funderingIn dit zevende en voorlopig laatste deel van deze serie de fundamenten waarop (en waarom) er over een afscheiding van het bestaande systeem gedacht wordt. Bedenk: het is nog steeds in een conceptfase. Dus open voor commentaar en verandering.

 

De fundamenten voor een dergelijke verklaring:

 1. Veel mensen houden niet van de verantwoordelijkheden die horen bij zelfbeschikking (of soevereiniteit). Ik accepteer deze verantwoordelijkheden en ik omarm de zelfbeschikking. Ik prefereer dit boven het alles maar over mij heen laten komen (het vermijden van zelfbeschikking), ik accepteer zelfbeschikking en kies om te handelen in mijn eigen belang. Ik zoek geen bescherming door de schuld bij anderen neer te leggen, noch schuil ik in de massa. Ik ben bereid om te handelen volgens mijn persoonlijke zienswijze en ik ben bereid daar de gevolgen van te dragen.
 2. Ik ga uit van het negatief recht voor iedereen: ieder mens moet vrij zijn om te doen wat hij wil, zolang hij geen inbreuk maakt op anderen. Ik geloof, dat geen enkel mens recht heeft op het leven, de vrijheid of het eigendom van een ander. Ik ben tegen agressie, bedrog en dwang.
 3. Ik denk niet dat mijn manier van leven, of welke manier van leven dan ook, het leven perfect en vrij van problemen zal maken. Ik verwacht misdaad, onenigheid en lelijkheid en ik ben bereid hiermee om te gaan. Ik vraag geen overkoepelende macht om hulp om mijn problemen op te lossen. Ik ga akkoord om deze zelf op te lossen.
 4. Ik zie als waarheid een vrije en onbelemmerde handel. Zolang (commerciële) overeenkomsten vrijwillig en eerlijk zijn heeft geen enkele derde partij het recht om te interveniëren – niet ervoor, niet tijdens en niet achteraf.
 5. Ik vind, dat elk persoon zich aan zijn afspraken moet houden.
 6. Ik vind, dat eerlijk verkregen eigendom volstrekt gerechtvaardigd en onvoorwaardelijk is.
 7. Ik vind, dat sommige mensen kwaadaardig zijn en dat zij tegemoet getreden dienen te worden en er acties genomen moet worden tegen deze mensen. Ik accepteer het feit, dat dit een moeilijk aspect van het leven is.
 8. Ik vind, dat mensen zelf effectief kunnen organiseren. Ik verwacht van de mens, dat hij samenwerkt. Ik weiger de oplegging van hiërarchie en organisatie.
 9. Ik vind, dat elk mens als gelijke moet worden beschouwd in alle kwesties aangaande gerechtigheid.
 10. Ik besef, dat hoe meer waarde een man of vrouw aan goed en fout hecht, hoe groter de dreiging is dat hij of zijn zal worden opgemerkt door de regeringen.
 11. Ik vind, dat er maar twee soorten mensen zijn: zij die hun macht aan anderen willen opleggen (hetzij direct, hetzij door tussenpersonen) en zij die dit streven niet hebben. Ik behoor tot de laatstgenoemde groep.
 12. Grote organisaties en centralisatie zijn inherent anti-mensheid. Zij steunen op regelgeving, in plaats van op principes, om de mensen binnen deze organisaties als gehoorzame werktuigen te behandelen. Ik wens deze niet te ondergaan.

Mijn doelstellingen:

Ik bouw mijn eigen maatschappij. Ik voeg aan de traditionele gereedschappen ook netwerken, cryptografie, solide valuta, digitale valuta en anonieme berichtgeving toe.

Deze maatschappij zal niet centraal gereguleerd worden. Het bestaat uitsluitend uit vrijwillige overeenkomsten.

Ik verwelkom anderen om mij te vergezellen. Ik zoek mensen die onafhankelijke scheppers van waarde zijn, mensen die meer doen dan praten en mensen die het juiste doen, omdat dit het juiste is.

Ik zal mijn eigen methodes ontwikkelen om met onrechtvaardigheid om te gaan, gebaseerd op de principes van ontkennend recht, restitutie, integriteit en gelijkwaardige rechtvaardigheid.

Ik verbied niemand om met een been in elk gebied te staan – in de onafhankelijkheid en in het oude systeem – mits er geen schade aan de onafhankelijkheid wordt toegebracht. Ik ben volstrekt tegen het gebruik van de onafhankelijkheid om misdaden in het oude systeem te faciliteren, zoals het verbergen van criminele opbrengsten.

Ik verwacht, dat ik luidruchtig veroordeeld zal worden, aangeklaagd zal worden en belasterd zal worden door de autoriteiten van het oude regime. Ik verwacht, dat zij hun macht en hun imago van legitimiteit zullen verdedigen met behulp van alle middelen die hen ten dienste staan. Ik verwacht, dat veel lichtgelovige en onderworpen mensen de leugens van deze autoriteiten zullen geloven, in ieder geval in het begin.

Ik zal de valkuilen die voor mij gegraven worden aanmerken als criminele aanvallen.

Een ieder die eveneens deze onafhankelijkheid wenst te kiezen wordt gemotiveerd om deze verklaring te verspreiden, om te dienen ter bevordering van deze nieuwe maatschappij, om vrijwillig uit te blinken in deugdzaamheid en om te communiceren en samen te werken met andere deelnemers aan deze nieuwe maatschappij.

Vrije, onbeschaamde mensen kunnen niet geregeerd worden.

Ik ben één van de Vrijen en Onbeschaamden.

 

 

 

P.S.:

Inderdaad: voorlopig het laatste deel in de serie. Hiermee is het concept besproken en zal er veel studie verricht worden naar deze verklaring als doelstelling. Wat niet betekent, dat dit onderwerp afgedaan is en in de vergetelheid raakt. Daarvoor heeft het teveel mijn aandacht. Voorlopig zal ik me verder verdiepen in de juridische mogelijkheden en wacht ik op een bijeenkomst met anderen die ook met dit onderwerp bezig zijn. Wordt dus zeker vervolgd.

32 REACTIES

 1. @flap [30]: @Oscar [31]: U blijft redeneren vanuit de doctrine van schaarste. Mijn gedachte is niet abstract, staat alleen maar heel ver van uw belevingswereld omdat u geen vergelijkingsmateriaal hebt. Sterker nog: mijn gedachte is alles behalve abstract, het is de realiteit. Misschien kunt u zich er zo iets bij voorstellen: u gebruikt die spullen, u bezit ze niet. Ook als u ze blijft gebruiken totdat u ZELF “op” bent.

  Die dief steelt uw fiets omdat het UW fiets is. De dief steelt niet uw gras omdat gras overal is.

Comments are closed.