Zelfverdediging
Zelfverdediging

Gewapende burgers zijn de ergste nachtmerrie voor iedere dictator en tiran. De geschiedenis leert ons immers dat gewapende burgers zich altijd met hand en tand zullen blijven verzetten tegen onderdrukking en dictatuur. 
 
Deze les werd dan ook zeer ter harte genomen door figuren als Jozef Stalin en Adolf Hitler, die het bezit van wapens in hun eigen land en daarna in hun bezette gebieden onmiddellijk bij decreet verboden. Deze wapenwetten werden door de nazi’s streng toegepast, maar ze konden toch niet voorkomen dat een golf van ondergrondse verzetsbewegingen hen de rest van de oorlog zou dwarsbomen.

 Voor de Joden kwam het verzet echter te laat, zij waren reeds voor het begin van de oorlog ontwapend en konden zich dus niet verdedigen tegen hun deportatie die het einde voor zo velen betekende. Niet dat ik de Europese overheden van genocide wil betichten, maar waakzaamheid blijft geboden als een staat het recht van burgers om zich te verdedigen afneemt of sterk reguleert.

Maar hoe komt het nu dat wat men in de Verenigde Staten de normaalste zaak ter wereld vindt, in een land als België zo’n taboe is geworden de laatste jaren? Beide danken hun onafhankelijkheid immers aan een opstand van gewapende burgers tegen een buitenlandse mogendheid. Toch is er een fundamenteel verschil in hoe beide landen zich nadien ontwikkeld hebben.

 Hoewel de Amerikanen tijdens hun onafhankelijkheidsstrijd op de steun van onder meer Spanje en Frankrijk konden rekenen, hebben zij in de jaren na hun onafhankelijkheid nooit beroep gedaan op deze bondgenoten om hen uit de problemen te halen.

 Verlichte denkers zoals Thomas Jefferson zagen de gevaren van verstrikkende allianties in en vielen liever terug op goed bewapende burgermilities om zich te verdedigen tegen tirannie en buitenlandse veroveringsdrang. Deze milities hebben hun effectiviteit trouwens bewezen, o.a. toen meer dan 450,000 Amerikanen hun vrijheid verdedigden tegen de Britten in de Oorlog van 1812.

 Ook Zwitserland heeft haar geschiedenis van neutraliteit bij internationale conflicten te danken aan een groot aantal wapenbezitters en goed draaiende burgermilities.

In België verliep het evenwel anders. Wat begon als een kleine opstand voor meer autonomie escaleerde al snel tot een regelrechte revolutie met de onafhankelijkheid van de Zuidelijke Nederlanden als nieuw doel. Deze gebeurtenis ging uiteraard niet onopgemerkt voorbij, en het duurde dan ook niet lang voor de Europese grootmachten zich met deze zaak gingen bemoeien.

 Plannen voor een aansluiting bij Frankrijk werden door Groot-Brittannië van tafel geveegd, evenals het voorstel om de voormalige Franse kroonprins het koningschap van België aan te bieden. Het was eveneens Groot-Brittannië dat Nederland onder druk zette om de Belgische staat te erkennen in het zogenaamde Verdrag van Londen van 1839. In dit verdrag beloofde de Europese grootmachten de neutraliteit van België te respecteren.

 Niet alleen had het Belgische volk dus weinig te zeggen over het ontstaan van hun land, ze kregen bovendien de garantie van de machtigste naties van dat moment dat hun neutraliteit gerespecteerd zou worden. Een burgermilitie was dan ook niet echt noodzakelijk voor het voortbestaan van het land, en zo ontbrak in België de voedingsbodem voor een gezonde traditie van burgerlijk wapenbezit. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten.

Toch was de wapenwet in België tot voor kort nog vrij liberaal. De wet stamde uit 1933 en stelde dat sport- en jachtwapens, mits registratie, vrij aangekocht konden worden. Voor oorlogswapens was een speciale vergunning nodig.

 Dit alles veranderde toen een zekere Hans Van Themsche besloot een wapen aan te kopen en daarmee enkele onschuldige mensen op straat neer te kogelen. Het hele land stond in rep en roer, het zoveelste geval van ‘zinloos geweld’ bracht een volkswoede teweeg die niet meer gezien was sinds de tijd van de Dutroux-affaire. De snelheid waarmee de politiek op deze gebeurtenis reageerde was al even ongezien. Alle partijen waren het er op enkele uren tijd over eens dat een herziening van de wapenwet nodig was.

 Op een week tijd werd een bijzonder strenge en ondoordachte nieuwe wapenwet door het parlement gejaagd. Dit zonder eerst de gemoederen te laten bedaren en na te denken over de diepgaande implicaties van deze nieuwe wet. Ze kon dan ook onmiddellijk rekenen op felle kritiek van schuttersverenigingen én de politievakbond.

 Het hallucinante resultaat liet dan ook niet lang op zich wachten. Onschuldige burgers werden ontwapend, kostbare erfstukken ‘verdwenen’ bij pogingen om ze te laten registreren en politieagenten moesten een attest van mentale gezondheid gaan halen om hun dienstwapen te mogen dragen. Dit terwijl illegale wapens rustig bleven waar ze altijd al geweest waren: in de handen van criminelen.

 En heeft deze ultrastrenge wet iets gedaan om dergelijke drama’s te verkomen? Minder dan een jaar na het doorvoeren ervan werd een jongeman op straat doodgestoken voor een sigaret, en nog begin dit jaar werd het land diep geschokt door de laffe moorden van Kim De Gelder.

Ook buiten België is genoeg bewijsmateriaal te vinden om aan te tonen dat dergelijke wetten inefficiënt zijn. Een voorbeeldland dat door tegenstanders van wapenbezit vaak word aangehaald is Japan. Vuurwapens zijn er verboden, met uitzondering van een beperkt aantal jagers. Wat is nu het resultaat? Een moordcijfer vergelijkbaar met zwaarbewapende landen zoals Duitsland en Noorwegen, en één van de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld.

 Een ander vaak gebruikt voorbeeld is uiteraard ‘cowboyland’ Amerika. In de VS zijn er om en bij de 90 vuurwapens in oploop per 100 inwoners. Klinkt gevaarlijk? De statistieken spreken dit echter tegen. Tussen 1996 en 2005 is het moordcijfer in de VS met 15% gedaald, en het aantal gewapende overvallen met 22%, dit terwijl het vuurwapenbezit wel constant toenam.

 Het omgekeerde is eveneens waar, Washington D.C., dat sinds 1976 de strengste wapenwet van alle Amerikaanse staten kent, zag zijn moordcijfer in 15 jaar tijd meer dan verdrievoudigen. Deze ‘prestatie’ leverde Washington de bijnaam ‘Murder Capital’, USA op. Intussen is het aantal moorden daar terug gedaald, maar het steekt nog steeds met kop en schouders boven alle andere Amerikaanse steden uit. Het hoeft denk ik verder geen betoog dat de vermeende correlatie tussen wapenbezit en misdaad ronduit fout is.

 Daarbij besliste ook het Amerikaanse Hooggerechtshof recentelijk (Heller vs. D.C.) dat het wapenverbod in het District of Columbia in strijd zou zijn met de Grondwet en herzien moet worden.

Het heeft geen enkele zin om het recht op vrij wapenbezit van de burger af te nemen. Het enige wat dit doet, is namelijk een klimaat creëren waarin potentiële criminelen weten dat zij geen gewapende tegenstand hoeven te verwachten van hun slachtoffers, en dus ongestoord hun gang kunnen gaan. De afwezigheid van een afschrikmiddel zoals een vuurwapen, zet met andere woorden het hek wagenwijd open voor mensen die anders misschien niet de stap naar de misdaad zouden zetten.

 Bovendien houden dergelijke wetten criminelen niet tegen van een wapen te houden, zij hebben immers geen respect voor de wet. Een populair gezegde gaat dan ook als volgt: “when guns are outlawed, only outlaws will have guns!”

En nog iets dat enorm storend is, is het feit dat mensen die het recht op vrij wapenbezit verdedigen steevast worden afgeschilderd als asociale, schietgrage ‘rednecks’ die Europa tot een modern Wilde Westen willen herschapen (een beeld dat overigens totaal fout is, zoals hierboven geïllustreerd). Men verwijt hen ook steeds dat zij paranoïde figuren zouden zijn die bang zijn van hun medemens en inspelen op een vals onveiligheidsgevoel. Het tegendeel is echter waar.

 Het zijn net diegenen die hun medeburgers willen ontwapenen die geen vertrouwen hebben in hun medemens. Combineer dit met de hedendaagse pers en hun niet-aflatende honger naar schokkende en sensationele verhalen, en je krijgt een ‘recipe for disaster’ dat het onveiligheidsgevoel verder in de hand werkt en ons weer een stap dichter bij de politiestaat brengt.

Het zijn dan ook enkel de echte vrijheidsminnenden met een rotsvast geloof in de mensheid die hun medeburgers in deze tijden van bijtend cynisme nog durven vertrouwen met vuurwapens. De rest lijkt zijn geloof in de individuele verantwoordelijkheid te hebben verloren, of heeft er nooit in geloofd.

 Want dit wordt maar al te vaak over het hoofd gezien: het bezit van een wapen is immers een verantwoordelijkheid net als het opvoeden van kinderen, rijden met een wagen en het bezitten van geld. En net zoals met het bezit van een wapen kan men door onverantwoord met deze zaken om te springen zware schade aanrichten.

 Het is nu onderhand wel duidelijk dat het echte probleem niet bij het wapenbezit zelf ligt dan wel bij die enkelingen die over de schreef gaan en menselijke drama’s aanrichten. Maar daar helpt geen enkele regulering iets aan. En net daarom is het tijd dat de overheid laat zien dat zij de burgers vertrouwt, dat vrijheid niet iets is om bang voor te zijn. Geef ons de kans om te bewijzen dat wij verantwoord met wapens kunnen omspringen!

 Geef ons gewoon ons natuurrecht terug!

 ——————————————
Ingezonden door Jan Reyntjens ,hoofdredacteur van het Vlaams-liberale tijdschrift ‘Blauwdruk’.

19 REACTIES

 1. “En net daarom is het tijd dat de overheid laat zien dat zij de burgers vertrouwt”

  Dat is nu net het punt: dat doet zij niet. Want de eerste tegen wie de bewapende burger zich zal willen verdedigen is de grootste crimineel van allemaal: die overheid.

  Alle argumenten om burgers ongewapend te houden zijn drogredenen, en nog hypocriet ook: overheden willen namelijk zelf wel graag bewapend zijn als afschrikking tegen agressors (de hele koude oorlog was daarop gebaseerd). Maar wat voor overheden geldt, geldt niet voor burgers. Het laatste wat een overheid wil is een burger die zich (tegen haar) kan verdedigen.

  Kijk ook eens wat Alan Keyes hierover zegt, het prima betoog van Jan Reyntjens bevestigend.

  beek [3] reageerde op deze reactie.

 2. Dat de verachtelijke regenten hier in NL precies weten waar ze mee bezig zijn en heel goed weten wat de mogelijke reacties van de bevolking hierop konden zijn wordt bewezen door het feit dat NL wereldwijd voorop loopt met achterlijk strenge wapenwetten en zelfs zware straffen op zelfverdediging.
  – Balletjespistolen zijn in NL altijd verboden geweest ondanks dat ze in de rest van de EU zijn toegstaan. Waag je het zo iets mee te nemen dan wordt je op Schiphol meteen opgeborgen wegens overtreding van de “vuurwapenwet”.
  – Onder druk van NL zijn de wetten in de gehele EU aangescherpt zoals het verbod op de verkoop van “grenaille” alarmpatronen welke geringe terugslag hebben en je daardoor met een alarmpistool automatisch kon schieten.
  – Jaren geleden werden .22 luchtbuksen al verboden en onder de wapenwet gebracht. Die kon je “gratis” inleveren bij politiebureau’s ter vernietiging.
  – Enkelschots .22LR wapens zijn al jaren niet meer te koop in Belgie en Frankrijk. Uitsluitend dank zij NL.
  – Verzamelaars worden geterroriseerd vanwege hun wapens, spullen worden zo maar in beslag genomen en iets wat de ene dag nog is toegestaan is de volgende dag verboden.

  Dat de overheid ook drommels goed weet dat ze de burgers terroriseren en deze daar aardig genoeg van beginnen te krijgen is het feit dat alle politibureau’s inmiddels zijn omgebouwd tot ware forten met dubbele hekken, prikkeldraad en camera’s!!

  Criminaliteit is voor de burgers incidenteel, de overheidsterreur is structureel en vele malen intensiever en schadelijker voor de burgers!!
  De grootste criminelen zitten daarom nog steeds in den haag met uitgestreken smoelen het volk te verlakken!!

 3. @R. Hartman (NI) [1]:

  Ik vraag mij af hoe ik mij dat moet voorstellen.
  Gaat men met het wapen in de hand richting belastingkantoor, om aldus de aanslag ongedaan te maken?
  Maar, die ambtenaar is waarschijnlijk ook bewapend, en mag zijn leven verdedigen.
  Zo staan 2 bewapende personen tegenover elkaar, en zal de overheid toch de ambtenaar beschermen: die is immers de uitvoerder van de democratisch gemaakte wetten.

  Bewapende burgers hoeven geen gevaar voor de overheid te zijn.
  Tenzij het tot een burgeroorlog komt. Maar de ongewenstheid van een burgeroorlog leeft ook bij ‘het volk’, niet alleen bij een overheid.

  Daarom zullen er toch andere motieven zijn om de burger zijn wapen af te nemen.

  Marcel K. [4] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [5] reageerde op deze reactie.
  flap [7] reageerde op deze reactie.

 4. @beek [3]: Welke motieven dan? Ik kan er geen bedenken.

  Als ik een wapen zou mogen dragen, neem ik een DA38 Double Action Derringer. Klein en voor de korte afstand, 2 schots wapen. Pure verdedigingswapen.

  Hier schiet je geen 10 man mee neer, hooguit 1. Als je geluk hebt. maar je bent wel veilig.

  Voor thuis wordt het de MP5 K (hechler&Koch) submachine pistool of anders een 1000 Series Model 1012 Super (shotgun)

  Michel [11] reageerde op deze reactie.

 5. @beek [3]: “Bewapende burgers hoeven geen gevaar voor de overheid te zijn.”

  Inderdaad, zolang de staat zich gedraagt. Anders krijg je een herhaling van de Amerikaanse revolutie.

  Live free or die, weet je nog. Als je alleen nog maar slaaf bent heb je niets te verliezen. Bewapende burgers maken een overheid zoveel behoedzamer (en de samenleving zoveel veiliger).

 6. @beek [3]: Het illegale circuit doet nou ook gewoon gewapend rondlopen. Daar vallen meer doden mee dan als je de kansen wat gelijk trekt. Zal schrikken zijn hoor voor de gemiddelde tasjesdief als oma opeens ook een pistool o.i.d. heeft.

  Maar we leven in een systeem wat drijft op discriminatie positief en negatief. Hierdoor hoopt de overheid een stuk aandacht af te leiden en het is altijd goed voor de nodige stemmen als je je doelgroep wat extra’s geeft.

  Dus iedere vergelijking tussen het huidige betuttelende systeem en een vrije samenleving gaat op zoveel manieren totaal mank. Alle tegenwerpingen missen iedere fundering simpelweg omdat het nog nooit is gebruikt, er is dus geen vergelijkingsmateriaal. En ik ben van mening dat het het proberen waard is, niet geschoten is altijd mis zeg maar.

  beek [8] reageerde op deze reactie.

 7. @flap [7]:

  Zou de crimineel niet een soort burger-wapenwedloop beginnen? Hij een automatisch wapen, om die burger met z’n armzalige pistooltje net voor te zijn?

  Oma is dus altijd te laat, met haar wapen?

  Overigens, in de utopie, waarin iedereen vrij en blij vrijwillige overeenkomsten aangaat, lijkt het dragen van wapens minder noodzakelijk dan in een samenleving met allerlei criminelen en een tekortschietende politie.
  Tegen de overheid heb je echt helemaal niks aan je pistool.

  flap [9] reageerde op deze reactie.

 8. @beek [8]: dan gaat het toch prima. als je hem niet nodig hebt hoef je hem ook niet aan te schaffen. maar het is dan in ieder geval wel toegestaan. iets mogen betekend nog niet iets moeten..

 9. Met dit onderwerp hink ik een beetje op 2 gedachten.

  Enerzijds, vanuit de gedachte van zelfbeschikking en zelfverdediging, zou ik er geen enkel probleem mee hebben om wapens vrij te geven en er ook zelf een aan te schaffen. Puur ter verdediging.

  Anderzijds wordt de drempel voor een klein deel van de bevolking, die ik maar even met “gestoorden” aan zal duiden, wel erg laag. We zien nu al agressief gedrag in het verkeer, in winkels en tijdens het stappen in kroegen e.d. Veel mensen zijn snel op hun teentjes getrapt. Met zo’n wapen op zak bij dít soort mensen, vraag ik mij af hoe laagdrempelig het daadwerkelijk gebruik ervan toe zal nemen. Ik heb nog maar 1 keer in een situatie verkeerd waar ik de aanschaf heb overwogen.

  Wetend, dat ook de tegenstander van die enkele “gestoorden” natuurlijk ook de dreiging van een vuurwapen tegemoet kunnen zien. Misschien houdt dat de drempel dan weer hoog, of maakt hem zelfs hoger.

  Ik vind het moeilijk hier een vaste mening over te vormen, omdat ik niet in de toekomst kan kijken, wat betreft de gevolgen van het vrijgeven van wapens.

  Tot nu toe heb ik zelf nog maar weinig fysieke agressie meegemaakt. Grotendeels door de omgeving waarin ik mij bevindt en deels door mijn postuur waarmee ik wel een stootje kan verdragen (en uitdelen, als het moet). Conflicten zijn tot nu toe nooit veel verder gegaan dan woorden.
  Maar zou ik een wapen dragen en écht in het nauw komen, dan vind ik dat je het wapen ook moet (durven/kunnen/willen) gebruiken. De gevolgen van wapengebruik kunnen veel groter zijn dan die van het gebruik van een paar gezonde Nederlandse knuisten. 😉

  Ik zie reacties van anderen graag tegemoet, misschien zie ik argumenten die mij voor één van de twee gedachten kunnen helpen.

  [10] reageerde op deze reactie.
  Michel [12] reageerde op deze reactie.

 10. @Marcel K. [4]:

  Je snapt het niet. Mensen zijn zondig en niet rationeel.

  Die motieven zijn dan ook alleen voor beek duidelijk. Elk normaal mens gaat toch bij het belasting kantoor verhaal halen met een wapen. Zeker als de medewerker ook bewapend is, dat maakt het natuurlijk alleen maar spannend.

  Uiteraard moet men ook auto’s, messen, hamers en alle vormen van geautomatiseerde zaken of andere gereedschappen en laten we niet vergeten balpennen en potloden verbieden. Die zijn ten slotte allemaal gevaarlijk in de handen van die 16 miljoen zondaars in dit land. Ook honkbal, alle vormen van hockey, duiken en motorsport moeten we verbieden. Levensgevaarlijk!

  Gelukkig ziet de overheid in dat wapens verbieden het beste is voor ons allen. Stel je voor zeg dat mensen in staat zijn eigen huis en haard te beschermen tegen criminelen. Belachelijk! Daar is de politie toch voor. Dat zijn experts in het oplossen van misdrijven. Je ziet ze dagelijks op jacht naar inbrekers en ander gespuis langs de snelweg met hun geavanceerde criminelendetectoren.

 11. @Paul Martens [6]:

  Daar heb je een goed punt. Maar zijn die gestoorden niet in de huidige situatie in staat een wapen te bezitten?

  Ik kan mijn middelbare schooltijd nog herinneren. De school waar ik op zat, zaten een aantal van die gestoorden. En ik heb wel een paar wapens zien langskomen op het schoolplein. Geen idee of ze daadwerkelijk beladen waren, en ze zijn ook niet vertoont om er daadwerkelijk gebruik van te maken, maar ze waren er wel.

  In het uitgaansleven heb je bovendien veel meer aan een mes. De afstanden tussen mensen zijn over het algemeen gering, en het maakt niet zo”n kabaal. Daarnaast zou je kunnen denken aan locale wapenverboden in uitgaansgebieden. Veel uitgaansgelegenheden waar de kans bestaat op geweld worden al gecontroleerd door beveiligers en detectoren.

  Je brengt trouwens, waarschijnlijk onbewust, een goed punt ter discussie. Waarom mag een persoon wel zijn lichaam in een wapen veranderen en zou ik, iemand die minder vlees op zijn botten heeft en geheel niet geïnteresseerd is in vechtsport zichzelf niet mogen verdedigen? Dikke kans dat hij sneller, sterker en een betere vechttechniek heeft, en mij in 3 klappen naar de volgende wereld stuurt. Komt geen wapen aan te pas.

  Ik ben trouwens geen liefhebber van wapens en als het enigszins mogelijk was, dan had ik gepleit voor het vernietigen van alle wapens ter wereld. Helaas leven we in deze realiteit en is dit een illusie.

  Paul Martens [14] reageerde op deze reactie.

 12. @[10]:

  Ik hoorde van een kennis dat wanneer een geregistreerde wapenbezitter onverhoopt in een situatie komt waarbij hij zichzelf moet verdedigen en zelfs geen toegang tot een wapen heeft, maar zijn vuisten moet gebruiken, dat de overheid bij machte is zijn/haar wapenvergunning weg te nemen. Ook als dit geheel buiten de schuld van de persoon in kwestie is. Ik heb dit dan ook van horen zeggen, dus dit is meer een vraag dan een stelling. Weet iemand hier wat meer van?

  [15] reageerde op deze reactie.

 13. @ [10]: Ja, dank je.

  @Michel [12]: Eens. Zeker je punt dat een goede “martial arts” beoefenaar in een kleine drukke ruimte veel effectiever is dan dat iemand zijn wapen nog achter uit zijn broek moet trekken.

  Inderdaad helaas realiteit en ik zie vrij wapenbezit dan ook nog niet gebeuren. Wél een interessant topic.

 14. @ [15]:

  Tja, en in Nederland wordt je nog veroordeeld voor het hebben van een gevaarlijk dakraam wanneer een inbreker besluit er doorheen te vallen.

 15. Ik doe zelf aan schietsport en vind dat de huidige wapenwet te streng is, maar het vrijgeven ervan zoals in de US lijkt me geen goed idee.
  Ik denk zo dat het hier geen zwitserland is en dat (probleem) jongeren zich en masse gaan bewapenen met schiettuig ipv messen nu, en dat burenruzies ook vaker met de kogel beslist gaan worden.

  HEt hypocriete aan die wapenwet is dan wel dat een kruisboog of luchtdrukwapens wel vrij te koop zijn.
  Er zijn koreaans luchtdrukgeweren in de omloop die de power van een 9mm pistool hebben :s

 16. Het blijkt niet goed mogelijk de invloed van strengere wapenwetten op de misdaad in een land te bepalen.

  Zo zijn er in de VS wel veel meer moorden met vuurwapens dan in de UK, maar dat is altijd al zo geweest, ook toen de regelgeving in de UK nog niet zo strikt was. Voor Japan geldt hetzelfde. Dat heeft altijd al een heel laag misdaadcijfer gehad.

  Landen die er ongunstig bovenuit steken (o.a. Zuid-Afrika, Columbia, Mexico) hebben meestal geen strenge wapenwetten. Zij hebben per capita een veel groter aantal moorden met vuurwapens dan de VS, waar de wapenwetten per staat erg kunnen verschillen.

  Het klopt, dat het misdaadcijfer in Washington DC sterk toenam na de invoering van de strengere wapenwet van 1975, maar dat kan ook met de handhaving te maken hebben gehad, want toen er na 1995 meer de hand aan werd gehouden daalde het cijfer weer. http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_Washington,_D.C.

  Er zijn echter ook landen waar de bevolking gemakkelijk toegang heeft tot vuurwapens en waar de misdaadcijfers laag zijn (bijv. Zwitserland en Israel).

  Andere factoren dan de wapenwetgeving schijnen dus de doorslag te geven.

  http://www.guncite.com/gun_control_gcgvinco.html
  http://en.wikipedia.org/wiki/Gun_politics

  ===
  “I’ve got a firm policy on gun control. If there’s a gun around I want to be the person controlling it.”
  – Clint Eastwood as bail bonder in ‘Pink Cadillac’ (1989)

Comments are closed.