d-dayWij herdenken vandaag de invasie in Normandie,  65 jaar geleden.  Vele tienduizenden Amerikaanse, Canadese, Britse en Poolse militairen sneuvelden in de eerste dagen van de invasie, waardoor de loop van de geschiedenis werd veranderd.  Laten wij hen dankbaar blijven en onze schatplichtigheid aan hen betonen door de vrijheid, waarvoor zij streden, steeds te verdedigen.

15 REACTIES

 1. De strijd was gerechtigd (en dat kun je niet vaak zeggen!) maar de offers waren groot.

  Niets meer dan diep respect voor de helden van toen! Laten we daarbij de bijdrage van de Russen niet vergeten omdat de Nazi’s daar de oorlog feitelijk verloren hebben. Dit ten koste van zeer hoge offers. Elke overleden soldaat heeft een vader en moeder wiens leven in meer of mindere mate vernield werd.

  Des te triester dat de huidige politieke elite de heroverde vrijheid van toen weer zwaar aan het verpatsen is.
  In plaats van toespraken en aandacht voor mooipraters Sarkozy of Obama hadden daar oorlogsveteranen in de spotlights moeten staan.

 2. “In plaats van toespraken en aandacht voor mooipraters Sarkozy of Obama hadden daar oorlogsveteranen in de spotlights moeten staan.”

  Politici maken q.q. steevast misbruik van dergelijke gelegenheden om hun imago te versterken.

  Het vormt een substantieel deel van de beeldreligie, het fundament van de NWO.

  “De strijd was gerechtigd, maar de offers waren groot.”

  De Westelijke geallieerden hebben nodeloos veel slachtoffers gemaakt (burgers en militairen) en het is dan ook zelfs de vraag of de door de Westelijke verdragspartijen van Versailles zelf uitgelokte oorlog inderdaad gerechtvaardigd was.

 3. Natuurlijk hulde en respect voor degene die Europa hebben bevrijd van de nazi’s. Een bezet Europa werd een bevrijd Europa en vele miljoenen vaak nog jonge mensen hebben hun leven gegeven zodat wij konden leven in een vrij Europa.
  Des te meer schande dat Europa op dit moment door de heren en dames in Brussel wordt verkwanselt voor geld en macht…Respectloos voor degene die hun leven en toekomst gaven voor onze vrijheid die nu stukje bij beetje aan het is verdwijnen door machtsvertoon van holle en machtsgeile politici en bestuurders.

  Ik heb me vaak afgevraagd of de soldaten van toen hun leven hadden gegeven als ze even een blik in de toekomst hadden mogen werpen.

 4. Mooi Spynose, ik was het helemaal vergeten. Altijd goed daar even bij stil te staan. Ik was een half jaar geleden nog in Normandie, heb de kerkhoven en kliffen bezocht. Erg indrukwekkend.

  Het is inderdaad ziekelijk dat de politiek iedere gelegenheid gebruikt om hun eigen doelen te bereiken. In plaats van stil te staan bij de gesneuvelden en hun familie worden herdenkingen misbruikt en omgevormd naar een soort van ‘respect-dagen’. Laten we andere culturen begrijpen, want dit komt ervan als je dat niet doet. Respect, weet je. BAH

  Ze verbloemen dat het gewoon een oorlog was veroorzaakt door machtsmisbruikende hebzuchtige politici. Laten we dàt nooit vergeten!

  Mijn respect en dank gaan uit naar alle soldaten die zijn gesneuveld voor de vrijheid van een ander volk.

  Oh, en als ik dan toch bezig ben wil ik ook nog even kwijt dat, zelfs als de Amerikanen Europa alleen hebben bevrijd uit economisch gewin, of wat dan ook, dat geen enkele invloed heeft op mijn dankbaarheid. Hetzelfde geldt voor Irak en olie. Laten we die kul-argumenten weglachen. Vrijheid is vrijheid!

 5. Zonder de materiële hulp uit de VS (lend-lease act) zou de SU waarschijnlijk eind 1941 al zijn verslagen. Nu heeft dit tot 1989 geduurd.

  Roosevelt en Churchill hebben dictator Stalin steeds gesteund om voor hen het vuile werk op te knappen. Zij waren op de hoogte van de massale moordpartijen op burgers die de oprukkende Sovjets in Oost-Europa uitvoerden en beseften dat door de verdeling van Europa miljoenen Oost-Europeanen de nazi-dictatuur voor een nog veel gruwelijker regime verwisselden.

  Het verslaan van Hitler vond men echter belangrijker. Een typische ‘het doel heiligt de middelen’ politiek, die onze vrijheid wel een nare bijsmaak geeft.

  ===
  WWII Behind Closed Doors (BBC 2008):
  http://www.pbs.org/behindcloseddoors/index/index.html
  http://www.youtube.com/watch?v=N6dX-XhQU04

  “We should never downgrade the heroism of D-Day, but it is vital that you should know about this darker piece”
  – Lawrence Rees (series producer)

  Spy-Nose [8] reageerde op deze reactie.
  GB [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Peter de Jong [6]:

  *Roosevelt en Churchill hebben dictator Stalin steeds gesteund om voor hen het vuile werk op te knappen. Zij waren op de hoogte van de massale moordpartijen op burgers die de oprukkende Sovjets in Oost-Europa uitvoerden en beseften dat door de verdeling van Europa miljoenen Oost-Europeanen de nazi-dictatuur voor een nog veel gruwelijker regime verwisselden.*

  Dat van “het vuile werk laten opknappen” klopt maar zo werkt het in een oorlog. Daarom snap ik ook niet dat er wordt gesproken over oorlogsmisdaden. Dat is een dooddoener want een oorlog is per definitie misdadig en er zijn in deze nooit goeden maar alleen minder slechten. Dit geldt dus net zo goed voor de geallieerden (Dresden, Hiroshima, Nagasaki om maar eens wat te noemen).
  Op het oostfront kon je alleen meer spreken van de strijd tussen dictaturen.

  Neemt niet weg dat de duitsers ongeveer 75% van hun legereenheden en 80% van hun totale verliezen aan manschappen aan het oostfront hebben geleden. Dat dit ten koste ging van 21 miljoen (schatting) Russen was natuurlijk bijzaak voor een dictator als Stalin.
  Zonder Rusland was D-Day nooit mogelijk geweest (tenminste zeker niet in 1944) en had de oorlog een veelvoud aan slachtoffers aan westerse zijde gekost. Daarom heb ik er ook een beetje moeite mee dat er gisteren op journaal werd gezegd dat D Day het keerpunt in WO II was want dat is een feitelijke onwaarheid. Je zou het met een beetje kwaadwillendheid zelfs propaganda kunnen noemen.
  Dat het westen versneld de opmars vanuit Normandië hebben ingezet is volgens mij puur opportunisme geweest. Men zag namelijk het rode gevaar voor de toekomst. Een communistisch Duitsland, Benelux en Frankrijk had zeer zeker gekund als men nog lang gewacht had.

  Dit doet trouwens niks af aan mijn dankbaarheid voor de veteranen van Normandië. In feite kun je zeggen dat ze ons hebben behoed voor het communistische juk.

 7. @Spy-Nose [8]:

  Dit probleem lijkt mij van alle tijden, dus niet bijzonder voor het huidige tijdsgewricht. Propaganda en mythevorming is van alle tijden en volledige onafhankelijkheid van politieke systemen bestaat niet, en zal waarschijnlijk ook nooit bestaan. Dat is geen ramp. Zolang je als individu voldoende verschillende bronnen kan raadplegen kan je zelf je beeld vormen. En in een vrij land kan je je in meerdere of mindere mate aan bestaande systemen onttrekken en proberen nieuwe op te bouwen. Onder de communistische dictatuur konden mensen dat niet.

  Overigens zijn niet alleen de Oost-Europeanen opgeofferd voor onze vrijheid, ook heel wat Japanners (maar die waren minder onschuldig). Die twee atoombommen op Japan waren zeer waarschijnlijk niet nodig geweest voor de overwinning op Japan en hebben slechts als afschrikking van de SU gediend.

  En tijdens de Koude Oorlog heeft de VS heel wat dictatoriale regimes in Midden- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië, gesteund. Om van de steun van de VS aan de Sjah, aan Saddam Hussein, en aan de Taliban nog maar te zwijgen.

  Dat utilitarisme gaat onverminderd verder. Er sneuvelen NL militairen in Afghanistan omdat het CDA De Hoop Scheffer aan een baantje bij de NATO wilde helpen en de VS wel wat hulp in Afghanistan kon gebruiken.

  En na WWII heeft NL onder druk van de VS de geplande onafhankelijkheid van Papua Nieuw Guinea laten schieten en dit bij Indonesië laten voegen. De Papua’s waren daar helemaal niet blij mee en zitten nu nog altijd met de gebakken peren (of beter bananen).

  Spy-Nose [11] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Peter de Jong [10]:
  Ik kan het niet anders dan met je eens zijn. Het enige verschil, dat ik nu zie is, dat de ‘beeldcultuur’ wordt geintensiveerd en gerechtvaardigd door een ‘beeldreligie’.

 9. @Peter de Jong [10]:

  Oh ja, en ook het MO-conflict hebben we deels aan een utilitaristische VS te danken. Die hebben immers de Engelsen onder druk gezet om met de Balfour verklaring te komen waarna op grote schaal de joodse emigratie naar Palestina begon.

  De Engelsen zelf waren natuurlijk ook niet zuiver op de graad, want die hadden de Arabieren en de Palestijnen onafhankelijkheid beloofd als ze zouden meehelpen de Ottomaanse Turken te verslaan. 80 jaar na dato zijn we nog niet in de buurt van een oplossing omdat niemand, de VS voorop ondanks Obama’s retoriek, dit onrecht wil aanpakken. Die haat van moslimfundamentalisten jegens het Westen hoeft dus niemand te verbazen.

  Dictator Saddam Hussein werd in het zadel geholpen om een bloedige oorlog tegen Iran te voeren (en fundamentalistisch Iran was weer ontstaan uit de Islamitische revolutie, omdat de VS de Sjah steunde toen hij moslimfundamentalisten martelde).

  Toen dat mislukte ging Saddam vrolijk verder met het vermoorden van de naar onafhankelijkheid strevende Koerden en het onderdrukken van zijn eigen bevolking. Hij viel Kuwait binnen om een betere zeehaven dan Basrah te krijgen voor het exporteren van zijn olie, maar dat vond de Kuwaitse lobby in de VS geen goed idee. Dus Bush Sr moest Saddam weer terug in zijn hok sturen.

  Saddam was uiteindelijk het internationale geringeloor meer dan zat en hij kondigde aan dat hij zijn olie voortaan alleen voor euro’s zou verkopen als de VS hem niet met rust liet en de VN sancties tegen Irak niet werden opgeheven. Om hun economie voor instorten te behoeden greep de VS toen in, maar ironisch genoeg was de Irakoorlog zo kostbaar dat wat ze wilden voorkomen alsnog gebeurde.

  Ondertussen wil de VS Israel graag gebruiken om Iran te bombarderen, vanwege de nucleaire dreiging vanuit Iran, terwijl moslimfundamentalisten binnenkort hun hand kunnen leggen op de kernwapens in het instabiele Pakistan (gesteund door de VS). Dat overigens ook Noord-Korea aan zijn kernwapentechnologie heeft geholpen (oorspronkelijk afkomstig van student Kahn die bij Urenco in NL werkte).

  Dat interventionisme van de VS blijkt dus al geruime tijd niet te werken. Zou het weer oppakken van een isolationistische politiek geen optie voor ze zijn ?

  http://www.youtube.com/watch?v=80rlULF6G6Y

  Michel [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Peter de Jong [12]:

  “Dat interventionisme van de VS blijkt dus al geruime tijd niet te werken. Zou het weer oppakken van een isolationistische politiek geen optie voor ze zijn ?”

  Waarom het ene uiterste voor het andere omruilen? Als de VS zich gewoon met de VS zou bemoeien, zou de wereld er al een stuk beter uit zien. Ik denk dat Ron Paul hierover hele heldere ideeën heeft.

  Uiteraard is dit momenteel toch een utopie, gezien er totaal geen politieke belangstelling is tegen oorlogen interventionisme, gezien het heel veel macht en heel veel centen op levert.

 11. De Duitse filosoof Rudolf Steiner waarschuwde in 1922, op grond van informatie die hij verkreeg van zijn buitenlandse politieke contacten, voor een op hande zijnde 2-deling van Europa waarbij Duitsland, als hart van Europa, het hardst zou worden getroffen. Dit wordt vermeld (tussen neus en lippen) in het boek ‘De Klassenstunde’ (dat verder over totaal andere zaken gaat).

  Hitler werd o.a. met behulp van zeer genereuze geldstromen uit de V.S. (dit is zorgvuldig gedocumenteerd) in het zadel geholpen. En inderdaad, Europa werd na WO2 opgesplitst en Duitsland werd in tweeën gedeeld.

  Een bepaalde internationaal georiënteerde elite streeft naar wereldmacht en gebruikt de V.S. daarvoor als uitvalsbasis (voorheen Engeland).
  We zitten nu dan ook, ten gevolge van voortschrijdende centralisatie, met enorme machtsblokken zoals de V.S. en de E.U.

  Europa moest destijds eerst in tweeën worden gehakt om het wolfachtige, niets ontziende kapitalisme vanuit de V.S. te laten zegevieren. Nu dat gelukt is en Europa in hoge mate leeft, werkt en consumeert naar Amerikaans model en ook de rest van de wereld steeds verder veramerikaniseert, worden de machtsblokken langzamerhand verenigd en onstaat er steeds duidelijker een op Amerikaanse leest geschoeide, door een elite geleide NWO. (NWO is niet voor niets een engelstalige afkorting).

  En nog afgezien van dit hele verhaal: Ik leef hier en nu en ik heb geen enkele reden om de door machthebbers misbruikte ‘strijders’ en ‘bevrijders’, waarvan de meeste al land dood zijn, dankbaar te zijn voor de staat waarin onze zeer ernstig zieke wereld/samenleving, zich nu bevindt. Volgens mij hebben we wel iets beters te doen dan achterom kijken en achter vervlogen idolen aanlopen…

Comments are closed.