klimaat_save-the-planetVorige week publiceerde de Britse conservatieve denktank “The Bruges Group” de paper Cool thinking on Climate Change  . In een zestigtal pagina’s tracht de auteur, het Britse Europarlementslid Roger Helmer, de lezers ervan te overtuigen dat het huidige alarmisme rond de klimaatsverandering op leugens en bedrog gestoeld is en dat de voorgestelde – vooral Europese – maatregelen gevaarlijk en contraproductief zijn. Roger Helmer mag dan al wel een politicus en geen wetenschapper zijn, hij geeft dat ook gerieflijk toe, toch zijn zijn bevindingen en analyses zéér waardevol.
 
Helmer brengt geen nieuwe argumenten aan maar bundelt de belangrijkste klimaatsceptische argumenten en theorieën in een vlot leesbare paper. Ik ben het niet altijd eens met zijn ideeën, zoals de idee dat enkel goederen met een intrinsieke waarde verhandeld zouden mogen worden (vanuit de Oostenrijkse School weten wij dat intrinsieke waarde niet bestaat en altijd afhangt van vraag en aanbod, ook als de verhandelde waar pure lucht is), maar grof op de korrel genomen is deze paper zeker een verademing in het sterk gepolariseerde debat. 

Ook het sterk aanwezige anti-overheidsdiscours van Roger Helmer sluit nauw aan bij andere libertarische of conservatieve critici. Denken we maar aan het opiniestuk The Climate Debate: When Science Serves The State” van professor Joseph Potts voor het “Ludwig von Mises Institute” in Alabama ”

of aan het essay Global Warming Revisited”</a> van professor Michael Heberling voor het “Mackinac Center for Public Policy Research” in Michigan.

Ook deze auteurs  , in tegenstelling tot dwalende neo-Keynesianen  bijvoorbeeld, dat de overheid net zomin als private actoren over “perfecte informatie” beschikt en dat enkel de markt met inherent imperfecte informatie kan omgaan. Iets wat zeker ook toepasbaar is op de monsterrol van de overheid vandaag inzake de aanpak van de vermeende anthropogene klimaatsverandering.

De libertarische conservatief Roger Helmer put in zijn paper ook uit zijn lange carrière en staat van dienst binnen de klimaatsceptische beweging en beschrijft in geuren en kleuren een fraai aantal interessante anekdotes uit zijn leven.
Zo vertegenwoordigde hij in december nog de klimaatsceptische beweging als waarnemer op de VN-klimaatconferentie in Poznan en was hij in maart nog gastspreker op de grote klimaatsconferentie van het Amerikaanse “Heartland Institute” in New York.
Verder maakt hij brandhout van het IPCC en schuift hij de alternatieve theorieën van het NIPCC van professor Fred Singer (waarbij de ‘N’ staat voor ‘Non-Governmental’…) naar voren. De film “An Inconvenient Truth” van Al Gore moet er in deze paper natuurlijk ook aan geloven, terwijl alle kritiek op de film “The Great Global Warming Swindle” op meesterlijke wijze gepareerd wordt. 

Roger Helmer en diens ideeën kregen de laatste weken tevens de steun van kwaliteitskranten zoals de “The Daily Telegraph” en de “Wall Street Journal”. In de eerste noemde Christopher Booker de idee van “global warming” en smeltende ijskappende grootste leugen ooit.

In de tweede mocht Björn Lomborg ongestoord zijn theorie van het klimaat-industriële complex en de vervlechting van “big business” en “big government”, los van wetenschappelijke waarheden, komen ventileren.

En libertariërs als mezelf houden ons hart vast met de huidige uitgavendrift van de overheid in “groene” technologieën, want waarschijnlijk heeft de Amerikaanse investeringsgoeroe Eric Janszen gelijk toen die vorige zomer in “Harper’s Magazine” al voorspelde dat de “groene” sector de volgende bubbel zou worden.

 Ingezonden door Vincent De Roeck,  beheerder van Libertarisn.be en voorzitter van de  Mises Youth Club

4 REACTIES

 1. Gek, ook hier mis ik weer het sterkste argument tegen de broeikasgekte… Deze nieuwe hype kan in één zin om zeep geholpen worden: het ijs op Mars en het ijs op de manen van Saturnus en Jupiter smelt OOK!!! Dus hou nu op, okay? ALS er al sprake zou zijn van opwarming van de aarde, dan hebben onze menselijke activiteiten daarmee NIETS te maken! Dit “nieuwe” angstbeeld is al in de zestiger jaren van de vorige eeuw bedacht. En wie weet nog dat de grote angst in de zeventiger jaren een nieuwe kleine ijstijd was? Spaar me deze onzin en ga over tot de orde van de dag. Prachtig dat Vrijspreker tegengas geeft!

  Maaarrrr… De min-of-meer conclusie aan het einde van het artikel is een foute. We moeten namelijk DESONDANKS doorgaan met het ontwikkelen van manieren om alternatieve energiebronnen te ontginnen. Milieuvervuiling is ook zonder broeikasgekte een probleem, en de olie raakt ooit op.

  Ook gek dat u een hele verhandeling houdt over het niet bestaan van intrinsieke waarde (erg discutabele stellingname), en afsluit met de mededeling dat er wel eens een “groene bubble” zou kunnen ontstaan…

 2. @Alf [2]: Ik zou zeggen, geef het goede voorbeeld en stap eruit.

  Goed stuk van De roeck, vooral door de vele linken. Hoop leesplezier dus tegoed. Opvallend is inderdaad dat enkele media aan het bijdraaien zijn. Zo bekeek ik kortgeleden een BBC4-documentaireserie uit 2008 over de geografische geschiedenis van Europa en wat je de natuurlijke historie noemt van ons continent. De laatste tien minuten gaat het over de toekomst. De beelden zijn opgenomen in de Spaanse variant van ons Westland, een enorm kassengebied, al gebruiken de Spanjaarden plastic. Daarna een beeld van een nabijgelegen zonne-energiecentrale. Dan volgt dit commentaar:

  “De energie van de zon maakt de massaproductie van tomaten, paprika’s en de opwekking van electriciteit mogelijk. Maar slechts een kleine fluctuatie in de energie die van de zon komt, kan grote veranderingen teweeg brengen. Dat is nu merkbaar: Europa warmt op. Eén ding is zeker: het klimaat is de afgelopen mijloenen jaren continu veranderd. Wie denkt dat die veranderingen zullen stoppen, vergist zich. Of Europa in de toekomst eerst weer een ijstijd krijgt of juist subtropisch wordt, dat is niet te voorspellen.”

  De zon dus als grote temperatuurregulator. Geen enkele opmerking over de invloed van CO2, terwijl twee afleveringen toch gingen over de invloed van de mens op het landschap en flora en fauna door landbouw en industrialisatie. Is dit door de ‘censuur’ van manmade global warming adepten heen geglipt? In ieder geval heel opvallend, aangezien ook de BBC al enkele jaren documentaires uitzend die uitgaan van de juistheid van de manmade global warming theorie.
  En wat nog opvallender is, dat het in zekere zin zo ‘geruisloos’ ging. Een korte opmerking, één zin en door CO2 helemaal niet te benoemen. Een beetje stiekum, maar toch. Een verandering?

 3. Beste nadenkende mensen
  Helemaal eens met die ridder uit Engeland. Ik fulmineer al jaren in mijn gratis internetkrant over dit boerenbedrog met dikke B. Lees meer en abonneer u op mijn krant Le provencal (250 lezers in 8 landen), na een proefnummertje.
  Daarin staat nog veel meer, vraag dus een proefnummert via een mailtje aan mailadres adres: speetjensmlAPESTAARTorang.fr

  Tot gauw!

  LS

Comments are closed.