monsantoHet onderstaande is een vertaalde samenvatting van een recent artikel getiteld: "Monsanto Vs. The World: Is it Too Late for Us to Win?" door Melanie Segala - Total Health Breakthroughs.

Dit is een inleidend artikel over de schadelijkheid van monopolies, die in stand gehouden worden door een onrechtvaardig corporatistisch (i.c. Amerikaans)  systeem van patenten.

Monsanto is de grootste landbouwkundige biotechnologische firma ter wereld en produceert genetisch gemodificeerde (GM) zaden voor de wereldmarkt van landbouwgrondstoffen. Haar GM-zaden zijn resistent gemaakt tegen het landbouwgif Roundup, die het bedrijf jaarlijks een slordige 620 Millioen USD opleveren (40% van de bedrijfswinst).

Aanvankelijk leek het GM-zaad in combinatie met het gebruik van Roundup een ideale oplossing voor de gewasbescherming. Maar de landbouwers realiseerden zich niet, welke nadelen de toepassing ervan met zich meebracht.

Om GM-zaad te kunnen kopen worden landbouwers gebonden aan wurgcontracten, dat Monsanto het recht geeft de landbouwgronden te onderzoeken en te bepalen welke rechten de koper heeft ten aanzien van de teelt, de oogst en de verkoop van GM-zaad.1

Deze voorwaarden zijn gekoppeld aan het patent op GM-zaad en daarom toegestaan. Inbreuk op het patent wordt ook gemaakt door zaadwinning uit gezonde teelten en toekomstige herbeplanting, waardoor landbouwers verplicht zijn jaarlijks nieuw GM-zaad te kopen.

Volgens het Center for Food Safety (CFS) maakt Monsanto aggressief gebruik van de overeenkomst om jaarlijks duizenden landbouwers te vervolgen, waarvan zij patentinbreuk veronderstelt. De landbouwer moet dan een schikking betalen om een proces te voorkomen.

Zelfs landbouwers die geen GM-zaad van Monsanto hebben gekocht liggen onder vuur. Als een niet-GM perceel van een ander bedrijf wordt gepolliniseerd, wat leidt tot levensvatbare planten, is de betreffende landbouwer volgens de huidige wetgeving aansprakelijk wegens patentinbreuk, zelfs als hij die GM-teelt niet op zijn land wilde hebben.

Het gaat nu zover, dat Monsanto op 14 april 2009 de Duitse regering heeft gedagvaard wegens het weigeren van haar GM-graan. 2

De Duitse landbouwminister Ilse Aigner hield een plan tegen om 800 hectare in te zaaien voor de zomeroogst, omdat zij “legitieme redenen” had om te geloven, dat het graan schadelijk zou zijn voor het milieu.

EU-wetgeving staat lidstaten een dergelijke blokkade toe, maar Monsanto zegt, dat zodra een plant is goedgekeurd hij niet kan worden verbannen, tenzij nieuwe wetenschappelijk bewijs het gevaar aantoont. 3

Volgens Genewatch (UK) kunnen : 4

 1. andere teelten en wilde planten worden besmet met de vreemde genen die aan de GM-teelt zijn toegevoegd

 2. zich nieuwe “super-onkruiden” ontwikkelen, die resistent zijn tegen bestrijdingsmiddelen en niet te bestrijden zijn

 3. schadelijke bestrijdingsmiddelen milieuverontreiniging veroorzaken

 4. De natuurlijke flora en fauna worden aangetast door nieuwe toxines en veranderingen in landbouwkundige praktijken.

Diverse landbouwgebieden in de VS worden al overwoekerd door “super-onkruid” (bijv. Sunbelt, Macon County (Georgia))

Monsanto spoort deze landbouwers aan om Roundup te mengen met oudere pesticiden zoals het kankerverwekkende 2,4-D, dat ook een ingredient was dat gebruikt werd in het ontbladeringsmiddel Agent Orange, gebruikt in Vietnam-oorlog.5

Hopelijk kan Ilse Aigner in de rechtszaal hard maken, dat individuen en regeringen het recht hebben te beslissen wat ze telen en wat niet zonder interventie van Big Agra.

Dat zou een overwinning zijn voor ons allemaal, dat de wurggreep die grote firma’s op ons dagelijks leven en op wat we eten, uitoefenen zou breken.

*) Oorspronkelijk artikel:

Monsanto Vs. The World: Is it Too Late for Us to Win? - May 20, 2009 door Melanie Segala - Managing Editor, Total Health Breakthroughs.

http://www.totalhealthbreakthroughs.com/ads/etrednote_signup.html

Voetnoten:

1http://www.centerforfoodsafety.org/pubs/MonsantoExSum1.14.2005.pdf

2http://www.opednews.com/articles/MEGALOMANIA-by-MONSANTO-by-amicus-curia€e-090422-816.html.

3http://www.opednews.com/articles/MEGALOMANIA-by-MONSANTO-by-amicus-curia€e-090422-816.html.

4http://www.genewatch.org/sub-532322.

5http://www.france24.com/en/20090418-superweed-explosion-threatens-monsanto-heartlands-genetically-modified-US-crops

———

Een organisatie, die zich stug verzet tegen Monsato’s praktijken en het kwestieuze gebruik van GM-zaad is Organic Consumers Association

http://clicks.totalhealthbreakthroughs.com/t/AQ/Ia4/JVs/QV4/AQ/AccN1Q/CsQy

U kunt desgewenst haar website bezoeken en petities ondertekenen.

74 REACTIES

 1. Het is altijd makkelijk om artikelen van het internet over te nemen en te geloven omdat je gevoel het aanspreekt. Doe eerst zelf onderzoek voordat je oordeelt over een bedrijf en zwart maakt. Ik zeg ook niet dat het niet waar is. Het is alleen zo makkelijk om iets af te kraken zonder eerst de feiten te onderzoeken.

  Locaties van Monsanto in Nederland:

  Netherlands

  Seminis
  Westeinde 161
  Enkhuizen, Netherlands 1601 BM

  Seminis
  Middel Broekweg 67
  2675 KG HONSELERSDIJK
  Honselersdijk, Netherlands 2675 ZH

  Seminis
  Wageningse Afweg 31
  Wageningen, Netherlands 6702 PD

  hel [3] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [7] reageerde op deze reactie.

 2. ja joh, laten we allen alles los van elkaar gaan onderzoeken. schiet echt op dan.

  monsanto is een duivels bedrijf die dezelfde handels wijze heeft als big pharma.

  de handelswijze van monsanto spreekt voorzich.

 3. @Draconian [1]: Zeker niet gelezen dat veel boeren in India, totnu toe 20.000 zelfmoord hebben gepleegd. Dat de soja vergiftigd wordt, en nu willen ze ook nog een wereldwijd patent op varkens, het zijn zelf een stelletje varkens deze firma is een wereldwijd gevaar om te knoeien met voedsel en overal patenten op te leggen, iets wat in wezen al van iedereen is (was). De koeien in de VS worden ingespoten om meer melk te geven , wat terecht komt in de melk. Hun gaan uitmaken over het biologische boeren wat niet vervoerd m
  ag worden, de vrouw van een van Monsanto bonzen is hier mee bezig. Google even Monsnto kijk naar de franse video enzvoort . Straks willen hun alles bepalen , zitten ook in de regering.

  IIS [6] reageerde op deze reactie.

 4. @hel [3]:

  Over koeien inspuiten gesproken. Een vroegere kennis van mij die slager/slachter was vertelde me dat de dikbilkoeien die werden geslacht het pus uit de aderen spoot bij het opensnijden. Hij vertelde dat de ontstekingen in de aderen ontstaan door frequent inspuiten met chemische middelen….Eet smakelijk!. Onze gezondheid is onbelangrijk, het gaat in feite alleen nog maar over of iets gevaarlijk of ongezond is. Ja, we gaan er allemaal op vooruit en onze gezondheid is in wezen irrelevant geworden, zolang toevoegingen en ander chemische bewerkingen je maar niet onmiddellijk doden dan is het oké en mogen wij rustig blijven kauwen.

 5. @Draconian [1]:
  “Het is altijd makkelijk om artikelen van het internet over te nemen en te geloven omdat je gevoel het aanspreekt.”

  Het internet zit berstensvol informatie over Monsanto’s praktijken.

  “Doe eerst zelf onderzoek voordat je oordeelt over een bedrijf en zwart maakt. Ik zeg ook niet dat het niet waar is. Het is alleen zo makkelijk om iets af te kraken zonder eerst de feiten te onderzoeken.”

  Ik heb het onderzocht en heb enkele links gegeven.

  Heb je zelf wel onderzoek gedaan naar die praktijken? Dan zou je erachter komen, dat ze zelfs eigendomsrechten claimen van een hele teelt of van een kudde individuen, zodra ze daarin bepaalde door hun gepatenteerde genetische sequenties aantreffen.

  Op die manier claimen ze (of dreigen ze te claimen) wereldwijd de eigendomsrechten van honderden of duizenden teelten of veestapels onder bescherming van het US-patent, met steun van de Amerikaanse regering.

 6. Monsanto is een prima bedrijf dat we tot in eeuwige dagen dankbaar mogen zijn. Hun inspanningen op het gebied van de voedselproductie hebben er voor gezorgd, dat miljoenen mensen eten op tafel hebben.

  Dat Monsanto bij het vermarkten van hun producten gebruik maakt van de geldende wettelijke regels lijkt mij niet meer dan normaal en valt hen niet te verwijten, daarvoor moeten mensen bij de politici zijn die deze regels hebben verzonnen.

  Van Monsanto’s gewasbeschermingsmiddelen hebben boeren veel minder nodig dan van de klassieke vergiften, terwijl de effectiviteit veel hoger is. Dit leidt tot hogere productie en lagere kosten voor de boeren. Zij kiezen er niet voor niets voor met Monsanto in zee te gaan.

  Het is ook logisch, dat Monsanto geen eigen kweek of ongeautoriseerd gebruik van haar GM gewassen toelaat. Het bedrijf heeft honderden miljoenen in deze ontwikkeling gestoken en die kostbare kennis kan je niet door de eerste de beste boer laten stelen.

  De Genewatch argumenten zijn volslagen kul. Besmetting met vreemde genen komt al voor zolang boeren hun planten veredelen.

  Het optreden van resistentie voor bestrijdingsmiddelen is ook van alle tijden en altijd een gevolg van het overleven van enkele exemplaren die beter bestand zijn tegen een bepaalde dosis gif. De meeste giften verstoren het stofwisselingsproces in de plant. Het aantal mogelijkheden om hierop in te grijpen is welhaast onuitputtelijk. Kleine moeite dus voor Monsanto om een product waar planten resistent voor zijn geworden te vervangen voor een ander.

  Milieuverontreiniging en aantasting van de natuurlijke flora en fauna is bij GM-middelen juist veel beperkter dan bij de klassieke bestrijdingsmiddelen. Die laatsten zijn veel slechter afbreekbaar en je hebt er veel meer van nodig.

  ===
  Biotech Crops Making Important Contributions to Sustainable Farming
  http://www.monsanto.co.uk/news/ukshowlib.phtml?uid=13910

  cybermongool [10] reageerde op deze reactie.

 7. Monsanto is een gruwelijk corporatistisch bedrijf dat haar dwang op anderen kan uitoefenen dankzij de hulp van de Amerikaanse overheid en hun beperkende wetgeving. Patenten mogen nooit langer duren dan twee jaar en daarna wordt het voor iedereen beschikbaar. Dus is het zaak voor bedrijven als Monsanto en big pharma om zo snel mogelijk te kapitaliseren op hun ontdekkingen.

  In marketingtermen noemen we dit ‘creaming’. Philips en Sony hebben dit ook gedaan met de uitvinding van de CD in 1982. Naderhand barstte de concurrentie los en konden we van alles met de CD doen (DVD, CD-ROM etc.). Dit bevordert de concurrentie en slagkracht van bedrijven. Niet via protectionische wetgeving die grote bedrijfsconglommeraten de gelegenheid geeft om hun concurrentie de nek om te draaien, zoals zo vaak is gebeurd in het verleden (EU: luistert u ook mee?).

  Ayn Rand heeft er ook een mooi boek over geschreven over de manier waarop het grote bedrijfsleven samensmolt met de overheid. Zij had het over de spoorwegen, maar het had net zo goed kunnen slaan op bedrijven als Monsanto of Merck, Glaxo etc. De overname door de Amerikaanse overheid van General Motors is daarvan ook een perfect voorbeeld.

  Een uitstekend artikel overigens.

  Peter de Jong [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Albert S. [9]:

  IEDER bedrijf maakt gebruik van de mogelijkheden die de overheid biedt. Dat maakt Monsanto niet beter of slechter.

  De maximale duur van een octrooi is geen 2 maar 20 jaar. Die bescherming is noodzakelijk om de investeringskosten voor een nieuwe ontwikkeling te kunnen terugverdienen. Zou er geen bescherming van intellectueel eigendom bestaan dan zou geen enkel bedrijf meer grote bedragen in innovaties kunnen steken en zou de wereldeconomie tot stilstand komen.

  Daarbij versnelt bescherming het innovatieproces enorm. Concurrenten zullen immers met hun eigen technologie moeten komen en die zal beter moeten zijn. Als men blijft hangen bij de beschermde technologie komen doorbraken veel later tot stand.

  Naast deze praktische punten, speelt het principiële bezwaar van het ontbreken van bescherming. Als iemand een nieuw idee ontwikkelt, vaak door er veel tijd en geld in te steken, dan is dat zijn idee en van niemand anders. Zoals met alle eigendom bepaalt de eigenaar wat er vervolgens met dit idee gebeurt. Ongeautoriseerd gebruik is ordinaire diefstal.

  Je CD voorbeeld raakt kant noch wal. CD-ROMs volgen de standaard van Philips en Sony (yellow book). En de DVD is tot stand gekomen onder druk van Lou Gerstner (IBM) en zijn geallieerden. De bedrijven die niet over de optische technologie beschikten (o.a. IBM, Apple, Sun, Dell en Microsoft) lieten weten de aanbieders te boycotten als ze niet met 1 industriestandaard kwamen. In 1996 kwam zo de standaard DVD op de markt, want begin 90er jaren streden de Multimedia compact disc (MMCD van Philips en Sony) en de Super density disc (SD van o.a. Toshiba, Matsushita en JVC) nog met elkaar.

  Albert S. [72] reageerde op deze reactie.

 9. @Peter de Jong [12]:
  Inderdaad maakt Monsanto gebruik van het Amerikaanse patentrecht. Maar dat patentrecht, dat patentering van genetische sequenties in vergaande mate beschermt, staat -zeer terecht- internationaal zelf al ter discussie.

  Waarom ga je niet in op de kritiek van het artikel over de wurgcontracten?

  Jouw referent, Graham Brookes & Peter Barfoot van PG Economics Ltd. UK, bestrijdt niet de risico’s die de toepassing van de “nieuwe teelttechniek” met zich meebrengen. Hij noemt ze niet eens. Hij noemt alleen de “voordelen” t.o.v. niet nader uitgespelde klassieke gewasbescherming die het gebruik met zich meebrengt.

  Maar hij geeft wel toe, dat die cijfers vaak moeilijk te verifiëren zijn, omdat ze volgens verschillende en onduidelijke methoden verkregen zijn. Hoe betrouwbaar ze zijn is een groot vraagteken.

  “Background context
  The analysis presented is largely based on the average performance and impact recorded in different crops. The economic performance and environmental impact of the technology at the farm level does, however vary widely, both between and within regions/countries. This means that the impact of this technology (and any new technology, biotech or otherwise) is subject to variation at the local level. Also the performance and impact should be considered on a case by case basis in terms of crop and trait combinations.”

  De netto meerwaarde van de toepassing van GM IR in Europa is al helemaal twijfelachtig, gezien de lage percentages, waarbij de significantie niet wordt opgegeven en vermoedelijk ook niet bepaalbaar is. (Tabel 22, kolom 6 en 8 )

  http://www.pgeconomics.co.uk/pdf/2009globalimpactstudy.pdf

  De auteurs vermelden niet, hoe het rapport tot stand gekomen is en wie de studie heeft gefinancierd.

  Dat rapport is m.i. dan ook niet meer dan de halve waarheid als het gaat over de afwegingen die bij de toepassing van GM Bt gemaakt moeten worden.
  Peter de Jong [14] reageerde op deze reactie.

 10. @Spy-Nose [13]:

  Wat bedoel je met ‘wurgcontracten’? Monsanto heeft het recht voorwaarden te stellen aan het gebruik van zijn producten en het kopiëren van de gewassen te verbieden. Als dat de boeren niet bevalt zijn zij vrij gewone mais te planten en daar de conventionele bestrijdingsmiddelen bij te gebruiken.

  Spy-Nose [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Peter de Jong [14]:
  Als ik normaal ergens een zakje zaad koop ben ik vrij in de bestemming van dat zaad.

  Zo niet bij Monsanto. Dat patent duurt zo’n kleine 20 jaar.

  Bovendien claimt Monsanto patentinbreuk, zodra ze “misbruik” vermoedt. Dat gaat zover, dat haar agenten op illegale wijze landbouwgronden betreden om “inbreuk” aan te tonen.

  Zelfs ongewenst gepolliniseerd plantaardig materiaal wordt onderzocht om die “rechten” te claimen.

  Bij mijn weten laat alleen het Amerikaans patentrecht de patentering van genetische sequenties toe.

  Ik begrijp ook niet goed, waarom Amerikaans patentrecht toepasselijk zou moeten zijn buiten de V.S.
  Peter de Jong [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [16]:
  Ik acht het patenteren van genetische sequenties in beginsel moreel niet acceptabel, omdat ik op die manier vrij eenvoudig bepaalde genetische sequenties in een willekeurig genoom teweeg kan brengen en op elke willekeurige kloon patentrechten zou kunnen uitoefenen.
  Dat gaat me veel te ver.

  Overigens verneem ik graag je reactie op mijn post #13, die ik nader geredigeerd had.
  Peter de Jong [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Spy-Nose [17]:

  Waarom gaat dat te ver ? Monsanto doet met die planten niets anders dan wat iedere timmerman met een stuk hout doet: hij bewerkt het zodanig, dat het de gewenste functie kan vervullen. Als dat bewerkingsproces, de vorm van het houten onderdeel, of de functie ervan nieuw zijn kan hij die patenteren.

  Het doet daarbij helemaal niet ter zake of die bewerking moeilijk of eenvoudig is, of dat er van dat bewerkte stuk hout verscheidene exemplaren worden gemaakt (klonen). Het gaat er om dat het resultaat nieuw is. Dat is bij een GM plant (en trouwens bij iedere veredelde plant) het geval. Die komen in de vrije natuur helemaal niet voor.

  Net als dat bewerkte stuk hout is een GM plant iets volkomen nieuws. En kan je het dus patenteren.

  Peter de Jong [19] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Peter de Jong [18]:

  Het is best mogelijk, dat introductie van GM planten in de vrije natuur nadelige effecten heeft, maar dat geldt voor alles wat mensen doen. Je kan niet een stuk oerbos omkappen, de grond omploegen, maïs zaaien, irrigeren, bemesten, beschermen en oogsten, en dan veronderstellen, dat er niets is veranderd in de natuurlijke ecosystemen.

  Toen de eerste boeren dat 10.000 jaar geleden deden ging er echter ook geen MER aan vooraf, en we zijn er toch niet slechter op geworden. GM planten en dieren zijn niet fundamenteel anders dan andere veredelde planten en dieren. Veredeling is een proces waar boeren zich al duizenden jaren mee bezighouden. Al die onnatuurlijke planten en dieren hebben zich inmiddels in alle ecosystemen over de hele wereld kunnen verspreiden. Is dat erg ? Nee, want het heeft ons per saldo meer voedsel opgeleverd. Daar is het om begonnen.

 15. @Peter de Jong [18]:

  Allereerst merk ik op, dat je mijn kritiek op het door jou aangevoerde rapport van Brookes & Barfoot kennelijk deelt. Je gaat daar althans niet meer op in.

  “Als dat bewerkingsproces, de vorm van het houten onderdeel, of de functie ervan nieuw zijn kan hij die patenteren.”

  De vergelijking gaat mank. In casu is de functie niet nieuw, want resistentie komt normaal in de natuur voor. De eigenschap is gewoon gekopieerd. Plantaardige produkten, zoals betacaroteen, kunnen niet worden gepatenteerd. Daar zijn goede redenen voor.

  Of het “bewerkingsproces” nieuw is, is vaak nogal arbitrair. In dit geval is dat waarschijnlijk ook zo, aangezien dit soort genetische technieken al een aantal jaren geleden door anderen ontwikkeld zijn.

  Tenslotte is het denkbaar, dat je ook menselijke klonen met bepaalde specifieke eigenschappen fabriceert en patenteert. Het maakt de ene mens tot slaaf van de andere.

  Ik acht dat ethisch onacceptabel. En dat geldt wat mij betreft ook voor andere levensvormen.

  Het is de aloude ethische discussie of de mens een natural of een supranatural, een natuurlijk of bovennatuurlijk wezen is.

  Dat laatste is politiek-filosofisch totalitair gedacht, onlibertarisch. Zo denken veel Sickbokken.

  “Al die onnatuurlijke planten en dieren hebben zich inmiddels in alle ecosystemen over de hele wereld kunnen verspreiden. Is dat erg ? Nee, want het heeft ons per saldo meer voedsel opgeleverd. Daar is het om begonnen.”

  Hoezo “onnatuurlijk”? Dat is niet het punt. Het punt is de structurele overproduktie van landbouwprodukten die de regionale markten verstoren, de politieke invloed op hun distributie, het opdringen van exotische rassen, de aantasting van de biodiversiteit en de bedreiging van de genepool.

  Deze kwalijke ontwikkelingen worden door verdere centralisering/sturing van de distributie van GM zaden alleen verder in de hand gewerkt. Ze zijn daardoor een fundamentele bedreiging voor de individuele vrijheid.

  Het is opmerkelijk dat ook Brookes & Barfoot met geen van deze aspecten rekening houden.

  En nogmaals, ze houden ook geen rekening met de risico’s, zoals de mogelijke introductie van toxinen en de ontwikkeling van superweeds.

  Grappig, dat je de MER noemt, die niet bestond in de klassieke landbouwpraktijk. Het veredelen vond plaats op decentraal niveau en de teelt werd aangepast aan locale karakteristieken.

  Mede daarom zijn die cijfers van Brookes & Barfoot ook zo moeilijk interpreteerbaar, zoals ze zelf aangeven.

  De MER werd politiek noodzakelijk geacht door industriële ontwikkelingen, niet door zaadveredeling door de individuele boer.

  “Al die onnatuurlijke planten en dieren hebben zich inmiddels in alle ecosystemen over de hele wereld kunnen verspreiden. Is dat erg ? Nee, want het heeft ons per saldo meer voedsel opgeleverd. Daar is het om begonnen.”

  Ik zou me kunnen voorstellen, dat er mensen zijn die van mening zijn, dat het langzaamaan welletjes is met de omvang van de wereldbevolking, maar dat is een andere discussie.
  Peter de Jong [21] reageerde op deze reactie.

 16. @Spy-Nose [20]:

  “De vergelijking gaat mank. In casu is de functie niet nieuw, want resistentie komt normaal in de natuur voor. De eigenschap is gewoon gekopieerd.”

  Monsanto heeft de DNA sequentie gepatenteerd. Dat is een unieke structuur die niet in de vrije natuur voorkomt. Net zoals dat bewerkte stuk hout. 😉

  “Tenslotte is het denkbaar, dat je ook menselijke klonen met bepaalde specifieke eigenschappen fabriceert en patenteert. Het maakt de ene mens tot slaaf van de andere.”

  Nee, hoe kom je er bij ? Om een mens te kunnen klonen moet je de beschikking hebben over het unieke DNA van een bepaald individu. Dat DNA is het eigendom van dat individu. Dus zonder diens uitdrukkelijke toestemming is het niet mogelijk hier rechtmatig een kopie van te maken.

  In de toekomst zullen mensen overigens graag gentherapie gebruiken of de eigenschappen van hun kinderen ontwerpen (designer babies). Zo voorkom je immers een hoop ellende met erfelijke ziektes. En met superieure eigenschappen geef je je kinderen een goede start.

  “Het punt is de structurele overproduktie van landbouwprodukten die de regionale markten verstoren, de politieke invloed op hun distributie, het opdringen van exotische rassen, de aantasting van de biodiversiteit en de bedreiging van de genepool.”

  Zoals gezegd, gebeurt dit al duizenden jaren. Dus voordat Monsanto überhaupt bestond. Als je klachten hebt moet je bij de boeren en de politiek zijn, niet bij Monsanto.

  Als zich nu structurele overproductie voordoet is dat slechts een gevolg van tariefmuren en landbouwsubsidies. Zoiets is buitengewoon kostbaar om langere tijd in stand te houden. In de verantwoordelijke handelsblokken (VS en EU) is men inmiddels genoodzaakt de steun aan de boeren af te bouwen. Het probleem lost zich dan vanzelf op.

  In een vrije markt is geen overproductie mogelijk, want het aanbod past zich automatisch aan aan de vraag. Angst voor overbevolking is dan onzinnig.

  “Deze kwalijke ontwikkelingen worden door verdere centralisering/sturing van de distributie van GM zaden alleen verder in de hand gewerkt. Ze zijn daardoor een fundamentele bedreiging voor de individuele vrijheid.”

  Integendeel. Strikte handhaving van het eigendomsrecht is juist een garantie voor individuele vrijheid.

  “De MER werd politiek noodzakelijk geacht door industriële ontwikkelingen, niet door zaadveredeling door de individuele boer.”

  Een bewijs dat het rondstrooien van industriële vergiften schadelijker was voor de ecosystemen dan het er op loslaten van veredelde planten en dieren. De vermeende gevaren van GM producten (door de tree hugger propaganda beter bekend bij het grote publiek als ‘frankenstein food’) zijn niet op feiten gebaseerd.

  ===
  http://www.eurekastreet.com.au/uploads/image/8/8150.jpg

  Spy-Nose [23] reageerde op deze reactie.

 17. Grappig om te zien hoe hier 2 libertarische beginselen lijken te botsen.
  Het principe van de vrije markt en het eigendomsrecht. Spynose lijkt van het vrije-markt-principe uit te gaan, en De Jong van het eigendomsprincipe.

  Op een geheel vrije markt liggen altijd kapers in de vorm van concurrenten op de loer.
  Heeft een ondernemer na jaren intensieve ’trial and error’ eindelijk een goed nieuw product gevonden (wat hem veel tijd en geld heeft gekost), kan de concurrent, na het op de markt brengen, er vandoor gaan met dit eindproduct, door het eveneens op de markt te brengen, maar dan zonder dat hij de kosten van het onderzoek in rekening van de klant hoeft te brengen.

  De uitvinder zelf ziet niets terug van zijn investering. Zo’n situatie kan de dood in de pot zijn voor onderzoek naar nieuwe producten.

  Het octrooirecht gaf de uitvinder het recht zijn eigen uitvinding te beschermen tegen kaping door derden. Door het recht te krijgen licenties te verlenen. kon hij zijn investering terug verdienen.

  Het patentrecht op octrooien gold in Nederland niet voor planten en dieren: die werden immers niet als menselijke uitvindingen beschouwd.
  Wel bestaat er het kwekersrecht voor kwekers en telers.
  Die geven de kweker het recht licenties te eisen op zijn nieuwe kweekproducten. Zo kon hij zijn eigendom beschermen.
  Hierdoor kon de enorme bloemenvarieteit ontstaan die in Nederland werd ontwikkeld.

  Het kwekersrecht kende een uitzondering (de breeder’s exemption) voor kwekers die het op de markt gebrachte materiaal wel vrijelijk mogen gebruiken voor verder onderzoek naar nieuwe producten.
  Het octrooirecht heeft een research exemption: onderzoekers mogen uitsluitend voor onderzoek wel vrij het nieuwe product gebruiken.

  Probleem is, dat gen-producten kennelijk wel konden vallen onder het octrooirecht, en dat de research exemption lang niet zo ver gaat als de breeder’s exemption van het kwekersrecht.
  Waardoor het kwekersveld wordt dichtgetimmerd door die octrooien, en kwekers belemmerd worden in hun verdere productontwikkeling.

  Er is nog een mogelijkheid een dwanglicentie af te dwingen. Echter, de voorwaarde daarvoor is dat de kweker moet aantonen dat zijn product een belangrijke nieuwe economische betekenis heeft. En dat kan hij, aan het begin van zijn kweekproces, onmogelijk aantonen.

  Ik vind de bescherming van intellectueel eigendom voorwaarde voor verdere productontwikkeling.
  Duitsland en Frankrijk hebben voor de biotechnologie wel de breeder’s exemption laten gelden voor de kwekers.

  Overigens is de branche zelf heel goed op de hoogte van de verschillende problemen die hier spelen.
  Dat wiel hoeft Vrijspreker niet uit te vinden.

  Peter de Jong [26] reageerde op deze reactie.

 18. @Peter de Jong [21]:
  Je gaat nog steeds voorbij aan mijn kritiek op het door jou geïntroduceerde rapport van Brookes & Barfoot. Wanneer begin je daar eindelijk eens werk van te maken?

  PdJ:”Monsanto heeft de DNA sequentie gepatenteerd. Dat is een unieke structuur die niet in de vrije natuur voorkomt. Net zoals dat bewerkte stuk hout.”

  N.B. Dit is dus iets anders dan “veredelen”, waar je het eerder over had. Zie mijn laatste opmerking in deze reactie.

  SN: “Tenslotte is het denkbaar, dat je ook menselijke klonen met bepaalde specifieke eigenschappen fabriceert en patenteert. Het maakt de ene mens tot slaaf van de andere.”
  PdJ:“Nee, hoe kom je er bij ? Om een mens te kunnen klonen moet je de beschikking hebben over het unieke DNA van een bepaald individu. Dat DNA is het eigendom van dat individu. Dus zonder diens uitdrukkelijke toestemming is het niet mogelijk hier rechtmatig een kopie van te maken.”

  Onzin, een levend wezen strooit voortdurend zijn DNA in het milieu rond. Dat kan hij physiek en juridisch onmogelijk claimen.

  PdJ: “In de toekomst zullen mensen overigens graag gentherapie gebruiken of de eigenschappen van hun kinderen ontwerpen (designer babies). Zo voorkom je immers een hoop ellende met erfelijke ziektes. En met superieure eigenschappen geef je je kinderen een goede start.”

  Maar wat heeft dat met patentering te maken?

  SN: “Het punt is de structurele overproduktie van landbouwprodukten die de regionale markten verstoren, de politieke invloed op hun distributie, het opdringen van exotische rassen, de aantasting van de biodiversiteit en de bedreiging van de genepool.”
  PdJ:”Als zich nu structurele overproductie voordoet is dat slechts een gevolg van tariefmuren en landbouwsubsidies. Zoiets is buitengewoon kostbaar om langere tijd in stand te houden. In de verantwoordelijke handelsblokken (VS en EU) is men inmiddels genoodzaakt de steun aan de boeren af te bouwen. Het probleem lost zich dan vanzelf op.”

  Patentrechten (a la Monsanto) hebben vergelijkbare economische effecten als tariefmuren en komen geen plaats toe in de levende wereld.

  PdJ:”In een vrije markt is geen overproductie mogelijk, want het aanbod past zich automatisch aan aan de vraag. Angst voor overbevolking is dan onzinnig.”

  Klopt helemaal, maar helaas gaat dat er bij de collectivisten niet in.

  SN:“Deze kwalijke ontwikkelingen worden door verdere centralisering/sturing van de distributie van GM zaden alleen verder in de hand gewerkt. Ze zijn daardoor een fundamentele bedreiging voor de individuele vrijheid.”
  PdJ:”Integendeel. Strikte handhaving van het eigendomsrecht is juist een garantie voor individuele vrijheid.”

  “Patentrechten”, indien al moreel toelaatbaar -dat hangt ervan af-, dienen een slijtend karakter te hebben, anders vormen ze een obstakel voor de economische ontwikkeling. Daar ga je helemaal niet op in.

  SN:“De MER werd politiek noodzakelijk geacht door industriële ontwikkelingen, niet door zaadveredeling door de individuele boer.”
  PdJ:“Een bewijs dat het rondstrooien van industriële vergiften schadelijker was voor de ecosystemen dan het er op loslaten van veredelde planten en dieren. De vermeende gevaren van GM producten (door de tree hugger propaganda beter bekend bij het grote publiek als ‘frankenstein food’) zijn niet op feiten gebaseerd.”

  Wat een onzin. (Zie mijn tweede opmerking in deze reactie.) Je noemt de GM-techniek van Monsanto “veredelen”, maar zoals je zelf hierboven liet zien, is dat iets heel anders, nog los van de snelheid, waarmee het nieuwe erfelijk materiaal zich in het milieu verspreid. Je neemt klakkeloos de Monsanto-propaganda over.

  Nogmaals, wanneer ga je nu eens serieus in op de kritiek?
  Peter de Jong [27] reageerde op deze reactie.

 19. Verder is de globalisering uiteraard reden dat een octrooi kan worden aangevraagd dat voor meerdere landen (EU-patent voor 32 landen, een wereldpatent voor 120 landen) geldig is.
  Want de kapers van het intellectueel eigendom zijn wereldwijd te vinden.

  beek [25] reageerde op deze reactie.

 20. @beek [24]:

  Ik zie niet waarom men niet een overheid kan inschakelen om eigendom te beschermen.
  Waarom dat fout corporatisme zou zijn.
  Vooral niet als uzelf en uw concurrent zijn uitgenodigd mee te praten over de besluiten.
  Zelfs als u een inbreker uit uw huis neerschiet, zal een ‘hogere’ instantie moeten bepalen of de beschotene werkelijk een inbreker was.
  U als eigenaar, kunt wel zeggen van wel, maar dat kan net zo goed een beoordelingsfout zijn geweest, of een opzettelijke misleiding teneinde zijn kans schoon te zien zich van iemand te ontdoen.

  Een justitieapparaat is hier zeker nuttig.

 21. @beek [22]:

  Goede punten, Beek ! De discussie aangaande het al of niet beschermen van intellectueel eigendom (IP) is overigens fundamenteler dan hier aangegeven.

  Hij strekt zich ook uit over hoe om te gaan met schaarse hulpbronnen (monopolievorming door de vrije markt incluis), de legitimiteit van het homesteading principe en het bestaan van natuurlijke rechten. De discussie raakt tevens aan de voor- en nadelen van ‘open source’ en ‘closed source’ business models.

  In de 19e eeuw (!) bestond deze discussie overigens al. Wendy McElroy heeft in dit artikel uit 1995 er een goed overzicht van gegeven:
  http://www.libertarian.co.uk/lapubs/libhe/libhe014.htm

  Ik vind, dat Spooner het bij het rechte eind had. Een moderne verdediger van algemeen IP gebruik als Kinsella staat hier diametraal tegenover.

  Anarchisten (de linkse variant) zijn tenminste consequent. Zij erkennen helemaal geen privé eigendom en het homesteading principe gaat naar hun idee niet op. De aarde en al haar resources behoort volgens hen aan alle mensen toe (ons nageslacht incluis).

  Een pionier die in de wildernis een stel bomen kapt en daar een blokhut van bouwt, bezit volgens hen dat huis helemaal niet, want die bomen waren niet van hem maar van iedereen. Daarom is het volgens anarchisten ook toegestaan om IP rücksichtslos te kopiëren. De informatie waar de nieuwe ideeën uit zijn ontstaan is immers helemaal geen eigendom van de uitvinder, maar van iedereen.

  Libertariërs daarentegen zijn uiterst inconsequent. Zij erkennen juist wél privé eigendom en het homesteading principe. Maar echter alleen voor materieel eigendom, want dat is volgens hen schaars. Geen twee mensen kunnen gelijktijdig hetzelfde materiële eigendom gebruiken, dus dat wordt door libertariërs met hand en tand verdedigd. IP zou echter in het geheel niet schaars zijn en dus kan (en mag!) iedereen het naar believen gebruiken (wat de oorspronkelijke bedenker daar ook van vindt).

  Nu is een kopietje van een digitaal stukje muziek, film, of software gauw gemaakt, maar dat betekent nog niet dat IP niet schaars zou zijn. Om van een digitaal bestand een kopie te kunnen maken zal je toch eerst de hand moeten leggen op het origineel. En dat kan alleen rechtmatig als de oorspronkelijke eigenaar je toestemming geeft zijn werk te kopiëren. Heb je die uitdrukkelijke toestemming niet, dan ben je niets meer dan een ordinaire dief.

  ===
  http://www.libertarianfaq.org/index.php?title=Copyrights/Intellectual_property

 22. @Spy-Nose [23]:

  “Dit is dus iets anders dan “veredelen”, waar je het eerder over had.”

  Welnee, een kweker kruist bij veredeling planten met verschillende eigenschappen en selecteert nakomelingen waarbij gewenste eigenschappen sterk aanwezig zijn. De DNA structuur van de geselecteerde nakomelingen is geheel anders dan van de voorgaande generaties planten, want bij het veredelingsproces wordt het oorspronkelijke DNA in stukken gedeeld en weer in een andere volgorde samengevoegd. Monsanto doet precies hetzelfde (herrangschikken van de DNA sequentie), maar dan via gentechnologie.

  “een levend wezen strooit voortdurend zijn DNA in het milieu rond. Dat kan hij physiek en juridisch onmogelijk claimen.”

  Zijn DNA is uniek. Homesteading gaat dan niet op. Je gaat ook geen auto stelen omdat de eigenaar toevallig niet in de buurt is. Doe je dat wel dan kan de eigenaar (via het VIN nummer) aantonen dat het zijn auto is.

  Ook ongeautoriseerde klonen hoeven niet bang te zijn voor slavernij (dat was je bezwaar), want hun DNA is altijd afwijkend van het DNA van degene die ze heeft gekloond. Zij kunnen als zelfstandig individu dan eenvoudig zelfbeschikkingrecht claimen.

  Natuurlijk kan iemand zichzelf altijd laten klonen. Na enige tijd echter zullen kloon en origineel kleine verschillen gaan vertonen (o.a. omdat ze andere dingen eten en meemaken). Het zijn dan weer onafhankelijke en zelfstandige individuen geworden die geen recht meer op elkaars leven hebben.

  “Patentrechten hebben vergelijkbare economische effecten als tariefmuren en komen geen plaats toe in de levende wereld.

  Welnee, want dan zou het niet in je huis laten van voorbijgangers (of je concurrent geen gebruik laten maken van je fabriek) hetzelfde effect hebben. En die uitsluiting vinden we (gelukkig) wél normaal. 😉

  “Patentrechten”, indien al moreel toelaatbaar -dat hangt ervan af-, dienen een slijtend karakter te hebben, anders vormen ze een obstakel voor de economische ontwikkeling. Daar ga je helemaal niet op in.

  Waar hangt dat van af ? En hoezo ga ik daar niet op in (zie post 11) ?

  “Je noemt de GM-techniek van Monsanto “veredelen”, maar zoals je zelf hierboven liet zien, is dat iets heel anders, nog los van de snelheid, waarmee het nieuwe erfelijk materiaal zich in het milieu verspreid.”

  Ja, het is veredelen (zie boven). Welke snelheid bedoel je ? En waarom is verspreiding van veredelde planten en dieren erg ? Dat gebeurt al duizenden jaren.

  PS. Je hebt een moreel onhoudbaar standpunt (zie post 26).

  ===
  SAVE A TREE
  eat a beaver

  flap [28] reageerde op deze reactie.

 23. @Peter de Jong [27]: gentech voedsel is geen veredelen. veredelen is het kruisen van planten en hopen dat je zekere eigenschappen behoudt en andere kwijtraakt. genetische gewassen zijn op dna structuur uit elkaar gehaald en vervolgens weer in elkaar gezet. Dit is dus geen veredelen.

  Waarbij ik mij wel afvraag hoeveel kans dat bedrijf heeft als het bij de buren het grasveld inzaait en die handel komt ook in mijn gazon, om mij dan aan te klagen. Ik denk persoonlijk dat het hele feest zo omgedraaid is. Want als ik dat zaad niet zou willen zou het bedrijf dus inbreuk maken op mijn land en beschikking daarover.

  flap [29] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [30] reageerde op deze reactie.

 24. @flap [28]: Heb zowiezo zo mijn twijfels aan het nut en noodzaak van genetisch gemanipuleerd voedsel. En vooral de gezondheidsfactoren die het met zich meebrengt.

  Vooral als je bedenkt dat voordat genetische soja mocht worden geimporteerd in europa er eerst een regel moest worden gewijzigd. Waardoor er vandaag dus tot 200 x meer roundup in de soja mag zitten als voor de gentech

  jetze [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.