Armoedebestrijding, ouderenzorg en gehandicaptenzorg is een van de grootste redenen waarom mensen vinden dat er een overheid moet blijven bestaan.

Ik beweer hierbij dat het zonder overheid een stuk humaner, ethischer, moreler zou gebeuren en de meesten van u zouden participeren zonder dat u gedwongen wordt.

Raar? In een kleine 20 minuten denkt u er vast anders over. Bekijk onderstaand filmpje!

[HTML1]

87 REACTIES

 1. @beek [29]: Die geestellijke strijd, bedoelt u daarmee misschien ook de kruistochten?

  In wezen hoort ieder geloof wars te zijn van aanzetten tot geweld en haat, de pure islam wordt ook zo geinterpreteerd. Het vervelende is alleen dat het een ieder vrijstaat een boek te lezen en op zijn eigen manier te interpreteren.

  Mohammed doet zichzelf ook niet voor als zijnde de zoon van god. Er wordt duidellijk gesproken over de profeet mohammed niet de zoon van allah.!!

  Maar het zal wel aan mij liggen als ik denk dat zodra het goed is het in uw ogen direct voortvloeit uit het boek en de geest en zodra het niet goed is is het waarschijnlijk de schuld van de duivel. Bedenk wel als de heer ons naar zijn evenbeeld heeft geschapen en almachtig is dan heeft hij weet gehad van de opkomst van de islam. Dat hij dit niet heeft voorkomen kan niet anders betekenen dan dat hij de islam ook een warm hart toedraagd.

  beek [33] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [35] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [37] reageerde op deze reactie.

 2. @flap [32]: Of sterker nog, de Koran stelt dat de term islam afkomstig is van God zelf:

  “Heden heb ik uw religie voor u vervolmaakt, en Mijn gunst aan u voltooid, en Ik heb de islam voor u als religie gekozen”. (Soera De Tafel 3)

  Uit Wikipedia:
  Het Arabische woord islam betekent “onderwerping” of “overgave” aan de wil van de enige, echte God. Iemand die dit doet wordt een ‘moslim’ genoemd. Het woord moslim betekent ‘gehoorzaam aan God’. Door buitenstaanders worden zij ook wel islamieten en soms ook wel mohammedanen genoemd, maar deze laatste benaming suggereert dat zij volgelingen zijn van Mohammed in plaats van God, iets dat iedere moslim zeer beslist zal afwijzen.

  Het blijft dus allemaal een kwestie van interpretatie van teksten uit boeken. Bewijsmateriaal blijft helaas achter…

 3. @beek [33]: Dus vanuit west europa naar het beloofde land trekken om daar barbaren te gaan afslachten is een daad van zelfverdediging? hmm.. klinkt als iets wat G. W. Bush gezegd zou kunnen hebben. O nee dat heeft hij al gedaan dat was immers zijn rechtvaardiging van een oorlog in irak en afganistan.

  Toch jammer dat u wel heel goed kunt verhalen uit een bijbel maar dat het er zo diep inzit dat u uw eigen ideen dus niet heeft kunnen vormen.

  beek [38] reageerde op deze reactie.

 4. @flap [32]: @beek [33]: De lezingen over de kruistochten zijn verdeeld, bemoeilijkt doordat de geschiedenis altijd wordt geschreven door de overwinnaars, waarbij de waarheid niet altijd even relevant is.

  Maar beek’s lezing is momenteel de gangbare. Hoewel het niet altijd alleen maar verdediging geweest zal zijn. De handelwijze van Moeder Theresa spreekt wat dat betreft boekdelen.

  Maar nu al, terwijl mensen die het meegemaakt hebben en de feiten kennen nog leven wordt de geschiedschrijving rond de tweede wereldoorlog al verkracht. Dus wat valt er met zekerheid te zeggen over de kruistochten? Anders dan dat de burger via belastingen gedwongen werd de lasten van de strijd te dragen? Richard Lionheart was berucht in die dagen…

 5. @beek [38]: Ja ik zou ook kritiek gelijk afdoen als ridiculisering. En onbekendheid met de kruistochten? ja welzeker. zoals door een ander al reeds is aangegeven gebeurd de geschiedschrijving altijd vanuit het oogpunt van de overwinnaar. Aangezien ik daar niet bij was moet ik me beroepen op dat wat ik geleerd heb, daar zullen gerust fouten inzitten dat ontken ik ook niet. Maar mocht u het genoegen hebben gehad er WEL bij geweest te zijn dan had ik alsnog graag uw ooggetuigeverslag gelezen.

  Paul Martens [41] reageerde op deze reactie.

 6. Leuk, geschiedenisles en het geloof…G E L O O F…geloof en ik wijs u de weg..Kom bij mijn clubje zo niet DAN???? Vul de dingen maar in die er dan zullen gebeuren. Ik geloof dat libertariers te tolerant zijn ten aanzien van het geloof en ze geloven dat een vrije wereld naast het o zo tolerante geloof mogelijk is.

  Eerst moet de hel echt losbreken eer het geloof daar heen gaat waar het werkelijk thuis hoort, namelijk in de hobbykamer van tante Truus en ome Sjakie…

 7. @beek [38]: @flap [39]: Waarbij ik Beek even in herinnering wil brengen:

  Topic over Haatzaaien onderstaande reactie 47, enkele dagen geleden, waarin (eindelijk) werd toegegeven dat Beek’s fanatieke uitleg over de bijbel gebaseerd is op een “aanvaarden” en het daardoor gemakkelijker andere zaken als “echt” te aanvaarden. Dus iemand’s interpretatie van een boek kan en mag niet opgelegd worden aan een ander en is derhalve nutteloos in een discussie als deze. Het gaat namelijk NIET over bewezen feiten, maar over wat iemand van een tekst vindt.
  Ik weet wat je bedoelt.
  Want ik heb een tijd geloofd dat ‘God’ niet bestond.
  De gevolgen daarvan vond ik echter letterlijk verpletterend.
  Te veel om hier te benoemen.
  Maar het drong zich aan mij op als een leven in een platte doos, met een stevig deksel erop (qua gemoedstoestand).
  Het aanvaarden van God heb ik werkelijk ervaren als een oplichten van dat deksel.
  Als een ruimte-gevende-ervaring.
  Eenmaal deze propositie aanvaard hebbend, blijk je het leven ook gemakkelijker vanuit een ‘hoger’, ‘Archimedische punkt’ te kunnen beschouwen.
  Die idee geeft ook ‘ruimte’ aan je belevingswereld en de gedachten erover.
  ‘Met het zicht op de eeuwigheid, wordt alles relatief’, zei men vroeger.
  Ik ben mij ervan bewust dat ik die gedachten niet overtuigend genoeg kan overbrengen of weergeven.
  Maar in de bijbel herken ik zo’n zelfde gemoedstoestand wel.
  Daarbij zie ik de beschreven gebeurtenissen als louter journalistieke verslagen.
  Als er sprake is van zielstoestanden, is dat ook duidelijk in de context aangegeven.
  Het fraaiste toonbeeld van een nuchter journalistiek verslag, vind ik ‘De Handelingen der Apostelen’.

  En wie eenmaal deze gebeurtenissen heeft aanvaard als ‘echt’, aanvaardt daarna toch ook gemakkelijker al die andere beschreven gebeurtenissen.
  Zo gaat dat dan.

  beek [42] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [59] reageerde op deze reactie.

 8. @Paul Martens [41]:

  Goed.
  Dat is dus voor het laatst dat ik iets persoonlijks zal schrijven.
  Want het wordt hier door Martens, die o zo ‘welwillend’ scheen (!), gewoon op een valse manier tegen je gebruikt.

  Alles wat ik in deze draad schreef, is gewoon feitelijk van aard.

  De valse methode van Martens:

  – Wat hij toen welwillend scheen te ontvangen, vertaalt hij nu als ‘fanatieke uitleg’.
  – Wat verder een volstrekt zinloze opmerking is in deze draad, aangezien ik hier gewoon feiten noem van de geschiedenis der kerk. Een atheist kan dezelfde feiten noemen.
  – Dan begint Martens over het niet mogen ‘opleggen’ van iets dat men aanvaard heeft. Wat ook al een valse voorstelling van zaken is. Ik leg hier namelijk niks op, ik benoem gewoon feitelijkheden.
  – Dan concludeert Martens dat, dat wat hij hier volkomen onterecht naar voren schuift, niet gebruikt mag worden in deze discussie.
  Nee die is fraai, eerst de zaken vals voorstellen, en dan zeggen dat het ‘ hier niet hoort’.

  Helaas, een erg persoonlijk woord wordt door Martens misbruikt.
  Het is verraderlijk gedrag.
  En verachtelijk.

  Paul Martens [44] reageerde op deze reactie.

 9. Wat was het onderwerp ook alweer? 😉

  @Liberty 5-3000 [24]: (En de rest die hier over het Christendom praat)

  Pas op, het christendom is groot. Vergeet niet dat het byzantische rijk (latere oost romeinse reik) ook geforceerd orthodox! christelijk was. Het waren de Katholieken (en dus de koningen, keizers, vorsten, etc) die een hoop schade en achteruitgang hebben veroorzaakt. Over de Moslims weet ik niet veel van die tijd, alleen dat ze een hoop schade hebben aangericht.

  @beek [11]:
  “Armenzorg, ziekenzorg en gehancicaptenzorg werden vooral door de kerk in het leven geroepen.
  Pre-christelijke beschavingen, of niet-christelijke beschavingen hadden niet zoveel met dat soort zaken.”

  Er zijn zat theorien die beweren dat zelfs de Egyptenaren een sociaal vangnet hadden. Daarnaast is het zover ik weet nog niet eerder voorgekomen in de geschiedenis dat de mensen (en daar bedoel ik niet die nobelen in het oude Griekenland of de rijken in het Romeinse republiek) het daadwerkelijk voor het zeggen hadden. Zoals er in het filmpje al wordt aangegeven is verzorging van de zwakkeren tot bepaalde grensen over het algemeen de wil van de bevolking.

  Wat kan ik daaruit halen? Als je mensen de kans en de middelen geeft om het juiste te doen zal je dat ook zien en daar is absoluut geen invloed van welke kerk dan ook voor nodig.

 10. @beek [42]: Vind je het niet een beetje raar om zo te reageren? Je schrijft het zelf nota bene op een openbare website. Denk je dat alleen ík dat lees?

  Daarbij verweet je in een ander draadje TerriërBram dat JIJ wél een geheugen hebt. Schijnbaar vergeet je dat geheugen snel en/of selectief.

  Daarbij dacht ik dat je eindelijk eens puur inhoudelijk zou gaan schrijven na bovengenoemde reactie. Gebaseerd op feiten. Maar nee, weer dat gescherm met de bijbel. Citaten van Genesis in het topic over “werk en relax”. Dat zijn geen feitelijkheden, dat is niet-bewezen uit een heel oud boek gehaald, zonder bewijs.

  Maar je mag mij van alles verwijten, hoor. Ik had deze reactie natuurlijk verwacht. Mij raakt de waarheid niet. Jou wel?

  beek [45] reageerde op deze reactie.

 11. @beek [45]: Ach Beek, noem me wat je wilt. Als ik onbetrouwbaar ben door het gebruik van openbare feiten, zul jij vast betrouwbaarder zijn door het gebruiken van (en citeren uit) hét marketingverzinsel aller tijden.

  Ik zit nét uit te leggen waarom ik toen je reactie respecteerde en daaruit volgde een inhoudelijke discussie die niet op jouw geloof (en denk eens even na over de 2 woorden “jouw” en “geloof”) was gebaseerd.
  Een dagje later laat jouw geheugen je in de steek en begint het weer van voren af aan. Ben je er nu nog niet achter, dat de meesten (dat is dus het grootste deel, net als in de door jou aanbeden democratie het deel zou zijn dat het voor het zeggen schijnt te moeten hebben) helemaal niets hebben met je verwijzingen naar het geloof? Lees dan de commentaren van de laatste maanden nog eens door op al jouw reacties.

  Waarom schrijf je niet op een christelijk forum? Daar krijg je veel meer gehoor aan jouw zijde, denk ik. Dit is een website waar mensen kunnen lezen en reageren die (op zijn minst) een interesse hebben in een vorm van vrij denken. Niet in dogma’s.

  flap [47] reageerde op deze reactie.
  beek [50] reageerde op deze reactie.

 12. @Paul Martens [46]: Je mist het punt van het evangelie, dat is iets wat uitgedragen moet worden. (staat ook in 1 van die boeken) en wat is nu een betere plaats dan een site waar de vrijheid van meningsuiting centraal staat.

  Als je maar vaak genoeg iets roept luistert er vanzelf iemand en dan is het doel bereikt.

  Ik voor mezelf ben van mening dat geloof de samenleving weinig meer heeft gebracht dan moord roof en verkrachting in de naam van een god.

  Geloven in een god is voorbehouden aan mensen die het nog niet aandurven om inzichzelf te geloven.

  Paul Martens [48] reageerde op deze reactie.

 13. @flap [47]: 200% mee eens!!!

  Dat iemand iets positiefs haalt uit een geloof, prima. Maar doe dat dan gewoon in je eigen huiselijke kring of gezamenlijk in een kerkgebouw of wat voor een ruimte dan ook. Ik ben ook helemaal niet tegen welk geloof dan ook, alleen voor mij is het ook uitsluitend geschikt voor mensen die bang zijn om als zelfstandig denkend mens te leven.

  Waar ik me aan stoor is, dat een hobby als geloof zo’n impact moet hebben in een maatschappij. Politieke partijen die vanuit een religie regeren, verplichte feestdagen omdat dit in een boekje staat. Juist omdat het bestaan van god rationeel niet aan te tonen is. Sterker nog, het niet-bestaan is juist wél aan te tonen. Hoe kan het dan dat aan deze onwaarheid zoveel vast hangt en dit zo’n impact moet hebben op de meerderheid die niet in dat concept gelooft? Ja, ik weet de antwoorden op mijn eigen vragen wel, maar ik snap niet dat mensen zich niet gewoon aan feiten, ratio, bewijslast e.d. kunnen (willen?) houden.

  flap [49] reageerde op deze reactie.

 14. @Paul Martens [48]: Het bestaan van een god laat ik opportunist als ik ben graag in het midden (zit ik altijd goed 😉 ) maar goed ik denk dat het vooral belangrijk is om zulke discussies tegemoet te treden als het moet maar dan wel met argumenten, dan is het vaak zomaar over. Als het werkt in het echt met jehova’s dan zie ik niet in waarom het hier niet zou kunnen werken.

  Iemand kan wel hondert keer zeggen dat de aarde plat is maar zolang ik de rand niet heb gezien is het maar een mening en dient dus ook als zodanig behandeld te worden. Met respect en een glimlach.

 15. @Paul Martens [46]:

  Dit is een website waar regelmatig onjuistheden worden verspreid als het om het geloof gaat.
  En waar zeer onterechte inschattingen worden gemaakt, zoals hieronder ook weer blijkt, als flappie meent dat het geloof staat voor verkrachting roof en moord. En Martens is het daar dan 200% mee eens. Wat een onbenul.
  En DAT op een site die beweert van feiten te houden.
  Ik corrigeer dat, en zelfs vaker niet dan wel.

  In deze draad noem ik feitelijkheden.
  Maar Martens vervalt tot laagheid.
  Zoals ik vaker opmerk: sommige met moraliteiten zwaaiende libertariers, gaan zelf net zo gemakkelijk over tot lage methodes.

  Liberty 5-3000 [51] reageerde op deze reactie.
  Ratio [52] reageerde op deze reactie.

 16. @beek [50]:
  Feitelijkheden?
  Laat me niet lachen man.
  Voor iemand die van het christendom houdt, weet je erg weinig van het ontstaan ervan af.
  Verder dan wat kerkindoctrinatie en schoolboekgeschiedenis kom je niet.
  Om alvast een klein tipje van de sluier te lichten is de god waar jij in gelooft niet de god van jezus.
  Hoogstwaarschijnlijk, want ik was er zelf niet bij maar de meeste “bewijzen” wijzen daarnaar, was Jezus een gnostici en had zijn leer uit India (Boeddhisme).
  De kerk waar jij in gelooft is de kerk van Constantijn die het Christendom heeft gekaapt voor zijn eigen machtsspelletjes.
  ai.

  beek [55] reageerde op deze reactie.

 17. @beek [50]:
  Je probeert je mening gewicht te geven door het “feitelijkheden” te noemen. Dat is wel erg makkelijk.

  1+1=3, en dat is een feit!

  Kijk, ik heb zojuist een feitelijkheid genoemd. En het is een feitelijkheid omdat ik het zeg want ik heb het gelezen in een aloud boek.

  Dat is hoe jouw “feitelijkheden” bij mij en volgens mij ook bij veel anderen overkomen. Gewoon wat onzin verklaren die je in een een oud boek hebt gelezen en het dan feitelijkheden noemen en daarmee jezelf krediet proberen te geven. Rationaliteit en empirische feiten is iets voor kleingeestige en domme mensen die niet tegen de waarheid kunnen.
  beek [55] reageerde op deze reactie.

 18. @Imre [53]:
  “Stefan zit weer eens fout.”

  Waarom zit hij fout?
  Leg dat eens uit.
  Duidelijk empirische morele waarden definiëren!
  Er is nog nooit een bewijs geweest in de historie dat Democratie regulerend werkt.

  Wat jij hierboven zegt is puur een mening, geen moreel feit, dus een valse aanname.
  Indien jezelf niet na kunt denken is een waarheid horen moeilijk.
  Mensen vervallen dan in papegaaien en herhalen klakkeloos wat geleerd is.

 19. @Liberty 5-3000 [51]:

  Wat een boel vage vermoedens.
  Jezus was een gnostici. So much voor de nepkenis van liberty.
  Waarom zou gnostiek ‘waarder’ zijn?
  Waarom zou JHWH een soort ‘satan’ zijn?
  Dat is in alle opzichten volledig in strijd met het hele Oude Testament, maar aldus dan ook met het Nieuwe Testament.
  De kerk van Constantijn handhaafde gewoon tevens dus ook de leer van het Oude testament, precies volgens de woorden van Christus.

  @Ratio [52]:

  Ratio? Hoogste tijd voor een ander pseudoniem.
  Ik sprak nadrukkelijk over deze draad: hierin noem ik feitelijkheden.
  Laat Ratio eens aantonen waar ik hier geen feitelijkheden (in deze draad) noem.
  Voordat hij wat dommig over ‘een oud boek’ en een raar sommetje begint.

  flap [57] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [59] reageerde op deze reactie.

 20. @Imre [53]:

  Helaas is dat niet zo. Als er wanbeleid wordt gevoerd dan veranderen de ‘poppetjes’ in het parlement, maar het systeem blijft overeind.

 21. @beek [55]:

  Het herhalen van delen van een zeer oud boek is m.i. volledig onnodig. U was er niet bij toen het geschreven werd. kunt dus ook niet oordelen over de context waarin het is geschreven, zelfs niet over het waarheidsgehalte van zulke godsdienstige boeken. Derhalve zal de bijbel nooit ook maar enigszins een feitenboek genoemd kunnen worden en uw uitlatingen dus ook geen feiten maar een mening.

  Ondanks dat ik uw doorzettingsvermogen om te proberen van een verhalenbundel een wetenschappellijk werk te maken op zich wel kan waarderen doet het mij wel in MIJN overtuiging sterken dat mensen die oprecht geloven in de heer niet heel erg sterk in zelf nadenken zijn.

  beek [58] reageerde op deze reactie.

 22. @flap [57]

  Ik stel vast dat Flap elke beschrijving van de geschiedenis verwerpt, waarbij men zelf niet aanwezig was.
  Sterker: het nieuws van vandaag moet hij ook verwerpen, want bij het meeste nieuws was hij zelf ook niet aanwezig.
  Nog sterker: een rechter is elke bevoegdheid tot oordelen ontnomen, want die was er zelf ook niet bij.

  Als flappie dus consequent blijft bij zijn eigen woorden, haalt hij voortaan alleen nog maar directe ooggetuigen aan als hij gebeurtenissen in heden en verleden wil aanhalen.
  (Net als dat bij het Nieuwe Testament is gebeurd)
  Nee, zelfs dat niet.
  Voortaan zijn voor hem alleen die gebeurtenissen waar, waarbij hijzelf persoonlijk betrokken was.

  Is hij zelf wel sterk in zelf nadenken, vraag ik mij af.
  Of herhaalt hij ook maar zijn voorbeeld-libertariers?

  Liberty 5-3000 [59] reageerde op deze reactie.

 23. @beek [55]: @beek [58]:

  Beek zijn calimerocomplex komt weer boven drijven.

  Het leven is te zwaar voor hem zoals Paul Martens [41] al citeerde.
  Anderen moeten boeten die niet in zijn sprookjesboek geloven, want beeks onderbewustzijn knaagt.
  Aangezien hij op deze site dwaalt is er toch ergens diep van binnen bij hem een stemmetje dat er iets van waarheid zit wat hier verkondigd wordt.
  Het verstoord zijn zorgvuldig bij elkaar geraapte verwrongen realiteitsbeeld.
  Dat maakt hem kwaad en agressief.
  Het is allemaal de schuld van anderen.
  Die zijn maar dom, waarmee hij eigenlijk in de spiegel kijkt naar zijn eigen self.

  Oscar [61] reageerde op deze reactie.
  Oscar [62] reageerde op deze reactie.
  beek [72] reageerde op deze reactie.

 24. @Imre [53]:
  Niet als de waan van de dag op dezelfde lijn ligt. En in Nederland is het zelfs zo dat een minderheid zijn wil op kan leggen aan de meerderheid in het formatiespelletje wat de Koningin aanstuurt.

  Ik zet even mijn pragmatische bril op, want er bestaan naar mijn idee veel betere alternatieven als democratie, maar voor de discussie zal ik me even welwillend tonen.

  Als ik in een gemeente woon, heeft democratische controle veel meer zin als dit met bijvoorbeeld zo’n 200.000 mensen is, als dat ik in een superstaat woon waarin die democratie bestaat uit 350 miljoen mensen. Waarom moeten die 349,8 miljoen mensen bepalen hoe ik en mijn buurtgenoten leven? Dit heeft meer te maken met een drang naar uniformiteit in de wereld als met vrijheid en democratie

  Mocht elk individuele deel van de staat democratisch gekozen worden, is het mijns inziens een ander verhaal. Kan er nog sprake zijn van een beleid dat door de burgers gedragen wordt in een land waar we alleen een stem mogen uitbrengen op een paar partijen, die dit dan vrijelijk interpreteren en de rest voor hun eigen rekening nemen?

  Dan is er nog een aspect van democratische besluitvorming die we zelden terug zien komen. Het direct stemmen op voorstellen. We stemmen eigenlijk totaal niet op het beleid. We stemmen op de partij die een bepaald vaststaand beleid vertegenwoordigen.

  De democratie in Nederland is een spel van de partijen, niet van de stromannen. Die worden daar alleen door de partijen neergezet.

  Eigenlijk zie ik democratie als systeem alleen goed werken in verkleinde vorm zoals in; fabrieken en bedrijven. In dat soort situaties is een democratische besluitvorming vaak de beste oplossing, gezien er altijd keuzes gemaakt moeten worden.

Comments are closed.