(door Jim Beame voor anarchiel.com)

(Voorzien van opsomming fascistische tendensen binnen het CDA)

Op 31 mei 2009 verschijnt er in de krant van ‘wakker Nederland’ een inderdaad erg uitgeslapen artikel getiteld: ‘Stem op CDU is steun fascisten’ (Telegraaf 31-05-09). De Duitse CDU-aanhang zou namelijk na de Europese verkiezingen gaan samenwerken met de partij van Silvio Berlusconi: ‘Het Volk van de Vrijheid’, oftewel Il popolo della libertà. Grote beroering in Duitsland is het resultaat. In Nederland blijft het oorverdovend stil…

De EU-lijsttrekker van de Duitse Grünen vindt dat de CDU het taboe op coöperatie op stiekeme wijze heeft doorbroken. De CDU zou afstand moeten nemen, waarschuwt hij. Dat Berlusconi de scheiding van machten, de rechterlijke macht, het parlement en de vrijheid van pers openlijk aanvalt, hoeft de pret voor de CDU blijkbaar niet te drukken. De nieuwe lijsttrekker van Groen Links, Judith Sargentini, daarentegen, veroordeelt de aantijging over samenwerking van de CDU in één fractie als ‘smakeloos.’ Van een dergelijke opmerking over ons eigen CDA wil ze al helemaal niets weten: ‘Een stem op het CDA is een stem op het CDA.’ Het CDA is blijkbaar van een geheel andere orde dan de CDU en onvergelijkbaar met Berlusconi’s PDL. ‘Politiek correct’ of ronduit naïef?

Op 4 juli 2003 waarschuwt Max van den Berg het CDA al voor de fascistische tendensen van Berlusconi’s partij, destijds nog Forza Italia genaamd, hoewel Forza dan nog niet is samengegaan met de openlijk fascistische Alleanza Nationale: ‘Het CDA moet breken met Berlusconi’ schrijft hij in de Volkskrant van 4 juli 2003.

Der große Anschluß tussen de partijen van de normen en waarden
Het toeval wil dat CDA en CDU meer één zijn dan we denken. ‘Het CDA en de CDU zijn meer dan ooit verbonden in onze visie op maatschappij en politiek’, verklaart EU-lijsttrekker Wim van de Camp recentelijk namens het CDA bij zijn felicitaties voor het zestig jarig bestaan van de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse leiderschapsrol binnen de Europese Unie (CDA-WI 22 mei 2009). Bovendien behoren ze tot dezelfde Europese club. Het CDA vormt met de Christlich Demokratische Union Deutschlands de grootste fractie binnen het Europarlement, de EVP-ED: de Europese Volkspartij en de Europese Democraten. Met 289 leden de grootste politieke groep binnen het 785 zetels tellende Europarlement.

En wie horen daar na de Europese verkiezingen nog meer bij? Juist, de nieuwe partij van Berlusconi welke op 29 maart 2009 – vlak voor de verkiezingen – speciaal is geformeerd uit de ‘post-fascistische’ Nationale Alliantie (Alleanza Nationale) en de partij luisterend naar de populistische voetbalnaam ‘Kom óp Italie!’ (Forza Italia), om de grootste partij te kunnen vormen binnen de EVP-fractie. Politiek analisten verwachten inderdaad een meerderheid. Berlusconi heeft al laten weten in dat geval het voorzitterschap van Europees Parlement te willen bepalen (Europeanvoice.com 26-03-2009).

Veel adepten uit de laatste periode van Mussolini’s ‘eerste Italiaanse republiek’ hebben zich indertijd bij Forza Italia aangesloten en ook is er bewondering voor de leiders uit die periode. Allesandra Mussolini, kleindochter van Benito, was een prominent lid van Alleanza. Net als de maffiosi zich indertijd tijd bij Mussolini aansluiten vinden de maffia thans onderdak bij Forza Italia en Alleanza Nationale (Volkskrant 7 januari 1995). Beide partijen hebben sterke christendemocratische wortels. Forza Italia en Alleanza Nationale staan vooral voor normen en waarden. Daarnaast zijn orde, nationalisme, gezin als hoeksteen, ondernemerschap, het christelijk geloof en traditie belangrijk (Wikipedia 5-06-2009). Waar hadden we dat meer gehoord?

De opkomst van het ‘soft-fascisme’
De Britse krant The Independent beschrijft op 20 maart 2009 hoe Musolini’s fascisme de mainstream-politiek is ‘binnengemarcheerd.’  ‘Vijftien jaar nadat dhr. Berlusconi de neo-fascisten binnenbracht vanuit de kou, is hun invloed op de politiek nog nooit zo treffend geweest, nog nooit zo verontrustend’, schrijft de krant. Christopher Duggan, auteur van Force of Destiny over de geschiedenis van Italie, zegt: ‘Dit is een alarmerende situatie in vele, vele opzichten’ en continueert in The Independent dat vooral door het feit dat het fascistische gedachtegoed nu is vermengd met de mainstream politiek, het fascistische element voor het grote publiek onzichtbaar is gemaakt. Een soort soft-fascisme.

Voorbeelden van Berlusconi’s gedachtegoed is de opvatting die het hulp bieden aan illegalen normloos verklaart: zijn zij niet de oorzaak van alle sociale problemen? Voor fascistische georiënteerde overheden zijn illegalen een uiterst lastige groep omdat zij niet geregistreerd zijn en daarom niet controleer- en beheersbaar als andere burgers.

Het CDA voert het verblijf in ons land van deze ongeregistreerden en de ‘paspoortfraude’ op als een van de belangrijkste redenen om het paspoort niet langer alleen als reisdocument te gebruiken maar voortaan als persoonsbewijs verplicht te stellen dat op verzoek van de politie getoond moet worden. Al in 1985 komt de partij met een voorstel. Dit is geheel in lijn met het identiteitsbewijs dat de nazi-fascisten gebruiken in de tweede wereldoorlog om ons volk maximaal te kunnen beheersen. Het is de sleutel tot de fascistische controlestaat. Onder de noemer ‘fraudebestendigheid’ en later ‘terrorismebestrijding’ wil het CDA biometrische gegevens van alle Nederlanders en eventueel hun DNA toevoegen. De partij is samen met andere regeringspartijen nu van plan alle biometrische en overige gegevens op te slaan in een centrale database met een koppeling naar andere bestanden.1

De Gazet van Antwerpen beschrijft hoe Berlusconi helpers van illegalen – en de illegalen zelf uiteraard – beschouwt als misdadigers en deze bestraft met, respectievelijk, drie jaren gevangenisstraf en tot 10.000 euro boete. Bootvluchtelingen vanuit Afrika krijgen geen kans het vluchtelingschap aan te vragen en stuurt Italië zonder pardon terug. Daarnaast krijgen – als tijdens het fascisme – militairen politietaken toebedeeld ten behoeve van de ‘volksveiligheid’ (De Morgen 30-07-08). Sinds kort zet Italie – gelijk de zwarthemden in Mussolini’s tijd – geprivatiseerde milities in, ter assistentie van de politie, gekleed in khaki shirts en met zwarte dassen en armbanden, voor de ‘burgerveiligheid’ (Telegraph, 15 mei 2009). Kabinet Balkenende heeft samen met… juist Italië, en enkele andere Europese landen het initiatief genomen om iets soortgelijks voor de rest van Europa te organiseren en heeft in alle stilte op 18 oktober 2007 het verdrag daartoe getekend. ‘Eurogendfor’ heet de militie-eenheid die u gaat ‘beschermen’: ‘The EGF will facilitate the handling of crises that require management by police forces’ valt er op de site van deze ‘Europese gendarmerie’ te lezen. Het hoofdkwartier bevindt zich in…  Italië.2

CDA: een verleden met fascistische sympathieën
Gezien de historie van het CDA zou samenwerking helemaal niet vreemd moeten zijn. Minister president Hendrikus Colijn zit in 1933 al gebroederlijk tezamen met de eveneens gereformeerde, koningsgezinde3, vaderlandslievende NSB-er en Bible-belter Anton Mussert in het Oranjecomité ter herdenking van Willem van Oranje. ‘Hun waarden zijn niet tegengesteld’, schrijft Frederik van Gent in Bitterlemon.EU (26-01-08). Colijn heeft belangstelling voor het Italiaanse fascisme dat hij – net als zijn achterban – destijds wel geschikt acht voor Nederland, beschouwt Hitler als bevriend staatshoofd, verbiedt spotprenten met Der Führer, laat toe dat het Horst Wessellied wordt gezongen en de Nazi-groet gebracht tijdens het huwelijk van Juliana, roept in een boekje op het Duitse leiderschap te erkennen, en bepaalt reeds in 1937 dat ambtenaren moeten meewerken met de bezetter.

Ook zijn opvolger Dirk Jan de Geer zoekt aansluiting bij nazi-Duitsland en verdedigt dat in een brochure, net als Jan de Quay – later premier – dat in een soortgelijk schrijfsel doet. Gelijk Colijn is ook hij gecharmeerd van Mussolini’s fascisme. De Quay propageert voor Nederland een soort collaborerende Vichy regering en zoekt aansluiting bij het Fascistische Zwart Front. Als ‘regeringscommissaris van de arbeid’ noemt hij werken in Duitsland een vaderlandse plicht.

Minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns heeft een NSB-verleden, adoreert een Portugese dictator en is ondanks dat, de langstzittende minister in de parlementaire geschiedenis van de drie partijen die later samengaan in het CDA. Tijdens de tweede wereldoorlog heeft de christelijke regering op vele fronten meegewerkt met de bezetter en nazi-collaboratie van de corporatieve bedrijfstop op grote schaal goedgekeurd.4

Ein Volk, Ein Gott
Ook in het licht van de Calvinistische leer die Balkenende zo voorstaat, en de Nederlandse historie van deze politiek-theologische stroming waaruit het CDA voornamelijk is ontsproten, zou samenwerking van het CDA met Berlusconi’s fascistisch georiënteerde partij niet vreemd moeten zijn. Vrijheid van denken en handelen is er bij Calvijn niet bij. Calvijn schrijft in zijn dispuut met Sebastian Castellio als rechtvaardiging van zijn executie van Servetus:

‘Vrijheid van geweten is een leer van de duivel’ en ‘Het is beter een tiran boven zich te hebben, dan iedereen maar toe te staan te doen wat hij wenst.’ 5

Calvijn voert een bloedig terreur- een schrikbewind in het zestiende eeuwse Genève volgens het eeuwenoude recept met religie als machtsmiddel.6 Vele andersdenkenden vinden de dood, terechtgesteld als ketters en in heel Europa volgt men Calvijns voorbeeld na. Talloze vrouwen brengt men om als heksen. Libertijnen, katholieke navolgers van de ‘antichrist’ en schuldigen aan de ‘onsprekelike sonde’ worden opgehangen, verbrand of gewurgd. Genève is veranderd in een politiestaat gericht op ‘orde’ en calvinistische ‘normen en waarden.’ (Voor een uitgebreide beschrijving van de verschrikkingen onder, en in navolging van Calvijn verwijs ik u naar ‘Calvijn: seriemoordenaar, mensenhater en godsdienstwaanzinnige’ & ‘De strijd tegen de menselijkheid’).

Het CDA meent voor zestien miljoen mensen te kunnen bepalen hoe zij dienen te denken, dat zij, aldus Balkenende, zonder geloof niet kunnen functioneren en een voorbeeld dienen te nemen aan het verantwoordelijkheidsbesef van Calvijn (NU,nl 30-05-09). Niet alleen in Nederland beijvert deze partij zich voor het strafbaar houden van godslastering, waar afhankelijk van de ‘gekwetste’ vrijwel alle kritiek op godsdienst onder kan vallen. Het Vrije Volk schrijft hoe de partij begin dit jaar stilzwijgend een EU ‘stasi-wetgeving’ erdoor heeft gedrukt die kritiek op religie laat vallen onder xenofobie en het mogelijk maakt dat de politie u achtervolgt ‘tot in uw vakantie of overwinteringsadres in het buitenland aan toe’ (Het Vrije Volk 22-02-09). De traditioneel katholieke mediamagnaat Berlusconi wil evenzo de meningsuiting in zijn land bepalen en daarom vrije tot toegang en meningsuiting op internet ‘reguleren’, schrijft ondermeer The Register. (theregister.co.uk,3 december 2008). Net als in Nederland het CDA religieus gefundeerde discriminatie geoorloofd acht en religieuzen daarmee boven de wet stelt, staat religie in het Italië van Berlusconi eveneens boven de wet en de grondwet, aldus Elisabeth Etty in de NRC van 10 februari 2009: Divide et Impera!

Vergelijking van het CDA met de kenmerken van het fascisme
Politiek auteur Lawrence W. Brit schrijft in een artikel dat het fascisme weer volop in de lucht hangt en somt voor ons nog eens de typische kenmerken ervan op (informationclearinghouse.info, 26-08-08), zoals:

1. Sterke expressie van nationalisme
2. Minachting voor rechten van burgers
3. Het creëren van een zondebok/ gemeenschappelijke vijand
4. Nadruk op het belang van militaire macht
5. Seksisme
6. Het controleren van massamedia
7. De obsessie met nationale ‘veiligheid’
8. De ineenvlechting van religie en macht
9. De protectie van corporatistische macht
10. De onderdrukking en minachting van arbeiders
11. De onderdrukking van vrije expressie door intelligentsia of kunstenaars
12. Obsessie met straf en overtreding

Voor uw gemak heb ik het CDA en haar verleden hiermee vergeleken. Ik ontkom daarbij niet aan de indruk dat er een aantal treffende overeenkomsten te vinden is:

1. Sterke expressie van nationalisme
Het CDA verheerlijkt ons nationaal VOC-verleden, ons nationale koningshuis en ons Calvinistisch religieus-politieke erfgoed en herhaalt dat keer op keer, tot vervelens toe. Het CDA heeft daarbij geen enkel oog voor de keerzijde van ons verleden. Een voorbeeld hiervan vindt u in het satirische anarchiel.com artikel ‘Balkenende verheerlijkt handel in harddrugs.

2. Minachting voor rechten van burgers
Met de talloze privacy- en burgerrechtenbeperkende maatregelen sinds 11 september 2001, toont het CDA een volstrekte minachting voor de rechten van burgers. Zie artikel op anarchiel.com: ‘De ‘War on Freedom’ van kabinet Balkenende’ & ‘De teloorgang van onze privacy in vogelvlucht.7

3. Het creëren van een zondebok/ gemeenschappelijke vijand
Het CDA bestempelt een groep in de samenleving tot zondebok door klakkeloos Amerika’s bewering over te nemen dat de terreur op 9/11 afkomstig is van moslims. De ‘War on Terror’ wordt vervolgens gebruikt als een ‘unifying cause’ tegen deze ‘vijand’.8 Het CDA is onwillig om onderzoek naar de toedracht te verrichten. Lees hierover anarchiel.com: ‘Het Sprookje van terreur.’

4. Nadruk op het belang van militaire macht
Het CDA is voorstander van het spenderen van exhorbitante sommen geld aan nieuwe JSF-gevechtsvliegtuigen ondanks de economische crisis, steunt de illegale oorlog te Irak en de opium-oliepijpoorlog in Afghanistan. Voorgangers van het CDA waren initiators tot het gebruik van militaire macht voor het plegen van genocide onder eigen koninkrijksonderdanen.9

5. Seksisme
De voorlopers van het CDA hebben jarenlang het stemrecht van vrouwen tegengehouden. Nog steeds leeft in CDA-kringen het bijbelidee – destijds vurig door ‘Abraham de Geweldige’ verdedigd – dat de vrouw ondergeschikt is aan de man. De overgrote meerderheid van de CDA-leiders is man. Seksuele intimidatie van vrouwen blijkt bij de ‘mannenbroeders’ van het CDA normaal te zijn (Pers 29-09-08/ Trouw 15-08-05). Het CDA heeft moeite met mensen die niet in het plaatje man-vrouw passen en laat daarom in 2008 verstek gaan op de nationale dag voor homo-emancipatie. Balkenende spreekt zijn afkeur uit over openstelling van het burgerlijk huwelijk voor deze groep in Indonesië en de partij staat ambtenaren toe hen een huwelijksvoltrekking en de bijkomende juridische voordelen te weigeren. Het calvinisme heeft een lange historie van haat tegen afwijkenden van het standaard man-vrouw beeld.10

6. Het controleren van massamedia
Uit de aflevering over media uit de RVU-documentaireserie ‘Het grote complot’ van Muntz en Van de Wint, blijkt hoezeer de reguliere media in Nederland ondergeschikt is aan, en bepaald wordt door een corporatieve elite uit het bedrijfsleven, de politiek/overheid en de mediawereld zelf. Het CDA is hierin nog steeds de meest invloedrijke partij met de juiste poppetjes op de belangrijkste posten. Het anarchiel-artikel ‘Balkenendes Trojaanse paard van de internetcensuur’ toont de bemoeienissen van het CDA om het internet te reguleren en normeren. Daarin zegt de ‘Ceasar van de censuur’, Joop Atsma dat de tijd van zelfregulering voor de televisieomroepen voorbij is en dat het CDA een streng media beleid nastreeft.

7. De obsessie met nationale ‘veiligheid’
Het CDA is geobsedeerd door ‘volksveiligheid’ en treft talloze draconische maatregelen (zie 2).

8. De ineenvlechting van religie en macht
De connectie tussen religie en politieke elite binnen het CDA blijkt voortdurend. Er is geen werkelijke scheiding tussen kerk en staat. Balkenende poneert Calvijn als groot voorbeeld voor het verantwoordelijkheidsbesef van zestien miljoen mensen tijdens de Calvijnviering, afgelopen 30 maart en oppert in ‘Hour of Power’ vanuit het Catshuis, dat niemand zonder religie kan functioneren. Religie wordt gebruikt als machtsmiddel.11

9. De protectie van corporatistische macht
Het CDA heeft de macht van corporaties steeds beschermd ten koste van de burger. Donner poogt deze macht weer te vergroten door de werknemersrechten die in de afgelopen vijftig jaren zijn opgebouwd, systematisch uit te kleden. Het duidelijkst komt de bescherming van de corporatieve bedrijfselite door CDA-voorgangers naar voren vlak voor en tijdens de tweede wereldoorlog.12

10. De onderdrukking en minachting van arbeiders
Donner probeert arbeidsrechten uit te kleden. Minister President Colijn sloeg opstanden van hongerige arbeiders zeer gewelddadig uiteen, met doden tot gevolg. Arbeiders die in de dertiger jaren vragen om betere levensomstandigheden worden weggezet als opstandige en goddeloze ‘rooien.’ Colijn organiseert ‘slavenarbeid’ met het ‘Boschplan’ en in de turfafstekerijen te Drenthe. Zijn vrouw adviseert arbeiders vissenkoppen te eten. De voorgangers van het CDA zijn tegen opheffing van kinderarbeid.13

11. De onderdrukking van vrije expressie door intelligentsia of de kunst
Colijn verbiedt spotprenten over het geloof en Hitler. Hirsch Ballin licht godsdienstcriticus Gregorius Nekschot van zijn bed met tien man politie. Sooreh Hera mag haar godsdienstkritische werk niet tentoonstellen bij domineeszoon en museumdirecteur Wim van Krimpen, die daarin wordt gesteund door Mirjam Sterk van het CDA (Volkskrant 21 december 2007). In de Volkskrant van 8 november 2003 laat de premier zijn afschuw blijken over satirisch bedoelde kleipoppetjes van het koningshuis. Fok meldt op 29 januari 2008 de afschuw van het CDA over de uitzending van de 70-er jaren cultfilm ‘Deep Throat.’ Calvijn laat andersdenkende intellectuelen als Servetus executeren. En ga zo maar door.

12. Obsessie met straf en overtreding
Het CDA is voorstander van allerlei draconische maatregelen die de burger bij voorbaat verdacht maken tot het tegendeel is gebleken. Zie 2. De politie heeft sinds 9/11 onder Kabinet Balkenende aanzienlijk meer macht. De Revu brengt in 2008 een speciale editie om, zo zegt hoofdredacteur Altan Erdogan, een ’statement’ te maken tegen de verregaande bemoei-, regel-, en bedilzucht.’ De Revu somt enkel voor 2008 een lijst op met ondermeer het vuurwerkverbod, blowverbod, computerspelverbod, pokeravondverbod, wildedierencircusverbod, supersmokerverbod, Deep Throat-verbod, terrasverwarmverbod, preventief Fitna-verbod, wietteeltverbod, geweldspelletjesverbod, makkelijk-lenenverbod, flesvoedingverbod, paddoverbod, ruimer verbod op godslastering, rookverbod in horeca, coffeeshopverbod, roken-in-autoverbod, mosquitoverbod en vele, vele andere…

Iemand had het allemaal allang begrepen…
Het ziet er naar uit dat het CDA in Berlusconi een uitstekende samenwerkingspartner heeft gevonden. Kennelijk heeft de maker van de EU-verkiezingsposter bij Den Haag Centraal Station, waarop hij het hoofd van EU-lijsttrekker Wim van de Camp heeft vervangen voor dat van Berlusconi, het beter begrepen dan Judith Sargentini (NU.nl 03-06-09).

Léve de VOC! Forza Holanda! Met het CDA óp naar de fascistische heilstaat!

Noten:

1 Uitvoerige informatie over met name de rol van het CDA bij de verandering van het paspoort als reisdocument in een persoonsbewijs, zie artikel ‘Nederland leverde Europa sleutel tot controlestaat.’

2 Lees anarchiel.com: ‘Eurogendfor: het wordt steeds spannender.’

3 De geboorteplaats van Mussert, Werkendam, blijkt tot de gemeenten met de hoogste graad aan Oranjegezindheid te behoren, schrijft De Weekkrant op 8 mei 2008. Religie en Oranjeliefde gaan volgens deze huis-aan-huiskrant, hand in hand.

4 Voor een uitgebreide beschrijving van de rol van de voorlopers van het CDA ten opzichte van het fascisme van voor en tijdens de tweede wereldoorlog, verwijs ik u naar ‘Vroom dansen rond het Gouden Kalf’ deel 4 en deel 5.

5 ‘Freedom of conscience is a doctrine of the devil’, ‘better to have a tyrant, however cruel, than permit everyone to do what he pleases’, Manifesto on behalf of Toleration/ Da haereticis, an sind persequendi, 1554, Sebastian Castellio/ Zie ook: Stefan Zweig, Castellio gegen Calvin oder ein Gewissen gegen die Gewalt (1936).

6 Zie artikel op anarchiel.com: ‘Macht en religie; de sublieme combinatie.’

7 Zie artikel op anarchiel.com: ‘De ‘War on Freedom’ van kabinet Balkenende’ & ‘De teloorgang van onze pirvacy in vogelvlucht.

8 Zie hiervoor de (schokkende) documentaire ‘Loose Change Final Cut!’ Een absolute Must.

9 Zie artikel over Nederlandse genocide van minimaal 220.000 koninkrijkonderdanen – bijna de populatie van Eindhoven – in ‘Dansen rond het Gouden Kalf’ deel 4 & deel 6.

10 Zie artikel anarchiel.com ‘De strijd tegen de menselijkheid.’

11 Zie nr. 6.

12 Zie voor bescherming van corporaties tijdens de wereldoorlog noot nr. 4 (deel 4 & 5).

13 Idem (deel 4). Voor tegenstand tegen opheffing van kinderarbeid zie noot nr. 10.

14 Brief van het ministerie

14 REACTIES

 1. 5. Seksisme
  Nog steeds leeft in CDA-kringen het bijbelidee – destijds vurig door ‘Abraham de Geweldige’ verdedigd – dat de vrouw ondergeschikt is aan de man

  Dat Hangt Berlusconi toch ook aan?

 2. Fascisme? Ik dacht communisme. De verweving van politiek en een geloof, het hebben van broeders en zusters, het sturen van mensen en het uitoefenen van macht en controle, gelovigen die een homogene samenleving willen zie ik als communistisch. Fascimse is volgens mij te veel eer voor dit type mens, ze het label communistisch geven laat volgens mij duidelijker zien met wie men het van doen heeft.

  Michel [3] reageerde op deze reactie.

 3. @beek [5]:
  In het geheel niet.
  Religie en overheid gaan hand in hand en hebben dezelfde karakteristieken.
  Beiden geloven ze in een tweedeling van perceptie.
  Vooral niet vragen, men is toch te onbelangrijk om al die “ingewikkelde” hogere zaken te begrijpen.
  Concepten als god en staat staan boven het nietige klootjesvolk.
  Beiden verzonnen door mensen om controle en onderdanigheid te kweken en zo te kunnen parasiteren op die bevolking.
  Beiden behorend tot zware geestelijke kindermishandeling.

  beek [7] reageerde op deze reactie.

 4. @beek [7]:
  Wat is individueel bijbellezen?
  Wie bepaalt wie er openbaar mag debatteren?

  Antwoord u onderstaande vragen eens:

  1. Zijn mensen in staat om te geloven in valse waarheden op een religieuze manier?

  2. Zijn mensen in staat om te moorden en/of dood te gaan onder invloed van deze valse waarheden?

  3. Heb je geleerd om deze zaken te geloven of is het per goddelijke invloed tot je gekomen?
  beek [12] reageerde op deze reactie.

 5. De heer van Beek/ Rob van Dam/Bert/Robson is een immer voortkabbelende TROL.

  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/06/het-nederlandse-volk-dankt-balkenende-voor-zijn-enorme-verantwoordelijkheidsbesef/#comments

  Hij zaait onrust door mensen waar mogelijk tegen de haren in te strijken. Beek op een niet-gelovigen-forum zal telkens weer beginnen over hoe fijn religie, het CDA, Calvijn of de mainstream waarheden zijn. Ook is een gevolgde methode het uitlokken van reacties of discussies over niet ter zake doende onderwerpen of schijnargumenten te geven, met als enkel doel om gebruikers binnen de gemeenschap expres en bewust te frustreren. Hij zegt vaak iets alsof dat een feit is, terwijl het in werkelijkheid een mening betreft. Dit is niet per definitie negatief, maar hoe provocerend dit kan zijn, blijkt uit een voorbeeld als “Aids is Gods straf voor homoseksuelen”. Ingebracht als slogan zonder verdere nuancering, is het vrij voorspelbaar dat forumdeelnemers zich dan ergeren aan de uitgesponnen “threads” (conversatielijnen) die daarop volgen en de conversatie amper verrijken. Voorbeeld hier:

  “Volgens mij vinden die anarchisten elke overheid fascistisch.
  Niet speciaal een CDA-overheid.
  Seculiere partijen zijn in hun ogen ook fascistisch.
  Daarom is de focus op Calvijn nogal tendentieus.”

  Trollen worden nog wel eens verward met querulanten; vaak is een trol ook een querulant. Er is echter een belangrijk verschil. De trol zeurt, zuigt, zeikt en zevert met geen ander doel dan verstoren. Beek kabbelt oeverloos voort (zie link). Beek maakt bij voorkeur gebruik van argumenten die door anderen zijn gebruikt, en effectief zijn gebleken in het zaaien van onrust en onduidelijkheid, en zal daarbij niet vermelden dat in feite een ander (min of meer) geciteerd wordt. Hij zal zich nooit tegen de hele groep keren, behalve in een poging zichzelf als slachtoffer van een deel daarvan te presenteren zoals op Ekudos (Rob van Dam). Door zich namelijk tegen een beperkt aantal personen te richten, tracht een Beek die te isoleren en daarmee de aandacht af te leiden. Door tevens controleerbaar juiste uitspraken te doen of handelingen te verrichten, geeft een Beek de indruk serieus bezig te zijn, terwijl het werkelijke doel van zijn acties gelegen is in het stoken van onrust en het opzetten van mensen tegen elkaar, kortom: in het zaaien van tweedracht, door middel van leugens en halve waarheden.

  beek [10] reageerde op deze reactie.

 6. @marcel66 [9]:

  Ik adviseer die marcel zijn problemen met die Rob van Dam te bespreken.
  Die hele Rob van Dam/Bert/Robson is mij geheel onbekend, en zeker ben ik die persoon niet.
  De genoemde site Ekudos heb ik zelfs nooit bezocht.
  Zoek je vijand dus elders, marcel66.

 7. betreft minachting arbeiders heb ik op dit moment te maken.goede artikel trouwens, tijd voor ondergronds verzet

 8. @beek [12]:

  Ah leuk, we gaan vragen stellen. Ik heb ook een vraag; veronderstel Beek krijgt een klap op zijn kop en leeft voort als iemand zonder geheugen, kort gezegd zijn voorkant weet niet meer dat zijn achterkant nog leeft….en plots komt de Here of magere Hein hem halen. In welke hoedanigheid komt Beek dan aan bij Petrus?…Komt hij aan als ene Beek die hij ooit was, die zich alles nog kan herinneren en op de vragen van Petrus ‘normaal’ kan antwoorden of komt hij aan als ene Beek die een klap heeft gehad en die zich helemaal niets meer kan herinneren en op de vragen van Petrus alleen maar wat kan brabbelen?

 9. @beek [12]:
  Nummer 3 is zeer belangrijk aangezien de kerk een universele waarheid pretendeert.
  Ik neem maar aan dat het u geleerd is aangezien goddelijke neerdaling tot in uw brein de rest van de vraagstelling onnodig maakt.

  4. Is het mogelijk dat er een financieel motief achter de kerk zit?

  5. waarom geloof ik niet in deze zaken?
  (Waarom spreekt god wel met jou, maar niet met mij?)

  6. Waarom zijn er zoveel religies?

Comments are closed.