winkel_openSupermarkt C1000 in Amsterdam-Noord, krijgt vandaag weer € 15.000 boete vanwege het tegen de winkeltijden regels opengaan. Op zich geen groot nieuws, dat soort ‘orde handhaving’ kenden we al, al zal het op deze blog nooit wennen.
Wat me echter extra stoort is dat de omliggende winkeliers, een advocaat hebben geregeld om de winkeltijden wet, streng bij de C1000 te laten handhaven.
 
Dat zijn dus collega ondernemers die voor minder overheidsinvloed pleiten, maar ‘ongeacht wat je vindt van de Winkeltijdenwet’, vinden dat die streng gehandhaafd wordt.
Zo krijg je natuurlijk nooit minder regels, als je selectief winkelt met die regels. Kom op winkeliers, doe eens iets positiefs, in plaats van je collega te pesten.

24 REACTIES

 1. Vindt ik ook. Doe iets goeds, en ga voortaan ook open op zondag. En laat uiteindelijk de klant maar die boete van 15.000 euro betalen…

 2. Misschien zijn al die omliggende winkeliers wel zwaar gristelijk en heeft het meer met overtuiging dan wetslievendheid van doen. *kuch*

 3. Het idiote is dat de overheid zich er mee bemoeit op welk tijdstip een ondernener zijn producten wil verkopen!
  Het zou een klein maar goed punt zijn als er een WET kwam waarin vastgelegd is dat geen enkele overheid zich ooit mag bemoeiwen met de verkoopstijden van een ondernemer.

  Als eerste zouden ondernemers daarvoor moeten strijden.

  Rob ter Horst [9] reageerde op deze reactie.

 4. Uiteraard is elk principe geheel verloren, als sommige zaken op zondag gewoon kunnen verkopen.
  CU en CDA hebben geen poot meer om op te staan.
  Het principe hebben zij allang overboord gegooid.
  Rest niks anders dan dat elke winkelier dit geheel voor zichzelf bepaalt.
  En zullen de principielen hoogst waarschijnlijk, laten we het voor hen hopen, zo hun eigen trouwe klandizie krijgen.

  Wel jammer. Die doodsheid op zondag was toch werkelijk een verademing.
  Eindelijk echte rust, zonder de hectiek van het winst maken en het ziekelijk koopgedrag.

  Peter de Jong [5] reageerde op deze reactie.
  jetze [8] reageerde op deze reactie.

 5. @beek [4]:

  Het is vreemd dat die winkeliers niet beseffen, dat zij hun inkomen aanzienlijk kunnen vergroten als zij langer open blijven.

  Dezelfde markt kan dan immers met minder winkels tegen dezelfde prijzen worden bedient. Men heeft per winkel uiteraard hogere variabele kosten (personeel, energie, e.d.), evenredig met de toename van de omzet, maar de vaste kosten (huur) blijven hetzelfde. Men maakt dan dus extra winst op de vaste kosten.

  Kapitaalintensieve bedrijven weten dit al jaren. Denk aan de petrochemische industrie en grote autofabrieken die met hun ploegendiensten gewoon 24/7 draaien. In feite zou ieder bedrijf 24/7 moeten draaien. De kapitaalsinvesteringen worden dan tenminste optimaal benut.

  Het is toch volslagen idioot, dat al die winkels en kantoorgebouwen tweederde van het jaar gesloten zijn ?

  Leve de webshops waar je 24/7 terecht kunt ! Nu de bezorging nog gelijktrekken en we zijn er. Met afgiftepunten in de buurt waar je met je eigen sleutel terecht kan (Shurgard diversificeer hier eens mee!).

  Dan hoeven de winkeliers in de PC alleen nog op de zaterdag open om de recreatief winkelende (voetbal)dames van dienst te zijn.

  6 dagen per week zondagsrust en toch een 24/7 economie, wat wil je nog meer Beek ? 😉

  Paul Martens [14] reageerde op deze reactie.

 6. Hier is Appie op zondag open van 16.00 – 20.00 uur, hoewel de gemeente dat eigenlijk niet wil. Ze hebben echter op grond van een of andere wet dit toe moeten staan omdat Appie die 4 uren “nachtwinkel” is!!!

 7. @Rob ter Horst [9]:
  Daar zeg je zowat. Nooit over nagedacht, maar dat is inderdaad wel een goed argument voor restrictie van winkeltijden. Een uitermate libertarisch argument zelfs.

  Maar dat geldt dan logischerwijs alleen voor winkels in of rond woongebieden.

  Lange leve de megamall op het industriegebied dus!

 8. De overheid behoort zich niet te bemoeien met openings- en sluitingstijden.
  De prijzen van de producten worden hierdoor hoger.
  Ook zijn meer verkooppunten nodig.
  De overheid beweert het milieu zo weinig mogelijk te willen belasten. Waarom dan niet de hele winkelsluitingswet opgeheven, zodat met minder verkooppunten hetzelfde aantal klanten bediend kan worden?
  Hugo van Reijen

  beek [22] reageerde op deze reactie.

 9. @Peter de Jong [5]: “Men heeft per winkel uiteraard hogere variabele kosten (personeel, energie, e.d.), evenredig met de toename van de omzet, maar de vaste kosten (huur) blijven hetzelfde. Men maakt dan dus extra winst op de vaste kosten.”

  Ik denk, dat u eerst eens met wat winkeliers moet gaan praten voor u zulke vreemde uitspraken in een discussie gebruikt om anderen te informeren/overtuigen. Koopavonden en koopzondagen hebben absoluut niets te maken met welke vorm van evenredigheid dan ook tussen variabele kosten en omzettoename.
  Ook in andere draadjes bezigt u af en toe “economische/bedrijfskundige” stellingen die op zijn zachtst gezegd ver van de waarheid verwijderd zijn.
  Ook in dit kader “men maakt dan DUS extra winst op de vaste kosten” is een opmerking waarvoor ik u eerst eens een goede cursus cost accounting zou willen aanraden.
  Het risico van dergelijke beweringen is namelijk, dat mensen die hier nog minder verstand van hebben dan uzelf, met dergelijke rare “waarheden” discussies zouden kunnen gaan voeren.

  Peter de Jong [15] reageerde op deze reactie.

 10. @Paul Martens [14]:

  Prima als je het ergens niet mee eens bent Paul, maar geef dan gelijk even aan wat er niet klopt en hoe het wél zit svp.

  Met dit soort reacties komt niemand een stap verder. 😉

  De praktijk wijst uit, dat het werkt zoals ik in post 5 heb aangegeven.

  ===

  Steeds meer zondagomzet supermarkt (AD 27 jan 2009)
  http://www.ad.nl/economie/2951842/Steeds_meer_zondagomzet_supermarkt.html

  Openingstijden en schaaleffecten in de detailhandel (Nooteboom, 1983)
  http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=71200

  Peter de Jong [16] reageerde op deze reactie.
  Paul Martens [17] reageerde op deze reactie.

 11. @Peter de Jong [15]:

  Nooteboom geeft in ESB van 16-11-1994 nog een Zweeds onderzoek, dat laat zien dat bij verruiming van de openingstijden:

  – het aantal kleine winkels afneemt
  – de prijzen dalen
  – de omzet stijgt
  – de arbeidsproductiviteit (efficiency) stijgt
  – de winst stijgt

  Al deze zaken pleiten voor een 24/7 economie, zoals ik in post 5 al heb aangegeven.

  ===
  Theorie en empirie van winkelsluiting (Nooteboom, 1994)
  http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=70620

  Paul Martens [18] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [15]:Even in het algemeen een reactie (als ik vanavond tijd heb, kom ik er uitgebreider op terug):

  Jouw eertse link geldt voor 130 van de 800 AH supermarkten. De overige 83,75% van de AH supermarkten zijn niet meegenomen, laat staan alle overige merken én alle kleine winkels. Een grote firma als AH kan zich een dergelijke service voor haar klanten wellicht veroorloven, zelfs al zou dit geld kosten.
  En als je ziet dat de zondagomzet 0,75 tot 2,2% vertegenwoordigt (afhankelijk van het type publiek) en arbeid op zondag al minstens met 15-20% extra vergoed moet worden, zijn veel nauwkeuriger cijfers nodig om dit argument te staven. Personeelskosten zijn voor de meeste bedrijven juist de grootste cost-drivers, zeker in vergelijking met andere variabele kosten als inkoop artikelen, derving, energie, enz. Want omzet is nog geen winst. Omzet maken is heel gemakkelijk, dat kan iedereen. Winst maken is het moeilijke, samen met continuïteit voor het bedrijf.

  De tweede link gaat alleen in op het probleem: “daalt het aantal kleine winkels als de openingstijden worden geliberaliseerd?” Verder een citaat uit de inleiding van dat stukje:
  Veel winkeliers, en vooral zelfstandigen, zijn tegenstanders omdat zij (terecht) vrezen dat volledige liberalisering zal leiden tot een verslechtering van de verhouding tussen omzet en arbeidsvolume. een verhoging van de prijs van arbeid van werknemers ter compensatie van werk in de avond en op zondag, verlenging van de arbeidstijd en tot (nog) minder mogelijkheden voor een normaal gezinsleven van de zelfstandige.
  In de conclusie staat wel iets over verschuiving van openingstijden voor kleine zelfstandigen (zaterdag dicht en zondag open) en verder dat de schrijver/onderzoeker “geen goed overzicht en geen zekerheid heeft” van de mogelijkheden.

  Misschien is het juist ook regionaal gebonden. Als inwoner van Zeeland zie ik op koopzondagen veel “kijkers” en geen kopers: vooral toeristen in de zomer en uitgestorven winkelstaten in de winter. Gaan we eens naar Breda, Antwerpen of Maastricht, dan zie ik wel drukke terrasjes waar ozet gedraaid wordt, maar in de winkels? Weer veel kijkers.
  Veel van mijn vrienden en kennissen zijn zelfstandigen, waarvan ook weer velen met winkels. Alleen al de personeelskosten (zondagtarief) wegen niet op tegen de marginale opbrengsten. Drukke zaterdagen en stille zondagen zeggen genoeg.

  Peter de Jong [19] reageerde op deze reactie.

 13. @Peter de Jong [16]: Ook in deze link:
  “model niet consequent gehanteerd”
  “theoretische overwegingen onvolledig”
  “de empirie (…) geeft geen uitsluitsel”
  “geeft geen goed beeld vand e gevolgen”

  En ik citeer hier alleen maar een deel van de inleiding van het stukje onderzoek. Dit geeft al aan, dat het onderzoek aan alle kanten rammelt. Dit zijn geen feiten, maar meningen van mensen die (in opdracht van ???) onderzoekjes publicerem die dus qua statistiek alleen al belabberd slecht zijn, geen goed basis hebben, onduidelijke correlaties leggen, enz.

  Sorry Peter, maar dit zijn geen universele feiten. Zo kan iedereen wel ergens een publicatie vandaan halen om zijn gelijk te bewijzen. Gedegen onderzoek is toch echt wel wat anders.

  Peter de Jong [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Paul Martens [17]:
  @Paul Martens [18]:

  Bedankt, dat je dit keer inhoudelijk op het onderwerp bent ingegaan, Paul. 🙂

  Het klopt, dat de arbeidskosten extra zouden moeten stijgen vanwege de 100% zondagtoeslag, maar zoals je misschien weet betalen uitzendbureaus die niet uit (of hooguit 20%).

  De huur van het pand en de apparatuur komen bij een grote super (bijv. 2000 m2) op ca. een miljoen per jaar. Bij 6 dagen/wk open komt dat op ca. 240 euro/uur, en bij 7 dagen/wk open op ca. 220 euro/uur. Als je voor de zondag de filiaalmanager, 3 caissières, 2 vakkenvullers en 1 magazijnmedewerker moet inschakelen kost je dat gemiddeld per uur 0,2x8x7= 11 euro extra. De extra energiekosten betreffen het hogere verlichtingsniveau (tov de nachtverlichting) en de automatische toegangsdeur (totaal ca. 2 euro/uur). Bewaking is een 24/7 contract dat bij de vaste kosten hoort.

  Bij zo’n grote zaak hou je dus een paar euro per uur extra over bovenop de normale winstmarge. En omdat je zo meer omzet kan je ook goedkoper inkopen. Dat draagt nog eens extra bij aan de winst. Hoe kleiner de zaak, hoe moeilijker je met een zondagopening nog rendabel kan draaien*.

  ===
  *)De kleintjes gaan er allemaal uit:
  http://www.volkskrant.nl/economie/article188826.ece/Supermarkt_stuur_je_niet_alleen_op_prijs

  Peter de Jong [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Peter de Jong [19]:

  Op macroniveau (dus niet de Makro 😉 kom je overigens op hetzelfde uit.

  Volgens het CBL was in 2006 de jaaromzet in de supermarktbranche 27,38 miljard en in 2008 30,5 miljard. De zondagsopening bracht in 2006 ca. 125 miljoen op en in 2008 ca. 225 miljoen. Het aantal supermarkten en minisupers was in 2008 ca. 5730 (zie http://www.hbd.nl/pages/1429/Branches/Supermarkten.html ). Overigens realiseren ca. 1200 grote supers bijna 50% van de totale omzet.

  Die 130 AH supermarkten van de 800 is niet weinig, want 80% van de NL gemeenten heeft maar 12 of minder koopzondagen per jaar. Slechts 20% is het hele jaar op zondag open (zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Koopzondag ).

  Verder vertoont niet alleen de omzet op zondag een stijgende lijn, er gaan ook steeds meer supermarkten op zondag open. In totaal zijn het er nu 300 (zie http://www.mdweekly.nl/906158/steeds-meer-supermarkten-gaan-op-zondag-open ).

  Het is aannemelijk, dat die 300 supers alle zondagen open zijn. De gemiddelde zondagomzet per super wordt dan ca. 14423 euro. Bij 7 uur openstelling (Appie hanteert 8 uur) komt dit op ca. 2060 euro per uur.

  Op de overige 313 dagen van het jaar halen alle supers samen 30,275 miljard binnen, ofwel ca. 16880 euro gemiddelde dagomzet per super. Bij 10 uur openstelling (Appie hanteert 14 uur) komt dit op ca. 1688 euro per uur. Dat is een verschil van meer dan 20% (bij de ruimere openingstijden van Appie scheelt het zelfs meer dan 50%).

 16. Ik herinner me een bezoek aan Israel begin jaren 90 waar op een gegeven moment in een winkelstraat met allemaal eenmans-/familiezaakjes een grote supermall was geopend. De (kleine) winkeliers klaagden steen en been: de grote winkels in de mall konden makkelijk voor een habbekrats studenten e.d. aantrekken om van 7 uur ‘s-morgens tot ‘s-avonds 10-11 uur open te zijn (glijtijden). De kleine winkeliers, vaak al op leeftijd, die er soms al tientallen jaren zaten, konden dat niet gezien de uiterst smalle marges op de produkten, maar waren door die mall wel gedwongen om ook veel langer dan hen lief was open te blijven om nog een beetje omzet te halen. Vanzelfsprekend zaten er vastgoedbelangen en de wens de betreffende plaats op de kaart te zetten om dat grote ding juist daar in het centrum te openen. De bezwaren van de winkeliers werden eenvoudig weggewuifd, jammer dan, van nul en geen belang. Eerlijke concurrentie?

 17. @Hugo J. van Reijen [12]:

  Hugo doet alsof die overheid 1 persoon is.
  Het is in een gemeente echter heel goed mogelijk dat een meerderheid van burgers die zondagsrust wil.
  Wat dan tot uitdrukking komt in een besluit bij meerderheid van stemmen.
  Om dat nu allemaal maar ‘de’ overheid te noemen, lijkt me nogal propagandistisch.

  @jetze [8]:

  Zoals in veel Friese dorpen nog de absolute zondagsrust gevonden kan worden. Geen gekrijs, dan hooguit wat vrolijkheid van een niet-hervormde pizzabakker.

  IIS [23] reageerde op deze reactie.

 18. @beek [22]:

  Gekrijs? Bedoel je gekrijs van de verknipte gristenen? Of bedoel je het gekrijs van ’t famke die wordt geplaagd door Heit?…

 19. Wat een Farizeeers.. die gristenen!
  Eneco verkoopt op zondag ook stroom, of schakelen ze de meterkast uit?

  BULLSHIT DEPARTMENT zou Carlin zeggen!

Comments are closed.