db_snelweg3Zoals ieder jaar weer kan men ook deze weken weer zien dat de linkse leugen betreffende het fileprobleem inderdaad dat is: een leugen. De gemotoriseerde weggebruiker (m/v) wordt financieel tot op het bot uitgekleed wegens zijn mobiliteitsbehoefte, maar een tegenprestatie in de vorm van vrije mobiliteit hoeft hij niet te verwachten.

Het argument (vooral van linkse zijde) om wel de lasten bij de weggebruiker te leggen, maar daar geen lusten tegenover te plaatsen, is het afgezaagde: “Meer asfalt heeft een aanzuigende werking. Als er meer asfalt komt wordt de capaciteit van het wegennet vergroot, en daardoor komen er meer auto’s op de weg, en zo kunnen we aan de gang blijven”.

Op de vraag waar die auto’s dan vandaan moeten komen blijft men het antwoord schuldig. Immers, een mens kan maar in één auto tegelijk rijden, en op de plaats van bestemming aangekomen is die auto weer van de weg. Er zijn simpelweg geen extra mensen om extra auto’s op de weg te brengen. Vandaar misschien de bijna dwangmatige behoefte van onze overheid die mensen dan maar te importeren.

Wie aan deze simpele waarheid twijfelt moet dezer dagen maar eens een kijkje op de Nederlandse wegen nemen. Een aantal Nederlanders vertoeft elders en zie: er is plotseling ruimte op de weg. Waar blijven nu al die extra auto’s die volgens allerlei politici en actiegroepen de vrijgekomen ruimte zouden moeten opvullen? Nou?

Nee, zoals elk jaar te zien weer te zien valt is dit een botte leugen, die de mobiele mens al veel te lang geslikt heeft. Dat asfalt wil maar niet zuigen.

183 REACTIES

 1. @beek [30]:

  Denk even aan Amelisweerd. Alles werd uit de kast gehaald tegen de snelweg die er doorheen zou lopen.
  Inmiddels is duidelijk dat die snelweg beslist noodzakelijk is.
  De oude ring van Utrecht was beslist niet toegerust voor het zich uitbreidende verkeer.

 2. @beek [29]: Ik vind het een logische regel hoewel ik de regel niet zelf verzonnen heb. Dat je in situaties waarin plotseling een kind de weg op kan rennen dan heel langzaam moet rijden, is uiteraard de consequentie. Maar wat wil je dan liever, een kind dood rijden? dat vergeet je je leven lang niet meer, meneer!

  beek [34] reageerde op deze reactie.

 3. @Johnny [33]:

  Maar zoiets weet je dus niet, wanneer op een weg plotseling obstakels kunnen opdoemen. Het kan zelfs op de snelweg.
  Dan zou je bij elke aanrijding het verwijt kunnen krijgen dusdanig gereden te hebben dat je niet tijdig kon stoppen.
  Want elke aanrijding is het bewijs van rijden zonder tijdig stoppen.

  Nee, het begrip is te vaag om willekeur te voorkomen.
  Bovendien kennen we situaties waarbij de automobilist zelf in gevaar komt (slechte remmen, gebrekkige aanhangers, overbelading, scherpe bochten, steile afdalingen, wegwerkzaamheden e.d.). Maar een automobilist die zelf in gevaar komt, is tevens een gevaar voor zijn onschuldige medeweggebruikers.
  Snelheidsbeperkingen en andere overheidsregels kunnen veel van dat soort ongevallen voorkomen.
  Zelfs een verzekeraar of een weg-eigenaar zal dat inzien.
  En sancties bij het in gebreke blijven, opleggen.

  Overheidsslaaf [36] reageerde op deze reactie.

 4. @beek [29]:

  Je redeneert voor een maximumsnelheid, om ongelukken te voorkomen.

  Johnny redeneert: ´´pas je snelheid aan de omstandigheden aan, zodanig dat je ten alle tijden het voertuig dat je bestuurt tijdig kunst stoppen ter voorkoming van schade aan personen of goederen´´

  Als je in Johnny´s redenering een ongeluk veroorzaakt door te hard rijden t.o.v. de omstandigheden, dan ben je schuldig.

  In jouw redenering kan ik met 50 kilometer per uur door een groep spelende kinderen crossen, zonder schuldig te zijn. Want ik mag daar 50.

  Ik let zelf nooit op de maximumsnelheid. Ik rij er vaak over, en ook regelmatig onder. Ik heb nog nooit een ongeluk veroorzaakt.

  Niet alles valt centraal (vanuit de overheid) te regelen. Daarvoor is Nederland te groot, en zijn situaties te verschillend.

  beek [37] reageerde op deze reactie.

 5. @beek [34]:

  Een verzekeraar is uitstekend in staat om eisen op te leggen over de technische staat van door hem verzekerde auto´s.

  Daar heb je geen overheid voor nodig.

  (p.s. Als op een snelweg onverwachts obstakels opdoemen dan zal geen enkele rechter redeneren dat je je snelheid aan dit obstakel had moeten aanpassen. Het kwam namelijk, zoals je zegt, vanuit het niets opdoemen. FAIL)

  beek [38] reageerde op deze reactie.

 6. @Overheidsslaaf [35]:

  Willekeur bij controlerende ambtenaren voorkomen: daartoe dienen tevens die snelheidslimieten.
  Regelmatig ben ik blij met zo’n bord, aangezien ik anders bovenop de remmen had gemoeten wegens steile afdalingen bijvoorbeeld. of slipgevaar dat niet te zien was.

 7. @Overheidsslaaf [36]:

  En dan zou de ene (goedkopere of duurdere ) verzekeraar minder eisen stellen dan de andere?
  Waardoor sommige verzekerden wellicht een groter gevaar voor hun medeweggebruikers zijn dan andere.
  Nee, dan liever 1 centrale overheid die het regelt.

 8. Files zijn een bewuste politieke keuze door de centralistische huisvestingspolitiek die slaapsteden heeft geschapen welke allen gelegen zijn op ruime afstand van de plekken waar werkgelegenheid is. Geen enkele slaapstad uit de jaren 70 tot 90 / 00 is dicht bij werkgelegenheid gesitueerd.

  Indien de 15 miljard Euro plus die de automobilist per jaar in het laatje brengt aan wegenaanleg worden besteed gedurende maar een kabinetsperiode dan hebben we het beste wegennet ter wereld dat ook nog eens super milieuvriendelijk is ingepast in het landschap. En dat een dermate hoge vervoerscapaciteit heeft dat het niet zal vollopen. Dit is echter vloeken in de linkse kerk.

  Individualisme is volgens onze politieke elite inferieur aan collectieve vormen van transport en derhalve zullen de collectivistische linkse groeperingen, van PVV / VVD tot en met de SP zich met hand en tand verzetten tegen iedere vorm van extra asfalt. Botte leugens worden niet geschuwd (klimaat leugen, asfalt zuigt leugen etc).

  We moeten volgens mij voor ogen houden dat met name de slaapsteden keuze van de overheid zonder voldoende wegenaanleg de files heeft geschapen. En dat files een godgeschenk zijn om de burgers te monitoren en te volgen met rekeningrijden kastjes en dus zolang er collectivistische partijen aan de macht zijn dit probleem nooit zal worden opgelost. Omdat een oplossing niet dienstbaar is aan de belangen en de agenda’s van de machthebbers.

  Bon Vivant [42] reageerde op deze reactie.

 9. @kansloze libertarier [19]: Klopt, dat heet verborgen vraag. Alleen deze verborgen vraag is

  a) een verborgen voorkeur. Dus mensen gaan eigenlijk liever met de auto, of eigenlijk liever elders wonen. Meer asfalt is dus goed voor d emensen.

  b) een beperkte verborgen vraag. Immers ook al ligt er een 10 baan snelweg naar Moskou, toch ga ik daar niet met de auto heen. Er is een praktisch limiet. En deze is niet zo veel verder dan de huidige praktijk. Verder dat een uur enkele reis reizen gaan mensen veelal niet.

  Mijn gtrootste bezwaar is wel dat de overheid enerzijd smet die verbnorgen vraag theorie aankomt, maar anderszijds ook geen alternatief biedt. in OV wordt ook niets geinvesteerd en verhuizen wordt ook niet goedkoper gemaakt (niet aftrekbaar, overdrachtsbelasting).
  Dus zelfs als dat verborgen vraag argument een rol speelt, is het niet consequent van de overheid.

 10. @HJ [39]:
  In discussies met leden van de Links Atheistisch Gereformeerde Kerk, breng ik altijd het immigratie/emigratie argument in. “Het huidige wegennet is voldoende… voor ongeveer 10 miljoen inwoners”. “Dus er zijn meer wegen nodig of 6 miljoen lieden mogen hun koffers pakken.” Ik krijg er zelden een intelligent antwoord op terug.

  Het zou een mooi begin zijn als belastingen alleen nog maar mogen worden uitgegeven aan het doel waarvoor deze worden geheven.

  @Kim Winkelaar [8]:

  LOL! Briljant argument. Die ga ik onthouden, en gebruiken.

  Rob ter Horst [44] reageerde op deze reactie.

 11. @Bon Vivant [42]: ca. 25% van de Nederlanders heeft geen auto. Ca. 25% van de Nederlanders heeft af en toe de beschikking over een auto. De rest, 50%, heeft wel altijd de beschiking over een auto. Hoeveel % van de Nederlander is jonger dan 18, en mag nog niet autorijden. 4 miljoen, 5 miljoen, 6 miljoen? Komt toch aardig in de buurt van die 10 miljoen die wel mogen autorijden, en u vergeet gemakshalve de mensen die met de trein gaan (gebruikt geen autoweg), tram/metro (gebruikt grotendeels ook geen autoweg) en bus (welke ook gedeeltelijk gebruik maakt van de busbaan)…

  flap [45] reageerde op deze reactie.

 12. @flap [45]: Toen er maar 10 miljoen inwoners waren, waren er naar verhouding minders autobezitters. In vrijwel elke auto kunnen 4 personen mee. Meestal zit er 1 persoon in. De auto neemt naar verhouding ook veel meer ruimte dan de bus, trein, metro tram. Zet elke passagier eens in een auto, en je ziet dat de staande file al honderden meters lang is, als langzaam rijdend nog veel langer. De autorijder creeert z’n eigen file…

  flap [47] reageerde op deze reactie.
  flap [48] reageerde op deze reactie.

 13. @Rob ter Horst [46]: Ja dat zal allemaal wel maar ik mis nog steeds de grote uitbreiding van het wegennet die noodzakellijk is om van 10 miljoen naar 16 miljoen potentiele gebruikers te gaan.

  Daarnaast is het natuurlijk ook nog altijd zo dat de overheid het gestimuleerd heeft om in slaapsteden als almere, purmerent e.d. te gaan wonen. Derhalve blijft het natuurlijk uiterst raar dat men wel wordt gestimuleerd om te verhuizen en daarna niet de nodige infrastructuur aanlegt om deze slaapstadbewoners zonder al te veel oponthoudt op plaats van bestemming te krijgen.

  Verder weet ik niet of u wel eens buiten de randstad een gemiddelde lijndienst goed bekeken heeft maar die zijn over het algemeen buiten de spits even goed gevult als dat er auto’s rijden tussen hoorn en de afsluitdijk. En dan neemt een lijndienst iets meer ruimte in als de gemiddelde personenauto.

  Rob ter Horst [49] reageerde op deze reactie.

 14. @flap [47]: Je kan natuurlijk ook gaan voor 1 of 2 persoons auto’s. En buiten de spits zijn er ook veel minder auto’s op de weg. Ik werk ook op tijden buiten de spits, en ga met het openbaar vervoer. Dan zie ik ook dat de trein veel kleiner kan, maar ja, dat kost ook weer geld. En elke keer als men met oplossingen komt, kost dat geld wat er meestal niet is, of weer meer belasting. Vrijwel elke keer is geld de oorzaak dat problemen blijven bestaan. Daarom moet er eigenlijk iets beters voor in de plaats komen….

  flap [50] reageerde op deze reactie.

 15. @Rob ter Horst [51]: Welke voorzieningen u met uw werkgever hebt getroffen tref ik geen oordeel over, v.w.b. uw claim dat u bijdraagt aan aanleg en onderhoud van wegen heb ik toch mijn twijfels. U kunt deze claim alleen doen omdat het onderhoud en aanleg van de wegen uit de algemene middelen wordt betaald. Echter zouden we het verschil uitrekenen tussen wat automobilisten afdragen en de investering in wegen dan blijft er een enorm bedrag over wat de automobilisten netto afdragen jaarlijks. Iets wat een treinreiziger nooit zal kunnen claimen, omdat de trein nog lang niet kostendekkend is.

  En om het openbaar vervoer echt goed te laten werken zouden er veel meer station’s, trajecten en busverbindingen moeten worden aangelegd.

  Rob ter Horst [55] reageerde op deze reactie.

 16. @Rob ter Horst [51]: Auto’s betalen ruwweg 3 maal zo veel als opgaat aan alle onderhoud en aanleg van alle wegen EN opgaat aan alle onderhoud etc van het spoor INCLUSIEF zaken als HSL en Betuwelijn.

  Alles gaat uiterarad in een grote pot qua belastingen, dus wie een broodje koopt betaalt BTW en betaalt dus aan asfalt, maar de automobilisten houden de eigen broek op, die van het OV en dan nog blijft er geld over.

  Maar daar gaat de discussie niet over. Die zou over mobiliteit moeten gaan. Het is op zich niet erg dat de ene vorm van mobiliteit gebruikt wordt om een andere te bekostigen. Dwz daar kun je een mening over hebben voro of tegen. Probleem bij ons is, is dat het geld uit de auto niet gaat naar de auto, niet gaat naar alternatieven en dat als klapper ook nog eens de overheid zaken als verhuizen moeilijker maakt zodat je je mobiliteitsvraag ook niet zomaart kunt verkleinen. Tegelijekrtijd moeten we allemaal wel meer gaan werken, beide partners moeten werken en flexibeler zijn (qua banen wisselen etc) aldus diezelfde overheid.

  Mijn conclusie is dat die argumenten tegen de auto enkel drogredenen zijn. Men wil gewoon geld vangen én men wil het ook niet besteden aan andere vormen van mobiliteit. En dat is iets waar zowel pro-auto als anti-auto mensen zich boos over zouden moeten maken. Immers, de altternatieven voor de auto worden in zekere zin semi-bewust ook schaars gehouden.

  Rob ter Horst [54] reageerde op deze reactie.

 17. @Armin [53]: Punt is, is dat je met de auto makkelijker op elke plaats in Nederland kan komen, dan met het openbaar vervoer, en gemiddeld doet het openbaar vervoer er veeeeel langer over om daar te komen…

 18. @flap [52]: Wat een opmerking, U kunt deze claim alleen doen omdat het onderhoud en aanleg van de wegen uit de algemene middelen wordt betaald. Ik betaal ook voor de automobilist, en daar heb ik geen enkel probleem mee. Alleen dat zuigen over details, get a life…

  flap [56] reageerde op deze reactie.

 19. @flap [56]: Omdat ik niet in het bezit ben van een auto betaal ik dus niet voor de automobilist, en hoe toont U dat aan… Wat een onzin! U bent geen deel van de oplossing, maar een deel van het probleem. Accepteer nu maar eens dat er naast U ook andere mensen zijn.
  Logica, wie zegt dat hetero-sexuelen normale mensen zijn (opgemerkt door een cursus-gevende lesbienne).
  Ik los liever problemen op, dan er altijd en eeuwig over te blijven zeuren als een klein kind. Doe ik ook op mijn werk. Levert geld op en minder irritatie.

  flap [58] reageerde op deze reactie.
  flap [59] reageerde op deze reactie.

 20. @Rob ter Horst [57]: Ik had reeds eerder aangegeven dat de opbrengsten van het autopark in nederland in de grote pot algemene middelen verdwijnt. Maar als ik u daar en plezier mee doe. Autorijden in Nederland is niet gesubsidieerd, derhalve betaald dus iemand die geen auto heeft er niet aan mee.

  Verder vind ik het wel heel gemakkellijk om mij gelijk maar tot onderdeel van het probleem te bombarderen. Al heeft u ook daar gelijk in. Immers ik heb wel een auto..

  Tenslotte hoop ik dat u in uw werk wat gefundeerder te werk gaat dan hier, anders zie ik het somber in

  Rob ter Horst [61] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.