hypotheek_tcm44-455038Ik ben een blij en tevreden mens, ik heb vandaag namelijk een flinke subsidie gekregen. En gisteren ook al. En eergisteren. Echt, ik ben enorm dankbaar voor al die subsidies.

Wat is namelijk het geval? Ik ben de afgelopen dagen niet het slachtoffer geworden van criminaliteit. Er is niet ingebroken in mijn auto, mijn fiets is niet gestolen, er zijn geen inbrekers in mijn huis geweest, niets van dat alles. Wat mij tot de conclusie brengt dat ik de afgelopen tijd een forse veiligheids-subsidie heb gekregen.

U zult begrijpen: ik ben het boevengilde enorm dankbaar voor deze veiligheids-subsidie.

Als u nu denkt dat ik daadwerkelijk gek geworden ben, dan kan ik u wellicht niet helemaal ongelijk geven. Gelukkig ben ik niet de enige. Want van diverse overheidsvertegenwoordigers hoor ik bijna dagelijks dat de hypotheekrente-aftrek gelijk staat aan kopers-subsidie.

Wat die mensen allemaal lijken te vergeten dat de overheid je geen cent ter beschikking stelt. De hypotheekrenteaftrek is het terugkrijgen van een deel van je eigen zuurverdiende geld. Niets meer en niets minder. Het is geen subsidie, het is je eigen geld.

Zoals niet bestolen worden niet betiteld kan worden als veiligheids-subsidie, zo kan het terugvorderen van je eigen belastinggeld niet betiteld worden als subsidie voor woningbezitters. Je eigen geld mogen houden wordt tegenwoordig als subsidie gezien, veel gekker kan het natuurlijk niet worden. Hopen we dan maar. Want ergens diep in mij schuilt toch nog steeds de gedachte dat ik niet gek ben, maar dat de rest van de wereld toch wel erg vreemde denkbeelden heeft.

14 REACTIES

 1. Zucht! Het aardige van leven is niet dat er een begin aan zit, er zit een eind aan!

 2. Waar libertariers ssteeds maar ‘overheidsvertegenwoordigers’ zien, zie ik vooral socialisten aan het werk.
  De vergelijking lijkt me echter mank te gaan.
  Er is hier, m.b.t. de belastingheffing, wel sprake van een consequente gedachtengang. Immers, er is ontvangen rente, dat als inkomen wordt aangemerkt, en betaalde rente, dat dan, als negatief ‘inkomen’, als aftrekpost kan gelden.
  Bestaat zoiets ook bij de voorbeelden van Winkelaar?

  En dan de volgende vraag: is het inkomen van Winkelaar geheel aan hemzelf te danken? Of hebben overheidsvoorzieningen hier tevens aan bijgedragen.
  Is het dan wereklijk zo vreemd dat die overheidsvoorzieningen betaald moeten worden?

 3. Voor die socialisten:
  Als de betaalde rente, als negatief inkomen, mag worden afgetrokken, geldt als ‘gift van de overheid’, hoe dienen wij wij dan de ontvangen rente te beschouwen? Als gift aan de overheid?
  Zolang het negatief inkomen als aftrekpost wordt beschouwd als gift van de overheid, dient een positief rente-inkomen beschouwd te worden als gift aan de overheid.
  Maar over een gift kan een overheid niks afdwingen.
  Laten die socialisten dus vooral ook hier dan consequent blijven.

 4. helemaal gelijk Kim.

  doet me een beetje denken aan de verlaging van de BPM/ bijtelling voor ‘duurzame’ / elektrische auto’s wat als stimulering wordt gezien.

  wereldvreemde perspectieven zijn niet louter voorbehouden aan ambtenaren. zo betitelt Milieudefensie het kabinetsvoorstel om die belachelijke vliegtaks af te schaffen ook als subsidie: ‘Afschaffen van de vliegtaks is een subsidie van 300 miljoen euro voor vliegtuigpassagiers.’

  laatst zat JK de Jager bij Buitenhof triomfantelijk te verkondigen dat hij de successiebelasting zou verlagen van teveel % naar iets minder teveel %. over de achterliggende ratio van de sterftax (of moet ik nu sterfsubsidie zeggen?) was hij vrij helder: ‘de overheid heeft geld nodig’ of iets van gelijke strekking. lijkt me redelijk, de overheid moet toch ergens al die subsidies van betalen?

 5. @beek [6]:

  Met ‘gedeeltelijk belastbare rente-betalingen’ bedoel ik natuurlijk ‘gedeeltelijk niet-aftrekbare rente-betalingen’.

 6. Niet geheel mee eens.
  Het zou beter zijn als de overheid je inkomsten niet zou belasten. En dus bv. dat ze geen belasting zou heffen over rente-inkomsten maar dan consistent zou zijn en ze zich er ook niet zou mee bemoeien als je rente betaalt.
  Vanzelfsprekend ben ik eveneens tegenstander van belasting op salarissen, maar goed, als we die als gegeven beschouwen en iemand gegeven zijn inkomen een bedrag X betaalt, zie ik niet in waarom, wanneer hij een schuld aangaat en rente betaalt, de overheid hem hierin tegemoet zou moeten komen. Rente is huur van geld. Huur van een flat wordt ook niet als aftrekpost behandeld, dus is er wel degelijk sprake van een ongelijke behandeling en dus van een scheeftrekking die overigens marktverstorend werkt op de woningmarkt.
  Mijn voorstel -als tussenoplossing uiteraard, tot ooit alle belasting afgeschaft wordt als de staat zo is uitgehold dat ze amper nog geld nodig heeft- zou zijn om ontvangen rente enerzijds niet meer te belasten en anderzijds betaalde rente niet meer aftrekbaar te maken. Ten eerste is dat logischer en eerlijker (immers rente ontvang je over kapitaal dat is ontstaan uit besparing van geld waar eerder als eens belasting over werd betaald toen het verdiend werd) en ten tweede is het dan gedaan met die woningmarkt verstorende asymmetrie waarbij de huur van een woning niet doch de huur van geld voor aanschaf van een woning wel aftrekbaar is.

 7. Als je niks verdient, en je krijgt wel wat, of als je meer krijgt dan je verdient, of als je verwacht niks te krijgen en je krijgt toch wat, dan heb je subsidie.

 8. kims verhaal sluit ook aan de inh. van prachtige artikels v. henry sturman

  Twaalf goede redenen om zoveel mogelijk geld v. overheid tebemachtigen
  Belasting is diefstal.Wat is immers t verschil tussen n gewone dief&fiscus?
  Negen nadelen van de verzorgingsstaat (en een voordeel) henry sturman

  verwijzing : wanneer je bovenstaande toets in google verschijnen artikels

Comments are closed.