idf-gevangenenVandaag werd bekend, dat 54 soldaten van het Israëlische leger een verklaring hebben afgelegd over de oorlogsmisdaden van de IDF tijdens de Gaza-oorlog van afgelopen winter. De getuigenissen zijn dermate gedetailleerd, dat zij niet kunnen worden ontkend.

Dit is een heel opmerkelijke wending, want Israëlische militairen worden niet opgeleid om dit soort defensiegeheimen te publiceren, integendeel. De leiders doen alles om dit soort feiten te verdoezelen.

Operation Cast Lead Gaza 2009.

Fifty-four testimonies of Israeli combat soldiers who participated in Operation Cast Lead reveal gaps between the reports given by the army following January’s events; the needless destruction of houses; firing phosphorous in populated areas and an atmosphere that encouraged shooting anywhere.(…)

The testimonies prove that the immoral way the war was carried out was due to the systems in place and not the individual soldier,” said Mikhael Mankin from “Breaking the Silence.” What was proven yesterday is that through the IDF the exception becomes the norm, and this requires a deep and reflective discussion. This is an urgent call to Israel’s society and leadership to take a sober look at the foolishness of our policies.”

Lees de getuigenissen.

http://www.shovrimshtika.org/oferet/testimonies_category_e.asp

Gangsterbende

Het gebeurt zelden, dat de wereld een kijkje krijgt in de criminele methoden, die de Israëlische autoriteiten systematisch door de IDF op niet-Israëliërs laten toepassen.

Let wel, dat Mikhael Mankin van “Breaking the Silence” de gang van zaken aan “het systeem” wijt en een beroep doet op de gehele Israëlische samenleving en haar leiders om de dwaasheid van de Israëlische politiek nuchter onder ogen te zien.

Hoe moedig ook,  of die oproep gehoor zal vinden, laat staan of een dergelijke beschouwing daadwerkelijk iets zal veranderen aan de Israëlische politiek, lijkt buitengewoon twijfelachtig.

Want eens temeer is gebleken,  dat Israël een terroristische staat is, bestuurd door een bende  beroepsmoordenaars die voor niets terugdeinzen. Het is niet erg waarschijnlijk, dat een terroristische staat als Israël geleid door een moorddadige gangsterbende zomaar bereid zal zijn haar primaire politieke doelstellingen te veranderen.

————

Eerdere publicaties:

http://www.shovrimshtika.org/news_e.asp

Zie ook:

http://www.shovrimshtika.org/oferet/news_item_e.asp?id=1

http://www.shovrimshtika.org/oferet/testimonies_e.asp?cat=3

138 REACTIES

 1. En stel ik Spynose een vraag: verwijdert ‘de’ moderator deze vraag eenvoudig!
  Allemaal vrijheid, dat spreekt vanzelf.

 2. Reactie 7 was alleszins redelijk.
  Desalniettemin is deze reactie verwijderd.
  Wat is die vrijheid toch een aangename situatie.
  Deze reactie zal ongetwijfeld als ‘niet inhoudelijk’ worden verwijderd.
  Men dient direct reacties op te slaan.

 3. @Moderator [33]:

  Inderdaad!
  Leve de vrijheid van de ‘inner circle’.

  Zelfs als ik volstrekt normaal reageer, is de censor met zijn schaar aanwezig, in naam van de vrijheid, dat spreekt.

 4. Terug naar de topic.

  We hebben dus niet te maken met Joden maar met Khazaren.

  Is het niet opvallend dat wij hier zo weinig van weten en er zo weinig op internet te vinden is?

  De Khazaren waren een mengeling van Turken, Mongolen, Russen en Noorderlingen. Zij stonden te boek als ruw en oorlogszuchtig en hun rijk lag in het gebied van de Zwarte zee en de Kaspische Zee.

  Deze link geeft veel informatie:
  http://www.fourwinds10.com/journals/html/J026.html

  Stel je een ruw en oorlogszuchtig volk voor met cruciale posities in de wereld (Rothschild, de grootste banken) dat een Joodse kipa heeft opgezet en in Israël is gaan wonen. Als er bedrog in de wereld is, zijn er Khazaren, wordt weleens gezegd.

  Hun gedrag jegens de Palestijnen is volledig in lijn met hun eeuwen oude traditie van oorlog, plundering en bedrog.

  Spy-Nose [40] reageerde op deze reactie.

 5. Jammer heren dat sommige mensen het verschil tussen nihilistische vrijheid (ikke, ikke, recht van de sterkste) en libertarische vrijheid (wederzijds respect) niet lijken te kunnen of willen zien. De eigenaar van deze site bepaalt, volgens libertarische principes. Kunnen jullie geen respect opbrengen voor deza eigenaar die een voorvechter is van individuele vrijheid? (Dus ook het Uwe)? Vriendelijk verzoek om te stoppen met deze negatieve benadering. Het verpest mijn leesgenot. Dank U. Zelfs mijn kinderen hebben nog nooit zo zitten jengelen. Bah.

 6. @Sen Huwa [35]:

  “Is het niet opvallend dat wij hier zo weinig van weten en er zo weinig op internet te vinden is?”

  Inderdaad realiseer ik mij ook sinds enige tijd de betekenis van het zionisme en het relatieve tekort aan feitelijke informatie erover.

  Daarom probeer ik me er in te verdiepen, maar je kent het standaardscheldwoord bij discussies daarover: “antisemiet!”

  Daarom probeer ik de laatste tijd het zionistische mijnenveld enigszins te helpen ontmijnen. Mede vandaar ook dit stukje.

  En i.i.g. hartelijk dank voor de link, Sen Huwa. Hij zal me goed van pas komen.

  Sen Huwa [43] reageerde op deze reactie.

 7. ik word een beetje moe van dat Israel/Midden Oosten gezeur,neem het 20:00 uur journaal (ook bij de BBC en CNN) het zal eens NIET over het Midden Oosten en Israel gaan.

 8. @beek [36]:

  Ongemanierd en schreeuwen.
  Ik ben steeds meer verbijsterd over die vrije vogels.
  Ik gebruikte hoofdletters.
  Is dat schreeuwen.
  Ongemanierd: ik weet werkelijk niet wat er ongemanierd was.
  Probeer ik ´normaal´ te reageren: ´de´ moderator vindt een ´ongemanierdheid´.
  Dit slaat echt alles.
  Er is niets ongemanierds te vinden, maar ‘de’ moderator vindt van wel, zonder verdere uitleg.
  Deze libertariers staan diametraal tegenover hun vrijheidsboodschap.

 9. @Spy-Nose [40]:

  Noach had drie zonen: Shem, Ham, and Japheth. Abraham (2167 B.C.) is de negende generatie na Shem. Abraham had twee zonen: Isaac and Ishmael. Uit Ishmael ontstond het Arabische volk. Isaac kreeg Jacob en die kreeg 12 zonen waaruit de stammen van Israël ontstonden. Zowel de oorsponkelijke Israëlieten als de Arabieren zijn dus Semieten. Het uithongeren en uitmoorden van Palestijnse burgers met een overmacht aan wapens is mijns inziens een sterk voorbeeld van antisemitisme. De Khazaren (een mix van diverse (Kaukasische) volkeren) die zichzelf later Joodse namen zijn gaan geven en zich Semieten gingen noemen, zijn geen oorspronkelijke Semieten. Er wonen thans in Israël nauwelijks oorspronkelijke Semitische Israëlieten. Er wonen wel veel Khazaren.

  Edit: de link helpt ons ook het misbruik van holocaust beter te begrijpen.
  Spy-Nose [50] reageerde op deze reactie.

 10. Spy nose vergeet dat er spaanders vallen waar gehakt wordt. Er spreekt veel verontwaardiging uit zijn betoog. Dat is aardig van hem en welgemanierd en wat een leger doet is ook niet netjes. Oorlog is sowieso een misdaad tegen de mensheid. Alleen het hijgerige betoog vind ik wat overdreven. Maar dat zal wel komen omdat het om Israel gaat.

  Sen Huwa [48] reageerde op deze reactie.

 11. @beek [44]:

  Beek, de meest elegante manier om jouw ideologische bezwaren tegen moderating kenbaar te maken, is het schrijven van een topic.

  Dien een betoog in bij Hub waarin jij aangeeft wat er mis is met moderating of waar je ook bezwaar tegen maakt. Dan kan deze topic ook gewoon zijn waarvoor deze is bedoeld.

  beek [49] reageerde op deze reactie.

 12. In feite geeft ‘de’ moderator implicaties die volkomen onterecht zijn.
  Maar de lezer dient het gewoon te geloven, wat die moderator beweert.
  Zelf kan hij het niet meer controleren.

  Kortom: de libertarier heeft voor zichzelf het recht opge-eist met loze beschuldigingen te komen.
  De beschuldigde kan zich hier niet meer verweren.
  Want men verwijdert domweg zijn reacties.
  Een slechtere reclame voor ‘vrijheid’ is nauwelijks denkbaar.

  Rothschild [66] reageerde op deze reactie.

 13. @Sen Huwa [43]:
  “Het uithongeren en uitmoorden van Palestijnse burgers met een overmacht aan wapens is mijns inziens een sterk voorbeeld van antisemitisme”

  Dat is het zeker. Alleen is het in de meeste discussies een argument aan dovemansoren, want men is geinfecteerd met het holocaustvirus.

  Overigens past het scheldwoord “antisemiet” in de klassieke zionistische blauwdruk en wordt het te pas en te onpas van stal gehaald.

  Verder bestaat er een essay uit 1993 van Vladimir Stepin over het Zionisme. Ken je dat?

  Sen Huwa [53] reageerde op deze reactie.

 14. @Sen Huwa [48]:

  “Het openingstuk is mijns inziens nog erg mild. Wanneer men zich enigszins verdiept in het Zionisme en de status van Israël, kunnen woorden tekort schieten om hun geo-politieke machtsspel uit te drukken.”

  Hear, hear! Maar geen wonder toch? Want hoezeer en hoelang is NL (en het hele Westen eigenlijk) niet geïndoctrineerd en geïnfecteerd met het multiculturalisme?

  En hoe lang heeft het zich niet in verwarring laten brengen met valse ideologieën?

 15. @beek [49]:

  De reacties dienen mijns inziens primair over de topic te gaan.

  Het getuigt van respect voor de topic-starter, wanneer men reacties geeft op het onderwerp en/of andere onderwerp-gerelateerde reacties.

  Het schrijven van een topic vraagt meer van iemand dan het schieten op stukken van een ander.

  Me dunkt dat je een degelijke mening hebt over vrijheid in relatie tot moderating. Stap uit je stoel van reageerder en klim eens op het podium. Misschien krijg je wel gelijk.

 16. @Sen Huwa [53]:
  “Het is de klaagzang van de niet-wetenden.”

  Dat hangt er een beetje vanaf, denk ik. Als bv. het CIDI de term gebruikt, de Anne Frank Stichting of het Meldpunt Discriminatie (om maar een paar dwarsstraten te noemen – er zijn er veel meer in multicultiland) dan is er iets anders aan de hand.

  Dan zou ik eerder geneigd zijn dat als (crypto-)zionistische policy te betitelen. Want ook NL is vergeven en verlamd van angst om te discrimineren.

  Sen Huwa [55] reageerde op deze reactie.

 17. @Spy-Nose [54]:

  Dat is denk ik waar, maar het is heel lastig vast te stellen waar de grens ligt. Er werken bij het CIDI en de Anna Frank Stichting ongetwijfeld ook mensen die werkelijk niet weten.

  De masonic-structure van bedrog zit heel complex in elkaar. Slechts weinigen weten wat er allemaal echt speelt. De invloed van de Zionisten is sterk aanwezig in de media maar de meerderheid van de journalisten heeft hier totaal geen benul van.
  De Zionisten hebben invloed op het onderwijs maar het ministerie van onderwijs bevat voornamelijk ambtenaren die gewoon blij zijn dat ze een makkelijk baantje hebben.
  Hun invloed op de banken is het grootst maar de gemiddelde accountmanager bij de ING maakt zich vooral druk om zijn volgende leaseauto.

  Het is een buitengewoon sluw systeem dat velen onder controle houdt zonder dat zij dat zelf in de gaten hebben.

  Je moet erg hoog in de structuur zitten, om werkelijk te weten wat er speelt.

  Edit: Diegenen die werkelijk weten wat er speelt, zijn veelal niet zichtbaar. Degenen die we zien en horen zoals politici zijn loopjongens met een beperkt stukje weten.

  “None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.”
  Johann Wolfgang von Goethe
  beek [56] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [57] reageerde op deze reactie.

 18. @Sen Huwa [55]:

  Als je erg hoog in die structuur moet zitten om het te begrijpen , en Huwa begrijpt die structuur: mogen wij daaruit afleiden dat Huwa zelf hoog in die structuur zit?

  Is Huwa dan zelf een zionist?
  Of roept hij maar wat?
  Dat anti-zionisme lokt niet veel medestanders voor het libertarisme.

  Mogelijk wordt deze reactie verwijderd, wegens disrespect tegenover een reageerder?
  Kennelijk kan men niet langer kritisch een libertarier benaderen, zonder te worden verwijderd.
  Dat leert een kortstondige ervaring op 1 avond.

  Sen Huwa [58] reageerde op deze reactie.
  Sen Huwa [61] reageerde op deze reactie.

 19. @Sen Huwa [55]:

  “Het is een buitengewoon sluw systeem dat velen onder controle houdt zonder dat zij dat zelf in de gaten hebben. Je moet erg hoog in de structuur zitten, om werkelijk te weten wat er speelt.”

  De massa (>90%) laat zich sowieso makkelijk indoctrineren en laat het koud. En de hogere posities worden in veel gevallen bekleed door belanghebbenden.
  Op dit dilemma wordt ook gewezen door Stepin, als hij de periode Stalin beschrijft.

  Hij geeft ook een oplossing voor het Zionistisch dilemma. Lees het essay maar.
  Sen Huwa [59] reageerde op deze reactie.

 20. @beek [56]:

  Hoewel de structuur complex is, heb je weinig fantasie nodig om de essentie te begrijpen.

  Ik ben geen Zionist en ik roep inderdaad regelmatig wat. Het is aan de ander om te bepalen of dat voor hem/haar zinnig is.

  Waarom zou deze reactie verwijderd worden? OK, erg hoffelijk is het niet, maar het gaat over de topic.

Comments are closed.