Het concept van de vrije markt is een gruwel voor iedere rechtgeaarde socialist: dat iemand zomaar in alle vrijheid en zonder inmenging van ambtenaren en politici iets te koop aan kan bieden tegen een door hem gewenste prijs en dat ieder ander vervolgens vrij is om dat voor de gevraagde prijs af te nemen (of niet) is voor collectivisten te vreselijk om te bevatten en daarom hebben socialisten complete staten en overheden opgebouwd en houden die krampachtig in stand alleen maar om te voorkomen dat mensen, oh gruwel, in vrijheid zelf hun eigen zaakjes zouden kunnen regelen.

De vrije markt is gebaseerd op het inspelen van concurrerende leveranciers op de vraag naar goederen en diensten terwijl het socialisme streeft naar een aanbodmaatschappij waar de staat bepaalt wat er te koop is en voor welke prijs en die de consument wegens gebrek aan  keuze maar moet afnemen, voor de eigen bestwil van die consument uiteraard.

Het basisidee hierachter is dat de staat (ambtenaren & politici) alle waarheden in pacht heeft en over alle kennis van het universum beschikt terwijl de bevolking uit volslagen idioten bestaat die doorlopend op microniveau leiding nodig hebben van genoemde socialistische ambtenaren en politici.

Het volk kan niet denken en dus ook niet kiezen, het moet alles aangereikt krijgen vanuit de alwetende socialistische heilstaat.

Dit soort denken blijkt ook heel duidelijk uit het handelen van collectivistische politici die feitelijk ook gewoon moeten functioneren in een markt van vraag & aanbod waar de kiezer een politiek product zoekt dat bij hem past en vervolgens gaat kijken welke partij dit kan leveren.

Socialisten weigeren dit in te zien omdat dit niet in hun aanbodideologie past.  In hun ogen weten zij wel wat het beste voor de kiezer is en bieden zij de juiste politieke producten aan en is het verder slechts een kwestie van uitleggen. Socialisten kijken neer op partijen die wel proberen te doen wat hun kiezers willen, dat is maar laag populisme waar zij niet aan meedoen. Je kiezers naar de mond praten, stel je voor !

Dat bleek heel duidelijk uit de commentaren van de diverse PvdA-kopstukken die op tv verschenen naar aanleiding van de meer dan halvering van de PvdA bij de EU-verkiezingen.

De geschokte Bos, Hamer en Berman hadden het er alleen over dat hun gecompliceerd EU-boodschap kennelijk niet goed was overgekomen bij de kiezers en dat ze het in de toekomst beter moeten gaan uitleggen en dat de PVV gewonnen had omdat die een populistisch verhaal naar de kiezer toe had gehouden. De kiezer als willoos lijdend voorwerp dus, een onbeschreven DVD die door politici moet worden gebrand met hun Boodschap.

Kortom: men kan en wil niet bevatten dat de kiezer wel degelijk precies weet wat hij wil en dat het product dat de PvdA zijn kiezers aanbiedt duidelijk niet is wat die willen, gezonde marktwerking dus, nee het volk had het weer niet begrepen. De oplossing is dan niet om het beleid bij te schaven richting wat de kiezer wil want dat is vervloekte marktwerking en populisme maar om stug door te gaan met iets te verkopen dat al heel duidelijk is afgewezen, tot aan de eigen ondergang toe omdat men het maar niet begrijpen wil.

Op naar de 2 zetels voor de PvdA Bos, Hamer en de rest en mijn zegen hebben ze.

69 REACTIES

 1. @Winston [1]:
  “Staat bovendien bol van de misvattingen over Socialisme en Socialisten, ongeacht welke persoonlijke definitie je voor die twee begrippen zou willen hanteren…”

  Ach, oude grompot Wladi laat weer eens een scheet (in een bijna lege wagon) en hoopt waarschijnlijk dat iemand geshockeerd raakt. Of hij is echt onwetend. Wie zal het zeggen…

 2. @Winston [19]:

  Eerst zeg je:
  ik noem bijvoorbeeld het artikel op deze site dat zou moeten bewijzen dat voedselbanken ook zonder overheid mogelijk zouden kunnen zijn.
  Een ongeorganiseerde groep individuele individualisten die elk hun eigen ultieme vrijheid nastreven zouden dat wel kunnen… Nou, jullie hebben het dus beiden fout, zeg ik dan

  Vervolgens zeg je:
  Moreel gedrag is wenselijk voor overleven van de soort als geheel. Moreel gedrag hoort nu eenmaal bij sociale wezens: daar is geen geen enkele vorm van politiek, ideologie of economie voor nodig. Mensen helpen elkaar, zo zijn ze.

  Ik zeg:
  Omdat we (misschien) individualisten zijn, of kapitalisten, of onze vrijheid nastreven, zijn we nog niet egoistisch of a-sociaal.

  Ik heb lang in een derde wereldland gewoond, en daar heb je geen overheidshulp voor armen. Hier en daar zit een organisatie die doorheeft dat ze onder het mom van armenhulp geld uit het westen kunnen lospeuteren, maar dat houden ze zelf. De armen krijgen niks.

  De enigen die voor de armen zorgen zijn de rijken. En ik kan je zeggen dat je daar heel sociaal van wordt. Je denkt wel drie keer na voor je een pan eten in de vuilnisbak flikkert. En gehandicapten op straat die geef je een paar goeie uurlonen. Als je een bedrijfje nodig hebt om voor je te werken, dan kies je een klein bedrijfje, van een arme familie, ipv een groot rijk bedrijf. (bijv. timmerman, loodgieter etc.).

  Weet je hoe goed dat voelt? En hoe verantwoordelijk je daarvan wordt?

  Mijn stelling is dat de overheid onze kans op hulpverlenen steelt, en zorgt dat wij ons onverantwoordelijk en egoistisch gaan gedragen. Het bewijs voor mijn stelling is de hufterigheid en luiheid van Nederland.

  En zoals je zelf al zegt is iedere mens een groepsdier, en geneigd zich sociaal te gedragen (tenzij hiertoe ontmoedigd door de overheid). Dus in een libertarische samenleving zie ik dat helemaal goed komen.

  Winston [37] reageerde op deze reactie.

 3. @Winston [25]:

  Hmm, het klinkt mooi. Echte vrijheid is een illusie, maar echt geluk is heel goed haalbaar.

  Jammer dat jouw stelling, die mooi filosofisch klinkt, wetenschappelijk onjuist is. Iedere psycholoog zal je kunnen vertellen dat een van de belangrijkste voorwaarden voor geluk, echt geluk, vrijheid is.

  Als mensen geen invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving, i.e. machteloos en onvrij zijn, dan zijn ze nooit gelukkig.

  Wilde hier een tabelletje copy-pasten maar dat lukte niet, dus ik schrijf het even voor je op:

  Mensen die aangeven dat zij weinig controle over hun eigen leven hebben is 16% ongelukkig, tegenover 0.2% die aangeven veel controle over hun eigen leven te hebben.

  Winston [35] reageerde op deze reactie.

 4. @Eric [18]:

  … dan hebben ze de boodschap niet goed over gebracht??

  Precies. Ik geloof dat Wouter Bos het verwoordde als “dan hebben wij de boodschap niet duidelijk genoeg uitgelegd”.

  Oftewel; als kiezer moet je je bek houden en doen wat de Führer je opdraagt. Het is dat de socialisten zo weinig macht hebben, anders zou het hier vol staan met FEMA camps waar KaPo’s je namens Wouter ‘uitleggen’ hoe je hem wel moet begrijpen. Het schijnt goed te werken in Noord Korea en vroeger in de goelag in Siberië.

  De pvda liet dus even diens ware aard zien. Kampbeulen in de kast.

 5. @Oscar [30]: @Overheidsslaaf [33]: Ah, precies zoals ik al had voorspeld: daar komen de oude angstbeelden van degenen die zweren bij een “vrije markt” weer bovendrijven. Geen nood heren: er is hulp onderweg 🙂

  Vrijheid zou gelijkstaan aan geluk… U bedoelt het VALSE gevoel van vrijheid dat kapitalisme met zich meebrengt? Er zijn net zoveel psychologen die kunnen aantonen dat teveel vrijheid contraproductief is voor een omgeving waarbinnen wij ons gelukkig kunen voelen. Zelfs de meest geharde libertariër zal niet kunnen ontkennen dat zijn vrijheid ophoudt waar de vrijheid van een ander begint. Als je het dan al over vrijheid wilt hebben, heb je het over de vrijheid die door de anderen wordt toegestaan of getolereerd. Dus een maatschappij zonder enige vorm van dwang is bij voorbaat een illusie, heren. De dwang van de meerderheid, de dwang van de grootste gemene deler zal ALTIJD bestaan, ook zonder democratie. Het is voor het bereiken van geluk de kunst deze dwang niet als dwang te ervaren, en dat kan alleen vanuit een diep besef van het feit dat je een SOCIAAL wezen bent.

  Dan keuzedwang. U hebt het dan over keuzevrijheid, maar ook hier is al lang aangetoond dat teveel keuzevrijheid mensen ongelukkig maakt. Als ik een spijkerbroek ga kopen heb ik de keuze uit honderden merken en duizenden winkels… Als ik echter goed kijk, zijn 99% van die spijkerbroeken hetzelfde, en moet ik nog beter kijken om de minieme vershillen in uiterlijk en kwaliteit te kunnen ontdekken. Als ik dan de winkel uitloop met mijn nieuwe spijkerbroek, weet ik nooit of ik wel de beste keuze heb gemaakt: in het onderbewustzijn blijkt dat constant aan ons te knagen. Als u nog een libertarische droom verpletterd wilt zien worden, kan ik het boek “The Paradox of Choice: Why More is Less” aanraden. Ach, eigenlijk kunt u dit allemaal ook zelf bedenken, zo moeilijk is het niet.

  Tenslotte: alle mensen zijn AFHANKELIJK van andere mensen; ik heb al eerder gemeld dat wij deze afhankjelijkheden kunnen afkopen vanwege ons kapitalisme, maar dat neemt niet weg dat we afhankelijk zijn. Als u, na het lezen van mijn woorden, van mening bent dat in mijn ideaalbeeld de mens naakt hongerig en bezitteloos is, dan hebt u dit nog niet helemaal begrepen.

  Echte vrijheid is niet haalbaar, anders dan de echte vrijheid die door het collectief wordt gegund. En vooral: vrijheid is niet zaligmakend voor geluk.
  Oscar [39] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [42] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [43] reageerde op deze reactie.

 6. @Overheidsslaaf [32]: Mijn stelling is dat de overheid onze kans op hulpverlenen steelt, en zorgt dat wij ons onverantwoordelijk en egoistisch gaan gedragen. Het bewijs voor mijn stelling is de hufterigheid en luiheid van Nederland.

  Da’s in mijn ogen helemaal juist. En individualisme staat ook zeker niet gelijk aan egocentrisme… “De overheid” is in deze zin hetzelfde als “het kapitaal” in onze corporatistische maatschappij. Het zijn de zogenaamde parels van dit zogenaamde kapitalisme die verantwoordelijk zijn voor de luiheid en willoosheid van het volk.

  Paul Martens [43] reageerde op deze reactie.

 7. @Henkje [26]: Maar wat is mijn neus dan? Of mijn lichaam? Mening en gedachten? Mag ik niet mijn leven leven in jouw ideaalbeeld? Voor mij zijn dit namelijk allemaal goederen. Maar als ik die niet mag hebben dan denk ik dat jij me letterlijk dood wenst. En niet alleen mij…

  Kijk, een prachtig voorbeeld van hoezeer we zijn geïndoctrineerd door de economische machten in ons leven… Als uw lichaam in uw denkwereld niets meer is dan een (verhandelbaar? verzekerbaar? verwerkbaar?) goed, dan hebt u waarlijk een probleem, ook als dit de algemeen geldende opvatting is…
  Oscar [41] reageerde op deze reactie.

 8. @Winston [35]:

  “Zelfs de meest geharde libertariër zal niet kunnen ontkennen dat zijn vrijheid ophoudt waar de vrijheid van een ander begint.”

  U verwart vrijheid met agressie.

  “Dus een maatschappij zonder enige vorm van dwang is bij voorbaat een illusie, heren.”

  U verwart het afzien van agressie met dwang.

  “U hebt het dan over keuzevrijheid, maar ook hier is al lang aangetoond dat teveel keuzevrijheid mensen ongelukkig maakt.”

  U verwart de persoonlijke ontwikkeling om keuzes te maken met de toegestane keuzevrijheid. Welke spijkerbroek(en of er überhaupt een spijkerbroek gaat worden aangeschaft; niet kiezen is ook een keuze) is een persoonlijke keuze en een wezenlijk ander fenomeen dan iemand die je dwingt om bepaalde keuzes niet of wel te maken. In principe heb je altijd ‘teveel’ keuzevrijheid, bijvoorbeeld in wat je doet met je vrije tijd. Ga je sporten(welke sport)? Welke kleding trek je aan? Wat eet je vandaag? Ga je lezen? Welk boek ga je lezen? Daar leer je keuzes in te maken. En die keuzes kunnen het beste in vrijheid genomen worden, dus zonder de agressieve interventie van een persoon of organisatie.

  Het komt mij voor dat het u nog steeds niet helder is wat libertarisme is. Vrijheid is in het libertarisme niet de ‘vrijheid’ anderen te dwingen. Vrijheid is in het libertarisme simpelweg de afwezigheid van agressie.

  Winston [45] reageerde op deze reactie.

 9. @Winston [36]:

  “Echter die samenleving zonder dwang gaat alleen lukken als je de dwang van het collectief als natuurlijk gegeven kunt accepteren.”

  In een samenleving zonder dwang is er geen dwang van het collectief. Het zou kunnen dat u met ‘dwang’ twee verschillende begrippen verwoord.

 10. @Winston [38]:

  “Als uw lichaam in uw denkwereld niets meer is dan een (verhandelbaar? verzekerbaar? verwerkbaar?) goed, dan hebt u waarlijk een probleem, ook als dit de algemeen geldende opvatting is…”

  Die bewering doet Henkje niet.

  In reactie no.28 vroeg ik u: In uw ideaalbeeld van de mensenwereld is iedereen naakt, heeft niemand recht op zijn eigen nieren en komt iedereen om van de honger?

  Dat vroeg ik u niet voor niets. Zonder bezit zijn dát namelijk de consequenties.

 11. @Winston [35]: U stelt: “vrijheid zou gelijk staan aan geluk”. Dat wordt niet gesteld. Je hebt vrijheid nodig om gelukkig te zijn, dát is wat er terecht gesteld is.
  Een vergelijking: ik heb voor mijn auto brandstof nodig om afstanden te kunnen overbruggen, maar daarmee staat brandstof nog niet gelijk aan afstand. Het is een benodigd element daarvoor.

  Keuzedwang/keuzevrijheid. Uw voorbeeld van keuzes maken en hier achteraf weer twijfels over hebben en daar mogelijk ongelukkig van worden zegt ten eerste veel meer over degene die blijkbaar niet de geestelijke vermogens heeft rationeel een keuze te maken.
  Ten tweede dat die persoon wel heel erg materialistisch is ingesteld om zich zó druk te maken over zijn keuze/aanschaf en zijn waarde/juistheid daarvan.

  Uw opmerking over SOCIAAL zijn heeft geen enkele toegevoegde waarde in uw betoog. Het zijn juist sociale mensen die ervoor kunnen zorgen dat er een vrije samenleving zou kunnen worden gerealiseerd. Sociaal (behulpzaam zijn en anderen hun vrijheid gunnen) heeft niets te maken met socialisme (collectieve dwang uitoefenen).

 12. @Winston [35]: En nog over de vrijheid, zoals u beschrijft in “de VALSE gevoel van vrijheid dat kapitalisme met zich meebrengt”.
  Vergelijk uw waardetoekenneing “valse” eens met het huidige systeem. Dat staat bol van valse vrijheden, valse moraal en valse praktijken. Daar wens ik met liefde van gevrijwaard worden, door middel van een vrije samenleving. U doet zelf ook uw best om valse (onware) beweringen te deponeren in uw reacties. Zoals onderstaande quote van u.

  @Winston [37]: “De overheid” is in deze zin hetzelfde als “het kapitaal” in onze corporatistische maatschappij. Het zijn de zogenaamde parels van dit zogenaamde kapitalisme die verantwoordelijk zijn voor de luiheid en willoosheid van het volk.
  Verdiep u eens objectief in de geschiedenis en economie, zonder de schijnbaar bij u aanwezige vooroordelen en conditionering. Het bouwen van de maatschappijen in deze wereld, op economisch vlak, hebben alleen groeiperioden gekend in tijden van relatieve vrije markt, toen overheden in die samenlevingen een invloed hadden van 5-7% van het toenmalig BNP. De ondernemers en werknemers in die tijd waren verre van lui en willoos, maar juist actief, enthousiast en hadden nog doelen om verder te komen. In die tijden waren er niet alleen de economische groeistuipen, maar juist ook die van liefdadigheid en verzorging van minder capabele mensen.
  Sindsdien zijn de overheden een steeds grotere invloed op de samenlevingen uit gaan oefenen en is er geen westers land meer te vinden, waar de overheid minder dan 40% van het BNP opslokt. Sommige landen tot vér in de 60%. Toch gek, dat juist in déze periodes, van grote overheidsinmenging, de luiheid en willoosheid van het volk gegroeid is (door de zogenaamde verzorgingsstaten), de gezondheidszorg achteruit is gehold en het onderwijs niets meer voorstelt. Alles waar de overheid zich mee bemoeit, gaat qua kwaliteit en efficiëntie bergafwaarts.
  Tegenargumenten voor de voorgaande zin? Prima: de beste soorten onderwijs en verzorgingsinstituten zijn de particuliere.
  Indien u dit nog denkt te ontkennen, kun u dit meteen als mijn laatste reactie naar u beschouwen. Want dan hebt ú er niets van begrepen en ga ik gaarne weer verder in discussie wanneer u beter onderlegd bent van de feiten.

  Winston [44] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [39]: U verwart vrijheid met agressie.

  Deze mag u mij uitleggen.

  U verwart het afzien van agressie met dwang.

  U verwart “vrijheid” met de afwezigheid van agressie 😉

  U verwart de persoonlijke ontwikkeling om keuzes te maken met de toegestane keuzevrijheid.

  Gevolgd door blah blah over spijkerbroeken… 🙂 Ik heb al vaker beweerd dat de lucht blauw is, of je dat een mooie kleur vindt of niet, en ook als je (kleuren)blind bent. U wilt mij daarin een keuze opleggen (niet letterlijk natuurlijk, is maar een voorbeeld); ik moet van u kiezen voor iets dat vanzelfsprekend is, of in ieder geval vanzelfsprekend zou moeten zijn. Stel dat wij alle individuen waaruit de Mensheid bestaat een keuzemogelijkheid bieden, en ze de vrije keuze laten de kleur van de lucht te kiezen… Denkt u dat we dan weer een paarse, dan weer een gele lucht hebben? De lucht zal ook met die keuzevrijheid altijd blauw blijven is mijn stelling. Stroom komt al generaties lang uit de muur tegen een (quasi-)democratische prijs. Denkt u dat ik er gelukkig van wordt als we het spijkerbroekenverhaal loslaten op de stroomvoorziening? Dan spreek ik nog niet eens over de meest evidente beperking ten aanzien van deze zwaar overgewaardeerde keuzevrijheid: er is voor mij geen enkele manier om te controleren of de prijskaartjes die aan de verschillende keuzes hangen wel gerechtvaardigd zijn.

  Het gezanik over de “eigen verantwoordelijkheid van de keuzebewuste consument,” waar hier zo vaak op gezinspeeld wordt moest ook maar ’s een toontje lager. Ik wijs maar even op het bestaan van een programma als “Kassa” en al die andere programma’s om de consument te helpen kiezen, maar vooral om ze de vallen te laten ontwijken die zijn veroorzaakt door een op overmatige keuzevrijheid gedreven economie. Dan de muren vol tijdschriften met hetzelfde doel: de consument behoeden voor de “verkeerde keuze.” Is er voor niets een markt voor deze zaken? Of zijn deze zaken een logisch gevolg van die markt zelf? Er werd beweerd dat “niet kiezen” ook een mogelijkheid is… Denk daar nog ’s over na zou ik zeggen.

  Dan uw vastgeroeste beelden over (persoonlijk) bezit: u verwart “een plek om thuis te noemen” met het bezitten van een eigen huis. Eerstgenoemde hebben mensen nodig, laatstgenoemde is de materiële illusie van uw machthebbers. Nogmaals: een mens met een gemiddelde levensverwachting van 80 jaar moet wel erg arrogant zijn om een stukje van de 4,5 miljard jaar oude aarde voor zichzelf te claimen. Het is bovendien een futiele claim, een zelfopgelegde illusie: je kunt dat stukje Aarde hoogstens 80 jaar in bruikleen hebben, meer niet. Ook je lichaam heb je in bruikleen, als je al de behoefte hebt je eigen lichaam deel te maken van deze materialistische filosofie. We waren toch lekker filosofisch bezig: Er zit geen atoom meer in mijn lichaam dat ook in mijn lichaam zat toen ik 16 jaar oud was; toch kan ik mij gebeurtenissen van die tijd nog levendig herinneren, ik ruik de geuren er bijna bij… Dus WAT ik ook ben, ik BEN ook NIET het “spul” waarvan ik gemaakt ben. Wij zijn een “materieel golfverschijnsel,” onze atomen worden op sub-atomair niveau continue vervangen… Het allergrootste wonder van de evolutie van het heelal, is het simpele feit dat in De Mens atomen en energie op elk moment zodanig zijn gestructureerd dat zij het vermogen hebben over hun eigen betekenis na te denken. Zo bezien BEN ik het universum dat continu zichzelf probeert te begrijpen… Klinkt “zweverig” nietwaar 🙂 Toch meen ik elk woord. U kunt niet bezitten, en wanneer u dat beseft zult u rijkdom kennen. Klinkt ook zweverig maar is wel waar; zonder besef van bezit geen reden voor kunstmatige schaarste of diefstal; 99% van de door de libertariër gehekelde wetgeving kan meteen de prullebak in… Echte vrijheid zit in het besef dat die vrijheid niet haalbaar is. Ja het kan nog zweveriger 🙂

  Maar dat is denk ik niet de manier om dichter tot elkaar te komen. Ik meen toch echt dat we in principe hetzelfde einddoel nastreven: een ECHT vrije samenleving. Onze begrippen van vrijheid, en de route naar die vrijheid toe, daar verschillen we van mening, vrij fundamenteel zelfs. Ik weet, net als Paul Martens, ook niet of we dichter bij elkaar zullen komen…

  Oscar [47] reageerde op deze reactie.

 14. @Winston [44]:

  Met deze reactie geeft u dus te kennen dat de beste soorten onderwijs en verzorgingsinstituten in handen zijn, direct of indirect, van agressiemonopolisten.

  Als dat zo is, waarom sturen ouders die het beste voor hun kind willen en het zich kunnen veroorloven hun kinderen naar een particuliere school? Zijn die ouders dan zo dom dat ze méér betalen voor minder goed onderwijs? Waarom zouden mensen die ziek zijn en het zich kunnen veroorloven om een dure particuliere kliniek te betalen dit doen als staatsziekenhuizen beter zouden zijn?

  Heeft u argumenten om uw bewering, die logisch volgt uit uw houding ten aanzien van Paul Martens, te ondersteunen? Als u gelijk heeft dan ben ik er benieuwd naar hoe het in vredesnaam mogelijk is dat onderwijs-en zorginstellingen die slechter presteren dan de onderwijs-en zorginstellingen van de overheid in staat zouden zijn om het hoofd boven water te houden. Mensen hebben namelijk de neiging om alleen een hogere prijs te betalen voor een slechter product wanneer men hiertoe gedwongen wordt.

 15. @Winston [45]:

  “Ik wijs maar even op het bestaan van een programma als “Kassa” en al die andere programma’s om de consument te helpen kiezen, maar vooral om ze de vallen te laten ontwijken die zijn veroorzaakt door een op overmatige keuzevrijheid gedreven economie. ”

  Bedrog en adders onder het gras ontdekken hoort bij de persoonlijke ontwikkeling. Een persoonlijke ontwikkeling die in de knel komt omdat de overheid steeds weer met wetten komt om zogenaamd de burgers te beschermen. In een vrije samenleving zullen particuliere organisaties die geen offensief geweld mogen gebruiken zich inzetten om mensen die zich niet goed persoonlijk kunnen ontwikkelen te behoeden voor bedrog en adders onder het gras. Het voordeel hiervan is dat er geen dwingende regelgeving is, zoals nu, waardoor mensen die zich wel verantwoordelijk kunnen gedragen verschoond blijven van de infantilisering. Voorbeeld: de overheid schept inflatie, door inflatie wordt het lenen van geld aantrekkelijk, hierdoor gaan mensen met een korte termijnvisie geld lenen zonder dat ze het zich eigenlijk kunnen veroorloven en vervolgens laat diezelfde overheid, die eerst nog de mensen aanspoorde massaal te gaan lenen, bij de geldleenspotjes op TV verplicht stellen om de zwakzinnige leuze “let op, geld lenen kost geld” in een balkje in beeld te brengen. De overheid zet aan tot het maken van schulden en werpt zich op als behoeder van het maken van schulden. Het is compleet ongeloofwaardig. “Let op, geld lenen kost geld” is exemplarisch voor de staat van infantilisering en debilisering waarin het statisme ons gebracht heeft.

  Die vallen worden alleen maar vermeerderd en vermeerderd juist omdat er geen vrijheid is. Een onvrije samenleving veroorzaakt een wildgroei aan onbetrouwbare ondernemers. De bankaire sector is daar een goed voorbeeld van. De overheid drukt de bankbiljetten, zonder dat er grondstoffen tegenover staan, en spoort de banken aan om geld te scheppen uit het niets. Onverantwoorde banken die in een vrije samenleving allang over de kop waren gegaan of aangeklaagd voor fraude worden door de overheid gered.

  Paul Martens [48] reageerde op deze reactie.

 16. @Oscar [47]: Aanvullend: het aantonen van (pogingen tot) bedrog gebeurt voortdurend, juist door mensen/instanties zónder invloed van de overheid. We hebben daar ook helemaal geen overheid voor nodig. Dat regelt de vrije markt prima zelf door het opstellen van contracten (vrijwillige overeenkomsten tussen partijen) en het stellen van claims bij niet nakomen van die contracten. Ook de marktwerking zorgt ervoor, dat frauduleuze bedrijven hun klanten zien verdwijnen.

  Juist die verzorgingsstaat van de overheid heeft, mijns inziens, een deel van de mensen tot onnadenkende schepselen gemaakt. Men verwacht onterecht die bescherming van de overheid, zonder zelf na te denken. Dan krijg je zaken als het volgende voorbeeld: een half jaar geleden stelde een firma zich op dubieuze manier op als een soort Kamer van Koophandel en stuurde bedrijven facturen. Iedere weldenkende ondernemer zag op die factuur minstens 4-5 kenmerken, waarmee het betalen van die onterechte factuur simpel afgewimpeld kon worden.
  Juist die grote firma’s, waar de ene boekhoudingafdeling niet weet wat de inkoopafdeling heeft verzorgd, betaalden die facturen zonder na te denken. Daarop doelde de dubieuze facturenstuurder natuurlijk ook, deze hield rekening met de onnadenkendheid binnen grotere bedrijven.

  Hebben we dan een overheid nodig voor het tegengaan van dit soort dubieuze praktijken? Nee, dat kunnen we zelf wel.

  Een klein deel van onze samenleving is zelfs prima in staat om de fraude aan te tonen waarmee de overheid zich bedient. Vandaar initiatieven als Vrijspreker, juist voor die zelfdenkende mensen. 😉

  Oscar [50] reageerde op deze reactie.

 17. “Nogmaals: een mens met een gemiddelde levensverwachting van 80 jaar moet wel erg arrogant zijn om een stukje van de 4,5 miljard jaar oude aarde voor zichzelf te claimen. Het is bovendien een futiele claim, een zelfopgelegde illusie: je kunt dat stukje Aarde hoogstens 80 jaar in bruikleen hebben, meer niet.”

  Even terug naar Aarde: illusie of niet, arrogant of niet, zonder het bezitten van water ben je binnen vijf dagen dood.

  “Ook je lichaam heb je in bruikleen, als je al de behoefte hebt je eigen lichaam deel te maken van deze materialistische filosofie. [………]… Dus WAT ik ook ben, ik BEN ook NIET het “spul” waarvan ik gemaakt ben. Wij zijn een “materieel golfverschijnsel,” onze atomen worden op sub-atomair niveau continue vervangen…”

  Over welke materialistische filosofie heeft u het?

  Met bezit bedoel ik niet: eigendom dat over de dood heen te tillen is. Wanneer je sterft heb je zelf niets meer aan je huis of postzegelverzameling. Deze zaken kunnen je nabestaanden erven.

  Het hoeft allemaal niet zweverig te worden wanneer we wat consensus weten te bereiken over bepaalde begrippen. Mijn definitie van bezit is een juridische, aardse, voor de levenden. Om te kunnen drinken zal ik eerst een vloeibare stof dienen te bezitten, om te kunnen eten zal ik eerst voedsel dienen te bezitten. Dat mijn onderbroek een vergankelijke sluier is die ik om mijn vergankelijke, van koolstof gemaakte, lendenen drapeer dat zal, maar ik vind het hoe dan ook ethisch dat ik het stuk textiel mag bezitten en dat niemand geweld mag gebruiken om het te verkrijgen.

  Waar we kennelijk niet in verschillen is dat we beiden geen materialisten zijn. Ik héb een pakket koolstofatomen dat ik mijn lichaam noem, maar ik bén het niet. Als u bereid is om over de noodzaak van bezit, in de aardse zin, na te denken dan komen we wellicht nader tot malkander.

 18. @Paul Martens [48]:

  “Een klein deel van onze samenleving is zelfs prima in staat om de fraude aan te tonen waarmee de overheid zich bedient. Vandaar initiatieven als Vrijspreker, juist voor die zelfdenkende mensen. ”

  Ja, en er is nog een hele lange weg te gaan. De meeste mensen zijn namelijk verslaafd aan de overheid en baseren opinies vooral op, veelal onterechte, imago’s van een fenomeen. Socialisme is zeer a-sociaal, maar heeft een sociaal imago. Democratie is een verwerpelijk systeem dat roofbouw pleegt op de beschaving, maar het heeft het imago als zou het gaan om het minste der kwaden. Binnen het CDA, de CU en SGP heeft geen enkel bonafide persoon er over na gedacht dat christendom en democratie en christendom en politiek niet met elkaar te verenigen zijn. Kapitalisme heeft als imago de uitwassen van het corporatisme. Het boeddhisme, een geloof dat een stuk vrouwonvriendelijker is en een veel minder sterke mystieke traditie heeft dan het katholicisme, heeft een vrouwvriendelijker en mystieker imago dan het katholicisme. Een psychiater heeft een beter imago dan een therapeut, ook al schrijft die psychiater zijn patienten pillen voor waardoor ze veranderen in verslaafden met een ontregelde serotoninehuishouding en ook al verbeterd de toestand van de mens nadat de therapeut een beroep heeft gedaan op de eigen vermogens. Marxisme, dat een materialistische ideologie is, heeft een veel minder materialistisch imago dan het kapitalisme, dat niet materialistisch is. Iemand die pleit voor het geven van meer staatsontwikkelingshulp aan arme landen, waardoor in de praktijk de armoede in stand houdende bestuurders van die landen sterker in het zadel komen en des te destructiever hun wanbeleid kunnen uitoefenen, heeft meer het imago een goed mens te zijn dan iemand die de staatsontwikkelingshulp en de handelsbelastingen wil afschaffen, ook al zal enkel het uitvoeren van het laatste voorstel tot verbeteringen van de situatie van arme mensen in arme landen kunnen leiden. Een politicus die op rustige conversatietoon de meest gewelddadige acties aankondigd heeft een veel minder agressief imago dan een anti-statist die op gepassioneerde wijze pleit voor non-agressie.

  Empirisch en rationeel hebben we natuurlijk gelijk wat betreft het libertarisme, maar we dienen te beseffen dat voor bewustwording, denken en ervaren, moed nodig is en dat het instorten van een imaginair wereldbeeld voor velen een angst zal opleveren die groter is dan de angst voor de destructie die onvermijdelijk is als de huidige situatie blijft voortduren.

  Winston [51] reageerde op deze reactie.
  beek [52] reageerde op deze reactie.

 19. @Oscar [50]: Mag ik u complimenteren met deze reactie? Vreemd genoeg blijkt dat we inderdaad veel dichter bij elkaar komen dan je op het eerste gezicht zou zeggen 🙂 U verwoordt hier exact mijn gedachten vooral die laatste alinea. Ook de paradoxen die u achter elkaar opnoemt zijn precies die waar ik ook steeds over struikel…

  Ik ben op mijn werk: heb eigenlijk geen tijd, maar dit wilde ik wel snel even kwijt.

  beek [52] reageerde op deze reactie.
  Oscar [55] reageerde op deze reactie.

 20. @Oscar [55]: Ik ben voor! Mijn stem hebt u zeker voor dat artikel. Ben net weer thuis, en wil toch even deze vraag stellen: warom denkt u dat wij (uiteindelijk) tot precies dezelfde eindconclusie komen, terwijl onze uitgangspunten schijnbaar toch mijlenver uit elkaar liggen?

  Ik zal mijn antwoord alvast geven. “Waar we kennelijk niet in verschillen is dat we beiden geen materialisten zijn. Ik héb een pakket koolstofatomen dat ik mijn lichaam noem, maar ik bén het niet. Als u bereid is om over de noodzaak van bezit, in de aardse zin, na te denken dan komen we wellicht nader tot malkander,” zegt u terecht. Wat ik niet begrijp is waarom dan dat blinde geloof in marktwerking, vraag en aanbod? Elke vorm van macht heeft zijn oorsprong in materiele zaken: bezit (of kapitaal) is wat macht geeft. Hoe kunt u dan de illusie hebben een vrije maatschappij te kunnen ontwikkelen waarin bezit ALLES is (u zegt immers zelf: als ik geen water kan bezitten, ga ik dood), en “economie” niets anders is dan de leer van het verdelen van dat bezit (of het zo oneerlijk mogelijk verdelen van schaarste)? Verdelen van bezit IS verdelen van vrijheid, en macht om anderen vrijheid te ontnemen. Zo is libertarisme voor mij gewoon net zo’n paradox als uw rijtje (waarin Socialisme OOK terecht wordt genoemd). De waarheid is natuurlijk: “ik ga dood als een ander het water voor zichzelf claimt en er daardoor voor mij niet voldoende over is.” Of “ik ga dood als de gemeenschap mij dat water niet gunt.” Maar ik twijfel er niet aan dat u daar een andere waarheid in ziet 😉

  Oscar [57] reageerde op deze reactie.

 21. @Winston [56]:

  “Wat ik niet begrijp is waarom dan dat blinde geloof in marktwerking, vraag en aanbod?”

  Blind geloof in marktwerking? Marktwerking is niets anders dan de afwezigheid van agressief geweld wanneer mensen iets ruilen. Als dat gebeurt dan zal komen bovendrijven wat mensen van waarde vinden, waar zij behoefte aan hebben. Het alternatief voor marktwerking is onwenselijk, dat is namelijk agressief geweld.

  “Elke vorm van macht heeft zijn oorsprong in materiele zaken”

  Dat ben ik niet met u eens. Waar ligt de oorsprong van de macht in materiele zaken bij een voodoopriester die via manipulatie zijn stamgenoten kan laten geloven dat zij een hartaanval kunnen krijgen wanneer zij niet gehoorzamen? Niet in materiele zaken, dunkt me.

  “bezit (of kapitaal) is wat macht geeft.”

  Ja, en in een vrije samenleving zullen de mensen het beste in staat zijn om een product te leveren dat mensen willen hebben meer macht hebben dan mensen die producten leveren die niemand wil hebben. En terecht.

  “Hoe kunt u dan de illusie hebben een vrije maatschappij te kunnen ontwikkelen waarin bezit ALLES is (u zegt immers zelf: als ik geen water kan bezitten, ga ik dood), en “economie” niets anders is dan de leer van het verdelen van dat bezit (of het zo oneerlijk mogelijk verdelen van schaarste)?”

  Nee, bezit is niet alles. Maar inderdaad: zonder het bezit van water hou je het drie, hoogstens vier dagen uit. Bezit is dus van wezenlijk belang. Ook omdat mensen de neiging hebben om roofbouw te plegen op hetgene dat zij niet bezitten, maar in beheer hebben.

  Nee, economie is niets anders dan alles wat met menselijk kapitaal en menselijke ruil te maken heeft.

  “Zo is libertarisme voor mij gewoon net zo’n paradox als uw rijtje (waarin Socialisme OOK terecht wordt genoemd). De waarheid is natuurlijk: “ik ga dood als een ander het water voor zichzelf claimt en er daardoor voor mij niet voldoende over is.” Of “ik ga dood als de gemeenschap mij dat water niet gunt.””

  Waar zit de paradox volgens u?

  De degene die over waterbronnen beschikt en anderen van zijn water uitsluit verliest een klant en loopt het risico op tegenwerking. Libertarisme zou alleen mislukken als er in de wereld enkel pathologische gevallen zouden rondlopen met de ziekelijke drang het eigen kapitaal te vernietigen. Nu leert de ervaring dat beheer roofbouw is en dat mensen beter met hun spullen omgaan als zij deze spullen bezitten, dus als de wereld enkel uit pathologische gevallen zou bestaan dan was de wereld – waarin er heel veel beheerders zijn – allang ten onder gegaan. Je kunt er dus van uit gaan dat hoe minder beheerders en meer bezitters, hoe beter er met dingen omgegaan wordt.

  Een gemeenschap die je zelfs geen water gunt….waarom zou je in zulk een gemeenschap willen verblijven?

  Gelukkig biedt de vrije markt oplossingen en bestaan er apparaten waarmee je, zelfs in een woestijnklimaat(alleen is de opbrengst aan water daar natuurlijk lager), drinkwater uit de lucht kunt winnen.

  Zijn er nog vragen?

  Winston [63] reageerde op deze reactie.

 22. @Paul Martens [17]: @Michel [13]:

  Ik zal voortaan niet meer op fronten reageren heren, bedankt voor de verheldering.

  Misschien heb ik beide artikelen anders opgevat dan jullie maar ik vind ze nog steeds een beetje tegenstrijdig, vandaar mijn eerste reactie.

  Ik ben het trouwens met u eens dat de burger vaak kinderachtig wordt behandeld. Ik vind echter niet dat de overheid de enige is die ons zo behandeld, het bedrijfsleven wil namelijk ook al ons denk en handelswerk van ons overnemen tegen een bepaalde prijs. De hoeveelheid aan entertainment en ontspanningprodukten aanwezig maakt ons er ook niet bepaald scherper op.

  Daarnaast kan de individu ook niet geheel vrijuit kan gaan, zoals terecht werd genoemd in het andere artikel. Ik geloof in de impact van structuren op de individu maar niet dat de individu compleet weerloos is; dat is wel erg de slachtofferrol opzoeken.

  U stelt dat veel mensen het wel best vinden en zegt dat u zich daar aan stoort. Raar dat elke libertariër schijnbaar iets anders mag denken (er is geen libertarisch front!), maar dat mensen die ‘het wel best vinden’ iets anders moeten denken.

  Oscar [59] reageerde op deze reactie.

 23. @Juriaan [58]:

  “het bedrijfsleven wil namelijk ook al ons denk en handelswerk van ons overnemen tegen een bepaalde prijs. De hoeveelheid aan entertainment en ontspanningprodukten aanwezig maakt ons er ook niet bepaald scherper op.”

  De (flut)producten van het bedrijfsleven hoef je niet te kopen. Onder de (flut)producten van de overheid kom je niet uit.

  “Raar dat elke libertariër schijnbaar iets anders mag denken (er is geen libertarisch front!), maar dat mensen die ‘het wel best vinden’ iets anders moeten denken.”

  Hoezo moeten? Wordt er dan geweld toegepast om mensen die ‘het wel best vinden’ op andere gedachten te brengen?

 24. Winston, de markt is inderdaad a-moreel, maar niet per se immoreel. Moraliteit wordt echter als het ware ook door de markt opgelegd. Je kunt namelijk een a-moreel operende aanbieder negeren en naar een ander gaan. Instanties die zogenaamd vanuit een zekere moraal operen zijn veel gevaarlijker. Want wie maakt uit wat dat inhoudt. De een vindt homofolie bijvoorbeeld geen probleem de ander juist wel. En daar schuilt nu juist het gevaar dat een overheid voor jou uitmaakt wat moreel toelaatbaar is en wat niet. En dat is ook precies het probleem met en bij socialisten.

  Oscar [61] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.