Een voorbeeld van een constructie

In mijn vorige stuk heb ik het monetaire systeem bekeken en daarbij geconcludeerd dat dat systeem zwaar achterhaald en mensonterend is en slechts in leven wordt gehouden door zaken als cyclische consumptie en prioritering van de winst. Ik stipte dit systeem aan om mensen voor te bereiden op het hoofdonderwerp van deze twee artikelen: het Venus Project. Ik kreeg namelijk het idee dat dit niet een onderwerp is dat algemeen bekend was en daarom leek het me interessant om er aandacht aan te besteden.

Uit de commentaren die ik op verschillende websites kreeg, bleek echter dat vrij veel mensen al wel bekend waren met het Venus Project. Hoewel je zou zeggen dat dat hoopvol stemt, bleken veel van deze mensen echter een vrij negatieve kijk te hebben op dit project. U begrijpt, dat stemde mij dan weer wat minder vrolijk.

De drie meest gehoorde kritiekpunten waren samengevat ongeveer “dat is nooit haalbaar”, “de mens zit zo niet in elkaar” en “Jacque Fresco is een NWO-adept”. Die laatste was wat mij betreft wel het meest in het oog springend en ik zal er daarom zometeen ook nog wat meer aandacht aan besteden. Door deze vrij overheersende kritiek op het Venus Project heb ik besloten mijn eerder gemaakte opzet aan de kant te gooien en in te gaan op de veralgemeniseerde kritiekpunten, om zodoende hopelijk nog wat meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Ik zal natuurlijk wel praktische aspecten van het Venus Project aanstippen maar ik raad een ieder die nog wel helemaal nieuw met deze materie is de volgende twee documentaires aan:

* Zeitgeist, The Movement: presentation

* Future by Design

Stelling 1: Zo’n Venus Project is nooit haalbaar

Ik word wel eens van negatief denken beticht maar ik zou willen stellen dat iets bij voorbaat “nooit haalbaar” noemen nou ook niet bepaald van een positieve kijk op de zaken getuigt. Maar het is eigenlijk niet eens echt negatief denken, het is waarschijnlijk meer beperkt denken. Iets dat ook bij het volgende punt aan bod komt.

Zoals ik in mijn stukje over het monetaire systeem al aangaf, is het slechts een kwestie van tijd voordat “technologische werkloosheid” volledig de overhand krijgt en mensen dus massaal zonder werk zullen komen te zitten. Op dat moment is er dus stiekem al sprake van een grote vervolmaking van een fase van het Venus Project, namelijk het uitfaseren van menselijke arbeid door dit werk door machines op te laten knappen.

Wat dat betreft zijn we dus op de achtergrond al keihard aan het werken aan het Venus Project. Ten tweede is daar het ingebakken fatalisme van de hier behandelde stelling. Het Venus Project komt op de meeste mensen dusdanig utopisch en fantasievol over dat men het bij voorbaat bestempelt als zijnde onhaalbaar. Er is daarbij meestal nooit sprake van enig eigen onderzoek van die mensen en baseren ze hun meningen vaak op hele simpele aannames.

Zo is de heer Jacque Fresco al sinds ongeveer 1975 bezig met het werken aan zijn Venus Project. De meeste mensen hebben echter het idee dat het – voornamelijk door de futuristische aanblik van zijn creaties – een vrij recent begonnen project betreft. Nee dus, deze in 1916 geboren man heeft al ruim dertig jaar van zijn leven aan het Venus Project besteed.

Jacque Fresco heeft door zijn achtergronden als industrieel vormgever, deskundige op het gebied van sociale processen – “social engineer” -, spreker, schrijver, futurist en uitvinder in zijn leven enorm veel informatie opgedaan omtrent de implementeerbaarheid van het Venus Project. Hij zag het in 1975 al als valide mogelijkheid en sprak zelfs in 1974 met Larry King al over de implementatie van een initiatief als het Venus Project.

Kortom: het is niet een kwestie van onhaalbaar zijn, het is een kwestie van niet willen. Of niet in kunnen zien dat er andere mogelijkheden zijn dan de mogelijkheden die ons door de afgelopen eeuwen heen zijn aangedragen. Conditionering en indoctrinatie vormen tenslotte de basis van elke maatschappij. Maar zolang iemand er voor kiest om binnen die conditionering en indoctrinatie te willen blijven denken, dan is een idee als het Venus Project inderdaad niet haalbaar.

En dat is wat mij betreft de conclusie van dit punt: het Venus Project is absoluut haalbaar, het vereist alleen een complete mentaliteitsverandering. En ik ben het met veel mensen eens dat dat bepaald geen makkelijk te verwezenlijken iets is, maar het kan wel.

Stelling 2: De mens zit zo niet in elkaar

Deze stelling heeft wat mij betreft behoorlijk wat raakvlakken met stelling 1. Er zijn complete volksstammen die ervan overtuigd zijn dat de mens een ingebakken slechtheid heeft. Tenminste, dat suggereert de stelling dat “de mens zo niet in elkaar zit”.

Stel je het volgende voor: je wordt geboren in een omgeving van overvloed. Je ouders zijn je hele jeugd dichtbij je en kunnen je voorzien van alle tijd die jullie nodig denken te hebben. Er bestaat geen stress over werk en je hebt elke dag de mogelijkheid om te doen wat je wilt.

Je trekt je hele leven over de wereldbol en ontmoet mensen die alleen maar vriendelijk en respectvol zijn omdat ze niets van je willen of hoeven en jij voor hen geen enkel gevaar vormt. Je woont het ene jaar in een huis in de bergen, het andere jaar in een huis aan een azuurblauwe kust.

Alles is er in overvloed. Wil je iets, dan surf je met een webbrowser naar een website en geef je je wens op. Zijn de grondstoffen op aarde aanwezig om je product te leveren, dan krijg je dat binnen enkele momenten toegestuurd. Schaarste bestaat niet.

Okee, dan nu weer even terug naar onze werkelijkheid. Als u bovenstaand verhaaltje leest, denkt u dan serieus dat de wereld die daar geschetst wordt een wereld zoals de onze is? Eentje die werkelijk aan elkaar hangt van macht en geld en waarbij iedereen elke dag weer een overlevingsstrijd moet voeren? En denkt u dan echt dat als je opgroeit in de geschetste wereld je bijvoorbeeld crimineel of “slecht”gedrag gaat vertonen? Waarom zou je dat in vredesnaam gaan doen? En even voor de duidelijkheid: bovenstaand “utopische fantasieverhaaltje” is een beschrijving van hoe uw leven er in een wereld gebaseerd op het Venus Project uit zou zien.

Kortom: het ervan uitgaan dat mensen slechte wezens zijn, is je mensbeeld baseren op een wereldmaatschappij die gebaseerd is op het achterhaalde monetaire systeem. Dit systeem dwingt mensen inderdaad om hebzuchtig en mensonterend te handelen. Dat is tenslotte inherent aan dit systeem, zoals ik in mijn vorige artikel beschreven heb. Een mens wordt niet “slecht” geboren, de mens wordt “slecht” door zijn omgeving. Sterker nog, het begrip “slecht” kan alleen bestaan als er sowieso sprake is van een omgeving. “Slechte” mensen zijn het resultaat van een slechte omgeving, niet het resultaat van een of ander ingebakken kwaad.

Stelling 3: Jacque Fresco is een NWO-adept

Deze stelling of kritiek had ik absoluut niet verwacht en ik was daarom ook lichtelijk geschokt enkele commentaren dit statement te zien verwoorden. Voor diegenen die niet bekend zijn met het begrip “NWO” (hoewel dat tegenwoordig nog maar weinig mensen zijn, heb ik het idee), de lettercombinatie staat voor New World Order. Deze New World Order heeft de afgelopen jaren een ware opmars gemaakt en je kunt tegenwoordig nog maar weinig websites bezoeken waar je niet om je oren geslagen wordt met het NWO-fenomeen.

Even kort door de bocht: volgens “NWO-kenners” wordt de aarde door een groepje nare mensen gerund die van plan zijn om de hele wereld in een grote gevangenis om te zetten, de wereldbevolking te reduceren en daarna lekker te gaan parasiteren op de verrichte arbeid van die “fortuinlijke” burgers die nog leven. Zo ongeveer. Er bestaan een paar miljoen varianten op deze insteek, maar dit is ongeveer de kern.

Mijn mening is iets simpeler: de wereld wordt inderdaad gerund door een groepje nare mensen (zij die het grote geld bezitten) maar dat is alleen omdat de werelbevolking blijkbaar te lamlendig is om voor zichzelf op te komen. En mensen met veel geld die dat geld graag willen behouden – bijvoorbeeld door ouderwets incestueus aan de slag te gaan en binnen de eigen familie te trouwen, het hele NWO-bloedlijnverhaal ‘in a nutshell’ – zullen elke lamlendigheid van burgers alleen maar toejuichen cq. stimuleren en er verder misbruik van maken. Dat komt hen tenslotte alleen maar ten goede. Ik hoop dat u ook inziet dat we simpelweg weer met de werking van het monetaire systeem te maken hebben.

Ik ga hier verder niet dieper in op dit NWO-fenomeen maar ik vraag u: zou iemand die vanaf 1975 zijn hele leven toewijdt aan het verzinnen van allerlei oplossingen die de mensheid ten goede komen, stiekem diep in zijn hart het tegenovergestelde willen? Als u een dusdanig negatief mensbeeld hebt, kijk dan alstublieft de reeds aangehaalde documentaire “Future by Design”. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die deze documentaire gezien heeft nog steeds die mening toebedeeld is.

Het kan trouwens ook nog iets anders, qua insteek: ja, Jacque Fresco is inderdaad een fan van een Nieuwe Wereld Orde en zal zich daar ook keihard voor inzetten. Alleen is het niet de NWO die zoveel mensen in gedachten hebben maar is het een Nieuwe Wereld Orde met een positieve en humanistische insteek. Eentje waarin hebzucht en eigenbelang geen rol meer spelen. Ik vraag mij af of mensen die Jacque Fresco als NWO-adept vrezen zich hier ook van bewust zijn.

Conclusie

Ik hoop met dit artikel enkele vragen of onduidelijkheden rond het Venus Project weggenomen te hebben. Het werd niet het praktische artikel dat ik in eerste instantie in gedachten had maar ik denk dat deze post iets meer zal toevoegen dan een vrij droge beschrijving van de werking van het dagelijks leven in een wereld die gebaseerd is op het Venus Project.

Het Venus Project is een project dat uitgaat van een andere mentaliteit. Zonder die mentaliteit zullen we blijven hangen in de staat van “beschaving” (een vrij primitieve, mijns inziens) die we zo goed kennen. Op technologisch vlak gaan de ontwikkelingen razendsnel, op sociaal/maatschappelijk vlak staan ze echter al eeuwen stil.

Wetenschap bestaat bij het feit dat we altijd maar op zoek zijn naar nieuwe en betere informatie om tot verbetering en vooruitgang te komen. Op sociaal en maatschappelijk vlak houden we daarentegen krampachtig vast aan systemen die door de eeuwen heen tot algemeen goed zijn geworden maar die de test der tijd absoluut niet doorstaan hebben. Het is tijd om de wetenschap ook eens echt op sociaal vlak toe te gaan passen en daar de vruchten van te plukken.

En er is dus maar één ding nodig om deze totale vooruitgang daadwerkelijk mogelijk te maken: bewustwording.

93 REACTIES

 1. @Hub Jongen [5]:

  Wat dacht je van ‘geweld initieren’, of ‘anderen dwingen’?
  Dat kan alleen worden bestreden, als dat als ‘slecht’ wordt beschouwd, waarbij het streven naar het be-eindigen ervan alleen kan bestaan als die ‘slechtheid’ alom bestaat.

  Wat dacht je van ‘macht corrumpeert?’
  Hoewel onmacht eveneens kan corrumperen (denk aan het doodrijden van onschuldigen op koninginnedag).

  Wat dacht je van ‘liegen’, ‘bedriegen’, ‘stelen’, ‘afpersen’, ‘haten’, ’treiteren’, b.v.?
  Zaken die al op jeugdige leeftijd kunnen worden waargenomen.

  René [7] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 2. @beek [6]:

  Practisch al die dingen zijn terug te brengen tot je eerste zin: Initieren vanGeweld en Dwang.

  Alleen zaken als liegen, haten, treiteren hebben meer discussie nodig om duidelijk te begrenzen wat er mee bedoeld wordt en wanneer.
  Bvb liegen mag simpel als een inbreker (of iemand anders) je vraagt onder dwang waar je geld ligt.

  Kan ik jouw definitie uitleggen als:
  Pro-libertarisch is goed, Anti-libertarisch is slecht. ??

  beek [12] reageerde op deze reactie.

 3. @David [10]:
  “Tamelijk verwrongen beeld van werkelijkheid. …”
  Bedoel je de werkelijkheid zoals het NU is? Wat is dan verwrongen, cq onjuist?
  Of bedoel je het toekomstbeeld dat nog werkelijkheid moet worden?

 4. @David [10]:

  Zeitgeist is inderdaad een propagandafilmpje dat waarheid nogal eenzijdig en tendentieus presenteert. Vol halve en hele onwaarheden.
  Op internet is debunking Zeitgeist beslist de moeite waard.

 5. @beek [4]:

  Beste Beek,

  Zou je mij kunnen aangeven waarom “slechtheid” volgens jou blijkbaar aangeboren is? Slechtheid kan naar mijn mening alleen ontstaan door interactie met een omgeving. Als die omgeving geen impulsen geeft tot “naar gedrag”, waarom zou iemand er dan toch in vervallen? Klinkt nou niet bepaald logisch?

  Daarbij zag ik een argument voorbij komen wat betreft vrienden en relaties… Ik begrijp daaruit dat bepaalde mensen blijkbaar geweld en onderdrukking in hun vrienden- of kennissenkring ondervinden? Ik kan me daar namelijk helemaal niets bij voorstellen. Als ik in een situatie kom waarin ik te maken heb met een conflict op vriendschappelijk niveau, dan praat ik dat uit. Dan grijp ik niet naar geweld. Dat is namelijk wel heel erg primair en compleet zinloos gedrag. Geweld heeft tenslotte nog nooit iets opgelost.

  En ik zag ook nog het woord Christendom voorbij komen. En dat het libetarisme daar iets van geleend zou hebben. Een simpele vraag: wat was er eerder, een libertarische (op vrijheid gebaseerde) filosofie of die kansloze op onderdrukking gerichte filosofie als het Christendom? Ik heb een ernstig vermoeden. Volgens mij heeft het Christendom zelfs voornamelijk bijgedragen aan het onderdrukken van zaken als vrijheid of libertarisme. Het Christendom is tenslotte slechts een bonte verzameling van slecht gejatte denkbeelden en ideeën, gericht op controle, angst en dwang. Dit monster enige oorspronkelijke creativiteit toedichten is naar mijn mening jezelf ernstig tekort doen. En lachwekkend.

  Maar om het een beetje bij de kern te houden: kan iemand mij uitleggen waarom mensen ongeacht welke omgeving dan ook ALTIJD zullen vervallen in het hanteren van geweld? Dat vind ik namelijk een heel aparte stelling die volgens mij alleen maar uit geconditioneerde religieuze breinen vandaan kan komen. En aan wat die breinen voortbrengen, daar heeft de menselijke soort natuurlijk nog nooit iets gehad. Dus waarom zouden we nou precies altijd “evil” zijn?

  beek [17] reageerde op deze reactie.
  Hub Jongen [19] reageerde op deze reactie.

 6. Gisteren de Zeitgeistmovement presentatie bekeken. Ik vond het een indrukwekkende filosofie die wat mij betreft heel veel voor heeft.

  Met de analyses van het Venus Project ben ik het feitelijk eens. Over de uitwerking van het grote alternatief moet ik een tijdje nadenken. In tegenstelling tot sommigen, kan ik dit niet na 5 minuten kijken zomaar wegwuiven.

 7. Het belangrijkste wat ik trouwens in de presentatie heb gezien is het verhaal van technical outsourcing.

  In de presentatie is een quote van J.M.Keynes te zien die behoorlijk veel zegt.

  “We are being afflicted with a new disease … technological unemployment,” Keynes wrote in 1930. “This means unemployment due to our discovery of means of economizing the use of labor outrunning the pace at which we can find new uses for labor.”
  http://www.tnr.com/story_print.html?id=b5f61f74-dde6-43ea-a433-9feb0f752c3b

  De theorie gaat dat binnen niet onafzienbare tijd het overgrote deel van arbeid verricht zal gaan worden door machines. We zien nu al de effecten van machinatie in ge-automatiseerde kiosken, banken die steeds meer voor de digitale oplossing kiezen om de klant cq geldslaaf van dienst te zijn en in de industrie is dit natuurlijk overal aanwezig. Ik zie het niet gebeuren dat dit tegengehouden gaat worden. Ik zie het wel gebeuren, dat in dit systeem de wereld er niet beter zal gaan uitzien aan het einde van dit proces. Wat dat betreft heeft het Venus Project wel mijn aandacht.

  Ondertussen vond ik nog enkele interessante quotes van Keynes die ik ook even wilde delen:

  “I work for a Government I despise for ends I think criminal.”
  John Maynard Keynes

  “The best way to destroy the capitalist system is to debauch the currency. By a continuing process of inflation, governments can confiscate, secretly and unobserved, an important part of the wealth of their citizens.”
  John Maynard Keynes

  “When the accumulation of wealth is no longer of high social importance, there will be great changes in the code of morals. We shall be able to rid ourselves of many of the pseudo-moral principles which have hag-ridden us for two hundred years, by which we have exalted some of the most distasteful of human qualities into the position of the highest virtues. We shall be able to afford to dare to assess the money-motive at its true value. The love of money as a possession — as distinguished from the love of money as a means to the enjoyments and realities of life — will be recognised for what it is, a somewhat disgusting morbidity, one of those semi-criminal, semi-pathological propensities which one hands over with a shudder to the specialists in mental disease … But beware! The time for all this is not yet. For at least another hundred years we must pretend to ourselves and to everyone that fair is foul and foul is fair; for foul is useful and fair is not. Avarice and usury and precaution must be our gods for a little longer still. For only they can lead us out of the tunnel of economic necessity into daylight.”
  J.M.Keynes

 8. @anarchiel [14]:

  Voor zover mij bekend hebben er geen samenlevingen bestaan, te beginnen bij de kleinste vorm, het gezin, waarbij geen sancties bestaan.
  Sancties duiden erop dat er ‘fout’ gedrag is, dat moet worden gecorrigeerd.
  In de hippie-tijd werden er nog wel ens samenlevingen gepresenteerd die ‘zuiver’ en ‘goed’ zouden zijn, vol nobele wilden. Echter, bij nader onderzoek was het ook daar lang niet allemaal zo ‘zuiver’ en ‘nobel’.

  Dat het er bij zuigelingen nog niet allemaal uitkomt, is te danken aan de zeer beperkte mogelijkheden die zo’n zuigeling heeft.
  Maar bij het opgroeien der mogelijkheden komen ook de problemen: denk aan de koppigheidsmomenten die 3-jarigen al kunnen hebben.

  Er is niet alleen ‘geweld’ als kwaad. Misleiding is subtieler, maar kan ook onder het ‘slechte’ worden geschaard.

  Als het christendom een ‘filosofie’ is die op onderdrukking is gebaseerd, kan Anarchiel daar een voorbeeld van geven? In die ‘filosofie?’
  Voor zover mij bekend gingen de discipelen niet met het zwaard rond, maar waren zij vooral slachtoffers van onderdrukkers.

  Theologisch is het correcter om de spreken van ‘geneigd tot het kwade’.
  Maar als Christus zelf voortdurend wijst op de zondigheid van de mens, waarom hem dan tegenspreken? Deze Deskundige?
  Maar inderdaad, zodra men die bijbel verwerpt, verwerpt men vermoedelijk ook dat zonde-begrip dat er zeer nauw mee samenhangt.

  Echter, talloze seculiere ideologieen kennen ook hun ‘zonden’ en hun ‘ketters’.
  Alszodanig bleken zij geen haar ‘beter’.
  Het benoemen van zondaars en ketters is ook op Vrijspreker dagelijkse kost.

  Michel [21] reageerde op deze reactie.
  Erwin [37] reageerde op deze reactie.

 9. @beek [12]:
  “Of heeft het libertarisme geleend van het christendom?”

  Dat doet er toch niet toe? Of het “geleend” is van het christendom of van satan of Boedha. Het gaat er om hoe/wat het NU IS.
  Ben je het dan eens met de gevraagde stelling”
  “PRO-libertarisme is Goed, ANTI-libertarieme is Slecht”??

  Zie ook nog eens reactie 14 van Anarchiel. @anarchiel [14]:

  beek [20] reageerde op deze reactie.

 10. @Hub Jongen [19]:

  Aangezien libertarisme ook z’n richtingen kent, zeg ik niet pro-libertarisme is goed, en anti-libertarisme is slecht.
  Zelfs kan men niet zeggen ‘geweld initieren’ is altijd fout, aangezien ik mij situaties kan voorstellen waarbij het initieren van geweld tot zegen van de betrokkene was: b.v. het gewelddadig ingrijpen als er een ongeluk dreigt.
  Zoals er ook situaties kunnen bestaan waarbij ‘dwang’ noodzakelijk kan zijn om levens te redden. Ik denk aan de beelden waarbij het laatste vliegtuig uit Vietnam vertrok: zeer velen wilden mee, maar moesten met dwang worden afgewezen, aangezien een overvol vliegtuig niet kan opstijgen waardoor niemand gered zou kunnen worden.

  Hub Jongen [24] reageerde op deze reactie.

 11. @beek [17]:

  “Voor zover mij bekend hebben er geen samenlevingen bestaan, te beginnen bij de kleinste vorm, het gezin, waarbij geen sancties bestaan.
  Sancties duiden erop dat er ‘fout’ gedrag is, dat moet worden gecorrigeerd.”

  Het inherente probleem dat sancties met zich mee brengen, is dat dit autoriteit mee brengt. Wie garandeert dan dat de sanctieoplegger zelf niet buiten de macht van de sancties zal gaan staan en zijn positie misbruikt? Die garantie is niet te geven. In de zin van menselijke natuur hebben ze een heel goed punt. In het hypothetische systeem van het Venus Project is er geen eigendom en reden voor jaloezie, waardoor de motivatie voor dit zogenoemde slechte gedrag verdwijnt.

  “In de hippie-tijd werden er nog wel ens samenlevingen gepresenteerd die ‘zuiver’ en ‘goed’ zouden zijn, vol nobele wilden. Echter, bij nader onderzoek was het ook daar lang niet allemaal zo ‘zuiver’ en ‘nobel’.”

  Welk nader onderzoek, en wat is de relevantie? En welke ‘daar’ en welk nader onderzoek? Ik heb het vermoeden dat je refereert naar verschillende culten waarbij een charismatische leider het antwoord op alle problemen was(meestal weinig concreet), en meestal – volgens de afgezant zelf – gestuurd door God of een andere entiteit.
  Als ik het fout heb, voel je vrij dit te corrigeren en vertel me dan ook even wat je dan wel bedoeld, want het is me nogal onduidelijk.

  “Dat het er bij zuigelingen nog niet allemaal uitkomt, is te danken aan de zeer beperkte mogelijkheden die zo’n zuigeling heeft.
  Maar bij het opgroeien der mogelijkheden komen ook de problemen: denk aan de koppigheidsmomenten die 3-jarigen al kunnen hebben.”

  Koppigheid is ook slecht? Je refereert je idee van inherente slechtheid in de mens aan de koppigheid van een 3 jarig kind dat nog niks weet en een product is van zijn opvoeding, hormonen en een compleet nieuwe wereld waarvan hij/zij nog niks snapt? Koppigheid is een geheel interpreteerbare geestesgesteldheid. Als jij mij probeert wijs te maken dat de wereld inherent slecht is, en ik heb hier andere ideeën over dan kunnen we beide als koppig omschreven worden vanuit de ander zijn perspectief.

  beek [22] reageerde op deze reactie.

 12. @Michel [21]:

  Maar autoriteit is ook vaak een gegeven, of door de stamleden erkende autoriteit, en de gevers verlangen dat die autoriteit zich zelf ook aan de regels houdt.
  Garanties m.b.t. het menselijk gedrag zijn niet te geven.
  Ook het Venus-project kan daar geen garanties geven.
  Bedenk dat talloze hippies met grote idealen aan het commune-leven begonnen, maar dat de meeste al in een relatief snel stadium ten onder gingen aan onderlinge wedijver, ruzies en wat dies meer zij. Alleen de communes met strikte regels hielden het wat langer vol.
  Dat waren vaak wel strikte eigendomsregels.

  Antropologen hebben vastgesteld dat in allerlei stammen ook strikte regels golden, die streng werden gecontroleerd op handhaving.
  Geen ‘zuivere of ‘nobele’ wilden’, maar eveneens controle-samenlevingen.

  Koppigheid is niet slecht per definitie.
  Maar het wils-gedrag van 3-jarigen is ook niet vanzelf ‘goed’. Er is al sprake van een kleine machtsstrijd die met groot vertoon gepaard kan gaan, hoewel de kleine in bijna alle opzichten de mindere is.

 13. En wat te denken van de zeer vroege neiging, anderen de schuld te geven van eigen wangedrag? Kan al op zeer jonge leeftijd worden waargenomen. Of ‘nee’ zeggen, waar de ouder duidelijk ziet dat het ‘ja’ was?
  Zou ik geen neiging tot het goede willen noemen.

 14. @beek [20]:

  ” …… aangezien ik mij situaties kan voorstellen waarbij het initieren van geweld tot zegen van de betrokkene was: b.v. het gewelddadig ingrijpen als er een ongeluk dreigt.”

  Ik nodig iedereen uit mij met geweld te redden in dergelijke gevallen. Ik keur dit al bij voorbaat goed en zal het er na belonen. Dit is in een rationele samenleving niet initieren van geweld.

  “Zoals er ook situaties kunnen bestaan waarbij ‘dwang’ noodzakelijk kan zijn om levens te redden. Ik denk aan de beelden waarbij het laatste vliegtuig uit Vietnam vertrok: zeer velen wilden mee, maar moesten met dwang worden afgewezen, aangezien een overvol vliegtuig niet kan opstijgen waardoor niemand gered zou kunnen worden.

  Uiteraard. Maar ook dit is zelfverdediging. Al die te opdringerige mensen hadden geen RECHT op dat vliegtuig van een ander. Zij zijn het die met geweld begonnen.

  beek [26] reageerde op deze reactie.

 15. Ten eerste, bedankt voor dit artikel. Heb de Zeitgeist docu met veel interesse bekeken. Ik vind het nadenken over een betere toekomst een zeer zinvolle bezigheid en daarnaast vind ik de scherpe analyses van onze huidige wereld ook gegrond en wie weet een mooie gelegenheid om ons huidige systeem te veranderen.

  Ondanks dit alles kan ik het toch niet laten Zeitgeist als een utopie te bestempelen. Mijn reden hiervoor is dat ik een overgang van huidige wereld naar die van Venus Project niet kan voorstellen: wie financieert het (ik denk niet bepaald dat de mensen die nu macht hebben die uit handen willen geven of dit project gaan financieren). Daarnaast verwacht ik dat niet alle mensen tegelijkertijd in Venus Achtige gebouwen kunnen gaan wonen, er zullen dus ‘gelukkige’ eerste bewoners zijn en de ‘benadeelde’ achterblijvers, dit zal op z’n minst leiden tot jaloezie. Stel dat men er toch in slaagt om onze hele beschaving om te scholen tot een Venus Project-achtige dan komen er nieuwe problemen: schaarste zal blijven bestaan, denk bijvoorbeeld aan de meest populaire muziekgroep, meest populaire voetbalteam.. er zullen niet snel stadia voor 6 miljard mensen kunnen worden gebouwd. De beste locaties om te wonen: er kunnen geen 6 miljard mensen in de buurt van bounty eilandjes, regenwoud, mooie besneeuwde bergen etc. wonen. Mooie mensen, die blijven oorzaak van onderlinge jaloezie tussen hun minnaars. Welke taal gaan we spreken? hoe gaan de mensen met elkaar om (buigen, handen schudden, zoenen bij ontmoeting). Ik denk dat de voorgeschiedenis van de mens met haar enorm diverse culturen het samenleven als wereldbevolking samen enorm zal bemoeilijken.

  Bovendien vind ik het idee dat het weghalen van schaarste zorgt voor een ideale samenleving maar vreemd. Volgens mij is de kracht van een samenleving juist dat zij dingen deelt: een taal, rituelen, klederdracht, de stad, het park etc. Om kunnen gaan met schaarste is misschien wel de bindende factoor! Het autonoom maken van elk individu leidt eerder tot het uiteenvallen van een samenleving.

  Hub Jongen [27] reageerde op deze reactie.

 16. @Hub Jongen [24]:

  De achterblijvers hadden niet meer of minder rechten dan die Vietnamezen die er wel in geslaagd waren het vliegtuig binnen te komen.
  Elk individu rende voor zijn eigen leven.
  Sommigen slaagden, anderen moesten worden teruggeduwd.
  Dat was louter het recht van de eersten, en het recht van toevallig wel of niet op tijd, binnen of buiten de maat vallen. In grote mate dus het ‘recht’ van het toeval.
  Dwang moest de gelukkigen redden, en de ongelukkigen afwijzen.
  Begonnen die mensen met het geweld?
  Nee, ze renden voor hun leven, en daarbij was andermans eigendom (de staat USA in dit geval) de enige redding.

  Hub Jongen [29] reageerde op deze reactie.

 17. @Hub Jongen [8]: Wat ik bedoelde met jaloezie, die de utopie toch weer verstierd, kan ik niet beter uitleggen dan Jurriaan 25 heeft gedaan.

 18. Ik vat mijn commentaar even samen in 1 (hele lange – excuses) entry om het enigzins overzichtelijk te houden:

  Beste Beek, ik snap dat jij je geen samenlevingen kunt herinneren die geen sancties kenden. Die waren er waarschijnlijk ook amper. Echter, we bereiken nu een technologisch niveau waarbij eigendom geen rol meer hoeft te spelen. En aangezien problemen rond eigendom het grootste gedeelte van sancties betreffen, lijkt het me vrij onzinnig om in een wereld als die beschreven in het Venus Project nog steeds sancties nodig te hebben.

  Je moet natuurlijk niet alleen kijken naar hoe het geweest is en daar krampachtig aan vast houden. Een eeuw geleden konden wij ook bepaalde dingen helemaal niet en daardoor zagen ons levens er heel anders uit. Door technologische ontwikkelingen zijn barrieres verdwenen en bepaalde historische fenomemen ongeldig geworden. Dat kan net zo goed met het hele sanctie-verhaal gebeuren. Dat het nog niet gebeurd is, wil niet zeggen dat het nooit zal gebeuren.

  En over het Christendom: ik wil hier niet te diep op ingaan omdat dit geen religieuze discussie moet worden maar je komt mij als een vrij belezen mens over en ik verwacht dat je de bijbel dan ook kent. Dit boekwerkje staat werkelijk vol van teksten waarbij het volk opgedragen wordt zich te onderwerpen aan god of zijn verklikkers op aarde. Moet ik serieus voorbeelden gaan aandragen van versen waarin haarfijn uitgelegd wordt hoe mensen zich dienen te gedragen om welke vorm van straf dan ook – in dit leven of het hiernamaals – te ontlopen? Misschien kun je contact opnemen met Paul Martens, die heeft hier toevallig een prachtige casusstudie over gemaakt. Aanradertje.

  Nog een klein vraagje aan Beek: als die bijbel de leidraad is voor het zonde-begrip van onze soort, hoe hebben de volkeren die vele duizenden jaren voor het ontstaan van de bijbel leefden hun dan levens ingericht? Ik heb het ernstige vermoeden dat bijvoorbeeld de Egyptenaren best bekend waren – understatementwaarschuwing – met zaken als zonde-begrip. Dat toeschrijven aan zo’n vrij recente roman als de bijbel is deze stapel faxen uit het verleden wat mij betreft wel heel veel waarde toebedelen. U bent zelf trouwens lid van een georganiseerde religie, of zie ik dat verkeerd?

  Dan het commentaar van Juriaan. Hartelijk dank voor je reactie, deze getuigt in ieder geval van het willen kijken naar een project als het Venus Project en dat is wat mij betreft al een hele grote stap. Je geeft echter ook heel goed aan wat heel veel mensen aangeven: de drempel lijkt zo enorm hoog te zijn. En dat is absoluut waar als je uitgaat van de nu geldende mentaliteit. Maar dat is ook precies het punt: er zal eerst een mentaliteitsverandering moeten komen voordat we sowieso kunnen beginnen aan het verwezenlijken van iets als een Venus Project.

  Mensen moeten eerst in gaan zien dat het zeer beperkte korte termijn denken dat onze levens tegenwoordig domineert niet zal leiden tot welke vorm van verbetering dan ook. Op technologisch vlak blijven de zaken wel doorevolueren maar op sociaal vlak blijven we stilstaan zolang we niet naar andere opties gaan kijken. En stilstand betekent in dit geval het in stand houden van honger, oorlogen, financiele crisissen en noem maar op.

  Ik ben ervan overtuigd dat mensen diep in hun hart heel goed weten dat ze helemaal niet slecht zijn, maar dat media en overheden ons hele andere dingen voorhouden. Voor voorbeelden van deze dingen nodig ik je uit eens de Privacy afdeling op anarchiel.com te bezoeken. Van alle mensen die ik ken is er trouwens niemand die ook maar iets voelt voor geweld of oorlog.

  De enigen die hier wel iets voor voelen zijn door geld en macht geobsedeerde figuren die juist in een maatschappij als de onze alle mogelijkheid krijgen de rest van de bevolking volledig uit te buiten. En de beslissingen van deze kleine groep individuen sijpelen door tot in werkelijk alle vezels van onze levens, waarmee zij hun vergiftigende taak uitstekend kunnen uitvoeren. Met de vernietigende en apathiserende werking tot gevolg die je nu in onze hele maatschappij ziet.

  Wat mij betreft is het dus helemaal niet zo’n enorm probleem om te komen tot een mentaliteitsverandering. Sterker nog, ik denk dat die al een poosje gaande is. Het enige dat echt nodig is, is het uitfaseren van het machtsblok dat deze wereld bestuurt. Zodra die mensen hun greep op onze levens verliezen, kunnen de bewoners van moedertje aarde eindelijk eens gaan kijken naar hoe hun leven er echt uit zou kunnen gaan zien.

  Het genoemde machtsblok is in werkelijkheid slechts een klein machtsblokje dat alleen maar macht heeft doordat zeer grote massa’s mensen volgzaam doen wat deze kleine groep opdraagt. Vergeet echter niet dat de massa’s nog steeds mensen zijn. Politieagenten zijn mensen, soldaten zijn mensen, ambtenaren zijn mensen en ga zo maar door. Als ook die mensen het kleine drama dat wij op dit moment “leven” noemen ook spuugzat worden, is het over en uit met het machtsblokje. Oftewel – zoals ik het stuk ook beëindig – bewustwording is het enige dat we echt nodig hebben.

  De zaken die jij noemt zoals jaloezie tussen geliefden en problemen bij het kiezen van verblijfplaatsen, die zal je vast en zeker houden. Maar er bestaat zoiets als communicatie, redeneren en *vrijwillig* compromissen sluiten. Dat was sowieso een groot deel van de benodigde mentaliteitsverandering.

  En wat huisvesting betreft, wees nou eerlijk: als je de hele wereld hebt om uit te kiezen, denk je dan echt dat iedereen voor de standaard Hollywood-film-locaties gaat kiezen? En vergeet alsjeblieft niet wat technologie allemaal te bieden heeft en gaat hebben. Communicatie tussen verschillende volkeren wordt een makkie, neem dat maar van mij aan 😉 En wat is er mooier om met zijn allen bijvoorbeeld tot het verzinnen van nieuwe groeten te komen waarmee we dat donkere verleden van ons afgooien? Waarom toch altijd dat doemdenken? 😉 Het leven is mooi!

  beek [32] reageerde op deze reactie.
  Juriaan [52] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.