bigbrotherobamaWe ontvingen gegevens over de populaire Obama die alles wil weten wat zijn burgers aan elkaar corresponderen. Reken er maar op dat, als dit doorgaat, dat dan de EU zeker zal volgen. En de slaafse NL-politici zullen u dan in nog versterkte mate controleren.
 
Het volgende artikel (oorsprong Wij worden wakker)  werd ons toegestuurd door Paul Rikmans: 

Obama wil inhoud persoonlijke emails burgers aan banden leggen

‘Vorming eigen mening moet worden tegengegaan’ – Taalgebruik in emails zal worden gescreend  

De Amerikaanse professor Cass Sunstein is door president Obama genomineerd om leiding te gaan geven aan het Bureau van Informatie en Regelgeving. Sunstein is net als Obama voorstander van de herinvoering van de zogenaamde ‘fairness doctrine’, waardoor in de praktijk tegenstanders van de regering monddood worden gemaakt. Sunstein noemt het internet ‘anti-democratisch’, en wil technologie introduceren, waardoor de persoonlijke emails van de burgers door de overheid worden gefilterd op haatdragende inhoud.

‘Cass Sunstein, één van Amerika’s toonaangevende constitutionele wetenschappers, heeft zichzelf op een breed aantal terreinen onderscheiden, waaronder administratieve wetgeving en beleid, milieuwetgeving en gedragseconomie. Hij is bijzonder gekwalificeerd om leiding te geven aan de hervormingsagenda van mijn regering op het gebied van regelgeving. Cass is niet alleen een gewaardeerde adviseur, maar ook een goede vriend, en ik ben trots hem in mijn team te hebben,’ aldus Obama in een persverklaring van het Witte Huis.

Sunstein mag door Obama dan een ‘constitutionele wetenschapper’ worden genoemd, zijn ideëen zijn allesbehalve in overeenstemming met de Amerikaanse grondwet ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting. Hij beschouwt het internet als een vijand van de democratie, omdat de gebruikers zelf hun eigen informatie er uit kunnen oppikken. ‘Een systeem van grenzeloze individuele keuzes betreffende communicatie (het internet), is niet noodzakelijk in het belang van het burgerschap en het zelfbestuur,’ aldus Sunstein. ‘Democratische pogingen om de hieruit volgende problemen te reduceren, zouden omwille van de vrijheid niet verworpen moeten worden.’
 
Sunstein, die erkent dat zijn controlesysteem ongrondwettelijk is, wil verplichte ‘elektronische trottoirs’ op het internet introduceren. Deze ’trottoirs’ zouden al even verplichte linken moeten bevatten naar websites met een tegenovergestelde mening, een concept dat door Adam Thierer, directeur van het Centrum voor Digitale Media Vrijheid wordt omschreven als een ‘fairness doctrine voor het internet’. ‘In de visie van Sunstein hebben de mensen misschien veel rechten, maar het lijkt er op dat hier niet het recht om je eigen mening te vormen, bijzit.’
 
De professor vindt het de taak van de overheid om het internet ‘beschaving’ op te leggen, niet alleen wat betreft meningsvorming en -uiting, maar ook wat betreft taalgebruik. ‘Er bestaat al software om vuil taalgebruik te detecteren. Wat wij voorstellen is subtieler, omdat het heel makkelijk is een vreselijke email te versturen, zonder gebruik te maken van het vier-letterige woord (f*ck).’ Als je in de toekomst een ‘onbeschaafde’ email wil versturen, dan moet er volgens Sunstein automatisch de waarschuwing verschijnen: ‘Dit lijkt een onbeschaafde email te zijn. Deze zal niet verzonden worden, tenzij u dit over 24 uur nogmaals probeert.’ 
 
Sunstein heeft ook openlijk problemen met het Tweede Amendement van de Amerikaanse Grondwet, het recht om wapens te bezitten. Hij ziet ruimte in de Grondwet om het vuurwapenbezit in de VS streng aan banden te leggen, wat voor een groot aantal Amerikanen een gevoelig punt is.
 
‘Het is nauwelijks voor te stellen dat president Obama een nóg gevaarlijker iemand als Regelgevings’tsaar’ had kunnen aanstellen,’ aldus Brad O’ Leary, auteur van het boek ‘Kop houden, Amerika! Het einde van de Vrije Meningsuiting’, tegenover World Net Daily. ‘Sunstein is niet alleen een radicale dierenactivist (-hij vindt bijvoorbeeld dat dieren een rechtszaak tegen mensen mogen beginnen-), maar heeft eveneens grote problemen met onze grondwettelijke rechten. Hij is voorstander van het reguleren van de inhoud van ieders persoonlijke emails, en wil nonprofit organisaties dwingen om informatie op hun websites te publiceren, die totaal tegen hun eigen doelstelling en visies ingaat. Niet verwonderlijk voor iemand die tegen ‘grenzeloze individuele keuzevrijheid’ is.’
 
Als het aan Obama en Sunstein ligt, zal dus alles wat we binnenkort op het internet lezen, door de overheid gecontroleerd en goedgekeurd moeten zijn.
 
Natuurlijk is het uiteindelijke doel om het internet te verpletteren, of het, net zoals bij de reguliere tv-kanalen het geval is, totaal door de overheid te laten controleren. Het internet vormt een gevaar, omdat het de enige overgebleven onafhankelijke informatiebron op de hele wereld is, waardoor de propaganda en disinformatie van de overheid kan worden ontmaskerd.
 
De Amerikaanse Conservatie Unie heeft een website geopend, waarop mensen een petitie kunnen tekenen, om de aanstelling van Sunstein door Obama alsnog tegen te houden.
 
Met dank aan: Xandernieuws.punt.nl 
Bronnen:  Infowars   World Net Daily

17 REACTIES

 1. “Obama voorstander van de herinvoering van de zogenaamde ‘fairness doctrine'”

  (The Fairness Doctrine was a policy of the United States Federal Communications Commission (FCC) that required the holders of broadcast licenses both to present controversial issues of public importance and to do so in a manner that was (in the Commission’s view) honest, equitable and balanced <- wikipedia)

  Wat een……….

  Obama heeft zelf de media open en wijdt gebruikt om zijn meningen en afkeer tegen het beleid van de Bush regering naar buiten te brengen.

  Is dit verhaal btw officieel bevestigt?

 2. China geeft alvast het goede voorbeeld. Daar worden pc fabrikanten verplicht om software te instaleren of mee te leveren waarmee op afstand site’s e.d. kunnen worden geblokkeerd.

 3. Veel mensen stemden voor Obama, en nu hij zittend President is zit er niks anders op dan hem te accepteren.

  Als mensen hun innerlijke intuïtie beter ontwikkeld hadden, en Niet teveel met de buitenkant bezig waren dan hadden ze kunnen zien hoe Obama in werkelijkheid was en is.

  Maar ja, de mensen in het algemeen, geloven nog steeds in hetgeen wat hen word gezegd en belooft.

  Dit zegt genoeg:

  “Veel beloven, weinig geven, doet vele gekken in vreugde leven”

  Hub Jongen [5] reageerde op deze reactie.

 4. @M. van den Heuvel [4]:

  “Maar ja, de mensen in het algemeen, geloven nog steeds in hetgeen wat hen wordt gezegd en beloofd”

  Je bedoelt DOOR politici.
  Waarom kunnen wij dan niet beter vertellen wat er ECHT aan de hand is, met liefst eenvoudig verifieerbare feiten?
  Wij hebben bovendien de moraliteit aan onze kant met een “geweldloze en oorlogsloze” wereld als doelstelling.

  Met al die rationele en goedwillende bezoekers op deze site zou dat toch mogelijk moeten zijn?

  M. van den Heuvel [7] reageerde op deze reactie.

 5. Onze grote veranderaar…

  Thing will only get worse.

  Bush was tenminste een village idiot waarvan je niets anders verwachtte.

  Obama is een vos met gevaarlijk mooie praatjes.

 6. @Hub Jongen [5]:

  Je bedoelt DOOR politici. Inderdaad Hub.

  Waarom kunnen wij dan niet beter vertellen wat er ECHT aan de hand is, met liefst eenvoudig verifieerbare feiten?
  Kijk maar eens allemaal goed naar de DVD’s van Alex Jones zoals, Endgame, Obama’s Deception bijv.

  Hub, en dan heb je nog steeds heel veel mensen die je bestempelen als Doem Denker.
  Dit zijn de goedgelovigen en slapers onder ons.

  Wij hebben bovendien de moraliteit aan onze kant met een “geweldloze en oorlogsloze” wereld als doelstelling.
  Als je de geschiedenis kent van Mahatma Ghandi die in 1948 helaas werd vermoord, dan moet je gaan denken dat dit inderdaad de weg is.

 7. Obama is hard op weg Amerika te vernietigen. Voor wie zijn trackrecord heeft bezien in plaats van zijn mooie woorden geloofd is dat geen verrassing. Nog voor zijn verkiezing schreef ik al dat deze kast-moslim anti-Amerika is, zoals uit zijn betrekkingen met zijn anti-Amerikaanse dominee mocht blijken.

  Microsoft wordt mogelijk gedwongen Amerika te verlaten om aan een bailout te ontsnappen: Obama Tells American Businesses to Drop Dead: ““It makes U.S. jobs more expensive,” Ballmer said, “We’re better off taking lots of people and moving them out of the U.S.””

  Tip: HVV’s Burenrubriek

 8. ….Elektronisch dossier voor leerlingen…Elektronisch kinddossier…Elektronisch patiëntendossier ….Vingerafdrukken paspoort in database…..Cameratoezicht op openbare plaatsen…..

  NL’ers, het volk dat zich schuil houdt achter de duinen….Prachtig toch waar een klein land met een schijnheilig zooitje gelovigen groot kan zijn! Onze Balk reed eerst als een hond tegen het been van Bush en pakte later de telefoon om Obama alvast even in het oor te keffen dat ie klaar was om te komen rijden….Ook Europa is zover om van de burger weer een ouderwetse slaaf te maken maar dan met moderne middelen. Amerika en Europa hebben een laatste zet nodig en die zal pas komen na een nieuwe en tweede 11/9….Hoe anders kan men de burger onder dwang een chip verkopen? Natuurlijk kan het ook zonder dwang zolang ze het maar aantrekkelijk verkopen, want de mens is gewillig, mak, makkelijk te manipuleren….zolang het maar netjes en keurig wordt verpakt kopen ze alles, vooral met een lege maag en voorzien van een ‘lekker geurtje’.

 9. Ik lees de Vrijspreker graag, maar dit is grote klets! Waarom? Omdat het technisch met het allergrootste gemak -door elk kind- is te omzeilen. Zo kun je de e-mailberichten heel simpel om-coderen (scrambelen) met zelfs gratis aangeboden software, een pgp-tje eroverheen gooien, of er een jpg-tje of wat dan ook van maken. En zelfs dat jpg-tje kun je dan weer op simpele wijze omvormen. Kortom: storm in een glas water.

  Geheel off-topic, maar wel op zijn plek op deze site denk ik: Lachen?

  http://www.metropoly.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=589:abn-amro-bank-gaat-alsnog-omvallen-beweert-jonge-ondernemer&catid=73:banken-a-ambtenaren

  R. Hartman (NI) [11] reageerde op deze reactie.

 10. @Metropolitaan [10]: Dat de burger zich langs electronische weg aan dit soort controle kan onttrekken (totdat het verzenden van encrypted mail verboden wordt, natuurlijk) wil niet zeggen dat dit “grote klets” is. Dat je dit beweert toont slechts dat je al zo murw gebeukt bent dat je het normaal vindt dat de staat er alles aan doet om jouw vrijheden en je privacy af te nemen.

  Maar dat is dus niet normaal. Tegen die tendens kan niet hard genoeg gewaarschuwd worden!

 11. Wow dit vind ik behoorlijk shockerend.

  Het blijft me verbazen over de gekte in deze wereldoverheden.

 12. @pien [13]: Is er al doorgeloosd. Invoering is vertraagd maar vanaf 21 september kunt u naast een pasfoto met een keurig protestants gezicht.( u mag niet lachen denk erom) ook uw vingerafdrukken achterlaten.

 13. Als het waar is, sta ik er niet van te kijken…

  Obama is de puppett om maatschappelijk onrust te verminderen of een positief geluid te laten horen voor de crisis die gaat komen….

  The Obama deception is veelzeggend en lijkt ook in grote lijnen raakvlakken te hebben met de ‘onverklaarbare’ ‘markt’ bewegingen… en de getimde goednieuws en beter dan verwacht berichten…

  http://www.youtube.com/watch?v=eAaQNACwaLw

 14. Ik heb de documentaire van Alex Jones aandachtig bekeken.
  Het is een schande dat het Bilderberg gebeuren niet meer in de belangstelling komt in de mainstream media.
  Als onze prins Filip van België een lintje van de plaatselijke jeugdbeweging moet knippen zal heel het land het geweten hebben, echter, aanwezigheid op een meeting met internationale leiders blijkt niet voldoende voor journalisten om dit grondig te onderzoeken.
  Bilderberg stinkt, dat is wel duidelijk.

  Iedere burger met wat zelfrespect zou deze docu moeten zien, vooraleer er nog maar aan gedacht wordt om verder over het onderwerp van financiële instellingen, wereldpolitiek of de EU te discussiëren.
  Hulde voor Alex Jones die zo gedreven en helder deze informatie aan het licht brengt.

  De druk is hoog en tijd tegen ons, de burgers.
  Gelukkig heeft dankzij het internet de NWO problematiek een platform gekregen voor het doorgeven van informatie.
  Charlie Skelton van the Guardian doet ook zijn verhaal:
  http://www.guardian.co.uk/world/series/charlie-skeltons-bilderberg-files

  Kortom, de belangstelling, argwanendheid en weerstand tov Bilderberg groeit. Ik neem aan, dat bij toekomstige vergaderingen, er meer en meer protest ontstaat, en ze er niet meer mee weg komen om journalisten en burgers zonder reden en ongelegitimeerd op te pakken.

  M. van den Heuvel, Bedankt voor de tip.

Comments are closed.