ArmageddonDit is het tweede stukje van  een serie die gaat over het Oude Testament (OT) als blauwdruk voor het bereiken van de wereldhegemonie. Vorige week behandelde ik het onderwerp “Separatisme”, zoals het door de Israëlieten in praktijk werd gebracht. Deze keer gaat het over “Haatzaaien”.  Wegens editoriale redenen moet het eerder aangekondigde onderwerp over “de Tweede Man…” naar de volgende week worden verschoven. Hiervoor excuses.

Spelregel 2: Haatzaaien

In 1748 v. Chr., ruim een eeuw na Abrahams dood –volgens de bijbelse tijdlijn in 1863 v.Chr.– verhuisde zijn kleinzoon Jacob (alias Israël) met zijn familie naar Egypte, nadat zijn zoon Joseph daar “onderkoning” was geworden.

Drie eeuwen later verlieten hun afstammelingen Egypte weer, waarbij ze niets dan haat voor het Egyptische volk opwekten. Die haat woedt nog steeds onder bijbelgelovigen.

De eerste vijandige ontmoeting vond plaats met de “Amalekieten”, een onbekende stam. De Israëlieten beweren, dat zij de Amalekieten tegen hun achterwerk schopten, terwijl Mozes op een heuvel met zijn armen stond te zwaaien onder het slaken van overwinningskreten (Exodus 17:8-16).

Maar tegenwoordig, zo’n drieduizend jaar later, zijn ze nog steeds furieus. Hun god vertelde hen: “Onthoudt, wat de Amalekieten jullie aandeden toen jullie Egypte verlieten. Wis de herinnering aan de Amalekieten op dit ondermaanse uit. Vergeet dat niet.” (Deut. 25:17).

Zionisten vergeten niet. Benzi Lieberman, de huidige Israëlische minister van buitenlandse zaken en voormalig voorzitter van de Raad voor Nederzettingen antwoordde op de vraag of hij dacht, dat de Amalekieten nog steeds bestonden: “De Palestijnen zijn Amalekieten! We zullen ze vernietigen. (…) We zullen het Palestijnse nationalisme vernietigen.”

Twee Israëlitische stammen, die van Levi (Levieten) en die van Judah, haatten zelfs de andere Israëlitische stammen. Ze trachtten hen te controleren en toen dat mislukte scholden ze hen in hun “Boek van Gods Woord” voor altijd uit. Alle Canaanieten werden door deze Levitische isolationisten en hun god als vijanden gebrandmerkt.

Ze presenteren zichzelf als onschuldigen die door slechte mensen worden gebrutaliseerd. Maar wat hun naburen aanstoot gaf was het kinderachtige geloof, dat ze het recht hadden te immigreren en hun land te stelen en te beheersen.

Yahweh zal al deze volkeren voor jullie uitdrijven en jullie zullen andere volken onteigenen, die groter en machtiger dan jullie zelf zijn. Elk grondstuk waarop u uw voet zet, zal van u zijn… Niemand zal de kracht hebben tegen u op te staan; Yahweh zal vrees en ontzag voor u verspreiden over al het land dat u betreedt, zoals Hij u beloofd heeft.” (Deut. 11:23-25)

Les 2: Door het hele OT heen vindt men verwijzingen naar volkeren die de Israëlieten haten. Ze zijn altijd slachtoffer. Hen wordt geleerd elke (vermeende) haat dubbel te retourneren. Het is duidelijk, dat hun gedrag jegens andere volkeren, zoals geleerd door de bijbel, maakte, dat zij zoveel vijanden maakten. Maar hen wordt vervolgens geleerd deze vijanden te haten en hun totale vernietiging te plannen. Dit is een andere essentiële spelregel.

Kijk, Ik sta op het punt Jeruzalem tot een spindel te maken van alle volkeren eromheen. Op die dag zal Ik Jeruzalem een zware steen maken voor alle volkeren; allen die hem optillen zullen zichzelf zwaar verwonden. Op die dag zal Ik de stammen van Judah tot een brandende schoorsteen maken tussen het hout, als een vlammende toorts tussen de korenschoven; en zij zullen links en rechts alle volkeren rondom verslinden, terwijl Jeruzalem, bewoond en wel, nog steeds op zijn plaats blijft.(…) En op die dag zal Ik alle volkeren die tegen Jeruzalem opstaan vernietigen.” (Zechariah 12:2..9)

Regel 2: Familieleden ( Israëlieten) moeten alle outsiders als potentiële bedreigingen zien. Wraakgevoelens moeten voor eeuwig gekoesterd en alle vijanden (niet-Israëlieten) moeten onderworpen worden.

—————

Bron:  Tony Malone, “The Zionist Manifesto”, 2007

Volgende keer: Jacob (alias Israël) en de rol van “de Tweede Man”

58 REACTIES

 1. “Yahweh zal al deze volkeren voor jullie uitdrijven en jullie zullen andere volken onteigenen, die groter en machtiger dan jullie zelf zijn. Elk grondstuk waarop u uw voet zet, zal van u zijn… Niemand zal de kracht hebben tegen u op te staan; Yahweh zal vrees en ontzag voor u verspreiden over al het land dat u betreedt, zoals hij u beloofd heeft.” (Deut. 11:23-25)

  Dit is toch typisch een citaat, wat alleen door een soort Hitlerfiguur uitgesproken kan worden.

  Wanneer begrijpen mensen nu eens dat “GOD” een allesomvattende natuurkracht is, met waarschijnlijk een inteligentie.

  Die kan alles en iedereen indivudueel motiveren en inspireren.
  Die heeft geen boekjes en uitspraken nodig, die machtswellustigen weer voor hun eigen voordeel gebruiken.

  Spy-Nose [4] reageerde op deze reactie.

 2. Hier gaat het om echte haat en afkeer.

  Tegenwoordig is er wat anders aan de hand. Het begrip antisemitisme is volledig verwrongen en is er eerder sprake van schijnhaat.

  Er wordt thans in de westerse wereld een leer verspreid waarin het Joodse volk het meest met geweld onderdrukte volk zou zijn. Hoewel er vele genociden zijn geweest die vele malen groter in omvang waren dan de holocaust, is het Joodse volk de nummer 1 in slachtofferpositie.

  Als een echte leer, wordt je gestraft als je ook maar twijfelt aan deze leer. Iedereen die twijfelt is een antisemiet! Iedereen die onderzoek doet, is een antisemiet! Bisschop Williamson is een antisemiet want hij TWIJFELT aan de bewijzen voor de holocaust. Als je de geschiedenis van het Zionisme onderzoekt, ben je antisemiet. Als je op fora verwijst naar sites over Zionisme, wordt je gebanned.

  Als je iedereen om het minste of geringste antisemiet gaat noemen, zijn er inderdaad veel antisemieten. Maar dat is schijnhaat. Het is ronduit belachelijk hoe snel men iemand antisemitisme verwijt.

  Kroonprins Van Baalen: van de holocaust blijf je af! Hoezo meneer van Baalen? Is er iets te verbergen? Waarom mag je de holocaust niet onderzoeken?

  Dan ben je een antisemiet! Dan ben jij een jodenhater!

  Nadat Spy-Nose mij had gewezen op het artikel van Vladimir Stepin, vroeg ik mij af hoeveel haat er was achtergebleven onder de Russen na Stalin en wie daar verantwoordelijk voor waren. 20 miljoen mensen systematisch vermoord met geweld, list en bedrog. Die haat zie je niet, die hoor je niet.

  Spy-Nose [4] reageerde op deze reactie.

 3. doe és ff onderzoek, voordat je over iets schrijft.

  “Amelekieten “waren nazaten van een volk van half-reuzen; wreed, onbekeerlijk, kannibalistisch en gedegenereerd.
  Jij vind dat je daarmee wel zou kunnen praten..?

  Ik zie dat je de Bijbel iig wel opendoet;
  probeer Op 3 maar ‘ns: “joden, die ZEGGEN joden te zijn, maar satan dienen ”

  Daar heb je je antwoord op die emotionele chantage die ‘holocaust’heet;
  de mensen zouden eens uit mogen vinden, dat het helemaal niet gaat over joden,
  maar over deze “valse ”

  Overnieuw, Spy.

  Spy-Nose [8] reageerde op deze reactie.

 4. @Spy-Nose [4]:
  Blijf vooral sceptisch
  Helaas hebben veel mensen de logisch tegenstrijdige almachtige in de hemel verruild voor de logisch tegenstrijdige almachtige in den haag.
  Beide almachtigen hebben veel bloed aan hun handen en noemen zichzelf dienaren om te verhullen hoe hun relatie tot je is. Een wolf in schaapskleren.

  Spy-Nose [11] reageerde op deze reactie.

 5. @pcrs [10]:
  Ik vrees, dat het kerkbezoek vooral is verdrongen door een alternatieve verslaving, t.w. het amusement van de duurste onzinpoppenkast van NL, de TV-buis, waardoor men niet eens meer de moeite neemt nu en dan eens even achter de coulissen te kijken.

 6. Het is opvallend, en wat mij betreft veelzeggend, dat geen enkele libertarier zich geroepen voelt wat tegenwicht te bieden, tegenover de lasterlijke en tot haat jegens een groep aanzettende nazi-praatjes van ene Spynose.

  Die een groep beticht van machtswellust en wereld’controle’, op basis van een vals gebruik van de bijbel.
  Want als hij die bijbel correct gebruikt, moet hij zeggen dat God dit volk verkoos om zichzelf bekend te maken, en dat God dit volk grote beloften heeft gedaan.
  De bijbel misbruikend, beschuldigt Spynose ‘de’ zionisten ervan dat ‘zij’ dit allemaal zelf hebben bedacht, voor zichzelf.

  En lezen we de aantijgingen jegens Joden die de wereld zouden willen beheersen, waarmee een argument wordt aangeboden geweld jegens die Joden te vergoelijken.
  Aldus deze Spynose, die ook nog een de macht heeft gekregen reacties op dit open forum te verwijderen.

  (‘want het is niet meer aan jou, te bepalen of je reactie inhoudelijk is’, aldus een echte libertarier)

  Menno de Vries [52] reageerde op deze reactie.
  jetze [57] reageerde op deze reactie.

 7. En verder is het natuurlijk hoogst merkwaardig dat zo’n Spynose seculiere Joden de bijbel naar het hoofd slingert.

 8. Spy-Nose heeft zijn verhaal zéér duidelijk onderbouwd. Dat kan ik van jouw beweringen niet zeggen; veel meer dan losse flodders zijn het niet.

  Zoals je laatst ook al door iemand anders is voorgesteld, stel ik nu ook voor dat je een artikel schrijft waarin je je kritiek onderbouwt; ik neem aan dat er uit de desbetreffende lektuur voldoende steekhoudende delen gehaald kunnen worden die jouw beweringen ondersteunen. Dat artikel plaatsen wij dan op De Vrijspreker met de standaard disclaimer voor ingezonden artikelen.

  En mocht je het helemaal zat zijn: er zit altijd nog een uit-knop op. Je hoeft het niet te lezen.

  Je artikel zien we graag tegemoet op info@vrijspreker.nl

  beek [16] reageerde op deze reactie.

 9. Nu Andre het voor Spynose opneemt, concludeer ik dat ook Andre gelooft in het zogenaamde Zionistische complot tot wereldoverheersing.
  Had ik dus wederom gelijk, toen ik sprak over ‘conspiracy-nuts’ als Spynose, Andre, Hartman, Liberty en Martens, die besloten tot het verwijderen van hen onwelgevallige reacties.

  Andre NI [18] reageerde op deze reactie.

 10. @beek [16]:
  @beek [17]:

  Je uit de lucht gegrepen reakties slaan als een tang op een varken.

  Je probeert middels die reakties anderen woorden in de mond te leggen en te provoceren gelijk een kind dat jengelt om een snoepje van zijn ouders.

  Dat is voor iedere lezer van deze draad nu duidelijk.

  Houd er mee op.

  beek [19] reageerde op deze reactie.

 11. @beek [16]: Je weekeind verlof is een dag of zo te vroeg ingegaan, zo te lezen. Als je het onzin vindt, pardon, als je zeker weet dat het onzin is, doe dan eens weerleggen, beek.

  Of heb je daarvoor nou net weer geen bronnen? Zoals altijd, voeg ik daar dan aan toe. Je klaagt wel, maar hebt nooit argumenten. Zwak, heet dat. Tijd om een lange vakantie te nemen, beek; in ieder geval van deze site.

  beek [21] reageerde op deze reactie.

 12. @R. Hartman (NI) [20]:

  Wederom wat persoonlijke verwijten, maar geen enkele reactie m.b.t. het zogenaamde zionistencomplot.

  Hartman en Andre weigeren in te gaan op mijn reactie over dat zionistencomplot.
  Maar komen met persoonlijke uit de lucht gegrepen aanvallen die volkomen niet ter zake zijn.
  Uiteraard modereren zij zichzelf niet, noch hun medestanders.

 13. @beek [19]:

  Jij krijgt elke gelegenheid die je wil, in de vorm van een artikel. Je kunt er een onderbouwd verhaal in schrijven. De Vrijspreker wil dat plaatsen.

  Jij wijst dat af. Vervolgens ga je verder met je klaagzang en je ongefundeerde uitspraken. Je jengelt gewoon verder. Je stangt gewoon verder. Je vindt het blijkbaar leuk om hier op deze site de querulant uit te hangen.

  WIJ ZIJN DAAR NIET VAN GEDIEND.

  Ik zeg het nóg een keer: houd er mee op !

  beek [23] reageerde op deze reactie.

 14. Om een artikel te schrijven over Zionisme, heb je heel wat nodig:

  – enorm geduld en doorzettingsvermogen om dagen-, weken-, jarenlang stukken te lezen om inzicht te krijgen en door rookgordijnen heen te kijken;
  – een hele dikke huid om de Pavlov-verwijten over antisemitisme en de laster te weerstaan.

  Ik houd mij hier ook al jaren mee bezig en wordt nog steeds regelmatig verbaasd over hoe complex, geraffineerd en wereldomvattend Zionisme in elkaar steekt.

  Hulde aan iedereen die de moed heeft de waarheid te vinden en boven tafel te brengen.

  Andre NI [26] reageerde op deze reactie.
  beek [27] reageerde op deze reactie.

 15. @beek [23]:

  Daar gaat het niet over. Het gaat erover dat je je uitspraken niet onderbouwt en het dat gewoon blijft doen.

  Het gaat erover dat je een uitnodiging om dit wél te doen gewoon afwijst, en vervolgens als een klein kind dat zijn zin niet krijgt verder jengelt.

  Nog stééds heb ik geen onderbouwing gezien van jouw beweringen. Een artikel wil je niet schrijven, en hier in de draad wil je blijkbaar jouw beweringen óók niet onderbouwen.

  Je wekt daardoor bij iedereen die dit leest de indruk dat je gewoon uit je achterwerk zit te kletsen en niet weet waarover je praat.

  Is dat iets waar beek trots op is ? Is beek trots op dwarsliggen, stangen, treiteren, pesten ? Is beek trots op het debiteren van uitspraken die hij niet kan onderbouwen ?

  HOUD ER MEE OP, BEEK. Iedereen weet zo langzamerhand wel uit welke hoek de wind waait bij jou.
  beek [28] reageerde op deze reactie.

 16. @Sen Huwa [24]:

  Als zo’n kleine groep mensen volgens jou zoveel invloed heeft op het wereldgebeuren, zou men ook kunnen concluderen dat God inderdaad Zijn zegen geeft aan die nakomelingen van Abraham, Isaak en Jacob, ondanks alle onderdrukking, vervolging en haat die die Joden eeuwenlang ondervinden.

  Iemand zei eens dat hij in God geloofde, juist vanwege die irrationele verbetenheid tegen zo’n onooglijk klein groepje mensen.

  Sen Huwa [29] reageerde op deze reactie.

 17. @Andre NI [25]:

  Nu gaf ik een bijbelinterpretatie die tegengesteld was aan die van Spynose.
  Er is geen reden die interpretatie van Spynose te verkiezen boven die van mij, behalve vanuit een geloofsovertuiging.
  Spynose leest die bijbel zonder God, alsof deze een puur menselijk verzinsel is. Dat noem ik ook gewoon een geloof.
  Want hij dient daartoe, als een Kuitert, talloze bijbelwoorden anders te gaan interpreteren.
  De vraag is natuurlijk of hij rechtmatiger bezig is, als hij bijbelwoorden naar zijn eigen wensen gaat interpreteren: zonder JHWH dus.

 18. @beek [27]:

  De mensen die zich thans Jood noemen, zijn geen oorspronkelijk Joden. Zij hebben het Joodse geloof aangenomen maar zij zijn afkomstig uit het gebied dat nu Georgië heet.

  Er zijn inderdaad theorieën dat om de mens te laten groeien, deze weerstand nodig heeft en dat er dus ook mensen nodig zijn om weerstand te geven.

  beek [31] reageerde op deze reactie.

 19. “Calling someone anti-semite? It’s a trick, we always use it…”
  (Shulamit Aloni, former Israeli minister)

Comments are closed.