btwOnderstaand artikel sluit als voorbeeld aan bij mijn vorige artikel “werkgever moet discriminatie tegengaan”.

Het aantal alleenstaanden neemt fors toe, blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het beleid van het kabinet speelt hier echter amper op in, vindt het centrum voor individu en samenleving (Cisa).

“De alleenstaanden hebben pech met het gezinskabinet”, verzucht Cisa-voorzitter Lenie de Zwaan.

Het kenniscentrum Cisa maakt zich sterk voor de positie van de alleenstaande. De Zwaan heeft een hele lijst met wetgeving waaruit blijkt dat het zelfstandig individu wordt achtergesteld. Zo moeten alleenstaanden een hogere bijdrage aan de verzekering betalen en blijkt de bijstandsuitkering voor alleenstaanden al vele jaren te laag, als je deze vergelijkt met de uitkering voor mensen die samenwonen.

“Bovendien betalen alleenstaanden aan allerlei regelingen mee, zonder dat daar gelijke rechten, en in veel gevallen helemaal geen rechten, tegenover staan.”

Met een speciale minister voor Jeugd en Gezin, die deze kabinetsperiode is ingevoerd, is het beleid nog meer dan vorige jaren toegespitst op de gezinnen. “Als de regering zou de nadruk legt op één samenlevingsvorm, dan diskwalificeer je daarmee andere leefvormen”, vindt de Zwaan.

Over 40 jaar bestaat bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens uit alleenstaanden, voorspelt het CBS. Momenteel is een derde van de huishoudens een alleenstaande woning.

Juist met deze kennis in het achterhoofd is het zeer opmerkelijk dat de alleenstaande zo gediscrimineerd wordt, vindt de Zwaan.

Toch ziet het Cisa zou af en toe politieke en maatschappelijke belangstelling voor de alleenstaande. In de laatste Cisa-nieuwsbrief zeggen Europarlementariërs van D66, GroenLinks en CDA dat zij zich voor de alleenstaanden gaan inzetten.

Tot zover de media.

Op het laatste, de maatschappelijke en politieke belangstelling, zou ik als ik het Cisa was niet vertrouwen, aangezien alle politici over een falend korte- en lange termijngeheugen beschikken. Dit gezien vanuit het feit dat beloften nooit worden nagekomen.

Opmerkelijk is dat het Cisa verbaasd schijnt te zijn dat het zelfstandig individu wordt achtergesteld. Deze verbazing begrijp ik niet, aangezien we in een collectivistisch gestuurde maatschappij leven. Dat kan het Cisa moeilijk ontgaan zijn!

In een collectivistisch gestuurde maatschappij leeft men voor anderen en niet voor jezelf.

(Want dat is egoïsme en in religieuze kringen is dat tegen de wil van God, Allah of welke naam aan dat Opperwezen gegeven wordt.)

Daarom is in die kringen het discrimineren van alleenstaanden ook geoorloofd.

Zij (de alleenstaanden) moeten zich immers opofferen aan de hoeksteen van de samenleving “het gezin” genaamd.

De indoctrinatie begint al, ter bescherming van de ideologie van het gezin, met de kreet; “de jeugd heeft de toekomst”.

Hiermee wordt perfect de dwangmatige opofferingsgezindheid van alle alleenstaanden en ouders weergegeven. Dit impliceert immers dat zodra de “jeugdige” leeftijd gepasseerd is (welke dat ook moge zijn) de desbetreffende personen geen toekomst meer hebben.

Tenslotte heeft alleen de jeugd de toekomst.

Een veel gehoord argument om deze discriminatie te vergoelijken is, dat de jeugd nodig is om de AOW nu en in de toekomst betaalbaar te houden.

Dit op zichzelf is een waanidee en louter gebaseerd op het collectivistisch denken en een verkeerde keuze die in het verleden gemaakt is.

Doordat de overheid van het overheidspensioen een omslagstelsel gemaakt heeft, in plaats van het individu zelfstandig voor zijn eigen oudedagsvoorziening zorg te laten dragen, is er een onnodige zware last op de schouders van de toekomstige AOW betalers gelegd.

Het is dit stelsel dat discriminatie schijnbaar rechtvaardigt.

Gemakshalve wordt, mede door dit stelsel, vergeten dat de toekomstige AOW ontvangers zelf de premies hebben opgebracht die nodig zijn om deze uitkering te krijgen.

Het is tevens een prachtig voorbeeld van de ongewenste bijeffecten van een overheidsmaatregel.

12 REACTIES

 1. “Gemakshalve wordt, mede door dit stelsel, vergeten dat de toekomstige AOW ontvangers zelf de premies hebben opgebracht die nodig zijn om deze uitkering te krijgen”.

  Helaas klopt het bovenstaande niet. Om voor AOW in aanmerking te komen dient men slechts in NL gewoond te hebben. Ieder jaar niet officieel in NL gewoond hebbend ,wordt er 2 procent gekort. Aan de AOW meebetaald hebben of gewerkt hebben gedurende de periode dat u in NL woonde, is niet van belang voor het verkrijgen van een 100 procent AOW uitkering. Men gaat er vanuit dat men van het 15de levensjaar tot het 65ste levensjaar in NL woont en zodoende bouwt men 50 keer 2% op. Meebetalen is niet van belang.

  Armin [8] reageerde op deze reactie.

 2. De inkomensoverdracht van alleenstaanden aan families die een aantal kinderen grootbrengen , is inderdaad enorm.
  Van hoeveel geld zou sprake zijn per persoon?
  Hugo van Reijen

 3. Als je alleen reist merk je vooral op toeristische plekken dat je minder attent wordt geholpen omdat je toch wel niet veel zal uitgeven. Terwijl alleenstaanden vaak juist een behoorlijk budget hebben, en zin om er wat van te besteden: als ze niet voortdurend weggekeken werden omdat ze een tafel bezet houden. Erg dom want het zijn eerder de gezinnen die lopen te beknibbelen. Als de exploiteurs niet zo’n angst voor de enkeling zouden hebben, konden ze bakken met poen verdienen door een grote aanschuiftafel neer te zetten in plaats van alleen plekken voor stelletjes en gezinnen. En vooral als ze normaal zouden doen! Waarom zou je een vredesnaam in je eentje niet zo veel lol kunnen hebben als in gezelschap? Een mens heeft toch geen alibi nodig om ergens aanwezig te mogen zijn?

  hugo van reijen [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Greet [5]:

  Mijns inziens dient de alleenstaande dit toch niet te overschatten.

  Ik reis vaak alleen, maar heb van dit verschijnel nog nooit iets gemerkt.
  Laat staan, dat er iemand zou zijn, die mij aan het wegkijken was!

  Hugo van Reijen

 5. @Peter [3]: Bijna, het is OF wonen ongeacht werk OF werken ongeacht wonwn. Immers NederBelgen betalen AOW premie en ontvangen die ook.

  Daarnaast bestaat er een vrijwillige premie-afdracht voor wie in het buitenland zit en toch AOW wil kunnen ontvangen. (Niet doen is mijn devies, want het is nu al duur en de voorwaarden gaan voor de jongere generaties nog een paar keer wijzigen. Maar het kan wel.)

  Meest schandalige is wel dat er geen enkele component tussen betalen en ontvangen is. Wie altijd maximale premoeafdracht doet krijgt evenveel als wie enkel woonachtig was. Maar ja, dat is dus het principe van collectiviteit wat hier terrecht gehekeld wordt.

 6. @Hugo, je hebt mazzel dat je een man bent. Als vrouw ben je verdacht, zielig, eenzaam blablabla. Heb je trouwens ooit geleerd niet in ‘moeten’ te spreken? Dat is echt een goed advies, doe er iets mee.

 7. Laatste vakantie kreeg ik de laatste kamer die er was, voor een okee prijs. Vier bedden! De eigenaar leek wel een beetje ongemakkelijk toen vervolgens iemand belde om een gezinskamer te reserveren. Ik vond het heel sneu, maar wat doe je eraan? Ik had al best wel veel moeite gedaan iets betaalbaars te vinden…

 8. @Rob ter Horst [9]: Klopt. Dus 1 kamer, waar maar 1 persoon in zit, in plaats van 2. Zal vast wel iets kleiner zijn, maar niet de helft. Ook zit er geen halve douche en wc in, geen half bed, geen halve tv en geen halve spiegel. Schoonmaak is ook niet precies de helft. En iedereen weet dat groot inkopen altijd goedkoper is. Het is dus logisch dat 2 personen in een (ongetwijfelde grotere) kamer niet precies 2x zoveel betalen.

Comments are closed.