subsidieStaatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) geeft 18 miljoen euro subsidie om talent bij (aanstaande) leraren te ontwikkelen. Scholen en lerarenopleidingen moeten daarvoor samen een subsidieverzoek indienen.

Tenminste één school en één lerarenopleiding moeten zo een aanvraag samen indienen.

Projectvoorstellen moeten voor 8 juni 2009 zijn ingeleverd, zo blijkt uit een mededeling van het ministerie van Onderwijs.

De stimuleringsregeling is afkomstig uit de zogenoemde “kwaliteitsagenda” Krachtig Meesterschap. Van Bijsterveldt stelt hierin in totaal 100 miljoen beschikbaar voor versterking van de opleidingen van leraren.

Leraren kunnen zich laten scholen in bijvoorbeeld taal, rekenen of bètatechnieken. Het is volgens een woordvoerder van het ministerie belangrijk dat leraren hun kennis na de scholing delen met anderen, onder meer via contact met hun collega’s of via publicaties.

Tot zover de media.

Begrijpt u dit verhaal? Ik niet.

Er wordt dus 18 miljoen euro belastinggeld gebruikt om talent bij leraren te ontwikkelen.

En deze talenten kunnen zich dan laten scholen in bijvoorbeeld taal of rekenen.

Mag van een leraar dan niet verwacht worden dat hij/zij taal en rekenen (als basiskennis) onder de knie heeft?

Impliciet geeft Van Bijsterveldt toe dat het niveau van de lerarenopleidingen niet toereikend is, om een goede leraar af te leveren.

Op zichzelf is dat niet zo verwonderlijk als door de politiek ervan uitgegaan wordt, dat iedereen gelijke kansen moet hebben, ongeacht de capaciteit, kennis van de desbetreffende persoon. En geldt het ontwikkelen van talent opeens alleen voor (aanstaande) leraren?

Een dochter van een kennis van mij, die bij haar eindexamen een gemiddelde van 8.5 had, is nu voor de tweede keer voor een medische studie uitgeloot. Niet het kennisniveau, maar het roulette systeem is de doorslaggevende factor om te mogen studeren.

Zo wordt dus met “talenten” omgegaan!

Het is volgens een woordvoerder van het ministerie belangrijk dat leraren hun kennis na de scholing delen met anderen, onder meer via contact met hun collega’s of via publicaties.

Laat ik nu denken, dat leraren hun kennis nodig hebben om de kennis van hun leerlingen te verhogen.

Verstandiger lijkt het mij, om alle bureaucratische regels en wetten die de opleidingsinstituten teisteren, te verminderen of op te heffen, zodat de leraren meer tijd krijgen om te doen waarvoor zij zijn aangenomen. Les geven!

5 REACTIES

 1. Goed stuk van Luois.
  Dat onderwijs is een fraai en overzichtelijk gebied, waarbij men goed kan zien hoe socialisten een goed functionerend systeem, dat niet eens zo duur was, volledig om zeep hebben geholpen, tegen zeer hoge kosten.

  De kern was ooit: discipline, kennis, vaardigheden, gezag.
  Dat is allemaal overboord gegooid, met alle rampzalige gevolgen van dien.
  Socialisten hebben het schip volledig lek geschoten, waar weigeren de lekken te dichten.
  Wel pompen zij steeds meer geld in de uitdeiende hoeveelheid bemanningsleden, de voorzieningen op het schip. en de zoetwatermatrozen die op de wal staan te schreeuwen.

  Ooit was de onderwijsassistente matig opgeleid hulpje.
  Intussen kan zo iemand zelfstandig leerkracht zijn.

  En die loterij is inderdaad al jaren een groot schandaal: buitengewoon onrechtvaardig en slecht systeem. Maar socialisten noemen zoiets rechtvaardig.
  Want zij zijn blind voor pragmatische oplossingen, maar kennen alleen de waardeloze oplossingen die passen in het plaatje dat zij willen presenteren.
  Socialisten zijn uitsluitend bezorgd om hun eigen plaatje, en mislukken daarom voortdurend.

 2. @Hub Jongen [1]:
  als dan die wetten en regels opgeheven zijn, kun je al die treiteraars naar huis sturen, I.P.V. n vlijtige student m/e 8,5 (2 x !) naar huis te sturen …

  reactie op slot artikel Louis:
  Verstandiger lijkt het mij, om alle bureaucratische regels en wetten die de opleidingsinstituten teisteren, te verminderen of op te heffen,…

  1) afschaffing belastingen(m.u.v. nachtwakerstaat-accijns v. leger/justitie)
  2) onmiddelijke privatisering middelbaar/hoger onderwijs & universiteiten
  3) lageronderwijs in stappen privatiseren ,met overgangs mechanismen
  4) afschaffenleerplicht:bescherming armen die geen geld v. school hebben
  5) vak/beroep /ambacht -en alle ov.scholen volkomen belastingvrij maken
  6) ouders zijn soeverein over hun minderjarige (studeneten) kinderen
  7) afschaffen ieder vorm v. overheidssubsidies / hetzij staats-schoolgeld
  8) private beursen /donaties/sponsors nachtwakerstaat-accijns aftrekbaar
  9) meerderjarige studenten zijn volkomen soeverein t.o.v. de overheid
  10)grondwet bepaling met : vasstelling -scheiding van staat & onderwijs ,
  muv leger/justitie DE enigste die school(plein)mogen betreden(na oproep)

  socialisme: “iedereen is gelijk” de treiteraar blijft , de 8,5 moet naar huis!

  Peter de Jong [4] reageerde op deze reactie.

 3. @nachtwaker [3]:

  “Verstandiger lijkt het mij, om alle bureaucratische regels en wetten die de opleidingsinstituten teisteren, te verminderen of op te heffen”

  Absoluut! Een goede leraar is als een goede acteur. Hij/zij vertolkt de inhoud van een stuk zodanig, dat het bij het publiek overkomt en blijft hangen.

  Maar in het huidige systeem zijn de leraren slechts theateracteurs met publiek uit de regio, terwijl zij filmacteurs zouden kunnen zijn met een wereldwijd publiek. Het salaris van een goede leraar zou dan, net als dat van een goede filmacteur, in de miljoenen lopen.

  Onbegrijpelijk, dat moderne technische mogelijkheden om dit te bereiken niet worden benut en er nog altijd op middeleeuwse wijze wordt lesgegeven. Lesgeven lijkt tegenwoordig nog steeds op hoe Shakespeare zijn werk in het Globe Theatre bracht, terwijl het zou moeten lijken op de wereldwijde distributie en exploitatie van een Hollywood kaskraker of van populaire MMO games als World of Warcraft (11 miljoen abonnees), Guild Wars (5 miljoen deelnemers) en Second Life (15 miljoen deelnemers).

 4. Sharon Dijksma (PvdA) haalde al een zeperd met haar ‘gratis’ schoolboeken, nu Marja van Bijsterveldt (CDA) weer met haar idee om onderwijzers beter te gaan onderwijzen. Benieuwd waar de grote leider Ronald Plasterk (PvdA) uiteindelijk mee komt om het NL onderwijs uit het slop te halen. Tot nu toe blijft het zinloos gerommel in de marge.

  ===
  More costly than a good education is the lack of one.

Comments are closed.