vergif003Ondernemers in Nederland worden met de regelmaat van de klok bestookt met enquetes die men -vrijwillig dan wel onder dwang- geacht wordt in te vullen ter meerdere eer en glorie van “het collectief”, zodat men deze gegevens kan gebruiken voor maatschappelijk gesleutel. Aangezien ik dat geouwehoer meer dan zat ben, ben ik dan ook niet te beroerd om een poging te doen de discussie aan te gaan om te zien of er zich daadwerkelijk aanspreekbare levende materie achter deze enqueteurs bevindt.Het eerste slachtoffer in deze serie van onbeperkte duur is de Universiteit van Amsterdam, afdeling Psychologie, die vanuit het “Onderzoeksteam Risicoperceptie” de vraag hadden gesteld of ik mee wilde werken aan het onderzoek van de UvA naar risicoperceptie bij ondernemers. Quote uit de begeleidende brief:

U moet hierbij denken aan brand, inbraak, diefstal en dergelijke. De reden dat wij hierin geïnteresseerd zijn is dat veel instanties (zoals bijvoorbeeld verzekeraars) vaak risico’s over één kam scheren, terwijl onderzoek juist laat zien dat er belangrijke verschillen zijn in de mate waarin mensen risico’s acceptabel vinden.

Kennis over hoe mensen over risico’s denken en tegen welke risico’s ze zich willen beschermen en tegen welke niet is belangrijk omdat de overheid en andere instanties met die kennis hun diensten beter kunnen afstemmen op de behoeften van de ondernemer.

Al met al een poging om de individuele ondernemer zo goed mogelijk onder één noemer te brengen, zodat “de diensten van de overheid” (met dank aan de van mij geroofde belasting-euro’s) afgestemd kunnen worden op “de behoeften” van “de ondernemer”. Een onderzoek  dat bij voorbaat gedoemd is om te mislukken, ténzij de grootste gemene deler daarvan onder ogen wordt gezien: hét probleem is de regelzucht van de overheid in het kader van de maakbare samenleving. Voor zover ik de enquète heb kunnen inzien, werd daar geen vraag over gesteld.

Vandaar dat ik mijn mening als volgt heb geventileerd:

L.S.

Onlangs heb ik van u het verzoek gekregen om deel te nemen aan een onderzoek betreffende risicoperceptie bij ondernemers.

Deze enquete lijkt in ons geval van toepassing te zijn op architecten (althans volgens de kop: “Project: Ondernemers: Architekten”) en is daarom voor ons níet van toepassing, wat maar weer eens aantoont, dat het onder één noemer vangen van een bedrijf geen sinecure is; iets wat uw onderzoek in analogie ook in het vizier heeft. Doch er is méér aan de hand deze nadelige gevolgen van collectivisering.

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om u mede te delen, dat het grootste risico voor een bedrijf (in casu ons bedrijf) de overheid en de daaraan verbonden wet- en regelgevingen zijn. Deze zijn immers te allen tijde marktverstorend en hebben als zodanig grote- en door de tijd heen onvoorspelbare gevolgen voor een bedrijf.

Helaas is het niet mogelijk voor een bedrijf als het onze om voor een opt-out te kiezen; wij worden gedwongen om deel te nemen aan een systeem dat onszelf in feite schaadt onder dreiging van geweld door een ware (gewelds)monopolist: de overheid, die niet voor niets zo heet; zij heeft zichzelf immers boven de samenleving gesteld en bepaalt letterlijk van dag tot dag welke vrijheden de onder haar gestelden, zowel individuën als combinaties daarvan (zoals bedrijven), zijn toegestaan, uitgaande van het pricipe dat men geen vrijheden heeft tenzij deze expliciet zijn toegestaan.

In dit kader acht ik het dan ook niet zinvol om aan een enquete mee te werken die (voor zover ik dat heb kunnen zien) op micro-niveau opereert, terwijl de “olifant in de kamer” buiten beschouwing wordt gelaten, de olifant zijnde de principiëel foutieve (want immorele) opbouw van de huidige samenleving waarbinnen groepen elkaar letterlijk dan wel figuurlijk naar het leven staan en waarbinnen een kleine elitaire groep de door productief werk verkregen inkomsten middels diefstal onder dreiging van geweld (“belasting”) herverdeelt ter meerdere eer en glorie van zichzelf, onderwijl “special interest groups” daarmede tevreden houdend.

Bovenstaand inzicht is gebaseerd op mijn mening dat ieder mens het recht heeft om zijn leven te leiden zoals hij dat zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert. Mocht u daar vragen over hebben, al dan niet in het kader van dit onderzoek, dan ben ik gaarne bereid u daarover in te lichten. Onafhankelijk daarvan wijs ik u gaarne op de volgende websites: www.vrijspreker.nl, www.libertarian.nl, www.mises.org, www.lewrockwell.com, www.rothbard.be, www.meervrijheid.nl alsook de website van sociaal theoreticus prof. Dr. Hans-Hermann Hoppe www.hanshoppe.com en vele anderen, die u kunt vinden via de verwijzingen in bovenstaande websites.

Ik behoud mij het recht voor, om deze reaktie te plaatsen op www.vrijspreker.nl alwaar u ook reakties van anderen kunt vernemen. U bent uiteraard ook zelf meer dan welkom om reakties te geven.

Mijn antwoord heb ik op 1 juli j.l. verzonden. Tot mijn spijt heb ik nog geen leesbevestiging mogen ontvangen, noch een antwoord. We zullen zien wat er gebeurt.

40 REACTIES

 1. De zomervakantie is net begonnen in de UvA regio, dus dat antwoord, als dat al komt, kan nog wel even op zich laten wachten.

  Zowiezo is men bij de UvA niet al te vlot met de communicatie, bereikbaar zijn, post beantwoorden en dergelijke. Mijn ervaringen (als ondernemer) met deze gemeente-instelling hebben er mede aan bijgedragen dat ik geen opdrachten voor de overheid wil doen.

  Ik ben het verder eens met je verhaal. Misschien zou je in een volgende situatie de links naar websites achterwege kunnen laten voor een vervolg? Eerst kijken of men ingaat op je vragen. In UvA kringen heet je al snel “extreem rechts” want men zit zelf in de reactionair-linkse hoek. De bekende Pavlov-reacties op mensen met een andere mening.

 2. Applaus!
  Ik ben benieuwd of ze überhaupt reageren. Immers, dat stond nou toevallig net niet in de leeropdracht van mijnheer de Professor. Zou die verdomme nog last mee kunnen krijgen ook. 🙁

 3. Ik ben tegen alles wat moet, onderzoeken vrijwillig of verplicht , niet te hard rijden, luisteren naar parkeerwachters en onderwijzers (lijken erg op elkaar) lidmaatschap Kamer van Koophandel, ondernemers clubs,hocky club,Rotary,kerk,carnavals vereniging (de laaste 3 clubs zijn hetzelfde) etc.
  Bij mij werkt het zo:
  1 ik koop iets in voor zeg 1 euro
  2.ik verkoop dat voor zeg 3/4 euro
  wat er tussen zit is voor mij, en zo min mogelijk voor de staat, ik vind 100 euro per maand voldoende voor de/een staat.

 4. @Happy [4]: Hij zal het wel andersom bedoelen… Niemand is zo dom of zo iemand moet Wantax Bos heten met een miskoop als Fortis of ABN-Amro.

 5. Niet on topic maar wil dit toch onder de aandacht brengen:
  http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Quango&diff=10221240&oldid=10221204

  ik zocht de betekenis van quango, en kwam zodoende op de nl pagina van quango op wikipedia waar ik tot mijn verbazing moest lezen dat het neoliberalisme de schuld kreeg van een steeds verder uitdijende overheid.

  Wat verder bladerend op economische onderwerpen op wikipedia moet tot de conclusie komen dat deze erg gekleurd zijn. Misschien dat enkele vrijsprekers paginas kunnen verbeteren?

  Albert S. [7] reageerde op deze reactie.

 6. @ffi [6]: Wat is neoliberalisme eigenlijk? Op wikipedia zag ik dat het een term was om de privatisering te beschrijven van bedrijven en de vrije markt in te voeren. Daar is niets neo aan, maar heet gewoon liberalisme, als in klassiek-liberalisme. Het woord werd echter in 1938 geintroduceerd en is eigenlijk corporatisme, met andere woorden de overheid reguleert de concurrentie. Dus geen laissez-faire, maar gewoon dictaten vanuit de overheid. Geen verschil dus met de leer van Mussolini en de EU.

  ffi [8] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [15] reageerde op deze reactie.

 7. ik wordt een beetje moe van woorden die met socio of liber beginnen, het draait meestal uit op iets dat ons dwingt iets te doen wat we niet willen.
  Een politieke partij van iemand uit Venlo met de naam “van de vrijheid” wenst grote onvrijheden voor zekere religie groepen en zo gaat dat verder.
  Geen naam is het beste, http://www.politiekepartij.nl

 8. Grappig, Anno waardeert alleen zijn eigen botte boerengrapjes, haha. En dit is ook geen grap, maar een objectieve waarneming.

 9. @Albert S. [7]:
  De bekende truc om maatschappelijk verwarring te zaaien en niet-socialistische stromingen met kwalijke socialistische (lees: corporatistische) verschijnselen te associëren.

 10. het is geen tijd om grappen te maken, het Libertarisme, of Liberalisme of z.g. vrijheidsdenken is een tandlozen tijger, zelfs met 40 zetels in het parlement, dit is wat ik denk dat zal gebeuren ook na 2011, nu geen macht straks geen macht omdat kortzichtigheid en het weigeren te lezen (kennis te nemen van al was het maar wat Napoleon zei) school is.
  En omdat men op ‘rechts’ talent en capaciteiten mist komt men niet aan de bak, ergens is dat ook gerechtigheid.

  Andre [19] reageerde op deze reactie.
  Overheidsslaaf [22] reageerde op deze reactie.

 11. @Anno Zijlstra [12]:
  Geweldige humor kerel…

  En dan ook nog zeer misplaatst haarfijn uitleggen hoe “kritiek me weinig doet, vooral bij politiek fundamentalisten zoals hier”.

  Treurig ventje…

 12. @Anno Zijlstra [16]:

  “op ‘rechts’”

  Niet dat het mij wat uitmaakt dan wel een biet kan interesseren wat jouw mening is (moet jou wel aanspreken, deze taal) alleen je hebt het zeker over andere websites..

 13. Ik zou natuurlijk kunnen zeggen dat U, meneer Zijlstra , gewoon weer zo’n bekrompen burger mannetje is die zich voordoet als de verdediger van het “Vrijdenken”.

  Maar dan zou ik olie op een vuur gooien dat al gedoofd is.

  Toch was het U en Uw medegenoten welke me aan het denken zette en me weerhield om nog langer energie in eindeloze achterhoede gevechten te steken.

  In plaats van dat pakte ik mijn koffers en zeilde naar een plek waar ik mijn “Vrijdenken” in praktijk kon brengen. Naar een plek waar je met je hoofd boven de menigte mag uitsteken en waar doen gewaardeerd word in klinkende munt.

  Ik wens U, meneer Zijlstra, en de Uwen succes in Uw strijd

  Met vriendelijke groeten
  Happy

 14. @Anno Zijlstra [16]:

  Wat bedoel je met na 2011?

  Kijk eens in je favorieten, of je http://www.geertwilders.nl niet hebt omgewisseld met http://www.vrijspreker.nl

  Het kan best zijn dat rechts een tandenloze tijger is. Ik denk dat iedereen hier daar weinig om zal malen.

  Vervolgens zeg je iets in de trend van: ¨Er zal weinig veranderen omdat kortzichtigheid en weigeren te lezen (al was het maar wat Napoleon zei) school is.¨

  Nu kan ik heel goed lezen, maar wat bedoel je hiermee? Dit is wartaal. Leer eerst een schrijven, dan kunnen wij lezen wat je bedoelt.

 15. @Anno Zijlstra [23]:
  Door een imperialistische dictator die nog in mercantilistische termen dacht een paar honderd jaar geleden gezegd. Dat doet er niet eens toe, vanwege de eerste vier woorden van die quote: “in order to govern“.

 16. @Anno Zijlstra [27]:
  Dat maak je uit door de index te bekijken? Hoe bedoel je? Staat een index nu ineens vol met inhoudelijke informatie?

  En gevoelens over inhoudelijke informatie zijn misleidend. Je zou eens moeten proberen om na te denken, en daardoor dingen te weten, in plaats van ze alleen maar te voelen.

 17. in de index staan de onderwerpen en die vind ik vrij vaag,soms met video boodschappen van min of meer gestoorde mensen ,Libertarisme of zo,totale vrijheid ,geen of weing staat,maar als je dan een discussie draad volgt mag er steeds minder,het lijkt de PVV wel alles bij elkaar.
  Veel boze mannen van rond de 50 ook voel ik in,maar dat is een slag in de lucht van me hoor.

  Ratio [30] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.