hoop2Vandaag is de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof. De NOS weet al te vertellen dat de ratificatie zoals de politici dat gedaan hebben, onrechtmatig was.*)

Het Verraad van Lissabon (VvL) is in feite de nieuwe grondwet in de EU waardoor alle EU-burgers ondergeschikt aan niet gekozen politici in Brussel worden.

Het Constitutionele Hof bepaalt dat er aan dit VvL ” aanpassingen” moeten worden gedaan.

Zou dat voldoende zijn om de zaak te torpederen? En Nederland? Blijft dat “schaaps”?
 
In Duitsland
Werd vandaag ook de uitslag van een enquête0 bekend waaruit bleek dat 77 % van de Duitsers van mening is dat er minimaal een referendum over dat VvL gehouden moet worden. Het is niet duidelijk of ze dat nog kunnen verwezenlijken of dat ook daar de politici gewoon kunnen doen waar zij zin in hebben. (zoals in Nederland).

Bijzonder triest, en schandalig, is daarbij ook de overtuiging dat de Nederlandse volksvertegenwoordigers dat VvL hebben goedgekeurd zonder dat ze het volledig hebben gelezen, laat staan begrepen!

Wie heeft er ideeën voor WAT KUNNEN WIJ NOG DOEN?

———————————————————————
De NOS noemt het een “voorbehoud”!!

NOS: Duits voorbehoud bij ‘Lissabon’

Het Verdrag van Lissabon kan nog niet in Duitsland worden geratificeerd. De speciale wet, waarin de ratificatie is geregeld, moet eerst worden aangepast, heeft het Constitutionele Hof bepaald.

Het hoogste Duitse rechtsorgaan vindt dat het parlement over een aantal onderwerpen meer zeggenschap moet krijgen, en dat moet in de wet worden geregeld. De Bondsdag praat in augustus en september over de noodzakelijke aanpassingen. Daarna kan Duitsland het Verdrag van Lissabon officieel tekenen.

Het verdrag bevat afspraken om de EU beter te laten functioneren. Het moet volgend jaar in werking treden.

2 REACTIES

  1. En dus? Alsof ze zich daar aan storen in Brussel. Die gaan gewoon door met waar ze mee bezig zijn.

Comments are closed.