stubnitzMet genoegen heb ik afgelopen zaterdag kennis genomen van een artikel in de Telegraaf waarin de resultaten van een gedurende anderhalf jaar uitgevoerd onderzoek door dr. Peter van Rooy alvast worden aangekondigd.Van Rooy heeft volgens het artikel in opdracht van Habiforum, “hét Nederlandse kenniscentrum op het gebied van ruimtelijke ordening” (wie heeft er ooit  van gehoord ??) onderzocht waarom “het” op sommige plekken wél goed gaat, maar op zoveel andere plaatsen zaken slechts tergend langzaam van de grond komen.

De conclusie verbaast mij niks: de inrichting van Nederland (alsof er iemand moet zijn die daarop toe moet zien cq. voor verantwoordelijk is..) zucht onder de verlammende praatziekte van vooral politici en bestuurders die steeds dieper verdwalen in hun eigen doolhof van zelfbedachte regels en bestuurslagen.

De bedoeling is dat het rapport in september aangeboden wordt aan minister Cramer van VROM. Voor het geval men dit onderzoek, dat volgens de auteur “hét onderzoek in dit vakgebied is” niet serieus neemt en het, zoals zo vaak gebeurt met dergelijke onderzoeken, belandt in het halfronde- dan wel andersvormige archief om zodoende als stofvanger te dienen, “lopen we vast in dit land”. U bent dus gewaarschuwd.

Habiforum is een “kenniscentrum dat tien jaar geleden in het leven werd geroepen door de vijf (!!!!!!) ministeriële departementen die zich bemoeien met de ruimtelijke inrichting van Nederland”, reden genoeg voor mij om deze instantie een subsidiespons te noemen. Ondertussen blijken zich ruim 25 “grote organisaties” met dit initiatief te bemoeien, waaronder woningcorporaties, projectontwikkelaars, en advies- en ingenieursbureaus met als doel “te stoppen met het eindeloos plannen maken en te beginnen met uitvoeren”. O ironie..

Het verbaast mij dan ook in positieve zin, dat de conclusies van het onderzoek weinig ruimte voor interpretatie laten, zoals moge blijken uit de volgende snapshots uit het artikel:

– de Natura-2000 richtlijn vanuit Brussel, waardoor landen natuurgebieden moeten aanwijzen, wordt door 0031 vertaald door maar liefst 160 van dergelijke gebieden aan te wijzen, terwijl een land als Frankrijk blijft steken op 22 stuks. Gevolg is dat Nederland “op postzegelniveau kostbare en soms waanzinnige maatregelen moet treffen”.

– van Rooy is geschrokken van “de afschrikwekkende verlammingscapaciteit van de Nederlandse bestuursstructuur en -cultuur”. Volgens van Rooy maakt dit het bijna onmogelijk om grote projecten snel en efficiënt uit te voeren. Als voorbeeld noemt hij de Betuwelijn, waarvoor maar liefst zo’n 5000 (vijduizend) vergunningen moesten worden aangevraagd.

– voor zo’n 400 inwoners moet de polder Groot Mijdrecht Noord, die 6 meter onder NAP ligt, “moet elke negen minuten een zwembad vol bruin brak water uitgepompt worden”. Het droogpompen kost ieder jaar een half miljoen euro en dan moet het brakke water ook nog gezuiverd worden, waardoor de hele regio via de waterschapslasten mee moet betalen.

Nóg bonter is van Rooy’s vaststelling, dat “er maar liefst zeventien (17) keer zo veel tijd wordt gestoken in beoordelen van plannen dan in het ontwerpen daarvan”.

Omdat ik geen link naar een electronische versie van het artikel heb kunnen vinden (een veeg teken ?), ben ik zo vrij geweest om deze in te scannen in drie delen, zodat u dit op uw gemak nog eens allemaal kunt nalezen. Het artikel is m.i. de moeite waard om te lezen en geeft een indruk van de situatie op het gebied van ruimtelijke ordening in Nederland. Van Rooy is niet te beroerd geweest om zijn broodheren op basis van zijn onderzoek onder uit de zak te geven, waarvoor mijn complimenten. Ik vrees alleen dat de door van Rooy geuitte wens dat er actie ondernomen wordt op basis van dit rapport, dat volgens zijn zeggen “zijn levenswerk is”, een illusie blijkt te zijn die hem naar ik hoop niet doet belanden in een (straats)inrichting voor mentaal zieken.

Uiteindelijk is er maar één oplossing: een samenleving op basis van vrijwillige samenwerking. Ik stel voor dat van Rooy, die in het kader van zijn onderzoek met honderden mensen heeft gesproken en als geen ander weet wat de gevolgen van overheidsbemoeienis zijn, wat verder duikt in de achtergronden, zoals bijvoorbeeld die van dr. Hans Hermann Hoppe (let niet op het muzakje op de achtergrond):

[HTML1]

Van Rooy’s artikel is hieronder in PDF vorm beschikbaar:

Nederland gaat KAPOT – artikel deel 1

Nederland gaat KAPOT – artikel deel 2

Nederland gaat KAPOT – artikel deel 3

6 REACTIES

  1. De wal zal het schip moeten keren. Dus laat maar vastlopen. En mocht dat niet helpen dan kunnen ondernemende mensen het beste maken dat zij wegkomen. Dan kan de rest de Neo-DDR oprichten.

  2. Je hoef je alleen maar met de vraag bezig te ouden waarom wij nooit wetenschappelijke debatten tussen wetenschappers op ‘onderbroekenlol Nederland’ te zien of te horen krijgen? Zie mijn brief aan de uiterst integere en zeer bekwame nieuwe voorzitter van NPS de heer Gerd Leers/ burgemeester van Maastricht. http://www.burgersinactie.nl/090508%20nps.pdf
    Over de vraag waarom de Waterschappen in handen zijn gekomen van de uiterst bekwame en zeer competente politici nog maar te zwijgen. Groet. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen. Robert A. Verlinden http://www.wijzijnoverl.nl

    Johnny [3] reageerde op deze reactie.

  3. >>>”De bedoeling is dat het rapport in september aangeboden wordt aan minister Cramer van VROM.”<<<
    Wel toevallig dat de Bilderberg boys&girls net in Griekenland hebben besloten dat de financiële crisis in September pas echt van start gaat. Meer exact: “beter kort en heftig dan lang en gematigd”

  4. Heb 30 jaar projecten ontwikkeld , en heb o,o vertrouwen in een juiste aanpak van dit soort mensen. theoretich gezwam. Als ze verstandig zijn noemen ze man en paard en zaggen wat er mis is , en laat vriendjes politiek er buiten

Comments are closed.