Het wegsmelten van de belangrijkste poolijsvelden zal de zeespiegel niet love-uzoveel doen rijzen als in voorgaande onderzoeken is beweerd. Een team van onderzoekers kwam met dit bericht in Science.  Waar men eerst sprak over 5 tot 6 meter, komen de onderzoekers met hoogop 3,3 meter als de West Antarctische ijsplaat totaal zou verdwijnen.  Deze verdwijning zou volgens de wetenschappers niet een kwestie van een paar jaar zijn maar van meerdere eeuwen.

De wereld heeft drie ijsvlakken: Groenland, Oost Antarctica en West Antarctica. De laatste wordt beschouwd als de meest kwetsbare bij klimaatveranderingen. Professor Bamber, van de Bristol University Glaciology Centre:

A wave (Image: EyeWire)

“Voor meer dan 30 jaar is het idee dat West Antarctica onstabiel is. Deze instabiliteit betekend dat de ijsplaat mogelijk snel zou kunnen instorten of dat er in hoog tempo ijs in de oceaan verdwijnt. Toen dit idee eind jaren 70 opkwam, schatte men in dat de zeespiegel met 5 meter zou stijgen als dit zou gebeuren. Maar niemand heeft deze calculatie op basis van huidige data en kennis van de klimaatdynamiek opnieuw onderzocht. De originele schattingen waren gebaseerd op nogal basale ijsbasis gegevens.”  Of het ijs gaat verdwijnen, is maar zeer de vraag. Recente studies geven aan dat er eerder sprake is van afkoeling van het klimaat en een stormachtige groei van het ijs.

Vanaf september 2008 tot nu is namelijk het ijs sinds 29 jaar niet zo snel toegenomen. Dit meldt het Illinois University Arctic Climate Research Center aan de hand van satellietwaarnemingen van de noordelijke en zuidelijke poolregionen. Ieder jaar smelten er miljoenen vierkante kilometers aan zee-ijs en dit bevriest weer in de winter. Zee-ijs drijft en reageert veel sneller op veranderingen in temperatuur dan landijs. Daarmee is het een bruikbare barometer.

 ‘Over de afgelopen 30 jaar hebben we meer ijsdikte gegevens verzameld over geheel Antarctica dan ooit tevoren, in het bijzonder West-Antarctica. We hebben ook een veel betere oppervlakte topografie. Deze twee datagegevens zijn doorslaggevend om twee zaken te bepalen. 

Het eerste is weten welk volume aan ijs bijdraagt aan een stijgende zeespiegel en de tweede is een beter begrip van het instabiele gebied in West Antarctica dat potentieel ontvankelijk is voor dit verval. ‘

Terug naar professor Bamber: ‘ Een mogelijke zeespiegelstijging is niet gelijk verdeeld over de wereldoceanen, dit als gevolg van disrupties in het zwartekrachtveld van de aarde. Het blijkt dat de maximale stijging gecentreerd is rond 40 graden langs de Atlantische en Pacific kust van Noord Amerika.  Maar zoals we er nu tegen aankijken, zijn er meerdere eeuwen nodig om al het ijs van West-Antarctica te laten smelten. ‘  

Meten is weten. Helaas wordt de huidige klimaatdiscussie gedomineerd door een allesoverheersend doemscenario, een politieke agenda en weinig tot geen aandacht voor onderzoek dat de mening van het IPCC tegenspreekt.

Map of Antarctica (Image: BBC)

31 REACTIES

 1. Het probleem is mijns inziens ook een beetje, dat eigenlijk iedereen zich onderzoeker kan noemen. Dit ongeacht de betrouwbaarheid van die onderzoeken. Een beetje zoals op de TellSell-reclames, mensen een labjas aantrekken, en zich dokter noemen. Er zijn ook genoeg mensen die dat dan geloven.

 2. Ik kom al meer dan 30 jaar elk jaar in Zwitserland en heb met eigen ogen de Rhonegletscher zien krimpen.

  Dit was de situatie in 1900:
  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gletch_und_Rhonegletscher_um_1900.jpeg

  Dat ijsveld is nu helemaal weg, teruggetrokken tot aan hotel Belverdere aan toe. En dan hebben we het over een hoogsteverschil van 1000m of daaromtrent. Men gaat er vanuit dat over enkele decennia de gletschers uit Zwitserland zullen zijn verdwenen.

  We moeten wel even bedenken dat zelfs al zou de zeespiegel slechts 3.3m stijgen dat het dan afgelopen is met Nederland en dat het grootste gdeelte onder water komt te staan. Daar is echt niet tegenop te dijken.

  Ik zeg niet dat het gaat gebeuren en vrijwel zeker niet gedurende ons aller leven maar ondenkbaar is het niet dat dat een eeuwtje of wat later wel gaat gebeuren.

  We kunnen maar beter zoetjes aan gaan aanpappen met de Duitsers.

  Klimaatverandering is geen flauwekul.
  Winston [4] reageerde op deze reactie.
  Armin [12] reageerde op deze reactie.

 3. @Ron Paul Fan [2]: Beste Ron Paul Fan, klimaatverandering is inderdaad geen flauwekul. De flauwekul is dat het door mensen veroorzaakt zou zijn. De flauwekul is de gigantische hype die charlatans als Al Gore kweken. Maar de grootste flauwekul is wel dat wij met z’n allen toestaan dat er over de hele wereld een hele generatie mensen aan het opgroeien is met een van bovenaf opgelegd schuldgevoel over iets waar ZIJ helemaal niets aan kunnen doen.

  Flauwekul is het dat we in naam van een “groene toekomst” geld en energie steken in doodlopende wegen als kernenergie, CO2 opvang, bio-diesel en zo kan ik wel even doorgaan: u kent ze allemaal.

  Klimaatverandering is geen flauwekul; dat gebeurt nu eenmaal en is volkomen natuurlijk. Op dit moment is het ijs op de poolkap van Mars aan het smelten. Het ijs op sommige manen (want niet alle manen hebben ijs) van Saturnus en Jupiter smelt ook… Het klimaat in ons hele zonnestelsel wordt warmer.

  En het is dus flauwekul te denken dat menselijk handelen daaraan iets zal kunnen veranderen. Dit is wat het volk wordt voorgehouden, net als dat een oorlog tegen terrorisme, of een oorlog tegen drugs te winnen zou zijn.

  flap [5] reageerde op deze reactie.
  Ron Paul Fan [6] reageerde op deze reactie.

 4. @Winston [4]:

  “De flauwekul is dat het door mensen veroorzaakt zou zijn. De flauwekul is de gigantische hype die charlatans als Al Gore kweken.”

  Ik zou het niet durven zeggen. Het is zonder meer waar dat het CO2-gehalte in de lucht sinds het begin van het industrieele tijdperk toeneemt en dat dat een effect heeft op de temperatuur van de atmosfeer.

  Maar er is inderdaad ook geen reden om aan te nemen dat de zon een ingebouwde thermostaat heeft.

  Welke van de 2 effecten nu de overhand heeft is te vroeg om te zeggen. Wel is het zo dat bv in Noord-Rusland enorme hoeveelheden methaan in de permafrost ligt opgeslagen dat vrij komt zodra de bodem ontdooit, nog even los van de vraag waar die temperatuurstijging door wordt veroorzaakt.

  Van die oude wereld wisten we dat we daarin konden overleven. Van de komende wereld moeten we dat nog even afwachten. Ik begrijp de ongerustheid van velen heel goed en neem die wel degelijk serieus.
  Michel [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Ron Paul Fan [6]:

  “Ik zou het niet durven zeggen. Het is zonder meer waar dat het CO2-gehalte in de lucht sinds het begin van het industrieele tijdperk toeneemt en dat dat een effect heeft op de temperatuur van de atmosfeer.`

  Volgens onderzochte ijsmonsters is dat CO2 niveau zelfs hoger geweest in de geschiedenis, zonder correlerende temperatuurstijging. We hadden dan destijds geen termometers, maar we weten wel dat er genoeg grote temperatuurschommelingen geweest zijn zonder dat er auto´s of industrie waren.

  Laat de klimaathypers eerst met bewijs komen, want die kak van profeet Gore is al lang en breed onderuit gehaald. En die overbetaalde wetenschappers bij het IPCC zijn niet het meest betrouwbaar en onafhankelijk.

  http://www.globalwarminghoax.com/news.php

 6. @flap [5]: Sorry nu vergat ik helemaal het enige, mij bekende maar zeer realistische alternatief te noemen: door zonne-energie opgewekte electriciteit is de oplossing voor al onze problemen. Het zijn alweer de ECONOMISCHE machthebbers die zulks verhinderen; een economie gedreven door schaarste zal de olie pas verlaten als het op is.

  flap [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Winston [8]:
  Ooit gaat de olie en kolen en weet ik niet allemaal op, en dan moeten we toch iets nieuws hebben. Kernenergie is een zeer goed alternatief in mijn ogen, en zeker niet in de eerste plaats dat het relatief “CO2-neutraal” is.

  Er bestaan bovendien 2 verschillende varianten van kernenergie. Je hebt kernsplitsing, welke een hele zooi aan radioactief afval achter laat. En dan is er kernfusie (wat ook in de zon gebeurt). Deze laat vrijwel geen zooi achter, en kan ook niet ervoor zorgen dat het de kerncentrale de lucht in gaat, want het proces kan per direct stop worden gezet. Hiermee is men nog aan het experimenteren, maar op het moment kost het meer energie om het proces van kernfusie in stand te houden dan dat het oplevert. Hier is wel wat op te verzinnen, want in de zon lukt het ook.

  Zonne panelen zijn verschrikkelijk duur, en als het regent of ’s nachts is zit men in de problemen, want opgewekte energie moet direct verbruikt worden, en kan niet in grote hoeveelheden opgeslagen worden.

  Winston [16] reageerde op deze reactie.

 8. @Winston [9]: zonneenergie zou eventueel een oplossing kunnen bieden, alleen is er op het moment nog zoveel meer energie voor nodig om 1 paneel te produceren dan dat paneel ooit zelf zal opwekken.

  Voor wat betreft uw vraag over kinderen. Helaas ik heb nog geen kinderen, al vraag ik mij wel oprecht af of ik mijzelf nog wel wil voortplanten in de huidige wereld.

  Winston [17] reageerde op deze reactie.

 9. @Ron Paul Fan [2]: Denkfout.

  Als ik een ijsblokje uit de ijskast haal, en het smelt is dat geen aanwijzing dat de temperatuur in mijn keuken stijgt.

  De meeste gletchers zijn of van het type gevormd tijdens de laatste ijstijd toen de aarde 5 gradenb kouder was. Zelfs als de temperatuur op aarde nu een graad zou gaan dalen, zouden die gletchers blijven smelten.

  De tweede groep gletchers zijn gevormd rond 1700-1750 toen er de kleine ijstijd was. O.a. de gletchers in het USA Glacier National Park. (Dat ironisch zijn naam draagt niet vanwege de gletchers die er zijn, maar de geulen die gemaakt zijn door de glecthers van het vorige type die echter al vele duizenden jaren geleden verdwenen zijn).

  Maar jouw misvatting, geeft wel aan waarom Al Gore en trawanten zo graag wijzen op beelden van smeltend ijs en stijgende zeespiegel.

  Overigens zelfs als de temperatuur stijgt – hetgeen zo was gedurende een deel van de vorige eeuw – is dat nog geen bewijs dat ‘iets’ (bijvoorbeeld onze CO2) daarvoor de oorzaak is.

 10. @Winston [8]: Kernsplijting is bovendien veel te duur. Het is een collectivistisch speeltje wat zonder subsidie niet bestaat. Werkelijk elk aspect van winning tot aan opslag is zwaar, zeer zwaar gesubsidieerd (direct en indirect door bekostiging van allerlei zaken door de staat) en voorzien van dwangwetgeving (bijvoorbeeld aansprakelijkheid wegwuiven om de verzekeringspremies kunstmatig laag te houden).

  Kensplijting is de rechtse windmolen. Draait op subsidie.

  jetze [14] reageerde op deze reactie.
  Winston [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Armin [13]: @Armin [12]: Zelfs als de temperatuur op aarde nu een graad zou gaan dalen, zouden die gletchers blijven smelten.

  Kensplijting is de rechtse windmolen. Draait op subsidie.

  Hieraan heb ik niets toe te voegen 🙂

 12. @Ratio [10]: Ja, daar hebt u helemaal gelijk! Kernfusie kan inderdaad WEL een plausibel alternatief worden, echter nu nog niet.

 13. @flap [11]: zonneenergie zou eventueel een oplossing kunnen bieden, alleen is er op het moment nog zoveel meer energie voor nodig om 1 paneel te produceren dan dat paneel ooit zelf zal opwekken.

  Waar hebt u die informatie vandaan? Okay, laat me dan het boekje iets verder open doen.

  Er zijn al lang methodes om het rendement van zonnepanelen op te schroeven, onder andere met hulp van speciale lenzen en spiegels; onderschat het enthousiasme niet waarmee dergelijke informatie wordt verzwegen en onderdrukt door de olie-lobby.

  Er zijn tal van mogelijkheden om energie te winnen uit getijdekrachten en permanente zeestromingen. Om het nog makkelijker te maken: we kunnen energie winnen uit het temperatuurverschil tussen het water aan de oppervlakte en het water op grote diepte in de zee; verschil in energie-niveau kan worden omgezet in een energie-stroom.

  Bio Diesel is eerder door mij gediskwalificeerd, maar daarbij doelde ik op bio diesel van akkerbouwgronden waarmee een wereld voedselcrisis werd aangewakkerd. Het is echter simpelweg mogelijk ons eigen rioolwater om te zetten in bio diesel; je moet gewoon de juiste algen in het rioolwater gooien en presto: alweer een alternatieve bron vlak onder onze neus…

  De energiecrisis is een kunstmatige, door economische machten opgelegde crisis; net als de huidige credietcrisis.
  flap [18] reageerde op deze reactie.
  Fred [27] reageerde op deze reactie.

 14. @Winston [17]: Zelfs met alle toeters en bellen (door u beschreven als spiegels en lenzen) zal een zonnepaneel vandaag gemaakt nooit rendabel worden. Iets wat overigens niet indiceert dat dit nooit het geval zal zijn. Wat dat betreft heb ik goede hoop. Uw andere aangedragen alternatieven zoals getijdestroom e.d. brengen wat dat betreft eerder een glimlach op mijn gezicht. Uw opmerking aangaande de kunstmatig opgevoerde crisis zal ik niet weerspreken.

 15. @Ron Paul Fan [3]:

  Als al het Groenlandse landijs smelt stijgt de zeespiegel ruim 6 meter, geen 9. Dat kunnen we ondervangen met een extra hoge zeedijk, maar de sterke kwelwaterdruk zal het grondwaterpeil flink doen stijgen en dit geeft in het laaggelegen deel van NL problemen. Ophogen met zand uit de Noordzee is een reële optie.
  http://www.ikmaakmezorgen.nl/paginas/Krantenartikelen/Nederland_inpolderen.html

  Of we ooit allemaal naar Duitsland moeten verhuizen hangt af van de kosten (bij het project Haakse Zeedijk vallen die mee, want dat levert meer op dan het kost: http://www.haaksezeedijk.nl/rapport_volledig.pdf ).

  Ron Paul Fan [23] reageerde op deze reactie.

 16. @Peter de Jong [21]:

  “Als al het Groenlandse landijs smelt stijgt de zeespiegel ruim 6 meter, geen 9.”

  Whatever. Volgens mij stijgt de zeespiegel met ca. 100 m als al het ijs op de planeet zou smelten.

  Ik heb nog nooit iemand gehoord die stelde dat we tegen een zeespiegelstijging van 6 m konden opdijken. Ik meen dat 1m geen probleem was maar dat het daarboven steeds moeilijker wordt. En als het dan fout gaat, dan gaat het echt fout.

  http://1.1.1.4/bmi/www.grenswetenschap.nl/images/artikelfoto/BENL%20Zeeniveau%202107%20090210.JPG

 17. @jetze [14]: Zeker weten!

  [ denk hier uw link voor de bouw van een winmolen ] 🙂

  Kernsplijting is de lakmoesproef voor de werkelijke liberaal. De meesten ontpoppen zich dan als ‘gewoon’ rechts of meer specifiek ’tegen links’. En ‘link’s is tegen kernsplijting, dus is rechts automatisch voor lijkt wel.

 18. Algenolie lijkt me veelbelovend.
  Maar , blijft over , de vraag waar alle kunststoffen vandaan gaan komen als olie te schaars wordt.
  Uiteraard zien de oliemaatschappijen momenteel niet graag alternatieven, maar reken maar dat zij als een bok op de haverkist zitten, als zij alternatieve mogelijkheden zien, voor het geval dat…

  De overheidsalternatieven van dit moment worden inderdaad kunstmatig in leven gehouden: door u, als burger, een verplichte heffing op te leggen.
  Aardolie kon floreren, dankzij talloze particuliere initiatieven die winstmogelijkheden zagen.
  Ik geloof beslist in die creatieve mens, die alternatieven gaat vinden als de nood het hoogst is.

  De overheid kan gerust, en het best, achterover leunen, en gewoon afwachten. Heerlijke baan, nietwaar?

  Fred [27] reageerde op deze reactie.

 19. @Winston [17]: @beek [26]:

  Winston geeft ook al veel andere mogelijkheden. Er zijn er nog meer, zoals ons biologisch afval (inclusief riool en agrarisch afval) m.b.v. bacterieën omzetten in waterstof. Tel ze allemaal bij elkaar op (inclusief kernenergie) en er is een heel goede kans dat de 21e eeuw qua energiebehoefte gunstig wordt afgesloten.
  Of de overheid daarbij helemaal moet achterover leunen, weet ik niet. Soms moet een overheid een basis-infrastructuur aanleggen, omdat het bedrijfsleven daar te lang op wacht. Denk maar eens aan het kabelnetwerk in Nederland, die overheidsbemoeienis heeft ons allemaal geen windeieren gelegd. Bij energieopwekking uit een veelvoud van bronnen, zal bijvoorbeeld het electriciteitsnet flink moeten worden aangepast. Dat lijkt mij een mooie taak voor de overheid.
  Kunststoffen uit aardolie zijn nu al te vervangen door andere grondstoffen gebasserd op koolstofketens. Dat aardolie nu de basis is, komt vooral doordat olie nog steeds de goedkoopste grondstof is voor kunststoffen.

  Peter de Jong [28] reageerde op deze reactie.

 20. @Fred [27]:

  “Soms moet een overheid een basis-infrastructuur aanleggen, omdat het bedrijfsleven daar te lang op wacht. Denk maar eens aan het kabelnetwerk in Nederland”

  Dit is een misverstand. In een vrije markt is het niet mogelijk ergens ’te lang’ op te wachten. Zodra er immers een vraag is die voor een marktconforme prijs kan worden vervuld, ligt er geld ‘op straat’ en zal er een aanbieder komen die dit geld uit de markt haalt.

  Als alle grond in privé eigendom zou zijn is de aanleg van een kabelnetwerk slechts een kwestie van vraag en aanbod. Als de samenleving zo’n kabelnetwerk belangrijk vindt en de klanten er dus veel geld voor over hebben krijgen de grondeigenaren een hoge prijs voor de verkoop of verhuur van hun grond. Wanneer echter een monopolist als de overheid de grond in bezit heeft zal de grondprijs niet marktconform kunnen worden bepaald.

  De overheid veilt gewoonlijk haar concessies. Diverse kabelbedrijven hebben dan te maken met slechts 1 grondeigenaar en zij bieden tegen elkaar op. Dit leidt tot een veel hogere prijs dan wanneer de kabelbedrijven hadden moeten onderhandelen met een groot aantal kleinere grondbezitters die hun grond in onderlinge concurrentie aanbieden.

  Als de lagere marktconforme prijs wél aansluit op de marktvraag en dus tot initiatieven uit het bedrijfsleven had geleid, is het de overheid die voor een vertraging in de aanleg van het kabelnetwerk zorgt. De enige optie die zij dan nog heeft is de aanleg te subsidiëren (vergelijk de Betuwelijn die door het bedrijfsleven ook als onrendabel werd afgedaan).

  Hetzelfde geldt voor alternatieve energie. Subsidieren daarvan is helemaal niet nodig. De prijs van fossiele energiebronnen stijgt immers naarmate de beschikbaarheid afneemt. Zodra alternatieve bronnen goedkoper zijn nemen deze het stokje over.

  Dit is tevens de reden waarom uitputting van fossiele energiebronnen onmogelijk is. Het stenen tijdperk is tenslotte ook niet opgehouden omdat de stenen op waren. 😉

 21. @Peter de Jong [29]:

  Haha, lollig! Landschappelijk zijn er geen grotere verschillen denkbaar maar de interpersoonlijke chemie tussen Zwitsers en Nederlanders is inderdaad erg goed. Ik heb er meerdere projecten gedraaid en met plezier.

Comments are closed.