woorden6Politiek Nederlands is geen dialect maar een taal die precies op het Nederlands lijkt en toch een hele andere betekenis heeft. Een korte introductie.
 
vei·lig·heid
de; v het veilig-zijn: iets in ~ brengen
In PN betekent dit:
schijndoel; drogreden om vrijheden en privacy in te perken; u levert alles in voor uw ~

ver·ant·woor·de·lijk·heid
de; v -heden 1 de plicht verantwoording af te leggen 2 grote zorg en toewijding die voor iets vereist zijn
PN:
gehoorzaamheid; appèl op het onthouden van kritiek, zie ook nor·men en waar·den

mi·lieu
het; o -s 1 het geheel vd natuurlijke, maatschappelijke en culturele omgeving dat op een levend wezen zijn invloed doet gelden 2 het biologisch leefklimaat
PN:
drogreden voor nieuwe en hogere belastingen; het is goed voor het ~

ter·ro·ris·me
het; o het onder druk zetten van een regering of bevolking door daden van terreur
PN:
schijnangst; het aanwakkeren van angst op basis van niet bestaande groeperingen en doelen; drogreden om vrijheden en privacy in te perken; zie ook vei·lig·heid

haat·zaai·en
het, veroorzaken van gevoel van diepe afkeer: paniek, tweedracht ~
PN:
kritiek hebben; het uitoefenen van vrijheid van meningsuiting

U ziet het, PN lijkt erg op het Nederlands maar kan in betekenis sterk afwijken. Praktijkoefeningen zijn o.a. te volgen op www.nos.nl en tweedekamer.nl en alle reguliere media.

Sen Huwa

6 REACTIES

 1. @bart [2]:
  Sociaal en socialistisch horen tot de meeste trucwoorden van politici.
  Sociaal betekent vrijwillig, welwillend met je medemensen leven.
  Socialistisch is de definitie van Bart (zie 2)

  In een andere draad bleek iemand die zichzelf niet sociaal genoeg vindt als compensatie voor de SP gestemd te hebben.
  Zie reactie 14 op http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/06/wie-heeft-nu-wat-bereikt-met-zijn-stem/#comments waarin iemand dit ziet als schuld afkopen.
  Groter dwaling is nauwelijks mogelijk. Al blijkt er wel uit dat de opzet van politici werkt!

Comments are closed.