regeringVorige week heb ik belicht wat de “Verklaring van…” als standpunten zou kunnen hebben richting de overheden en volkeren in het algemeen. In dit deel wil ik dieper ingaan op de standpunten naar de regeringen.

U (de regeringen) bent bezig kooien te bouwen voor alles wat menselijk is. En kooien beperken de vrijheid. Onder het voorwendsel van bescherming te bieden, bent u ingedrongen in alle aspecten van het leven van de mens, ver voorbij de invloedsfeer van welke dictator in het verleden dan ook. U vordert ultieme controle op onze bezittingen en onze beslissingen, op onze reizen en zelfs op onze identiteit. U eigent zich het eigendom van de mensheid op, op een niveau en wijze die verder gaan dan de dromen van welke heerser uit de geschiedenis ook.

Begrijp het volgende duidelijk: wij verwerpen uw autoriteit en wij verwerpen uw wettigheid. Wij geloven niet dat u het recht heeft de dingen te doen die u doet. U hebt een grote macht, maar geen enkel recht om deze aan ons op te leggen en zeker geen wettigheid daartoe. Wij hebben u verlaten. Wij zijn niet langer uw burgers of uw onderdanen.

Uw systemen zijn inherent anti mensheid, ook al zijn niet alle operatoren van uw systeem dat.

Wij zijn niet zomaar boze, opstandige, jonge mensen. Wij zijn vaders en moeders, wij zijn monteurs en technici en agrariërs. Wij zijn verpleegsters, boekhouders, studenten en directieleden. Wij bevinden ons op elk continent.

Dit is geen uitbarsting van woede; dit is de sobere verklaring dat wij niet langer het onverdiend lijden accepteren als onze rol in het leven.

Vele decennia lang zaten wij, stil wachtend, hopend dat de zaken een ommekeer zouden krijgen. We ondernamen geen acties; we leden samen met iedereen. Maar nu onze grenzen keer op keer zijn beperkt, laten wij uw systemen los.

Als onze medebewoners van deze wereld de wens hebben uw overheersing te accepteren, zijn zij vrij dit te doen. We zullen niet proberen hen te stoppen. Echter, wij zullen uw beperkingen die u ons oplegt niet langer accepteren. Vanaf dit moment zullen wij uw agressie en dwang richting ons beantwoorden. Als u ons met rust laat, zullen wij u met rust laten en kunt u doorgaan met het overheersen van uw onderdanen. Wij zullen gelukkig zijn om in rust en vrede te leven. Maar indien u ons vervolgt, zullen er consequenties zijn; uit zelfverdediging.

U heeft dit over uzelf afgeroepen met uw obsessie voor controle en macht. De leidende mannen en vrouwen onder u zijn pathologisch gedreven om controle en macht uit te oefenen op iedereen die, en alles dat, beweegt op deze wereld. U heeft uzelf tot rechter benoemd van elke menselijke activiteit. Geen enkele alleenheerser in de geschiedenis heeft ooit de macht gehad die uw systeem nu heeft.

U heeft een wereld geschapen, waarin de zwakken veilig zijn en alleen de vogelvrij verklaarden vrij zijn.

 

Volgende week de specifieke standpunten richting de volkeren van deze aardbol.

11 REACTIES

 1. Opzichzelfstaand vind ik dit een mooi stuk alleen heb ik ooit geleerd dat wijzen met je vinger betekent dat er 3 vingers naar je terug wijzen.

  het vrijheidsgevoel wat je mist zou ik niet aan het falen van anderen toekennen. Kennelijk faal je dan zelf in het nemen van de juiste acties om je doel te bewerkstelligen.

  Dus de vorm van de tekst zou ik veranderen. voorbeeld van oude zin:
  Uw systemen zijn inherent anti mensheid, ook al zijn niet alle operatoren van uw systeem dat.

  veranderde zin:
  Ik hoef niet te leven binnen een systeem van inherente anti mensheid, zelfs niet als een deel van zo’n systeem uit “goede” mensen zou bestaan.

  motto van mijn reactie, Je bent zelf verantwoordelijk, op deze wijze maak je ook geen vijanden en modereer de een eventuele tegenactie.
  Paul Martens [2] reageerde op deze reactie.

 2. @jow [1]: Bedankt voor de nuttige input. Ik ga dit zeker gebruiken om de rest van de formuleringen nog eens nader te bekijken. Je hebt zeker gelijk in dit voorbeeld van formulering en er zullen meer formuleringen op dergelijke wijze aangepast kunnen worden.

  Voor wat betreft de reactie van het zelf falen in het nemen van de juiste beslissingen, denk ik dat dit te kort door de bocht is. Je kunt toch niet ontkennen, dat veel van de vrijheidsberoving door anderen komt? Eigenlijk alle vrijheidsberoving, want in hoeverre beroof je jezelf van vrijheid? Natuurlijk, de dooddoener als “dan moet je maar weggaan uit dit land” heeft alles te maken met de eigen beslissingen en misschien in jouw ogen eigen falen.
  Maar daar gaat het mij juist om. Waarom moet ik politiek of economisch vluchteling worden, omdat het systeem continue verandert en strakker wordt? Mijn bedoeling is me te onttrekken aan het systeem, ongeacht waar ik woon.

 3. Paul,

  Falen heb ik inderdaad te sterk neergezet. Ik zal mijn bedoeling anders omschrijven.

  ten eerste..
  Ik zie een wereld met vele manieren en mogelijkheden om je eigen leven in te richten, afhankelijk van je eigen wensen. Zit je niet in die wereld waar jij in wil zitten dan is het aan jou om actie te ondernemen. Echter, dit betekend niet dat je anderen kan/moet dwingen. De actie komt echt vanuit jezelf.

  ten tweede
  Het afzetten tegen derden zie ik als een ( niet abrasief bedoeld) zwaktebod. In feite valideer je hun omgeving tegelijkertijd stel je vraagtekens bij de aanwezigheid van jouw ideale wereld.

  jij wilt juist het omgekeerde, je neemt afscheid, indien mogelijk respectvol en je verteld de mensen over de wereld waar jij je in bevind.

  vervolgens..
  denk eens over de “overgang ”
  Je bent geen rebel, de wettige rebellie die je inzet, duurt slechts een oneindig kleine fractie van een seconde. Niet eens een punt achter een zin. De rebellie is geen fase of proces, sterker nog, de rebellie is een fictie van de wet die ze zelf gebruikt om de overgang te omschrijven en heeft dus niks met jou te maken.

  Ik zou als uitgangspunt nemen dat je, gezien van uit de perceptie van de lezer, al aan de overkant bent.

  groet en respect, Jan-Willem

  Paul Martens [4] reageerde op deze reactie.

 4. @jow [3]: Duidelijk Jan-Willem. En bedankt voor de uiteenzetting.

  Jouw visie hierop interesseert me en schijnbaar (te lezen aan je reacties) heb je hier duidelijk over nagedacht. Ik weet niet of je de voorgaande delen in deze “serie” gelezen hebt; het gemakkelijkst te vinden door boven in het menu “Vrijsprekers” te kiezen en dan op mijn naam klikken.

  Daar ben ik jouw reacties nog niet tegengekomen, maar ben zeer geïnteresseerd in jouw visie hierop. Als je daar de tijd voor zou willen en kunnen nemen, natuurlijk.

  De serie die ik aan dit onderwerp wijd komt uit mijn interesse in de mogelijkheid om onafhankelijk van “het systeem” te kunnen leven. Zoals jij schrijft: inderdaad vanuit mijzelf afscheid te kunnen nemen. Echter wél te kunnen blijven leven zonder als illegale entiteit of landloper te verworden. Die interesse ligt erg diep bij me (al jaren), maar gezien het feit dat ik pas relatief kort in aanraking ben gekomen met libertarisme, heb ik nog veel te leren.
  Zoals ook van jouw reacties, die zijn voor mij erg leerzaam.
  Daarom ben ik geïnteresseerd in jouw visie.

 5. Paul,

  Ik denk dat ik dezelfde dissonantie voel die jij ook ervaart. Tot recent zat ik nog in de leer en lees fase, deze reacties zijn mijn eersten, waarmee ik een stapje verder ga in mijn handel en denkwijze.

  ik zal zeker de andere teksten lezen.

  dank voor de inspiratie,

  Jan-Willem

 6. Je kunt vaststellen, dat de problematiek van de individualiteit al vele geesten eeuwenlang heeft beziggehouden. Ik wilde echter in dit bestek enkele opmerkingen vooraf maken.

  1.Het is een oud probleem, waar Socrates, Plato en Aristoteles al uitgebreid over gefilosofeerd en geschreven hebben. Het heeft o.a. geleid tot de politieke filosofieen van de Verlichting, waarbij men in diametrale richtingen uiteen gaat (zeg maar Locke, Montesquieu vs. Hobbes/Rousseau). Daarna gaat het kort gezegd via via naar Ayn Rand vs. Frankfurter Schule. Het loont de moeite je eerst enigszins te verdiepen in de laatste vertegenwoordigers om niet opnieuw het wiel te hoeven uitvinden.

  2.Ik zou een aantal begrippen helder omschreven willen zien. Politieke groeperingen proberen allerlei termen te introduceren of betekenissen te veranderen om meer invloed te krijgen. Die tendens moet bestreden / voorkomen worden. Denk bijv. aan onheldere begrippen als “democratie” en “federalisme”, teveel om in dit bestek even op te noemen.

  3.De boodschap moet verstaanbaar zijn voor diegenen aan wie hij gericht is. Politici zijn tegenwoordig sterk juridisch geschoold. Daarmee moet rekening gehouden worden niet alleen qua terminologie, maar ook qua opbouw van betoog.

  4.De huidige filosofische discussie speelt zich imho vooral af tussen Communitaristen (McIntyre) en Neo-Marxisten (Frankfurter Schule) met op de achtergrond een bijdrage van het Objectivisme / (Klassiek) Liberalisme.

  5.Van belang zijn ook de historische sociaal-culturele en economische betrekkingen en ontwikkelingen, vooral sinds de Amerikaanse Onafhankelijkheid en de Franse Revolutie.

  6.Ik denk, dat het nu zaak is voor de Objectivisten, de (psycho)logische en feitelijke zwakten van het Communitarisme en het Neo-marxisme voor het voetlicht te krijgen. Ik wil daar graag aan bijdragen.

  Spy-Nose

 7. Waarom zou je eigenlijk zo’n een betoog houden?
  feitelijk neem je gewoon afscheid.

  daarnaast heb je geen schuld jegens wie dan ook. je voelt je niet schuldig. Verantwoording afleggen hoeft ook niet.

  voorbeeld brief :

  betreft afscheid,

  In gezond verstand, uit mijn hart en vastberaden heb ik besloten niet meer deel te nemen aan hetgeen overheid, regering en onderdanen wordt genoemd. Ik geef u geen toestemming om in mijn naam op te treden.

  beste mensen, het ga u goed.
  een vrij mens.

  dit lijkt me voldoende.

  en vervolgens een brief uit het hart naar vrienden en kennissen. om eventueel misverstanden uit te leggen.

  individualiteit is nooit een probleem, als je meer mensen bij elkaar zet krijg je pas het probleem.

  Spy-Nose [8] reageerde op deze reactie.

 8. @jow [7]:
  Er is een groeiend praktisch probleem, omdat je persoon aan het burgerschap wordt gekoppeld, zodat je alleen via het burgerschap aan allerlei persoonlijke behoeften kunt voldoen.
  Bijvoorbeeld: je medische voorzieningen lopen uitsluitend via je BSN.

 9. Je zegt dat dit is bedoeld als standpunt naar regeringen. Het geeft heel mooi aan hoe de meeste mensen hier denken. Maar:

  Wat beoog je met dit document? Als ik dit als politicus zou lezen dan zou ik keihard in de verdediging gaan, als ik een slimme politicus was (contradictie in terminus?) dan zou ik zelfs de tegenaanval kiezen. Het leest een beetje als een (redelijk aggressieve) oorlogsverklaring. Inclusief geweld uit zelfverdediging.

  Je zou ook kunnen proberen te bereiken dat je een regering aan het denken zet. Door heel helder, en stap voor stap, uit te leggen waarom wij niet vanaf geboorte bezit willen zijn van machthebbers die de trend van de tijd volgen. Te wijzen op fouten, en misbruik van de macht van de overheid.

  Ik denk dat als je het goed uitlegt, je zelfs enkele regeringsleiders achter het idee zou kunnen krijgen (bijv. Rutte, volgens mij is hij stiekem libertarier, of Wilders, zijn partij heeft vrijheid in de naam).

  Je zou het ook kunnen gebruiken als document dat de burger overtuigt. Als het aangeboden wordt aan de politiek kan het ook mensen overtuigen die nog nooit van libertarisme hebben gehoord. Je zou dit kunnen bereiken door wat polulistischer te zijn. Weer heel helder uitleggen waarom, hoe en wat, maar tevens veel nadruk te leggen op populaire onlustgevoelens (er is geen veiligheid, EU, misbruik van macht, beperking van vrijheid, geld over de balk etc. etc.).

  En misschien te komen met een haalbare conclusie. Een duidelijk pakket van wensen en eisen (wij willen internationaal kunnen reizen zonder NL paspoort etc.) de gevolgen die wij vewachten dat het heeft, eventuele praktische problemen (i.e. betalen wij niet mee voor de dijken of de wegen etc.). Dat zijn dingen die te berde gebracht gaan worden door politici, en waar je alvast maar beter een antwoord op klaar kunt hebben. Want ook de burger valt daarover, en politici kunnen juist die punten gebruiken om ons neer te zetten als dromende, idealistische, mischien zelfs aggressieve, egoistische, idioten. En de publieke opinie is gauw gevormd, helemaal met de media zoals ze is.

  De marketing is denk ik heel belangrijk, en die zit voor het grootste deel in de toonzetting en heldere uitleg. Het principe van libertarisme verkoopt zichzelf denk ik, het is de ultieme logica en die valt niet te ontkennen. Maar de uitleg, helemaal op het gebied van de eerste prangende vragen (veiligheid, sociale voorzieningen etc.) die moet goed verkocht worden. Daarmee valt of staat het, denk ik.

  Paul Martens [10] reageerde op deze reactie.

 10. @Overheidsslaaf [9]: Beste Overheidsslaaf, ik had je reactie al gezien, maar zit vandaag tussen andere werkzaamheden door “als een gek” nog te reageren op allerlei Vrijspreker-posten. 😉

  Maar natuurlijk maak ik hier graag even tijd voor vrij.

  Even in het algemeen. Ik denk dat je gelijk hebt voor wat betreft de inhoud van dit artikel. Wellicht te uitgebreid. Zoals je in deel 6 kunt lezen heb ik alle commentaren op de delen 1 t/m 5 eens geëvalueerd.

  Op jouw bovenstaande commentaar dus als een algemene reactie: misschien een zeer klein document (soort van identiteitskaart/statement dat je als vrij mens in deze wereld staat) met een eventuele verwijzing naar een document/boekje met meer achtergronden. Dit haal ik namelijk uit de evaluatie van de reacties. De ene wil meer “handvat” zien, de ander juist kernachtig een verklaring. Beide vind ik goede argumenten, dus wellicht een “poldermodel” op hiervoor beschreven wijze. Ik denk dat een stukje uitleg zeker noodzakelijk is. Waarbij aangegeven, dat wélke definitieve versie er ook uit moge komen, iedereen vrij is om die te accepteren, gebruiken of naar eigen inzicht te veranderen.

  Dan op jouw inhoudelijke reactie:
  Goede argumenten voor wat betreft het “in de verdediging gaan” en daarmee argumenten voor de overheid aandragen. Zeker ook goede argumenten om in detail bepaalde vrijheden te omschrijven, zoals jouw voorbeeld het recht om vrij (internationaal) te kunnen reizen, zonder de binding met de nederlandse overheid via paspoort, Burger Service Nummer en de status als persoon (zie deel 2 in deze serie artikelen).

  Over dit detailniveau heb ik zeker al nagedacht, bijvoorbeeld de consequenties opvangen van het niet hebben van een Buger Service Nummer (bankrekening, werk kunnen aanvaarden of bedrijf beginnen, rijbewijs, huis huren/kopen, noem maar op).
  Het is niet voor niets, dat ik dit als een project zie, waar ik de komende weken nog helemaal geen eindresultaat van verwacht. Juist dit soort argumenten vereisen veel studie, om het huidige concept te blijven bewerken richting een uiteindelijke versie.

  “Eens” met de marketing. De massale en al honderden jaren oude propaganda van de overheden zullen zeer goed en gefundeerd onderuit gehaald moeten worden. Op basis van, mijns inziens, menselijke en universele moraal; wat voor de één geldt, moet ook onveranderd voor een ander gelden.

  Ik ga zeker jouw argumenten en input meenemen, dus veel dank daarvoor. Dergelijke input is juist de reden van het oplaten van mijn ballonnetjes in deze serie artikelen. Ik ben zelf nauwelijks juridisch onderlegd, maar heb wel een grote drang naar dit alternatief om op een dergelijke wijze uit dit systeem te ontsnappen.

 11. Ha Paul,

  Ja, het zou mooi zijn als je kon bewerkstelligen dat we uit het systeem kunnen stappen! Ik zal blijven volgen wat je schrijft, ben benieuwd. Bedankt voor je snelle reactie!

Comments are closed.