jahweh_1

Als kind van een rooms-katholieke vader heb ik de diverse christelijke instructies met de paplepel ingegoten gekregen.

Zondags naar de kerk, 1e communie. Allemaal zaken die je als gedoopt kind met echte peetooms en peettantes moet ondergaan.

Catechismusles op de middelbare school, die natuurlijk ook erg christelijk gezind was en je begon de dag natuurlijk met bidden.

Ik was nogal een nieuwsgierige lezer dus zodra ik de Bijbel een beetje kende werden er al snel vragen gesteld richting mijn omgeving over gods bedoelingen met ons.

Dat was het moment dat ik er al snel achter kwam dat mensen verschillende interpretaties hadden over het woord van god.

Dat vond ik erg vreemd, want hoe kon het woord van god verschillende interpretaties oproepen.

Ik las de bijbel nog eens en kwam inderdaad deze verschillende interpretaties tegen.

Mijn omgeving daarmee geconfronteerd, maar dit werd als zeer irriterend ervaren.

Ik moet zeggen dat die irritatie wederzijds was aangezien ik niet kon begrijpen dat die mensen totaal geen begrip konden opbrengen voor mijn queeste naar de “waarheid”.

De bijbel was dus onlogisch en zat vol tegenstrijdigheden.

Als je gelovigen vraagt naar deze tegenstrijdigheden dan wordt dat altijd als “niet in de context” of “vertaalfouten” etcetera uitgelegd.

Met andere woorden, ik ben niet in staat om deze conclusies te mogen trekken.

Ik denk dan altijd:

Wat geeft hun het recht om andere goden wel als afgoderij te beschouwen,?

Waarom  is er een soort van universele waarheid als het hun god betreft?

Ik als atheïst geloof nu eenmaal in maar 1 god minder dan zij.

Er zijn een hoop van deze tegenstellingen te vinden op evilbible.com

Dit wordt dan weer door christenen verworpen op sites als evolutie.eu

U begrijpt, dat heen en weer uiten van hoe iets te interpreteren levert niets op.

Sterker nog, er zijn zoveel vertalingen dat er altijd wel 1 te vinden is die zegt wat men wil horen.

Dat christenen hun boek als de ultieme waarheid beschouwen is in deze dus een probleem vanjewelste, aangezien deze waarheid buiten het morele gebied valt van intermenselijke relaties.

Er zijn duidelijke verschillen voor christenen tussen de normale empirische waarheden en dat wat in gods magische anti-empirische gebied ligt.

In gods wereld is blauw groen, kwaad goed en verkrachting liefde.

Moorden is bijvoorbeeld moreel fout, tenzij god het beveelt.

Ik heb dan ook zeer veel moeite met christenen die  aangeven dat zij in het woord van god geloven, maar in de bijbel alleen die zaken tot zich nemen waar zij zich comfortabel bij voelen.

Urenlang kunnen zij mij vervelen met hun versjes die ze tot in bittere details kunnen opnoemen, maar ze raken geïrriteerd als ik ze wijs op het feit dat dit maar meningen en/of aannames zijn en geen “ervaren” materiaal.

Zij verklaren dat ze rationele denkers zijn, maar schuwen de psychologische kant van het bestaan en hiermee de ontdekking van de ego.

Ik heb, als ter dood gewenste atheïst, best recht om een paar vragen te stellen aan mijn toekomstige beulen:

1.  Zijn mensen in staat om valse dingen te geloven?

2. Zijn mensen in staat om te moorden/sterven in de naam van valse waarheden?

3. Is religie u aangeleerd door menselijke interactie of heeft u goddelijke instraling gehad? Hoe komt u aan die kennis dus.

4. Bent u het met me eens dat er een financieel motief achter de kerk zit?

5. Waarom geloof ik niet wat u gelooft. Waarom spreekt god met jou en niet met mij?

6. Waarom zijn er vele religies?

7. Waarom zijn er zoveel contradicties in de bijbel?

8. Kun je zomaar de stukken in de bijbel kiezen die bij je passen?

9. Zijn er ook delen van de bijbel die je afkeurt?

10. Zou je ongelijk kunnen hebben?

56 REACTIES

 1. @beek [29]:
  ‘ratio’? wie is dat?

  Was geen onderdeel van de discussie, dus de inhoud is er dan ook niet relevant aan. Opmerkelijk dat je reageert met een niet-inhoudelijk bericht om te zeuren dat en zeker bericht geen inhoud heeft.

  Wanneer verander jij je pseudoniem eens? naar “dorpsgek” ofzo.

 2. @beek [27]:
  “waarmee liberty vooral een probleem heeft: de orthodoxie”

  Ah, u denkt onderscheid te kunnen maken?
  zie vraag 8!

  Het woord van god is niet voor interpretatie geschikt aangezien god onfeilbaar is. toch?
  Of neemt beek het ook niet zo nauw en is ook een hypocriete christen zoals de meesten.
  Geef nu eens antwoord op de vragen en ik zal u niet meer lastig vallen.

  beek [33] reageerde op deze reactie.

 3. Humor, Volgens mij kan je nooit argumenten uit het geloof halen, als zijnde bewezen dingen. Er wordt hier wanneer ik de reacties lees allemaal in de valkuil van het geloof getrapt. zier reactie 3. Je kan pas met het geloof argumenteren, wanneer je dezelfde uitgangs punten hanteert. En die bestaan in het geloof niet. Wanneer ik naar Kampen kijk zijn er 83 geloofsgemeenschappen, die klemen het juiste geloof en woord van god te hebben.
  Dus waar zijn we meebezig
  Er is maar een die het juiste geloof heeft en dat ben ik. Ik geloof in mij zelf.

 4. @beek [33]:
  Nee! stop, stop! alsjeblieft! M’n buik doet zo’n pijn! ik smeek je! M’n buik! Heb genade o lieve beek!

 5. @beek [33]:
  “Liberty vindt de bijbel allemaal quatsch?”
  Nee hoor, integendeel.
  Het is alleen niet het woord van god, maar van goden.
  Vandaar ook dat “god” in de bijbel een klein beetje last heeft van MPS.
  Het nieuwe testament heeft NIETS te maken met het oude testament.
  Het oude testament is een samenraapseltje van overleveringen uit oudere tijden.
  Ooit gehoord van het Gilgamesjepos?
  Zo zijn er meerdere verhalen die uit Sumerië hun weg hebben weten te vinden naar het akkadische schrift en later naar het hebreeuws.
  Het nieuwe testament is een briljant stukje Romeins vernuft om de christelijke terroristen in te lijven.
  Heb uw god (Ceasar) lief!

  En dat is precies waarom ik ageer tegen deze onzin.
  Het meeste is namelijk bedoeld om mensen te onderwerpen aan god (Ceasar, de staat).
  Realiteit is ondergeschikt aan het zogenaamde hogere bewustzijn waar gods moraal geld.
  We are not worthy!
  beek [37] reageerde op deze reactie.

 6. @Liberty 5-3000 [36]:

  Geschreven om de mensen te onderwerpen aan de staat, aldus Liberty.
  Wat gek dat de gelovigen dat er helemaal niet in lezen. In geen enkele wordt gedoopt in de naam van de staat.
  Liberty doet aan inlegkunde en gaatdaarna tot veroordelen over.
  Hij beweert ook maar wat, en wat hij beweert is ook gewoon maar zijn geloof.

 7. Bovendien zijn al die martelaren uit de eerste 3 eeuwen kennelijk allemaal gemarteld en gedood omdat zij de staat zo gehoorzaam waren, aldus liberty’s interpretatie.
  En werden de christenen in de USSR vervolgd omdat zij zo pro-staat waren.
  LIberty kan wel met alternatieve verklaringen komen, maar wie zegt dat hij daarmee gelijk heeft?
  Waar teksten toch duidelijk zijn en voor zichzelf spreken; zeker die van het NT: het boek Handelingen leest als authentiek verslag van de belevenissen van Paulus. Daar Ceasar willen invoeren leidt tot zwaar gekunstelde tekstuitleg.

 8. “LIberty kan wel met alternatieve verklaringen komen, maar wie zegt dat hij daarmee gelijk heeft?”

  Met het enige verschil dat ik niet de waarheid in pacht denk te hebben in deze materie.
  Ik praat liever over zaken die WEL bekend zijn.

  Wat wel bekend is:

  1. Oude testament bestaat uit overleveringen voor “de zondvloed”.
  Deze overleveringen gaan over goden (pluriform) en niet 1 god. Dat is er later van gemaakt. Door wie? Meningen over verdeeld.
  Deze overleveringen komen van origine uit sumerië, de bakermat van onze beschaving.
  In deze overleveringen staat verteld dat “goden” uit de hemel neerdaalden en ons in hun evenbeeld hebben geschapen.
  Deze overleveringen zijn bekend bij veel oude volken, niets nieuws hier dus.

  2. Nieuwe testament staat in dienst van de Romeinse overheersers, waarbij de belangrijkste apostels niet voorkomen in het Nieuwe testament aangezien dit niet in het straatje paste van diezelfde Romeinse overheersers.
  Dit zijn dan vooral de apostels van Maria Magdalena en Judas.
  De Jezus uit de evangeliën predikt gehoorzaamheid aan het gezag, betaling van belastingen, niets dus om Jezus voor op te hangen lijkt me.
  Het verraad is dan ook niet van Judas, maar van Paulus
  Maria Magdalena was voorbestemd om de Jezus op te volgen, niet Paulus.
  Paulus heeft Jezus nooit gekend, was Romeins staatsburger en hij was degene die onderdanigheid predikte aan het Romeins gezag.
  Hij drukte mensen op het hart om hun belastingen te betalen.
  Jezus was een gnostici en een Boeddhist.
  Paulus was waarschijnlijk een Romeins spion met als doel het vroege christendom onschadelijk te maken.
  Waar u denkt de leer van Jezus te volgen, volgt u eigenlijk de leer van Paulus/ Ceasar/ Staat.
  beek [40] reageerde op deze reactie.

 9. @Liberty 5-3000 [39]:

  Kortom: Liberty komt met een ander geloof aanzetten, en verdraait de geschriften.
  Tamelijk willekeurig natuurlijk. En zeker niet volgens de geschriften.
  Overigens is iemand ‘gnosticus’. Bij zo’n elementaire fout vraag ik mij af of liberty zich werkelijk verdiept heeft.
  Ik heb ooit gnostische geschriften gelezen. Ze overtuigen zeker niet: overal proeft men de poging de waarheid te verdraaien.

  Liberty 5-3000 [41] reageerde op deze reactie.

 10. @beek [40]:
  “Overigens is iemand ‘gnosticus’. “
  Ach, als u valt over kleinigheden dan weet ik in ieder geval genoeg over uw capaciteiten als geloofsprediker.
  Ik mag de geschriften volgens u verdraaien, dat mag u denken.
  Ik ben in ieder geval niet zo hypocriet dat ik veins om een goed christen te zijn, maar alleen die gedeeltes pak uit de bijbel die mij aanstaan.
  Als u een echt goed volgeling van de bijbel bent, dan bent u al in overtreding door hier te lezen en uw onzin neer te plempen.
  U had allang onze huizen moeten plat branden en onze vrouwen moeten verkrachten. exodus 32:27
  Dat was namelijk toch het woord van God?
  Of mag u zomaar ervoor kiezen om dit niet te doen?
  Gods woord is niet voor interpretatie vatbaar.
  Dat maakt u dan net zo’n ongelovige hypocriet!

  beek [42] reageerde op deze reactie.

 11. @Liberty 5-3000 [41]:

  Als iemand beweert dat Jezus een gnostici was, kan alleen daaruit al worden geconcludeerd dat Liberty zich niet noemenswaardig heeft verdiept in de gnostiek; want wie er over heeft gelezen maakt niet herhaaldelijk zo’n onnozele fout.

  Merkwaardig, het niet verkrachten van vrouwen en het niet platbranden van huizen, maken de kerkgangers tot hypocriet, aldus deze LIberty die de bijbel duidelijk niet heeft begrepen.
  Het NT roept overigens nergens op tot dergelijke daden, en de kerk heeft toch werkelijk het NT als basis en bron.

  Liberty 5-3000 [43] reageerde op deze reactie.

 12. @beek [42]:
  Het is u die onzin praat beek.
  U weet helemaal niets over wat ik wel of niet weet.
  U maakt aannames.
  Wat ik vertel is algemeen bekend voor mensen die zich wel hebben verdiept in alles wat religie met zich mee brengt.
  Wat u hier tegenover zet zijn geen antwoorden, maar uitwijkingen.
  Zoals u altijd placht te doen.

  Het oude testament ter zijde leggen maakt u wel degelijk hypocriet.
  Voor Christenen die letterlijk het woord van god leven kan ik nog wel enigszins begrip op brengen (weinig dat dan weer wel).
  Voor christenen die denken stukken te gebruiken voor hun eigen gemoedsrust en andere stukken die te gewelddadig zijn niet kan ik alleen maar de grootste afkeer hebben.
  Wie zegt dat dat mag? de kerk? Een hol concept voor een paar individuen die zich als parasieten aan u laven?
  Natuurlijk zeggen ze zich te beroepen op het Nieuwe testament.
  Dat oude testament komt tegenwoordig niet meer zo goed uit, net zoals het hellevuur.
  Valt een beetje moeilijk te verkopen in 2009.

  Ratio [47] reageerde op deze reactie.

 13. Niet te geloven hoe zo’n Liberty aan het leuteren is.
  Nu heeft hij de grootste minachting voor christenen die geweld zoals in het OT voorkomt, niet wensen te gebruiken.
  Daar komt bij dat het door Liberty aangehaalde Exodus duidelijk slaat op de situatie toen en daar.
  N e r g e n s in de bijbelse geschriften blijkt dat dergelijke acties als een algemene oproep aan de gelovigen dienen te worden beschouwd.

  De kerk beroept zich wel degelijk op het Nieuwe Testament. liberty. Dat is gewoon een feit. Zonder Christus was er geen kerk.
  Echter, we leren dat in Hem het hele OT vervuld is geworden, en dat met Hem een nieuw verbond is begonnen: een nieuw verbond dat ook voor gelovigen uit de heidenen mocht gelden.

  IIS [45] reageerde op deze reactie.

 14. @beek [44]:

  Bijbel dit en bijbel dat, Mickey Mouse en Donald Duck verhalen zijn het. Waarom probeer je toch mensen steeds te overtuigen dat dit jengelende geloof het helemaal is en als je toch geen directe antwoorden geeft op vragen wat zoek je hier dan? Ze moeten je het gristen-strijkijzer noemen….Heb je niks anders te doen dan constant hier je gelijk willen halen. Zoek een gereformeerde site op en leef je daar lekker uit!
  beek [46] reageerde op deze reactie.
  Ratio [47] reageerde op deze reactie.

 15. @IIS [45]:

  Discussies over het geloof zijn zinloos: dat heb ik eerder op deze site al kunnen vaststellen (voor zover mij bekend natuurlijk).
  Daarom beperk ik mij tot het meedelen van rechtzettingen en eigen opvattingen.
  Overigens begon Liberty over de bijbel, NIET IK.

  En volgens mij zit van alles hier z’n gelijk te halen, niet in het minst ene IIS.

  Liberty 5-3000 [48] reageerde op deze reactie.

 16. @Liberty 5-3000 [43]: @IIS [45]:
  Doe geen moeite om met beek te redeneren. Je ziet dat als dit mannetje in een hoek gedreven wordt, en zelfs daarvoor al, mensen in diskrediet probeert te brengen door initiatie van argumentum ad hominem. Hij maakt ook zijn eigen waarheden. Zoals vrijwel iedere religioot interpreteert hij alles, dus niet alleen bijbelse geschriften, zoals dat hem toevallig het beste uitkomt. Natuurlijk is hij zo hypocriet om als iemand anders dit doet er meteen bovenop te zitten. Waarschijnlijk in dit bericht wat ik nu typ ook. Je zult zien dat ik zo dadelijk een of andere achterlijke reactie krijg waarin hij iets onzinnigs gaat zeggen over mijn pseudoniem en hoe hypocriet ik ben omdat ik “ZELF nu ad hominem argumenten gebruik”, terwijl ik toch duidelijk heb getypt “de initiatie van argumentum ad hominem” en het niet eens argumenten in een discussie zijn. Zoals altijd.

  Ik snap niet van de beheerders van deze site dat de oppertrol beek niet gebanned is. Waarschijnlijk komt nu in beek’s reactie hoe on-libertarisch ik wel niet ben door voorgaande opmerking, weer eens bewijzend dat hij nog steeds het libertarisme niet snapt, ondanks zijn jarenlange aanwezigheid op een libertarisch forum, weer eens zijn inherent religieuze domheid en kleingeestigheid laat zien.

  Ik heb nu zekere mogelijkheden aangemerkt van hoe beek zou kunnen reageren. Echter, een religioot zijnde, zal hij vast weer betekenisloze bullshit tussen de regels door verzinnen, en deze als de waarheid verklaren.

  Discussie met achterlijke zwakzinnige religieuze hypocriete kleingeestige trollende idioten als beek is zinloos, en gezien hij niet gebanned zal worden omdat de beheerders van deze website bang zijn dat de website in diskrediet zal komen omdat mensen zullen denken dat “ze iedereen met een afwijkende mening bannen” (Who gives a fuck what people think, especially if they are narrow-minded morons?), stel ik voor dat we hem vanaf nu gewoon negeren.

 17. @beek [46]:
  Dat klopt.
  Ik begon hier over de Bijbel en ik wacht nog steeds op antwoord op mijn 10 vragen.
  DE reden dat religie er steeds bij wordt gehaald is heel logisch.
  We kunnen niet blijven zagen aan de takken van de boom van collectivisme.
  De wortels van collectivisme vinden we namelijk in het morele onderscheid maken tussen het lichaam (realiteit, zintuigen, individuen en andere corporele manifestaties) en ziel (andere dimensie, god, staat, volk en andere holle concepten).
  De parasieten verschuilen zich achter deze concepten. Zolang wij als maatschappij niet door hebben dat wij dagelijks onderworpen worden aan deze concepten zal er geen verandering in vrijheid optreden.
  Mensen GELOVEN namelijk dat socialisme, religie, politie, leger etc moreel goed zijn en niet voor onderzoeking vatbaar zijn, want wij zijn maar simpele individuen die het grote belang niet kunnen bevatten.
  Voelt u de overeenkomsten?

  “N e r g e n s in de bijbelse geschriften blijkt dat dergelijke acties als een algemene oproep aan de gelovigen dienen te worden beschouwd.

  weer zo’n mooie interpretatie. Het woord van god staat in gebiedende wijze, men kiest ervoor om dit niet in te zien.
  Zie mijn vragen!
  Dus beek, kom maar op met de antwoorden op de 10 vragen ipv de boodschapper aan te vallen.

 18. “De kerk beroept zich wel degelijk op het Nieuwe Testament. liberty. Dat is gewoon een feit. Zonder Christus was er geen kerk.
  Echter, we leren dat in Hem het hele OT vervuld is geworden, en dat met Hem een nieuw verbond is begonnen: een nieuw verbond dat ook voor gelovigen uit de heidenen mocht gelden.”

  Dat zou ik als Romeinse overheerser ook doen.
  Vanaf nu het pad van Paulus (NT) volgen! Obey thy Masters!
  Het is zo duidelijk voor een ieder die ook maar enige studie naar het christelijke geloof heeft gedaan.
  Misschien maar eens wat buiten de kerkpropanda lezen?
  Het valt u niet op dat het NT doospekt is met slavenmoraal?
  Keer de andere wang toe etc, terwijl de god uit het OT een behoorlijke agressieve god was?
  Dat konden de Romeinen natuurlijk niet gebruiken.
  sheeple, dat was wat ze nodig hadden, vandaar dat het NT heel wat vriendelijker en onderdaniger is.

  “Echter, we leren dat in Hem het hele OT vervuld is geworden, en dat met Hem een nieuw verbond is begonnen”

  Wie is Hem? Niet Christus in ieder geval. Ook niet de god uit het oude testament.
  Wie dan wel?
  beek [51] reageerde op deze reactie.

 19. religie werkt via hetzelfde principe als de staat. Ze hebben een boek waar in staat wie waarom gestraft mag worden. Dat straffen gebeurt in naam van een hoger iets dat je niet op kunt bellen om te vragen of het allemaal klopt. De regels zijn inconsistent, zodat iedereen altijd schuldig is en verlossing verkocht kan worden.
  De staat heeft nu ook de oerzonde uitgevonden:co2 sinner. Adem je? Dan ben je schuldig aan global warming. Je kunt je aflaat in den haag kopen.
  Ook rechters en priesters onderscheiden zich met grote petten, mijters, of togas, want als je je boven de mensen stelt en beweert dat je meer mag dan zij, moet iets in de realiteit aantonen dat e verschillend ben. Mensen die pappa als sinterklas verkleed zagen als kind, zijn daar al aan gewend. Zet een gewone man een mijter op en hij kan honderden jaren oud worden en kadootjes uit het niets toveren.

  beek [52] reageerde op deze reactie.

 20. @Liberty 5-3000 [49]:

  Het pad van Paulus was de Romeinen juist behoorlijk onwelgevallig. Die vervolgde christenen weigerden immers te buigen voor de keizer als godheid.
  Verder blijkt reageren verspilde moeite: die Liberty doet aan kromme interpretaties (b.v. dat ik de boodschapper aanval. Welke boodschapper? Er is geen sprake van een boodschap, maar van iemands beperkte inzicht).
  Denk ook aan die zogenaamde gebiedende wijs die hij meent te ontwaren bij Exodus: alsof daar uit blijkt dat hiet sprake is van een algemene oproep aan de gelovigen.
  En dat geloof moet worden aangevallen, omdat daarmee ‘het’ collectivisme bestreden kan worden, getuigt m.i. van een zeer beperkt wereldbeeld.

  Dan krijgt men redenaties als ‘het geloof is fascistisch’, ‘jij bent gelovig, dus jij bent fascistisch’.
  Tegen zoveel oogkleppen en pure onwil valt niet te redeneren.

  Liberty 5-3000 [53] reageerde op deze reactie.

 21. @pcrs [50]:

  Dat geloof door overheden seculier wordt gekopieerd, betekent niet dat het geloof zelf fout zit.
  Rolex wordt ook nagemaakt. Dat is geen bewijs dat Rolex een waardeloos horloge is. Integendeel.

 22. @beek [51]:
  “Tegen zoveel oogkleppen en pure onwil valt niet te redeneren.”
  Feit 1: Paulus WAS een romein, daarna is hij tot het christendom bekeerd (meningen over verdeeld)
  Feit 2: De 1e Christenen moesten niets van Paulus hebben.

  NT is merendeel gebaseerd op de leer van Paulus.

  Het NT was de Romeinen zo welgevallig dat ze het als hun godsdienst implementeerden.

  “Verder blijkt reageren verspilde moeite: die Liberty doet aan kromme interpretaties (b.v. dat ik de boodschapper aanval. Welke boodschapper? Er is geen sprake van een boodschap, maar van iemands beperkte inzicht).”

  Prima. Doe dan ook geen moeite meer überhaupt om te reageren op stukjes hier.
  Wij schijnen naar uw maatstaven namelijk allemaal zeer beperkt van inzicht te zijn.
  We are not worthy.

 23. Mensen, religies zijn niet meer dan filosofien en de daaruit voortvloeiende benodigde handelingen en rituelen. Als de profeten hebben bestaan en als we geloven wat ze hebben verkondigd, dan leidt dit maar tot één conclusie namelijk: God is persoonlijk. God is dus net zo verschillend als dat er mensen bestaan. Natuurlijk komt de kerk met allerlei onzinnige verhalen want dat hebben ze altijd gedaan. Het verschil zit hem daarin dat vroeger men niet geschoold was of moeilijk voor zichzelf kon denken. Tegenwoordig is dat gelukkig minder. Religies hebben niet de eeuwigheid, net zoals de religies die er voor waren nu ook verdwenen zijn. Er zijn steeds minder gelovigen. Men trekt de verhalen steeds vaker en meer in twijfel. Eindelijk zullen we maar zeggen. Want dat religies niet van God afkomstig zijn, dat mag duidelijk zijn. Almachtig is Hij, maar niet machtig genoeg om zijn mensheid te leiden. Alwijs is Hij..alleen dat blijkt nergens uit (een hoop profeten gestuurd zonder enig resultaat behalve oorlogen). Als ik in zo’n God moet geloven, dan geloof ik liever in mijn God. Mijn God is een God dat noch goed noch slecht is, noch wijs noch achterlijk. Hij is die hij is. Ik hoef niets te doen voor mijn God behalve het leven leven, mijn leven, mijn keuzes en niet die van een profeet of God. We hebben niet voor niets een vrije wil en juist deze vrije wil proberen religies aan banden te leggen….niet goddelijk inderdaad!

 24. Jezus Christus is niet gekomen om de politiek een handje te helpen, maar om ons allemaal uit de hel te houden.
  Al dat commentaar van mensen die precies weten wat christenen wel en niet moeten doen: doe het zelf!

 25. Jezus Christus is gekomen om de profetien uit het OT in vervulling te laten gaan. Hij is voor onze zonden aan het kruis gegaan en is weer opgestaan uit de dood. Hiermee heeft Jezus Christus de Dood overwonnen.

  Ook wij, die in zonde leven (iedereen is een zondaar, niemand uitgezonderd) mogen een nieuw leven ontvangen door de genade van God een daarmee deel hebben aan eeuwig leven.

  Het kost je helemaal geen cent. Het kost je 2 minuten van je tijd, maar het zal je leven voor altijd veranderen. Bid en vraag vergeving voor je zonden. Erken Jezus Christus als jouw Verlosser en je zal eeuwig leven ontvangen.

  Het hellevuur bestaat wel degelijk. Indien je geen keuze voor God maakt, zal je voor eewig verdoemd zijn. God wilt dit niet en heeft ons daarom deze manier gegeven zodat wij toch gered mogen worden en eeuwig bij Hem mogen zijn. God houdt namelijk van ons allemaal. Jood, Moslim, Christen, Atheist, Homo, Nazi, Moordenaar, Dief, Verkrachter en ga zo maar door. God houdt van iedereen. Hij houdt alleen niet van de zonden die wij doen. Maar door vergeving te vragen worden onze zonden vergeven en worden wij schoon gewassen en worden wij witter dan wit.

  Even een antwoord op wat geloof is.

  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. .

  Dit staat in Hebreeen 11:1.

Comments are closed.