Kwadendamme - rokerscafeIk zou niet weten waarom niet. Er zijn kleine cafés die het rookverbod van de overheid overtreden. Dat is wel tegen de wet, maar het is niet tegen de moraal. Zij bepalen alleen maar wat ze in hun eigendom doen of toelaten. Zij initiëren geen geweld en dwingen niemand om bij hen binnen te komen. 
 
En toch lijkt het er op dat als die hulp van de tabaksindustrie bevestigd wordt, dat dat nadelig kan zijn voor de cafés. Waarom eigenlijk?

 Vrijdag is er weer een Hoger Beroep zaak over deze rookaffaires. Daarbij wordt steeds gesproken over kleine of grote cafés.

Dit lijkt ook al helemaal niet principieel. Waarom zou een vierkante meter meer of minder een morele grens bepalen? Dat doet het dan ook helemaal niet.

 Daarin ligt de zwakte van de café-eigenaren. Zij vechten voor “verschijnselen” maar niet voor “principes”.

De juiste manier om te winnen zou geweest zijn om vanaf het begin op hun (eigendoms)rechten te staan en de oude stelling te betrekken: “My house is my castle!”

 De lobby groep “Red de kleine horecaondernemer” heeft zelfs de zwakte van het symptoom in zijn naam zitten. Geen wonder als je dan verliest.

 Volgens de NRC zijn er 1200 leden bij deze lobbygroep. Volgens de RABObank zijn er echter in de cafébranche meer dan 10.000+ ondernemingen. Dus er vechten er maar ongeveer 10 procent voor hun recht.

Dat lijkt me erg krap om een Burgerlijke Ongehoorzaamheid te laten slagen..

2 REACTIES

 1. De tabaks-industrie is een volksvijand geworden. Waarom? Ik zou het niet weten.

  Mooi praktijkvoorbeeld: wegens een jubileum wilde de vereniging van sigaren-producenten eens een goed doel steunen. Omdat tabak uit Java kwam, werd er bedacht een weeshuis financieel te steunen op Java. Helemaal leuk. Plannen gemaakt, Novib ingeschakeld, want die kennen die hulpmarkt goed. Helaas, Novib wilde niet meewerken met de tabaksindustrie. Ook niet om hun kerntaak, goede daden verrichten, uit te voeren. Zo ziek is het in dit land.
  Aan de andere kant zijn de accijnzen die de rokertjes opbrengen natuurlijk van harte welkom bij het hypocriete tuig in Den Haag.

 2. Ik citeer even (gedeeltelijk) van de site van de KHO:”In algemene zin valt ons op dat het artikel een grotere betrokkenheid van de tabaksindustrie suggereert dan feitelijk juist is. Met de tot op heden gevoerde procedures heeft de tabaksindustrie juist geen betrokkenheid gehad. De zinsnede “Achter de schermen krijgen ze volop adviezen en geld van de tabaksindustrie.” is feitelijk onjuist voor zover het gaat om de acties en juridische procedures die zijn ondernomen door de Stichting Red de Kleine Horecaondernemer. Er is geen enkel advies en tot op heden geen eurocent ontvangen van de tabaksindustrie.”

  Het is in anti-rokersland erg gebruikelijk om meteen maar te zeggen dat personen en groepen die zich inzetten voor de rechten van rokers gesteund worden door de grote Satan, de tabaksindustrie.

  Hierbij wordt evenwel vergeten dat de antirokersgroepen, die zich zo graag op de borst slaan omdat ze onafhankelijk zouden zijn, vaak massaal worden gesteund door de farmaceutische industrie, die een groot belang heeft bij de invoering van rookverboden. Immers, wie mnaakt de middelen die mensen van het roken af zouden moeten helpen cq. houden?! Organisaties zoals Stivoro krijgen zelfs staatssteun en die wordt door onns allen opgehoest (sorry voor de onbedoelde woordspeling).

  Als de anti-rokersgroepen steun krijgen van big pharma, dan zie ik niet in waarom de pro-rokersgroepen hun heil niet zouden mogen zoeken bij de tabaksindustrie, maar de vraag blijft of het een verstandige zet zou zijn.

  Groet,

  Jan

Comments are closed.