Een voorbeeld van een constructie

In mijn vorige stuk heb ik het monetaire systeem bekeken en daarbij geconcludeerd dat dat systeem zwaar achterhaald en mensonterend is en slechts in leven wordt gehouden door zaken als cyclische consumptie en prioritering van de winst. Ik stipte dit systeem aan om mensen voor te bereiden op het hoofdonderwerp van deze twee artikelen: het Venus Project. Ik kreeg namelijk het idee dat dit niet een onderwerp is dat algemeen bekend was en daarom leek het me interessant om er aandacht aan te besteden.

Uit de commentaren die ik op verschillende websites kreeg, bleek echter dat vrij veel mensen al wel bekend waren met het Venus Project. Hoewel je zou zeggen dat dat hoopvol stemt, bleken veel van deze mensen echter een vrij negatieve kijk te hebben op dit project. U begrijpt, dat stemde mij dan weer wat minder vrolijk.

De drie meest gehoorde kritiekpunten waren samengevat ongeveer “dat is nooit haalbaar”, “de mens zit zo niet in elkaar” en “Jacque Fresco is een NWO-adept”. Die laatste was wat mij betreft wel het meest in het oog springend en ik zal er daarom zometeen ook nog wat meer aandacht aan besteden. Door deze vrij overheersende kritiek op het Venus Project heb ik besloten mijn eerder gemaakte opzet aan de kant te gooien en in te gaan op de veralgemeniseerde kritiekpunten, om zodoende hopelijk nog wat meer duidelijkheid te kunnen verschaffen. Ik zal natuurlijk wel praktische aspecten van het Venus Project aanstippen maar ik raad een ieder die nog wel helemaal nieuw met deze materie is de volgende twee documentaires aan:

* Zeitgeist, The Movement: presentation

* Future by Design

Stelling 1: Zo’n Venus Project is nooit haalbaar

Ik word wel eens van negatief denken beticht maar ik zou willen stellen dat iets bij voorbaat “nooit haalbaar” noemen nou ook niet bepaald van een positieve kijk op de zaken getuigt. Maar het is eigenlijk niet eens echt negatief denken, het is waarschijnlijk meer beperkt denken. Iets dat ook bij het volgende punt aan bod komt.

Zoals ik in mijn stukje over het monetaire systeem al aangaf, is het slechts een kwestie van tijd voordat “technologische werkloosheid” volledig de overhand krijgt en mensen dus massaal zonder werk zullen komen te zitten. Op dat moment is er dus stiekem al sprake van een grote vervolmaking van een fase van het Venus Project, namelijk het uitfaseren van menselijke arbeid door dit werk door machines op te laten knappen.

Wat dat betreft zijn we dus op de achtergrond al keihard aan het werken aan het Venus Project. Ten tweede is daar het ingebakken fatalisme van de hier behandelde stelling. Het Venus Project komt op de meeste mensen dusdanig utopisch en fantasievol over dat men het bij voorbaat bestempelt als zijnde onhaalbaar. Er is daarbij meestal nooit sprake van enig eigen onderzoek van die mensen en baseren ze hun meningen vaak op hele simpele aannames.

Zo is de heer Jacque Fresco al sinds ongeveer 1975 bezig met het werken aan zijn Venus Project. De meeste mensen hebben echter het idee dat het – voornamelijk door de futuristische aanblik van zijn creaties – een vrij recent begonnen project betreft. Nee dus, deze in 1916 geboren man heeft al ruim dertig jaar van zijn leven aan het Venus Project besteed.

Jacque Fresco heeft door zijn achtergronden als industrieel vormgever, deskundige op het gebied van sociale processen – “social engineer” -, spreker, schrijver, futurist en uitvinder in zijn leven enorm veel informatie opgedaan omtrent de implementeerbaarheid van het Venus Project. Hij zag het in 1975 al als valide mogelijkheid en sprak zelfs in 1974 met Larry King al over de implementatie van een initiatief als het Venus Project.

Kortom: het is niet een kwestie van onhaalbaar zijn, het is een kwestie van niet willen. Of niet in kunnen zien dat er andere mogelijkheden zijn dan de mogelijkheden die ons door de afgelopen eeuwen heen zijn aangedragen. Conditionering en indoctrinatie vormen tenslotte de basis van elke maatschappij. Maar zolang iemand er voor kiest om binnen die conditionering en indoctrinatie te willen blijven denken, dan is een idee als het Venus Project inderdaad niet haalbaar.

En dat is wat mij betreft de conclusie van dit punt: het Venus Project is absoluut haalbaar, het vereist alleen een complete mentaliteitsverandering. En ik ben het met veel mensen eens dat dat bepaald geen makkelijk te verwezenlijken iets is, maar het kan wel.

Stelling 2: De mens zit zo niet in elkaar

Deze stelling heeft wat mij betreft behoorlijk wat raakvlakken met stelling 1. Er zijn complete volksstammen die ervan overtuigd zijn dat de mens een ingebakken slechtheid heeft. Tenminste, dat suggereert de stelling dat “de mens zo niet in elkaar zit”.

Stel je het volgende voor: je wordt geboren in een omgeving van overvloed. Je ouders zijn je hele jeugd dichtbij je en kunnen je voorzien van alle tijd die jullie nodig denken te hebben. Er bestaat geen stress over werk en je hebt elke dag de mogelijkheid om te doen wat je wilt.

Je trekt je hele leven over de wereldbol en ontmoet mensen die alleen maar vriendelijk en respectvol zijn omdat ze niets van je willen of hoeven en jij voor hen geen enkel gevaar vormt. Je woont het ene jaar in een huis in de bergen, het andere jaar in een huis aan een azuurblauwe kust.

Alles is er in overvloed. Wil je iets, dan surf je met een webbrowser naar een website en geef je je wens op. Zijn de grondstoffen op aarde aanwezig om je product te leveren, dan krijg je dat binnen enkele momenten toegestuurd. Schaarste bestaat niet.

Okee, dan nu weer even terug naar onze werkelijkheid. Als u bovenstaand verhaaltje leest, denkt u dan serieus dat de wereld die daar geschetst wordt een wereld zoals de onze is? Eentje die werkelijk aan elkaar hangt van macht en geld en waarbij iedereen elke dag weer een overlevingsstrijd moet voeren? En denkt u dan echt dat als je opgroeit in de geschetste wereld je bijvoorbeeld crimineel of “slecht”gedrag gaat vertonen? Waarom zou je dat in vredesnaam gaan doen? En even voor de duidelijkheid: bovenstaand “utopische fantasieverhaaltje” is een beschrijving van hoe uw leven er in een wereld gebaseerd op het Venus Project uit zou zien.

Kortom: het ervan uitgaan dat mensen slechte wezens zijn, is je mensbeeld baseren op een wereldmaatschappij die gebaseerd is op het achterhaalde monetaire systeem. Dit systeem dwingt mensen inderdaad om hebzuchtig en mensonterend te handelen. Dat is tenslotte inherent aan dit systeem, zoals ik in mijn vorige artikel beschreven heb. Een mens wordt niet “slecht” geboren, de mens wordt “slecht” door zijn omgeving. Sterker nog, het begrip “slecht” kan alleen bestaan als er sowieso sprake is van een omgeving. “Slechte” mensen zijn het resultaat van een slechte omgeving, niet het resultaat van een of ander ingebakken kwaad.

Stelling 3: Jacque Fresco is een NWO-adept

Deze stelling of kritiek had ik absoluut niet verwacht en ik was daarom ook lichtelijk geschokt enkele commentaren dit statement te zien verwoorden. Voor diegenen die niet bekend zijn met het begrip “NWO” (hoewel dat tegenwoordig nog maar weinig mensen zijn, heb ik het idee), de lettercombinatie staat voor New World Order. Deze New World Order heeft de afgelopen jaren een ware opmars gemaakt en je kunt tegenwoordig nog maar weinig websites bezoeken waar je niet om je oren geslagen wordt met het NWO-fenomeen.

Even kort door de bocht: volgens “NWO-kenners” wordt de aarde door een groepje nare mensen gerund die van plan zijn om de hele wereld in een grote gevangenis om te zetten, de wereldbevolking te reduceren en daarna lekker te gaan parasiteren op de verrichte arbeid van die “fortuinlijke” burgers die nog leven. Zo ongeveer. Er bestaan een paar miljoen varianten op deze insteek, maar dit is ongeveer de kern.

Mijn mening is iets simpeler: de wereld wordt inderdaad gerund door een groepje nare mensen (zij die het grote geld bezitten) maar dat is alleen omdat de werelbevolking blijkbaar te lamlendig is om voor zichzelf op te komen. En mensen met veel geld die dat geld graag willen behouden – bijvoorbeeld door ouderwets incestueus aan de slag te gaan en binnen de eigen familie te trouwen, het hele NWO-bloedlijnverhaal ‘in a nutshell’ – zullen elke lamlendigheid van burgers alleen maar toejuichen cq. stimuleren en er verder misbruik van maken. Dat komt hen tenslotte alleen maar ten goede. Ik hoop dat u ook inziet dat we simpelweg weer met de werking van het monetaire systeem te maken hebben.

Ik ga hier verder niet dieper in op dit NWO-fenomeen maar ik vraag u: zou iemand die vanaf 1975 zijn hele leven toewijdt aan het verzinnen van allerlei oplossingen die de mensheid ten goede komen, stiekem diep in zijn hart het tegenovergestelde willen? Als u een dusdanig negatief mensbeeld hebt, kijk dan alstublieft de reeds aangehaalde documentaire “Future by Design”. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die deze documentaire gezien heeft nog steeds die mening toebedeeld is.

Het kan trouwens ook nog iets anders, qua insteek: ja, Jacque Fresco is inderdaad een fan van een Nieuwe Wereld Orde en zal zich daar ook keihard voor inzetten. Alleen is het niet de NWO die zoveel mensen in gedachten hebben maar is het een Nieuwe Wereld Orde met een positieve en humanistische insteek. Eentje waarin hebzucht en eigenbelang geen rol meer spelen. Ik vraag mij af of mensen die Jacque Fresco als NWO-adept vrezen zich hier ook van bewust zijn.

Conclusie

Ik hoop met dit artikel enkele vragen of onduidelijkheden rond het Venus Project weggenomen te hebben. Het werd niet het praktische artikel dat ik in eerste instantie in gedachten had maar ik denk dat deze post iets meer zal toevoegen dan een vrij droge beschrijving van de werking van het dagelijks leven in een wereld die gebaseerd is op het Venus Project.

Het Venus Project is een project dat uitgaat van een andere mentaliteit. Zonder die mentaliteit zullen we blijven hangen in de staat van “beschaving” (een vrij primitieve, mijns inziens) die we zo goed kennen. Op technologisch vlak gaan de ontwikkelingen razendsnel, op sociaal/maatschappelijk vlak staan ze echter al eeuwen stil.

Wetenschap bestaat bij het feit dat we altijd maar op zoek zijn naar nieuwe en betere informatie om tot verbetering en vooruitgang te komen. Op sociaal en maatschappelijk vlak houden we daarentegen krampachtig vast aan systemen die door de eeuwen heen tot algemeen goed zijn geworden maar die de test der tijd absoluut niet doorstaan hebben. Het is tijd om de wetenschap ook eens echt op sociaal vlak toe te gaan passen en daar de vruchten van te plukken.

En er is dus maar één ding nodig om deze totale vooruitgang daadwerkelijk mogelijk te maken: bewustwording.

93 REACTIES

 1. @Hub Jongen [29]:

  Pragmatisch was die dwang noodzakelijk, zoals ik al aangaf.
  Maar als een libertarier dus zegt ‘geen dwang is toegestaan’, moet ik dit verstaan als ‘geen dwang, tenzij…?’

  Overigens wil ik die sprong niet maken, om mensen die rennen voor hun leven, te beschouwen als mensen die geweld gebruiken.
  Zolang er nog plaats was, was het geen geweld, maar zodra het toestel vol was, zou het geweld zijn; alsof die vluchtelingen dat allemaal zo konden overzien.
  Ze holden achter het toestel aan.
  Sommigen haalden het, anderen werden weggeduwd.
  Ik kan niet vinden dat de gelukkigen geen geweld gebruikten, maar die ongelukkigen wel.
  Dat vind ik haast bureaucratisch gedacht.

  Ratio [33] reageerde op deze reactie.

 2. @beek [31]:
  Als een libertariër zegt “dwang is niet toegestaan” dan is dat omdat hij geen zin heeft om voortdurend “de initiatie van dwang is niet toegestaan” te zeggen. Na al die tijd dat je op de vrijspreker leest zou ik denken dat je daar zelf al achter gekomen zou zijn.

  Iemand die rent voor zijn leven heeft nog steeds geen recht om dwang te initiëren. Hij heeft toevallig pech, daar is niets aan te doen. Ook niet de initiatie van dwang.

  @beek [18]:
  Kom kom beek, je ben slimmer dan dat, toch?

  beek [40] reageerde op deze reactie.

 3. @beek [32]:
  Dus omdat een aantal mensen op internetforums komt om wat te schelden betekend dat “de mens” slecht is?

  Je ziet de dingen erg zwart-wit beek. Omdat er een aantal mensen zijn die slecht zijn en vol met haat zitten etc, betekent nog niet dat de mens inherent slecht is. Ook lijk je alleen maar de slechte dingen van zaken te zien. Als je blind bent voor alles wat niet slecht is kom je inderdaad snel op jouw conclusies.

  beek [40] reageerde op deze reactie.

 4. @beek [32]:

  Beste Beek,

  Je hebt volgens mij in ieder geval één van mijn vragen beantwoord en dat betreft de vraag of je religieus bent. Je uiterst diepgaande en onderbouwde *kuch* antwoord kan mij alleen maar doen concluderen dat ik te maken heb met een Christen, waarschijnlijk uit een gereformeerd nest.

  En tja… Dan kunnen we dat discussiëren beter ook maar gewoon laten zitten. Kusjes en sterkte.

  beek [40] reageerde op deze reactie.

 5. Het ‘Venus Project’ bestaat allang:
  http://www.aboardtheworld.com/

  Die Zeitgeist video is een walgelijke links anarchistische presentatie die niets, maar dan ook niets, met de eeuwenlange vooruitgang en geluk dat het kapitalisme ons heeft gegeven te maken heeft.

  Zoals alle linkse waandenkbeelden, miskent deze visie de vrije keuze van het individu. Het is aan het individu om te beoordelen of hij of zij bijv. voor 250 euro een pen koopt die een leven lang meegaat, dan wel een pen van 25 cent die slechts een maand functioneel is.

  De morele veroordeling van degene die voor de laatste optie kiest is net zo onzinnig als de morele veroordeling van mensen die hun boodschappen per SUV doen ipv per fiets.

  Ik wijs er nog maar eens op dat een vegetarische single in een Hummer vriendelijker voor het milieu is als een gezin van vijf vleeseters in een Toyota Prius.

  ===
  “”Dude, dolphins are intelligent and friendly!” – Wendy
  “Intelligent and friendly on rye bread, with some mayonaise.” – Cartman

  Peter de Jong [45] reageerde op deze reactie.

 6. @beek [17]:

  “Als het christendom een ‘filosofie’ is die op onderdrukking is gebaseerd, kan Anarchiel daar een voorbeeld van geven? In die ‘filosofie?’
  Voor zover mij bekend gingen de discipelen niet met het zwaard rond, maar waren zij vooral slachtoffers van onderdrukkers.”

  Laat het duidelijk zijn dat je hier je eigen boek niet kent. Waarom wordt Jezus eigenlijk ‘de verlosser’ genoemd en die onderdrukking zoals je zelf aangeeft? Daarom dus.

  In het algemeen. De noodzaak van het Venus Project wordt hier wel genoemd, maar naar mijn mening niet duidelijk genoeg naar voren gebracht. Laat het zo zijn dat er nu al een probleem is of in de nabije toekomst snel zal komen, namelijk het probleem industrialisatie of automatisering. Arbeid kan en zal door machines worden gedaan, mensen kunnen hiervan profiteren of eronder leiden. In onze huidige maatschappij zullen we hieronder leiden; de overvloed aan grondstoffen wordt aan oorlogen besteed, de schaarste wordt in stand gehouden en de burger zal moeten blijven werken. In de omgekeerde maatschappij zal deze overvloed aan grondstoffen worden gebruikt om de kwaliteit van het leven te verbeteren. ‘Project Venus’ mag dan een utopie lijken, maar in dit geval is het er eentje waar we best naar toe mogen werken.

  En aan mensen als u Mr. Beek, probeer eens het nut en het positieve te zien van een project als deze en stop met het negatieve doomdenken. Elkaar helpen, is dat niet wat ook uw filosofie inhoud?

  beek [40] reageerde op deze reactie.

 7. beste anarchie,

  je fantasieen klinken mooi maar zijn niet realistisch.
  “Scrutinizer” heeft het heel mooi verwoord bij je vorig artikel, waarom heb je daar niet op gereageerd???
  de enige manier dat het technologisch haalbaar zou zijn is als er machines/robots kunnen gebouwd worden die intelligent genoeg zijn om zichzelf te onderhouden, niet bediend hoeven te worden en en andere machines kunnen bijbouwen/programeren afhankelijk van de behoefte’s van de mensen. maar machines met dergelijke capaciteiten zouden ook zelfbewust zijn, een kunstmatige vorm van intelligent leven dus. en dan kom je onder de noemer slavernij terecht.

  dus hoe je het nu draait of keert, ofwel blijft arbeid noodzakelijk en wat doe je dan als niemand zin heeft om te werken. ofwel heb je een vorm van slavernij.

  weerleg/reageer hier eens op en op de reactie van “Scrutinizer”.

  als je mijn reactie negeert zoals je de reactie van Scrutinizer hebt genegeert ben je voor mij niks meer dan een linkse trol die het liberalisme van de vrijspreker probeert te ondermijnen.

  beek [41] reageerde op deze reactie.

 8. Beste Mark,

  Ten eerste: mijn excuses dat ik niet gereageerd heb op de reactie van Scrutinizer. Slordig, maar bij deze een herkansing.

  Scrutinizer schetst een heel duidelijk beeld van hoe de gang van zaken tot nu toe altijd geweest is en daarom op dit moment ook nog geldt. Wat mij echter telkens weer teleurstelt in dit soort visies, is het eeuwige “achteruit kijken”.

  Begrijp me niet verkeerd, ik snap waarom men dat doet aangezien het de enige manier is om zaken empirisch te kunnen toetsen. Een van de grootste geesten van onze soort, Albert Einstein, wist mijn visie echter prachtig te verwoorden met de volgende quote:

  “You cannot solve a problem from the same consciousness that created it. You must learn to see the world anew.”

  Dat is exact mijn punt en dat is waar iedereen telkens overheen stapt. Nee, we gaan het inderdaad niet redden om een Venus Project-achtig gebeuren op te zetten met ons huidig probleemoplossend vermogen. Dat moeten we naar een hoger level tillen. Maar dat naar een hoger niveau tillen gaan we zeker niet doen door weer terug te vallen in ruilhandel.

  Het hele idee is technologische vooruitgang. Denk aan transportsystemen die producten razendsnel over grote afstanden kunnen verspreiden en het verbouwen van gewassen in bijvoorbeeld kassensystemen waardoor specifieke lokaties niet meer specifieke producten hoeven te leveren.

  En dat klinkt misschien allemaal heel erg sci-fi maar dat is het helemaal niet. Het is alleen absoluut niet wat we gewend zijn en daardoor wordt het hele idee door veel mensen sowieso al direct aan de kant geschoven. Technologisch gezien kunnen we echter al zeer grote gedeeltes van een idee als het Venus Project voltooien.

  Hameren op zaken als distributie van goederen is naar mijn mening blijven hangen in een eeuwenoud economisch denkproces dat weer volledig te herleiden is naar het monetaire systeem.

  Venus Project-achtige ideeën moet je niet benaderen vanuit het zeer beperkte wereldperspectief dat in mensen door de eeuwen haast ingebakken lijkt te zijn. Het Venus Project is een andere mentaliteit, een veel menselijker mentaliteit naar mijn mening, die gebruik maakt van alles maar dan ook alles wat de technologische vooruitgang ons te bieden heeft. En dan alleen in positieve en constructieve zin, zonder te vervallen in tijdsverspillende en overbodige massaproductie of de productie van iets onzinnigs als wapens. Die wereldwijde op luchtdruk of magnetisme werkende transportbuizen liggen er dan binnen no-time, dat kan niet missen.

  Ik moet helaas concluderen dat er nog maar weinig mensen echt open lijken te staan voor nieuwe mogelijkheden en dat de voornamelijk christelijke inslag wat betreft een extreem negatief mensbeeld ons zwaar op de schouders rust. Zie als voorbeeld alleen al de panische reacties van iemand als Beek. En zolang die last op onze schouders blijft liggen, blijven we absoluut in cirkeltjes rondrennen.

  En wat betreft robotica en de vaak veronderstelde gevaren voor de mensheid zou ik zeggen: lees eens wat technische literatuur over artificiële intelligentie en kijk eens wat minder naar wat Hollywoord je voorschotelt. Enorm taaie stof maar oh zo leerzaam.

  Ik hoop hiermee op de reactie van zowel Mark als Scrutinizer gereageerd te hebben. Mocht ik nog steeds iets teveel als linkse trol overkomen, laat me even weten welke punten ik nog verder kan verduidelijken. Aan nog meer linkse trollen heeft tenslotte niemand wat.

  beek [40] reageerde op deze reactie.
  pien [50] reageerde op deze reactie.
  mark [51] reageerde op deze reactie.

 9. @Anarchiel [35]:

  Een snerend antwoord. Hoezo ‘goed?’

  @Erwin [37]:

  Raadselachtige ‘uitleg’ van het NT.
  Doemdenken. Elkaar moeten helpen? Wartaal in dit (project)verband. Wie er niet in gelooft krijgt onzinnige verwijten te horen. Hoezo ‘goed’?

  @Ratio [34]:

  Blind voor alles wat niet slecht is? Wat een onzinconclusie.
  Hoezo ‘goed’?
  Internet was een leuk voorbeeld, maar Ratio doet alsof ik mijn conclusie alleen hieruit trek.
  Hoezo ‘goed’?

  @Ratio [33]:

  ‘Iemand die rent voor zijn leven, heeft niet het recht dwang te initieren.”
  Aldus Ratio. Wat een vreselijk kille benadering.
  Hoezo ‘goed’?

  @Anarchiel [39]:

  ‘Panische reacties?’ Een valse voorstelling van zaken.
  ‘Zolang de last van het christelijk geloof op onze schouders blijft liggen, blijven we rondrennen in cirkeltjes’?
  Welja, geef het geloof maar weer de schuld.
  Hoezo ‘goed’?

  Anarchiel mag gerust meedoen aan dat project. Ik leg hem niets in de weg.
  Maar als het niet lukt, schijnt dat de schuld van de christenen te zijn.
  Ik krijg een USSR deja-vu. Walgelijk.
  Hoezo ‘goed’?

 10. @mark [38]:

  Waarschijnlijk dient bij dat project iedereen gratis te werken en gratis te ontvangen.
  Want machines moeten wel worden gemaakt, en grondstoffen moeten worden gedolven. Grondstoffen bevinden zich in landen. Landen dienen kennelijk hun soevereiniteit op hun bezit op te geven, ten behoeve van dit project.
  Geheel vrijwillig.
  Over utopie gesproken.
  Het lijkt op neo-communisme. Want het communisme had ook die droom: iedereen helpt elkaar, iedereen deelt vrijwillig met anderen, uit pure menslievendheid, zonder egocentrisch winstbejag, aldus op weg naar de eeuwige vrede en de intermenselijke harmonie.

  Peter de Jong [45] reageerde op deze reactie.
  pien [49] reageerde op deze reactie.
  Michel [55] reageerde op deze reactie.

 11. Hoe ging dat bij het communisme.
  Velen waren echte idealisten, die geloofden dat hebzucht, jaloezie, egoisme, onderlinge wrok e.d. ontstonden doordat mensen zeiden ‘dit is van mij’.
  Als eigendom, en egoistisch winst maken zou worden afgeschaft, zou dat ruimte geven aan betere intermenselijke verhoudingen en vredelievender kameraadschap.
  Zo’n ideaal werd als zo mooi beschouwd, dat iemand die er tegen was, al gemakkelijk kon worden beschouwd als iemand die niet deugde.
  Immers, hoe kun je nu TEGEN intermenselijke harmonie en vrede zijn? Dan moet je wel opzettelijk kwaadwillend zijn.

  En zo kwam het dat mensen voor rechters moesten verschijnen, om, of heropgevoed te worden, of ge-isoleerd te worden, teneinde die verwezenlijking van die droom voort te kunnen zetten zonder gehinderd te worden door die ‘kwaadwillende lieden die zo’n mooie toekomst willen bederven uit egoistische motieven’.
  En zo konden rechters zonder gewetensbezwaar mensen veroordelen, die in westerse ogen allerminst crimineel waren.

  De schitterende toekomst had de ogen verblind voor de mensonterende praktijken die die toekomst moesten helpen verwezenlijken.

  Anarchiel heeft, nog voor het Venus-project begint, zijn dwarsliggers ook al gevonden: de christenen.
  Dat belooft m.i. weinig goeds.

 12. Het grote probleem is de definitie van “goed en slecht” samen met het feit dat (r)evolutie alleen veroorzaakt wordt door prikkels en stimulansen.
  In een utopische wereld is individuele onderdrukking vervangen door collectieve onderdrukking en dat is helemaal niet libertarisch!

  Genetische afwijkingen komen in de natuur altijd voor. dus ook in een utopische leefwereld. Mag “die wereld” dan ingrijpen om “slechte” genetische afwijkingen te beperken of voorkomen? en wat is slecht? agressie???? Misschien hebben wij agressie ooit hard nodig om ons voortbestaan te garanderen.

  Juist of onjuist handelen wordt vanuit de geschiedenis altijd bekeken vanuit de visie van de uiteindelijke winnaar.
  Voor (over)leven heeft elke soort, naast sociale vaardigheden, competitie nodig, en waar winnaars en verliezers zijn, daar is dus een hierarchie en daarmee gezagsverhouding.
  Het is onwenselijk de mensheid van deze vitale eigenschappen te strippen aleen omdat iemand ooit bepaald heeft dat iedereen dezelfde rechten heeft.

  het enige recht wat iedereen in mijn optiek moet hebben is het recht op een gelijke kans! als je die kans niet wilt gebruiken, dan verspeel je daarmee je “recht” op gelijkheid.
  Dat garandeerd een maatschappij die gericht is op verbetering, vooruitgang en de vrijheid om je eigen keuzes te maken, en niet zoals nu op consumptie en vernietiging.(onder de vlag van vooruitgang).

  Het grote probleem daarbij is overbevolking. Zodra iemand in zijn ontplooing of ontwikkeling teveel wordt beperkt door “sociaal wenselijk gedrag”omdat er teveel soortgenoten dezelfde levensruimte moeten delen, kunnen er 3 dingen gebeuren.
  1 hij/zij past zich aan en bereikt nooit het volle potentieel
  2 hij/zij probeert voldoende levernsruimte te verwerven en wordt bestempeld als ambitieus, agressief, meedogenloos en hij/zij drukt de anderen weg omdat hij/zij sterker of slimmer is
  3 hij/zij probeert voldoende levensruimte te verwerven maar wordt door de andere met een wetboek en regeltjes in de hand teruggeslagen(crimineel gedrag)

  Kort en goed, voor een ütopische wereld zonder collectieve onderdrukking en met een “minimum aan slechtheid”is voldoende ruimte voor eenieder nodig om zichzelf volledig te ontplooien.
  Sociale noodzaak zal, mits doden toegestaan wordt en niet als slecht beschouwd word, zorgen voor de juiste bevolkingsdichtheid en automatisch zorgen voor evolutie inplaats van het huidige systeem van revolutie en oorlog.
  Of die maatschappij een hoog technoligisch nivo nodig heeft waag ik te betwijfelen. Uiteindelijk komt het neer op een gezonde geest in een gezond lichaam.

  Peter de Jong [44] reageerde op deze reactie.

 13. Beste Beek,

  Ik stuitte vandaag op een artikel betreffende die engerds waar jij je blijkbaar aan wenst te verbinden. Had je dit toevallig gezien?

  http://freethinker.co.uk/2009/05/21/%E2%80%98we-did-not-know-that-child-abuse-was-a-crime%E2%80%99-says-retired-catholic-archbishop/

  Een aar(t)sbisschop die met droge ogen staat te vertellen dat hij niet wist dat het verkrachten van kinderen een criminele daad is. Hij wist wel dat het moreel niet te verantwoorden is, maar zag niet in dat het misdadig is. Pardon? Ehmmmmmmmm…. ?

  Dat zijn nou gelovigen, allerbeste Beek. Gestoorde gekken die geen enkel moreel besef hebben maar het wel proberen af te dwingen bij andere mensen. Vind je het nou echt heel raar dat ik zo verbolgen over jou en je geestelijk gestoorde vriendjes reageer?

  Geloven vernietigt elke vorm van redelijk denken. Bovenstaand stukje is daar weer een prachtig voorbeeld van. Kusje en nogmaals sterkte!

  IIS [47] reageerde op deze reactie.
  beek [61] reageerde op deze reactie.

 14. @Anarchiel [46]:

  Beek verdedigt het christelijk en Jiddisch geloof (…en joden in het algemeen) op de Vrijspreker. Waarom hij dit doet mag Joost weten, maar de man schijnt op een missie te zijn en voert een soort van kruistocht..of ziet zich als poortwachter van Jezus. Voor de rest maakt hij al het andere belachelijk of brand zaken op zijn manier af. In het begin vond ik de man niet vervelend maar een leuke aanvulling, omdat hij een lichtend voorbeeld is van een gehersenspoelde semi-intellectueel die niet op zoek is naar individuele vrijheid maar onderdrukking propageerd en alles verheerlijkt wat uit ZIJN geloofshoek komt. Maar de laatste tijd is de man alleen maar nadrukkelijk aanwezig en maait alles wat boven zijn gereformeerd maaiveld uitkomt neer. De Vrijspreker begint een Beeksite te worden en wat mij betreft mag daar snel een einde aan komen. Voorlopig laat ik de Vrijspreker even links liggen ook omdat de gereformeerde doctrine van Beek me de strot uitkomt.

  beek [61] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [63] reageerde op deze reactie.

 15. @Anarchiel [39]:

  Ik ben erg voor het venus project en het is een natuurlijk verloop om daar te geraken, aangezien geld niks meer waard gaat worden en als ze zo doorgaan goud straks ook niet meer omdat men het vertrouwen kwijt is.

  Overigens dnk ik dat goud wel een tussenoplossing kan zijn,

  Voorts wil ik je graag wijzen op de situationisten en new Babylon. Constant heeft het ook al gehad over de Homo Ludens.

  OP naar de LINUX maatschappij. De maatschappij waar echte otwikkeling pas echt kan plaatsvidnen.

  Polity [57] reageerde op deze reactie.

 16. @Anarchiel [39]: je fietst toch mooi rond de argumenten heen zonder ze te weerleggen, Scrutinizer zijn voorbeeld van transport was maar een voorbeeld. jouw technologische oplossing voor het transport zal nog steeds arbeid vereisen, namelijk onderhoud. iets dat voor alle techniek noodzakelijk is, hoe duurzaam het ook gebouwd is, slijtage is onvermijdelijk. en bedreffende mijn inzicht in kunstmatige intelligentie, deze komt niet van films, ben zelf meer dan 10 jaar werkzaam geweest in de ICT, zowel wat techniek als programmatie betreft, dus wat die taaie stof betreft, denk dat ik daarvan beter op de hoogte ben dan jij. ik bekijk de zaken analyties, niet emotioneel door een roze bril zoals jij. kunstmatige intelligentie die problemen zelfstandig kan interpreteren en oplossen, daar hangt automatisch een minimaal niveau van zelfbewustzijn aan vast, dit is onvermijdelijk.

  als je het venus project echt een slaagkans wil geven dan denk ik dat je eerst van de mensheid willoze wezens moet maken, zolang de mens een eigen wil heeft gaan er altijd mensen zijn die geen zin hebben om in het systeem mee te draaien zoals het hoort. hoe wil je deze in het gareel houden zonder dwang?

  hoe je het ook draait of keert er zal altijd enige vorm van arbeid nodig zijn.

  hetgeen ook al door anderen werd vermeld, in de opvoeding van kinderen is er ook altijd enige vorm van dwang nodig, kijk maar naar de gevolgen van de “vrije” opvoeding van de laatste tiental jaren, de jeugd word altijd maar meer onhandelbaar.

  het enige dat het venus project enigzins kan benaderen en dit project is naar mijn mening ook bijna onhaalbaar is een echte liberale maatschappij, maar als zo een maatschappij ooit zou opgericht worden dan heeft deze veel meer overlevingskans dan het venus project, aangezien het liberale wel rekening houd met de menselijke aard.

  en betreffende je opmerking van ci-fi films, meeste zijn leuke films en op technisch vlak inconsistent en complete fantasie maar in sommige van die films word er regelmatig een correct beeld weergegeven van de menselijke aard.

 17. Ik heb nu ook de film de film ‘Future by Design’ gezien. Deze is te vinden op de volgende locatie: http://video.google.com/videoplay?docid=7609152453677141011&ei=lOsXSuOCLoKL-QaQ8e2kDQ&q=future+by+design

  @Hub Jongen [27]:

  Bedankt voor de opheldering, al was het niet mijn bedoeling om het Venus Project en het Libertarisme onder dezelfde noemer te plaatsen of als een te zien.

  @Anarchiel [30]:

  Graag gedaan. Ik begrijp je quote van Einstein goed, en zou graag met je positieve instelling meegaan ware het niet dat deze ook geen garantie voor succes is. Denken in de zin van ‘er zijn geen problemen’ leidt alleen tot herdefinitie van problemen, niet tot hun oplossing. Op een open manier naar vooruitstrevende ideeën kijken is belangrijk maar geen garantie voor de haalbaarheid en het succes van deze nieuwe ideeën.

  In de film ‘Future by Design’ vond ik de uitleg over het verdwijnen van meningen grappig maar ook zeer interessant. ‘Men vertrouwt inmiddels een weegschaal bij bepalen van gewicht, een piloot gebruikt zijn apparatuur omdat deze nauwkeuriger en betrouwbaarder is dan zijn eigen zintuigen, de creaties van een wetenschapper kunnen dingen die de wetenschapper zelf nooit zou kunnen (…).’

  Bij het Venus Project zou er een grote ‘antwoordmachine’ moeten komen die – gelinkt aan alle meetpunten van alle andere steden – alle vragen kan beantwoorden. Let wel, feitelijke vragen. Subjectiviteit zal blijven bestaan, hier kan de antwoordengenerator niet mee uit de voeten. Ook schaarste zal altijd blijven bestaan.

  De uitspraken van Jacque Fresco verdienen daarom de nodige nuancering en kritiek, maar dit is alleen maar goed: zo zijn we bezig met de toekomst. Want nadenken over hoe structuren ons beïnvloeden en vormen, nadenken over onze manier van productie met betrekking tot afvalvorming en de manier hoe wij de goederen die onze aarde te bieden heeft verdelen verdienen het allemaal om uitvoerig te worden geëvalueerd. Zo kunnen we ze in de toekomst beter maken!

  Dit brengt mij tot slot tot een vraag die een Libertariër misschien kan beantwoorden: Hoe kijkt de Libertariër naar de toekomstige generaties; de ongeborenen? Als alle goederen in de wereld op het moment eigendom van iemand zijn en die worden opgebruikt – hun goedrecht – dan betekent dit een zeer nare startpositie voor toekomstige generaties. Moet zo’n nare startpositie worden voorkomen en zo ja, hoe? Of moet men de mogelijkheid van een nare startpositive voor toekomstige mensen accepteren en deze laten voor wat zij is?

  Peter de Jong [53] reageerde op deze reactie.
  Oscar [54] reageerde op deze reactie.

 18. @Juriaan [52]:

  “Moet zo’n nare startpositie worden voorkomen en zo ja, hoe?”

  Natuurlijk niet. Je kunt niet voor andere mensen denken. Wat de één ‘naar’ vindt is voor een ander geen punt. Wie zegt trouwens dat zo’n startpositie ongunstig is? Je kunt immers niet in de toekomst kijken. Wij klagen, dat die arme Braziliaanse boeren om rijker te worden dat mooie regenwoud kappen, maar onze eigen voorouders hebben hier al het Europese oerbos in de kachel opgestookt. Daar zijn wij ook niet bepaald slechter van geworden.

  ===
  “Each year, the Rainforest is responsible for over three thousand deaths from accidents, attacks or illnesses. There are over seven hundred things in the Rainforest that cause cancer. Join the fight now and help stop the Rainforest before it’s too late.”
  – South Park

 19. @Juriaan [52]:

  “Hoe kijkt de Libertariër naar de toekomstige generaties; de ongeborenen? Als alle goederen in de wereld op het moment eigendom van iemand zijn en die worden opgebruikt – hun goedrecht – dan betekent dit een zeer nare startpositie voor toekomstige generaties. Moet zo’n nare startpositie worden voorkomen en zo ja, hoe?”

  Ik geloof dat mensen juist zorgvuldiger met goederen om zullen gaan wanneer zij die in privébezit hebben. Vernietiging van goederen komt namelijk in dat geval neer op kapitaalvernietiging die iemand persoonlijk raakt, waardoor men er zorgvuldiger mee om zal gaan dan in het geval men goederen in beheer heeft en het eigenlijk niet zoveel uit maakt in welke staat de goederen worden achtergelaten. Al met al zie ik een veel betere startpositie voor toekomstige generaties in een geprivatiseerde samenleving dan onder het huidige staatsysteem. Ook omdat het fenomeen staatschuld, waar alle toekomstige generaties in een staat voor dienen te boeten, in een libertarische samenleving een onbekend fenomeen zal zijn.

  Door een vrij verkeer van goederen, kennis en gedachtengoed zal de technologische ontwikkeling in een hogere versnelling komen. Landbouwtechnieken zullen verbeterd worden en energie zou goedkoper kunnen worden opgewekt.

  Het lijkt me erg waarschijnlijk dat grote stukken regenwoud worden opgekocht door natuurbeschermers, exploitanten van eco-toerisme en de farmaceutische industrie die allen op hun manier geen belang zullen hebben bij de vernietiging van het regenwoud.

 20. @beek [41]:

  Als je de verschillen tussen het communisme en het Venus Project niet ziet, dan is het wel erg jammerlijk gesteld met je analytische vermogen.

  A. Het communisme was een hiërarchisch concept. Waar dus een kleine groep mensen de macht kreeg het idee van het communisme door te drukken. Daar komt bij dat het communisme gebaseerd was op dwang. Beide concepten zie ik niet terug in het Venus Project.

  Dat ideologische mensen gebruikt zijn door het communisme en socialisme is wel duidelijk. Betekend niet dat elke ideologie slecht is.

  Goedgelovige mensen worden ook gebruikt. Namelijk door geloofsinstituten die deze goedgelovige mensen graag vertellen hoe ze hun leven moeten leiden/lijden. Niet dat het geloof in Jezus Christus slecht is, maar het wordt wel gebruikt voor de verkeerde doeleinden.

  Ik wil mezelf niet volledig achter het Venus Project scharen, maar ik ga graag de discussie aan met de lege retoriek die gebruikt wordt door de beekjes van de wereld. Toch jammer, want zo heel af en toe heb je best een goede vraag en een goed punt. Helaas weet je dat zelf maar al te goed te maskeren in je blinde haat voor alles dat anders is.

  Ik heb ook zo mijn vragen. Tot nu toe zijn er een aantal beantwoord, maar toch blijf ik sceptisch. Maar wat enkelen hierboven al gezegd hebben. Je moet verder blijven kijken dan je neus lang is. Perfectie bestaat niet, maar ik hoop dat de meeste inzien dat het ook niet veel slechter meer kan gaan, zoals we nu bezig zijn.

 21. Volgens mij ben je veels te naïef Anarchiel betreft de ‘goedheid’ van de mens,

  Een heel sterk punt is het feit dat je niet alles eerlijk kan delen, neem schoonheid of liefde? een lelijk puberend kind die een harde krijgt bij het zien van het schoonste meisje uit de klas kan zo maar eens doordraaien en het vriendje van het meisje een opvoedcursus op de niet gebruikelijke methode geven. Of hij wordt gepest of wat en besluit dat het maar eens afgelopen is en gaat met geweertjes zijn school afknallen, het zal niet de eerste keer zijn…

  Wat dacht je van geloof? Denk je dat al die moslims met bommen om de midden in het Midde-Oosten stil gaan zitten als zij opeens met 1 druk op de knop een zware HUV kunnen regelen om daarmee door hun duintjes te scheuren?

  Denk jij dat ik na een wereldwijde transformatie wel rustig de kroeg uit kan lopen zonder de constante dreiging dat er weer een groep jongeren op me afkomt die zich argressief gaan gedragen omdat ze niet ten onder willen doen aan hun roedel-leider?

  Denk jij dat hooligans, geestelijk zwakkeren, pedofielen, homo haters, drugs verslaafden etc etc etc bij dit systeem geen geweld meer gaan starten?

  Persoonlijk verwacht ik juist veel eerder het tegenovergestelde. Als ik geen belonend pad voor me zie, wat ga ik dan doen? Als ik alles kan hebben wat me hartje begeert, wat ga ik dan verlangen? Natuurlijk zijn er altijd wel wat dingen, bijv. liefde zoals hierboven geformuleerd, maar hell, ik zal dan nogsteeds een gigantische bende vrije tijd hebben en uit verveling gaan mensen rare dingen doen, bijv. eigen grensen verkennen en als dat niet met carriere kan….

  Over de haalbaarheid hoef ik geeneens te beginnen. het argument dat er al iemand meer dan 30 jaar mee bezig is doet mij natuurlijk niets, heb je cijfers, statistieken, literatuur e.d. die de haalbaarheid achter dit project kunnen bevestigen?

 22. @pien [50]:

  “OP naar de LINUX maatschappij. De maatschappij waar echte otwikkeling pas echt kan plaatsvidnen.”

  Beste Pien, ik zal proberen hier geen Linux/Windows discussie van te maken maar ik moet er toch even op reageren…

  Je statement is onlogisch en tegen de werkelijkheid in, maar het is wel een goed voorbeeld van wat een lonend stelsel kan bereiken tegenover een over het algemeen niet lonend stelsel (op faam na natuurlijk met dat reflecteert allemaal terug naar de vrije markt).

  Als je terug gaat kijken naar de technologische ontwikkelingen binnen het kader van de Personal Computer, dus de systemen die jij en ik allerdaags gebruiken, dan zie je dat het overgrote deel van de daadwerkelijke ontwikkelingen begonnen is bij commerciele projecten. Waarom? logisch, omdat daar geld achter zit en mensen willen/kunnen niet zonder geld in deze maatschappij.

  Als jij pleit voor een LINUX maatschappij waar het over het algemeen gewoon stukken minder loont dan bij een closed source, over gelicenseerde omgeving, dan zal je al snel genoeg merken dat de ontwikkelingen toch wel stukken achteruit gaan. Ook hier geld dezelfde waarom, er worden minder investeringen gedaan omdat het minder oplevert.

  Iets vergelijkbaars kan zeer waarschijnlijk gebeuren bij het wereldwijd invoeren van het Venus project

  pien [59] reageerde op deze reactie.

 23. Onzin. De mentaliteit van de mens verschilt, en is zo die is. Realisme is wat wij nodig hebben. Utopisme leidde tot diepe corruptie, geestelijke en lichamelijk uitbuiting en ellende in arme landen. Islamitische landen gaan nog even door met hun tot mislukken gedoemde pogingen tot een utopie. Hier in het westen worden wij stukje bij beetje met de harde realiteit geconfronteerd.

  Het leven is duaal. Mens heeft goede eigenschappen, heeft slechte eigenschappen. Zie de realiteit er van onder ogen, en baseer een samenleving daar op.

  Ik ben niet werkloos, zal het ook nooit zijn. Ik heb ontdekt dat een gedeelte van vrijheid ligt in minder zaken kopen. In de detailhandel wordt steeds de suggestie gewekt dat al die dingen verlengstukken zijn van meer plezier, langer leven, betere sex, etc..
  Dat los ik helemaal zelf op, betere sex gebruik ik mijn fantasie voor, langer leven doe je door biologisch te eten en te eten wat je lichaam nodig heeft (luisteren nar je lichaam!). Plezier? Een goede joint roken, langs een willekeurige weg gaan zitten, en goed kijken. Ik kom niet meer bij ….

  Dus men kan hun paarse kleren lekker houden, Venus project … laat mij niet lachen … ik weet een veel beter en realistischer project … leven.

  http://www.youtube.com/watch?v=YYlZRgM-liU

 24. @Polity [57]:

  Nou ik doe high tech ontwikkelingen. Echt met heel veel geld en het probleem is dat alles vast zit in licenties die bedrijven expres hebben om ontwikelingen niet te laten plaatsvinden. De mensen waarmee ik samen werk zijn stuk voor stuk mensen die het werk doen niet voor het geld, maar omdat zij het gewoon willen doen.

  Funding is vaak zo hoog dat er heel veel sales kracht later nodig is (en de sales mensen zijn somes bijna letterlijk de hoeren van het bedrijf) om dingen aan de man te brengen en de andere te vernietigen. Ik ken voorbeelden genoeg waarbij zelfs door gereonmeerde bedrijven als Philips klanten naar de hoeren in Amsterdam werden gebracht. Alles was geoorloofd als het maar zogenaamd niet bij het management duidelijk was. (Ze waren natuurlijk hier zwaar van op de hoogte) Corruptie ten top en dan spreek ik nog helemaal niet over het huwelijk tussen overheid en grote bedrijven!

 25. Ik vind het een mooi artikel, bedankt.
  Ik denk alleen dat 95% van de wereldbevolking er wel mee akkoord gaat om gecontroleerd en gedomineerd te worden.
  Dus die 5% moeten dan alles gaan veranderen. Dat lijkt me lastig.

  Daarnaast, Meneer Fresco is al in 1974 in de Mainstream Media geweest om zijn idee te vertellen. We leven nu in 2009…. En het is nog niks anders als een internet-hype. Bied dat echt veel hoop?

Comments are closed.