obama-te-kort“Yes, we can” en “Change”, met die holle kreten ging Obama de VS wel eens even de goede richting op sturen. Nu kan die man niet de schuld krijgen van alle rotzooi in dat land, maar…

Hij jaagt er nogal wat dollars doorheen in die oorlogserfenis van voorganger Bush en om zijn economie te redden is er nogal eens een extra dollarbiljetje bij gedrukt. De resultaten tot dusver in onderstaande kort artkeltje dat op 16 juli 2009 op “NUzakelijk” te lezen was.

WASHINGTON – Het Amerikaanse begrotingstekort is afgelopen maand gestegen tot meer dan een biljoen dollar. Het ministerie van Financiën heeft dat maandag bekendgemaakt.

Volgens officiële cijfers is het begrotingstekort in juni met ruim 94 miljard dollar gestegen tot 1,086 biljoen dollar. De stijging viel iets lager uit dan de door analisten verwachte 97 miljard dollar.

Sinds februari is het begrotingstekort van de Verenigde Staten maandelijks met recordbedragen gestegen. ’s Werelds grootste economie heeft nog steeds zwaar te lijden van de recessie die in december 2007 begon.

Nou Obama, het wordt tijd eens iets meer inhoud te gaan geven aan de kreten “Yes, we can” en “Change”. Tot dusver zie ik nog weinig “kunnen” en de enige verandering die ik zie is een nog belabberdere voortzetting van het voorgaande beleid.

20 REACTIES

 1. Het drama gaat nog veel groter worden nu niet alleen bedrijven en banken als zombies met gemeenschapsgeld in het leven worden gehouden, maar ook het hele medische stelsel op het punt staat om gesocialiseerd te worden, een natte droom voor elke socialist. Totale kosten over 10 jaar bedragen volgens een direct betrokkene het lieve sommetje van (tromgeroffel..)

  1.500 biljoen dollar…

  Ik heb het al vaker gezegd en het wordt keer op keer weer bevestigd: de Berlijnse Muur is de verkeerde kant op gevallen.

  Polity [2] reageerde op deze reactie.

 2. @Polity [2]:

  Klopt. Zolang er geen schoon schip wordt gemaakt en de overcapaciteit in stand wordt gehouden door de overheid er kapitaal tegenaan te laten gooien dat hetzij wordt bijgedrukt hetzij in concurrentie met de private sector uit de markt wordt gehaald (waardoor de kosten voor geld in die sector omhoog gaan) zal het bergaf blijven gaan met dat land.

  Overigens zijn die “overheidsinvesteringen” altijd ineffectiever dan die welke door de privesector worden gedaan. Denk gaten graven en weer dichtgooien, bridges to nowhere, Betuwelijn, TNO, etc. etc.

  Zolang Keynes’ z’n fabeltjes in zwang blijven bij de “economen” (die er alle belang bij hebben om die fabeltjes in stand te houden) zal het aantobben blijven en zitten we met z’n allen in de shithole zogezegd. Bah.

  Liberty 5-3000 [4] reageerde op deze reactie.
  Bon Vivant [6] reageerde op deze reactie.

 3. @Liberty 5-3000 [4]:

  Precies ! Het is dan ook des te triester om te moeten aanzien hoe de overheid alles uit de kast trekt om de kindertjes tot en met hun 18e levensjaar te indoctrineren met hun excrementen (om maar even in stijl te blijven), zoals leerplichtambtenaren en een hele rits aan geestelijke overheidsindoctrinatiehulpjes (4x woordwaarde 😉 ).

  De jeugd heeft de toekomst, dus je weet welke kant het op gaat. Het is dan ook zaak om de informatie die kan dienen als tegengif zo breed mogelijk beschikbaar te krijgen.

 4. We krijgen dan ook deflatie! Geintje Andre…

  Ik heb dat boek ‘Failure of new economics’ (door Henry Hazlitt) gedeeltelijk gelezen en blijf bij mijn mening…

  Kleine deflatie periode en daarna is inflatie leidend wanneer door de werkeloosheid en domme stimuleringspakket de overheidstekorten gigantisch gaan toenemen.

  In de VS worden de hypotheek betalingsproblemen en aanverwante financiële vehikels (CDS en CDO) gewoon door de FED weggestreept. Partijen proberen van deze producten af te raken en merken dat het niet lukt…
  Dus ze blijven zitten met een schuld, einde oefening.

  Ik sta er ook niet van te kijken dat hetzelfde is geregeld met de Amerikanen voor het probleemgeval ING als systeembank.

  Er is op dit moment een wezenlijk verschil tussen krediet en cash. Door de bail-outs zal geen inflatie ontstaan omdat M1 vrijwel hetzelfde blijft.
  Daarom nu ook bijna geen monetaire inflatie omdat banken bijna niks mogen uitlenen omdat ze weten dat ze het toch waarschijnlijk niet terugkrijgen en omdat het zou zorgen voor inflatie en dat is door de oplopende overheidstekorten extra bedreigend.
  De overheidstekorten door de oplopende werkeloosheid zal namelijk wel inflatie uitlokken.

  Andre [8] reageerde op deze reactie.
  Armin [14] reageerde op deze reactie.

 5. @Rothschild [7]:

  De marge van metingen is dusdanig dat het drammerige geschreeuw over deflatie (Men bedoelt dan prijsdeflatie) van heden ten dage nogal pathetisch is, zeker omdat de toleranties op de metingen ook niet 0 zijn.

  “Door de bail-outs zal geen inflatie ontstaan omdat M1 vrijwel hetzelfde blijft.”

  Hoe noem je dit dan ?
  http://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?s%5B1%5D%5Bid%5D=M1

  Of bedoel je soms dat de money multiplier gezakt is, hetgeen voorkomt dat het nieuw gemaakte geld in de economie komt ?
  http://research.stlouisfed.org/fred2/series/MULT

  Het is als een dam die een berg geld tegenhoudt. De banken lenen het nieuw gemaakte geld momenteel terug aan de FED, omdat dat ondanks de zeer lage rentevergoeding bedrijfsmatig als beter wordt beoordeeld dan het geld uitlenen. Dat heeft niks met niet mogen te maken, sterker nog, de heren politici zouden ze graag willen dwingen en proberen dat ook met alle macht.

  Dat niet uitlenen gaat vroeg of later veranderen. Dus óf de balans van de FED (en ook aanverwante vazallen zoals de ECB) wordt verkleind, zeg maar dat de keutel weer wordt ingetrokken (alsof er geen balansen te repareren zijn, onmogelijk dus want de toxic schulden lossen zich niet in rook op), óf men gaat het vroeg of laat uitlenen en het geld komt in de economie terecht. Wat zal het worden ? Precies, de laatste optie.

  Ik ga proberen een artikel in elkaar te jassen in verband met die hardnekkige deflatie-gedachte die gewoon niet klopt.

  PS zie ook opmerking 6 in deze draad:
  http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/07/de-oorzaak-van-hyperinflatie-en-de-sociale-gevolgen/
  Rothschild [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Andre [8]:

  Ik bedoel de 2de optie…

  De MB monetary base (=reserve + geld in omloop) neemt toch toe (de reserve dan) na de bail-outs…waardoor de money multiplier onder de 1 is gezakt..

  Dit vond ik…

  Kern van het probleem is: Het systeem van de fractional reserve werkt niet meer als middel om de economie te stimuleren. Voor iedere dollar die gecreëerd wordt, worden er minder uitgeleend door de banken. Ofwel de wet van de afnemende meeropbrengst is van toepassing geworden op de dollar.

  Zijn er ook nog meerdere (tussentijdse) opties mogelijk?

  Rothschild [10] reageerde op deze reactie.
  Andre [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Rothschild [9]:

  “Het systeem van de fractional reserve werkt niet meer als middel om de economie te stimuleren.

  Dat is Keynesiaanse talk. Een economie hoeft niet “gestimuleerd” te worden. Een efficiënte inzet van resources (inclusief geld), kortom de markt zélf laten werken, is wat noodzakelijk is.

  Keynes wat een super-warhoofd die de “stimulerende” overheden in de jaren 30 aansprak omdat hij met een aan plagiaat grenzend, door communisten geinspireerd verhaal kwam dat deze regeringen een onderbouwing verschafte voor de destijds gevoerde economische politiek, die basiek heden ten dage nog steeds dezelfde is als destijds.

  Sjit, moet ik nóg een artikel gaan schrijven..

 8. @Rothschild [10]:

  De M1 is wat belangrijk is, die benadert historisch gezien het verloop in vergelijking met alle andere indicatoren (incl. M3) aantoonbaar het beste.

  Nóg een artikel. Dat wordt nog druk… 😉

 9. Vrijspreker zegt het correct, meerr dan 1 biljoen, de ANP (?) berichtschrijver niet. Die vertaalt het Amerikaanse billion weer eens met biljoen. Factortje 1000 verschil …

  Maar goed, 1000 miljard gedeeld door 270 maal 16 is … U snapt hem al? Goed, het Amerikaans budgetjaar loopt nog tot oktober, dus men heeft nog even op de teller wat verder te verhogen, maar Bos heeft de target reeds op 87 miljard gezet:

  http://managementscope.nl/nieuws/5-macro-economie/staatsschuld-nederland-stijgt

  Ja, zoals altijd met economie en frinancien: in Nederland is het nog erger.

  Verwacht belastingverhogingen. Verwacht ze snel …
  (Zowel hier als daar)

 10. @Rothschild [7]: Dus ze blijven zitten met een schuld, einde oefening.

  Goed punt.

  Stukje achtergrond voor wie het Amerikaans hypotheekstelsel niet kent. Daar is de schuld op het huis en niet op jouw. De burger brengt dus de sleutel naar de bank en is van zijn schuld af. (En heeft een zeer slechte credit score, zegt maar het zeer zware BKR notitie. Maar ja, als je zo van een dikke schuld af komt …)

  Maar wat doet zo’n bank. Laat die het huis op de oude waarde staan? Velen deden dat. Maar we zien nu in de states dat in bepaalde regio’s bepaalde banken eieren voor hun geld kiezen en die huizen nu maarr gaan ‘dumpen’. Gemiddelde prijsdaling 30%. Op dit moment zijn de aantallenn nog redelijk beperkt, maar in totaal zijn er ruim 2 miljoen huizen die nog op naam van de bank staan. Men verwacht dus dat in bepaalde regionen de huizenprijzen wellicht weer een dalingspiek zullen zien. Kleiner dan eerst, maar toch weer een extra dip.

  Kennelijk zien bepaalde banken nu toch de noodzaak om af te schrijven. Ik zie dat als een goed teken.

  Bon Vivant [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Bon Vivant [15]: Bij ons staan huizen niet op de balans van de bank maar woren ze bij opbod verkocht en het verschil soms (NHG) door de fiscus opgehoest. De restschuld blijft hoe dan ook bij de eigenaar.

  Niet te vergelijken dus.

Comments are closed.