netanyahu2Voor het eerst sinds Bill Clinton’s presidentschap hebben de Amerikanen het voortouw genomen in de Palestijnse kwestie en de kwestie Iran. Obama heeft Netanyahu drie dingen duidelijk te verstaan gegeven: geen Israëlische avonturen tegen Iran, er komt een Palestijnse Staat en het moet afgelopen zijn met de Israëlische nederzettingen. Vanwaar die plotselinge ommezwaai?
Nog maar enkele dagen voor het bezoek van Netanyahu aan Washington hebben de Amerikanen de Israeli’s laten weten geen militaire avonturen tegen Iran te accepteren. De Israelische luchtmacht (IAF) had vorige week speciale luchtoefeningen gehouden, die kennelijk gericht waren tegen de MIG29, het Iraanse gevechtsvliegtuig. Dit werd door militaire kringen opgevat als een voorteken van een mogelijke verrassingsaanval.
Eenmaal in Washington kreeg Netanyahu van Obama te horen, dat het afgelopen moet zijn met de dreigementen tegen Iran, dat de V.S. een onafhankelijke Palestijnse Staat nastreven en dat Israel de vestiging van nederzettingen moet stoppen. In de slotverklaring van 18 mei probeerde Netanyahu eromheen te draaien, dat hij bakzeil had moeten halen.
Waarom kreeg hij zijn zin niet? Kennelijk is de invloed van de Israellobby en de Neocons in de V.S. zodanig verminderd, dat de Amerikanen nu hun eigen buitenlandse politiek doorzetten en zich niet langer laten ringeloren door de oorlogszuchtige Israeliers en de Neoconservatieven. Dat is opmerkelijk, want de verwachting was, dat Obama enige lankmoedigheid jegens Israel aan de dag zou leggen.
Maar er zijn tenminste drie mogelijke oorzaken aan te wijzen voor de radicale ommezwaai van Obama. In de eerste plaats wil hij zijn belofte om de geldverslindende oorlogen in het M.-Oosten zonder gezichtsverlies te beeindigen, gestand doen.  Om diezelfde reden voelt hij er niets voor het risico te lopen de V.S. in een mogelijke nieuwe oorlog met Iran te betrekken, zeker zolang de kwestie Afghanistan nog niet is opgelost.
Maar welk motief hebben de Israëliërs om zich bij de nieuwe Amerikaanse politiek neer te leggen? Het antwoord luidt wellicht:  de nieuwe ontwikkelingen rond 9/11.*)
Er is inmiddels onomstotelijk bewijs, dat de WTC-gebouwen op gecontroleerde wijze zijn gesloopt (controlled demolition).
In het WTC-stof is vorig jaar namelijk hoogenergetisch nano-thermite aangetroffen, dat voor de aanslagen opzettelijk op illegale wijze moet zijn aangebracht.  Dit nano-materiaal is zeer zeldzaam en steeds meer sporen leiden -naast een doofpot-affaire van de regering- naar een Israëlische betrokkenheid. Dat feit wordt op het internet uitgebazuind en is ook in de Amerikaanse legertop bekend. Daar is zij niet erg verrukt van.
Het zou dus niet verbazen, dat Obama, gezien het feit, dat de 9/11 -kwestie dank zij het internet aan het kantelen is, de Israeliers heeft verteld, dat hij niet in de positie is de huidige Israëlische politiek te steunen, mede gezien het feit, dat de Israelische betrokkenheid bij de aanslagen 9/11 vroeg of laat in de mainstream media terecht dreigt te komen met alle politieke gevolgen van dien.
Zie o.a.:

Doorbraak in onderzoek aanslagen 9/11

*) http://www.amazon.ca/gp/product/0151013764

35 REACTIES

 1. “Kennelijk is de invloed van de Israellobby en de Neocons in de V.S. zodanig verminderd, dat de Amerikanen nu hun eigen buitenlandse politiek doorzetten en zich niet langer laten ringeloren door de oorlogszuchtige Israeliers en de Neoconservatieven.”

  Ondertussen houdt de militaire steun niet op
  http://www.alternativenews.org/english/1915-the-us-to-raise-military-aid-to-israel.html

  Het is natuurlijk een perfect een-tweetje. Amerika doet alsof het vrede wil, boem, er ontploft weer wat in hartje Jerusalem en de retoriek draait 180 graden. De VS is altijd het schoothondje geweest van Israël, en onder Obama gaat dit niet veranderen. Zeker niet als je daadwerkelijk gaat kijken naar de achtergronden van zijn kabinetsleden en adviseurs. Wat er publiekelijk geroepen wordt is niet altijd wat er gepraktiseerd wordt.

  Spy-Nose [26] reageerde op deze reactie.

 2. Ook ik ben enigszins verbaasd over het optreden van Obama. Wellicht dat er binnen westerse verhoudingen een kleurling of zwarte voor nodig is om iets tegen de almacht van de Lobby te ondernemen. Ik refereer in dit verband aan mijn postje in de holocaustdraad over de franse mulatto en komiek Dieudonne (‘godgegeven’, what’s in a name) die nu politicus is geworden en permanent de macht van de Lobby op de korrel neemt. De blanken zijn daarvoor te zeer beladen met schuldgevoelens. Mogelijk dat Obama een westerse Putin is die de macht van de oligarchen terugsnijdt zonder de daarbij gebruikelijke onverkwikkelijke ‘randverschijnselen’ waarbij mensen de dupe worden die er niets mee te maken hebben.

  Een beetje wensdenken is het wel, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

 3. @Bud. [3]:

  Speciaal voor Bud, gloednieuw:

  http://www.youtube.com/watch?v=lESol88wOi0

  Er kan geen spoor van twijfel zijn dat WTC7 werd opgeblazen.

  Altijd aardig dat mensen tamelijk doorzichtig hun afkeer van een hun onwelgevallige mening verschuilen achter een ‘bezorgdheid’ omtrent de vermeende schade die de vrijspreker zou oplopen met het toelaten van die mening.

  Bud heeft niets met en begrijpt niets van vrijspreken.
  En zeker niet als zijn zionistische lievelingen worden geimpliceerd in betrokkenheid bij de aanslagen van 911.

  Voor alle werkelijke libertariers: 911 gaat de aanleiding vormen voor de doorbraak van het libertarisme in de VS ten koste van de huidige zionistische machtsstructuur.

  En Bud, die uitdrukking ‘alu-hoedjes’ is wel zooooo pre-Iraq-invasie 2003.

 4. @Bud. [3]:

  Waarom? Er is meer dan genoeg bewijs om zwaar te twijfelen aan het officiële verhaal. Hoeveel meer heb je nog nodig om vragen te gaan stellen. Er zijn notabene 2 oorlogen gestart omwille van deze aanslag.

  In een vrije samenleving zouden dit soort zaken openlijk besproken moeten kunnen worden. Het getuigt van weinig correctheid dat er nooit een open politieke discussie is geweest over dit, en toch heeft de politiek in Nederland het nodig ge-acht om beide oorlogen militair te ondersteunen.

  Dat jij dit gelijksteld aan alu-hoedjes gepraat zegt meer over jou dan over het onderwerp. Volgens jou moeten we dan ook maar de talloze samenzweringen uit het verleden negeren.

  – McNamara die toegeeft dat het incident(golf of Tonkin incident) dat het excuus voor de oorlog in Vietnam nooit heeft plaatsgevonden.
  – Eisenhower die waarschuwt voor een enorm machtige wapenlobby die tegenwoordig compleet verweven is met de militaire macht.
  – CIA rapporten die zijn uitgekomen dat elke militaire leider in de VS zijn toestemming gaf aan een geheime operatie om Cuba aan te kunnen pakken waarbij Amerikaanse burgers geslachtofferd zouden worden door hun eigen regering.

  Dit zijn allemaal geverifieerde feiten en er is naar mijn weten nooit enig feit aan het licht gekomen dat bewijst dat dit alles niet klopt. Samenzweringen zijn een historisch en maatschappelijk veelvoorkomend fenomeen. Dat jij dit wil vergelijken met Alu-hoedjes UFO onderzoekers zegt mij veel.

  Mensen die een discussie proberen te beïnvloeden door de onderzoekers aan te vallen zijn in mijn ogen nooit geloofwaardig. Een discussie zou over feiten en aannames moeten gaan. Of iemand iets wel of niet waarschijnlijk acht is zijn/haar eigen persoonlijke keuze.

 5. @Bud. [3]:
  Lees je wel wat er staat? Er staat dat er “onomstotelijk bewijs” is volgens Spy-Nose. Dit meteen weerleggen gebaseerd op niets anders dan vooringenomenheid is zeer irritant.
  Dit heeft niets met alu-hoedjes te maken, want er is inderdaad heel veel bewijs. De Amerikaanse overheid had bovendien een motief.
  Zoiets als “De Amerikaanse overheid wordt bestuurd door buitenaardse wezens.” is weer wel erg alu-hoedje, want er is niet wat er op wijst.

  Deze vooringenomenheid van jou is zeer onrespectabel. Je reactie is echt laag, Bud.

  Liberty 5-3000 [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Sven [6]:
  Sven, Sven, Sven. Je weet Bin Laden’s motieven niet, dus breng het ook niet op als bewijs.

  Hier enkele mogelijkheden:
  1. Bin Laden is getraind door de CIA. Het zou goed kunnen dat hij met de Amerikaanse overheid samenwerkt.
  2. In de moslim wereld werd de aanslag door velen goed ontvangen. Met de eer strijken zou een slimme zet zijn voor Bin Laden. Als ik een of andere hoge moslim-extremist zou zijn zou ik die kans ook zeker pakken.

 7. “Maar er zijn tenminste drie mogelijke oorzaken aan te wijzen”
  Vervolgens lees ik er twee, ook na herlezing.
  Mijn optie voor mogelijkheid drie: Obama is een closet-moslim. En zoals bekend hebben die het niet zo op Israël (handvest van Hamas en zo, een club gesteund door Iran).

 8. @Bud. [10]: Ron Paul genoot massieve steun van de ‘Truthers’ tijdens zijn campagne, en heeft daar bij mijn weten geen afstand van genomen. Michael Badnarik beweert openlijk dat 911 een inside job was. En Vrijspreker berokkent het libertarisme schade? Wiens libertarisme, vraag ik me dan af.

  Twee weken terug beweerde er ook al iemand dat Hub het libertarisme schade toebrengt middels Vrijspreker. Morgenochtend geef ik daar in een artikel stevig weerwoord op.

  Tenslotte één simpele vraag Bud:
  Als honderden meters boven de grond een ‘staal-smeltend’ brandje woedt (even aannemend dat dat kan), maar lager niets, verklaar mij dan dat honderden meters, of voor mijn part slechts vele tientallen meters hoge koude stalen kolommen zomaar zijn verdwenen.

  Waar is je vermogen tot kritisch observeren gebleven?

  jetze [15] reageerde op deze reactie.

 9. @R. Hartman (NI) [13]:
  “Als honderden meters boven de grond een ’staal-smeltend’ brandje woedt (even aannemend dat dat kan), maar lager niets, verklaar mij dan dat honderden meters, of voor mijn part slechts vele tientallen meters hoge koude stalen kolommen zomaar zijn verdwenen.”

  Dat ‘staal smeltend’ daarmee ga ook jij de mist in en blijf ook jij hangen in wat infantiel geroeptoeter.

  Met andere woorden: waarom moet staal eigenlijk smelten om dan pas zijn sterkte te verliezen.

  Zo moeilijk kan het toch niet zijn om dat dat te begrijpen.

  Tenzij je natuurlijk niet weet waar je over raaskalt.

  Simpel, of niet dan R.
  Liberty 5-3000 [17] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [19] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [31] reageerde op deze reactie.

 10. @Liberty 5-3000 [17]:
  “Als je alleen maar “grof” kunt antwoorden heb je sowieso al elk debat verloren.”

  Vragen naar feiten is grof?

  Nja, verloren wat dan.

  Retorisch.

 11. @Bud. [10]:

  “Hub, dit gaat echt fout. Een haast voltallige reagentenclub die in ufo’s gelooft, samen met een aantal vrijsprekers.”

  Er is geen hond die het heeft over ufo’s, behalve jij dan.

 12. @jetze [12]:

  “Precies Bud. De Vrijspreker, een medium om het libertarisme uit te dragen is verworden tot een spreekbuis voor mislukte randdebielen, met op de koop toe een computer vol ongewenste software.

  Jammer.”

  Wat schattig. Neocon jetze die zich opeens druk maakt over de geloofwaardigheid van het libertarisme, terwijl hij zelf geen jota heeft met datzelfde libertarisme.

  Een ding is wel duidelijk, namelijk dat jetze koste wat kost wil voorkomen dat de waarheid omtrent 9/11 naar buiten komt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Bud.

  Jammer jongens, jullie zijn allang in de verdediging. Met het peer-reviewed artikel van Jones is het nu bewezen dat de gebouwen zijn opgeblazen met nano-thermite. Nu nog even uitvinden wie dat thermite geplaatst heeft en dan kunnen er koppen gaan rollen. Of jetze en bud dat nu leuk vinden of niet.
  jetze [22] reageerde op deze reactie.

 13. @Ron Paul Fan [21]:
  Lekker belangrijk.

  Jetze = Beek = Menno de Vries = Fred = who the fuck dan ook.

  De onderzoek hoernalist gelijk peter r. de vries.

  Of een triest bejaard piepeltje met weinig meer om handen dan wat infantiel geraaskal.

  Ga gretta eens de groeten doen en vergeet vooral peter edel niet, of dolle dries…………..

  Ron Paul Fan [23] reageerde op deze reactie.

 14. @jetze [22]:

  Tuurlijk joh.

  Videootje al bekeken, jets?

  Als je dingen niet snapt, gewoon vragen hoor!


  Neen, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar
  Te hellepe nietwaar
  Jaa, we benne op de wereld om mekaar om mekaar om mekaar om mekaar
  Te hellepe niewaar

  Leen Jongewaard, Adèle Bloemendaal, etc.

 15. @jetze [27]:

  “Nja, het is niet zo moeilijk om met een simpel scriptje te achterhalen wie er achter de nick spyneus zit.”

  Tsja, je moet toch wat anders verzinnen als het niet gelukt mensen te laten deelnemen aan een thermite experiment.

  Ga je het ‘scriptje’ zelf schrijven, jetze?
  Moet voor een ‘werktuigbouwer’ als jij een koud kunstje zijn.

  Schiet je wel een beetje op, want als straks meer mensen gaan begrijpen wie 911 gedaan heeft dan valt er voor jou natuurlijk niets meer dreigen.

  Succes ermee.

Comments are closed.