boeteZoals wellicht bekend, gaat het CJIB u vanaf 1 juli 2009 € 6,- extra in rekening brengen wanneer u het “te bont” hebt gemaakt en u een boete krijgt. Administratiekosten noemen ze dat. Met als argument om “kostendekkend” te gaan werken (?). En daar heb ik een paar vragen over.

Het CJIB? Welnu, voor de mensen die deze organisatie niet kennen (wat ik me nauwelijks kan voorstellen): dit Centraal Justitieel Incasso Bureau zult u het meest tegenkomen wanneer u een sanctie ontvangt voor een verkeersovertreding. Bekeuringen dus, daar is die club specialist in.

Het nieuws, dat het CJIB deze administratiekosten in rekening gaat brengen is op diverse sites te lezen en ook in de begroting van 2009 stond deze maatregel al aangekondigd, zoals met wat puzzelwerk op de site http://rijksbegroting.minfin.nl/2009/begrotingsvoorstel_behandeling/ te vinden is.

Na wat puzzelwerk kwam ik onder andere de volgende getallen tegen:

Het aantal sancties in 2008 bedroeg in totaal 11.350.136 stuks, onderverdeeld in 9.3159.301 voor snelheidsovertredingen, 880.511 stuks voor parkeerovertredingen, 273.033 voor het rijden door rood verkeerslicht en 1.350.136 voor overige overtredingen.

De totale personeelskosten in 2008 bedroegen bijna 41 miljoen euro (zo’n 900 fte’s à een gemiddelde loonsom van € 45.500 per jaar). Een deel van de kosten voor het CJIB worden door het “moederdepartement” betaald, dus zit in de rijksbegroting. De opbrengsten van de boetes verdwijnen in een pot, waar weet-ik-veel-wat van wordt betaald.

De meerjarige begroting (van 2007 t/m 2013) laat voor de komende jaren gelijksoortige bedragen zien als de werkelijke situatie in 2008.

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1000

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Baten

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst moederdepartement

84 601

90 873

66 316

31 947

29 878

28 613

28 632

Opbrengst overige departementen

844

1 805

1 851

1 898

1 638

1 677

1 677

Opbrengst derden

0

0

21 946

56 114

57 364

58 614

59 864

Rentebaten

881

250

250

250

250

250

250

Totaal Baten

86 326

92 928

90 363

90 209

89 130

89 154

90 423

We zien hier dat in 2009 de opbrengsten van het moederdepartement drastisch vermindert en de “opbrengst derden” ineens in het leven wordt geroepen. Die “opbrengst derden” is in de begroting als volgt omschreven: Opbrengst derden, vanaf 1 mei 2009 is het CJIB voor de financiering van de WAHV-sancties (de zogenaamde Wet Mulder) afhankelijk van aan de burger in rekening te brengen administratiekosten. Deze opbrengsten worden hier verantwoord.

Dus, mijn simpele conclusie is de volgende. In 2009 is het salaris van het personeel van het CJIB voor circa 30% geheel afhankelijk van de administratiekosten die geprognosticeerd zijn in de begroting. En vanaf 2010 zelf 2/3 deel.

 

Mijn vragen:

De administratiekosten zijn mijns inziens variabele kosten, want stel dat wij (utopie) een heel jaar braaf zijn op en om de wegen. Als er dan geen boetes worden uitgeschreven, waar komt dan het geld voor de salarissen vandaan?

Of wordt het personeelsbestand dan variabel, evenredig lopend met het aantal boetes en bijbehorende administratiekosten?

En waaruit waren de boetes dan vroeger? Toch ook louter administratieve opbrengsten? Er wordt toch niet een of andere schade betaald met uw boete? Dat waren altijd toch sancties die niets anders dan een administratieve grondslag hadden?

Is het logisch, dat een boete van € 24,- zomaar 25% administratiekosten meekrijgt en een boete van  €300,- opeens maar 2%? Want € 6,- blijft € 6,- per sanctie.

Ik begrijp deze wijze van begroten in het geheel niet (terwijl dit toch mijn dagelijks werk is). Deze wijze van begroten zou in het bedrijfsleven een hoop risico inhouden, want de baten die dienen om de kosten te dekken zijn voor een veel te groot deel variabel. Hopelijk kunt u het mij uitleggen.

22 REACTIES

 1. niet erg vruchtbaar om hier over na te denken. een zinnige wijze van begroten hoeft helemaal niet voor een overheid. als er ergens een gat ontstaat dan wordt daarvoor wel een andere ‘inkomstenbron’ gevonden. variabel ambtenaren ontslaan zit er uiteraard niet in. dus worden waarschijnlijk bij een tekort de administratiekosten verhoogd. of als dat de spuigaten uitloopt de bijdrage uit de grote pot.

  in theorie zou er nu dus minder geld naar het moederdepartement hoeven gaan en zouden we dus minder in de grote pot moeten storten. maar ook dat zit er niet in vermoedelijk, de overheid moet de economie ‘redden’ en is financieel al behoorlijk door het ijs aan het zakken.

  wat mij het meeste stoort is dat de grondslag voor de boete langzamerhand uit het oog wordt verloren. In theorie zou iemand die wat fout doet een proportionele boete opgelegd moeten worden. onafhankelijk van hoeveel de overheid verspilt bij de inning daarvan.

  Hub Jongen [3] reageerde op deze reactie.

 2. Ik vind het en vorm van onbehoorlijk bestuur als je ongevraagde nota’s aan ruim 11 miljoen mensen stuurt en dan het lef hebt om op deze nota’s nog een € 6 administratie kosten te zetten. Zie ook de discussie op Flitsservice.nl

  Nog even over de begroting. De gemiddelde loonsom vind ik heel erg hoog liggen. € 45,500 is geen normaal salaris als gemiddelde voor een incassobureau.

  Paul Martens [4] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [13] reageerde op deze reactie.

 3. @The Red Pill [1]:
  “en zouden we dus minder in de grote pot moeten storten. maar ook dat zit er niet in vermoedelijk…. ”

  Dat “vermoedelijk” kun je wel vergeten. “Belastingverlaging” is alleen maar een woord om kiezers te lokken.
  Belastingbetalers zouden in een burgerlijke ongehoorzaamheidsactie bvb een bepaald deel NIET kunnen betalen. Bvb het deel dat naar de oorlog in Afghanistan gaat.

 4. @Maserati Teun [2]: Bedankt voor de link, ga ik eens even doorpluizen.

  Over dat salaris: ik weet niet wat tegenwoordig het verschil tussen iemands bruto en netto salaris is, maar het werknemersaandeel dat men betaald (dus dat verschil bruto-netto op het loonstrookje) moet de werkgever óók nog eens betalen als werkgeversaandeel. Als ik dit even op 30% mag stellen, is de gemiddelde loonsom dus 45.500 gedeeld door 1,3 = 35.000 bruto per jaar, ofwel nog geen 3000 bruto per maand, ruim 2000 netto per maand. Dan zit daar ook nog wat weggevertjes en bonusjes in en het is een gemiddelde van alle lagen van disciplines van het CJIB. Volgens mij dus absoluut niet aan de hoge kant.
  Wat ik aan probeer te geven is, dat de loonkosten voor een bedrijf (instantie) niet het bruto-loon is, maar het bruto-loon + werkgeversaandeel. En incl. vakantiegeld (8%) en dergelijke.

 5. Wat voor het gemak ook nog maar even wordt vergeten is dat de belastingbetaler het salaris van al die farizeeërs al betaalt. Als die gasten geen bekeuringen verwerken zitten ze uit het raam te staren, dus nu ineens doen alsof de administratie deze mafia-cel geld kost is onzin.

  En als het idee zou zijn dat het oneerlijk is om de ‘braven’ te laten opdraaien voor de kosten van al die overtreders zou men dus eerst de begrote lump sum aan kosten op de belastingen in mindering moeten brengen. Weinig kans, uiteraard.

  De simpelste manier om deze kosten te verhalen is ze niet te maken; kortom, gewoon stoppen met het beboeten van slachtofferloze ‘misdrijven’. Maar dat wordt natuurlijk echt ’te duur’ voor de staat…

 6. Het is eigenlijk simpel. Ze moesten kosten bij de baten plaatsen. Dus de overheid heeft de kosten niet meer vergoed. (Ze weten zelf beter wat met dat geld te doen) En komt alles uit de boetes zelf. Juist, marktmechanisme. Dus als bijna niemand meer een overtreding pleegt. Dan kost in de toekomst, 10 km/ te hard ruim 150.000 EUR, tja.

 7. Kortom:

  Of ze snappen het zelf niet.

  Of ze zijn bewust bezig de burger uit te knijpen.

  Kies zelf maar..

 8. @10 Rob ter Horst
  Hoe wil jij de economie / markt dan inrichten?
  Volgens mij zijn er 2 manieren:
  Vrijwillig: ook wel vrije markt genoemd, maar is nauwelijks ooit volledig bereikt en vervalt meestal.
  Gedwongen: Kan van alles zijn zoals corporatisme of communisme, maar heeft altijd met een groep mensen met wapens te maken.

  Je kan een mix maken van de 2 maar een andere optie zie ik niet.

  Het grote verschil tussen overheid en bedrijven is dat een bedrijf mij niet dwingt bij hun zaken te doen. En mij een dienst verleend waar ik om gevraagd heb anders betaal ik niet.
  Paul Martens [13] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Ewt [12]: Goede reactie Ewt. Eindelijk een “verlichte geest” die ook inziet, dat een werkelijk vrije markt niet bestaat. Want veel mensen denken dat wij die al hebben in onze westerse wereld en erg genoeg verbinden zij daar dan ook allerlei conclusies aan.

  Echter: een “combinatie van de twee” zie ik juist niet als oplossing. Het is louter een 100% vrije markt, dus zonder overheidsinmenging en -dwang. Elke vorm met een beetje overheid (of een mix zoals je voorstelt), is per definitie geen vrije markt meer.

  Hoe denk jij daarover?

  @Maserati Teun [2]: Heb Flitsservice eens doorgesnuffeld. Goede discussie daar en constructief met de bezwaarbrief. Ik houd deze in de gaten.
  Mijn leasemaatschappij betaalt automatisch de kleine bekeuringen (grotere sturen ze wel eerst netjes door zodat ik eventueel bezwaar kan indienen) en schrijft deze later van mijn rekening af. Nu met dit vooruitzicht vanaf morgen, ga ik hen dus een brief sturen, waarin ik verwacht dat ze geen administratiekosten over de boetes mogen afschrijven van mijn rekening.
  Indien ze dat wel doen, ontvangen ze van mij een factuur voor die onterecht afgeschreven € 6 administratiekosten, verhoogd met mijn administratiekosten van ??? (moet ik vanavond nog even over denken).
  Ben benieuwd hoe ze daar op gaan reageren.

 10. @Rob ter Horst [14]: Ten eerste: niet alle bedrijven zijn slecht. Sterker nog, de meeste doen het uitstekend, ook naar hun klanten. Daartegenover is wel elke vorm van overheid slecht en hypocriet en te duur en inefficiënt.

  En prima toch, dat zulke praktijken aan het licht komen? Dan worden de consumenten toch mooi geïnformeerd over die bedrijven? Heeft volgens mij niemand problemen mee. Dan kan iedereen de keuze maken waar hij wel of niet koopt. Kan men dus zelf bestuderen waar men zijn 1000 eurootjes voor de nieuwe LCD-TV wil uitgeven.
  Dus ik begrijp uw opmerking niet. Inderdaad zal ook in een vrije markt niet alles “koek en ei” zijn en dergelijke misstanden komen dan mooi aan het licht.

  Echter: in ons huidige overheidsfascisme/dictatoriaal bewind worden juist de zaken die 50-70% van ons inkomen opslokken in doofpotten geduwd, verzwegen, inefficiënt afgehandeld, enz.

  Als je dit verschil nog steeds niet begrijpt en het onderscheid tussen misstanden in bedrijfsleven en overheid nog niet met elkaar kunt vergelijken…? Dan weet ik niet wat je hier eigenlijk nog zit te reageren.

  Rob ter Horst [17] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [18] reageerde op deze reactie.

 11. Haha, koekje van eigen deeg? Koekenbakker! Nog nooit zoiets stompzinnigs gehoort, dat alleen een vrije markt economie goed is voor de burger. Er gaan vele wegen naar Rome, en de vrije markt economie is er maar een van… Lijkt er veel meer op dat Libertarisme meer het denken van een secte is. Alleen dat wat wij zeggen is goed voor u, verder hoeft u niet te denken… Zielig. Zoals ik hier al vaker heb gezegt, geen deel van de oplossing, maar meer het probleem. Leer eerst eens vrij te denken, niet dat te herhalen wat je op de middelbare school hebt geleerd.

  Paul Martens [21] reageerde op deze reactie.

 12. @Rob ter Horst [20]: Wederom bedankt voor de “rationele en inhoudelijke” reactie.

  Wat hier door de schrijvers op deze site vermeld wordt staat juist ver af van wat geconditioneerd en geïndoctrineerd Nederland op de middelbare (en andere) scholen heeft geleerd.
  De reacties echter vaak niet, waarvan u prima voorbeelden geeft.

  Daarbij is mijn denkwijze juist allesbehalve gebaseerd op scholen of andere overheids- en/of religieuze indoctrinaties.
  Ook hier wederom: de reacties echter vaak niet, waarvan u prima voorbeelden geeft.

  Dus wat mij betreft: welterusten verder. Mijn vrijheid, vrije tijd en vrije gedachten zijn mij te kostbaar om op dergelijke commentaren nog verder te reageren. Aan constructieve en inhoudelijke reacties zal ik met plezier mijn tijd besteden. Uw laatste reacties doen mij aan een zekere trol op deze site denken en daar besteed ik liever geen tijd aan.

  Oh ja, sekte is met een “k”, niet met een “c”. Dat heb ik dan weer wél op de middelbare school geleerd.

  Rob ter Horst [22] reageerde op deze reactie.

 13. @Paul Martens [21]: En wat ik hier elke keer bevestigd zie, is dat Libertaristen net als Socialisten, Kapitalisten, Christenen, Moslims, en Joden denken dat hun systeem het beste is voor iedereen…

Comments are closed.