massagrafVandaag een lekker opbeurende post *kuch*. Het betoog is afkomstig van Jim Beame en is recentelijk op anarchiel.com verschenen. Ik vind het echter dermate relevante informatie dat ik het stuk ook op Vrijspreker.nl publiceer.

Haal de tissues maar vast tevoorschijn, ik vrees niet dat onderstaande u heel vrolijk gaat stemmen.

262 miljoen doden: de grootste bedreiging van de burger

Volksbedreiging nummer een is niet het terrorisme.1 Wereldwijd zijn noch natuurrampen, hongersnoden, oorlogen of epidemieën de grootste doodsvijand van de burger. Honderden miljoenen mensen hebben door dit fenomeen het leven gelaten in de afgelopen eeuwen. Het aantal dodelijke slachtoffers was in de vorige eeuw hoger dan in alle centennia daarvoor. Het nieuwe millennium is juist begonnen en telt al weer een ongekend aantal doden. De dreiging lijkt groter dan ooit tevoren en de burger steeds minder weerbaar. De belangrijkste doodsvijand van de burger is…

De overheid.

De ware terrorist ontmaskerd: wie beschermt ons tegen de overheid?
Met talloze burgerrechten- en vrijheidsbeperkende maatregelen, beschermt de overheid zichzelf in toenemende mate tegen haar onderdanen maar wie beschermt ons tegen de overheid? Politiek wetenschapper Prof. R.J. Rummel heeft onderzoek gedaan naar wat hij noemt ‘democide’, de moorden door overheden op eigen burgers in de zo ‘beschaafde en ontwikkelde’ twintigste eeuw. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om doden als gevolg van oorlogen maar om moedwillige mishandeling met dodelijke afloop en executies van ongewapende burgers. Dit is precies de reden waarom Amerikaanse staatsburgers volgens het ‘tweede amendement’ op hun grondwet het recht hebben op het dragen van wapens: ‘to lawfully rebel against unjust governments’.2 Wat blijkt? Nooit eerder zijn er zoveel burgers omgekomen door overheidsgeweld als in deze eeuw.

Enkele getallen die Rummel noemt in zijn boek Death by Government:

Volksrepubliek China (PRC) 1949 – ‘87 76.702.000 burgermoorden door de overheid
U.S.S.R. 1917 – ‘87 61.911.000 burgermoorden door de overheid
Kolonialisme 20ste eeuw 50.000.000 burgermoorden door de overheid
Duitsland 1933 – ‘45 20.946.000 burgermoorden door de overheid
Kuomintang China (KMT) 1928 – ‘49 10.214.000 burgermoorden door de overheid
Japan 1936 – ‘45 5.964.000 burgermoorden door de overheid
China (Mao Sovjets) 1923 – ‘48 3.468.000 burgermoorden door de overheid
Cambodja 1975 – ‘79 2.035.000 burgermoorden door de overheid
Turkije 1909 -‘18 1.883.000 burgermoorden door de overheid
Vietnam 1945 – ‘87 1.670.000 burgermoorden door de overheid
Polen 1945 – ‘48 1.585.000 burgermoorden door de overheid
Pakistan 1958 – ‘87 1.503.000 burgermoorden door de overheid
Joegoslavië (Tito) 1944 – ‘87 1.072.000 burgermoorden door de overheid

Tezamen met andere massamoorden, zuiveringen en genociden gepleegd door overheden, komt Rummel op een onthutsende 262 miljoen burgermoorden begaan door de eigen overheid in de twintigste eeuw. Rummel merkt er het volgende over op:

‘De volslagen onwetendheid en ontkenning van de 262.000.000 burgermoorden gepleegd door de overheid wordt onthuld door deze feiten:

dit totaal is meer dan zes maal het aantal omgebrachten in de gevechten van alle nationale en buitenlandse oorlogen tezamen in de vorige eeuw (inclusief Wereldoorlog I & II, de Koreaanse en Vietnamoorlog) en wanneer de lijken van alle vermoorden voet aan hoofd achter elkaar werden gelegd zouden deze de aarde tien maal omcirkelen.’ 3

Ter illustratie: de vijftien bloedigste oorlogen in de twintigste eeuw:

Tweede Wereldoorlog (1937 – ‘45) 20 miljoen
Eerste Wereldoorlog (1914 – ‘18) 8.5 miljoen
Koreaanse oorlog (1950 -m ‘53) 1.2 miljoen
Chinese burgeroorlog (1945 – ‘49) 1.2 miljoen
Vietnamoorlog (1965 – ‘73) 1.2 miljoen
Iran-Irakoorlog (1980 – ‘88) 850.000
Russische burgeroorlog (1918 – ‘21) 800.000
Chinese burgeroorlog (1927 – ‘39) 400.000
Oorlog Frans Indochina (1945 – ‘54) 385.000
Mexicaanse revolutie (1911 – ‘20) 200.000
Spaanse burgeroorlog (1936 – ‘39) 200.000
Oorlog Frans Algerije (1954 – ‘62) 160.000
Afghaanse oorlog (1980 – ‘89) 150.000
Russisch-Japanse oorlog (1904 – ‘05) 130.000
Oorlog rifgebergte (Marokko 1956 – ‘72) 100.000
Eerste Soedanese burgeroorlog (1956 – ‘72) 100.000
Russisch-Poolse oorlog (1919 – ‘20) 100.000
Biaffraanse oorlog (1967 – ‘70) 100.000

Het totaal dodelijke oorlogsslachtoffers bedraagt 35 tot 40 miljoen, zes keer minder dan de wereldwijde overheidsgenocide op eigen burgers.

Exploitatie van chaos voor macht en gewin
Maar ook in geval van oorlogsdoden moeten we bedenken dat de machthebbers die over ons heersen – de vertegenwoordigers van de overheden –  nagenoeg altijd de oorlogen beginnen, vaak onder voorwendsels als ‘volksveiligheid’ of zelfs ’vrijheid en democratie’ met als werkelijk doel: vergroting van macht en bezit. De doorsnee burger wenst slechts rust, vrede, vervulling van de eerste levensbehoeften en een liefdevol familieleven. Met de oorlogsdoden meegerekend overstijgt het aantal overheidsmoorden in de twintigste eeuw de driehonderd miljoen. Bij slechts een zeer klein aantal overheden staat niet geld of macht maar de burger centraal. Deze overheden die zich het lot van hun volk aantrekken – waarvan momenteel enkele voorbeelden in Zuid Amerika – staan doorgaans onder grote druk van de veelal rijkere westerse overheden die uit zijn op eigen gewin, en de met hen collaborerende massamedia die ons moedwillig een vertekend beeld voorspiegelen.

In talloze bloedige coupes, revoluties en oorlogen overal ter wereld heeft de Amerikaanse overheid de hand, zoals blijkt uit het zeer gedocumenteerde boek van Naomi Klein, ‘The Shock Doctrine’  en de vele documentaires van John Pliger, waaronder ‘The War on Democracy’ (bekijk video):

‘people with power who are cashing in on chaos, exploiting bloodshed and catastrophe to brutally remake our world in their image.’ 4

Coupplegers, aanvoerders van moordcommando’s en professionele beulen krijgen in de twintigste eeuw hun opleiding aan The School of the America’s, ook wel bekend als ‘The School of the Assassins’ (bekijk video). Overheidsvertegenwoordigers van landen die Amerika met minder machtsvertoon in het gareel hoeft te houden, zoals het slaafse Nederland, krijgen een training aan wat ooit heette het ‘Office of War Information’, later omgedoopt tot ‘Office of International Information’ en vervolgens tot ‘International Leadership Program.’ Gordon Brown en Karzai namen eraan deel en Sarkozi zat in de jaargroep van 1985 tezamen met Balkenende. Opmerkelijk is het grote aantal oudstudenten dat vele jaren later ‘stomtoevallig’ wordt ‘gekozen’ tot president of premier.

Voorbeeldig, christelijk Nederland met Den Haag als ‘wereldhoofdstad van recht en vrede’
Den Haag als ‘stad van recht en vrede’, staat gelijk aan een vlag op een strontpraam en wel een heel erg stinkende. Nederland hoort namelijk in de eerstgenoemde opsomming thuis als behorend tot de overheden die in de eerste helft van de twintigste eeuw op grote schaal genocide pleegt op eigen onderdanen en wel onder het kopje ‘kolonialisme’. In verhouding tot zo’n klein land is de omvang opvallend groot. Nauwelijks zelf bevrijd van de Duitse bezetter in 1945, geeft onze overheid nog in het hetzelfde jaar opdracht tot moord en geweld – vaak gepaard gaand met de afschuwelijkste martelingen – op medeburgers van het Koninkrijk der Nederlanden in ‘ons’ Indië. De reden is de enorme bron van inkomsten waarin Nederlands Indië voorziet, waaronder olie en cocaïne, afgezet tegen de drang van het volk tot vrijheid en onafhankelijkheid.

Minimaal honderdvijftigduizend onderdanen zijn daarom door de Nederlandse overheid verbrand in hun dorpjes, doodgemarteld of standrechtelijk geëxecuteerd tijdens de ‘politionele acties.’ Aan het begin van de eeuw levert de Atjehoorlog al een eindresultaat van minstens 70.000 gedode koninkrijksonderdanen. Tezamen goed voor bijna een kwart miljoen moorden onder de burgerbevolking: meer dan de helft van alle ingezetenen van Den Haag of gelijk aan het inwonertal van een complete stad als Eindhoven. Vervolgens heeft de Nederlandse overheid, in ondermeer de persoon van Joseph Luns, steeds onvoorwaardelijke steun verleend aan Amerikaanse interventies als de massamoorden in Vietnam voor ‘vrijheid en democratie.’

Onze overheid is schuldig aan de onevenredige hoogte in verhouding tot de rest van Europa, van het totaal aantal joodse burgers dat in de oorlog uit ons land is weggevoerd en omgebracht. Het is in vergelijking het hoogste aantal in Europa. Het aantal doden was nooit zo omvangrijk geweest als de overheid niet op zo’n grote schaal had gecollaboreerd en haar burgers niet zo kwetsbaar had gemaakt door haar controlegerichte registratiewoede. Nooit is de registratiedrift echter zo groot geweest als nu (voor uw veiligheid uiteraard). Een kwaadwillende overheid kan thans moeiteloos afwijkenden, ‘Entarteten’, geïnfecteerden, andersdenkenden, activisten of etnische minderheden traceren en afvoeren.

Deze eeuw verleende de christelijke Nederlandse overheid opnieuw kritiekloze steun aan massamoord op burgers, zowel politiek als militair bij de olie- en opiumoorlog te Irak en Afghanistan die onder valse voorwendselen is begonnen. Over deze megaslachtingen voor ‘democratie en vrijheid’ door zichzelf verrijkende parasitaire naties tegen de ‘as van het kwaad’, maakte Pilger een documentaire, getiteld Breaking the Silence (bekijk video). Ook de Israëlische genocide van 1300 Palestijnen onlangs, kon weer rekenen op de steun van ons christelijk kabinet.

Nederland is medeverantwoordelijk voor bijna anderhalf miljoen doden in Irak en minimaal hetzelfde aantal dat nog wordt verwacht als gevolg van kanker, misgeboorten en geboortedefecten door het gebruik van verarmd uranium in de munitie. Daarvoor leverde Nederland al wapens aan de tegenpartij, Sadam Hoessein, waaronder 4.621 ton grondstoffen voor chemische wapens.5 Hoessein wendde deze grondstoffen vervolgens aan voor genocide op zijn onderdanen te Halabja, met ondermeer 5000 dode en 7000 Koerden met ernstige gezondheidsschade tot gevolg (Amnesty International). Nederland verdient vermogens aan de moord op burgers en behoort tot de top vijf wapenexporteurs in de wereld 6 met klanten als Israël7 en Indonesië.8

Noten:

1 Lees Anarchiel: ‘Het Sprookje van terreur’ & ‘Terroristische dreiging of pure bangmakerij’.

2 Vastgelegd ondermeer in de Declaration of Independence uit 1776. Let wel: Anarchiel.com verafschuwt te allen tijde elke vorm van fysiek geweld (zie missie): dat laten we graag over aan de specialist hierin bij uitstek: de overheid.

3 Bron: Prof. R.J. Rummel, Death by Government (Google books).

4 Naomi Klein, The Shock Doctrine.

5 Daan Bronkhorst, februari 2007, Amnesty International.

6 Volkskrant, 13 december 2008.

7 Groene Amsterdammer, 14 januari 2009.

8 Nederland leverde o.m. voor 48,88 miljoen aan wapens aan Indonesië (Martin Broek, ‘Actiekrant tegen straffeloosheid in Indonesië’, okt 2002).

13 REACTIES

 1. Stel je ‘ns voor dat opvolgers van Hitler nu zouden regeren over Duitsland, en een levensgroot portret van Hitler hangt aan de Brandenburger Tor…

  Dit beeld roept waarschijnlijk bij de meeste mensen sterke gevoelens van onbehagen op, maar gek genoeg laat het de meeste mensen koud dat er een land is waar men bij een plein in de hoofdstad een portret ophangt van een massamoordenaar die nog veel meer doden op z’n geweten heeft dan Hitler…

  Oscar [7] reageerde op deze reactie.

 2. Cijfers zijn natuurlijk discutabel.
  Niemand heeft met een pen en papier streepjes staan zetten bij massaexcecuties of in de gaskamers.
  De (dunne) lijn tussen oorlogsdoden en overheidsmoorden heeft sowieso een grijs gebied. En wat moet ik allemaal verstaan onder bv kolonialisme in de 20e eeuw??
  Enkele tendensen zijn er wel uit de cijfers te halen vwb overheidsmoorden; het zijn bijna allemaal linkse of religieus getinte dictatoriale regimes die er zich schuldig aan hebben gemaakt.

  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Jan B. [6101]: Die cijfers wijken niet noodzakelijk af, want je weet niet wat je vergelijkt. Als je de burgerdoden en de militaire doden uit het artikel bij elkaar telt kom je aardig in de buurt van de cijfers die jij produceert. Want alleen bij de US wordt over ‘soldiers’ gesproken, bij de rest is dat niet benoemd.

 4. @GB [6103]:
  Precies GB. Daarbij is het bovendien altijd van belang objectief vast te stellen wat de doodsoorzaken waren. Bovendien zeggen absolute aantallen niet alles.
  Wat betekent: “Burgermoorden door de overheid”?

  Voor een betere interpretatie en vergelijking moeten ze in vergelijkbare percentages van de betrokken omgeving worden opgegeven, alsmede de tijdsspanne, waarin het grote sterven zich heeft afgespeeld.

  Dat neemt natuurlijk niet weg, dat de cijfers buitengewoon schokkend zijn en -mits inderdaad voldoende objectief bevonden- aangeven, waarom overheden buitengewoon gevaarlijke organisaties zijn.

  Jammer, dat -juist ter vergelijking- geen cijfers over de USA worden opgegeven.

  Oscar [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Jan B. [1]:
  Inderdaad Cambodja komt niet eens in dit lijstje voor.
  Behalve regelrechte moorden door oorlog zijn er ook nog allemaal bijeffecten waardoor miljoenen omkomen door problemen veroorzaakt door oorlog zoals honger, instorten van een economie, revoluties, onontplofte munitie etc… Waarschijnlijk kunnen we nooit in cijfers de gevolgen van al het overheidsgeweld uitdrukken…

 6. @Rudy [6102]:

  Ja, maar dat was een marxist en dan is het niet erg.

  “Van Mao kan je gewoon ontzettend veel leren. Van wat-ie geschreven heeft ook. Wat hij in de praktijk heeft gebracht in China – dat is gewoon een voorbeeld, en nog steeds, vind ik.” – Paul Rosenmöller(de ex-politicus die Pol Pot een gelukstelegram stuurde toen deze de macht in Cambodja overnam)

 7. @Spy-Nose [5]:

  “Wat betekent: “Burgermoorden door de overheid”?”

  Moorden door de overheid is eigenlijk niet het juiste begrip. Als er in een land een wet is dat het legaal is om een deel van de inkomens van mensen af te pakken dan heet het geen diefstal, maar belasting. En als er een wet is waarin wordt gesteld dat volksvijanden gedood moeten worden dan is het ten uitvoer brengen van die wet geen moord maar een volkomen legale handelingswijze.

  Zonder de holocaust te ontkennen kan men stellen dat de nazi’s geen 5,8 miljoen joden vermoord hebben. Degenen die joden hebben laten onderduiken, dát waren de misdadigers volgens de toenmalige wet.

  Polity [9] reageerde op deze reactie.

 8. Cijfers zijn natuurlijk discutabel.
  Net als de comment nummering 😉

  @Oscar [6108]:
  moord de; m en v -en 1 het opzettelijk en met voorbedachten rade een ander vh leven beroven: ~ en brand schreeuwen luid schreeuwen 2 (als eerste lid ve sam) ~film, ~stuk, ~vent heel mooi, goed enz.

  Diefstal -> ste·len stal, h gestolen iets dat ve ander is wegnemen om het voor zichzelf te houden

  Of een uber groep dit nu door middel van ONDERDRUKKING weet goed te praten, hoeft het nog niet te betekenen dat het de definitie niet verrandert. Niets kan de definitie van moorden of diefstal verranderen omdat het individu duidelijk niet mee eens stemde (moorden – leven beroven -> beroven -> stelen -> gestolen iets dat ve ander is wegnemen om het voor zichzelf te houden)

  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Polity [6109]:

  Ik ben het volkomen met u eens. Daarom noem ík moorden door de overheid ook moorden. En misdaden door de overheid misdaden. Maar volgens de moordende overheden ging het gewoon om het uitvoeren van de wet. Es war das Gesetz, om een citaat van Adolf Eichmann te gebruiken.

  Ik acht het niet uitgesloten dat, mocht libertarisme ooit een verboden stroming worden, we door ambtenaren die in het geheel niet lijden onder gewetensbezwaren naar de slachtbank worden gevoerd omdat het nu eenmaal de wet is.

 10. Ik denk dat de gesuggereerde nauwkeurigheid van +/- een miljoen te hoog is. Ook wel triest als je een miljoen van die doden bij elkaar zou leggen, dus dat is al een zee van mensen en dan beseffen dat het niet eens de foutenmarge is.

  Maar hoe dan ook, wat te denken van bio ethanol. Dat wordt gesubsideerd in de VS met 50 cent/gallon, moet verplicht gebruikt worden in bepaalde verhoudingen en importen uit het buitenland worden met tarieven tegengehouden.

  Wat is het resultaat uit de pan rijzende voedselprijzen en hoeveel doden zitten daar dan weer achter?

  Medicijnen die worden afgekeurd door FDA achtige organisaties, hoeveel doden zitten daar achter?

  Mensen die te weinig geld hebben voor de opleiding van hun kind vanwege de hoge belastingen, wat rollen daar voor slachtoffers uit.

  Het houdt gewoon niet op als je daar over gaat denken.

 11. Met net zulke cijfers kunnen we ook de automobiel tot moordwapen verklaren.
  Ik bedoel: cijfers op wereldschaal zijn te groot voor een individu.
  Die trekt er vervolgens wel erg gemakkelijk allerlei eenvoudige conclusies uit.
  Waar die cijfers een optelsom zijn van omstandigheden die bepaald werden door een grote hoeveelheid aan factoren.
  Socialisten schermen ook altijd met cijfers, om de burger te imponeren, en om vervolgens hun wetten, of hun ideaal, gemakkelijker door te kunnen drukken.

  Is b.v. de seriemoordenaar die de doodstraf kreeg, ook een dode door ‘de’ overheid?
  Of de Amerikanen en Canadezen die hier vochten tegen Nazi-Duitsland?

  pcrs [13] reageerde op deze reactie.

 12. @beek [12]:
  “Is b.v. de seriemoordenaar die de doodstraf kreeg, ook een dode door ‘de’ overheid?
  Of de Amerikanen en Canadezen die hier vochten tegen Nazi-Duitsland?”

  Kijk naar het fotootje

Comments are closed.