beleefdGeachte bezoekers,

Het gaat goed met de Vrijspreker. De stijgende bezoekersaantallen wijzen er op dat er een duidelijke en groter wordende behoefte is aan blogs die de realiteit van vandaag kritisch tegen het licht houden en de inconsistentie van de ‘logica’ van de staat aan de kaak stellen.

Daarbij heeft de Vrijspreker een missie:
De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.


Dit heeft veel met moraal en, zo u wilt, ethiek te maken. De verschillende Vrijspreker schrijvers proberen dan ook vaak om moreel besef in hun artikelen uit te dragen, en kritisch te zijn op elke vorm van immoraliteit. Dat levert nog wel eens ongemakkelijke waarheden op omdat het betekent dat ook heilige huisjes zonder pardon op de schop genomen worden.

Niet iedereen blijkt daar altijd even goed tegen te kunnen, hetgeen nog al eens tot ordinaire scheldpartijen leidt, die meer ad hominem verwijten dan inhoudelijke argumenten bevatten. Uiteraard hoeft niemand het op voorhand met de strekking van een artikel eens te zijn, maar kritiek zien we graag beargumenteerd en zonder schimpscheuten naar auteurs of andere bezoekers die deelnemen aan de discussie.

Nu de Vrijspreker groeit zien we geïnteresseerde bezoekers afhaken vanwege aanhoudend getrol van bepaalde bezoekers. Dat betreft mensen die er geen zin in hebben het geven van hun onderbouwde mening ‘beloond’ te zien met een inhoudsloze ordinaire scheldpartij, of denigrerend gedrag van lieden die er bewust voor kiezen zich beledigd te voelen maar geen valide argumenten kunnen aandragen om de pijnlijke boodschap te weerleggen. Het aantal klachten daarover neemt toe, niet alleen op de site, maar ook in mails aan de redactie.

Als u zich niet kunt vinden in het libertarisme, een levenshouding die niemand kwaad doet omdat initiatie van geweld het enige verbod is dat men respecteert, en derhalve de meest vrije invulling van uw leven garandeert, is dat uw goed recht. Maar wat is dan het nut om dat libertarisme keer op keer aan te vallen en te ridiculiseren, anders dan om anderen dwars te zitten? Als het feestje u niet bevalt, dan gaat u toch gewoon naar huis?

Na rijp beraad is besloten strikt(er) te gaan toezien op de huisregels van de Vrijspreker. Uiteindelijk zijn die er niet voor niets. De site is voor bezoekers bewust laagdrempelig gehouden, uitgaande van het fatsoen van die bezoekers. Zij zijn tenslotte gast in het virtuele huis van de site-eigenaar, en zouden zich daarnaar dienen te gedragen. Dit heeft (met een paar uitzonderingen) lang goed genoeg gewerkt, maar blijkt nu echt niet langer te kunnen. Er is overwogen om tot registratie over te gaan (hoewel u een werkend email adres ter confirmatie zou moeten opgeven hoeft dit uw anonimiteit niet aan te tasten) maar vooralsnog gaat dat niet gebeuren.

Wat wel gaat gebeuren is moderatie. Vanaf vandaag, 13 juli 2009, is een moderator aangesteld, en worden reacties actief gemodereerd. Probleem daarbij is dat arbitrariteit onvermijdelijk is, het blijft tenslotte mensenwerk; de moderator is geen machine. Om het middel niet erger dan de kwaal te maken zal uiterste terughoudendheid worden betracht, maar een aantal reacties van de afgelopen weken zouden zonder meer deels of geheel gemodereerd zijn geweest.

Indien een reactie in zijn geheel tegen de huisregels indruist zal deze in zijn geheel worden vervangen door een tekst van de moderator. Bij gedeeltelijke schending zal het desbetreffende deel van de reactie vervangen worden. Het zal voor een bezoeker dus altijd duidelijk zijn wanneer er wordt ingegrepen. Overtreders kunnen een officiële waarschuwing tegemoet zien.

Het zal duidelijk zijn dat dit een experiment is, dat zo libertarisch mogelijk zal worden ingevuld. Mocht blijken dat men officiële waarschuwingen stelselmatig negeert zullen nadere maatregelen overwogen worden. Te denken valt dan aan registratie, omdat serieuze bezoekers daar in de regel weinig problemen mee zullen hebben. Toevallige passanten kan het echter afschrikken hun onderbouwde mening te geven. En dat hebben we natuurlijk liever niet!

Tenslotte:
De Vrijspreker draait geheel en al op vrijwilligers, die gewoon moeten werken om in hun levensonderhoud te voorzien. Het zal dus voor kunnen komen dat een te modereren reactie enige tijd op de site blijft staan voordat de moderator kan ingrijpen. Daarvoor vragen we uw begrip. Om dezelfde reden zal discussie over moderatie niet mogelijk zijn; de gastheer bepaalt.
Wel vragen we u in de reacties uw onderbouwde mening te geven over de eventuele invoering van registratie. Alvast bedankt.

De Vrijspreker wenst u nog vele pittige maar waardige discussies toe.

107 REACTIES

 1. Klinkt goed. Zijn die bezoekersaantallen nog ergens terug te vinden?

 2. Ik ben zelf geen liefhebber van registratie. Het heeft wel een paar praktische voordelen, een trol kan in de huidige situatie namelijk posten onder de naam van een vaste en/of gerespecteerde bezoeker.

  Wat mij betreft is registratie een paardemiddel maar als het trollen en ‘flamers’ (ruziezoekers) buiten de deur houdt, misschien onvermijdelijk. Of ik zelf dan registreer, weet ik niet. Doe ik op andere websites in het algemeen ook niet.

 3. Laten zoals het is…
  Dit is juist de kracht van deze site.

  Het is tevens een weerspiegeling van het fatsoen en gedrag van de maatschappij.

  Posten onder een valse naam en ruzie zoeken, daar kiezen deze mensen voor. Laat ze tot inkeer komen…
  Blijf de vrijheid uitstralen en uiteindelijk komt het succes vanzelf.

 4. @Liberty 5-3000 [6]:

  “Het gaat er om dat wij een podium kunnen bieden voor mensen zonder dat er ad hominem aanvallen van trollen op bezoekers en schrijvers plaats vinden die niets met de discussie van doen hebben.”

  Daar is niks mis mee, alleen suggereert het door mij gequoteerde zinnetje (en die hele alinea) dat mensen die het niet eens zijn met het libertarisme maar beter weg kunnen blijven.

  Andre [8] reageerde op deze reactie.
  Moderator [10] reageerde op deze reactie.

 5. @Boer op Klompen [7]:

  weet je wat het is BoK, je weet als schrijvers donders goed wanneer er iemand de zaak moedwillig zit te zieken. Het zijn ook altijd dezelfde figuren die dat doen, en het leidt verschrikkelijk af. Dat gedonder moet gewoon afgelopen zijn, want we (zowel schrijvers als menig bezoeker) hebben er last van.

  Er is helemaal niks met dat deze of gene het niet eens is met de gedachten die hier uitgedragen worden, alleen zodra het oneens zijn culmineert in verbale diarree dan wordt er vanaf nu gewoon ingegrepen.

  Dit alles om het doel van de VS te ondersteunen.

  Izze simpel..

 6. Dit is natuurlijk gewoon koren op de molen van de desbetreffende “trollen” En er zal dus ook niet zo snel iets veranderen ben ik bang.

  Wat mij verder van het hart moet is of het middel niet erger dan de kwaal wordt. Juist omdat modereren mensenwerk is zoals schrijver van artikel juist opmerkt worden beslissingen ook niet geheel zonder aansziens des persoons genomen.

  Ik ben zelf ook geen fan van het direct op de man spelen bij gebrek aan argumenten, vind het bij tijd en wijle ook zeer irritant om sommige reacties te lezen en vraag mijzelf dan ook af waarom er niet wordt ingegrepen, maar in sommige stukken die VS publiceert wordt er ook redelijk genadeloos op de persoon gespeeld, wordt dit dan ook gemodereerd?

  Andre [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Boer op Klompen [7]:

  “Uiteraard hoeft niemand het op voorhand met de strekking van een artikel eens te zijn, maar kritiek zien we graag beargumenteerd en zonder schimpscheuten naar auteurs of andere bezoekers die deelnemen aan de discussie.”

 8. @flap [9]:

  “..maar in sommige stukken die VS publiceert wordt er ook redelijk genadeloos op de persoon gespeeld, wordt dit dan ook gemodereerd?”

  Het betreft verantwoordelijken voor ontstane ellende die op de korrel worden genomen. Het antwoord is “nee”.

  Er zal weinig veranderen, als behalve dat trollen het lastig zullen krijgen.

  flap [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Andre [11]: Het betreft verantwoordelijken voor ontstane ellende die op de korrel worden genomen. Het antwoord is “nee”.

  Het aan de kaak stellen van verantwoordellijkheden is 1 ding. Maar als vrijspreker eenzijdig gaat modereren dus wel de bezoekers maar niet de schrijvers heeft zij daartoe uiteraard volledig het recht aan haar zijde alleen zal het wel koren op de molen zijn van een ieder die zijn of haar reactie’s zal zien gemodereerd.

  Maar ik ben benieuwd hoelang het duurt voor de eerste berichten op andere site’s tevoorschijnkomen waarin vrijspreker wordt aangeduid als fascistisch e.d. Dit lijkt mij n.l. een reeel risico.

  Paul Martens [17] reageerde op deze reactie.

 10. Het is natuurlijk mogelijk om alle reacties authentiek te laten staan, maar dat de moderatie bestaat uit het duidelijk merken van ongewenste posts. Zo kunnen in éen oogopslag de minder gewenste reacties overgeslagen worden indien de lezer dit wenst. Het is natuurlijk zo dat als je een reactie aanpast of verwijdert, hoe opruiend deze ook is, het indruist tegen de libertarische grondbeginselen van deze site. Door het merken stigmatiseerd dit soort berichten uiteindelijk zichzelf.

 11. Pulp van veel respondenten is vaak een probleem die niet alleen voorkomt op deze site, wat er inderdaad uiteindelijk toe leidt dat serieuze respondenten afhaken. Door de meet genomen kun je de helft schrappen aan commentaren die kwetsend en niet relevant zijn. Dat Jan Piet een klootzak vindt mag voor mij, maar dat draagt niets bij aan het forum. Korte kreten als, iemand eens een keer een schrijffout begaat “vreet eens een Nederlandse krant op” of, “Piet ze zwamt maar wat”, “Geert hoor jij misschien bij de SS’ers” enz, mogen wat mij betreft zonder meer geschrapt worden zonder enig vorm van uitleg en/of discussie. Respondenten van dit allooi verlagen het forum en wekken irritatie op, in elk geval bij mij. Niet altijd respecteer ik personen (in tegenstelling zoals in de missie staat van de “Vrijspreker”!) die reageren op een manier die mij niet aanstaan, maar mocht ik dan reageren, probeer ik het in elk geval op een fatsoenlijke manier te onderbouwen. Ik wens de moderator in elk geval heel veel sterkte toe want hier ligt een enorme klus!

 12. Voor al hun reacties danken we de schrijvers van harte. Er zal bij de evaluatie ernstig rekening mee worden gehouden.

 13. Inderdaad is dit een goede inzet , je ziet andere sites ook vaak ten ondergaan aan reacties op de persoon , terwijl het de bedoeling is om op de inhoud te reageren, want dat maakt het interessant . Dat we allemaal een diversiteit aan meningen hebben maakt wel , indien je dat inziet , dat je zelf je mening kunt herzien . Niemand is volmaakt en persoonlijk vind ik vrijspreker een goede site , waar je trots op mag kunnen blijven.
  Succes Reiny

 14. @flap [12]: Ach, sommigen hebben toch al een voorgeprogrammeerde mening over deze site en/of libertariërs. Sommigen zelfs zo erg, dat ze al maanden zitten te trollen.

  Maar ook schrijvers (vaste en gastschrijvers) worden regelmatig teruggefloten in de reacties op een artikel. Hetzij door een expliciete “noot van de redactie” of anders wel via de reacties. Maar altijd inhoudelijk, zonder mensen persoonlijk aan te vallen.

  Als mensen werkelijk geïnteresseerd zijn in “onze” vorm van modereren, komen ze zelf wel kijken wat er aan de hand is.

 15. Mijn idee is het dat het jammer is dat er altijd regels in acht genomen dient te worden. Helaas zijn er mensen die inderdaad bij gebrek aan argumenten een minder sociaal vocabulaire aanhangen en daarmee een discussie ontkrachten.

  Ik als leek probeer dingen te leren door te lezen van visies van anderen, maar dan moeten het wel discussies zijn die getuigen van respect, fatsoen en onderbouwing.

  Ik heb het altijd typerend gevonden, internet, het laat de mens zijn ware aard zien, en helaas is die reflectie pijnlijk voor sommigen maar het is niet anders. Iedereen weet het verschil tussen goed en kwaad of goed en niet goed, maar er zijn mensen die daar onverschillig mee omgaan. Ik kom hier graag maar reageren daar pas ik voor op, want ik hou van een goede discussie maar niet op een niveau waar men met modder smijt.

  R. Hartman (NI) [48] reageerde op deze reactie.

 16. Ik zie zelf het liefst de volgende oplossing:

  Elk stukje dat de moderator niet bevalt vervangen door een vaste term, en deze klikbaar maken. Als je er op klikt moet het stukje tekst dat is gemodereerd alsnog niet aangepast zichtbaar worden. Ook mag er eventueel een uitleg van de moderator bij maar er moet altijd een link naar de moderator-/huis- regels worden toegevoegd (Dit is om te voorkomen dat andere sites gaan huilen over censuur enzo).
  Dit alles mag pas zichtbaar worden als je op de “term” klikt.

  Ik ben van mening dat censuur, manipulatie, indoctrinatie en loze intimidatie niet ten positieve bijdragen wanneer iemand op zoek is naar de waarheid.
  Zo iemand is al instaat om dergelijke praktijken te detecteren en er naar te handelen. (waarom gaat iemand op zoek naar de waarheid?)

  Verder moet je natuurlijk ook rekening houden met dat de zogenaamde trollen er alles aan doen om deze site in een slecht daglicht te zetten. Mijn advies is lekker je eigen ding doen. Het is immers jouw/jullie website. Maar laat de trollen nooit extra barrières opzetten tegen de goedwillende bezoekers. De enige die de barrières kan opzetten is de site eigenaar. Eenmaal 1 opgezet dan gaan ze door met eisen voor een volgende.

  R. Hartman (NI) [25] reageerde op deze reactie.

 17. “Modereren” is gewoon censuur; wat voor types zich hier mee bezig houden weet ik niet maar hoe het werkt voor bijvoorbeeld de reacties op artikelen op de site van “De Telegraaf”, daar kan ik geen touw aan vastknopen. Wat “niet geplaatst wordt” en wat het wel haalt slaat meestal nergens op. Als je gewoon vermeldt dat een verkondigde mening niet die van de “gastheer” hoeft te zijn en dat deze nimmer verantwoordelijk gehouden kan worden, dan moet dat m.i. voldoende zijn.
  Is er sprake van welbewust de boel opfokken of op de persoon spelen dan simpelweg reacties verwijderen!

  R. Hartman (NI) [21] reageerde op deze reactie.

 18. Wat al een aantal keer gesuggereerd is: ongewenste reacties verbergen achter een link. Dan hoeven fatsoenlijke bezoekers daar niet op te klikken en kan de vrijspreker ongecensureerd doorgaan.

  Net als in de samenleving als geheel: ook dorpsgekken hebben vrijheid van meningsuiting, maar niemand is verplicht om hen een spreekbuis te geven.

  Liberty 5-3000 [24] reageerde op deze reactie.

 19. @Henkje [19] en Eric [23]:
  In de brainstorm-sessies is deze mogelijkheid niet geopperd, simpelweg omdat daar voor de sitebouwers een hoop werk aan vast zit, dat veel tijd gaat kosten. En tijd is schaars, bij een site die op vrijwilligers draait. Je moet bedenken dat ook in het ‘gewoon’ in de lucht houden van de Vrijspreker toch nog wel wat komt kijken.

  Zoals het nu staat zijn de keuzes:
  1) laten staan
  2) laten staan met commentaar
  3) vervangen door een moderatietekst
  4) combinatie van 1) en 2)
  5) weghalen, met formele waarschuwing
  6) combinatie van 1) en 5)

  1), 2) 3) en 4) maken de draad, afhankelijk van hoe lang het getrol is doorgegaan, onnodig lang met niet ter zake doend commentaar (of erger), hetgeen mensen laat afhaken, omdat je niet weet waar het weer interessant wordt.
  5) wordt al snel als censuur neergesabeld.
  6) is een compromis dat alle nadelen afzwakt, maar het verdient niet de schoonheidsprijs.

  Jullie suggesties zouden inderdaad een mooie oplossing kunnen zijn. Deze zullen zeker worden meegenomen in de onvermijdelijke evaluatie. Weet iemand of daar een standaard WP plugin voor is? Of eentje die soortgelijke functionaliteit biedt en aangepast zou kunnen worden?

  Overheidsslaaf [37] reageerde op deze reactie.

 20. @Eric [23]: ♦@R. Hartman (NI) [21]:

  Ja, ik heb ook dat meegemaakt. En ik heb mijn meningen eens vergeleken met die van andere mensen en toch werd ik verwijderd. En dat is denk ik pc of willekeur.

  Bepaalde waarheden, in mijn visie, mochten denk ik niet geventileerd worden.

 21. Trolgedrag hoeft ook niet gehonoreerd te worden. Alhoewel ik het idee heb dat de schrijvers van deze site een aardige olifantenhuid hebben gecreëerd. Kan het trollengedrag nieuwe lezers afschrikken. Daarbij maken de trollen een site onleesbaar voor mensen die wel iets willen leren.

  De vrijspreker laat zien dat zij altijd tolerant is geweest en brengt nu het libertarisme in praktijk op de eigen site.

  Ik blijf de vrijspreker met veel plezier lezen. Het houdt mij alert en scherp.

 22. Ik post altijd onder eigen naam, dat anderen dat niet doen moeten ze zelf weten.
  Heb niet al te veel gemerkt van misbruik en scheldpartijen doen mij persoonlijk niets, het is degene die scheld die zich belachelijk maakt.

 23. Wat dachten jullie van een digg-like systeem? hier zijn zat gratis wp plugins voor (systeem met + en – waarbij iedereen kan ‘voten’)

  This plug-in enables users of the website to vote comments up or down. This running tally can be displayed on the comment, and administrators have the ability to activate the collapsing of comments with a designated negative rating. The comment will still be available for viewing by clicking on a “show comment” link, which expands to show the collapsed comment’s contents.

  http://wordpress.org/extend/plugins/commentsvote/

  Overheidsslaaf [31] reageerde op deze reactie.

 24. @Scepticus [4]:
  Niemand verbiedt je om onder een valse naam te gaan handelen, ook niet met registratie.

  Daarnaast is het idee mbt registratie niet eens zo slecht, Je kan het optioneel houden waarmee je kan voorkomen dat anderen onder jouw naam gaan posten.

Comments are closed.