bob5aAls individu wil je graag de beste zorg voor jezelf. Daar hoort een vrije keuze van leverancier bij, alsook de te maken contractuele afspraken. Helaas is de realiteit anders; de micromanagende centrale planners pretenderen meer te weten dan alle afzonderlijke klanten bij elkaar.

De realiteit is dat we door deze decennia lange overheidsbemoeienis in Nederland opgescheept zijn met een onnodig duur stelsel. Die overheidsbemoeienis gaat zelfs zo ver, dat je binnenkort nóg meer moeite moet doen om doorgestuurd te worden naar een specialist, als het aan Ab “rookverbod” Klink ligt. Deze minister voor volksgezondheid (of beter minister ter bevordering van volksongezondheid) is van mening dat de rol van de huisarts weer belangrijker moet worden; zieke patiënten moeten minder vaak doorgestuurd worden naar een duurdere specialist. Zodoende hoopt hij te besparen op de uitgaven, blijkbaar ingegeven door de gedachte dat “dichter bij huis” beter is. Hij wil “de zorg beter organiseren voordat we nu meer geld uitgeven”.

Het falen van deze micromanagende centrale overheidsplanner is alvast gegarandeerd. Het gesleutel aan het stelsel, waarin je als klant steeds meer een nummer wordt en steeds meer ontdaan wordt van de mogelijkheid om vrij te kiezen wat je goed dunkt, zal leiden tot nóg hogere kosten en meer onnodig lijden van patiënten, die nu al vaak moeite moeten doen om naar een specialist te worden verwezen en als het even kan worden afgescheept met het “het zal wel tussen uw hoofd zitten”-argument. Mensen die jarenlang hebben doorgestudeerd om specifieke ziektebeelden te kunnen beoordelen en behandelen worden in feite door Klink ontoegankelijker gemaakt voor hun klanten. Ondertussen jagen de (interim)managers er per jaar honderden miljoenen doorheen en is het hele stelsel ineffectief en verrot.

Ik zou centrale planner Klink dan ook willen adviseren om naar de volgende video van Ron Paul te kijken, die als arts de op handen zijnde socialisering van de gezondheidszorg in de VS als geen ander kan beoordelen.

[HTML1]

17 REACTIES

 1. Een van de meest bizarre dingen in het NL gezondheidsstelsel is de (bijna) onmogelijkheid om een periodiek gezondsheidsonderzoek te kunnen laten uitvoeren. Vergoed wordt het bijna nergens en zelfs als je het zelf wilt betalen kan het nauwelijks, zoals een bekende van mij meemaakte.

  Voorkomen is toch goedkoper dan genezen?

  De SP zong ooit (door de mond van Bob Fosko) “De zorg is geen kroket”… dat lijkt te kloppen, het is eerder een bedorven bal gehakt.

  Z.M. [6] reageerde op deze reactie.
  Armin [7] reageerde op deze reactie.

 2. Nu ik toch bezig ben, nog een vraag:

  Waarom is het niet mogelijk om een ziektekostenverzekering (denkking in NL) af te sluiten bij een buitenlandse verzekering? Je kan alleen maar bij het kartel terecht, ondanks het “vrij verkeer van goederen en diensten” in de EU.

  RP noemt een mooi sleutelwoord (en heeft gelijk naar mijn mening): “Fear mongering”. Gebeurt hier continu. Zorg aan de markt overlaten = (volgens de angstzaaiers) hoge prijzen en wantoestanden. Die hebben wij nu toch al?
  Armin [8] reageerde op deze reactie.

 3. In het woord gezondheidszorg zit het woord, Zorg.

  Zorg = Er Zorg voor dragen dat sommige een groot salaris hebben.

  Misschien kunnen we onze rekeningen wel naar Klink sturen !

 4. Een goede gezondheid begint met goede voeding.

  En ik ben nog elke dag blij dat Albert Heijn, de bakker, de slager en de visboer nog niet in staatshanden zijn.

  Als zorg geen markt mag zijn volgens de asocialisten, waarom in hemelsnaam de vrije verkoop van voedsel toestaan? Dat moet dan wel levensgevaarlijk zijn.

  Ernest [5] reageerde op deze reactie.

 5. Ben een tijd telefoniste geweest bij een verzekeringsmaatschappij. Het interne systeem staat op instorten, als redding het eigen risico. Het verplicht eigen risico nu € 155 zal in de periode van vijf jaar worden opgeschroefd naar € 500
  Hoezo zorg voor iedereen?

 6. @Bon Vivant [1]: Vergoed wordt het bijna nergens en zelfs als je het zelf wilt betalen kan het nauwelijks, zoals een bekende van mij meemaakte.

  Paar tientjes en je bent klaar voor de basis … Nog een paar tientjes en je hebt een bloedonderzoek en X-ray erbij. Onlangs nog (verplicht ivm visum) gedaan.

  Let wel, wij vergeten dat het ook mogelijk is in veel gevallen om zelf te betalen voor je gezondheidzorg. Goed, verzekerd zijn is verplicht en geeft allerlei voorwaarden, maar zelf zorg kopen is niet zo moeilijk als mensen denken.

  Ja het is duur, maar dat is het ook als je het via de verzekering doet. Nietvoor niets betalen we ruim 20% van ons inkomen tot 30K aan zorgpremie per maand.

  Of bedoel je met onbetaalbaar, dat je in feite dubbel betaald? Verplicht via de staat en dan ook nog voor de zorg die je werkelijk wilt hebben? In dat geval ben ik het geheel met je eens uiteraard (al vind ik je voorbeeld dan niet zo goed gekozen).

 7. @Bon Vivant [2]: Je mag in principe ook bij een buitenlandse verzekeraar je verzekeren. Probleem is echter dat de staat mandeert hoe de verzekering moet zijn waardoor buitenlandse bedrijven moeite hebben onze markt te betreden.

  Het probleem is niet ons ziektekostenkartel, maar de overheid. Voor de invoering van de basisverzekering was het bijvoorbeeld nog redelijk makkelijk voor niet-ziekenfondsers.

  R. Hartman (NI) [10] reageerde op deze reactie.

 8. Het antwoord op het “waarom” is het ondoelmatige wettelijk geregel van alles en nog wat door een socialistische overheid zonder daarbij op kwaliteit te letten, waarover Hans Besseling uitvoerig bij Het Vrije Volk bericht (De sociaal-democraat Jacques Monasch geeft een nuchtere analyse).

 9. @Armin [8]: Precies! Onder het mom van ‘privatisering’ en ‘vrije markt’ heeft de VVD (nota bene!) het ziekenfonds tot monopolie verheven. Niet-ziekenfondsers bestaan niet meer, en als resultaat scheldt de doorsnee Nederlander die niet verder denkt dan de staatspropaganda, op die ‘vrije markt’, op die ‘privatisering’ en roept om de staat. Doel bereikt…

  Spy-Nose [11] reageerde op deze reactie.

 10. @R. Hartman (NI) [10]:
  Het is nog ingewikkelder: want we praten formeel nog steeds over een verzekeringsstelsel, weliswaar verplicht, maar toch.
  Maar dat is per definitie een particulier risicostelsel.

  Aan de andere kant wordt, zoals Ron Paul zegt, het begrip “verzekering” volledig uitgehold, want het stelsel wordt in wezen misbruikt als prepaid-systeem (abonnement) voor een dienstverlening.

  Daarbij wordt bovendien stelselmatig misbruik gemaakt van het solidariteitsbeginsel. Zo wordt grootschalig misbruik gemaakt van die risicoverzekering, waarvan de premies op risicobasis zouden moeten worden vastgesteld. Dat ligt bij een prepaid stelsel per definitie heel anders.

  Anders gezegd: Mensen betalen gewoon voor een passepartout om zich fijn door de zorg te laten verwennen, maar daarvoor is een verzekering niet bedoeld. Dit systeem is de beste manier om zowel de gezondheidszorg als het basisidee van het verzekeringsstelsel de nek om te draaien.

  Daarom lopen de wachtlijsten vol en rijzen de premies de pan uit.

  Voor het verzekeringskartel is het kassa, want die krijgt zijn geld altijd voor de moeite om de uitverkoop van de zorg te organiseren.

  De zorg moet geleverd worden in welke omvang dan ook, tegen een prijs, die niet door de zorgverleners, maar door de verzekeringsmonopolies wordt vastgesteld. Als ze een jaartje tekort komen, worden het volgende jaar en masse de premies verhoogd.

  Het is omgekeerde wereld.
  R. Hartman (NI) [12] reageerde op deze reactie.

 11. @Spy-Nose [11]: “…dat is per definitie een particulier risicostelsel. Aan de andere kant wordt, zoals Ron Paul zegt, het begrip “verzekering” volledig uitgehold…”

  Inderdaad. In een echt particulier risicostelsel bepaal ik zelf wat ik wil verzekeren en wat niet. Zo zou ik uitsluitend een calamiteitenverzekering willen, met bijbehorende (lage) premie, en al die huisartsenbezoekjes en medicijnen, inclusief doorverwijzingen voor foto’s en zo voor eigen risico nemen.

  Maar dat kan dus niet. De staat bepaalt wat er verzekerd kan worden, en de staat bepaalt wat er binnen die categorieën wel of niet vergoed wordt (bv. Glaxo wel, Roche niet). Wat het beste is voor mijn specifieke geval doet er niet toe; het gaat uitsluitend om welke pharmaceut het beste lobbiet bij de corrupte staatsregelneven…
  Spy-Nose [13] reageerde op deze reactie.
  Armin [15] reageerde op deze reactie.

 12. @R. Hartman (NI) [12]:
  Men zou denken, dat particuliere schadeverzekeraars bij de uitvoering van publieke uitvoeringstaken in een sociaal verzekeringsstelsel in beginsel in strijd handelen met Europese regelgeving, maar nee.

  Het overheidsmonopolie wordt bevestigd door een stelsel van aanbesteding, nl. door opheffing van de contracteerplicht door de schadeverzekeraars/ zorgverzekeraars, waardoor de zorginkoop slechts wordt gezien als uitvoeringstaak van een sociale verzekering en niet meer als economische activiteit in de zin van de Mededingingswet.

  Opheffing van de contracteerplicht betekent versterking van de monopolie-positie van de zorgkantoren/ zorgverzekeraars zonder dat er sprake is van adequate spelregels of rechtswaarborgen die een gelijk speelveld waarborgen of zonder dat er, volgens de NMa, een beroepsmogelijkheid voor zorgaanbieders op de Mededingingswet bestaat.

  De redenering van de NMa is gebaseerd op het Fenin-arrest uit 2006, waarin door het Hof van Justitie is uitgemaakt dat “wanneer (…) een entiteit een product aankoopt, zelfs in grote hoeveelheden, niet om goederen of diensten in het kader van een economisch activiteit aan te bieden maar om er in het kader van een andere, bijvoorbeeld zuiver sociale activiteit gebruik van te maken, handelt zij niet als onderneming op grond van het enkele feit dat zij koper is op een markt”.

  http://www.minbuza.nl/ecer/nl/hof_van_justitie/recentearrestenenconclusies,2006/c_205x03_px_fenin_tegen_commissiex_arrest_van_11_juli_2006.html

  Het gevolg van deze uitspraak is, dat die schadeverzekeraar bij de uitoefening van die uitvoeringstaak, het inkopen van zorg, volgens Europese rechtspraak geen onderneming is in de zin van de Mededingingswet!

  De NMa beschouwt die verzekeraars/zorgkantoren dus niet als ondernemingen, dus de bepalingen van de Mededingingswet zijn niet van toepassing. M.a.w. zorgaanbieders kunnen zich niet verzetten tegen dat monopolie.

  Het Feninarrest kwam als een “geschenk uit de hemel” voor de Haagse centralisten.

 13. Interessant, en het geeft te denken.

  “Het Feninarrest kwam als een “geschenk uit de hemel” voor de Haagse centralisten”

  Ben ik erg paranoïde als ik denk dat dat “geschenk” niet geheel toevallig of per ongeluk uit die hemel kwam vallen, zo netjes getimed ook nog?

 14. @R. Hartman (NI) [12]: In additie, gaat de meerderheid van de premie-heffing via de overheid als % van het inkomen. Ook bepaald de staat dus wat wel en niet in het pakket zit. Tenslotte is er een verzekeringsplicht maar ook recht. Dat wil zeggen een maatschappij mag niemand weigeren. Als compensatie krijgen zij dus geld uit die premie-pot die via de overheid loopt. Technisch is er dus eigenlijk een staatsverzekering waarvan de uitvoering via een aantal semi-private organisaties verloopt.

  Het is dus géén particulier risicostelsel maar een particulier omslagstelsel, want er is geen risico voor de verzekeraar en verzekerde, want dit wordt gecompenseerd via verplichte belastingheffing door de staat.

  R. Hartman (NI) [16] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose NI [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Armin [15]: Dank voor deze aanvulling, die meteen de vinger legt op waarom ik het over “In een echt particulier risicostelsel” had, want dat is het dus niet. Omslagstelsel is dus het juiste woord.

  Overigens ben ik van mening dat er voor de verzekerde wel een risico bestaat, maar waarschijnlijk anders dan jij bedoelt. Juist omdat ik niets te zeggen heb over wat ik wel of niet wil verzekeren, en omdat die compensatie via de fiscus verloopt loop ik een groot financieel risico op buitensporig hoge premies, waarbij ik letzten endes niet eens kan besluiten om me van arren moede dan maar niet te verzekeren, het geld voor leuke dingen te gebruiken, en er het beste maar van te hopen.

  Daarbij heb ik niet al te lang geleden al weer mogen meemaken dat bij het overschrijden van een bepaalde leeftijd ‘men’ het ook wel best vind; uitspraken als “is al oud”, “is toch een mooie leeftijd” en “heeft een mooi leven gehad” wil ik niet horen uit de mond van behandelende artsen en verplegend personeel bij een relatief simpele aandoening als longontsteking. Ook trouw betalen leidt dus niet tot de zekerheid van adequate behandeling.

 16. @Armin [15]:
  “In additie, gaat de meerderheid van de premie-heffing via de overheid als % van het inkomen.”

  Bedoel je het vereveningssysteem? Ruwweg de helft van de zorgkosten lopen via het vereveningsfonds, dat grotendeels wordt gevuld met inkomensafhankelijke bijdragen.

  http://www.npcf.nl/uploads/files////evalrisicoverevening06.pdf

  De bedoeling van het vereveningssysteem is inderdaad risicoselectie door de “verzekeraar” zoveel mogelijk te voorkomen.

Comments are closed.