politieke-macht1Via de algemene rekenkamer controleert de Tweede kamer de uitgaven van het kabinet.

Minister Ter Horst (binnenlandse zaken) is frontaal gebotst met de algemene rekenkamer.

De minister weigert informatie te geven over de bezuinigingen op de rijksoverheid.

Daardoor is het voor de Tweede kamer volstrekt oncontroleerbaar hoe het staat met de met veel bombarie gepresenteerde doelstelling om deze kabinetsperiode circa 12.000 ambtenaren weg te bezuinigen en 750 miljoen euro te besparen.

Dat werd duidelijk bij de presentatie van de rekenkamer op verantwoordingsdag, de tegenhanger van Prinsjesdag.

Ook blijkt de verantwoording van bestede gelden bij diverse ministeries mank te gaan.

Justitie verzuimt 105 miljoen euro aan inhuur te melden.

Het ministerie van Justitie heeft vorig jaar 105 miljoen euro meer uitgegeven aan extern personeel dan het departement in het jaarverslag heeft gemeld. Dat concerteert algemene rekenkamer in een dinsdag gepubliceerd rapport bij dat jaarverslag.

Het Rijk gaf vorig jaar in totaal 1.3 miljard euro uit aan extern personeel. Het kabinet had beloofd, onder druk van de Tweede kamer, om dit bedrag omlaag te krijgen.

Nu blijkt buiten het verzuim om de 105 miljoen te vermelden, dat er ten opzichte van vorig jaar 200 miljoen extra is uitgegeven.

Hieruit blijkt duidelijk dat het kabinet zich niks aantrekt van de wensen van de Tweede kamer.

De oorzaak hiervan is dat het partijbelang het individuele belang overstemd.

Zo gauw als het kabinet uiteen “democratische” meerderheid bestaat, dan is alle controle door de Tweede kamer via de algemene rekenkamer nutteloos.

Om naar een meer “democratisch” gehalte van de Tweede kamer te komen, is het noodzakelijk dat partijen worden opgeheven.

De “individuele volksvertegenwoordigers” kunnen dan gekozen worden op hun capaciteiten en niet langer op de valse beloften van een politieke partij.

Zolang dat niet het geval is, zal de “burger” opdraaien voor de veel te hoge kosten van de “democratie”.

2 REACTIES

  1. Inderdaad. Ik heb hier ook een tijd over na zitten denken en ik ben het eens met je conclusie.

    Gebleken is dat partijen een enorm ineffectief systeem zijn om de mening/belangen van de burgers te behartigen. Dit systeem is dermate centraal gecontroleerd door partijen en hun belangen, dat er geen sprake is van vrije Kamerleden of individuele keuzes van die Kamerleden. Die kloof tussen staat en burger waar de media de mond vol van heeft begint bij diezelfde tweede kamer.

    Hef de macht van de partijen op in de kamer, en als we toch bezig zijn kunnen we meteen af van de eerste kamer. Een logger achterkamerssysteem dan dit is niet te bedenken.

  2. Uitstekend stuk Louis, alleen is het ‘nieuws’ gedeelte ervan helaas geen nieuws. Opheffen van partijen gaat niet gebeuren, vrees ik, zeker als je bedenkt dat binnen de partijen een afwijkende mening verkondigen of, doodzonde, afwijkend stemgedrag vertonen al tot excommunicatie leidt. Die ‘eenheid’ wil men graag behouden, dat is zeer in hun belang. Maar dat is niet het belang waarvoor jij pleit, dat is duidelijk ;-).

    Net als bij de EU al 13 of 14 jaar (ben de tel kwijt) het geval is wordt het steeds meer geaccepteerd dat overheden geen sluitende boekhouding voeren. En waar het bedrijfsleven ernstig voor haar voortbestaan dient te vrezen als de accountant geen goedkeuring geeft blijkt dat voor politieke conglomeraties geen enkel probleem.

Comments are closed.