beleefdGeachte bezoekers,

Het gaat goed met de Vrijspreker. De stijgende bezoekersaantallen wijzen er op dat er een duidelijke en groter wordende behoefte is aan blogs die de realiteit van vandaag kritisch tegen het licht houden en de inconsistentie van de ‘logica’ van de staat aan de kaak stellen.

Daarbij heeft de Vrijspreker een missie:
De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.


Dit heeft veel met moraal en, zo u wilt, ethiek te maken. De verschillende Vrijspreker schrijvers proberen dan ook vaak om moreel besef in hun artikelen uit te dragen, en kritisch te zijn op elke vorm van immoraliteit. Dat levert nog wel eens ongemakkelijke waarheden op omdat het betekent dat ook heilige huisjes zonder pardon op de schop genomen worden.

Niet iedereen blijkt daar altijd even goed tegen te kunnen, hetgeen nog al eens tot ordinaire scheldpartijen leidt, die meer ad hominem verwijten dan inhoudelijke argumenten bevatten. Uiteraard hoeft niemand het op voorhand met de strekking van een artikel eens te zijn, maar kritiek zien we graag beargumenteerd en zonder schimpscheuten naar auteurs of andere bezoekers die deelnemen aan de discussie.

Nu de Vrijspreker groeit zien we geïnteresseerde bezoekers afhaken vanwege aanhoudend getrol van bepaalde bezoekers. Dat betreft mensen die er geen zin in hebben het geven van hun onderbouwde mening ‘beloond’ te zien met een inhoudsloze ordinaire scheldpartij, of denigrerend gedrag van lieden die er bewust voor kiezen zich beledigd te voelen maar geen valide argumenten kunnen aandragen om de pijnlijke boodschap te weerleggen. Het aantal klachten daarover neemt toe, niet alleen op de site, maar ook in mails aan de redactie.

Als u zich niet kunt vinden in het libertarisme, een levenshouding die niemand kwaad doet omdat initiatie van geweld het enige verbod is dat men respecteert, en derhalve de meest vrije invulling van uw leven garandeert, is dat uw goed recht. Maar wat is dan het nut om dat libertarisme keer op keer aan te vallen en te ridiculiseren, anders dan om anderen dwars te zitten? Als het feestje u niet bevalt, dan gaat u toch gewoon naar huis?

Na rijp beraad is besloten strikt(er) te gaan toezien op de huisregels van de Vrijspreker. Uiteindelijk zijn die er niet voor niets. De site is voor bezoekers bewust laagdrempelig gehouden, uitgaande van het fatsoen van die bezoekers. Zij zijn tenslotte gast in het virtuele huis van de site-eigenaar, en zouden zich daarnaar dienen te gedragen. Dit heeft (met een paar uitzonderingen) lang goed genoeg gewerkt, maar blijkt nu echt niet langer te kunnen. Er is overwogen om tot registratie over te gaan (hoewel u een werkend email adres ter confirmatie zou moeten opgeven hoeft dit uw anonimiteit niet aan te tasten) maar vooralsnog gaat dat niet gebeuren.

Wat wel gaat gebeuren is moderatie. Vanaf vandaag, 13 juli 2009, is een moderator aangesteld, en worden reacties actief gemodereerd. Probleem daarbij is dat arbitrariteit onvermijdelijk is, het blijft tenslotte mensenwerk; de moderator is geen machine. Om het middel niet erger dan de kwaal te maken zal uiterste terughoudendheid worden betracht, maar een aantal reacties van de afgelopen weken zouden zonder meer deels of geheel gemodereerd zijn geweest.

Indien een reactie in zijn geheel tegen de huisregels indruist zal deze in zijn geheel worden vervangen door een tekst van de moderator. Bij gedeeltelijke schending zal het desbetreffende deel van de reactie vervangen worden. Het zal voor een bezoeker dus altijd duidelijk zijn wanneer er wordt ingegrepen. Overtreders kunnen een officiële waarschuwing tegemoet zien.

Het zal duidelijk zijn dat dit een experiment is, dat zo libertarisch mogelijk zal worden ingevuld. Mocht blijken dat men officiële waarschuwingen stelselmatig negeert zullen nadere maatregelen overwogen worden. Te denken valt dan aan registratie, omdat serieuze bezoekers daar in de regel weinig problemen mee zullen hebben. Toevallige passanten kan het echter afschrikken hun onderbouwde mening te geven. En dat hebben we natuurlijk liever niet!

Tenslotte:
De Vrijspreker draait geheel en al op vrijwilligers, die gewoon moeten werken om in hun levensonderhoud te voorzien. Het zal dus voor kunnen komen dat een te modereren reactie enige tijd op de site blijft staan voordat de moderator kan ingrijpen. Daarvoor vragen we uw begrip. Om dezelfde reden zal discussie over moderatie niet mogelijk zijn; de gastheer bepaalt.
Wel vragen we u in de reacties uw onderbouwde mening te geven over de eventuele invoering van registratie. Alvast bedankt.

De Vrijspreker wenst u nog vele pittige maar waardige discussies toe.

107 REACTIES

 1. @Polity [29]:

  Een digg like systeem is wel leuk, maar wat ik (en ik denk de meeste lezers met mij) graag doe is de discussie volgen. Met plussen en minnen is het niet chronologisch meer. Dat zou de leesbaarheid niet helpen.

  Optionele registratie zodat je je ´reaguurnaam´ kan beschermen klinkt als een goed plan. Maar dan wel optioneel!

  Het zou inderdaad tof zijn als een gemodereerde reactie onder een linkje nog steeds te lezen zou zijn. Zal ns rondneuzen of ik daarvoor geen plugin kan vinden.

 2. Slechte timing, juist op het moment dat de overheid zich zorgen maakt om onze zogenaamde beschaafdheid en angstig wordt bij de vrijheden van de burger en zij dit met allerlei technische snufjes probeert aan te pakken komt de Vrijspreker met restricties en wijst de reageerders op hun (politiek) correctheid en beschaafdheid en laat onze reacties keuren door een waakhond…Ergens heb ik begrip, maar juist nu zou de vrijspreker een dergelijke actie moeten vermijden en laten zien dat men mag en kan zijn wie men wil….Ik vind het behoorlijk beroert dat men omwille van het aantal nieuwe lezers en reageerders de ‘ouwe garde’ op de vingers begint te tikken…Wie het libertarisme niet begrijpt en afhaakt om een aantal vervelende doch ergens toch noodzakelijke reacties begrijpt niet wat vrijheid is…Iedere keer als men tracht zich aan te passen en rekening te houden met zal uiteindelijk een deel van zichzelf verliezen.

  IIS [34] reageerde op deze reactie.

 3. @IIS [32]:

  Ook is duidelijk dat als genoeg ‘brave’ en ‘correcte’ mensen zich beklagen over het wangedrag van de in hun ogen foute of incorrecte reacties (mensen) men geneigd is er iets tegen te doen…een soort van sociale controle zoals ook de overheid het graag ziet.

  Hoe het ook moge zijn, ik houd er een rare smaak aan over…
  Andre [36] reageerde op deze reactie.

 4. het nadeel van maatregelen is dat politiek tegenstanders of jaloerse mensen (vaak dezelfden) gaan klagen om zo te proberen de /een moderator tegen je op te zetten.
  Ik ben van twee fora gesmeten omdat ik voor Wilders zou zijn (ik ben niet voor of tegen een politicus in NL, ik deel zijn of haar mening niet per se)of andersmans mening niet zou respecteren(wat niet zo is , maar ik heb soms een andere visie), en wat ik ook vaak hoor is :”jij woont in THailand,waar bemoei jij je mee,houdt je kop dicht………… en dan volgt er een vooroordeel over Thailand.
  Ik ben niet altijd in Thailand, vaak in Nice (Fr) ivm mijn werk ,ook daar wonen we ten dele,ik heb een NL paspoort en betaal in NL belastingen over zaken die daar spelen.
  Een moderator heeft of krijgt ‘vriendjes’, rond zon moderator ontstaat een kliek die soms als kliek tegen een deelnemer op staat, de moderator kan de ‘vijand’ dan bannen als de ‘vijand’ slimmer met de pen weet om te gaan dan de kliek.(ze harder beledigd dan ze kunnen incasseren)
  Het is net zoals bij de meeste politieke partijen en bazen,lachen om de grapjes van de baas, complimentjes geven, om in het gevlij te blijven
  Wie zegt nu tegen ‘een baas” zegge eh, die dkke vrouw die je laatst bij je had toen ik je tegen kwam in de stad is dat je zus of de buurvrouw ?
  De baas zegt zuur ‘ dat was mijn vrouw’, je kijkt hem vol ongeloof aan, daar ga je ‘het toch zeker niet meer doen’, ziet hij je denken.
  Nou, wie niet snapt dat dit het einden van je loopbaan is snapt niet hoe het leven in elkaar zit.
  Het had moeten zijn:”zeg baas dat lekkere mokkel dat je laatst bij je had in de stad, is dat je jongere zus ?”
  Je vrouw ?
  Nou, kerel dan zul je regelmatig slaap te kort komen kanjer !
  Ha,ha,ha ,ha !
  Klop op de schouder ouwe jongens krentenbrood, je loopbaan is weer even helemaal veilig gesteld.
  Zo is het leven, een en al gedraai en gekonkel om aan de bak te blijven.-:)

  IIS [38] reageerde op deze reactie.
  Andre [39] reageerde op deze reactie.

 5. @IIS [34]:

  Ik begrijp je reaktie.

  Mag ik je het volgende in overweging geven: de Vrijspreker heeft een doel. Dat doel is niet gebaat bij persoonlijke aanvallen die om wat voor reden dan ook geschieden.

  Ofschoon het gelukkig slechts een zeer klein deel van de reakties betreft, wordt dat als storend ervaren. Helaas zijn het meestal dezelfde mensen, die wellicht het stadium van ‘oude garde’ niet hadden gehaald indien de thans van toepassing zijnde regeling al langer van toepassing zou zijn geweest.

  De site heeft niet het doel om te dienen als een vrijplaats waar men zijn verbale afval kan dumpen noch ziet zij dat als middel om het doel te bereiken, zie ook rechtsboven waar het doel is omschreven. Vandaar dat wij na diverse discussies door de tijd heen de knoop hebben doorgehakt en besloten hebben om de meest excessieve verbale uitingen die kant noch wal raken te verwijderen.

  Dat was niet eenvoudig, omdat wij terdege beseffen dat vrijheid van meningsuiting belangrijk is. Op een gegeven moment is er echter sprake van misbruik van gastvrijheid, de gastvrijheid die wordt gegeven om ons doel te bereiken.

  Voorlopig doen we het op de manier zoals nu bepaald is, waarbij ik je kan verzekeren dat e.e.a. met argusogen wordt bekeken en er niet zonder meer de bijl wordt gehanteerd.

  Dus voel je vrij om kritiek te geven op van alles en nog wat, inclusief de VS en het beleid daarvan !

  IIS [40] reageerde op deze reactie.

 6. @R. Hartman (NI) [25]:

  Volgens mij bestaat er geen plugin voor.

  Je kunt erom heen werken door de reactie weg te knippen en te plakken in een ´moderated´ gedeelte. Als je dan modereert zet je simpelweg een linkje naar dat gedeelte, dat volstaat met alle weggeknipte reacties. Zomaar een ideetje.

 7. @Anno Zijlstra [35]:

  Zo is het leven, maar jij accepteert dit ook zo of vind je het belangrijk dat ieder mens zichzelf mag of kan zijn met alle vervelende consequenties van dien?…

  Juist op de Vrijspreker kan en mag je jezelf zijn, natuurlijk en dat begrijpt een doorsnee mens toch ook dat men ergens rekening rekening dient te houden met een ander, maar dan wel zonder zichzelf te verloochenen.

 8. @Anno Zijlstra [35]:

  Tsja, zit wat in Anno.

  Aan de andere kant is de Vrijspreker liefdewerk-oud papier zoals ze zeggen. Wij (de schrijvers) besteden onze kostbare tijd, het enige dat een mens niet kan vervangen, aan het uitdragen van een boodschap, dat omschreven staat in het doel rechtsboven. Als iemand die boodschap niet aanstaat, dan is dat prima. Als hij daarover wil argumenteren, dan is dat nog beter. Als mensen andere mensen persoonlijk aan gaan zitten vallen, dan vinden wij dat niet kunnen, niet omdat we vinden dat dat niet mag, maar omdat we vinden dat dat ons doel niet ondersteunt.

  Zoals altijd zijn er slechts enkelen die zich met de regelmaat van de klok geroepen voelen om hun pietje te moeten laten zien. Op zich nog steeds weinig aan de hand, maar op een gegeven moment is het genoeg geweest. Waar we voorheen deze voorvallen lieten voor wat het was, hebben we nu besloten om dat niet meer te doen.

  Net als elke andere organisatie is het hier soms net een kleuterklas, waar Jantje Pietje met klei om de oren gooit. We willen de excessen daarin toch echt wel een beetje afvlakken, nogmaals omdat dat afleidt van het doel van de Vrijspreker en nergens anders om.

  Ga er maar van uit, dat al hetgeen de moderator in zijn capaciteit doet met argusogen wordt bekeken, en dat bijvoorbeeld ik het niet nodig heb om bij hem in de gunst te vallen, nog afgezien van het feit dat dat niet binnen het doel van de VS past.

 9. @Andre [36]:

  Ik persoonlijk zie en lees de reacties met veel plezier, ook de reacties die worden omschreven als bagger. Iedere reactie zet aan tot denken en maakt misschien zaken los die anders blijven liggen of die men juist om niet af te wijken van regels niet zou durven aanroeren.

  Ik, en dat is mijn mening, vind dat het op de Vrijspreker er juist heel goed en vooral losjes aan toe gaat en dat men zeer correct met de vrijheden weet om te gaan…Juist de Vrijspreker is daar het bewijs van.

  Andre [41] reageerde op deze reactie.

 10. @IIS [40]:

  We zullen in de komende tijd zien hoe dit zich gaat ontwikkelen. Ik verwacht dat het erg mee zal gaan vallen.

  Je kunt er van verzekerd zijn dat wij niet de fout zullen maken om ons onfeilbaar op te stellen. Wij zijn niet alwetend, de huidige regeling is geen heilig huisje. Ons doel is dat wel; dát is onze referentie, waaraan we e.e.a. toetsen.

  Voor ons is dit dus ook een leertraject, met al zijn merites. En uiteraard zullen er altijd mensen zijn die het beter weten, al dan niet terecht. Het beste dat wij kunnen doen, is onze stinkende best doen. Vandaar ook deze regeling !

 11. Hub,

  Ik heb niet alle reacties gelezen dus misschien schrijf ik wat redundants maar ziehier mijn bemerkingen.

  Ik begrijp het probleem waar je mee kampt maar de oplossing zint me niet. Registratie is uit den boze omdat de overheid dan maar de lijst hoeft op te vragen cq te hacken en dat zie ik niet zitten. In die mate dat ik op andere websites waar registratie verplicht is NOOIT iets post.

  Modereren zie ik evenmin zitten. Ofschoon ik denk dat mijn posts dermate libertarisch zijn dat alvast DEZE website ze vermoedelijk niet zal modereren, is het zo dat als ik elders gemodereerd word, ik er vervolgens NOOIT meer post. De reden is simpel: als ik moeite doe om iets neer te pennen, soms aanzienlijke flappen tekst, dan wil ik niet dat iemand die moeite ongedaan maakt door het te deleten.
  En ook aanpassingen zijn uit den boze. Ten eerste schrijf ik precies datgene wat ik meen te moeten meedelen en niet iets anders en ten tweede: zelfs als iemand iets alleen maar wat bijschaaft, dan nog kan het voorkomen dat ie iets verkeerd interpreteerde -al dan niet in de context van een post waarop gereageerd werd etc.- waardoor a.g.v. een andere woordkeus een deel van de inhoud verloren gaat. Wellicht onbedoeld volgens de moderator, maar niet volgens mij. Erger is als hierdoor mij a.h.w. woorden in de mond gelegd zouden worden en dit vervolgens mijn imago zou schaden.
  Dus dat er gemodereerd wordt, zint me niet maar voorlopig zal ik hier nog wel posten. De dag echeter dat er van mij ook maar 1 letter gewijzigd wordt, hou ik ermee op.

  Maar er is nog een ander probleem en dat is dat ofschoon jij -ook libertarisch gezien- het recht moet hebben om in jouw huis de regels te bepalen, net zoals een cafebaas zelf moet kunnen bepalen of zijn gasten wel of niet mogen roken, je helaas nogal aan credibiliteit inboet als anderen je kunnen verwijten dat de vrijheid van meningsuiting kennelijk niet absoluut is op jouw “zogenaamd libertarische site”.
  Dus ofschoon trollen behoorlijk irritant zijn, zou ik hen niet aanpakken als ik jou was.

  Wat dan wel te doen? Simpel, don’t feed the troll.
  Een aantal jaren geleden had ik last van een 2-tal stukken uitschot.
  Ik bleef altijd beleefd en liet me in de verdediging dringen en was vaak nodeloos veel tijd kwijt aan het mezelf verdedigen tegen hun parmantige en ongefundeerde ad hominems.
  Op een dag besloot ik gewoon ze voortaan straal te negeren. Dat is vaak moeilijk in het begin want ze blijven je nog wat provoceren en als je er niet op ingaat, vrees je dat de overige lezers misschien zullen denken dat jij je niet kan verdedigen en dat de laatste aantijgingen van de troll kloppen. Je vreest kortom af te gaan en wil dus nog even “die laatste aantijging” weerleggen. Maar dan komt gewoon de volgende en zo blijf je bezig. Dus, het is effe op de tanden bijten, maar als je even doorzet en de troll ziet dat ie geen enkel effect meer heeft, dan is voor hem de lol eraf en houdt hij er wel mee op.
  Dan is het ook zaak hem ook niet aan te vallen als hij -in discussie met een ander- iets doms zegt. Hij wil niets liever dan aandacht want dan komt er weer wat op gang. Gewoon niet doen. Gewoon zijn bijdragen niet lezen en ook niet de bijdragen van anderen die een reactie zijn op de troll.

  Werkt dit? Ja. De ene troll is dood (al kan ik dat helaas niet op mijn konto schrijven) en de ander valt me niet meer lastig. Of misschien wel, maar dat zou me niet eens opvallen omdat ik zijn posts gewoon niet lees, dus misschien loopt ie wel wat tegen me te roeptoeteren, geen idee, maar dan zal het hem in elk geval weinig genoegdoening bezorgen dus vroeg of laat haakt ie dan toch wel af en richt hij zich wel op een ander.
  Punt is: als iedereen die discipline zou hebben, zou hij de VS snel verlaten.

  Kennelijk heeft niet iedereen die discipline. Dat is jammer.
  Ik heb een hekel aan trollen en heb geen respect voor hen, maar misschien heb ik nog wel minder respect voor mensen die kennelijk de redactie mailtjes sturen om te vragen om er iets aan te doen. Net kleuters die bij de juf gaan uithuilen. Zelfs in die tijd deed ik het niet: ofwel negeerde ik een lastpost ofwel sloeg ikzelf terug, maar reeds op mijn 4 jaar vond ik er iets ongepasts aan om “de autoriteiten” erbij te halen. Nou, misschien was ik als kleuter al wel een ras-libertarier 😉

  Liberty 5-3000 [43] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [48] reageerde op deze reactie.

 12. @.M [42]:
  “Maar er is nog een ander probleem en dat is dat ofschoon jij -ook libertarisch gezien- het recht moet hebben om in jouw huis de regels te bepalen, net zoals een cafebaas zelf moet kunnen bepalen of zijn gasten wel of niet mogen roken, je helaas nogal aan credibiliteit inboet als anderen je kunnen verwijten dat de vrijheid van meningsuiting kennelijk niet absoluut is op jouw “zogenaamd libertarische site”.”

  Alleen heeft verbale grofheden weigeren niets met censuur te maken, maar met integriteit.
  Verbale grofheden verwarren met vrijheid van meningsuiting is erg lage sofisterij.

  “maar reeds op mijn 4 jaar vond ik er iets ongepasts aan om “de autoriteiten” erbij te halen. Nou, misschien was ik als kleuter al wel een ras-libertarier ;-)”

  Dat hebben vele van ons hier.
  Probleem is dat de Vrijspreker ook nieuwe mensen aantrekt die niet zo’n historie hebben.
  Mensen die voor het eerst in aanraking komen met het Libertarische gedachtegoed.
  Deze mensen lieten we de laatste tijd aan hun lot over aangezien wij niet reageerden op trollen.
  We zagen mensen afhaken omdat er teveel offtopic gegaan werd.
  Ook het ad hominem gehalte werd dusdanig hoog in de comments dat we moesten ingrijpen.
  Het zou zonde zijn als we deze nieuwe mensen niet zouden kunnen behouden voor de site.
  IIS [44] reageerde op deze reactie.

 13. @Liberty 5-3000 [43]:

  Maar wanneer is iets grof? Ik wens bijvoorbeeld politici niet veel goeds, ja zelfs de kanker en je mag het omschrijven als grof, ongemanierd of ongepast, maar dit is voor mij de manier om expressie te geven aan hun asociale manier van regeren en hoe zij misbruik maken van de macht en het onderdrukken van de vrije burger…En ik zal stoppen met reageren zodra ik niet mag zeggen wat ik denk, vind of voel.

  Liberty 5-3000 [45] reageerde op deze reactie.

 14. @IIS [44]:
  Waar het om gaat is dat bezoekers onderling en richting de schrijvers van de Vrijspreker een zekere vorm van integriteit bewaren.
  Al jouw hierboven genoemde “grofheden” vallen dus niet in deze categorie.

  Ter verduidelijking:
  Het is heel logisch dat je een bepaalde politicus voor rotte vis uitmaakt aangezien hij indirect verantwoordelijk is voor beperkende maatregelen die jouw leven aangaan.
  Het is niet logisch een schrijver of bezoeker van een artikel voor rotte vis uit te maken aangezien hij/zij maar een of andere stem is op het internet die logischerwijze geen enkele invloed zou mogen uitoefenen op jouw leven.

 15. Ik vraag me alleen af of het trollen de mensen weghoudt. De meesten weten een trol best te herkennen en te negeren. Bovendien haalt de trol door ad hominems of andere onzin zichzelf en zijn argument naar beneden.
  Niettemin kan het een discussie wel dood maken als er op ingegaan wordt.

  Wat volgens mij mensen hier eerder afschrikt is de vaak enorm bittere toon en negativiteit die van de site afdruipt. Ok, dit is een kritische site die misstanden aan de kaak stelt, en misstanden zijn nu eenmaal niet leuk. Maar af en toe een wat luchtigere toon zou niet misstaan.
  (geenstijl heeft dit goed begrepen en is daarom ook zo populair)

  Ook misschien wat meer constructieve artikelen mbt libertarisme, ipv alleen maar afzeiken (dat zie je nl ook veel bij extreem links, overal kritiek op, maar met realistische oplossingen/alternatieven komen, ho maar)
  Sommige nieuwe vrijsprekers zijn er al aardig mee begonnen, maar ze worden vaak weer overstemt door de bittere oude garde. (mijn indruk of course)

  Ook overdreven achterdocht tav joden, zionisten, moslims, christenen, socialisten en weet ik het allemaal niet doen de libertarische boodschap van individuele vrijheid mi geen goed. Dit vaak ongefundeerde samenzweringsdenken gaat mij en ik denk vele anderen te ver.

  Ik ben geen libertariër, maar wel een groot voorstander van meer individuele vrijheid en kan me ook zeer zeker vinden in veel van de (overheids)kritiek op deze site. Echter veel artikelen hier op VS zijn wat mij betreft geen promotie voor het libertarisme.

 16. Hoewel ik persoonlijk niet zo’n probleem heb met modereren in deze, zie ik er ook niet heel erg het nut van in. Het trol gehalte valt me hier enorm mee. En als er al een domme opmerking gemaakt wordt, doet deze meestal uitstekend dienst om de argumentatie verder uit te bouwen.

  De gastheer bepaald mijns inziens. Het doel van de website is volgens mij ook niet om iedereen alles te laten roepen. Maar politieke, maatschappelijke en economische problemen vanuit een libertarisch/anarchistisch perspectief te bekijken en bediscussiëren.

  Kortom. Doe wat jullie niet laten kunnen 😉

 17. @.M [42]: “Net kleuters die bij de juf gaan uithuilen.”
  Niet mee eens; is een kwestie van perceptie. In een draadje kan het heel storend zijn omdat het weer een reactie is die off-topic is. Dus ik kan de keuze wel begrijpen.

  Hierboven staat ook een reactie van Indigo64 [18], die we al een tijdje niet meer gezien hadden. Naar nu blijkt is hij wel blijven lezen (mijn conclusie) maar heeft niet meer gereageerd vanwege de toon van de discussies. Vertegenwoordiger van een zwijgende meerderheid?

  Zo heeft iedereen zijn manier van ‘omgaan met’. Zoals hierboven al aangegeven zullen we de moderator met argusogen volgen, maar het doel is om de kwaliteit van de discussies, en daarmee van de site, te verbeteren.

  Politieke experimenten kosten vaak handen vol geld, andermans geld ook nog. Dit experiment kost ‘slechts’ (extra) tijd van de vrijwilligers achter de site. Veel libertarischer wordt het niet.

  Andre [49] reageerde op deze reactie.
  Indigo64 [104] reageerde op deze reactie.

 18. @R. Hartman (NI) [48]:

  “Dit experiment kost ’slechts’ (extra) tijd van de vrijwilligers achter de site”

  Inderdaad ‘slechts’ tijd, het enige dat een mens niet kan vervangen 😉

  Best wel belangrijk dus dat dat goed wordt besteed (vind ik als het over mijn eigen tijd gaat).

  En dan komen we weer terug op dat doel dat rechtsboven staat plus het feit dat we vinden dat dat het beste is gediend met de maatregelen die we nu hebben getroffen. De markt zal bepalen of we de juiste keuze hebben gemaakt. Veel libertarischer kan het inderdaad niet !

 19. En toch vind ik het geen goede ontwikkeling op de Vrijspreker. Registratie en modereren vind ik een beetje van de softe..Trollen of niet, iedereen moet kunnen doen en zeggen wat men wil (hoewel ik me ook vaak aan ene Beek heb gestoord en riep dat meneer een ban moest krijgen) Indien men niet blij is met ‘iemand’ zeg het gewoon en anders donder de persoon in kwestie gewoon zonder pardon van de site. Geen ho’s, geen ma’s, je loopt te fukken en volgt niet de huisregels?…Dan opgedondert en weggejorist…Zonder moderator en geen registratie of zoiets, nee gewoon opzouten en je bent gewoon niet meer welkom…klaar!

  .M [52] reageerde op deze reactie.

 20. opgedonderd was opgdondert….

  Hub is hier the leading man en kan uiteindelijk degene die (te vaak) afwijkt van de huisregels zonder pardon buiten de deur zetten. Natuurlijk kan zoiets ook ophef veroorzaken, maar de baas heeft het laatste woord.

 21. @IIS [50]: Mee eens, alleen: hoe doe je dat?
  Als Hub bv. Beek vraagt, aanmaant, beveelt of toeschreeuwt om voortaan niet meer te komen, gaat dit heerschap zich er dan aan houden?
  ‘k Denk het niet. Als ie fatsoen had, was ie nl. nooit zo ontspoord, dus van zo iemand verwachten dat hij zich braafjes aan het verzoek/bevel zal houden is contradictorisch.
  Collectief negeren van zo’n troll is zoals ik aangaf de enige mogelijkheid.
  Want wat gaat er gebeuren i.g.v. registratie? Simpel dan zal ie onder een andere login naam gewoon verder doen. Desnoods met een ander verplicht opgegeven echt bestaand (net nieuw aangemaakt) email account.
  M.a.w. wat er gaat gebeuren is zo’n beetje als wanneer de overheid in het kader van terrorismebestrijding paspoorten en visa invoert en iedereen op de luchthaven gaat controleren. Je verpest het voor de 99% fatsoenlijke burgers en die 1% uitschot, weet toch wel een manier te vinden om de boel te blijven zieken. Kortom: beoogd resultaat 0% gahaald, onbedoelde nevernwerkingen 100% irritatie van onschuldigen.

  Goh, nooit gedacht dat ik dat ooit nog eens op een libertarische website moest uitleggen.

  Wat was dus de grootste verdienste van 911? Dat overheden hun eigen bevolking dwarszitten.
  Wat is de grootste “prestatie” van Beek? Dat Hub zijn bezoekers verplicht te gaan registreren.
  Nou, in 1 ding is die verachtelijke collectivist dan wel mooi geslaagd: Nederlands meest prominente libertarier gaat zijn vrienden verplichten te registreren en zet zichzelf zodoende flink voor paal.

  Oh maar, nu is het alleen modereren. Ja … waar hebben we dat nog gezien? Het begint met een kleine maatregel en als die niet helpt zal er niet besloten worden hem op te bergen, doch om met nog meer maatregelen (zoals registratie) te komen. Komt dit bekend voor?

  IIS [53] reageerde op deze reactie.

 22. @IIS [53]:

  Volkomen terecht.

  Als we verplicht worden tot dingen waar we niet achter kunnen staan, dan nemen we passende maatregelen. Dat kan wat mij betreft heel ver gaan, want dat is voor mij persoonlijk zo langzamerhand een zeer principiele zaak aan het worden.

  Ze kunnen me de pot op met hun U(*&*(@%T#^

  En als het helemaal niet meer gaat, dan pakken we de postduif 😉

  IIS [56] reageerde op deze reactie.

 23. @IIS [53]:

  Ik denk als iemand gewipt wordt van de Vrijspreker kan inloggen met een andere naam, maar is dat wel zo leuk? Is het leuk, vooral voor de egotrippers en vaandeldragers, om met een andere naam in te loggen? Ik denk van niet.

 24. Sinds kort lees ik de Vrijspreker, maar heb inmiddels door (mede door veel bovenstaande commentaren) dat ik mij voortaan maar beperk met het lezen van de artikels zelf. Ik wens oprecht de serieuze respondenten nog veel plezier met deze site en de toekomstige moderator veel wijsheid toe! Met vriendelijke groet, Frank Es

  Andre [61] reageerde op deze reactie.

 25. @IIS [59]:

  Dan gaan we over op het verstoppen van berichten in paintings of ze follen madonna wis se bik boebies baai ven klomp. Die kregen ze dzjermans ook niet te pakken, lol..

Comments are closed.