tolerantieUw verzoek (WH ) om iets te schrijven verwijst waarschijnlijk naar de Islam cultuur, en daar mag je als gewoon niet hoogopgeleide persoon gerust wat over schrijven. Ook hoe je denkt over streng gereformeerde christenen, islam of anders denkende of geaard zijnde mensen, dat maakt niet zoveel uit.
 
 Enkele groepen bewoners, c q gelovigen van deze aarde hebben nog niet zoveel respect voor vrouwen als wij in onze westerse cultuur. Dat duurt nog jaren voordat men zover is. Men vergeet soms dat mannen en vrouwen ongeacht huidskleur en geloof of geaardheid allemaal de zelfde rechten hebben. Maar ook ontstaat er, bewust of onbewust gebracht, soms een verkeerd beeld over mensen en hun gedrag.

 Mijns “inziens” bestaat god niet, en zo zouden gelovigen moeten kunnen stellen “mijns” inziens bestaat god wel. Daarmede geef je aan jezelf en anderen ruimte geeft om te kunnen relativeren en na te gaan of datgene wat jij denkt wel het enige juiste is. Ieder mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen, en kan niet alles blindelings afschuiven op wat opgelegd wordt vanuit een instelling waar mensen een geloof verkondigen die enkel hun bestaansrecht mogelijk maakt. Maar zover zijn we helaas nog niet. En daarnaast bestaat er te weinig begrip voor elkaar, en dat wordt nog verergerd door extreme beelden die onjuiste informatie geven zoals;

 Gay Parade, een man als vrouw verkleed protesteert in Moskou, en wekt daarmede de indruk dat homo’s in vrouwenkleding rondlopen. De film van Wilders die extreem enge beelden vertoond en de indrukt werkt dat alle Islamieten misdadigers zijn. De goede doelen die de meest zielige foto’s laten zien om geld voor hun directeur binnen te halen. Dat is bewust extreme wantoestanden oproepen en in beeld te brengen, maar daarmee geeft men een vertekend beeld van de werkelijkheid, en enkel bedoeld om macht of geld binnen te halen.

 Overal zitten goede en slechte mensen tussen, en om nu alleen de verkeerde kant extreem in beeld te brengen is ongepast en maakt dat mensen elkaar gaan vermijden, het zorgt voor tweedracht en verbeterd onze samenleving op geen enkele wijze. Als je het zo bekijkt begin je ook te begrijpen waarom extreme Islamieten net zoveel afkeer voor ons vrij westen hebben als wij voor hun extreme cultuur. Je begrijpt ook dat er een verkeerde indruk over elkaar bestaat, maar dat dit ook wel eens bewust gemanipuleerd kan zijn om ons tegen elkaar op te zetten en angst te zaaien.

 En veel mensen trappen daar blindelings in, en slecht zelden ziet u de mooie en goede kanten van de verschillende culturen. In de gematigde islamitische cultuur en bij de gewone homo’s en veel geloven zitten indien gematigd gebracht heel veel leuke mooi en goede kanten. Maar ook helaas negatieve kanten, en juist daarin moet je het verschil zichtbaar maken. Dan heb je kans op een voor ons allemaal aanvaardbare maatschappij.

 Tegen extremisten moet je optreden en proberen in discussie te komen, en anders verwijderen. Maar dat verwijderen moet wel in samenwerking met goedwillende mensen uit de zelfde hoek Het is zelfs aan te bevelen dat die het voortouw nemen.

Wij hoeven, moeten en zullen niets accepteren wat niet past in onze wereld.

RED: Voor de duidelijkheid: Wij nemen aan dat Reiny bedoelt dat wij niets hoeven, moeten en zullen accepteren waar geweld aan te pas komt.

 Ingezonden door Reiny

8 REACTIES

 1. De schrijver spreekt over extreme beelden in de film van G.W.
  Vervolgens op het eind ,je moet er tegen optreden en proberen er mee in discussie te komen.
  In discussie gaan over wat ?
  Dat vliegtuigen niet in torens kunnen landen ? of dat bommen niet in een bus/nachtclub of trein thuis horen ?
  Live via de TV iemand z,n keel doorsnijden is geen extremisme maar zijn sadisten die niet met discussie te stoppen zijn.
  Als je aangevallen word dan moet je in de verdediging gaan, en als het kan met nog groter geweld zelf aanvallen.
  Dat is de les die we kunnen leren uit de geschiedenis. Discussiëren kan achteraf plaats vinden ,nooit vooraf als je aangevallen word,en je moet vechten voor je bestaan en/of vrijheid als een ongelovig mens.

  Juriaan [3] reageerde op deze reactie.

 2. Ik vind het een leuk betoog maar ik heb 2 punten die me niet goed bevallen.

  1.
  “Tegen extremisten moet je optreden”
  Het woord extremist (en derivaten) wordt tegenwoordig dermate MISbruikt dat ik dit nieuwspraak MOET noemen. Als je dit woord gebruikt zegt dit niets over of het goed of slecht is. Maar ik weet zeker dat de meeste mensen het inmiddels associeren met negativiteit.

  Ik zal even je zin verbouwen naar wat je zegt:
  “Tegen extremistisch goedwillende mensen moet je optreden en proberen in discussie te komen, en anders verwijderen. Maar dat verwijderen moet wel in samenwerking met goedwillende mensen uit de zelfde hoek Het is zelfs aan te bevelen dat die het voortouw nemen.”

  En dan ga ik me afvragen wat wil je nou? Wil je nu bij voorbaat een minder goede samenleving? Wil je goedwillende mensen uit de samenleving halen?
  Wil je opzettelijk en met voorbedachte rade de samenleving ten gronde richten?

  2.
  Je zegt dat mensen meer kennis en ervaring dienen op te doen over vreemde gebruiken, tradities en religies. En voornamelijk meer te kijken naar de positieve punten daarvan.
  Maar als ik meer kennis wil/moet vergaren over voor mij vreemde geloven dan zal dat mijn tijd kosten. Ik zelf vind tijd een zeer belangrijke factor in het leven, en wordt leven juist gedefinieerd door tijd.

  Dus nou wil ik jouw de volgende stelling geven:
  Moet ik mijn leven geven zodat een ander kan geloven?

  En dat staat dus los van of ik dit nu zelf zou willen of verplicht word door iets of iemand anders.

 3. @Bas [1]:

  Omdat ik pas sinds kort op deze site ben terecht gekomen een vraag aan een libertarier: Zouden jullie ooit accepteren dat mensen (uit de Westerse wereld) hun wil opleggen (democratie, jullie geloof/cultuur is slecht) aan andere mensen (bijv. Irak, Afghanistan).

  Want ik begrijp uit de introductie film dat de wil opleggen aan een ander tegen jullie beginselen ingaan. Maar aan de andere kant, als een cultuur een stuk minder liberaal is dan de onze (weet niet of dat het geval is aangezien wij bijv. weer uitgebreidere verzorgingsstaat hebben, belasting etc.), is het ons dan geoorloofd om hen onze meer liberale cultuur op te leggen?

  Verder ben ik ook benieuwd hoe jullie voor ogen hebben dat de libertaanse staat zal worden bereikt. Vergeef me als ik liberalisme / libertarier / etc fout heb gebruikt..

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.
  Ratio [5] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Juriaan [3]:

  Prima Juriaan. Als je zaken nog niet duidelijk ziet, of het er (nog??) niet mee eens bent, vraag gerust.
  Ook libertariers kunnen nog leren.

  Ik begrijp toch goed dat je het introductiefilmpje, “De Filosofie van de Vrijheid” bekeken hebt? (voorpagina)
  Daar staan in feite antwooreden op je vragen.

  “dat mensen (uit de Westerse wereld) hun wil opleggen (democratie, jullie geloof/cultuur is slecht) aan andere mensen”
  Nee, dat is zeker NIET libertarisch.
  De grens voor gebruik van geweld is door liberttariers uitsluitend geacepteerd als zelfverdediging.

  Dus ook als anderenin een socialistische of facistishe staat willen leven en ons niet bedreigen of aanvallen, moeten zij dat zelf weten. Is niet onze zaak. Je zou in een libertarische samenleving communistische communes kunnen hebben.

  Ook een democratische staat (meerderheidsstaat) voldoet niet aan de libertarische moraliteit. Het zijn twee wolven en een schaap die democratisch beslissen wat ze ze zullen gaan eten!

  Over hoe je tot een libertarische samenleving kunt komen, zijn op de vrijspreker veel artikelen en discussies te vinden.
  Na eeuwenlang overheidsdictatuur is het een lange weg om een samenleving te krijgen waarin iedereen vrij is over zijn eigen leven en eigendom te beslissen.
  Daarom is een practische weg voorlopig om te werken aan “meer libertariers” vinden. Dus het beter en meer bekend maken van ons ideaal.

  Ik hoop dat je ons komt helpen!!!

  Juriaan [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Juriaan [3]:
  Nee, absoluut niet. Sommige mensen die zichzelf libertariër noemen denken dat wel, maar dit zijn absoluut geen libertariërs.

  Ook moet je begrijpen dat libertariërs, in ieder geval de consistente, tegen de huidige stand van zaken zijn. Consistente libertariërs zijn helemaal niet liberaal. Echte libertariërs hebben überhaupt geen cultuur of systeem om op te kunnen leggen. Vrijheid kun je niet opleggen. Het libertarisme is ook geen cultuur of systeem, het is gewoon de afwezigheid van de initiatie van dwang. Anarchisme dan wel weer, maar dat is gewoon de uitkomst van de afwezigheid van de initiatie van dwang.

  “Libertaans” is trouwens fout, het moet “libertarisch” zijn.

  Een “libertarische staat” is een contradictie.

  Hoe het libertarisme te bereiken is een moeilijke. In de eerste plaats moet men bewust worden gemaakt van wat de staat eigenlijk is. Hopelijk zal de staat dan uiteindelijk vanzelf wegvallen. Al is dit een erg grote hoop.
  Juriaan [7] reageerde op deze reactie.

 6. @Juriaan [3]: Goede vragen, Juriaan. Ik zal proberen te antwoorden, maar besef wel dat ik niet DE libertariër ben, maar gewoon iemand met denkbeelden die heel dicht tegen het libertarisme liggen.

  Een klein stukje uitleg over wat dat libertarisme voor mij is:
  In eerste instantie wil ik gewoon met rust gelaten worden, voor wat betreft de dwang en agressie van (voornamelijk) de overheid. Dit heeft niet alleen te maken met het gedwongen afstaan van belastinggeld, maar ook met de betutteling, de regels en wetten en de daaruit voortvloeiende beperkingen van mijn vrijheid.
  Een ander aspect (voor mij) is de vrijheid in mijn relaties: partner, familie, vrienden, kennissen en werkkring. Alleen heb ik hier geen libertarisme voor nodig, dit heb ik zelf al wel uit kunnen vinden. Je zult op deze site dus heel veel verweer tegen overheidsdwang tegenkomen en een aversie tegen verplicht collectivisme. Omdat dit hetgeen is, dat ik niet zelf kan bepalen, maar juist door die dwang en agressie van buitenaf in mijn leven komt.

  Dus dan richting jouw vragen en vergeef me dat ik ze niet geheel kan beantwoorden:
  Of ik wel of niet accepteer dat “het westen” zich inmengt in Irak en Afganistan, om het maar even als voorbeeld te nemen, doet er niet zoveel toe. Vanuit mijn menselijke gevoel (normen en waarden) vind ik de dwang in die “oosterse” landen verfoeilijk, maar ook de westerse arrogantie om het daar eventjes te gaan regelen keur ik af. Echter, voor beide partijen is dit een keuze. Het klinkt a-sociaal, maar de onderdrukte mensen accepteren daar mijns inziens die onderdrukking, voornamelijk door de indoctrinatie en conditionering vanuit religie. Ze hebben namelijk genoeg wapens om te rebelleren, maar de geschiedenis liet maar al te vaak zien dat rebellie als resultaat alleen maar een andere overheerser brengt.
  Wat mij nog het meeste stoort is de inefficiënte aanpak van die inmenging van onze zijde, nota bene met een deel van mijn belastinggeld. Als ik iets goeds wil verrichten voor onderdrukte mensen, doe ik dat zelf wel en hoeft de staat niet een deel van mijn inkomen te roven. Ik heb geen ruzie met Irakezen, dus waarom wordt ik verplicht bij te dragen aan de moordmachines en moordenaars die uit naam van de NAVO dorpen plat bombarderen? Een libertariër die erg begaan is met het lot van die onderdrukten, kan daar ter plaatse meer doen dan hier domweg een deel van zijn/haar inkomen te laten stelen. En die hulp zal dan vrijwillig van die libertariër moeten komen, niet afgedwongen.

  Volgens mij is het niet geoorloofd iemand anders jouw cultuur op te leggen. Dit is echter een moeilijk vraagstuk om in enkele regels te beantwoorden, want cultuur bestaat niet als realiteit. Het is een verzonnen concept. Net zo achterlijk als dat iemand voor Ajax is, omdat hij toevallig in Amsterdam geboren is en/of woont. Zo achterlijk is het ook om de Chinese cultuur als waarheid te zien of het christelijke geloof (beide verzonnen concepten, niet rationeel te onderbouwen), omdat je toevallig in respectievelijk China of Nederland geboren bent. Dat “wij”-gevoel heeft niets met ratio (rede, verstand) te maken en is dus deel van de indoctrinatie en conditionering in iemands jeugd; bepaald door plaats (geografisch) en tijd (ervaringen uit geschiedenis, bestaande leerstellingen).
  Als voorbeeld: zelf ben ik begaan met mijn omgeving in de vorm van gehandicapten en milieu/landschapsbehoud. Ik doe hier ook dingen voor, zowel financieel als qua tijd/inzet. Waarom wordt ik verplicht om geld af te dragen (of tijd, want door dat geld afdragen werk ik dus ongeveer 60-70% voor andermans gekozen goede doelen) voor zaken waar ik niets mee heb? Zowel nationaal als internationaal? Laat mij zelf kiezen waar ik ondersteuning wil bieden, een ander zou dat ook kunnen en daarmee ook weer andere doelen vrijwillig steunen, bijvoorbeeld de sportvereniging of de kunstwereld waar ik toevallig niets mee heb.

  Of die libertarische staat er ooit komt? Eigenlijk bestaat dit begrip niet, want het collectivistische woordje “staat” past niet in combinatie met libertarisme. Ik weet, dat ik het in Nederland niet meer mee ga maken. Niet zoals ik het me voorstel, in ieder geval en dat is een libertarische samenleving, zónder staat en overheid. Maar er zijn twee voorbehouden hierin.
  1. In principe ben je zelf (mits je een rationeel en goed mens bent) zelf die libertarische maatschappij. Of dwing jij anderen, pers jij mensen geld af, leg jij iemand jouw religieuze dogma’s op, enz? Nee, ik denk (hoop) het niet. Ik hoop dat je een goed mens bent die uitsluitend op basis van vrijwilligheid naar en met anderen leeft. Dat is voor mij al 99% libertarisch en zo ben je zelf al een deel van die libertarische maatschappij. In jouw omgeving tenminste en daar zou iedereen voor kunnen kiezen, in zijn/haar omgeving. Nu worden we gedwongen mee te doen met valse moralen in een groter gebied (Nederland, Europa, de wereld). Dat wekt niet, hiervoor zijn we in de huidige systemen te verschillend opgevoed/geïndoctrineerd/geconditioneerd.
  2. Je kunt ook onderzoeken of het mogelijk is libertarisch(er) te leven in de huidige niet-libertarische wereld. Jezelf deels onttrekken aan het systeem, in die mate dat voor jezelf toereikend is.

  En wat je gebruik van de term libertarisch/libertariër betreft: niets schokkends gelezen hoor. Als je het begrip maar niet verwart met libertijns, want dat is iets heel anders. 😉

  Hopelijk heb je hier iets aan, misschien als start om verder te zoeken. Zoals gezegd is het mijn visie, die anders kan zijn dan die van anderen die zich ook libertarisch noemen. En jouw vragen zijn erg goed gesteld en eigenlijk zouden ze meer aandacht verdienen, want het gaat over onderwerpen met erg veel diepgang.
  Ik hoop dat je in ieder geval deze website blijft bezoeken, vragen blijft stellen en misschien ook anderen te interesseren voor de denkbeelden die je hier aantreft. Zonder dwang, maar alleen maar aanbieden en laten zien wat hier allemaal te vinden is: erg veel erg goede artikelen en ook zeer goede reacties op die artikelen. En wat je hier allemaal leest is gewoon een rationele benadering van hetgeen wij allemaal in ons huidige overheidssysteem aantreffen, hier wordt geen “stroming” of religie uiteengezet, maar een discussie over feiten en over universele moraal, dus wat voor een ieder zou kunnen (moeten?) gelden.
  Ik leer er dagelijks van.

  Juriaan [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Hub Jongen [4]:
  @Ratio [5]:
  @Paul Martens [6]:

  Heel erg bedankt voor de hartelijke en uitgebreide reacties. Door een ander als waardig persoon worden behandeld, dat voelt altijd goed! De antwoorden voor nu zijn zeer helder, ben blij dat ik er op deze manier achter kon komen – en werd beantwoord – en ik niet op de internettoer hoefde te gaan.

  Zelf heb ik deze website toegevoegd aan het lijstje die ik dagelijks wil bezoeken, sommige van de websites die ik bezoek zijn juist voor een grote overheidsbemoeienis, andere streven naar meer moreel of normen. Ik vind het interessant om verschillende meningen te horen en hiervoor open te staan. Kritisch te blijven.. dat begint bij kritisch te zijn naar jezelf. Ik kan zowel de artikelen als de heldere en gestructureerde reacties erg waarderen. Ik blijf voorlopig dus langskomen ;).

  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.