monopolieRinze twijfelt en verduidelijkt de issues m.b.v. twee voorbeelden: de wasmiddelfabrikanten en het privatiseren van wegen:

 

(Zie noot van redactie aan het eind.)
 
De Vrije markt

Dat de vrijspreker een uitgesproken mening heeft over de vrije markt is helder.
Hoe men monopolie/kartel wil bestrijden is minder helder.

Op welke wijze bestrijd je een monopolie met koopgedrag als je als consument niet goed kunt zien wie er wat in handen heeft? Zijn er geen strakke regels nodig die voor een transparante markt moeten zorgen en is hier juist niet een taak voor een overheid weggelegd?

Ik pleit hier zeker niet voor een overheid die alles tot in detail moet aansturen. Er zijn tal van regels die anders zouden kunnen of zelfs compleet kunnen verdwijnen. Er is echter ook reden om te zorgen dat er regels ontstaan die de markt transparant maken. Zonder deze transparantie wordt jullie ideaal van marktwerking compleet ondergraven.

Men verwijt de overheid dat ze een monopolie hebben. Dat klopt, maar de overheid is het volk uiteindelijk binnen een systeem waar een ieder kan stemmen en een ieder de kans heeft om zelf te participeren in de politiek.

In voorbeelden op de Vrijspreker wordt democratie vergeleken met twee wolven en één schaap die samen moeten gaan stemmen over wat er op het menu staat.

Het is echter zo dat er niet twee wolven zijn en één schaap, maar eerder twee schapen en één wolf. Die wolf is zo veel sterker dan twee schapen dat hij ook geen moeite heeft om er 100 vooruit te drijven naar lage lonen ofwel het slachthuis.

Nu zou het kunnen zijn dat de schapen samen tot de conclusie komen dat ze opgevreten worden door deze ene wolf, maar de grap is juist dat de wolf zichzelf doorgaans vermomt. In zijn schaapsklederen is het niet geheel duidelijk wat de wolf in handen heeft. De markt is namelijk totaal niet transparant en hierdoor kunnen de schapen met hun koopgedrag niet efficiënt invloed uitoefenen.

Wasmiddelfabrikanten

Het welbekende voorbeeld is de meerdere wasmiddelen die uit dezelfde fabriek komen. Verder doorgeredeneerd is dat zelfs de andere wasmiddelfabriek ook in handen is van eenzelfde wolven, aangezien deze fabriek (indirect) ook in handen is van dezelfde groep aandeelhouders die standaard de markt willen domineren.

Zou je zelf een nieuwe zeer goede zeep op de markt brengen en dit goedkoop aan de schapen kunnen leveren, dan blijkt dat de wolven je fabriek zullen opkopen, of je fabriek via je grondstoffen leveranciers ondermijnen, of hun producten onredelijk laag zullen aanbieden, totdat jij, met je beperkte kapitaal, failliet gaat.

De markt is niet transparant en zonder regels zal dit juist erger worden. Het is zaak dat het collectief in vorm van overheid regels dat in het gezamenlijk weiland invoert, opdat wolven en schapen dezelfde kansen hebben. Dan zeg ik niet dat de wolven ineens standaard hun kapitaal aan de schapen moeten geven, maar wel dat een sluwe wolf iets zwaarder belast mag worden dan een dom schaap. Niet om ze precies op het gelijke niveau te krijgen, maar wel om totale dominantie van een paar wolven te voorkomen.

Het is zaak dat gestreden wordt om de markt daadwerkelijk inzichtelijk te maken voor elk dier. Dan mag je dus denken aan het verbieden van bankgeheim. Dan mag je denken aan het elimineren van onduidelijke constructies waar bedrijf in bedrijf in bedrijf in bedrijf uiteindelijk wordt beheerst door een paar sterke dieren die de rest hoe dan ook zullen opkopen/opvreten.

Dus op welke manier voorkom je dat alle productiemiddelen en kapitaal tot een steeds kleiner groepje gaan behoren? En hoe voorkom je dus een monopolie als de consument geen flauw benul heeft wie er nu werkelijk wat in handen heeft en hierdoor aanpassing van koopgedrag weinig efficiënt kan toepassen?

Het privatiseren van wegen

Dat je het monopolie van het volk opbreekt en bijvoorbeeld de wegen privatiseert, opdat meerdere marktpartijen de wegen beheren is een verschuiving van dat monopolie. Dit kan in eerste instantie best redelijk werken, omdat meerdere partijen er voor moeten zorgen dat ze goedkoop leveren, omdat anders weggebruikers andere routes gaan rijden.

Het is echter zo dat ik gewoon van A naar B moet en er zijn niet een oneindig aantal routes en zeker geen oneindig aantal aanbieders van asfalt.

Je krijgt dan dat de weg in private handen is en dat het belang van eigendom zo hoog is dat concurrenten gegarandeerd elkaar opeten, opdat ik alleen nog maar kan kiezen tussen een paar korte routes van Pietje en misschien een minder prettig alternatief van Jantje.

Pietje en Jantje, die sowieso al in een uitermate machtige positie waren om überhaupt de wegen te claimen, spreken dan met elkaar af om de prijzen kunstmatig hoog te houden. Daar is dan ook niets aan te doen, want ze doen niet aan stemrecht of invloed van de gebruiker van de weg.

Mobiliteit is een recht. Het is juist een essentieel onderdeel van de vrijheid waar de Vrijspreker standaard voor strijdt. Nu zou het kunnen zijn dat er wel genoeg aanbieders zijn van wegen en dat deze door concurrentie inderdaad lekker de prijs kunnen drukken. Dat houdt toch echt in dat degene die voor aanbieders werkt, in zijn loon zal worden aangepakt.

De vragen samengevat

An-sich geloof ik wel in marktwerking en dat de consument d.m.v. koopgedrag balans zou kunnen aanbrengen, maar niet in het systeem dat we nu kennen. Wie er wat owned is totaal niet helder en daardoor bestaat er geen werkelijke concurrentiewerking, omdat het overgrote deel van de mogelijkheden direct of indirect in handen is van een te kleine groep die haar kapitaal/macht via ingewikkelde papieren constructies uit het zicht houdt van Jan-met-de-Pet, die hierdoor niet in staat is om dat monopolie te doorgronden en/of te beïnvloeden.

Hoe voorkom je een monopolie als de markt niet transparant is en wie zorgt ervoor dat de markt helder genoeg wordt dat het ideaal van de macht van de consument daadwerkelijk voor een gezonde marktwerking kan zorgen? Hoe voorkom je dat alle productiemiddelen en kapitaal tot een steeds kleiner groepje gaan behoren?

Dat is de vraag… ….waar telkens geen antwoord op wordt gegeven door de Vrijspreker. Verder begrijp ik alle argumenten van de Vrijspreker compleet, en ik kan er zelfs behoorlijk ver in mee gaan, maar ik mis dus een antwoord op de vraag die het meest belangrijk is. Wie zorgt ervoor dat het speelveld daadwerkelijk eerlijk en transparant wordt ingericht?

De vrije markt???
——————————————————-

[Noot van de redactie: Inzending is enigszins aangepast i.v.m. de lengte van de bijdrage. Aangezien het artikel te lang wordt om uitgebreid in te gaan op zijn vragen, zullen deze in een vervolgartikel worden beantwoord. Daarin worden dan ook zo mogelijk uw reacties opgenomen] 

Ingezonden door Rinze

131 REACTIES

 1. kun je mij 1 bedrijf noemen of een groep bedrijven die een monopolie op wat dan ook hebben ? Dat kan namelijk niet in een vrije markt. Alle bekende monopolies zijn van de staat of worden door de staat bewaakt want voor een monopolie vereist georganiseerde groepen mannen en vrouwen die bereid zijn geweld te gebruiken tegen een ieder die het monopolie schendt. Verder zie ik niet waarom het een consument zou interesseren of het speelveld wel helder is of niet en wie wat in handen heeft, hij kijkt gewoon naar het eindproduct, lijkt mij.

  Armin [74] reageerde op deze reactie.

 2. Het grote verschil met de huidige situatie en een werkelijk vrije markt, is mijns inziens dat de overheid controle op die vrije markt probeert te monopoliseren. Op veel vlakken probeert ze dit niet alleen, maar is het een feit, op andere vlakken is dit minder aan de orde.

  Veel controle op die vrije markt komt door regelgeving. Maar wordt een concept niet voornamelijk maatschappelijk gecontroleerd door onafhankelijke organisaties? Als voorbeeld kan je het schandaal rond de pensioenfondsen nemen. Zembla is destijds er achter gekomen dat enkele pensioenfondsen investeerden in landmijnen en clusterbommen, waarna deze door de gebruikers bekritiseerd werden en zich genoodzaakt voelden om onder druk van publieke opinie hun handelswijzen aan te passen aan de ethiek van de gebruikers van die dienst?

  Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het onderwerp Monsanto. De kritiek op deze organisatie komt vrijwel geheel uit private hoek. Overheden vinden het allemaal wel best. Niemand maakt zich daar druk over voedselveiligheid, en als dat al zo is, is daar weinig van te merken. Het zijn journalisten en onderzoekers die bezig zijn de implicaties van wetgeving en het gedrag van deze corporatie aan te kaarten. Het zijn de boeren, consumenten en stichtingen die hier actie ondernemen, en niet de regulerende instanties.

  Je moet je goed bedenken dat een vrije markt totaal anders werkt als het huidige model. De meest belangrijke stap, mijns inziens, naar wat voor vrije markt dan ook, is het volledig vrijgeven van de media. De media is de aloude controle op de controleurs, maar ook op andere misstanden in de samenleving. Momenteel is daar geen ruimte voor, gezien de corporate en politieke belangen en strenge regelgeving omtrent tv en radio kanalen. De grote schandalen worden altijd vanuit de media of andere vrijwillige instanties of personen belicht. De bouwfraude, IRT affaire, corruptie bij locale overheden zijn hier allemaal voorbeelden van. Maar ook consumentenprogramma’s zoals Radar en verschillende maandbladen zijn volop bezig met het onderzoeken en aankaarten van misstanden.

  Publieke opinie is een complex begrip, maar het zijn uiteindelijk alleen de gebruikers van diensten die eisen kunnen stellen aan de dienst. Een regulerende instantie zal altijd en in elke situatie bloot staan aan corruptie en selectieve blindheid.

 3. Bij discussies over “Vrije markt” is het nuttig te kijken naar de hele maarkt.
  Begin bij een product bvb met de vrijheid van de ondernemer om een fabriek te bouwen. Overheid beslist! Dan moet het product aan allerlei eisen voldoen; t.e.m. de verpakking. Overheid beslist! Wie mag de ondernemer in dienst nemen? Overheid beslist! Wat mag hij zijn werknemers betalen en onder welke voorwaarden? Overheid beslist! enz.

  Zo kan ik nog twintig of meer voorwaardes en controles opnoemen.
  Vrije markt?

  Hugo J. van Reijen [101] reageerde op deze reactie.

 4. 1. De ontransparante markt bestaat JUIST omdat we in een “parlementaire democratie” leven. Deze illusie ontmantelen is een absolute noodzaak om transparantie te creëren.
  Mijn argumentatie hiervoor zit hem in mijn definitie van democratie en parlementaire democratie.

  2. “dan blijkt dat de wolven je fabriek zullen opkopen”
  Nee, jij kan alleen opgekocht worden als JIJ daar mee akkoord gaat. Al jouw tegenargumenten zullen alleen maar aantonen dat je dan niet meer spreekt van een vrije markt.

  3. “of je fabriek via je grondstoffen leveranciers ondermijnen”
  Dan ben je inderdaad niet goedkoper dan zij. Misschien had je dat eerst moeten uitzoeken hoe jij aan je grondstoffen komt en desnoods mensen moeten zoeken die specifiek voor jouw willen gaan werken.
  Onverantwoordelijk ondernemen is geen excuus om zielig te doen. (Maar je moet er wel van kunnen leren.)

  4. “of hun producten onredelijk laag zullen aanbieden, totdat jij, met je beperkte kapitaal, failliet gaat”
  Onderdeel van verantwoordelijk ondernemen. Als je zonder wurg contracten een fabriek bouwt, dan staat deze daar. Als zij een product onder de productieprijs verkopen maken ze verlies (zonder overheid). Dergelijk gedrag kunnen ze nooit volhouden. Als ze hun prijs verhogen dan start jij je fabriek weer op. Zullen we dan kijken wie het het langste vol houd?

  5. Als er een instelling bestaat welke beschikt over een absolute geweldsmonopolie. En een wolf bestaat die heel graag geweld wil plegen (schapen eten).
  Waar kan dan deze wolf het beste zijn geweld gaan toepassen? Als lid van deze instelling of als onderdrukte van deze instelling?

  6. “Dus op welke manier voorkom je dat alle productiemiddelen en kapitaal tot een steeds kleiner groepje gaan behoren?”
  Door zelf datgene te doen wat jij denkt dat het beste is voor jouw zelf. Om dit te kunnen doen mogen er geen kunstmatige limitaties bestaan die dit tegen houden.

  7. Over het privatiseren van wegen, als Jantje en Pietje het dermate gaan uitknijpen wordt het voor het volk wel erg interessant om ook in die business te springen. Verder zie bovenstaande punten.

  8. Het huidige systeem heeft weinig meer te maken met een vrije markt. Het is een puur corporatistisch apparaat waar de communisten een coup op proberen te plegen.
  Voor corporatisten is het belangrijk om hun gelovigen, aanhangers en andere onderdrukten te overtuigen dat ze het toch in hun voordeel handelen om op deze manier een opstand te voorkomen. En hoe kun je het beste fraude, diefstal en geweld kunt plegen zonder er voor op te hoeven draaien? Juist alle methodes die een “parlementaire democratie” ook dolgraag toepast. Transparantie werkt TEGEN democratie en TEGEN corporatisme. (En ook tegen communisme) En is dus ongewenst.

  9. “Hoe voorkom je dat alle productiemiddelen en kapitaal tot een steeds kleiner groepje gaan behoren?”
  Dit is niet noodzakelijkerwijs slecht. Als dit groepje over vergelijkbare kwaliteiten als Superman beschikken dan is het misschien wel beter zo. Maar aangezien die niet echt bestaan zal een massa mensen veel meer waarde kunnen toevoegen aan ons leven dan een klein groepje mensen.
  Daarnaast moet jij je afvragen wat jij zelf wilt. Handel daar dan ook naar! Zal je leven gelukkiger maken.
  Wil jij niet hebben dat jouw water, graan of energie van een rijke grote machtige koning/tsaar/sjeik of wat dan ook komt. Koop het dan bij iemand van wie jij zelf kan meten dat het niet van hun vandaan komt.
  (Je kan altijd aan ze vragen of ze spullen van deze machtige personen verkopen, als ze nee zeggen maar wel doen dan is er sprake van fraude/oplichting.)

 5. Even voor alle duidelijkheid: een monopolie is een alleenrecht, en kan per definitie alleen door een overheid afgedwongen worden. Dus andere partijen worden dat actief van de markt geweert.
  Zonder overheid kunnen er dus geen monopolies bestaan. Wel zullen er marktleiders bestaan, zoals bijvoorbeeld Microsoft. Er zal er altijd eentje groter dan de anderen zijn.

 6. Mijn argument, uiteen gezet in de drukke wegendraad, is dat iemand die alle cocaine ter wereld in handen heeft alsnog de concurrentie zal dienen aan te gaan, namelijk met degenen die een synthetische upper produceren die lijkt op cocaine. Daarom kan de cocaine-monopolist de prijs van zijn product niet almaar verhogen zonder veel klanten te verliezen, aangezien er een goedkoper substituut op de markt is.

  Ander voorbeeld: iemand die alle velden rondom opperdoes in handen heeft en ook alle opperdoesaardappels is wat betreft dit product een monopolist, maar hij zal toch de concurrentie aan dienen te gaan met andere aardappelproducenten. Heeft hij alle aardappelvelden ter wereld in handen dan zal hij de concurrentie aan dienen te gaan met producenten van andere knolgewassen(knollen, rapen, koolrapen, yam etc.), heeft hij alle knolgewassen in handen dan zal hij de concurrentie aan dienen te gaan met producenten van granen met langzame koolhydraten(tarwe, rijst, mais etc.). Heeft hij alle aardappels, tarwe, rijst, mais, rogge, koren en gierst ter wereld in handen dan zal hij de concurrentie dienen aan te gaan met producenten van groenten die rijk zijn aan langzame koolhydraten.

  Mijn conclusie is dan ook dat de kans op monopolisten in een vrije samenleving kleiner is dan in een corporatistisch systeem en dat het niet erg is áls er monopolisten komen, omdat dit een teken is dat deze bedrijven dan blijkbaar een product leveren dat mensen willen hebben, tegen een prijs die mensen ervoor willen betalen op een wijze(service e.d.) die mensen op prijs stellen. Zodra men op één van die gebieden te kort zal schieten, zal er meteen ruimte voor concurrenten zijn en dus is er dan geen sprake van een monopolie.

  Er zijn meerdere definities van een monopolist te geven. Onder een definitie vallen in principe alle handelaren, omdat elk product in wezen uniek is. En bij de tweede definitie is er sprake van een monopolist als er geen concurrentie meer bestaat. Het bestaan van een monopolist in de tweede definitie in een vrije markt is een mythe. Een mythe die door statisten in stand wordt gehouden om geweld te kunnen legitimeren.

 7. Zoals al in eerdere postings gemeld:
  Je kan geen theorieën los laten op staatsgecontroleerde markten.
  Dat is voodoo-economics.
  En als mensen zo benauwd zijn om monopolies, waarom dan wel een monopolie op geweld die deze zogenaamde monopolies moet bestrijden?
  Zoals Obelix zou zeggen. Rare jongens die staatspropagandisten.
  In een vrije markt is een monopolie prima. Als er consumenten benadeeld zouden worden gaan nieuwe partijen op staan om dat gat in de markt te vullen. Het is zo simpel dat het alleen moeilijk is voor mensen die door nog door de bril kijken die door staatsgoelags is aangemeten.

  Zo kan ik nog wel even doorgaan..

 8. Stel – let u ook op Peter de Jong! – ik heb alle horecazaken in één stad in handen. Dan zou ik, wil ik pogen effectief de prijs te verhogen, ook alle benzinepompen, gasstations, plantaardige automobielolie en alcohol in handen moeten hebben, alsmede de tolwegen, om de uittocht naar horecazaken buiten de stad te bemoeilijken en zelfs dan loop ik nog het grote risico dat mensen in de ballongondel stappen om in een naburige stad drank in te kopen, wijn te maken met druiven uit de kas in hun achtertuin en een kroeg openen die zoveel vraagt om opgekocht te kunnen worden dat ik beter de prijzen in mijn horecazaken kan verlagen. Of mijn voormalige klanten laten mijn horecazaken massaal links liggen. Dat is ook mogelijk en ook waarschijnlijk als ik mezelf een monopolist zou wanen en prijzen zou vragen die mensen niet wensen te betalen voor mijn producten.

 9. de schrijver volgt precies de klassieke gedachtengang van socialisten: ondernemingen zijn per definitie kwaadaardig en willen primair hun klanten belazeren en kwaad berokkenen. Ik heb eens een discussie gehad met een verstokte socialist die er heilig van was overtuigd dat Albert Heijn uit pure slechtigheid het liefst vergiftigde kipfilets aan zijn klanten zou verkopen en dat alleen de staatscontrole op kipfilets dat tegenhield. Hij wist ook zeker dat zonder staatscontrole de bakkers stenen in hun brood zouden stoppen.

  Echt waar !

  Ik heb als freelance it-er de laatste 20 jaar bij een stuk of 30 verschillende bedrijven gewerkt, fabrieken, handelsondernemingen, banken verzekeringsbedrijven en noem maar op en overal kom je voornamelijk werknemers van die bedrijven tegen die zich van harte inzetten om een goed product voor hun klanten neer te zettenen die trots zijn op het product van het bedrijf waar zij werken. Mijn bakker om de hoek is trots op het fantastische brood dat hij kan bakken en waarmee hij zijn klanten blij maakt.

  Het doel van ieder gevestigd serieus bedrijf is niet om, zoals de gemiddelde collectivist vast gelooft, de klanten eenmalig een oor aan te naaien voor een snel winstje maar juist om de klant een goed product te leveren tegen een redelijke prijs omdat dan de klant nog eens terugkomt en dat is dan weer goed voor de continuïteit, het hoofddoel van ieder serieus bedrijf. Een klant die wordt genaaid komt namelijk niet meer terug.

  flap [11] reageerde op deze reactie.
  beek [12] reageerde op deze reactie.

 10. @flap [11]:

  Ja, en om die reden zal het ook niet rendabel zijn een stad te omsluiten en de bevolking weg te pesten. Ook al zouden de mensen de huizen en grond in de stad ver onder de prijs waarop ze het hebben gekocht verkopen, de nieuwe eigenaar zou met een spookstad in de maag zitten en met zijn wegpest project alleen maar verliezen.

 11. @beek [12]: Er zijn meer voorbeelden van bedrijven en andere instanties die de kluit belazeren. Maar van alle bedrijven overheden, ideeele instanties die de kluit belazeren is het merendeel OF mogellijk gemaakt door de overheid EN/OF de overheid is de belazerende instantie.

  Het is rekenkundig echt niet zo moeilijk. Als je geen bescherming geniet dan ga je failliet als je de kluit te lang belazerd. En in een vrije maatschappij zal de bescherming meer gaan kosten dan de kluit belazeren dus het is dan niet economisch meer. In nederland is het niet zo lastig om de kluit te belazeren, dat komt echter alleen omdat er een overheid is die willekeur toepast. Hierdoor krijg je automatisch rechtongelijkheid wat dus mogellijkheden biedt om de zaak te flessen. Zonder regels en wetten bestaat die rechtsongelijkheid niet meer dus is het winstgevend element (ongestraft de zaak belazeren) niet langer aanwezig.

 12. @beek [12]:

  Iemand die de kluit wil belazeren zal in een vrije samenleving slechter af zijn dan nu. Kijk maar naar de banken, die zouden in een vrije samenleving niet in staat zijn geweest om zulke kunstjes te flikken en worden nu door de overheden, die zelf ook de kluit belazeren en er belang bij hebben dat de banken de kluit blijven belazeren, gered met geld dat ze onder bedreiging afhandig hebben weten te maken van het productieve deel van het volk.

  flap [17] reageerde op deze reactie.

 13. @beek [12]: uiteraard, maar belazert de ALDI de kluit bewust ? Of Shell, Unilever, Albert Heijn, Gazelle, Hema, SIkkens, Gamma, Praxis, C1000, je fietsenmaker, de bakker om de hoek, zijn buurman de slager en noem de rest op ? Je hebt als klant doorgaans in 999 van de 1000 transacties te maken met eerlijke en correcte handel.

  Ik heb net via internet 60 m2 bestrating gekocht, bij een mij totaal onbekend bedrijf waarvan ik de website toevallig heb ontdekt, omdat die aanzienlijk goedkoper is dan de leverancier hier in de buurt. Ik moest €1200 vooruit betalen en dat heb ik gedaan. Ze hebben keurig geleverd en het spul is intussen bestraat.

  Ze hadden mij enorm kunnen naaien door niet te leveren zoals socialisten zouden voorspellen en dan had ik naar mijn €1200 kunnen fluiten maar ze hebben netjes geleverd omdat ze meer aan een goede naam hebben die nieuwe klanten aantrekt en oude doet terugkomen dan om mij eenmalig te naaien voor die €1200. Neemt niet weg dat iedereen wel eens te grazen wordt genomen maar dat is doorgaans te voorkomen als men uitkijkt.

  beek [19] reageerde op deze reactie.
  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 14. @Wladimir van Kiel [16]:

  Uiteraard bestaan er ondernemers die te vertrouwen zijn. Ik vraag mij echter regelmatig af of dat niet te danken is aan een moraal waarmee deze mensen leven (christelijk b.v.).

  Verder zijn die grote bedrijven die je noemt al niet meer als voorbeeld te geven: immers, zij opereren onder een geweldig stelsel van controlerende overheidsmaatregelen.
  Dat gaat dus tot de verplichting de ingredienten op de verpakking te vermelden.
  Voordat die verplichting er was, wist je niets van de ingredienten, en de bedrijven voelden zich niet genoodzaakt dit vrijwillig te gaan vermelden, uit vrees voor de concurrentie.

  Of, omdat ze meenden dat die kunstmatige stoffen beter maar onvermeld konden blijven.
  Of omdat ze werkelijk sjoemelden.

  flap [22] reageerde op deze reactie.

 15. @Oscar [18]: O het beste bewijs dat je nou nog kunt leveren dat het werkt is door te kijken naar staatjes als quatar en dubai enzo.

  Goed het zijn geloofstechnisch gezien niet de slimste vogels maar ze hebben de vrije economie behoorlijk onder de knie. Ze zitten daar gezellig met de hele familie in de olie, (je kunt er nog niet over een zwerver struikelen of je moet hem met prins aanspreken) maar ze investeren dat dan ook nog heel vrolijk in alles zolang het maar niets met olie te maken heeft.

  En voor iedereen die denkt dat ik nou de mist inga omdat ze met hun oliedollars in porsche springen denk ik dat de heren nog een verrassing te wachten staat.

  Zij gaan Porsche heel populair milieubewust maken let maar op. Dat wordt straks de eerste europese tegenhanger voor de Amerikaanse Tesla.

  De heren zijn zo slim geweest om wel door te hebben hoe economie werkt. Ze hebben al iets wat iedereen wil en ze zijn niet van plan om dat voor een appel en een ei te verbrassen. Die willen straks als de hele wereld stom om zich heenkijkt omdat olie weer niet te betalen is daar zelf geen last van krijgen dus die doen nou al de alternatieven langzaamaan kopen. Zo winnen ze aan alle kanten.

  Op hun geloof na kan onze balkenende nog een hoop van ze leren.

  beek [21] reageerde op deze reactie.

 16. @beek [19]: Of omdat het simpelweg gekkenwerk is wat een hoop geld kost en waar geen inkomsten tegenover staan.

  U schijnt te vergeten dat een vrije economie bedrijven niet ontlaat van dit soort ingredientenlijstjes. Alleen dan doet de overheid het niet maar de consument. Geen Balkenende is nog geen geen Consumentenbond.

  beek [51] reageerde op deze reactie.

 17. @Wladimir van Kiel [16]:

  “Neemt niet weg dat iedereen wel eens te grazen wordt genomen maar dat is doorgaans te voorkomen als men uitkijkt.”

  Precies. Daarom wil de overheid het liefst de burgers zo pamperen dat men niet in staat is om uit te kijken en als men hierdoor vervolgens niet uit kijkt dan ziet men dit als een reden te meer waarom de overheid nodig zou zijn.

  De overheid zet mensen aan tot lenen, om vervolgens de debiele slagzin “let op, lenen kost geld” verplicht te stellen in reclames van aanbieders van leningen.

  De overheid zet mensen, in spotjes op TV en in advertenties in bladen, aan tot gokken in de staatscasino’s(monopolie!) en steunt vervolgens projecten die mensen moeten beschermen tegen gokken.

  De overheid stelt iedereen verplicht om ongedekte stukjes papier te aanvaarden als betaalmiddel en vervolgens moeten ze ook weer bijna de helft van deze stukjes papier, in de vorm van nummers op de bank, inleveren.

  De overheid verbiedt discriminatie, maar geeft elke school voor een niet-westers allochtone leerling 90% meer geld dan voor een autochtone of westers-allochtone leerling.

  De overheid verdient aan een gemiddelde roker meer dan € 1000.- per jaar aan accijnzen en drukt er als dank een wet door waardoor hij geen sigaret meer mag opsteken in zijn stamkroeg.

 18. @beek [21]: U heeft duidellijk niet gelezen wat ik heb geschreven. Geeft niets, kan ons allemaal overkomen.

  In die oliestaatjes is iedere autochtoon zo’n beetje prins. Maar zij hebben dan welweer hun immigrantenbeleid goed voor elkaar. Geen gezijk geen werk geen vreten. Dat werkt prachtig, er wordt daar over het algemeen goed geld verdiend als er werk is en is het er niet dan ga je gewoon terug naar huis. Die mensen zijn niet zo onnozel als die christellijke samenleving hier. Zij zien terecht totaal geen belang in het onderhouden van niet autochtonen die geen bijdrage leveren.

  beek [25] reageerde op deze reactie.

 19. @flap [24]:

  Die ‘zij’, dat is toch echt die overheid daar.
  Bovendien is er in Dubai sprake van slavenarbeid. De werknemers worden gelokt in arme landen als Pakistan, met goede verdiensten.
  De arbeiders moeten visum en overtocht zelf betalen, en steken zich in de schulden, vanwege die voorgespiegelde verdiensten.
  Eenmaal ge-arriveerd, wordt hun paspoort hen ontnomen, blijken zij veeeel minder te verdienen dan was beloofd, moeten zij wonen in betonnen barakken in een gloedhete woestijn, met slecht water, vervuilde omstandigheden en met een tiental medebewoners in 1 benauwde (geen airco) betonnen ruimte.
  Wordt een schuld niet betaald, wacht de cel.
  Vluchten kan niet: immers, het paspoort was hen ontnomen.

  Maar de hedonist in zijn luxe zwembad zal dit allemaal een rotzorg zijn.

  flap [26] reageerde op deze reactie.

 20. @beek [25]: Als daar ook maar een fractie van waar was dan was er niet een dooie pakistaan nog geinteresseerd in werk daar. Het zal gerust incidenteel gebeuren maar het gebeurd hier ook. Maar dat zal wel weer in een ander straatje vallen en genegeerd worden.

  En nogmaals want u bent echt een beetje slechtlezend. (of dyslectisch dat kan ook) Die OVERHEID daar die bestaat niet. Het gros van de bevolking is die OVERHEID. Er staan daar zelfs prinsen op de voetbalvelden en er racen prinsen omdat ze daar simpelweg door hun ministeries heenzijn. Die zij meneer beek hebben de bloedlijn in de gaten gehouden in het verleden en daar plukt nu de hele natie de vruchten van.

  beek [27] reageerde op deze reactie.
  Oscar [28] reageerde op deze reactie.

 21. @flap [26]:

  Nogmaals: die staatjes werden ontwikkeld doordat hun OVERHEDEN, oliedollars incasserend,
  1. wilden aantonen dat ook moslimlanden zich qua luxe en levensstijl kunnen meten met westerse landen,
  2. beseften dat de oliestroom eens zou opdrogen, en inzagen dat het verstandig zou zijn ook andere bronnen van welvaart aan te boren.

  Het was volledig overheidsgestuurd.
  Flap bewondert het.
  Mag.

  flap [29] reageerde op deze reactie.
  Oscar [32] reageerde op deze reactie.
  jetze [34] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [37] reageerde op deze reactie.

 22. @beek [27]: Als u niets beters te doen heeft dan blind lezen ga lekker braileles volgen Beek. Ik ben een groot voorstander van de frase er bestaan geen domme vragen. Maar tegen zoveel onwil kan ik niet op.

  Verkondig wat u wil. iemand die zijn lagere school heeft afgemaakt kan begrijpend lezen. ik wil niet eens weten in wat voor kolenhok u uw jeugd heeft doorgebracht.

  Niet alleen verdraaid u mijn stelling u gaat er vervolgens wel vrolijk met vandoor. U had minister moeten worden.

  beek [31] reageerde op deze reactie.

 23. @Oscar [28]: Heb het ook niet over vrijheid gehad. Had het over een vrije economie. Dat zijn twee heel verschillende dingen in mijn ogen. Op hun vrije economische gedachten heb ik niet zoveel comentaar. Hoe ze verder in de omgang zijn iets meer. Het blijven tenslotte in meerderheid ook gewoon gelovigen.

Comments are closed.