belastingbetalerDe A-categorie werkt en  betaalt belasting.

De B-categorie  perst belastinggelden uit de A-categorie en verdeelt  de gelden onder  de:

C-categorie , waartoe gevogelte behoort van diverse pluimage:   minimumlijders, zieken, werklozen en  anderen wier ruiven dag en nacht  open staan voor stortingen op  kosten van de A-categorie.
 

Een van de oorzaken  dat de C-categorie zo succesvol  is  , is het aantal stemmen waarover zij beschikt. Grote aanhang onder deze grote categorie categorie minimumlijders is de droom van iedere politicus  De  minimumlijders kunnen vaak– onder meer ten gevolge van snel groeiende  families- grote aantallen stemmen aanleveren.

De  omvang   van de B- en C- categorie  is in vele westerse landen tot monstreuze proporties gegroeid. Door de macht van hun aantal is het mogelijk, het uitpersgehalte van de A-categorie steeds op te voeren, evenals de straffen   die vertegenwoordigers van de A-categorie dienen te ondergaan als  zij zich aan dit uitpersend gedrag trachten te onttrekken.

In het westen  is de toekomst dan ook aan de minimumlijder.

Hugo van Reijen

20 REACTIES

 1. “…C-categorie , waartoe gevogelte behoort van diverse pluimage: minimumlijders, zieken, werklozen en anderen wier ruiven dag en nacht open staan voor stortingen op kosten van de A-categorie.”

  Je vergeet hier een hele belangrijke groep binnen de C-categorie: overheidspersoneel. Tenzij je deze indeelt bij die ‘anderen’. Maar ik denk dat het zinvol is ze specifiek te benoemen, omdat het een idee geeft hoe groot de C-categorie is. De hele B-categorie valt namelijk ook binnen de C-categorie (subdomein)!

  Overheidspersoneel kan niet zonder meer bij B worden ingedeeld, daar bv. vuilnismannen wel overheidspersoneel zijn maar zich niet bezig houden met afpersing.

  Goed beschouwd zou de hele C-categorie geen stemrecht mogen hebben…
  Bon Vivant [3] reageerde op deze reactie.
  HoerenSloep [6] reageerde op deze reactie.

 2. @R. Hartman (NI) [141502]:

  Dat stemrecht mag voor die categorie zeker worden afgeschaft.
  Dat zou in de praktijk betekenen dat PvdA, CDA, Groen Links, SP en VVD, afhankelijk van de partij, 50-99% van de stemmen verliezen. Ik geef het voorstel voorlopig weinig kans…

  De toekomst van het weten is dus ondergang. Want die minimumlijders produceren en presteren niets. En als de barbaren voor de stadspoorten staan, verstoppen zij zich in een hoekje.
  Ricardo [16] reageerde op deze reactie.

 3. @R. Hartman (NI) [141502]:

  Disclaimer voor verkiezingen:
  Van de deelname aan de verkiezingen en het stemmen zijn alle medewerkers van de overheid uitgesloten evenals hun naaste bloedverwanten. Deelnamegerechtigd zijn, behoudens juridische bepalingen, alle natuurlijke personen, die op het moment van de deelname het 18de levensjaar voltooid hebben. Deelnemers, die op het moment van de deelname het 18de levensjaar nog niet voltooid hebben, kunnen enkel aan de verkiezingen deelnemen en/of stemmen op voorwaarde dat één van de ouders of een wettelijke gemachtigde toestemming gegeven heeft.

  Deelnemers met dubbele gegevensrecords worden van de prijsvraag uitgesloten. Bij een bewuste meervoudige deelname van duidelijk particuliere personen of iedere vorm van geautomatiseerde deelname behoudt zich de overheid het recht voor, stappen tegen de deelnemer en tegen de persoon, die de registratie veroorzaakt, te ondernemen.

  Simpel. Geldt ook voor kleurwedstrijden of rebussen, dus zeker voor zoiets basaals als verkiezingen.

  Deze zag ik laatst en vond ik ook wel gevat:
  “Als verkiezingen echt wat zouden uitmaken dan waren ze allang verboden”

  Hub Jongen [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Ernest [141505]: Beste Ernest, wat ik maar zeggen wil: we oordelen te gemakkelijk (niet persoonlijk bedoeld) en delen daarmee mensen te gemakkelijk in groepen in. Het is veel effectiever als we naar onze gezamenlijke belangen kijken, daar zijn er een hele boel van waar we te snel overheen kijken omdat ze vaak zo dagelijks zijn.

 5. @HoerenSloep [141506]:
  Ik denk dat de ellende niet zit in het stemmen of kiezen op zich.
  De ellende zit er in “waarvoor” er gestemd kan worden.
  In de NL-democratie is dat zo dat iedereen (knap, dom, lui, vlijtig, etc)
  kan kiezen OVER ALLES van jou, mij en onze vrienden.

 6. Misschien is het een idee om het Censuskiesrecht weer eens in te voeren ? Dit conform het aloude adagium “No taxation without representation”.

  Mijn voorstel is als volgt: Voor iedere 1.000 euro inkomstenbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en OZB die u bijdraagt aan de gemeenschap (roverheid) krijgt u 1 stem. Voor iedere 1.000 euro uitkering, subsidie, kinderbijslag etc. die u ontvangt krijgt u MIN 1 stem. Iedereen heeft een minimum van 1 stem.

  Op deze wijze wordt de invloed van degenen die graag op andermans kosten leven aardig beperkt.

  Er is natuurlijk één praktisch probleem: hoe krijgen we de grondwetswijziging erdoor die hiervoor nodig is ? Daar zal nog wel een behoorlijke politieke aardverschuiving voor nodig zijn.

  Michel [11] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [13] reageerde op deze reactie.
  Ricardo [17] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [20] reageerde op deze reactie.

 7. @jwb [141510]:

  Lekker. Studenten, minimumloonwerkers en andere niet veel verdieners mogen worden buitengesloten? En de heren graaiers die kundig gebruik maken van de gecontroleerde markten en corruptie krijgen een grotere stem.

  Ik hoop dat je zelf ook wel in ziet, dat je stelling nergens op slaat.

  Dat gezegd hebbende, vind ik het ook wel weer een goed idee. Een volksopstand is dan een stuk dichterbij. Mits de gemiddelde Nederlander niet al compleet apathisch is gemaakt door anti-depressiva, achterlijke media uitingen en staatsterreur.

  jwb [14] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [20] reageerde op deze reactie.

 8. @jwb [10]: U vergeet dat men (tot nu toe) ( en waarschijlijk binnenkort weer) ww-premie heeft betaald. Ook de uiteindelijk geworden werkeloze.

 9. @Michel [141511]:

  Over de precieze uitwerking kun je heel lang discussiëren, maar wat is er principieel mis met de gedachte dat mensen die (veel) meer bijdragen aan de overheid, ook (iets of veel) meer te zeggen hebben over het beleid van die overheid ?

  Het voorbeeld wat ik heb genomen is misschien redelijk extreem in zijn uitwerking. Maar waarom zou iemand die 30.000 euro belasting betaalt per jaar niet een beetje meer stemrecht hebben dan iemand die per saldo 12.000 euro per jaar ontvangt van de overheid ?
  Michel [15] reageerde op deze reactie.

 10. @jwb [141514]:

  Dat in dit systeem mensen die meer bijdragen al lang veel meer te zeggen hebben. Die professionele lobbyisten hangen niet voor jan met de korte achternaam om politiek Europa heen. Jouw idee is dus al lang en breed geïmplementeerd, al moet je wel de route weten om deze te kunnen bewandelen.

  Feit is dat overheden dominantie eisen over iedereen, en niet alleen over de mensen die de overheid aansturen. In dit geval denk je mijns inziens veel te oplossing gericht. je wilt graag een oplossing hebben en dus pak je het meest logische in jouw opinie. Wat je alleen vergeet is het probleem eerst te analyseren, wat probleem gericht denken heet. Als je het probleem niet snapt, weet je ook niet hoe het op te lossen.

  Het probleem is hier dan ook niet dat je geen extra zeggenschap hebt als je meer belasting betaald, maar het feit dat je überhaupt gedwongen belasting betaald.

  Je gaat hiermee ook het principe van zelfbeschikking totaal uit de weg. Ik kan hier nog wel een paar duizend zinnen aan mekaar brijen, maar dan kom je automatisch uit bij de principes van het libertarisme. En die worden door veel mensen beter uitgelegd als door mij.

  jwb [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Michel [141515]:

  Ik ben volledig met je eens dat het hoofdprobleem uit de gedwongen bijdragen aan de overheid bestaat.

  Als deze niet bestonden, dan zouden we rustig weer kunnen teruggaan naar evenredige vertegenwoordiging.

  Maar gegeven de huidige situatie (met andere woorden om de impasse te kunnen doorbreken) zul je iets moeten doen om van de gedwongen bijdragen af te komen. Vandaar mijn voorstel voor het censuskiesrecht.

  Niet omdat het censuskiesrecht inherent juist is, maar eerder om aan de dictatuur van de verzorgingsstaat (en degenen die daarop stemmen om hun bijdragen van de overheid veilig te stellen) te kunnen ontsnappen.

 12. Zou je de titel kunnen aanpassen alsjeblieft? De term B-mensen heeft een hele andere betekenis dan waar jij hem voor gebruikt.

 13. @jwb [42460]:
  “Iedereen heeft een minimum van 1 stem.”
  Niet dus. Belastingontvangers zullen altijd stemmen voor het voortzetten van belastingen met zo hoog mogelijke tarieven. Lieden die teren op de zak van een ander (dus inclusief allen in dienst van de staat) moeten maar genoegen nemen met wat die ander voor ze over heeft.

  Willen ze dat niet, dan zoeken ze maar echt werk.

  @Michel [42461]:
  Een mooi motief om voor inkomen te gaan zorgen. Studenten zijn in meerderheid links, dus die krijgen een paar jaar extra om tot inzicht te komen voordat ze mee mogen praten. Churchill zei meen ik al: “Als je 20 bent en niet socialistisch, dan heb je geen hart; als je 40 bent en nog steeds socialistisch, dan heb je geen hersens”. Als die 20ers nog even niet mogen stemmen ontneem je dat socialisme dus een behoorlijke impuls.

  @Ricardo [42466]:
  Niet helemaal hetzelfde, dus. Die ‘minimum-stem’ ontbreekt bij jou…

Comments are closed.