De klimatologen Patrick J. Michaels en Robert Balling Jr. schreven een climate-199x300baanbrekend boek: Climate of Extremes, Global Warming Science they don’t want you to know.  Hierin onderzoeken zij het waarheidsgehalte van de apocalyptische visioenen die de media ons dagelijks brengt. Conclusie: Michaels en Balling leggen een schat aan informatie over het klimaatcircus bloot. Presenteren feiten die je niet te horen krijgt via krant of tv.  En zij onthullen de absurditeit van de claim dat man-made global warming breed door de wetenschap geaccepteerd is.Michaels en Balling onderzochten vele krantenkoppen waar we dagelijks mee lastig gevallen worden: Orkanen die toenemen vanwege de opwarming, het wegsmelten van Groenland en Antarctica dat de komende 90 jaar een zeewaterstijging zou geven, de aarde warmt met een toenemende snelheid op en dat er een massale toename in hittegerelateerde doodsoorzaken zou zijn. Ieder van deze pakkende doemslogans is met feiten nauwelijks te onderbouwen en is in het gunstigste geval schromelijk overdreven.

We zouden hier nog flink over kunnen lachen zij het dat deze religieus aandoende pop-science uiterst verbeten beleden wordt. Diegenen die het wagen de officiele opwarmprak te bekritiseren, wacht intimidatie, verdachtmakingen (‘betaald door de olie-industrie’), zwarte lijsten en stopzetting van onderzoeksgelden tot ontslag aan toe.   

Ook belichten de twee klimatologen het positieve effect van een klimaatsverandering, iets dat in de media zelden aan bod komt.   Mensen die Climate of Extremes lezen, hebben de munitie in handen om de algemeen heersende opinie over global warming met feiten aan te vallen.

Patrick J. Michaels is professor in milieu wetenschap aan de Universiteit van Virginia en Robert C. Balling is professor klimatologie aan de School of Geographical Sciences van de Arizona State University.

“This tome challenges today’s dire warnings about climate change and conveys the reasons for the overstated conclusions. The science itself has become riddled with bias, which then is channeled through the sensationalism-seeking media. This compelling work illuminates the neglected science and the less-severe consequences of global warming.”
—NEWSMAX

“You don’t have to be a skeptic to be curious about how solid the alleged global warming consensus really is. This book will open your eyes, if you are open to evidence and arguments.”
—BENNY PEISER
Liverpool John Moores University, United Kingdom

“In Climate of Extremes, two distinguished climatologists analyze the media’s message about various alleged doomsday scenarios resulting from global warming—with particular attention to observational data. In each case, they demonstrate that potentially negative effects of increased levels of carbon dioxide in the atmosphere have been exaggerated or even fabricated, whereas any positive effects have been ignored. An informed citizenry is essential for wise national decisions in a democracy. Climate of Extremes provides important and honest information about climate change that is hard to find elsewhere.”
—WILL HAPPER
Professor of Physics and Former Chairman of the University Research Board, Princeton University

12 REACTIES

 1. afgezien daarvan gebruikt (MISbruikt) de gore overheid de de subjectieve klimaathysterie voor belastingverhogingen die wel n feit (helaas) zijn…

  zelfs als die klimaathysterie zou kloppen , waarom dan “eerlijke” of milieu vriendelijke zaken dan niet MINDER belasten ? ..

  de overheid is de staatsmafia ten top !

  flap [4] reageerde op deze reactie.

 2. @nachtwaker [3]: In zovere zou je ook nog kunnen stellen dat de overheid eindellijk eens iets leert.

  Het milieu leeft dus ze krijgen lang zo snel niet de meute tegen als ze iet’s willen belasten wat slecht is voor de natuur. (dan treedt het oergevoel in werking wat mensen met kinderen hebben…. die zullen als het goed is bijna alles doen om iets na te laten voor hun kinderen wat ze tot nut is. en een doode planeet is dat nou net niet).

  Is ergens natuurlijk gewoon briljante marketing. Gelukkig hebben we te maken met de inhalige overheid dus ipv groene maatregelen blijvend te stimuleren worden deze potjes met een max uitgave dichtgespijkerd waar er voor inkomsten natuurlijk geen maximum bestaat. En nou juist zulke mechanisme’s zullen steeds meer burgers de ogen openen.

 3. @Michel [2]: Je kan een hoop mensen wel verdomde lang voor de gek houden…

  Nu hebben we internet, dat verandert de wereld….

  En ja die Lincoln is ook omgelegd door die Rothschild kliek wat ik je zeg, net als Jackson en Kennedy…

 4. Een uitstekende uiteenzetting met betrekking tot de klimaathysterie van onze collectivistische politici. Het heeft niets met wetenschap te maken, maar puur met belastinginning. Zoals een andere socialist Josef Goebbels al vertelde in het verleden: ,,Maak de leugen groot genoeg en mensen zullen het als waarheid gaan slikken”.

  Andre [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Albert S. [6]:

  “Maak de leugen groot genoeg en mensen zullen het als waarheid gaan slikken”

  Volgens een door Bureau Consumenten Onderzoek uitgevoerde enquete die heden in de Telegraaf werd gepubliceerd, is 83% het eens met de Stelling van de Dag: “de CO2-ophef is overdreven”. Aantal respondenten: “dik 3000”. Het artikel meldt o.a. commentaren, zoals “Nog even en je moet wachten met een wind te laten tot de chemokar voorbij komt, opvangen in een gastankje en afgeven. Tegen betaling.”

  Verder meldt een ander “voor mij stopt duurzaam bij duur. Ik ben voor het milieu, maar kan het niet betalen”.

  Wat maar weer eens aantoont, dat deze dik 3000 mensen voor het overgrote deel niet van de pot zijn gerukt. Men weet donders goed wat de politieke kliek hen door de strot wil duwen, en ook op welke manier.

  Dat de politieke kliek niets begrijpt van deze door hen als “onderbuikgevoelens” betitelde reakties van het volk toont eens te meer aan hoe groot de afstand tussen deze politieke minkukels en de onder hen gestelden zijn.

  beek [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Andre [7]:

  De Telegraaf-brievenrubriek vertoont al heel lang en vaak vele overeenkomsten met allerlei reacties op Vrijspreker.
  En dat was onder ‘paars’ ook al zo.
  Toch deden die linksen toen alsof ze zeer verbaasd waren over dit gesundenes volksempfinden.
  Waar ze dit al vele vele jaren haddden kunnen lezen. Die schijnheiligen.

 7. Beste posters en denkers van Vrijspreker.nl.

  In het verleden heb ik enkele keren op Vrijspreker gereageerd, nu wil ik een nieuwe poging ondernemen. Ik heb een idee, een denklijn als een ruwe diamant die ik jullie graag wil voorleggen en waarvan ik hoop dat iemand daar (serieuze) feedback op wilt geven.

  Ik vind het EXTREEM dat er een wereldwijde leugen voor nodig is om volken EINDELIJK eens te laten nadenken over het effect van ons gedrag op onze omgeving; dus de aarde en haar leven en het klimaat.

  In hoeverre Global Warming een leugen is vind ik (nog steeds) onmogelijk te beoordelen. Wel ben ik voor investeren in hernieuwbare energie! Niet vanwege de CO2 uitstoot, maar om politieke redenen.

  Als wij denken over energie, dan komt het al vrij snel neer op termen als “economisch haalbaar” , “het verdient zichzelf (niet) terug” of “er is geen winst mee te halen”.

  Daarbij lijken de enige argumenten het voordeel van hernieuwbare energie dat het goed is voor het milieu en de CO2 uitstoot terugdringt. Allemaal heel belangrijk, maar ik mis altijd één argument dat ik zelf zeer belangrijk vind; de onafhankelijkheid! en in onafhankelijkheid mag van mij best geïnvesteerd worden en mij zelfs geld kosten!

  Ik spreek over onafhankelijkheid op drie verschillende niveau namelijk; de voorraad aan fossiele brandstof, politiek/macht en het individu.

  Ten eerste weten we allemaal dat de fossiele brandstoffen ooit opraken. We kunnen zuiniger worden, we kunnen schoner worden, maar hoe dan ook komt er een punt dat zij op is, zij is niet hernieuwbaar.

  Ten tweede zijn wij afhankelijk van instabiele ons niet gunstig gezinde regimes in het Midden-Oosten, Rusland en Zuid-Amerika. Hierdoor zullen wij altijd politieke concessies moeten doen, zij weten immers dat wij domweg niet zonder kunnen!

  Ten derde spreek ik over een onafhankelijkheid van het individu. Momenteel zijn wij afhankelijk van grote energiebedrijven die enkel maar groter worden. Als burger heb je hier helemaal niets over te zeggen en hebben wij er geen enkele invloed op. Deze energie bedrijven zijn op hun beurt weer afhankelijk van; overheid, olieconcerns, regimes, transport, infrastructuur, de prijs die Globaal wordt vastgesteld, het gebruik van de consument en nog veel meer factoren. Er zitten heel wat schakels tussen het winnen van de grondstof en de elektriciteit uit het stopcontact.
  Ik vraag mij af waarom wij niet vaker spreken over individuele afhankelijk, oftewel het winnen en creëren van eigen energie!
  Stelt u zich een wereld voor waarin een huishouden voor 40% zijn eigen energie opwekt, deze stroom kan gebruikt worden voor de primaire voorzieningen. In het ergste geval kom je niet zonder stroom te zitten, maar zal je het met minder moeten doen. De overige energie kun je vrij inkopen en afstemmen op de periode, dus als je een periode weg bent koop je minder in, etc.
  Daarnaast kan ik mij een systeem voorstellen waarin kleine regio’s (gemeente, wijken, stadsdelen, huizenblokken of andere kleinschalige eenheden) hun eigen energie opwekken waar een ieder een deel van de productie van de betaalt.

  Toekomst muziek? Zonder meer. Haalbaar? Ongetwijfeld. Maar dit zal geld, investeringen en vooral de wil van de publieke opinie kosten. De winst zal waarschijnlijk niet direct te zien zijn in de portemonnee, maar wel in de onafhankelijkheid. Ik ben best bereid geld neer te leggen voor deze vrijheid, deze onafhankelijkheid.
  En als het maar op grote schaal gebeurt, dan zullen de kosten vanzelf dalen en het onderzoek sneller en beter gaan.

  Voor het milieu hoeven we het wellicht niet te doen, het creëren van dit concept zal veel energie en grondstoffen kosten. Het zal echter veel veranderen, ook in de verhouding burger – overheid. Op het lange termijn (wie weet enkele generaties) zal het zeker zijn winst uit betalen, onafhankelijk van olieregimes, deels onafhankelijk van energie maatschappijen, deels onafhankelijk van de overheid.

  Ik zou graag willen weten of mensen deze denklijn aanspreekt en wat de sterke en zwakke kanten zijn. Ik wil dit idee graag verder uitwerken, dus misschien kennen mensen links naar video’s, artikelen of denkers in deze lijn. Ik weet dat het enorm duur is en met de huidige politieke wil en door de macht van olie en energiebedrijven nagenoeg onmogelijk. Het gaat mij dan ook niet om de haalbaarheid van het concept, maar of er redelijkheid in steekt.

 8. Global warming hysterie. Heel vroeger voordat de mens op de aarde leefde had je ijstijden en tropentijden op noordkap van de wereldbol.
  De zon is de warmtebron die de aarde verwarmd. Veronderstel dat door de wijziging van de stand van de aardas ten opzichten van de zon de oorzaak is van de klimaat veranderingen. Dan worden wij op grote schaal bedonderd door slimme/ domme mensen.

 9. Ik bekijk de kwestie vrij eenvoudig en elementair. Vorige week is de Amerikaan Eddy overleden; hij heeft het Maunder minimum vastgesteld; een koude periode van 1650-1720 daaromtrent. Op zijn werk heeft Dr. Landscheidt voortgeborduurd en deze kwam op de hypothese dat er klimaatcycli zijn. Dit is redelijk aangetoond; hij stelt tevens dat de komende koude periode, die een grote kans heeft hetzelfde karakter te krijgen als het Maunder minimum vanaf 2012/2013 ingaat. Intussen dalen de mondiale temperaturen sinds 1998 en heeft Canada net een ouderwets strenge winter gehad. Ik weet dat dit geen bewijs is maar in het klimaat is niets te bewijzen en zeker de bullshit van Al Gore niet. Het grote verschil met Al Gore is dat het KOUDE fenomeen binnenkort losbarst en dat dit negatieve gevolgen heeft voor o.a. de voedsel/graan productie. De consequenties van koude op korte termijn zijn veel ernstiger dan de politiek theoretische aannamen van de klimaattoestand over 100 jaar. Een basale risico analyse wordt door de politici bewust over het hoofd gezien of genegeerd; of het zijn fascisten of het zijn dommerikken.

  Hans [12] reageerde op deze reactie.

 10. @h.oldeboom [11]:
  Precies, ik heb onlangs op mijn site ook geduid op de gevaren die we tegemoet gaan als onze regeringen en EU verkeerd blijven investeren in alternatieve wind en zonne-energie terwijl we vrijwel zeker naar een Dalton of wellicht Maunder minimum gaan en dus de temperatuur duidelijk zal zakken en pas over 60 tot 100 jaar weer op niveau zullen komen.

  En wat het broeikaseffect betreft, dit is fysisch onmogelijk. De Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica (Entropie) sluit dit uit. Een hoeveelheid warmte die (zonder dat er arbeid verricht wordt) meer warmte genereert dan oorspronkelijk aanwezig was (perpetuum mobile) is onmogelijk. Deze wet, ontdekt door de ontwikkeling van de stoommachine is nog nooit ongeldig gebleken!
  Alarmisten die de wet niet (willen) begrijpen roepen dan dat de wet alleen in gesloten systemen geldt. Nee, dit is slechts zand strooien in de ogen van de velen die de Hoofdwet niet kennen. Het gesloten systeem is slechts een technische voorwaarde om de Entropie van een proces te kunnen meten tijdens een verandering.

  Alle processen en veranderingen (fysisch, chemisch en biologisch) in het heelal worden door de Tweede Hoofdwet gestuurd sinds de Oerknal en heeft alles te maken met de thermodynamische afkoeling en uitdijing van het heelal. Van moleculaire reacties, onze lichamelijke processen, de diverse kringlopen op aarde tot de dynamica van het heelal worden er door gestuurd. We zullen er nimmer aan ontkomen.
  De essentie van Entropie is dat ze bij elke natuurlijke (lees :zonder dat arbeid wordt verricht) verandering zal toenemen, en dit gebeurt ten alle tijde ongeacht of het een open of een gesloten systeem betreft. Alleen kunnen we het in een open systeem niet meten, doch geen enkel mens heeft ooit een voorval meegemaakt waarbij de Entropie spontaan af nam.
  Dit zou het geval zijn als u spontaan een hoeveelheid warmte (energie) van lage naar hogere temperatuur zou zien stromen, maar ook bijvoorbeeld een bal spontaan van de grond af omhoog zou zien springen (Zwaartekracht is irrelevant in dit voorbeeld, het gaat slechts om de spontane beweging).

  De Tweede hoofdwet is de wet der wetten. Iedereen ervaart het als normaal dat warmte(energie) van hoog naar laag stroomt en leerde op school dat een systeem naar de laagst mogelijke energietoestand streeft. Maar waarom dit zo is wordt in de meeste opleidingen niet verteld, wel die onderliggende oorzaak is de natuurlijke dwang van toename van de Entropie (vaak ten onrechtte omschreven als ‘wanorde’) en dit betekent verspreiden van Energie en Materie.

  De fysische betekenis ligt op moleculair niveau en de kans op het zich bevinden in een bepaalde toestand per molecuul. Het lijkt me beter om hier nu niet verder op in te gaan, maar een ieder kan zich via zoekmachines er verder in verdiepen.
  De conclusie van het verhaal is dat als men beweert dat het broeikaseffect kan bestaan omdat de atmosfeer geen gesloten systeem is, in feite beweert dat alle moleculen in het gigantische volume van de atmosfeer zich gezamenlijk en zelfs continu in een onnatuurlijke toestand bevinden. Terwijl de wetenschap nog nimmer in welk miniem volume ook een dergelijke schending van de Tweede Hoofdwet heeft gezien. Theoretisch (kans) gezien is een schending in een klein volume gedurende een miniscule fractie van een seconde mogelijk, maar dan wel eenmalig in een tijdbestek langer dan het heelal bestaat.

  Ik kan een ieder aanbevelen om meer over het begrip Entropie ofwel Tweede Hoofdwet v.d. Thermodynamica te lezen. Ik heb slechts een klein gedeelte beschreven van de vele manieren waarop het zich doet gelden, daar het werkelijk alles om ons heen richting geeft zelfs Tijd. Als u de moeite neemt zich te verdiepen zal uw kijk op de wereld nooit meer hetzelfde zijn, maar ook een dieper inzicht geven in ons bestaan en alles om ons heen tot in het Universum en doet u kennis op waarmee u op voorhand wilde fysische speculaties als ongeldig ziet. Iemand kan een complexe theorie vol met wiskundige afleidingen opstellen die zeer plausibel lijkt, maar als de wet der wetten er in geschonden wordt kan het verhaal direct naar prullenbak, net zoals elke variant van een perpetuum mobile gedoemd is te falen. Niet alleen kan het nooit extra energie leveren, het zal zelfs niet in staat zijn om zijn eigen beweging in stand te houden.

  Een fantastisch boek over de wet is ‘Energie en Entropie” van P.W. Atkins.
  Pas op als u op internet zoekt. Ik heb veel sites gezien (vaak religieuze) die denken iets van Entropie te begrijpen, maar de plank volledig mis slaan door beperkte kennis en onjuiste conclusies. Dus ga op zoek naar de basiskennis.

Comments are closed.