islam_demo3De Vrijspreker is een libertarische site. Dat blijkt uit de bijdragen op de site, die zich veelal richten op de vrijheid van het individu, de economische vrijheid en de rol die de overheid dienaangaande speelt.

De laatste tijd verschijnen er steeds meer bijdragen op de Vrijspreker die de islamisering van Nederland als thema hebben. Een actueel thema, dat wel. Maar of het een thema is dat op een libertarische site centraal moet staan? Wij denken van niet, eigenlijk
 
Niet dat er geen reden tot zorg is. De vraag die gesteld wordt – onder andere door Geert Wilders – of de Islam een religie is of een totalitaire ideologie, is een legitieme politieke vraag. Het feit dat de meeste gevestigde partijen deze vraag stelselmatig negeren, of proberen om de vragensteller(s) als haatzaaiers, fascisten of zelfs neo-nazi’s af te schilderen is voor veel burgers van Nederland terecht een bron van ergernis. Die ergernis is maar al te goed zichtbaar in de comments op talloze opinie- en/of nieuwssites. Het kookt er bijna van over, zelfs op sites waar nadrukkelijk gemodereerd wordt.

Als je kijkt naar de frequentie van de reacties op een site als de Vrijspreker, dan valt het op dat artikelen die puur over het libertarisme gaan slechts 3 tot 5 reacties krijgen. Sommige van die artikelen, zoals over Atlas Shrugged of aankondigingen wie er bij de Libertarische Partij een lezing gaan houden, krijgen zelfs geen reacties. De meer populistische artikelen echter halen met gemak meer dan tien reacties. Dit roept de vraag op waarin bezoekers van de Vrijspreker dan wel geïnteresseerd zijn: het libertarisme of de Islam?

Zonder het belang van het onderwerp islamisering te bagatelliseren bepleiten wij dat op een libertarische site als de Vrijspreker het speelveld c.q. het spreekveld niet wordt vernauwd tot een soort kampioenschap Islambashen voor libertariërs. Het libertarisme gaat immers uit van de vrijheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid van het individu. Vanuit dat uitgangspunt is er een heel scala aan bedreigingen van de vrijheid van het individu aan te wijzen. Dat zijn om te beginnen de collectivistische politieke stromingen, dat zijn in Nederland de sociaal-democraten, de socialisten en de marxisten (zeg maar: ‘de linkse kerk’), maar ook de christen-democraten die met hun corporatistisch maatschappij-ideaal dichter bij het Italië van Benito Mussolini staan dan bij een kapitalistische samenleving of bij het burgerlijk liberalisme, hoewel politieke tegenstanders van het kapitalisme en liberalisme dat vaak niet onderkennen. Verder hebben we nog de zogenaamde sociaal-liberalen, die zichzelf vaak ontplooiingsliberalen noemen en die liever bezig zijn met de ‘vrijheid tot’ dan met de ‘vrijheid van’ en zonder blikken of blozen termen als ‘geleide markteconomie’ in de mond nemen. Vraag je op zo’n moment aan zo’n sociaal-liberaal wat er dan wel verstaan moet worden onder een ‘geleide markteconomie’, dan blijft hij of zij het antwoord meestal schuldig. Waarmee dan weer eens aangetoond is hoe flinterdun de theoretische basis van dit soort stromingen eigenlijk is.

De moraal van ons artikel is: ´Keep your eyes on the ball.´ En de bal zijn niet de moslims, en zelfs niet de Islam, hoewel die voor libertariërs waarschijnlijk weinig goeds in petto heeft.

 In relatie tot het thema islamisering is het voor libertariërs wellicht veel interessanter om het vergrootglas eens op de rol van de overheid te leggen. Wat doet overheidsbeleid, en dan met name de pretentieuze politiek van de verzorgingsstaat, met immigratie en emigratie in dit land? Als immigratie een probleem is in plaats van een oplossing voor een probleem, zoals in de tijd dat de ‘gastarbeiders’ naar Nederland werden gehaald, is er dan een relatie met de verzorgingsstaat, en zo ja, wat is de rol van de overheid, en dus de rol van onze politici dienaangaande? Welke politiek zou de overheid moeten volgen om te zorgen dat immigranten in Nederland niet alleen integreren maar zich ook dit land, met zijn traditionele vrijheden, eigen maken?

Draagt de verzorgingsstaat daaraan bij, of misschien juist niet? En draagt dat andere heilige huisje, de handhaving, daar aan bij? Is de overheid wel zo’n goede beschermer van onze vrijheid, van het recht en van eigendom in onze maatschappij? Of is onze overheid in feite een net zo dure als ineffectieve ‘overhead’ geworden, vooral symbool van van alles en nog wat, niet in de laatste plaats van onze vastbeslotenheid om ‘er’ wat aan te doen, terwijl we ondertussen betrekkelijk geringe verwachtingen hebben aangaande de output, om over de ‘outcome’ *) nog maar te zwijgen?

Kortom, wie graag libertarisch ‘los’ wil gaan op misstanden, doet dat wellicht veel effectiever door het falen van het pretentieuze overheidsbeleid – en van onze al even pretentieuze als onmachtige politici – aan de kaak te stellen dan de eigen onmacht aangaande de Islam alsmaar te demonstreren. Daar komt nog bij dat de doorsnee Nederlander zich toch al bewust is van het risico dat de Islam Nederland weleens onherstelbaar zou kunnen gaan veranderen, terwijl diezelfde Nederland nog al te vaak zeer rozige opvattingen over de overheid als heilbrengende instantie heeft. Juist op dit laatste punt is er voor libertariërs politieke winst te behalen door aan te tonen dat de keizer geen kleren aanheeft. En laat de moslimmens en de Islam dan maar even in het midden, het beeld van de realiteit dringt zich vanzelf op als de collectieve zinsbegoocheling aangaande de kwaliteit van onze overheid c.a. overheden eenmaal doorbroken is.

Ingezonden door Paul Verhaegh & Henri Serton

*) In beleidskringen onderscheidt men de input, de output en de outcome. Input is wat je nodig hebt voor een bepaald beleid, output is wat de overheid er dan van maakt en outcome is dan het uiteindelijke, maatschappelijke, effect van het beleid.
—————————————————–
REDACTIE:
Wij stellen commentaar en advies bijzonder op prijs. Wij willen immers de Libertarische boodschap zo goed mogelijk overbrengen.
Daarbij is wel goed, steeds bij de feiten te blijven. Van de laatste 80 artikelen is er slechts 1 op de 12 dat iets over moslims zegt.
Is dat te veel in verband met wat zich in de maatschappij afspeelt? In tegendeel zou ik zeggen.

Vreemd is ook als de schrijvers zeggen: ” Welke politiek zou de overheid moeten volgen om te zorgen dat immigranten in Nederland niet alleen integreren maar zich ook dit land, met zijn traditionele vrijheden, eigen maken’?”
Dit is wel een heel typische vraag van libertariërs. Het antwoord is zo duidelijk en zo simpel:”Hierin moet, mag de overheid helemaal GEEN rol spelen. Niets, nothing Nada.” En ik dacht dat zowel Paul als Henri dat ook wel weten.

We wachten met spanning meer commentaar af en zullen daar beslist aandacht aan schenken.
Een artikel van R.Hartman volgt al onmiddellijk hierop.

17 REACTIES

 1. Daar komt nog bij dat de doorsnee Nederlander zich toch al bewust is van het risico dat de Islam Nederland weleens onherstelbaar zou kunnen gaan veranderen, terwijl diezelfde Nederland nog al te vaak zeer rozige opvattingen over de overheid als heilbrengende instantie heeft.

  Daar zou ik niet vanzelfsprekend van uit gaan. De doorsnee Nederlander die ik ken is vooral bezig met zijn eigen leven en heeft naar mijn mening enigszins naieve opvattingen over hoe ‘hun partij’ hun belang dient. Als je in discussie gaat dan krijg je snel antwoorden van ‘ik weet het eigenlijk niet’.

  Laatst was er een pleidooi op EU niveau voor nog meer immigratie van Turken en Marokkanen om “de sociale zekerheid betaalbaar te houden”. Ik zie niet in hoe; nut en noodzaak zie ik ook niet. In het algemeen betreft het laagopgeleiden en anderszins kanslozen op de arbeidsmarkt. Het is wel electoraat voor PVDA c.s.

  En waarom dan geen pleidooi voor meer immigratie van Amerikanen en Chinezen? Daar zijn er veel meer van en die hebben een reputatie van hard werken. Dus beter voor behoud van verzorgingsstaat, mocht je die willen behouden.

  Wat wel/niet gewenst is aan onderwerpen op de VS lijkt mij aan Hub om te bepalen, uiteindelijk is het zijn website (toch?). Het staat de reageerders vrij om te reageren op artikelen die hen aanspreken.

  Is dit een open sollicitatie voor ‘censor’ en ‘moderator’ door de heren?

 2. “Vreemd is ook als de schrijvers zeggen: ” Welke politiek zou de overheid moeten volgen om te zorgen dat immigranten in Nederland niet alleen integreren maar zich ook dit land, met zijn traditionele vrijheden, eigen maken’?”
  Dit is wel een heel typische vraag van libertariërs. Het antwoord is zo duidelijk en zo simpel:”Hierin moet, mag de overheid helemaal GEEN rol spelen. Niets, nothing Nada.” En ik dacht dat zowel Paul als Henri dat ook wel weten. ”

  Doet me denken aan de zgn. “Beltway-‘libertarians'” in de VS, die toch wel degelijk een rol weggelegd zien voor de overheid.

  http://www.lewrockwell.com/blog/lewrw/archives/024791.html
  http://www.lewrockwell.com/blog/lewrw/archives/024789.html

  IIS [7] reageerde op deze reactie.

 3. Vraag P&H: “Maar of het een thema is dat op een libertarische site centraal moet staan?”

  Redactie: “Van de laatste 80 artikelen is er slechts 1 op de 12 dat iets over moslims zegt.”

  Lijkt me dat je nu niet direct kunt stellen dat dit thema dan ‘centraal’ staat…
  Men doet alsof Vrijspreker een one-issue site zou zijn, hetgeen dus duidelijk onterecht is. Waar kennen we dat verwijt ook al weer van?

  En dan nog de botte tweedeling van de site-inhoud in libertarische en populistische artikelen, waarbij populisme ook meteen maar even wordt gelijkgeschakeld met de islam. Hoezo, false associations?

 4. Allaah, (das Brabants) doe niet zo moeilijk, laat (ze) toch gaan…

 5. ‘Als je kijkt naar de frequentie van de reacties op een site als de Vrijspreker’
  Tsjonge wat een slechte insinuerende manier om met wat statistiek de vrijsprekersite te beoordelen. Is niet bevorderlijk voor de waardering van de rest van jullie argumenten ( nu gebruik ik dezelfde insinuaties als in jullie artikel)
  Natuurlijk zijn er weinig reacties op een aankondiging dat er iemand gaat spreken, moet er dan gereageerd worden met ik kom, of niet?
  Trouwens, de verwijten in het artikel van PV en HS, richten zich op de redactie, maar zeg nou eerlijk wat kan de redactie doen aan de reacties en de hoeveelheden? behalve wat meer artikelen over andere onderwerpen te plaatsen, maar wat let je daarin? Ook dit commentaar en jullie artikel wordt toch geplaatst?

 6. Heren, kom eens van jullie voetstuk en schrijf zèlf ook eens af en toe een artikel, helemaal naar jullie eigen smaak, voor de Vrijspreker.
  Dat is heel wat constructiever voor het libertarisme dan dit “Vrijsprekerbashen”!

 7. @Andre [2]:

  De overheid zou zich nergens een rol in mogen aanmeten. De overheid zijn een stel wilden die in een groot donker bos leven waar ze de macht naar zich toe hebben getrokken. De overheid voelt voor mij niet anders aan dan een grote maffia clan die onder dwang de burger laat dansen, zingen, werken, neuken, naar de kerk gaan, ongewenste vreemdelingen (criminelen) binnen haalt, kosten ophoesten, stelende functionarissen laat onderhouden enz.enz. De overheid is voor mij te werelds, een te groot materialistisch en arrogant bolwerk die over de gevoelens en het recht van de vrije burger heen walst…zelfs dooien in een graf laten ze nog niet met rust. Als men al iets wil geloven, dan geloof ik dat de overheid Satan is. Voor de rest loont het niet om over dergelijke instituten, net als ALLE geloofsbolwerken, om daar ook maar een woord over vuil te maken. Mag hopen dat ze allemaal verrekken in de hel….voorzover iets dergelijks bestaat.

 8. Hey, dit stuk gaat naar de 8 reacties toe.
  Is dit dan ook een populistisch stuk?

  Truth is in the eye of the beholder.
  You can talk the talk.

  Can you walk the walk?

 9. @jip gulzen [9]:

  Dit is een ‘artikeltje-tussen-door’ betreft de vrijspreker specifiek en bedoelt om mogelijk de vrijspreker te verbeteren. Aangezien de Vrijspreker verder weinig mogelijkheden heeft om een kwaliteits onderzoekje te houden bij zijn lezers, is dit een logische plek.

  Ik wil er wel even bij vermelden dat er zo nu en dan artikelen tussen staan die na mijn beeld net even buiten het veld van relevantie vallen. Zie bijv. http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/05/raar-maar-waar/

  Mischien is het verder wel goed om te kijken op welke manieren er kan worden gewerkt aan een meer ontopic reactie systeem, het gebeurt veels te vaak dat of, de reacties over een ander onderwerp gaan, of de reacties inhoudelijk gewoon weg prut zijn.

 10. Ik denk dat de kern van de zaak (of het probleem, zo u wilt) is, dat het Libertarisme geen mening heeft over religies en ze in vrijheid wil laten bestaan, maar de dat Islam wel degelijk een mening heeft over Libertarisme: Libertarisme is in een door islamieten overheerst gebied ondenkbaar, omdat de Islam een totalitaire ideologie is.

  Volgens de Islam is er godsdienstvrijheid alleen in die zin, dat je de Islam mag aanhangen. Iemand die de Islam afvalt, mag gedood worden. Aanhangers van andere geloven worden als minderwaardig beschouwd en moeten een speciale belasting betalen.
  Heeft u ooit gehoord van enig arabisch land waar je op straat bijbels mag verkopen of waar je een nieuwe kerk mag bouwen, zoals bij ons moslims moskeeën mogen stichten ? Ik niet.
  Alle cultuurrelativisme ten spijt kan denk ik objectief geconstateerd worden dat de Islam een aantal zeer agressieve en dwingende kanten heeft die bij andere religies ontbreken.

  Wellicht heeft u enkele maanden geleden op televisie ook de documentaire gezien over de wijze waarop christenen in Indonesië bedreigd en geïntimideerd worden door Islamieten, en de politie kijkt toe en doet niets, omdat ze zeggen dat ze de massa boze islamieten niet in bedwang kunnen houden (wat waarschijnlijk nog waar is ook).

  Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe de Islam en islamieten met intimidatie en geweld, in gebieden waar ze in de meerderheid zijn of richting een meerderheid gaan, anderen hun wil opleggen.

  Ik denk dat velen in Nederland (en elders in Europa) aanvoelen dat dergelijke ontwikkelingen ook in Europa op langere termijn, gezien de demografische ontwikkelingen en de aanhoudende immigratie, tot de mogelijkheden behoren.

  Mocht in Nederland of in Europa eenmaal zo’n situatie ontstaan, dan moge duidelijk zijn dat de verspreiding van liberalisme en libertarisme direct in gevaar zijn. Zonder enige twijfel zal deze website gesloten worden als zijnde niet in overeenstemming met de islamitische leer. Of als islamieten de website al niet sluiten, dan zal de intimidatie zulke vormen aannemen dat de moderators zich zélf al gedwongen voelen om daartoe over te gaan.

  Ik denk dat het veel mensen in Nederland er niet zozeer om gaat om aan Islam bashing te doen, maar dat ze terecht en oprecht bezorgd zijn over de huidige ontwikkelingen en over onze vrijheid, nu en in de toekomst.

  Vanwege deze bedreiging voor de vrijheid vormt de Islam naar mijn mening een belangrijk thema voor Libertariërs. Niet omdat wij zozeer in de Islam geïnteresseerd zijn, maar omdat Islam en vrijheid van meningsuiting en zelf je leven in vrijheid bepalen een bewezen beroerde combinatie vormen.
  Michel [12] reageerde op deze reactie.
  boogie [13] reageerde op deze reactie.

 11. @jwb [11]:

  “Mocht in Nederland of in Europa eenmaal zo’n situatie ontstaan, dan moge duidelijk zijn dat de verspreiding van liberalisme en libertarisme direct in gevaar zijn. Zonder enige twijfel zal deze website gesloten worden als zijnde niet in overeenstemming met de islamitische leer. Of als islamieten de website al niet sluiten, dan zal de intimidatie zulke vormen aannemen dat de moderators zich zélf al gedwongen voelen om daartoe over te gaan.”

  Als de Islamieten het niet doen, doen de socialisten het wel. Ik ben het deels eens met je argumenten. Ja de Islam heeft zeer aanwezige totalitaire trekjes, en die moeten worden bekritiseerd. Dat neemt niet weg dat het Christendom hetzelfde is. Het enige verschil tussen het Christendom en de Islam op dit moment is dat het compleet anders beleden wordt en dat het atheïsme en andere visies de strijd hebben gewonnen van het Christendom en nu kunnen co-existeren. Dat is heel lang niet zo geweest. Ook de Islam heeft vele gematigde aanhangers.

  Ik vind de kritiek van het artikel een beetje overdreven. Ikzelf heb me ook wel eens geërgerd aan de ongenuanceerde kijk op de Islam onder de libertariërs. Maar om nou te beweren dat dit een one issue website is, gaat me veel te ver. Trouwens is die ongenuanceerde kijk is overal wel te vinden, en die is zeer logisch verklaarbaar. We hebben namelijk een lange periode van gedwongen politieke correctheid gehad in dit land. Niemand mocht kritiek uiten op immigranten, want dan was je een xenofoob en een racist. Discussie werd vakkundig de kop in gedrukt. Daar hebben we trouwens de geweldige media in dit land deels aan te danken. Ook hedentendage probeert de politiek dit nog te doen, maar de bubbel is al gebarsten.

 12. Voor zover ik het als bekeerde Christen heb begrepen zijn oprechte Libertariërs volledig wars van theologie/religie/geloof en staan zij voor de absolute vrijheid van het individu. Waarbij het motto feitelijk is, leven en laten leven. Eénieder moet en mag gewoon kunnen doen wat zij wilt, mits dit de vrijheid van een ander niet beperkt of benadeeld. Misschien kan een echte Libertariër daar iets over vermelden mocht ik het verkeerd zien.

  Wat gelovigen betreft, waar ik mijzelf toe reken, is het motto van Christenen enigszins hetzelfde wat dus betekend dat wij de vrijheid van anderen niet wensen te benadelen. Beter gezegd vanuit het christelijke dogma, heb uw naaste lief als u zelf.

  Wat nu de islam als theologie aangaat zou het voor Libertariërs duidelijk moeten zijn dat islamieten keer op keer duidelijk maken dat zij een theologische strijd voeren. Dat zeg ik dus niet, dat zeggen islamieten zelf.

  Het is de afgod allah, hun profeet mohammed en het zogenaamde heilige boek de koran die wet en regelgeving oplegd. Waarbij het individu ondergeschikt is aan de groep. Het zogenaamde sektarisch hersenspoelen waarvoor men in Europa en in casu in NL imams invliegd om de onderdanen te hersenspoelen.

  De koptitel vind ik dan ook onterecht, Libertariërs doen niet aan islambashen, evenals Christenen geen zin hebben in het bashen van de islam. Waar het wel om gaat is dat het om een theologische strijd gaat van de afgod allah tegen alles wat daar tegen indruist. Kritiek op de theologie van islam wordt echter gezien als bashen en belediging. In Nederland en de rest van Europa kijken islam apologeten tot hoever zij het begrip van “belediging” kunnen oprekken. Wat dat betreft gaat de islamitische kruik net zolang te water tot zij barst.

  De vrijheid van het individu eindigd daar waar de islam zijn intrede doet. Libertariërs zullen zich daar dus tegen moeten blijven verzetten, net zoals in het verleden velen hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van het individu. Wanneer men daar mee stopt dan is dat voor de islam als theologie een overwinning. En dat is precies de kern van de islamitische theologie, het is een overwinnings theologie. Het individu moet worden overwonnen door onderwerping aan haar afgod allah, haar profeet en haar wetboek. Wie zich niet onderwerpt, die zal worden vernietigd. Dat is het dogma van elke sekte die wenst te heersen over het individu zodat deze op kan gaan in de groep.

  In het Oude Testament wist Koning Salomon dit al, door te schrijven dat er een tijd is waarin de ene mens heerst over de ander, tot diens nadeel. Er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon, het is nieuwe wijn in oude zakken.

  Vr. Gr. Pineut

 13. Uitstekende reacties van jwb en Michel. Als de islam het hier voor het zeggen krijgt (en de facto is dat in belangrijke mate al zo, door de terreur- en angstdreiging), is het met de vrijheid voorgoed gedaan. Er is niet één islamitisch land dat een werkelijk democratisch bestel heeft, laat staan één waar ruimte is voor libertarisch of zelfs maar liberaal gedachtegoed. Ik bedoel: een staat waar mensen IN VRIJHEID hun leven vorm kunnen geven zonder welke vorm van dwang, beïnvloeding of bedreiging van overheidswege dan ook. Overal waar de islam de macht heeft, heerst een moraal van zwijgen, wegkijken en meepraten omdat anders… In sterke mate vergelijkbaar met het voormalig Oostblok, alleen zijn degenen die aan de touwtjes trekken van een andere snit; het effect is hetzelfde. Daarom is de islam voor vrijheidslievende mensen van belang, of ze nu libertarisch, liberaal, conservatief of wat dan ook zijn. Het is van belang omdat ze mens zijn en dat vooral willen blijven. De islam is momenteel het grootste gevaar voor de menselijkheid, waar ook ter wereld.

Comments are closed.