Het concept van de vrije markt is een gruwel voor iedere rechtgeaarde socialist: dat iemand zomaar in alle vrijheid en zonder inmenging van ambtenaren en politici iets te koop aan kan bieden tegen een door hem gewenste prijs en dat ieder ander vervolgens vrij is om dat voor de gevraagde prijs af te nemen (of niet) is voor collectivisten te vreselijk om te bevatten en daarom hebben socialisten complete staten en overheden opgebouwd en houden die krampachtig in stand alleen maar om te voorkomen dat mensen, oh gruwel, in vrijheid zelf hun eigen zaakjes zouden kunnen regelen.

De vrije markt is gebaseerd op het inspelen van concurrerende leveranciers op de vraag naar goederen en diensten terwijl het socialisme streeft naar een aanbodmaatschappij waar de staat bepaalt wat er te koop is en voor welke prijs en die de consument wegens gebrek aan  keuze maar moet afnemen, voor de eigen bestwil van die consument uiteraard.

Het basisidee hierachter is dat de staat (ambtenaren & politici) alle waarheden in pacht heeft en over alle kennis van het universum beschikt terwijl de bevolking uit volslagen idioten bestaat die doorlopend op microniveau leiding nodig hebben van genoemde socialistische ambtenaren en politici.

Het volk kan niet denken en dus ook niet kiezen, het moet alles aangereikt krijgen vanuit de alwetende socialistische heilstaat.

Dit soort denken blijkt ook heel duidelijk uit het handelen van collectivistische politici die feitelijk ook gewoon moeten functioneren in een markt van vraag & aanbod waar de kiezer een politiek product zoekt dat bij hem past en vervolgens gaat kijken welke partij dit kan leveren.

Socialisten weigeren dit in te zien omdat dit niet in hun aanbodideologie past.  In hun ogen weten zij wel wat het beste voor de kiezer is en bieden zij de juiste politieke producten aan en is het verder slechts een kwestie van uitleggen. Socialisten kijken neer op partijen die wel proberen te doen wat hun kiezers willen, dat is maar laag populisme waar zij niet aan meedoen. Je kiezers naar de mond praten, stel je voor !

Dat bleek heel duidelijk uit de commentaren van de diverse PvdA-kopstukken die op tv verschenen naar aanleiding van de meer dan halvering van de PvdA bij de EU-verkiezingen.

De geschokte Bos, Hamer en Berman hadden het er alleen over dat hun gecompliceerd EU-boodschap kennelijk niet goed was overgekomen bij de kiezers en dat ze het in de toekomst beter moeten gaan uitleggen en dat de PVV gewonnen had omdat die een populistisch verhaal naar de kiezer toe had gehouden. De kiezer als willoos lijdend voorwerp dus, een onbeschreven DVD die door politici moet worden gebrand met hun Boodschap.

Kortom: men kan en wil niet bevatten dat de kiezer wel degelijk precies weet wat hij wil en dat het product dat de PvdA zijn kiezers aanbiedt duidelijk niet is wat die willen, gezonde marktwerking dus, nee het volk had het weer niet begrepen. De oplossing is dan niet om het beleid bij te schaven richting wat de kiezer wil want dat is vervloekte marktwerking en populisme maar om stug door te gaan met iets te verkopen dat al heel duidelijk is afgewezen, tot aan de eigen ondergang toe omdat men het maar niet begrijpen wil.

Op naar de 2 zetels voor de PvdA Bos, Hamer en de rest en mijn zegen hebben ze.

69 REACTIES

 1. Dit artikel bewijst eens te meer dat de overdreven angst van Socialisten voor Individualisme enkel wordt overtroffen door de overdreven angst van Liberalisten voor Collectivisme 😉 Nee, echt, wat een angstig verhaal is dit zeg. Staat bovendien bol van de misvattingen over Socialisme en Socialisten, ongeacht welke persoonlijke definitie je voor die twee begrippen zou willen hanteren…

  Maar ach, ik kan de opsteller niets kwalijk nemen als ik bedenk dat de SP zichzelf nog Socialisctisch mag noemen en de VVD zich nog liberaal noemt…

  Andre NI [3] reageerde op deze reactie.
  flap [4] reageerde op deze reactie.
  Oscar [14] reageerde op deze reactie.
  Boris [31] reageerde op deze reactie.

 2. Ik vind het wel een goed stuk, maar PVDA is geen sociaal democratische partij meer. Eerder communistisch. Een sociaal democraat wil op komen voor de ECHTE zwakkere in deze maatschapij die buiten hun schuld niet mee kunnen komen. Daar past de vrij markt econnomie uitstekend bij. Wat dat betreft is de PVDA z´n doel ver voorbij geschoten. Wat belangrijk is dat de mens die buiten zijn schuld niet mee kan komen met de vrije economie geholpen wordt. Denk hier bij toegang voor rolstoelen, gezondheidszorg, onderwijs enz.
  Verder ben ik het er helemaal mee eens mocht de PVDA niet verander op naar de 2 zetels
  Groetjes

  Frenkelfrank [5] reageerde op deze reactie.
  Oscar [15] reageerde op deze reactie.

 3. @Winston [1]: Zonder iets af te willen doen aan uw commentaar ben ik toch bang dat ook u een produkt bent van jaren van indoctrinatie. Uw nogal rigide opvatingen over hoe het zou moeten zijn strookt niet met hoe het is.

  Tuurlijk is de sp niet puur socialistisch en de vvd niet liberaal. Maar als wordt uitgegaan van een “politiek” midden dan valt de sp er links van en de vvd duidellijk rechts.

  Mijns inziens is het uitgaan van een situatie welke niet bestaat volstrekt onnodig in het debat. Het is zoals het is, daar hoeft niemand zich een denkspierverrreking voor te riskeren, beter zou zijn als er een keer een constructief debat op gang wordt gebracht waar oplossingen worden aangedragen in plaats van het eeuwig herhalen van zetten en denkwijzen. Daarmee worden de tegenstellingen alleen maar mee verdiept zonder ook maar de geringste pogingen tot het komen tot een vorm van consencus, waar oplossingen uit zouden kunnen voortkomen.

  Opsteller van het artikel waar u op reageert heeft het wat dat betreft beter begrepen dan u. Hij gaat in ieder geval nog uit van de huidige situatie en niet van een situatie die alleen bestaat in zijn eigen denkwereld.

  Uiteraard is mijn commentaar ook maar mijn mening waar dus dientengevolge geen enkele waarheid uit gedestileerd hoeft te worden. Ik wil graag bij deze al toegeven dat we er verschillend over denken.

  Winston [19] reageerde op deze reactie.

 4. @Peter1948 [2]: Wat belangrijk is dat de mens die buiten zijn schuld niet mee kan komen met de vrije economie geholpen wordt. Denk hier bij toegang voor rolstoelen, gezondheidszorg, onderwijs enz.

  En dat kan je zelf niet? Daar is de overheid voor nodig? Ja okee, als je mensen wilt dwingen tot “wenselijk” gedrag, dan heb je de overheid nodig. Maar als je mensen in hun waarde laat en zelf beslissingen laat nemen dan is de overheid grotendeels, zo niet geheel, overbodig. Dus ook de PvdA of wat voor partij dan ook.

  Peter1948 [7] reageerde op deze reactie.

 5. “Socialisten weigeren dit in te zien omdat dit niet in hun aanbodideologie past. In hun ogen weten zij wel wat het beste voor de kiezer is en bieden zij de juiste politieke producten aan en is het verder slechts een kwestie van uitleggen.”

  Mijns inziens komt dat doordat zij denken dat zij de morele waarheid aan hun kant denken te hebben.
  Dat dit een foute aanname is kan nooit door hun aangenomen worden.
  Dat zou betekenen dat alles waar ze tot nu toe in hebben gelooft niet waar is.
  Een compleet horrorscenario voor collectivisten.
  Beter dus de oogkleppen op en als lemmings de afgrond in kukelen alwaar ze horen.

  @allen
  Overigens zijn alle politieke partijen in Nederland collectivisten. Zelfs de PVV en VVD.

 6. Grappig dat in het vorige Artikel ‘De Gezapige Houding’ kritiek wordt geleverd op de grote hoeveelheid mensen die niet nadenken of ze wel of niet stemmen, of niet goed nadenken over op welke partij ze stemmen.

  Tegelijktijd wordt in dit artikel juist beargumenteerd dat elk individu van onze samenleving prima weet wat hij/zij wil. Partijen die denken dat een zetelverlies aan hun promotie ligt en niet aan de de interesse / mening van individuen zijn dom.

  Oftewel: Het Libertarisch front is er nog niet helemaal over uit en hanteert daarom maar dezelfde argumentatie als politici: gewoon feiten verdraaien tot dat ze uw boodschap ondersteunen.

  Michel [13] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [17] reageerde op deze reactie.

 7. @Peter1948 [10]:
  Echter deze regels hoeven niet door een overheid opgelegd te worden. Het is van belang van de eigenaar van de weg op regels te bepalen, want als de weg heel gevaarlijk wordt gaan er veel minder mensen op rijden en verdient de eigenaar veel minder geld.

  Nu kun je wel ieder klein dingetje op gaan noemen, maar dat heeft geen zin. Ze zullen waarschijnlijk vrijwel allemaal weerlegt worden, en dan enkelen die overblijven betekenen niets. Want de overheid is inherent te immoreel om te blijven bestaan voor enkele kleine `voordelen` over de vrije markt.

  BTW, vrijspreker, m´n dubbele quote en rechte enkele quote doet het ineens niet meer op deze site.
  Peter1948 [12] reageerde op deze reactie.

 8. @Juriaan [9]:

  Ik verdedig niemand hier, dat kunnen ze zelf goed genoeg, maar ik wil je wel even wijzen op je eigen mijns inziens foutieve logica.

  Jij hebt een over een libertarisch front. Welk libertarisch front? Ik was onder de impressie dat dit voornamelijk een site was waarop discussie over de onderwerpen gerelateerd aan het libertarisme ruimte krijgen om bediscussieerd te worden. Niet iedereen past in hetzelfde hokje dat jij probeert te bouwen.

  Daarnaast ging het in het artikel over gezapigheid precies over het gebrek aan interesse in het politieke spelletje en de ideeën erachter. Mensen zijn nou eenmaal behoorlijk slecht geïnformeerd en baseren hun visie op een eenzijdig verhaaltje.

  Dat mensen heel goed weten wat ze willen klopt ook. Veel mensen willen dat criminaliteit verdwijnt. Veel mensen zijn het oneens met de soap rond de EU. Veel mensen willen maatschappelijke problemen opgelost hebben. Dat mensen dit willen, betekend niet noodzakelijk dat ze weten hoe dit aan te pakken. En juist hier worden ze door de eenzijdige informatie in de politiek gevangen. Een mening stelt namelijk niks voor als deze niet gebaseerd is op juiste informatie. Wat juist is moet eenieder voor zichzelf uitmaken, maar als je niet alle kanten van een probleem bekijkt, zal je het probleem nooit begrijpen, en dus ook niet kunnen oplossen.

  De politiek kaapt mijns inziens de discussie omtrent problemen in de samenleving en doet alsof zij het alleenrecht hebben om deze problemen aan te pakken en dan uiteraard precies zoals zij het dicteren. De politiek doet alsof de politiek het antwoord is op alles. Terwijl politiek gewoon een spelletje is. Een spel van macht, incoherente ideeën en PR.

  Paul Martens [17] reageerde op deze reactie.
  Juriaan [58] reageerde op deze reactie.

 9. @Peter1948 [2]:

  Sociaal-democratie is te beschouwen als de afgezwakte vorm van het communisme, in een democratische staat. Sociaal-democratie en een vrije markt passen niet bij elkaar. Sociaal-democraten dient men zo ver mogelijk bij het onderwijs en de gehandicaptenzorg vandaan te houden.

 10. @Peter1948 [10]:

  In een samenleving heb je inderdaad regels nodig. En in een vrije samenleving bepalen de burgers hun eigen huisregels. Een eigenaar van een weg die een enorme hoge tol eist, of dwaze verkeersregels, van de weggebruikers zal snel zijn positie verzwakken en uiteindelijk uitgekocht worden door een nieuwe eigenaar die wel een redelijke prijs vraagt voor het gebruik maken van diensten. Dit is het zelfreinigende vermogen van de samenleving. Een fenomeen dat nooit wortel kan schieten als er steeds weer een tot de tanden toe bewapende agressor met een miljardenschuld, die zich ook nog eens (hoewel zelf niet bepaald ethisch zuiver op graat) het ultieme juridische gezag heeft aangematigd, erdoorheen komt om de vrijwillige handelingen tussen mensen onderling wreed te verstoren.

 11. @Juriaan [9]: @Michel [13]: Goed beargumenteerd, Michel.

  Inderdaad, Juriaan. “Wij libertariërs” (als je ons allemaal over één kam wilt scheren), zijn van mening dat de individuele mens (mits niet zwaar verstandelijk beperkt) zeer capabel is om zelf de beste beslissingen te nemen.
  In het huidige systeem wordt dit denken echter nagenoeg geheel verdoofd door de overheid: díe denkt wel voor het gepeupel en díe weet wel wat het beste voor ons is. Net als een ouder voor een kind doet, tot een bepaalde leeftijd. En dat kind pikt dat, tot op zekere hoogte. Als dat kind volwassen wordt, gaat het voor zichzelf denken en verder werken aan de vorming van zijn/haar persoonlijkheid. Ouders laten hun kinderen dan los.

  Onze overheid laat ons echter niet los. Wij moeten geconditioneerd blijven op de wijze zoals de overheid ons het liefste ziet: als de juridische entiteit, persoon genaamd, die financieel geplukt kan worden en niet als mens met vrije gedachten die weleens tegen de gevestigde orde in zou kunnen komen.
  En voor het gemak verworden veel mensen (ik durf te stellen: de meeste!) tot de luie, gezapige en lakse sufkutten (excuses voor het woordgebruik) die het allemaal wel best vinden.

  Wat niet wil zeggen, dat de zelfdenkende capaciteiten niet aanwezig zouden zijn. Het is mijns inziens een kwestie van het niet (willen) gebruiken van de aanwezige capaciteiten om zelfstandig te denken.
  Wij mogen ons in potentiële moordwapens in het openbaar begeven (auto’s), waar onze capaciteiten na een opleiding en test goed bevonden worden. Wij mogen werk verrichten dat, op alle niveau’s en facetten, een impact kan hebben op onze omgeving of medeburgers.
  Maar voor de meest lullige zaken worden wij als peutertjes gereguleerd door de overheid. Onder dwang wordt ons de financiering van onze eigen betutteling afgenomen. En het ergste: de meesten van ons slikken dat ook nog voor zoete koek.

  Dus ja: als libertarisch denkend mens stoor ik mij aan die gezapige houding, vandaar het artikeltje om daarover reacties te vernemen.
  En dus ook ja: als libertarisch denkend mens ben ik van mening dat er capaciteiten niet gebruikt worden.

  Het is geen kwestie van tegenstelling in de visie van “de libertariër” (als die bestaat), maar 2 feiten die apart benoemd worden in verschillende artikelen, maar wel degelijk een verbinding met elkaar hebben.

  Tenminste, dat vind ik.

  Juriaan [58] reageerde op deze reactie.

 12. [quote] Het basisidee hierachter is dat de staat (ambtenaren & politici) alle waarheden in pacht heeft en over alle kennis van het universum beschikt terwijl de bevolking uit volslagen idioten bestaat die doorlopend op microniveau leiding nodig hebben van genoemde socialistische ambtenaren en politici. [unquote]

  Er wordt hier door veel mensen (de meerderheid van het volk heeft het ueberhaubt niet in de gaten) aan voorbij gegaan maar dit is de wortel van al het overheids”kwaad”; de stuitende arrogantie van ’s lands bestuurders zoals vastgelegd in deze stelling is de oorzaak van het uit de rails lopen van het begrip “democratie” welk is verworden tot “schijndemocratie”.

  De politici en bestuurders leven in een droomwereld waarin de burgers slechts figuranten zijn die geacht worden zich letterlijk en onvoorwaardelijk te houden aan de talloze regeltjes, geboden en wetten welke de overheid voor ons heeft ingevoerd om te voorkomen dat wij in zeven sloten tegelijk lopen, hetgeen anders namelijk zonder twijfel zou gebeuren. De overheid is dan verantwoordelijk, en daar tilt zij zwaar aan!!

  Het is iedere keer “wij hebben de boodschap niet goed overgebracht” , nee; wij begrijpen jullie boodschap drommels goed maar willen niet langer slachtoffer zijn van wereldvreemde politici met idealen die de onze niet zijn of zelfs waanideeen!!

  Alleen al hoe verkeersdeelnemers worden behandeld; bekeuringen om niks (het grootste deel van de 12 miljoen per jaar in ieder geval!) en snelheidslimieten van 30,50,60,70,80,90,100 en 120, waarvan de meeste lukraak worden toegepast zonder enige relatie met de omstandigheden doch waarvan een weggebruiker NIMMER naar boven kan en mag afwijken. De arrogantie waar wij tegemoet worden getreden in contacten met de overheid is grenzeloos, wij worden precies zo behandeld als in de bovenstaande quote van hr.van Kiel is omschreven. Als wij dan gebruik maken van ons democratisch recht en ons afkeren van de partijen die dit nastaan, dan hebben ze de boodschap niet goed over gebracht??

  Inderdaad, zoals Wilders zegt; jullie biezen pakken, oprotten en nooit meer terugkomen!!

  Bon Vivant [34] reageerde op deze reactie.

 13. @flap [4]: Zonder iets af te willen doen aan uw commentaar ben ik toch bang dat ook u een produkt bent van jaren van indoctrinatie.

  En ik zal de eerste zijn die dat onmiddellijk toegeeft, flap 🙂 Hoe kan het ook anders. Ik ben immers in dezelfde indoctrinerende wereld opgegroeid als wij allemaal. En ja, bij nagenoeg al mijn commentaren ga ik uit van het enkel in mijn hoofd bestaande ideaalbeeld van de mensenwereld, net als de opsteller van dit stuk, en net als u. En ja, mijn opvattingen, die ik inderdaad zonder franje serveer (daar is vrijspreker toch voor bedoeld?) kunnen “rigide” overkomen, maar ik noem ze liever “eerlijk.” Dat ze in de ogen van menigeen als rigide of extreem overkomen, is volgens mij meer een indicatie van het feit dat mijn ideaalbeeld mijlenver verwijderd is van de huidige realiteit.

  Toch vind ik mezelf vooral een realist, omdat in mijn ogen onze huidige maatschappij gebaseerd is op het sluiten van de ogen voor de realiteit. Dat zeg ik met het gevaar arrogant over te komen, maar dat moet dan maar 😉 Ook hebt u helemaal gelijk met uw opmerking over de SP en de VVD. Mijn opmerking over deze partijen was enkel bedoeld om mijn eerdere opmerking over de wederzijdse angst van socialisten en libertariërs te onderstrepen. Althans duidelijk te maken dat hun wederzijdse angst veelal is gebaseerd op wederzijdse misvattingen. En dat de systematische ontkenning van het bestaan en de functie van het collectief door “de libertariër” MINSTENS net zo ridicuul is als de systematische ontkenning van het bestaan en de functie van het individu door “de socialist.” Dat wilde ik zeggen met mijn commentaar op dit artikel. En ik weet dat ik hier in extremen spreek; is om een punt te verduidelijken.

  “Links” en “rechts” zijn relatieve begrippen, zoals u terecht illustreert, en het extremisme waarmee zij elkander in woord en daad bestrijden is van dezelfde felheid als waarmee ik ze allebei bestrijd; jullie hebben het allemaal zo gigantisch aan het verkeerde eind dat ik het wel van de daken wil schreeuwen. Elders in deze discussie lees ik dat iemand denkt dat socialisten vinden dat ze de “moraliteit aan hun zijde hebben…” Die persoon, en iedereen die het ermee eens is, wil ik wijzen op de grote moeite die libertariërs doen om diezelfde moraliteit aan HUN zijde te krijgen; ik noem bijvoorbeeld het artikel op deze site dat zou moeten bewijzen dat voedselbanken ook zonder overheid mogelijk zouden kunnen zijn. Een ongeorganiseerde groep individuele individualisten die elk hun eigen ultieme vrijheid nastreven zouden dat wel kunnen… Nou, jullie hebben het dus beiden fout, zeg ik dan. Vroeger werd dit soort hulp door de kerk gegeven, en werd deze moraliteit geclaimd door het geloof. Nu proberen twee politieke stromingen die moraliteit te claimen; ik trap daar dus niet in en gebruik mijn eigen, individuele verstand en kom dan snel tot de conclusie dat moraliteit een intrinsieke menselijke waarde is, door de evolutie bepaald. Moreel gedrag is wenselijk voor overleven van de soort als geheel. Moreel gedrag hoort nu eenmaal bij sociale wezens: daar is geen geen enkele vorm van politiek, ideologie of economie voor nodig. Mensen helpen elkaar, zo zijn ze. Daartoe gedwongen bestrijden zij elkaar (gedwongen bijvoorbeeld door een economie die wordt aangedreven door concurrentie en schaarste: een veel vruchtbaardere bodem voor oorlog kan ik niet bedenken), zo zijn ze ook. Mensen overleven alleen als groep, niet als individu, dat is gewoon simpele waarheid. Als je al een ideologie aanhangt, of een geloof, BEN je die ideologie of dat geloof nog niet. Sterker nog: ik BEN niet eens Winston, dat is enkel mijn naam. Voordat ik wist wat het betekent om Winston te zijn, was ik eerst gewoon MENS. En dat zijn we met zijn allen nog steeds; jammer genoeg zijn we dat aan het vergeten…

  In mijn regelmatig terugkerende tirades tegen het kapitalisme (ja, u hebt allemaal gelijk: ik draaf daarin erg door soms), ga ik eigenlijk tekeer tegen het simpele feit dat kapitalisme indruist tegen deze, voor mij fundamentele menselijke waarheid; binnen rauw kapitalisme is voor moraliteit geen plaats. Elke poging om moreel gedrag aan een zielloos gegeven als een economie te koppelen is futiel. Elke poging van “links” om het ongelijk van rechts aan te tonen, en andersom (zoals dit artikel), is in mijn ogen een schot in de verkeerde richting. Maar dat is mijn mening, waaruit geen enkele waarheid gedestilleerd dient te worden 🙂

  Oscar [20] reageerde op deze reactie.
  Oscar [23] reageerde op deze reactie.
  flap [27] reageerde op deze reactie.
  Overheidsslaaf [32] reageerde op deze reactie.

 14. @Winston [19]:

  “In mijn regelmatig terugkerende tirades tegen het kapitalisme (ja, u hebt allemaal gelijk: ik draaf daarin erg door soms), ga ik eigenlijk tekeer tegen het simpele feit dat kapitalisme indruist tegen deze, voor mij fundamentele menselijke waarheid; binnen rauw kapitalisme is voor moraliteit geen plaats.”

  Wat verstaat u eigenlijk onder kapitalisme?

  Ik versta onder kapitalisme het houden van goederen in niet-agressieve handen, niet meer en niet minder.

  Winston [22] reageerde op deze reactie.

 15. @Andre NI [3]: Het basisidee hierachter is dat de staat (ambtenaren & politici) alle waarheden in pacht heeft en over alle kennis van het universum beschikt terwijl de bevolking uit volslagen idioten bestaat die doorlopend op microniveau leiding nodig hebben van genoemde socialistische ambtenaren en politici.

  Is hierop nog toelichting nodig? Ik hoop het niet. De kleinerende toon waarmee hier een heleboel onzin wordt uitgekraamd doet bijna denken aan Wilders. Laat ik volstaan te zeggen dat de opsteller van dit stuk niet helemaal doorheeft wat Marx en Engels hebben bedoeld met hun beschrijving van de ontwikkeling van rauw Kapitalisme, via het tussenstation van Socialisme (waarin de Staat WERKELIJK het VOLK vertegenwoordigd en van minachting voor het volk dus geen sprake kan zijn…) naar puur Communisme.

  Ik ga er verder niet eens op in: zoek de andere fouten zelf maar (hoewel het moeilijker is om waarheden te vinden…)

 16. @Winston [19]:

  “Mensen overleven alleen als groep, niet als individu, dat is gewoon simpele waarheid. Als je al een ideologie aanhangt, of een geloof, BEN je die ideologie of dat geloof nog niet. Sterker nog: ik BEN niet eens Winston, dat is enkel mijn naam. Voordat ik wist wat het betekent om Winston te zijn, was ik eerst gewoon MENS. En dat zijn we met zijn allen nog steeds; jammer genoeg zijn we dat aan het vergeten…”

  Ik heet Oscar en de ontdekkingstocht naar wie ik ben is nog steeds aan gang. Libertarier is voor mij geen identiteit. Ik ben tot het inzicht gekomen dat organisaties die de samenleving tegen agressie dienen te beschermen zelf vrij van agressie dienen te zijn. Vanuit dat inzicht ben ik tot een libertarisch standpunt gekomen. Voor mij een basaal ethisch standpunt betreffende menselijk handelen. Leven en laten leven. Vrijheid om te kiezen voor gebondenheid. Vrij om te kiezen tot welke groep je wenst te horen en tot welke groep niet. Vrij om te handelen zonder iemand anders te schaden. Vandaar uit kunnen we werken aan de groei van beschaving(materieel, spiritueel, wijsgerig, technologisch, cultureel, moreel).

  Winston [25] reageerde op deze reactie.

 17. @Oscar [14]: Geweldadig collectivisme bestaat niet; da’s net zoiets als een paarse zwangerschap… Als u erop doelt dat voor elke vorm van collectivisme binnen een op individuen ingerichte maatschappij per definitie enige vorm van dwang noodzakelijk is (geweld in de oude USSR, en indoctrinatie binnen ons corporatistisch collectivisme), ben ik uw man.

  Oscar [29] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [23]: Ik heet Oscar en de ontdekkingstocht naar wie ik ben is nog steeds aan gang. Libertarier is voor mij geen identiteit. Ik ben tot het inzicht gekomen dat organisaties die de samenleving tegen agressie dienen te beschermen zelf vrij van agressie dienen te zijn. Vanuit dat inzicht ben ik tot een libertarisch standpunt gekomen. Voor mij een basaal ethisch standpunt betreffende menselijk handelen. Leven en laten leven. Vrijheid om te kiezen voor gebondenheid. Vrij om te kiezen tot welke groep je wenst te horen en tot welke groep niet. Vrij om te handelen zonder iemand anders te schaden. Vandaar uit kunnen we werken aan de groei van beschaving(materieel, spiritueel, wijsgerig, technologisch, cultureel, moreel).

  Erg mooi, Oscar. Ik weet niet of u deze tekst zelf hebt bedacht, maar laat mij ook een poging wagen 😉

  Mijn naam is Winston en ik ben mens. Daarboven ben ik me van mijn mens-zijn bewust, waardoor ik zelf in staat ben na te denken over wat dat precies inhoudt. Ik ben mij bewust van alle andere mensen om mij heen en weet dat wij verantwoordelijk zijn voor elkaars vorming op letterlijk alle vlakken. In dat bewustzijn ben ik volledig in staat mijn individualisme te vieren; alleen vanwege al die andere bewuste zielen kan ik me bewust zijn van mijn eigen uniekheid, en tegelijkertijd weet ik dat ik mijn uniekheid te danken heb aan al die anderen. Ik ben in staat mijn eigen mening te vormen, in het besef dat deze mening mij is gegeven door alle andere mensen die mijn levenspad gekruist hebben, te beginnen bij mijn ouders, vrienden en leraren, en via al hun contacten door de rest van de mensheid. Ik weet dat er een recht evenredige verhouding bestaat tussen mijn geluk en het geluk van “de ander;” Mijn geluk met tralies en alarmsystemen beschermen tegen het ongeluk en de jaloezie van mijn buurman beperkt de maximaal haalbare hoogte van mijn eigen geluk. Vandaar uit kunnen we werken aan groei van de mensheid, materieel, spiritueel, wijsgerig, technologisch, cultureel, moreel.

  In mijn ogen is echte vrijheid een echte illusie, echt geluk daarentegen is heel goed haalbaar.

  Oscar [30] reageerde op deze reactie.
  Overheidsslaaf [33] reageerde op deze reactie.

 19. @Winston [22]:
  In mijn ideaalbeeld van de mensenwereld is het houden van goederen dan ook niet mogelijk

  Maar wat is mijn neus dan? Of mijn lichaam? Mening en gedachten? Mag ik niet mijn leven leven in jouw ideaalbeeld?

  Voor mij zijn dit namelijk allemaal goederen. Maar als ik die niet mag hebben dan denk ik dat jij me letterlijk dood wenst. En niet alleen mij…

  Winston [38] reageerde op deze reactie.

 20. @Winston [19]: In nederland hebben we de voedselbanken juist dankzij de overheid. Dus u heeft gelijk. Zonder de overheid hadden voedselbanken geen bestaansrecht. Voordat de kerk besloot dat barmhartigheid een christellijk goed ding was hadden andere volkeren zo hun eigen manieren om ouden van dagen (wijsheid) geestellijk en lichamellijk gehandicapten (geraakt door de geesten) aan voedsel e.d. te helpen. Ieder volk heeft op zijn eigen manier steeds zorg gedragen voor het welzijn van dat volk, en dat reeds lang voor er een overkoepelend orgaan van corrupte op eigen macht en vervuld van hun eigen importantie gevulde politici was bedacht.

  Ik ben dan toch zeker ook geindoctrineerd al was het maar door het onderwijs in Nederland, echter mijn ouders hebben mij altijd voorgehouden dat het helemaal niet verkeerd was om na te denken bij alles wat mijn leraren mij probeerden te leren, en niet alles zomaar aan te nemen omdat het ergens geschreven stond.

  Papier laat zich schrijven, en ook leugens bestaan op papier vooral uit letters.

 21. @Winston [22]:

  In uw ideaalbeeld van de mensenwereld is iedereen naakt, heeft niemand recht op zijn eigen nieren en komt iedereen om van de honger?

 22. @Winston [24]:

  “Als u erop doelt dat voor elke vorm van collectivisme binnen een op individuen ingerichte maatschappij per definitie enige vorm van dwang noodzakelijk is (geweld in de oude USSR, en indoctrinatie binnen ons corporatistisch collectivisme), ben ik uw man.”

  Dan is u mijn man niet, aangezien ik ervan uit ga dat het mogelijk is om een samenleving in te richten zonder dat er enige vorm van dwang noodzakelijk zal zijn.

  Winston [36] reageerde op deze reactie.

 23. @Winston [25]:

  “In mijn ogen is echte vrijheid een echte illusie, echt geluk daarentegen is heel goed haalbaar.”

  Naar mijn mening is echt geluk niet haalbaar zonder echte vrijheid.

  En ja, afgunst is een lelijke menselijke eigenschap. Maar gelukkig kun je er ook op een constructieve manier mee om gaan. Door te wedijveren inplaats van te vernietigen. Constructieve afgunst is kapitalisme, destructieve afgunst is socialisme.

  Winston [35] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.