mensZoals vorige week zondag op deze site beloofd, vandaag het tweede deel in de serie artikelen die dient voor het “challengen” (om maar eens een populair Nederlands woord te gebruiken) van de in ontwikkeling zijnde Verklaring van Onafhankelijkheid. Vandaag het verschil tussen mens en persoon.

 Voor velen van u is het volgende wellicht “gesneden koek”. Toch hoop ik dat ook u uw licht hier eens over wilt laten schijnen en, net als bij het vorige artikel, uw reacties hierop geeft. De begrippen “mens” en “persoon” zijn namelijk fundamentele begrippen wanneer het om uw vrijheid en zelfbeschikking gaat.

De mens is als biologische diersoort bekend en heeft bepaalde biologische eigenschappen.  Voor de wet/overheid bent u geboren als mens, echter u blijft dat voor de Nederlandse overheid maar maximaal drie werkdagen. Binnen die tijd moeten uw ouders u namelijk aangegeven hebben, zoals de wet dicteert. En vanaf die inschrijvingsdatum bent u voor de wet een persoon, beter gezegd: een natuurlijk persoon, de mens als juridisch wezen. Naast het concept “natuurlijk persoon” bestaat ook de rechtspersoon: een geregistreerd bedrijf (of instantie, vereniging, stichting, enz.).

Goed, uw ouders hebben de wet gehoorzaamd en u bent een persoon; een juridisch mens. En dan begint de ellende, omdat u binnen drie dagen na uw geboorte officieel uw status als mens kwijt bent voor de overheid en u voor de staat louter en alleen als concept “persoon” interessant bent. En die ellende gaat ver… heel ver. Een paar verschijnselen en voorbeelden:

 • Tijdens uw baby-, peuter- en kleuterjaren hebt u nog niet veel last van het feit dat u voor de overheid geen mens bent, maar een persoon. Ja, die door de overheid opgelegde DKTP prik, was niet zo prettig, maar u was zich in ieder geval nog niet bewust van de onderdrukking en dwang van de overheid. Zelfs het begin van uw schooltijd was het allemaal nog wel relaxed. Wat u toen niet wist, was dat uw ouders veel voordelen hadden bij uw status als persoon: kinderbijslag, onderwijs en weet ik wat voor een voordeeltjes die betaald werden met het gedwongen afgenomen belastinggeld van anderen.
 • Uw eerste ervaring met overheidsdruk zou de leerplicht kunnen zijn: u wilde misschien wel gaan werken maar u moest nog (deeltijd) naar school. Of u begreep als zaterdaghulp of vakantiewerker al vroeg het verschil tussen bruto en netto van uw eerste loonstrookjes. Helaas heeft uw staatsonderwijs en opvoeding u niet tot echt vrije denker opgevoed en had u niet veel kritiek op de overheid: het hoorde er nu eenmaal bij.
 • Dat laatste denken veel mensen nog steeds: “We moeten nu eenmaal belasting betalen, we hebben een sociaal contract met Nederland”. Het begrip “sociaal contract” hoor ik steeds meer en is in dit verband een regelrechte leugen (of zal ik het afzwakken tot “dwaling”?). Een contract is namelijk een overeenkomst (ook convenant genoemd) tussen minimaal twee natuurlijke personen of rechtspersonen over wat ze met elkaar of voor elkaar zullen gaan doen (de te leveren prestatie) of zullen laten (volgens Wikipedia). Daarbij heeft elke staat regels opgesteld voor overeenkomsten. Dit geeft ten eerste al impliciet aan, dat u niet als mens, maar als persoon beschouwd wordt. Ten tweede is er voor het sociaal contract blijkbaar maar één partij nodig die hiermee eens is: de overheid. U, zowel als mens en/of als persoon, is nooit gevraagd met dit sociaal contract akkoord te gaan. De consequenties om niet aan dit contract te voldoen hoef ik u hier niet te schetsen.
 • Tegen de tijd dat u volwassen wordt, denkt u er waarschijnlijk niet eens bij na, dat u alleen maar een rijbewijs mag halen, een huis mag huren of kopen en een baan kunt nemen of een bedrijf kunt starten, niet omdat u mens bent, maar omdat u een persoon bent. Al deze vergunningen kunt u uitsluitend kopen (in die zin dat u overal voor moet betalen en/of verplicht belasting moet afdragen) omdat u een concept bent, namelijk een persoon. Uw werkelijke entiteit als biologisch mens heeft hiermee niets van doen.

 Er zijn duizenden voorbeelden te geven van wat u als persoon wel en niet mag doen, maar wat mag wel en wat mag niet als “mens”? En bij al die handelingen bestaat een directe verbinding met uw overheid; een verbinding die de overheid voordeel bezorgt geïnitieerd door dwang. U bent als persoon een horige (zoals vroeger de lijfeigene van de adel), door sommigen ook wel slaaf genoemd. Essentieel aan slavernij is de onvrijwilligheid om als lijfeigene te dienen. Heel erg fijn is, dat de VN-conferentie in Durban in 2001 slavernij heeft uitgeroepen als een van de misdaden tegen de menselijkheid. En menselijkheid hoort bij mensen. Hoe zit het dan met personen? En met de rechten van de mens, en daaruit volgend met die van personen? De rechten van u en van mij als mensen?

 Ik denk dat dit begrip (mens en persoon) van essentieel belang is bij de poging om een Verklaring van Onafhankelijkheid van de overheid te bewerkstelligen.

Als persoon bent u absoluut niet vrij en daarom dwingt de overheid uw ouders ook om u zo snel als persoon te laten aangeven, om u in uw latere leven uit te buiten. Maar als persoon bent u geen rationele werkelijkheid, enkel maar een concept, een door de overheid verzonnen term.

Als mens wordt u door de overheid niet erkend. Terwijl dit uw werkelijke entiteit is, uw universele ware aard, het unieke set van (biologische) voorwaarden die aan u kleven en waardoor u tot de diersoort “mens” behoort. En daar kan de overheid nu net niets mee, want de “mens” wordt in de wet nauwelijks beschreven.

Zou het afzweren van uw “persoon zijn” en het in ere herstellen van uw “mens zijn” de sleutel kunnen zijn tot uw vrijheid? Zou dit de kern kunnen zijn van de Verklaring van Onafhankelijkheid (afscheiding) van de Staat?

72 REACTIES

 1. Goed artikel!

  Hoe zit het met illegalen die naar dit land komen? Worden die gezien als mensen of personen, want in het geval van een persoon is hij/zij een persoon met minder rechten dan de gemiddelde Nederlander en in het geval van een mens wat mij het logischt lijkt, kan je bijna de conclusie trekken dat mensen (in bepaalde gevallen na een max van 3 dagen) niet worden getolereerd.

  Paul Martens [4] reageerde op deze reactie.

 2. Wat gebeurt er eigenlijk als je je baby niet aangeeft? Met de ouder maar ook met het kind? Vooral dat laatste interesseert me: als ik pertinent blijf weigeren (en desnoods gevangenisstraffen e.d. onderga), is mijn pasgeboren mens dan geen persoon of neemt de overheid het recht in eigen hand en maakt zij er toch een persoon van?
  Of wat als de ouders in die 3 dagen overlijden nog voor er aangifte werd gedaan?
  Wat ik me verder afvraag is: stel dat een mens nooit persoon wordt, wat zijn daar dan de gevolgen van? Zowel -voor hem- gunstige als ongunstige?

  Paul Martens [4] reageerde op deze reactie.

 3. Als het kind niet ingeschreven wordt, zou het dus (?) geen persoon zijn.
  Niet geregistreerd, nooit belastingaanslagen?
  Maar ook nooit naar (overheids)school) geen rijbewijs? En …niet in militaire of sociale dientplicht.
  En, heel erg, geen AOW !!!!!!!!

 4. @Polity [1]: Illegalen zijn wat het woord aangeeft: illegaal.
  Zij zullen geen registratie proberen te verkrijgen en leven, zoals ze in Amerika zeggen, “off the grid”, dus buiten het systeem.
  Worden zij überhaupt wel “gezien”? Ongeacht mens of persoon? Pas bij ontdekking zullen zij óf worden uitgezet, óf geregistreerd worden als persoon en bijvoorbeeld in een asielaanvraagprocedure terecht komen.

  @Scrutinizer [2]: Ik denk, maar weet dit niet zeker, dat je jouw kind dan illegaal maakt. In hoeverre dit voor ouder en kind strafbaar is weet ik niet, maar het zal zeker consequenties hebben. Alleen al om het simpele feit, dat de overheid geen voordelen heeft aan iemand die buiten het systeem leeft.
  Voor wat betreft jouw verdere vragen: ik denk dat de voogden (desnoods kinderopvang als voogd) de “zorg” van het kind overnemen en het kind registreren en zo “plukbaar” voor de overheid maken.
  Zie verder onder andere de reactie van Hub Jongen, plus:
  1. Je kunt geen bankrekening openen.
  2. Je kunt je niet verzekeren.
  3. Je kunt geen reguliere baan nemen (wél werken zoals we nu zwartwerken noemen, met contante betaling).
  4. Je kunt geen huis huren of kopen, anders dan contant van een particulier huren.
  5. Gas, water en elektra waarschijnlijk ook niet.
  6. Dus alleen in contanten leven.
  Moet ik nog doorgaan of zie je de rest zelf wel voor ogen?

  De overheid heeft haar systeem dermate goed dicht getimmerd, dat het leven, zoals wij nu in deze maatschappij kennen, nagenoeg niet mogelijk is.

  Wat dus de reden is om te onderzoeken in hoeverre je met de eerder genoemde “Verklaring van Onafhankelijkheid” (afscheiding van de staat) toch een openbare status zou kunnen verkrijgen die jezelf (deels) buiten de huidige maatschappij zet.

  Overheidsslaaf [35] reageerde op deze reactie.

 5. Wat een stomme tegenstelling: mens of persoon.
  De administratie van de bibliotheek vermeldt ook slechts wat eenvoudige gegevens, maar pakt uw menszijn verder niet af.
  Laten we blij zijn dat de overheid slechts een paar formaliteiten wenst te weten, om u aldus rechten te kunnen garanderen, en niet naar uw menszijn gaat kijken.
  Een overheid die de hele mens wil volgen: nee dank u.
  Een paar basisgegevens volstaan voor de administratie.
  U bent slechts een nummer, schold men vroeger.
  Nu, gelukkig maar.
  Voor een administratie volstaat een nummer.
  En verder laat die administratie het geheel aan u hoe u uw menszijn gaat invullen.
  Hoe langer ik hier meelees, hoe meer ik sommige libert-ariers hier als malloten ga beschouwen. Martens is daar 1 van.

  Hub Jongen [6] reageerde op deze reactie.

 6. @beek [5]:
  @beek [5]:

  Goed nieuws: “En verder laat die administratie het geheel aan u hoe u uw menszijn gaat invullen.”

  Wist ik niet. Beek, noem eens 5 of 10 dingen die “geheel aan mij worden overgelaten”.

  Ik weet er eigenlijk geen een of de overheid is er direct/indirect bij betrokken.

  En overigens valt me je argumentatie “Wat een stomme tegenstelling: mens of persoon”, erg tegen Dat getuigt niet van veel intelligentie. Dat kun jij toch beter.

  beek [7] reageerde op deze reactie.

 7. @beek [7]:
  Als u enigszins wat realiteitszin heeft, moet het u toch opvallen dat de lezers en schrijvers van deze site zich meestal beroepen op empirische waarheden.
  Daar uw wereldbeeld daar haaks op staat vraag ik me af of u lijdt aan een soort van zelfkastijding?
  Lijkt me zo vermoeiend om steeds zo agressief uw dogma’s op te blijven dreunen terwijl niemand wil luisteren.

  Ieder zijn meug, dat dan weer wel.
  beek [9] reageerde op deze reactie.
  beek [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Liberty 5-3000 [8]:

  Sorry, maar velen beroepen zich juist op filosofische ‘waarheden’, en worden aldus blind voor tal van gewone realiteiten.
  Gaan de zaak ‘principieel’ bekijken en worden tot ketterjagers.
  Waarbij sommigen doodleuk gaan beweren dat 99% niet kan nadenken (!).
  Dat het socialisme het stelsel danig heeft gecorrumpeerd, wil niet zeggen dat een overheid, een democratie, vanzelfsprekend onjuist zouden zijn.

 9. Heer Martens, uw artikelen zijn goed om weer eens fundamenteel over allerlei begrippen en wetten na te denken. U stelt goede vragen. Twijfel bij onze huidige Grondwet is meer dan terecht. Het is een rammelend ding dat achterhaald is, en goed beschouwd, nooit heeft gedeugd. Bedoelingen zijn ooit (deels) prachtig geweest, maar de formuleringen zijn open, krom, verraden gebrek aan visie, nodigen uit tot misbruik, en dienen bestaande en nieuwe twijfelachtige belangen.

  Ik waardeer de libertarische principes van waaruit u schrijft en waarop u aandringt, maar in deze tijd is er eigenlijk een mega-probleem dat veel belangrijker is en steeds belangrijker aan het worden is. Nederland verandert in rap tempo, en de burgers staan erbij en kijken er gedachteloos naar, in het (domme en fatale) vetrouwen dat de regenteske bestuurders en politici (nationaal en Europees) goede hoeders van onze belangen zijn. Het is tijd om de slaperige menigte wakker te schudden, want anders is het over enkele tientallen jaren gedaan met onze vrijheden, en zal ook het libertarisme worden gedegradeerd tot een hooguit marginale voetnoot in geschiedenisboeken.
  Wat ik bedoel is uitstekend verwoord in het volgende artikel:
  http://eindstationislamabad.blogspot.com/2007/01/het-zwaard-van-damocles.html
  En kort en krachtig uitgebeeld in:
  http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU

  Mijnz inziens moet er met alle macht gewerkt worden aan het indammen van deze twee zaken die ons voortbestaan als (op wereldschaal gezien relatief) vrije burgers in een vrij land ernstig bedreigen: immigratie en islamisering.

  Het ziet er naar uit dat onze goedmenselijke domheid is vastgelegd in onze huidige Grondwet, tot ultieme hoogte kan stijgen dankzij onze domme politici, en maximaal misbruikt wordt door een als godsdienst verpakte ideologie die niets minder dan de totale wereldheerschappij nastreeft, waarin voor geen enkele andere visie meer ruimte zal zijn. En de dragers van die ideologie liggen uitstekend op schema. Het gaat vanzelf: via meerderheidsvorming via de baarmoeders, via immigratie, en met onze domme wetten en regels als vehikel. En nog erger: wij financieren het en stimuleren dit ongekende zelfvernietigingmechanisme zelf en zonder bewuste keuze.

  Eigenlijk zou uw zoektocht naar formuleringen ook met dit verschijnsel rekening moeten houden, en wellicht kunt u eens beginnen aan het herformuleren van de Grondwet, en als voorstel naar de politieke partijen sturen. Het lijkt mij hard nodig dat we niet gaan zitten wachten op Den Haag.

  Hub Jongen [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Liberty 5-3000 [8]:

  Onderscheid gaan maken tussen persoon en mens, is een geforceerde en gekunstelde methode. Slechts een semantisch papieren trucje, om vervolgens ‘aan te tonen’ dat die overheid (die bestaat uit medemensen) geen oog zou hebben voor het ‘menszijn’.

  Vervolgens wordt dan geconcludeerd dat we hier slaven zijn.
  Inderdaad wordt het lastig om zo over echte slavernij te gaan spreken.
  Dubai, b.v. werd gebouwd op slavenarbeid van lieden die ernstig werden onderbetaald en uitgebuit, in betonnen blokken peperst in een gloedhete woestijn, en wiens paspoort was afgepakt, die schulden moesten afbetalen op straffe van het cachot.

  Om dan, met zo’n situatie in het achterhoofd te gaan roepen dat wij hier, die vrij bijna overal kunnen gaan wonen of reizen, ook slaven zijn, duidt ook weer op zo’n gebrek aan realiteitszin.
  Dan worden hier eenvoudige papieren constructies gefabriceerd voor lieden die hangen naar eenvoudige concepten op ‘greep’ op het leven te krijgen.
  Waar het leven zelf oneindig complexer is.

 11. Deze hele toestand is als een getekende kubus; soms lijk je het ding van boven te zien, dan weer van onder. Soms snap je het dan plots niet meer.

  Hoe dan ook; Waar het om gaat is macht te hebben over de persoon waarvan men zegt dat jij het bent. Je bent die persoon niet ! Maar de zeggenschap erover krijgen is van het grootste belang voor je vrijheid.

  Je kunt er ook vanaf, maar in Common Law landen werkt dat beter dan in Civil law landen ( zoals bij ons ) oftewel; het systeem kom je niet helemaal uit; maar de macht over de persoon kun je wel terug krijgen. Of anders gezegt; terug nemen. Want krijgen doe je het niet.

  @Liberty

  Die papieren constructie is de ‘persoon’ en in feite werkt het als structuur hetzelfde als met de katholieke kerk; je koopt je zonde af met boetes etc. Schuld maakt je onderdanig; aan de koningin in dit geval en anders aan de president.
  Elk systeem heeft wat regels nodig. Maar Common Law ( of iets van die aard ) regels zijn genoeg. Nu zitten we in een papieren monster dat claimt autoriteit te hebben met de back-up van geweld. Kun jij het bewijs leveren dat dit gerechtvaardigd is?

 12. @Vlegel [10]:
  Heel belangrijk, Vlegel.
  Je hebt gelijk dat de Grondwet en de islamisering grote oorzaken zijn van de weg naar de ondergang.
  Mogelijk kun je nog dieper denken en respectievelijk noemen de “democratie” en de “collectivisering”

  Je gelijk met de islamisering wordt aardig bevestigd doo Bouteflika :”We zullen jullie veroveren met de baarmoeders van onze vrouwen. Abdelaziz Bouteflika (president van Algerije) “

  Endat wordt nog bevestigd door de Youtube die we ook al door iemand anders toegestuurd kregen en die op de voorpagina van de Vrijspreker van morgen (dinsdag) geprogrammeerd is.

  De waardeloze Grondwet (waar zowat in elk artikel staat dat het door de politiek overruled kan worden) moet zeker veranderd worden.
  Er bestaat een oude libertarische Grondwet. Ik heb het betreffende Vrijsprekerartikel opgezocht en de grondwet gekopieerd:
  ———————————————————-
  De Libertarische Grondwet bestaat!

  Deze is zeer eenvoudig en zeer diepgaand. En toch geeft hij de essentie weer. Vergelijk hem maar met al 448 artikelen van de EU-Grondwet. Je zult dan tot de conclusie komen dat: “Eenvoud het kenmerk is van het ware”, en dat je echt niet meer nodig hebt!
  * DE LIBERTARISCHE GRONDWET:
  *
  * ** ARTIKEL 1:
  Geen persoon, groep personen of overheid mag geweld, dwang of fraude initiëren tegen een ander individu of groep of zijn/hun eigendom.
  * ** ARTIKEL 2:
  Geweld mag moreel en legaal uitsluitend gebruik worden als verdediging tegen degenen die artikel 1 overtreden.
  *** ARTIKEL 3:
  Er mag nooit een uitzondering gemaakt worden op artikel 1 en 2.
  —————————————————————–
  Nodig is dat er iets gebeuren gaat.
  De Vrijspreker zoekt mensen (personen?? ) die iets willen/kunnen doen.
  Als we genoeg mensen vinden die “iets” willen doen, hoe klein ook, dan kan dat een grote kracht worden die resultaten oplevert.
  Het kunnen allemaal losse acties zijn van dingen die iemand nog leuk vindt om te doen ook.
  Ik noem slechts:
  -Inzenden stukjes naar de media (liefst met vermelding van de Vrijspreker)
  -Brieven (e-mails aan politici)
  -Vrijsprekerartikelen doorsturen aan media en/of politici. (Liefst systematisch)
  -Hulp met financieren onze kosten Zie donaties)
  Meer ideeen als je iets wilt doen: contact mij op hub@vrijspreker.nl dan coördineren we dat samen.

 13. Telkens schijnt het weer te moeten gaan over Islamisering …

  Wat ik graag wil weten is : Bent u bang? Ik woon tussen een heleboel moslims en heb nergens last van.
  Ten tweede zie ik niet in hoe de Islam ooit macht zou moeten hebben hier ter lande. Ga je dan luisteren als dat al gebeurt ?

  Lijkt me niet !

  Ik ben tegen religie, welke dan ook, en de Islam zoals die bestaat is een ramp voor de geest. De essenties van vrijwel alle godsdiensten zijn trouwens helemaal niet verkeerd; maar ja, dat is iedereen vergeten.

  Types als Bouteflika en zo kunnen nooit iets over mij te zeggen hebben. Maar, beste vrije mensen hier; ons systeem verschilt niet veel van welke grote religie dan ook; alleen is God buiten beschouwing gelaten op veel punten. Behalve dan dat alles juridisch bestaan kan via het decreet ‘ Wij, De Koningin, etc. Bij Gratie Gods … ” Dat je dit niet vergeet wanneer je aan Islamisering denkt !

  Het systeem is namelijk hetzelfde; de bevolking scheppen/vormgeven naar eigen inzicht; onderdrukking dus, in mindere of meerdere mate. Schuld ( letterlijk via geld, figuurlijk via cultuur/godsdienst) , schaamte, het misbruik maken van ons geweten middels ‘suiker’ en het gebrek er aan etc.

  Macht is macht, waar het ook vandaan komt en doet altijd hetzelfde; alleen het beeld is anders.

  Peter de Jong [15] reageerde op deze reactie.
  Johnny [17] reageerde op deze reactie.

 14. @Zeno [14]:

  “Ten tweede zie ik niet in hoe de Islam ooit macht zou moeten hebben hier ter lande.”

  In Rotterdam is het binnenkort zover:
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/3840327/__Autochtonen_bijna_in_de_minderheid__.html?p=21,1

  Vergeet niet, dat driekwart van de bevolking kiesgerechtigd is en dat bij een opkomstpercentage van 60% je maar (0,75×0,60/2) x100% = 22,5% van de bevolking mee hoeft te krijgen om aan een meerderheid in de volksvertegenwoordiging te komen ( zo hebben we ook JPB op het pluche gekregen 😉 .

  Met de islam en de invoering van de sharia (handen afhakken, stenigingen etc) als zodanig heeft het weinig te maken. Mensen zitten er ook niet op te wachten tot er fundamentalistische christenen aan de macht komen en je aan een brandend kruis in je eigen voortuin gespijkerd kan worden.

  Die kans is echter minder groot. 😉

  beek [19] reageerde op deze reactie.

 15. Tja, wat is dan het probleem? Etnische spanningen zijn ofwel een natuurlijk proces dat ook weer ophoudt, of, en dat lijkt me beter, men doet er niet te moeilijk over.

  Praktisch betekent dat; als een rotjoch, waar die ook vandaan komt zich volkomen misdraagt geef je hem klappen. Dat helpt ten dele samen met allerlei ‘softere’ aanpak.
  In m’n oude buurtje werkte dat goed. De politie kan – gelukkig – niet zoveel. Want kon de politie meer dan kunnen ze dat ook tegen jou en mij. Politie staat is geen oplossing, dus regelen burgers het zelf; moet je wat lef voor hebben. De meeste mannen zijn watjes. Gebrek aan testosteron wellicht.

  En elke toekomstige idioot die islam wetgeving wil invoeren kan de kolere krijgen, dat geldt ook voor christelijk gezwam.

  Ik bedoel; hoe moeilijk kunnen we doen, of eenvoudig.
  Met de mensen in m’n vorige buurt en deze nu heb ik een heel prettige relatie met de moslims alhier. Ik snap ze niet, zij mij ook niet, maar dat hoeft ook niet.

  Peter de Jong [22] reageerde op deze reactie.

 16. @Zeno [14]:
  Ik wil hier graag nog aan toevoegen dat naar mijn mening velen maar al te graag religies aanhangen, waarmee ik niet speciaal de als zodanig bekend staande religies bedoel, maar ook instituten die sterke overeenkomsten hebben met religies: medische wetenschap, politiek, banken, allemaal zaken waarin velen GELOVEN!

 17. Andere geestesgestoorden geef je toch ook geen stemrecht, dus waarom godsdienstwaanzinnigen wel?

 18. @ Johnny

  Yes, precies.

  Hoe dan ook, laat die Islam maar ff zitten; waar het om gaat is de wetgeving doorzien, op wat dit gebaseerd is. Het heeft een aantal voordelen en ethisch belangrijke zaken.

  Maar dat moet ook; je kunt leugens niet verkopen met wat waarheid of goeds erbij. Zo stom zijn we nu ook weer niet en dus bedenkt de macht een voordeel voor ons.

  Het is echter ronduit fout; zo schep je geen samenleving, geen toekomst en geen mogelijke evolutie.

  ‘Persoon’ en soeverein mens verschillen, de spreektaal en de juridische taal hebben heel andere definities; heel slim. Maskers, smoke en mirrors.

  Hier een site : claimyourrights.eu
  Hier is ook een Nederladse sectie te vinden.

 19. @beek [23]:

  Ga toch weg, beek. Geweld van christenen tegen andersdenkenden is al zo oud als je geloof.

  80-jarige oorlog nu al vergeten ? Jouw club kon het bloed van die papen wel drinken. Er stonden geen bomen genoeg in het land om ze aan op te hangen. Jullie hebben je toen ook nog lekker afgereageerd op de paapse moordenaar van die protestantse Willem.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Balthasar_Gerards

  “… ten laesten hem den buijck opgesneden ende zijn hart levendich uuijtgenomen ende in sijn ansichte geworpen”.
  Daar kan die islamitische Sjeik nog een puntje aan zuigen, vind je niet. 😉

  beek [27] reageerde op deze reactie.

 20. @ Peter de Jong

  Denk jij, ben je echt bang dat zoiets gebeuren gaat hier ??

  Come on ! Je pist al in je broek nog voor er iets gebeurt is. Als dat echt zo is snap ik het gevaar ineens ! Watjes ! Bange hollanders !

  En trouwens, ik weet inmiddels genoeg van de wet dat ik zo mijn eigen voorwaarde heb; JPB, of welke autoriteit dan ook kan gecountered worden.

 21. Zal even uitleggen hoe het werkt: Alle clubjes beginnen met mooie idealen. Langzaam maar zeker beginnen er machtstructuren in te sluipen en ontstaan er zaken die totaal niets meer met de idealen waar het allemaal mee begon te maken hebben. Dat gaat zo met alles. Daarom is het belangrijk om zaken overzichtelijk te houden, kleinschaligheid na te streven en wetten eenvoudig te houden.
  De Christus zoals die in het nieuwe testament beschreven wordt (Jezus) heeft vele interessante zaken te vertellen. Daar is weinig tegen in te brengen, lees zelf maar eens de bergrede, het gebed “onze Vader”, dat soort dingen, zal je zien dat het allemaal gaat over hoe we in het nu met elkaar om kunnen gaan. Da’s mooi. Minder mooi is het als de machthebbers zo handig zijn er een nieuwe religie van te maken om de Europese volken die zij in hun macht hebben te onderdrukken. Er wordt dan van alles aan toegevoegd, waaronder de hel, al waarin men voor eeuwig zal branden als men niet tot in het diepste van zijn ziel erkent dat men niets dan een zondig zondaar is. Hoe gek kan je het maken, na 2000 jaar werkt het nog, knap eigenlijk, als het niet zo diep en diep triest was. Echter, deze onderdrukking heeft dus in het geheel niets met die Jezus te maken, in tegendeel.
  Christenen die zich zo noemen op basis van de “romeinse” uitleg (en aanpassing!) van het nieuwe testament zijn er vies in gestonken.

  Paul Martens [29] reageerde op deze reactie.
  beek [51] reageerde op deze reactie.

 22. @Peter de Jong [24]:

  Allemachtig.
  Dergelijke simplismen ontmoet men hier HELAAS regelmatig.
  Door lieden die zich als ‘weldenkend’ wensen te presenteren.
  En aldus, grandioos afgaan.
  Nee.
  Er zijn hier op Vrijspreker maar 2 goede historici te vinden:
  Good old Cincinnatus, met grote voorsprong op nummer 1!
  Niemand die kan tippen aan zijn grandioze geschiedkundige verhandelingen.

  En op grote afstand, Fred.
  De rest is ontstellend onwetend en/of bewust karikaturaal eenzijdig.

  Peter de Jong [28] reageerde op deze reactie.

 23. @beek [27]:

  Je mening is leuk beek, maar een inhoudelijke reactie op de weergegeven argumenten is nog leuker. Dan zitten we hier niet voor de kat z’n viool te posten. 😉

  Waarom zou ik Bas en Max (onze honden) er wel op af moeten sturen als ik zo’n islamiet met karwats in mijn voortuin zie, en niet als jullie met je puntmutsen/mijters en lynchkoorden/brandstapels langs komen ?

  ===
  “Heer geef ons heden ons dagelijks brood. En eens in de vijf jaar een watersnood!”
  ~ Gereformeerde bouwondernemers die goede zaken deden na de watersnood ramp uit 1953

  Paul Martens [30] reageerde op deze reactie.
  beek [32] reageerde op deze reactie.

 24. @Johnny [26]: Naar mijn mening stinkt iedereen erin, die een ideologie (religieus, economisch systeem of politiek) aanhangt. Dat zit ingebakken in de definitie van “ideologie”: het geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de samenleving.

  Het tegenovergestelde van ideologie is, zoals jullie weten, pragmatisme: een wetenschappelijke en filosofische stroming die erdoor gekenmerkt wordt dat de waarheid van een theorie of een wet daarin bestaat dat ze bevestigd wordt in de praktijk (verificationisme).

  Het volgen van dergelijke ideologieën staat mijns inziens gelijk aan het loslaten van je eigen rationele (en pragmatische) waarden. Je levert je over aan de ideeën die bij de ideologie horen.

  Of het nieuwe testament zo geloofwaardig is, durf ik te betwijfelen. Ik heb mijn zelfstudie van de bijbel afgerond en kom erg veel tegenstellingen tegen. Ik heb er 136 genoteerd, voornamelijk uit het nieuwe testament. Toen ben ik er maar mee gestopt. Ik heb in die studie mijn punt op dit gebied wel gemaakt (naast enkel andere punten).

  Johnny [37] reageerde op deze reactie.

 25. @Peter de Jong [28]: Vergeefse moeite, Peter, om van hem inhoudelijke reacties los te peuteren. Alleen maar persoonlijk worden en schelden is wat hij schijnbaar in zijn “gezonde” kerk leert. Ik laat hem maar lekker lullen en reageer niet meer, want ik zou interessantere discussies met een biljarttafel kunnen voeren.

  beek [32] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.