monetair_systeemIk schrijf dit stukje als introductie op een nog volgend stuk dat het Venus Project als onderwerp heeft. Dit ambitieuze en daarom door veel mensen onmiddellijk als “utopisch” bestempelde plan heeft al een geruime tijd mijn interesse en ik wil daarom graag een beschouwing van het project in enigszins aangenaam leesbaar Nederlands geven.
 
Het Venus Project gaat er vanuit dat er niet langer sprake is van het monetaire systeem zoals wij dat kennen. Omdat dat aspect voor veel mensen zeer moeilijk te verteren is, wil ik met deze introductie proberen aan te tonen dat ons monetaire systeem zwaar achterhaald is en sowieso gedoemd is te falen, waardoor het essentieel is om verder te kijken dan onze neus lang is.

Het monetaire systeem zoals wij dat kennen werd duizenden jaren geleden in het leven geroepen in een tijd waarin er sprake van een relatief grote schaarste aan producten was. Aangezien het veel makkelijker was om een soort van tussenmiddel te hebben bij het doen van transacties omtrent deze schaarse producten, kwamen mensen al snel op het idee om “geld” te verzinnen.

Door duizenden jaren heen is er op monetair vlak eigenlijk weinig veranderd; de middelen zijn wat aangepast maar de functie van geld is nog precies hetzelfde gebleven. En de effecten die dit monetaire systeem op de maatschappij had, zijn effecten waarmee we vandaag de dag nog net zoveel te maken hebben.

Vier grote negatieve aspecten van het monetaire systeem

Er zijn vier duidelijke aspecten aanwijsbaar in ons huidige monetaire systeem die je zachtgezegd als negatief zou kunnen bestempelen. Deze aspecten zijn:

 • De noodzaak om “cyclische consumptie” in stand te houden
 • “De overvloed aan schaarste”
 • De prioriteit van de winst
 • Fiscale manipulatie

De noodzaak om “cyclische consumptie” in stand te houden

Je zou verwachten dat we in onze hedendaagse maatschappij te maken zouden hebben met producten die kwalitatief zo goed zijn dat ze makkelijk een leven lang mee zouden kunnen gaan. We hebben tenslotte altijd hard gestreefd naar zoveel mogelijk efficiëntie en duurzaamheid in onze manieren van produceren. Waarom is mijn vrij recentelijk aangeschafte breedbeeld-televisie dan al na een paar maanden ernstig aan het kuren cq. kapot en staat op zolder mijn televisie uit begin jaren tachtig nog steeds rustig zijn taak zonder problemen te vervullen?

Zomaar een willekeurig voorbeeldje dat aantoont dat er op het vlak van efficiënt en duurzaam produceren duidelijk iets niet klopt. Producten worden tegenwoordig dusdanig in elkaar gestoken dat hun levensduur belachelijk kort is, puur en alleen om ervoor te zorgen dat er geconsumeerd kan blijven worden. En dan is er nog een ander onvermijdelijk aspect.

Door de moordende mate van concurrentie die nodig is om tegenwoordig je producten (die veelal exact hetzelfde zijn als die van concurrenten, met hier en daar een minuscuul klein en verwaarloosbaar uiterlijk verschilletje) aan de man te krijgen, moet je je prijzen laag houden. En hoe houd je je prijzen laag? Precies, door goedkope en daarom vaak inferieure basisproducten te gebruiken. Die uiteindelijk onvermijdelijk leiden tot een inferieur eindproduct. Waar wij allen uit de praktijk waarschijnlijk talloze voorbeelden van kennen.

“De overvloed aan schaarste”

Dit klinkt een beetje raar en dat is het ook. Het is echter wel ongeveer wat er zich afspeelt. Schaarste is in onze hedendaagse Westerse maatschappij niets meer dan opzet. Zodra producten schaarser zijn leveren ze simpelweg veel meer op. Dus is het aantrekkelijk voor producenten om een idee van schaarste te creëren.

Als u denkt: “Waar heeft die jongen het in vredesnaam over?” dan vraag ik u bijvoorbeeld eens naar de farmaceutische industrie te kijken. Een veel toegepaste truc in deze industrie is het vervaardigen van een synthetische variant van een bepaalde stof die je ook gewoon in de natuur tegenkomt. Een goed voorbeeld op mijn eigen vakgebied is “Marinol”. Dit is een synthetische variant van THC (Tetrahydrocannabinol) en doet precies hetzelfde wat de biologische variant – in de vorm van Cannabis – doet. Alleen is het synthetisch en daardoor patenteerbaar. Dat geldt voor plantjes natuurlijk niet.

Het ludieke idee hierachter is dus om schaarste te creëren. Cannabis is door iedereen zo ongeveer overal te verbouwen en dat is dus bepaald geen gevalletje van schaarste te noemen. En dat kunnen we daarom helemaal niet hebben. Onze maatschappij draait tenslotte om het monetaire systeem en daarom moeten er winsten gemaakt worden. Dus is Cannabis bijna overal verboden en wordt Marinol als medische variant wel toegestaan. Twee keer exact dezelfde stof, maar er is er maar eentje waarmee geld verdiend kan worden en dus wordt die geprefereerd.

In dit kader wil ik een ieder ook meteen wijzen op de Codex Alimentarius die eind dit jaar – op 31 december om precies te zijn – geruisloos in werking zal treden. Als u het bovenstaande Marinol-voorbeeld als “onlogisch” beschouwt, kijkt u dan vooral eens wat documentaires over de Codex Alimentarius of lees er eens een boek of wat over. De Codex is de ideale manier voor grote bedrijven om nog veel meer geld te gaan verdienen door net als bij Marinol met patenteerbare varianten van biologische producten te komen. Geachte biologische voedingssector of natuurlijke gezondheidsinitiatieven, u gaat het de komende jaren heel erg zwaar krijgen.

De prioriteit van winst

Dit is een vrij duidelijke: zo ongeveer alles in onze levens draait tegenwoordig op de een of andere manier om het verkrijgen van winst. Dit verkrijgen van winst is een principe dat slechts bestaat doordat er zoals gezegd lang geleden daadwerkelijk sprake was van schaarste en men het monetaire systeem in het leven riep. Dit monetaire systeem had vervolgens tot gevolg dat zaken als “concurrentie” ontstonden. En ik hoef vast niet uit te leggen dat dat alles weer leidt tot het verheerlijken van het winstprincipe. De terminologie “grotere winstcijfers” waar menig mannenmens een harde plasser van krijgt, spreekt wat mij betreft boekdelen.

Winst is tegenwoordig een allesoverheersende factor. Eerste prioriteit in bijna alle facetten van onze levens: “Wat kan ik uit deze situatie halen?” Door deze fixatie zijn mensen vergeten dat het nastreven van winst gedrag is dat uit een ver verleden stamt waarin schaarste een onvermijdelijke levenswaarheid was. Laat het daarom nogmaals duidelijk zijn dat mijn stelling is dat echte schaarste niet meer bestaat.

Een simpel voorbeeld: de enige reden dat mensen in Afrika sterven van de honger is omdat zij niet in het bezit zijn van het smeermiddel van onze globale maatschappij dat “geld” heet. Zouden zij wel beschikken over geld, dan beschikten zij ook over voedsel en andere essentiële zaken. Het is niet het tekort aan voedsel of medicinale hulp dat de mensen daar dood doet gaan, het is de onwil van ons monetaire systeem om daar iets aan te willen doen.

Er valt daar verderop geen winst te behalen en dus sterven er mensen van de honger of ziektes. Honger die onnodig is aangezien wij jaarlijks werkelijk belachelijke hoeveelheden voedsel zonder na te denken wegsmijten, waarmee het argument “schaarste” direct van tafel geveegd kan worden. Medicijnen zijn er sowieso in onmetelijke overvloed. Maar doordat de “koopkracht” zich op andere plekken dan arme landen bevindt, lijden er miljoenen mensen erbarmelijke levens of sterven zelfs.

Een veel gehoord argument is dat winst maken een zogenaamde “incentive” zou zijn, een financiële stimulans om betere producten of diensten te leveren. Het tegenovergestelde blijkt echter veel vaker waar te zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de trieste vertoning rond de invoering van de elektrische auto in de VS. Hier is een prachtige documentaire over gemaakt met de veelzeggende naam “Who killed the electric car?“.

Ik wil niet teveel over de vaak tenenkrommende inhoud verklappen maar de conclusie is ongeveer dat elke vorm van vooruitgang op het vlak van het vinden van alternatieve brandstoffen, telkens weer tegengewerkt wordt door een of andere grote industrie die zich aangevallen voelt en daarom in “protectie-modus” schiet. De elektrische auto is in de VS ondertussen weer uit het straatbeeld verdwenen en geeft daarmee treffend aan dat geld of winst zeker niet voor vooruitgang hoeven te zorgen. En dat het vaak juist een “incentive” is om elke vorm van vooruitgang of verbetering tegen te werken.

De overheersende prioriteit van winst in onze samenleving is ook iets dat misdaad verder in de hand werkt. Doordat ons leven aan elkaar hangt van geforceerde competitie zijn mensen geneigd om een makkelijke – vaak “crimineel” genoemde – weg te kiezen. Zaken als werkloosheid zijn bijvoorbeeld bijna altijd een gevolg van de werking van het monetaire systeem: om de winst te kunnen vergroten wordt er besloten op het personeel te bezuinigen. En dus verliest iemand zijn of haar baan.

Een studie die uitgevoerd werd door Mary Merva en Richard Fowles toonde rond 1992 duidelijk aan dat er een verband zit tussen het werkloos worden van mensen en een stijgend misdaadpercentage. 1% stijging in werkloosheid leidde tot 6,7% meer moorden (1459 stuks), 3.4% meer gewelddadige misdaden (62.607 stuks) en een 2.4% stijging van eigendomsmisdaden (223.500 stuks). Hiermee wordt direct duidelijk hoe erg het monetaire systeem verantwoordelijk gehouden kan worden voor het bestaan en vergroten van criminaliteit in onze maatschappij.

Van kleine criminaliteit door burgers (zie voorgenoemde voorbeelden), bedrijfsmatige criminaliteit door bedrijven (fraude e.d.) of overheidsmatige misdaden (het voeren van oorlogen als overbekend voorbeeld), het heeft eigenlijk allemaal maar met één ding te maken: het monetaire systeem. Of het stelen uit levensbelang is omdat je niet beschikt over monetaire middelen, tot aan het uitbuiten of in geval van overheden massaal uitmoorden van andere volkeren, het is allemaal een resultaat van ons hebzuchtige en onmenselijke monetaire systeem. Een systeem dat hopeloos verouderd is maar dat op onverklaarbare wijze nog steeds het fundament van onze levens vormt.

Fiscale manipulatie

Dit onderdeel ga ik niet al te diep uitwerken aangezien we ons momenteel bevinden in een prachtig staaltje fiscale manipulatie, ook wel “de financiële crisis” genaamd. Een crisis die door het krampachtig in leven gehouden monetaire systeem veroorzaakt is en die nu langzaam maar zeker de echte levens van alle wereldbewoners begint te raken. Die financiële crisis is onomstotelijk een gevolg van het monetaire systeem, hoe je het ook wendt of keert. En zolang we met zijn allen vastblijven houden aan dit volledig uitgewoonde en zwaar misbruikte systeem, dan kunnen we er alleen maar meer ellende van blijven verwachten.

Ik wil financiële manipulatie alleen nog verduidelijken met een voorbeeld waar waarschijnlijk iedereen wel iets mee kan en dan ongeveer tot mijn conclusie voor deze introductie komen. Stel, u heeft veel geld. U zet het op de bank en u krijgt daar elk jaar door uw bank rente over uitgekeerd. Mooie deal, u doet helemaal niets en toch komen er centjes binnen. Stel echter dat u niet over veel geld beschikt. Dan vervalt u al snel in lenen of het “oneigenlijk” gebruik van bijvoorbeeld creditcards en dat levert u een schuld op. Zit u in deze situatie, dan betaalt u rente aan de bank over uw schuld. U voelt de bui vast al hangen. Kort door de bocht: de armen betalen voor de rijken. Met dank aan het monetaire systeem en de prioriteit van winst.

De naar poep riekende toekomst

Na bovenstaande opsomming is het hopelijk wat duidelijker geworden wat ons zwaar achterhaalde monetaire systeem ons elke dag weer aandoet. Onze levens draaien volledig om het krampachtig functioneren binnen een slaafse maatschappij die zich laat onderdrukken door een fictieve dreiging van schaarste. En weet u, de ellende wordt alleen nog maar erger zolang we niet besluiten het monetaire systeem vaarwel te zeggen. Sta mij toe dit nog wat te verduidelijken.

Door de reeds uitgebreid beschreven prioriteit van winst in combinatie met onze onstuitbare technologische vooruitgang komen we uit op een heikel punt: automatisering. Het toverwoord dat ondertussen al decennia gehanteerd wordt en dat daarmee ook al decennia zorgt voor extreme hoeveelheden banenverlies, heeft haar magische kracht nog lang niet verloren. Doordat het monetaire systeem concurrentie in de hand werkt, wordt werk steeds meer uitbesteed aan machines. Efficiënter, goedkoper en geen problemen met die vervelende trekjes die menselijke werknemers wel hebben. Een mening, griep, een grote bek, u verzint het maar.

Dit uitbesteden aan machines gebeurde al in allerlei sectoren zoals bijvoorbeeld de landbouw, waarin ooit grote delen van bevolkingen actief waren. Voor de industriële automatisering was ongeveer 60% van de Amerikaanse bevolking agrariër. Tegenwoordig ligt dat percentage op 3%.

Heel veel van die banen zijn in die tijd door de zogenaamde administratieve- of servicesector opgevuld. Maar de automatisering zet door. Software wordt van steeds hogere kwaliteit en processen die ooit alleen door mensen vervuld konden worden, worden nu veel beter, efficiënter en sneller uitgevoerd door machines. Kunstmatige intelligentie bestuurt al grote gedeelten van onze levens en deze trend zal zich blijven doorzetten. Het is slechts een kwestie van tijd voordat ook de mensen in de administratieve- of servicesector hun baan zullen verliezen in strijd voor de verheerlijking van winst. Hier is uiteraard een benaming voor: “technologische werkloosheid”.

En wat gaan die mensen dan precies doen? Werk levert een mens in een monetair systeem de middelen – geld inderdaad – op om te kunnen leven. Wat als er nu simpelweg geen werk meer overblijft voor grote groepen mensen? Hoe moeten die dan eten kopen? De wereldbevolking stijgt jaarlijks met grote sprongen, maar dat geldt dus ook voor de technologische vooruitgang. Oftewel: veel meer mensen zonder werk die dus geen inkomen hebben om van rond te komen. Het is hoe dan ook onvermijdelijk.

Het monetaire systeem is een systeem dat werkte in tijden waarin schaarste speelde. In onze tijd is er van schaarste helemaal geen sprake meer, tenzij je opzettelijk gecreëerde schaarste als een legitieme variant zou typeren. Er lijden mensen op deze planeet honger die helemaal geen honger zouden hoeven lijden, ware het niet dat ons monetaire systeem mensen zonder geld geen producten levert en aan de andere kant diezelfde mensen vaak door de prioritering van de winst ontdoet van de natuurlijke rijkdommen die hun landen bezitten. Met de onvermijdelijke nog verdere verslechtering van hun levensstandaard als gevolg. Het is tijd voor wat anders, of we willen of niet.

Het Venus Project is een project dat uitgaat van een maatschappij waarin geen monetair systeem aanwezig is. Ik hoop dat u na het lezen van dit artikel iets meer openstaat voor de mogelijkheid van een wereld zonder monetair systeem en de wensbaarheid van zo’n wereld. Als u dat nog niet stond, uiteraard.

De genoemde punten zouden mijns inziens meer dan voldoende moeten zijn om aan te tonen dat juist het vasthouden aan dit monetair systeem krankzinnig en onrealistisch is; niet het loslaten van deze tot Frankenstein verworden creatie van onze verre voorouders. In het volgende artikel zal ik het Venus Project beschrijven en daarbij proberen nog enkele andere overbodig en zinloos ingebakken begrippen onder de loep te nemen. Ik hoop uw aandacht dan weer te hebben.

Door Anarchiel

23 REACTIES

 1. Goed artikel en leuk geschreven. Al zit ik nog wel met een paar vragen.

  1. Is alleen het monetair systeem de schuld van de honger in bijvoorbeeld Afrika? De landen met een “goed draaiend” monetair systeem zijn juist de landen die (ik geef toe: middels dit systeem) juist veel schenken aan die landen. En halve technologie geven, waardoor de mensen daar maar half profiteren van onze arrogantie om te denken dat wij hun leven beter moeten maken. Ook (en dat klinkt hard) zijn deze bevolkingsgroepen geëxplodeerd door onze medische wetenschap: nu overleven ze ziektes die vroeger hun aantallen in bedwang hielden. Toen deze volkeren zonder onze medische kennis en technologie van hun land leefden, zorgde de natuur voor het niet (of minder hard) groeien van deze bevolkingsgroepen. Het is toch ook duidelijk, dat deze volkeren simpelweg minder creatief zijn en eeuwen op ons achterlopen? Ik bedoel: welke ontwikkelingen zijn uit die landen voortgekomen? Het is de Westerse wereld die technologische vooruitgang heeft geproduceerd.

  2. Is het niet kort door de bocht om het monetaire systeem alleen als nadelig te beschouwen? Die drijfveer van winst heeft ook gezorgd voor onze huidige kennis, technologie en welvaart. Weliswaar overdreven op sommige punten, maar zonder deze ontwikkelingen hadden we nu niet op deze wijze kunnen communiceren, bijvoorbeeld.

  3. Het monetaire systeem op basis van een goud- en zilverstandaard vond ik zo slecht nog niet. Toen bepaalde de schaarste van die metalen de ontwikkeling en werd er selectiever ontwikkeld. Nu, door het bijdrukken van geld vanuit het luchtledige, zijn we inderdaad helemaal doorgeschoten. De crisis is hier het bewijs van. Heb je hier ook een visie over? Over het monetaire systeem onder de goud- en zilverstandaard?

  4. Efficiëntie zorgt (deels) inderdaad voor werkloosheid. Maar ook voor meer banen in andere sectoren. De werkeloosheid in bijvoorbeeld Nederland zag er tot voor kort redelijk goed uit, ondanks de laatste 20 jaren van automatisering. Of zie je dit anders?

  pien [3] reageerde op deze reactie.
  Michel [13] reageerde op deze reactie.

 2. @Paul Martens [1]:

  Ik wil nog eens wijzen op dit filmpje. Dit gaat dus over het hele verhaal. En is het hierboven geschrevene dus van af geleid:
  http://video.google.nl/googleplayer.swf?docid=915643024925961431&hl=nl&fs=true

  Moest effe slikken aangezien ik een enorme Ayn Rend Adapt ben, maar ook bij haar merk ik dat er dingen zijn die ik ms.

  Vraag me wel af of je niet nog tseeds een ruilmiddel als goud nodig hebt. Ondanks dat je in termenn van overvloed denkt en oplossingen, zal er mijns inziens altijd nogwel een vorm van schaarste zijn. Zoals huisje aan zee. Etc. Wellicht zijn daar ook oplossingen voor te bedenken.

 3. @The Red Pill [2]:

  Ik zou je willen vragen om een s serieus naar de documentaire te kijken. Ik heb hierboven een link geplaatst en ben oprecht nieuwsgierig naar jouw commentaar. Ik heb mixed feelings. Enerzids denkik dat in zo’n soort samenleving pas echte ontwikkeling mogelijk is, anderzijds lijkt het me inderdaad niet haalbaar.

  Graag constructieve input. Want met zo’n commentaar als jij levert hierboven, kan ik helemaal niks.
  Ivo Cerckel [6] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [14] reageerde op deze reactie.

 4. Dit artikel is eigenlijk maar een kleine afgeleide van wat er werkelijk aan de hand is. Graag reageer ik op Paul Martens

  1.Zolang wij blijven denken in zij en ons zal er nooit een oplossing komen. Zodra wij gaan denken als WIJ, zien we in dat de verdeling van onze planeet minstens bijzonder te noemen is en volstrekt onnodig. Zoals Anarchiel al opmerkt er is geen schaarste, dat is een leugen!

  2.Wij kennen niet anders dan dit monetaire systeem, dat is ons referentie en denk kader. Maar stel je nu is voor dat geld niet bestaat, dat iedereen toegang heeft tot alles (er is uiteindelijk meer dan genoeg), zou dan de werkelijke creativiteit van ons volledig tot uiting kunnen komen, zouden we dan technologieën hebben die we ons nu alleen nog maar verbeelden? Zouden we bijvoorbeeld nog steeds fossiele brandstoffen hebben. Zouden we dan in harmonie met elkaar kunnen leven, samenwerken ten behoeven van ons allen in plaats van elkaar (kapot) te concurreren. De drijfveer van winst heeft alleen maar voor de verdeelde en ongelijke wereld gezorgd waarin we nu leven.

  3.Het systeem op basis van goud en zilver is net zo krankzinnig als het systeem nu is. Sterker, als je dus goud en zilver hebt, heb je de centen en dus de macht….

  4. Werkeloosheid bestaat niet in in een systeem zonder geld… Iedereen heeft genoeg van alles en kan (en zal) doen wat hij/zij leuk vind, waar zijn/haar creativiteit ligt. Ten behoeve van zichzelf als het geheel.

  Dit klinkt allemaal Utopisch, zoals Anarchiel ook al aangaf. Maar is eigenlijk alleen maar niet haalbaar door het als utopie te blijven zien….

 5. Prophet Muhammad (Peace and Prayers be upon Him) gave to the world an economic order that was free from economic injustice and oppression. No one worked for slave wages. Wealth did not circulate only amongst the wealthy but, rather, throughout the economy. The rich were not permanently rich and the poor were not permanently poor. There was, therefore, no need for any minimum wage legislation. The market was a free and a fair market. No one could ‘reap’ without ‘planting’. Money had intrinsic value and so it could not be manipulated by banks and by a predatory elite to reduce its value. In consequence, such a market and economy never experienced ‘inflation’. No prices were fixed, including the price of labour. Social welfare was achieved in the form of a compulsory tax on wealth that was used to provide for those who did not possess the basic necessities of life. But the value system of the society ensured that the effort would always be made, by those who were capable of such effort, to extricate themselves from having to live off that charity.
  (Imran N. Hosein, “Jerusalem in the Qur’an – An Islamic View of the Destiny of Jerusalem”, Long Island, New York, Masjid Dar al-Qur’an, 2002, p. 213)

  Zoals jij op een achterflap schreef:
  De crash van 1987 moest een aanleiding zijn om zich te bezinnen over de fundamentele oorzaken van de economische instabiliteit … de altijd weer onweerstaanbaar blijkende verleiding van het protectionisme, het geo-politieke pokerspel waarin dictatoren, terroristen, en trafiekanten van het meest verdachte allooi in naam van allerlei ‘hogere’ belangen de hand boven het hoofd wotdt gehouden.

  Het heeft niks gebaat.

  Jij blijft zeveren. (Maar ik blijf de grootste zeveraar natuurlijk.)

 6. Of ben jij meneer Soros?
  http://bphouse.com/honest_money/2009/05/16/wolfram-alpha-versus-george-soros/

  George Soros, “The Crash of 2008 and what it means – The New Paradigm for Financial Markets”, New York, Public Affairs, 2009, 2nd ed.

  back cover
  On September 15, 2008, Lehman Brothers wall allowed to go into bankruptcy without proper preparation. Within days, the entire financial system suffered what amounted to cardiac arrest and had to be put on artificial life support.

  p. 220
  Central to Soros’ world view is the idea that
  human affairs – events with thinking participants have a fundamentally different structure from natural phenomena
  HENCE;
  p. 146
  paraphrase: fractional-reserve banking must be protected, or made crash-proof, at all cost
  text: the institutions, engaged in credit creation, must accept the fact that they are being protected by the authorities

  Ivo:
  I’m still waiting for the day that people like George Soros will be brought to justice for their criminal Keynesian plans to aggravate the crisis.

  Soros writes p. 170 in the conclusion of Chapter 9:
  “we have the experience of the thirties and the prescriptions of John Maynard Keynes to draw on [to solve the crisis]”.

  He then goes in Chapter 10 to outline his Keynesian Economic Recovery Programme [for the US of A].

  Say No to Keynes
  Posted by Ivo Cerckel on November 10th, 2008
  http://bphouse.com/honest_money/2008/11/10/say-no-to-keynes/

  ECB and G20 opt for Thalidomide Keynesianism
  Posted by Ivo Cerckel on April 3rd, 2009
  http://bphouse.com/honest_money/2009/04/03/ecb-and-g20-opt-for-thalidomide-keynesianism/

  Misschien best dat we ALLE zeveraars, met inbegrip van onszelf, in de bak steken.

 7. HET probleem bij deze utopische gedachte is dat je een van de basisprincipes van menselijk gedrag probeert uit te schakelen.
  Dat IS “Economic incentive”.
  Daar gaan al die goedbedoelde systemen kreupel op.
  Mensen willen gewaardeerd worden voor hun productie.
  Een systeem waar je dit uitschakelt bestaat al en dat heet communisme.
  We weten allemaal (hopelijk 😐 )hoe goed dat werkt.

 8. Anarchiel. Naar mijn mening heb je erg goede punten. Ik was al een tijdje bekend met het Venus Project en de ideëen van deze groep mensen.

  Ik mis alleen een aantal belangrijke consideraties in jouw stuk.

  “Hier is een prachtige documentaire over gemaakt met de veelzeggende naam “Who killed the electric car?“.

  Ik wil niet teveel over de vaak tenenkrommende inhoud verklappen maar de conclusie is ongeveer dat elke vorm van vooruitgang op het vlak van het vinden van alternatieve brandstoffen, telkens weer tegengewerkt wordt door een of andere grote industrie die zich aangevallen voelt en daarom in “protectie-modus” schiet. De elektrische auto is in de VS ondertussen weer uit het straatbeeld verdwenen en geeft daarmee treffend aan dat geld of winst zeker niet voor vooruitgang hoeven te zorgen. En dat het vaak juist een “incentive” is om elke vorm van vooruitgang of verbetering tegen te werken.”

  Ik zie hier zeker een incentive voor de grote bedrijven om de elektrische auto tegen te werken. Dit geld voor heel veel ontwikkelingen op dit vlak en vooral ook op het vlak van gezondheid en de grote rol die weggelegd is voor natuurlijke producten op onze gezondheid. Ik zie hier juist een grote rol weggelegd voor de staat. Is het niet de staat die dit soort grote corporaties steunt doormiddel van belastingverlagingen? Is het niet de staat die beïnvloed wordt door de industrie om bepaalde zaken te doen of vooral te laten doormiddel van lobbygroepen en inflitratie van de politiek door machtige lobbyisten? Belangrijker nog, is het niet zo dat zonder een staat deze belangengroepen hun machtsbasis verliezen en in feite een veel kleinere rol zouden spelen bij dit soort zaken?

  Waar het Venus Project bijvoorbeeld een belangrijk punt heeft is de automatisering. Feit is dat veel mensen kunstmatig aan het werk worden gehouden door overheden en zinloze administratieve bezigheden die in een wereld zonder of met een kleine staat niet nodig en niet aanwezig zouden zijn. Maar zou dit ook gelden in een vrije samenleving? Voorlopig hebben we nog weinig precedent op dit vlak.

  Ik zie alleen de link tussen criminaliteit en een monetair systeem niet zo. Alle punten die je opnoemt, hebben stuk voor stuk hun wortels in de staat. De staat wenst dit te verbieden, dus duikt de industrie het illegale circuit in. De staat heeft weinig incentive om bepaalde dingen volgens een natuurlijk proces te doen, en daar komen criminelen op af, die daar gebruik van maken (bouwfraude).

  Ik ben het met je eens dat dit monetaire systeem corrupt, achterlijk en domweg crimineel is. Maar geld dat voor het gehele concept van geld, of alleen voor dit specifieke systeem van uitbuiting en schuld. Feit is dat dit systeem uit een legitiem systeem ge-evolueert is, en dat dit een belangrijk argument is. Feit is ook dat dit systeem opgelegd is door de staat en de achterliggende belangen. In hoeverre is het bestaan van geld schuld, en in hoeverre is de staat als entiteit schuld?

  Alle voors en tegens afgewogen ben ik nog sceptisch. Hoe ziet het Venus Project bijvoorbeeld de distributie van goederen? Verliezen we onze eigendomsrechten net als in een communistisch systeem? ik zie het verschil tussen beide ideologieën, maar dit is toch wel een opvallende vergelijking. Ook vind ik enkele van de analyses niet compleet en daardoor niet juist.

  M.v.g.
  Michel

 9. @Paul Martens [1]:

  Dit is een andere discussie, maar ik wil er toch even op ingaan.


  “Het is toch ook duidelijk, dat deze volkeren simpelweg minder creatief zijn en eeuwen op ons achterlopen? Ik bedoel: welke ontwikkelingen zijn uit die landen voortgekomen? Het is de Westerse wereld die technologische vooruitgang heeft geproduceerd.”

  De westerse wereld heeft voornamelijk door het feodale systeem de oorlogsmachine ontwikkeld waarmee ‘vooruitgang’ werd bewerkstelligd. Als je het vernietigen van elke cultuur waarmee deze mensen in aanraking kwamen vooruitgang kunt noemen natuurlijk. Het is pas sinds de Amerikaanse burgeroorlog dat de technologische ontwikkeling op andere vlakken een grote sprong maakten. Het gebrek aan een feodaal systeem in grote delen van Afrika en het feit dat hele grote delen lang zijn afgesloten van de rest van de wereld heeft toch zijn invloeden. Daarnaast is het niet ‘de westerse wereld’ die een monopolie heeft op uitvinden. In China, India, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten zijn heel veel van de moderne uitvindingen al veel eerder gedaan als in het westen. Dat dit nog wel eens vergeten wordt vind ik persoonlijk erg spijtig.


  “Ook (en dat klinkt hard) zijn deze bevolkingsgroepen geëxplodeerd door onze medische wetenschap: nu overleven ze ziektes die vroeger hun aantallen in bedwang hielden. Toen deze volkeren zonder onze medische kennis en technologie van hun land leefden, zorgde de natuur voor het niet (of minder hard) groeien van deze bevolkingsgroepen.”

  Onze medische wetenschap is deels gebaseerd op de medische wetenschap die uit het midden en verre oosten afkomstig is. Daarnaast kun je je afvragen in hoeverre de medische wetenschap van de moderne westerse wereld de grote positieve invloed heeft op onze gezondheid als wordt beweert. Je hoeft alleen maar te lezen over het hele AIDS/HIV verhaal, om te zien dat mensen meer worden uitgebuit als dat ze daadwerkelijk genezen worden. Sterker nog, er gaan jaarlijks meer mensen dood aan juist voorgeschreven medicijnen dan aan het gebruik van illegale narcotica en drinken van alcohol bij mekaar. Ook is er weinig antropologisch bewijs dat stelt dat volkeren in de geschiedenis veel korter leefden als de moderne westerse mens. Sterker nog, er zijn bewijzen die het tegendeel laten zien. De westerse mens gaat momenteel vooral dood aan hart en vaatziekten, beroertes en kanker. Alle drie zijn door middel van een adequaat dieet vrijwel uit te sluiten. Dit zegt toch ook wel iets over de mentale staat van de westerse mens en de medicinale wetenschap.

 10. @pien [4]:
  In Zeitgeist Addendum wordt het monetaire (waarde)systeem vergeleken met een hypothetisch grondstoffen systeem.

  Theoretisch denkbaar, maar gezien de huidige status quo en de ontwikkelingen nauwelijks realistisch.

  Maar dat is het pure libertarisme ook niet, hoewel er praktische min of meer verwaterde vormen van libertarisme bestaan.

  Hoewel het monetaire systeem wankelt, zou het m.i. generaties kosten over te stappen op een grondstoffensysteem en vóór die tijd zijn er waarschijnlijk al lang andere dingen gebeurd.

  Filosofisch zwak vind ik het “grondstoffensysteem”, waar het individualisme en identiteit volledig wordt weggecijferd. Daarbij worden sociale structuren met fysico-chemische en atomaire structuren op een en dezelfde hoop gegooid.

 11. Beste mensen die reageerden,

  Hartelijk dank voor jullie vrij overweldigende hoeveelheid reacties. Ik wil jullie – zeker diegenen met vragen – bij deze verzoeken het vervolg van dit stuk ook te lezen zodra het online verschijnt. Er zitten zeker nog allerlei gaten in bovenstaand verhaal die opvulling vereisen maar het ging simpelweg veel te ver om die allemaal aan te stippen.

  De bedoeling was eigenlijk één artikel te maken maar dat werd al snel een pagina of vijftien en dat gaat geen hond lezen. Daarom heb ik wat afwegingen – in twee stukken hakken bijvoorbeeld – moeten maken en enkele aspecten om leesbaarheidsredenen onderbelicht gelaten. Ik hoop daar in het vervolg op dit stuk dus nog grotendeels op terug te komen.

  En voor diegenen die het liever in audio-visuele vorm zien, mijn betoog is zoals een aantal mensen reeds opmerkten grotendeels gebaseerd op de Zeitgeist:The Movement-presentatie.

  Daarbij wil ik opmerken dat ik ook absoluut niet alle antwoorden heb en ik claim die daarom zeker ook niet te hebben. Waar ik echter wel van overtuigd ben is dat het monetaire systeem enorm veel ellende veroorzaakt en zal blijven veroorzaken en dat wij gezien onze geboekte technologische vooruitgang veel van de ellende die ons teistert theoretisch gezien heel goed zouden kunnen verhelpen. Als de focus maar op de juiste zaken ligt. En dat is in ons monetaire systeem wat mij betreft dus zeker niet aan de hand.

  Het Venus Project is een project dat zich met deze materie bezighoudt maar ik zou het niet als zaligmakend willen bestempelen. Waar het mij om gaat is te laten zien dat er absoluut mogelijkheden zijn om het leven ingrijpend ten goede te veranderen, waarbij iedereen in staat is een vrij en menswaardig bestaan te leiden.

  Scrutinizer [17] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Anarchiel [15]: Volgens het Venus project zou er overvloed zijn.
  STEL dat dat waar is, dan nog…

  Er groeien nu eenmaal geen bananen in Nederland (en bv. koper wordt hier evenmin ontgonnen) dus als ik honger heb en eens wat anders wil dan Wasserbomben (a.k.a. Hollandse tomaten), dan zal ik dus iets moeten ruilen tegen die Latino zijn bananen. Maar wat? Ruilhandel is nogal inefficient -vooral als ik niets aan te bieden heb wat de latino (of neger) van mij wil in ruil voor zijn bananen. Dat is trouwens de reden waarom geld ooit spontaan is ontstaan, onder de vorm van schelpen, speren of bv. goud of zilver. Aan sommige geldvormen kleven een hoop nadelen en daarom waren ze geen al te lang leven beschoren. Goud en zilver daarentegen, leken wereldwijd wel goed te functioneren.
  Dat ons huidige fiat geldsysteem niet deugt, daar ben ik het volslagen mee eens en zonder overheid en (centrale) bankiers zaten we hier ook niet mee opgezadeld. Dat we hiervan af moeten, is duidelijk, maar zonder enige vorm van geld kan een hoogontwikkelde samenleving eenvoudigweg niet functioneren.
  Want om even terug te keren naar ons voorbeeldje: ook al zijn er in totaal voldoende bananen voor iedereen, niet iedereen heeft ze direct tot zijn beschikking, al ware het maar omwille van geografische restricties. En dus moet ik mijn banaan toch van een neger of een latino betrekken. Maar van wie? Van de goedkoopste uiteraard (ervan uitgaande dat er geen kwaliteitsverschil is), maar goedkoopste in termen van wat? De neger wil er 3 uien voor en de latino wil er 1 wollen muts voor. En ik produceer overigens geen van beiden. Euhm, … hoe moet dat dan? Hoe kan ik mijn behoefte aan bananen nu het best bevredigen? Zal ik de boer een uur computerles geven in ruil voor 3 uien (die ik vervolgens tegen de banaan kan ruilen) of zal ik de mutsenbreister een voetmassage geven in ruil voor een muts?
  Zie je, zelfs als er voldoende van alles voorhanden is, is er toch een allocatieprobleem. Hoe je dit zonder geld gaat oplossen, zie ik niet meteen zitten.
  Dat ons fiat geldsysteem niet deugt, daar ben ik het mee eens. Terug naar goud of zilver zou ik zeggen. Maar helemaal geen geld, lijkt me utopisch. We hebben geld nodig, al was het maar als rekeneenheid en als store of value, want hoe ga je anders sparen voor je oude dag of dacht je voldoende gezond te zijn om op je 80e nog zo productief te zijn dat je je prestaties van dat moment makkelijk kan omzetten in consumptie?
  We hebben dus behalve een rekeneenheid ook een store of value nodig. En die store of value, kan geruild worden zodat de ontvanger er value in kan storen tot de volgende transactie, een dag later of … 40 jaar later. Een goede store of value is (mits er geen fysieke restricties zijn zoals onhandige afmetingen) per definitie een uitermate geschikt ruilmiddel.
  Trap niet in de val te stellen dat gezien er genoeg bananen zijn, de latino bereid is me er gewoon een toe te schuiven zonder tegenprestatie. Want tenslotte moet die me wel bereiken. Wie gaat ze vervoeren? Ik hoor het je al zeggen: energie is niet schaars en schepen evenmin (want staal en koper etc zijn niet schaars). Neen, maar de moeite van mensen die bij het proces betrokken zijn is ook een factor. Waarom zou iemand zo onbaatzuchtig zijn om mij zonder enige vorm van tegenprestatie een banaan te komen aanleveren? Die banaan was misschien niet schaars en die boot en die brandstof evenmin, maar de tijd van de kapitein wel: die was liever bij vrouw en kind gebleven en zal dus toch een vorm van compensatie verlangen voor het offer wat hij bracht. Een muts misschien of uien? Maar … ik ben geen boer en ik kan niet breien, dus … euhm, wat wordt het dan? Een zelfgeschreven gedicht? Of toch maar een zilvermunt die hij naar believen kan ruilen voor wat hem het beste uitkomt?
  Liberty 5-3000 [18] reageerde op deze reactie.
  pien [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Scrutinizer [17]:
  Ik had het niet beter kunnen uitleggen.
  @Anarchiel [15]:
  Waar ik echter wel van overtuigd ben is dat het monetaire systeem enorm veel ellende veroorzaakt en zal blijven veroorzaken

  Met deze zin ben ik het volledig eens.
  Als anarchokapitalist ben ik ook een vervent bezoeker van anarchiel.com
  Volgens mij hebben wij(?) ook wederzijdse respect voor het werk van Stefan Molyneux.
  Door zijn video’s en boeken ben ik toch heel erg overtuigd geraakt van het feit van eigendomsrechten.
  Alleen al het feit van eigendomsrechten haalt dit hele “Venus project” verhaal onderuit.
  ja het systeem is corrupt, maar het systeem is corrupt door het simpele feit dat er een “staat” bestaat.
  Keep it simple!
  Koppel het nieuwe “geld” aan goud, haal het weer decentraal en de meeste problemen zullen verdwijnen.

 14. @pien [19]:

  overigens heeft het Venus project ook erg met de mythe te maken dat in 2012 er nieuwe wereld komt volgens de maya kalender. dat verklaart ook wel iets van het utopische karakter, waarbij de homo ludens zijn intrede maakt en er werkelijke ontwikkeling kan plaatsvindnen.

  Zoasl ik het noem een linux economie. Een soort van opensource society.
  Michel [22] reageerde op deze reactie.

 15. Hollywood geeft een antwoord op brandende vragen over systemen om ons allemaal happy te maken.
  De film ,Alexander the Great ,is een voorbeeld van hoe het moet .
  All power in the hands of one person can create anything from misery to happiness ,but not a financial crises.
  Een voorbeeld,Duitsland verloor een oorlog of oorlogen voor welke redenen ook ,maar niet door geld problemen of een tekort !
  De winnaars hadden ook geen problemen met geld ,of het creëren er van

  Michel [22] reageerde op deze reactie.

 16. @pien [20]:

  Open Source is wel een fantastisch voorbeeld van een systeem dat uitermate goed werkt. Een vrijer systeem bestaat niet. En het resultaat is vaak nog beter en vooral veel goedkoper dan de traditionele gecentraliseerde variant. MS Office vs Open Office is een goed voorbeeld.

  @Bas [21]:

  De oorlog is wel begonnen vanwege een financiële crisis. De crisis die handmatig is samengesteld door de westerse mogendheden na WW1 die sowieso al uitgelokt werd door dezelfde mogendheden.

  http://video.google.nl/videoplay?docid=8415519765816415310

  pien [23] reageerde op deze reactie.

 17. @Michel [22]:

  Precies….en dat is dus een samenleving waar echte ontwikkeling pas kan plaatsvinden!

  Ik heb het dus ook altijd over de opensource society. Een heerlijke wereld lijkt me..

Comments are closed.