren en gezinnen. Zonder dat dit herverdelingssyteem, dat leidt tot roofbouw en decivilisatie, op zichzelf wordt gezien als gevaarlijk links wordt er net gedaan of alleen degenen die aan dit systeem meedoen en cadeautjes willen geven aan ‘kwetsbare groepen mensen’ links zijn en degenen die cadeautjes willen geven aan groepen die de empathie van de hardcore marxisten niet weten op te wekken rechts. Maar het is natuurlijk allemaal links. En net zoals je binnen de communistische partij in een éénpartijstaat ook geen echt links of rechts hebt, heb je binnen een parlementaire democratie hoogstens hardliners en hervormingsgezinden. Die allemaal doen of ze mijlenver van elkaar afstaan, maar natuurlijk allemaal sociaal-democratisch zijn. Omdat elke partij in het parlement een of meerdere belangengroepen dienen kan geen enkele partij een consequente moraal hebben.

  Femke Halsema kon in 2006 de katholieke kerk gerust ‘as van religieus kwaad’ noemen omdat katholieken, afgezien van ex-PPR 8 mei figuren die zo vervult zijn van zelfhaat dat ze toch wel op Groen Links zullen blijven stemmen, toch niet tot de achterban van Groen Links behoort. Wordt echter een groep die wél tot de Groen Links achterban hoort langs dezelfde ethische meetlat gelegd die Halsema gebruikte om de katholieke kerk ‘as van religieus kwaad’ te noemen dan zal men direct ‘schande!’ schreeuwen. Niet alleen omdat bij links de Eerste wet van Croughs opgaat, maar ook om de belangengroep tevreden te stellen. Alle partijen in het parlement zijn op hun geheel eigen wijze moreel totaal verknipt en inconsistent.

  Natuurlijk is Wilders niet gematigd rechts, maar behoort hij tot de gematigd hervormingsgezinden in een links bestel. Gematigd, want zo heel hervormingsgezind is Wilders niet. Hij is bijvoorbeeld voorstander van een ruime verzorgingstaat, alleen net iets minder ruim.

  Gematigd rechts zou in mijn ogen zijn: een partij die werkelijk met voorstellen komt om de roofbouw van de parlementair-democratische herverdeling drastisch in te dammen en bijvoorbeeld voorstellen doet om de verzorgingsstaat en het minimumloon af te schaffen, omroepen en onderwijsinstellingen geheel te privatiseren en stemrecht voortaan alleen nog te verlenen aan alfabetische belastingbetalers. Z’on partij zou in het linkse parlement echter geen lang leven beschoren zijn, als er al een zetel behaald zou kunnen worden. Parlementaire democratie is een veel doortraptere vorm van socialisme dan de dictatuur van het proletariaat.

  R. Hartman (NI) [37] reageerde op deze reactie.

 7. @beek [35]: Zie de opmerking van kereltje Pechtold, die werkelijk kant noch wal raakte. Maar had Wilders dat voorbeeld gebruikt, dan was het voor Pechtold wel OK geweest. Ook de krampachtige manier waarop deze corrupte Leidse ex-wethouder Wilders weer met een islamitische agenda trachtte te verbinden doet de gal overlopen. Werd overigens vakkundig gepareerd. Ik denk dat als hij het nog scherper had aangezet niet alleen het supertrio, maar de hele kamer weer over hem heen gevallen zou zijn. Tenslotte wordt men niet graag geconfronteerd met ongemakkelijke waarheden…

  @Oscar [36]: Helder uiteenzetting en ik ga ver met je mee. Overigens is afschaffen minimumloon wel een agendapunt van de PVV, eentje dat nog wel eens wat stemmen kan gaan kosten als de concurrentie daar in verkiezingstijd op gaat wijzen. Want ook daar koestert de gemiddelde burger zijn valse zekerheden.

  Ook je ‘stemrecht voor alfabetische belastingbetalers’ ondersteun ik, heb ik zelfs al eerder voor gepleit, omdat het de belangenverstrengeling van de beneficiaries (de belasting ontvangers) buiten spel plaatst, en daarmee een belangrijke electorale overweging voor de zittende pluche-plakkers.

  Je slotzin kan ik alleen maar voor de volle 100% onderschrijven. Maar op andere blogs wordt je meteen tot volksvijand nummer één verklaard als je meldt dat er iets niet helemaal spoort in een (parlementaire) democratie. Hetgeen dan maar weer het inzicht van dat ‘volk’ aantoont…

  Oscar [38] reageerde op deze reactie.

 8. @R. Hartman (NI) [37]:

  Het afschaffen van het minimumloon met behoud van de verzorginsstaat zal rampzalig worden. Des te meer een reden om je van die club af te keren.

  Dat terugbrengen van stemgerechtigen en het afschaffen van de verzorgingsstaat was enkel bij voorbeeld. Wat mij betreft wordt zowel de democratie als het heffen van belastingen afgeschaft. Minarchisme met een parlementaire democratie leidt uiteindelijk onvermijdelijk tot een machtspel waarin het aantal kiesgerechtigen zal worden verruimd.

  R. Hartman (NI) [39] reageerde op deze reactie.

 9. @Oscar [38]: Minarchisme leidt uiteindelijk altijd weer tot een topzware staat. NL is niet alleen geen echte parlementaire democratie, maar een parlementaire monarchie, waarmee de democratie meteen al uit de vergelijking verdwijnt. Zoals wijlen ACP het noemde: MPP, Monarchie en Politieke Pachters. En dat is erger dan een parlementaire democratie, hoewel je de verschillen waarschijnlijk met een kaarsje zult moeten zoeken.

  De verzorgingsstaat kan niet onverkort in stand gehouden worden bij afschaffing minimum loon in combinatie met belastingverlaging (die die minimumloon-verlaging aan loonslaaf-zijde ‘budgetneutraal’ moet houden). Indien toch: des te beter, want des te eerder stort het systeem in.

 10. Ik hoop dat iedereen die nou pleit voor afschaffing van de verzorgingsstaat ook het fatsoen heeft om dood te gaan voor hij op kosten van de rest van de gemeenchap 20 jaar in een bejaardenhuis blijft zitten kwijlen.

  Het moet me van het hart dat de meeste “vrijhijdsstrijders” slechts 1 belang hebben. Het belang van zichzelf, dit zal nooit lijden tot iets anders dan nog meer hebzucht en aanleiding geven tot meer i.p.v. minder regelgeving en belastingdruk.

  Paul Martens [41] reageerde op deze reactie.

 11. @flap [40]: Nou nou, wat een communistische reactie opeens, Flap. Een beetje mensen dood gaan zitten wensen die een andere visie dan jij hebben?

  Voor een goede verzorging van armen, zieken, gehandicapten en ouderen hebben we geen overheid nodig. Tenminste mits niet iedereen op zijn luie reet belasting af gaat zitten dragen (sorry: af laat stelen) en zélf eens stappen onderneemt om:

  a. Zichzelf financieel in te dekken voor de toekomst. Je hele leven lekker geld uitgeven en aan het eind van je leven op de zak van een ander gaan zitten teren is niet goed, nee. Dat heeft niets met zelfbeschikking te maken en ook niet met geen dwang op anderen uitoefenen.

  b. De handen eens uit de mouwen (of euro’s uit de beurs) trekt en in jouw omgeving eens wat goeds te doen. Je kunt met minder geld en gerichte hulp veel meer bereiken dan geld via het in het zwarte belastinggat door de roverheid laten verdelen. Maar dan moet Nederland wel van zijn luie krent komen, en dat is natuurlijk minder leuk dan meer dan de helft van de vruchten van jouw arbeid te laten afpikken, zeker?

  Maar parasiteren op de mensen die het wél voor elkaar hebben, deze via een overheid laten beroven van 50-70% van hun inkomen, dat vind je wél normaal?
  Laat mij vrij, laat mij zonder belastingdruk en ik zal nooit (al wordt ik 120 jaar oud, behulpzaam en ziek) ook maar enige cent uit de graaipot van de overheid terugvragen.

  flap [42] reageerde op deze reactie.

 12. @Paul Martens [41]: Nee ik wens niemand dood die het niet met mij eens is. Dat was ook niet de strekking.

  Ik vind het alleen heel erg jammer dat het ideaal van vrijheid schijnbaar wordt verward met een dikke bankrekening kunnen hebben. En als u de intentie heeft om 120 te worden op eigen kosten dan wens ik daarbij van harte succes dat zal ik niet tegenhouden, ik irriteer me alleen lichtellijk aan een ieder die eerst mede op kosten van de vervoeide staat een dure opleiding heeft genoten zich vervolgens in alle mogelijke bochten gaat wringen om onder zijn schuld uit te komen. Ja ik denk dat ik recht van spreken heb ja, ik werk vanaf mijn 16e heb ik nog nooit over lopen klagen of zeuren, het valt mij alleen op dat hoe meer mensen denken te hebben hoe meer ze willen.

  Een echt vrije samenleving is pas vrij als deze voor iedereen opgaat. Daar wil ik graag aan meewerken! maar daar is veel meer voor nodig dan hier alles maar ventileren zolang het maar eindigd op isme. Dat is een soort van egoisme (ja ik ook maar eens) waar niemand wat mee opschiet.

  Als dat mij een communist maakt dan zij het zo. Er is niets mis met eerlijk communisme. maar dan moet wel iedereen gelijk zijn en niet iedereen is gelijk behalve ik want ik ben iets meer gelijk. Dat werkt niet dat heeft de geschiedenis reeds bewezen.

  Ik blijf echter open staan voor werkbare alternatieven die verder gaan dan het direct persoonlijk financieel gewin van een enkele ten nadele van de massa!

  Paul Martens [43] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [44] reageerde op deze reactie.

 13. @flap [42]: Mag ik je nog 1 dingetje (wellicht overbodig) proberen duidelijk te maken?

  Vrijheid is niet alleen een dikke bankrekening. Klopt helemaal. Vrijheid is ook niet het beeld dat men heeft van kapitalisme. Een verkeerd beeld overigens, maar dat wordt weer een heel andere discussie.

  Vrijheid begint met persoonlijke vrijheid. Dat ben je (als ik je reacties mag interpreteren) wel met me eens. Die persoonlijke vrijheid hebben de meeste libertariërs al wel voor elkaar: hoe zij omgaan met hun omgeving, volgens welke persoonlijke moralen, normen en waarden ze willen leven, het niet opleggen van dwang op hun omgeving, enz. Ik generaliseer misschien een beetje, maar de paar libertarische “zielen” die ik heb ontmoet dragen hun persoonlijke vrijheid uit.

  Dus, tot zover hebben de meesten het wl redelijk humaan en menselijk tussen de oren.

  En dan komt het vólgende deel van de vrijheid: de financiële zelfbeschikking! En dan komen sites als deze pas in beeld. Want als libertariër kun je je persoonlijke vrijheden zelf wel regelen. Daar heb je geen website voor nodig, alleen gezond verstand en je eigen omgeving.
  Maar juist voor die volgende stap loop je tegen de muur van overheid en andersdenkenden (en niet-denkenden) aan. Daarom lees je hier veel over financiële aspecten, over de overheid e.d. Want dat kunnen we niet zelf oplossen. Dat kan alleen maar met anderen opgelost worden. Om te beginnen met al die misstanden, gebaseerd op feiten, aan de orde te stellen.
  Wellicht ziet een site als deze er dan wat eenzijdig uit, qua onderwerpen. Maar het heeft geen enkel nut om hier een artikel te posten over mijn persoonlijke vrijheden ten opzichte van mijn eigen denken en mijn directe omgeving. Dat lost niets op voor een ander, is niet van toepassing op een ander.

  Als men de eigen persoonlijke vrijheid nog niet op een rijtje hebt, heeft het ook geen enkele zin om hier artikelen te posten of reacties op artikelen te geven. Heb je dit wél onder controle, kun je ook over de onderwerpen op deze site discussiëren.

  Mocht je mensen tegenkomen die meer willen weten over die persoonlijke vrijheid en over wat universele moraal precies betekent: boeken en info volop. Bijvoorbeeld Free Domain Radio (Stefan Molyneux) is erg goed wat betreft moraal. Hij is een beetje narcistisch, maar een erg goede “debater”.

  flap [45] reageerde op deze reactie.

 14. @flap [42]: Oh ja, eerlijk communisme bestaat niet, net zo min als democratie eerlijk is. En ook het gedeeltelijk kapitalisme zoals wij tot nu toe hebben gekend is niet eerlijk. Want altijd is er een overheid met een geheime agenda en/of een machtsagenda.

  Of dat eerlijke maatschappij-systeem er ooit komt weet ik niet. Daarom zoek ik naar het alternatief om er aan te ontsnappen.

 15. @Paul Martens [43]: Voor waar het gaat om mijn “eigen persoonlijke vrijheid” denk ik dat ik deze voor zover mogellijk wel redellijk goed zit. Ik doe persoonlijk ook mijn stinkende best om zoveel mogellijk mensen te overtuigen van het belang van zulk een vrijheid iets wat niet gemakkellijk gaat als het in gewone mensentaal moet. niet iedereen in mijn omgeving incl. ik heeft een universitaire graad of opleiding. Dit is 1

  Verder ben ik ergens van mening dat de financiele zelfbeschikking slechts zo hoog op de agenda’s staan omdat onze overheid zo zijn best doet om zoveel mogellijk van onze zuurverdiende of gekregen centen op een zo opzichtig mogellijke manier over de welbekende balk te smijten.

  Daarnaast valt het mij gewoon op dat er wel heel veel wordt gepraat over vrijheden maar dat er tegelijkertijd heel veel steun wordt uitgesproken voor onze toekomstige blonde leider. Dit is iets wat ik dus niet kan rijmen met ook maar de basisbeginselen van libertarisme, want eenieder die de moeite heeft genomen om zijn partijprogramma door te nemen kan op zijn klompen aanvoelen dat dhr. Wilders mocht hij ooit zo ver komen dat hij echt verantwoordelijkheden krijgt niets liever doet dan de laatste restanten van onze vrijheden nog verder te beknotten.

  Ik denk dat in de basis we niet zo heel erg verschillen van mening maar dat de verschillen die er zijn vooral worden veroorzaakt door de plaats die we innemen in de huidige maatschappij.

  mvg. J. van Zanden

  Paul Martens [46] reageerde op deze reactie.

 16. @flap [45]: Over die universiteire graad e.d. zul je mijn reactie op een ander topic wel binnen krijgen.

  Wat betreft die steun aan de “blonde leider”: dat is ook vrijheid. Iedereen heeft bepaalde interesses die sterker zijn dan andere. Je ziet hier sommige mensen met veel kennis uitwijden over softdrugs, de ander over moslims, de volgende over de PVV en een vierde over het “big brother is watching you” idee. En een aantal mensen schrijft graag over anarchie, verdwijnen van de staat of het ontsnappen daaraan.
  Dat maakt de site dan toch weer divers genoeg om voor elk wat wils te bieden. Je moet hier niets, moet niets voor zoete koek aannemen. Er wordt je alleen de mogelijkheid geboden feiten en gedachtengoed te vernemen en hier je eigen conclusies aan te verbinden. En vooral om dieper op de materie in te gaan, die je aanspreekt. Wellicht verder op onderwerpen te zoeken.

  Dat mensen hier schrijven over het stemmen op PVV of wie dan ook, is hun uiteenzetting. Jij bent zelf eigen baas om dat wel of niet over te nemen.

  Als voorbeeld: ik heb absouut niets met drugs. Maar de reacties van TerriërBram op dit onderwerp zorgen er wel voor dat ik geïnteresseerd ben geworden in de toepassingen van de hennepplant en de geschiedenis waarom de overheden dit hebben verdrongen.
  Zo werkt deze site. Kennis aanbieden voor hen die dit willen vergaren.

  flap [47] reageerde op deze reactie.

 17. @Paul Martens [46]: Denk dat u mij verkeerd heeft begrepen voor wat betreft het al dan niet universitair. Het taalgebruik is hier over het algemeen van een iets hoger nivo dan wat ik in mijn omgeving hoor, dat was alles. Denk dat het toegankelijker wordt als het taalgebruik wordt versimpelt, alleen dan begeef je jezelf weer op een hellend vlak want dan zullen er regels moeten komen en dat is dus net weer niet de bedoeling..

  Verder zult u mij niets ten nadele over het doel van deze site horen zeggen, ik vind het een goed initiatief! Ik ben dol op kennis. (iets met kennis is macht) al zal het dan maar voor eigen gebruik en rust zijn.

  Paul Martens [48] reageerde op deze reactie.

 18. @flap [47]: Duidelijk, ik had je inderdaad verkeerd begrepen. Ik dacht dat je bedoelde dat hier uitsluitend door hoger opgeleide mensen of mensen met hoge inkomens geschreven werd.

  Maar je hebt gelijk, ik moet ook soms eens even op zoek naar een definitie van iemands woordgebruik. Dat werpt inderdaad misschien drempels op voor mensen met iets minder taalgevoel. Iets onbegrijpelijks lezen doet veel mensen afhaken. Daarom zijn de wetboeken zo lekker ondoorzichtig in taalgebruik: wie gaat dát nu allemaal uitdiepen tot hij het begrijpt?

  Dus 2 antwoorden op jouw reactie:
  1. Rechts bovenin staat een link naar een woordenlijst, waar veel begrippen verklaard zijn. Ook google en wikipedia helpen mij nogal eens op weg.
  2. En vragen staat vrij. Snap je iets niet, vraag om uitleg aan degene die de moeilijke begrippen heeft gebruikt.

  flap [49] reageerde op deze reactie.

 19. @flap [49]: Excuses niet nodig. En “je” en “jij” volstaat ook prima, anders had ik mijn voornaam hier niet gebruikt.
  Wat taalgebruik betreft: een ander topic bedient je al van duidelijk Nederlands, tot het beledigende toe, nietwaar? 😉

  Het blijft moeilijk om in zo’n commentaarbox iets eenduidig te schrijven. Veel prettiger is het, om in levende lijve dergelijke gesprekken te voeren. Maar jij woont in Friesland, begreep ik. En ik in Zeeland. Dus is dit een redelijk effectief middel voor communicatie, al wordt niet alles in een keer begrepen.

  En zoals je al gemerkt hebt, gaan sommige mensen (uit onmacht) over tot schelden. Het lijkt af en toe Geenstijl.nl wel. Je hebt ook gemerkt dat inhoudelijke reacties meer nut hebben en ook bijna altijd beantwoord worden. Een tipje: laat in ieder geval het gescheld of de botheid van andere reageerders niet je mening over deze site vormen. Vrijheid betekent ook dat de drempel om iemand hier de mond te snoeren erg hoog ligt.

  flap [51] reageerde op deze reactie.

 20. @Paul Martens [50]: O maar ik kan wel een schop van een ezel hebben hoor. Ik hanteer voor mezelf de stelling dat waar men uit frustratie begint te schelden de argumenten opzijn. Er is meer voor nodig dan wat hulpeloos geroep uit de ruimte om mij ergens weg te jagen.

  Verder heb je helemaal gelijk.

 21. Wilders (en blijkbaar vele anderen), gaat eraan voorbij dat een persoon toch zeker zelf wel mag uitmaken of het een verkrachting betreft of niet….. en/of dat kwalijk genomen moet worden. Gaan anderen nu bepalen wat je verwijtbaar moet vinden en wat niet??

Comments are closed.