democratieGroot-Brittannië stribbelt tegen bij een EU-plan voor een Europeser toezicht op banken, verzekeraars en andere financiële instellingen.

De Britten zijn er beducht voor dat de nieuwe Europese toezichthouder hen allerlei instructies kan geven. Door de Britse opstelling was er dinsdag bij EU-beraad van ministers van Financiën geen unanimiteit voor het plan. Groot-Brittannië kreeg steun van Slowakije en Roemenië.

Minister Wouter Bos (Financiën) wees erop dat een meerderheid van de EU-landen voorstander is.

Volgens hem wil die groep vaart maken met het sterkere Europese toezicht. Bos meent dat de meerderheid zonodig de drie dwarsliggers bij volgend overleg kan overstemmen.     

Een EU-top van regeringsleiders van de 27 EU-landen moet zich volgende week beraden over de onenigheid over het financieel toezicht.

De Europese commissie had vorige maand een Europeser toezicht op financiële instellingen voorgesteld. Dat moet een nieuwe kredietcrisis helpen voorkomen.

Idee is dat nationale toezichthouders zoals de DNB meer gaan samenwerken. Bij onenigheid kan een “European Systemic Risk Board” (ESRB) allerlei instructies geven.

Minister Bos is voorstander.

Volgens Bos had de redding van Fortis in oktober vorig jaar anders gelopen als er toen al een ESRB was geweest.

“Regeringen maakten toen verschillende inschattingen hoe erg Fortis er aan toe was.

Als de ESRB die inschatting had gemaakt, was de fase van gekibbel niet nodig geweest”.

Bos had enig begrip voor de Britse bezwaren tegen ingrijpen door de Europese toezichthouder.

“Het is niet wenselijk als een niet-democratisch gekozen orgaan gaat bepalen wat een wel democratisch orgaan moet doen.”

Maar de minister kon zich moeilijk voorstellen dat de ESRB instructies gaat geven zoals “u zult 5 miljard euro steken in die bank om die te versterken”.

Bos denkt eerder aan instructies om bepaalde zaken bekend te maken, iets van de balans te halen of bestuurders te vervangen.

Tot zover de media.

Het is opmerkelijk dat politici de termen “democratisch” en “meerderheid” in iedere willekeurige in hun straat passende omstandigheid gebruiken.

Hij zegt: “Dat de drie dwarsliggers zonodig bij volgend overleg door de meerderheid overstemd kan worden.”

Dan schijnt het woord democratie te betekenen dat de meerderheid beslist.

Later had Bos enig begrip voor het Britse bezwaar tegen ingrijpen door de Europese toezichthouder omdat volgens dat bezwaar “het niet wenselijk is als een niet democratisch gekozen orgaan gaat bepalen wat een wel democratisch orgaan moet doen.”

Begrijpt u politici nog?

De Europese commissie is een niet-democratisch gekozen orgaan en dit orgaan bepaalt in feite hoe u uw leven moet leiden. Er zijn maar weinig politici die tegen dit niet-democratisch gekozen orgaan protesteren.

En als in een democratie de meerderheid beslist, dan zou er in principe geen Europees parlement mogen zijn. Immers 57 procent van de stemgerechtigden in de Europese Unie hebben door niet te stemmen beslist dat er geen Europees parlement nodig is. Maar toch draait de politiek op volle toeren door.

Ook vreemd is het dat 24 landen zoveel vertrouwen stellen in een nog op te richten ESRB.

Geen enkele politicus en landelijke toezichthouders in de EU hebben de kredietcrisis voorzien. Herhaaldelijk werd beweerd, toen de kredietcrisis er was, dat het een voornamelijk Amerikaanse aangelegenheid was. Europa zou hiervan geen last ondervinden.

Bos en Balkenende lieten ons aan het begin van de kredietcrisis weten dat deze crisis Nederland niet zou raken en Nederland dus ook niet in een recessie terecht zou komen.

Nu willen diezelfde politici een Europees orgaan creëren dat waarschijnlijk over dezelfde beperkte inzichten beschikt.

Of moet de ESRB opgericht worden om het de lokale politici mogelijk te maken om bij een volgende crisis de schuld te kunnen afschuiven?

Het landelijke toezicht op de financiële instellingen heeft niet gewerkt, waarom zou een Europees toezicht op de financiële instellingen wel werken.

Waarschijnlijk moeten sommige politici beloond worden met een leuke functie en een daar bijbehorend salaris door zitting te nemen in de ESRB.

2 REACTIES

 1. “Begrijpt u politici nog?”
  Nee, nooit gedaan ook. Maar Bos is inmiddels zover verstandelijk gehandicapt geraakt dat hij helemaal niet meer te volgen is. Zo doet de Partij van de Apartheid het volgens hem uitstekend terwijl ze net een enorme afstraffing heeft mogen ondergaan. Zou-ie stiekem op SM kicken?

  “Ook vreemd is het dat 24 landen zoveel vertrouwen stellen in een nog op te richten ESRB.”
  Nee hoor, is heel logisch. Je geeft dan ook zelf al het antwoord:
  “Waarschijnlijk moeten sommige politici beloond worden met een leuke functie en een daar bijbehorend salaris door zitting te nemen in de ESRB.”

  Prima artikel, Louis!

 2. Louis schrijft goed.
  Net als De Roeck.
  Door hen blijf ik ondanks alles ge-interesseerd.

  Want inderdaad: Dat EU-parlement wordt steeds gekozen door een overduidelijke minderheid.
  Dat is bij alle EU-verkiezingen al het geval geweest.

  Maar trekt het EU-politbureau daar conclusies uit? Nee hoor.
  De Euroepese burger wordt nu in 27 landen achtervolgd, waar voorheen alleen Nederland uw achtervolger was.
  En zo langzamerhand wordt dat EU-verraad inderdaad een reden die hele Nederlandse regering achter slot en grendel op water en brood te wensen.

Comments are closed.