ArmageddonDit is het tweede stukje van  een serie die gaat over het Oude Testament (OT) als blauwdruk voor het bereiken van de wereldhegemonie. Vorige week behandelde ik het onderwerp “Separatisme”, zoals het door de Israëlieten in praktijk werd gebracht. Deze keer gaat het over “Haatzaaien”.  Wegens editoriale redenen moet het eerder aangekondigde onderwerp over “de Tweede Man…” naar de volgende week worden verschoven. Hiervoor excuses.

Spelregel 2: Haatzaaien

In 1748 v. Chr., ruim een eeuw na Abrahams dood –volgens de bijbelse tijdlijn in 1863 v.Chr.– verhuisde zijn kleinzoon Jacob (alias Israël) met zijn familie naar Egypte, nadat zijn zoon Joseph daar “onderkoning” was geworden.

Drie eeuwen later verlieten hun afstammelingen Egypte weer, waarbij ze niets dan haat voor het Egyptische volk opwekten. Die haat woedt nog steeds onder bijbelgelovigen.

De eerste vijandige ontmoeting vond plaats met de “Amalekieten”, een onbekende stam. De Israëlieten beweren, dat zij de Amalekieten tegen hun achterwerk schopten, terwijl Mozes op een heuvel met zijn armen stond te zwaaien onder het slaken van overwinningskreten (Exodus 17:8-16).

Maar tegenwoordig, zo’n drieduizend jaar later, zijn ze nog steeds furieus. Hun god vertelde hen: “Onthoudt, wat de Amalekieten jullie aandeden toen jullie Egypte verlieten. Wis de herinnering aan de Amalekieten op dit ondermaanse uit. Vergeet dat niet.” (Deut. 25:17).

Zionisten vergeten niet. Benzi Lieberman, de huidige Israëlische minister van buitenlandse zaken en voormalig voorzitter van de Raad voor Nederzettingen antwoordde op de vraag of hij dacht, dat de Amalekieten nog steeds bestonden: “De Palestijnen zijn Amalekieten! We zullen ze vernietigen. (…) We zullen het Palestijnse nationalisme vernietigen.”

Twee Israëlitische stammen, die van Levi (Levieten) en die van Judah, haatten zelfs de andere Israëlitische stammen. Ze trachtten hen te controleren en toen dat mislukte scholden ze hen in hun “Boek van Gods Woord” voor altijd uit. Alle Canaanieten werden door deze Levitische isolationisten en hun god als vijanden gebrandmerkt.

Ze presenteren zichzelf als onschuldigen die door slechte mensen worden gebrutaliseerd. Maar wat hun naburen aanstoot gaf was het kinderachtige geloof, dat ze het recht hadden te immigreren en hun land te stelen en te beheersen.

Yahweh zal al deze volkeren voor jullie uitdrijven en jullie zullen andere volken onteigenen, die groter en machtiger dan jullie zelf zijn. Elk grondstuk waarop u uw voet zet, zal van u zijn… Niemand zal de kracht hebben tegen u op te staan; Yahweh zal vrees en ontzag voor u verspreiden over al het land dat u betreedt, zoals Hij u beloofd heeft.” (Deut. 11:23-25)

Les 2: Door het hele OT heen vindt men verwijzingen naar volkeren die de Israëlieten haten. Ze zijn altijd slachtoffer. Hen wordt geleerd elke (vermeende) haat dubbel te retourneren. Het is duidelijk, dat hun gedrag jegens andere volkeren, zoals geleerd door de bijbel, maakte, dat zij zoveel vijanden maakten. Maar hen wordt vervolgens geleerd deze vijanden te haten en hun totale vernietiging te plannen. Dit is een andere essentiële spelregel.

Kijk, Ik sta op het punt Jeruzalem tot een spindel te maken van alle volkeren eromheen. Op die dag zal Ik Jeruzalem een zware steen maken voor alle volkeren; allen die hem optillen zullen zichzelf zwaar verwonden. Op die dag zal Ik de stammen van Judah tot een brandende schoorsteen maken tussen het hout, als een vlammende toorts tussen de korenschoven; en zij zullen links en rechts alle volkeren rondom verslinden, terwijl Jeruzalem, bewoond en wel, nog steeds op zijn plaats blijft.(…) En op die dag zal Ik alle volkeren die tegen Jeruzalem opstaan vernietigen.” (Zechariah 12:2..9)

Regel 2: Familieleden ( Israëlieten) moeten alle outsiders als potentiële bedreigingen zien. Wraakgevoelens moeten voor eeuwig gekoesterd en alle vijanden (niet-Israëlieten) moeten onderworpen worden.

—————

Bron:  Tony Malone, “The Zionist Manifesto”, 2007

Volgende keer: Jacob (alias Israël) en de rol van “de Tweede Man”

58 REACTIES

 1. @Sen Huwa [32]:

  De vergelijking gaat wat mank.
  Ten eerste dient er een actieve Inca-groep te zijn die oude rechten claimt. Daarna zouden sommige Nederlanders die zich hebben bekeerd tot het Inca-geloof, zich kunnen aansluiten bij die groepering.
  En trachten hun rechten te verwezenlijken.
  Overigens noem je hier een belangrijke drijfveer voor de opleving van de Indianen-cultuur in Zuid-Amerika.

  Veel politici en christenen zouden verontrust zijn over zo’n beweging, maar de conclusie dat die neo-Inca’s de wereld willen beheersen, zouden zij niet trekken.

  Overigens komt Huwa met een fictieve gebeurtenis op de proppen, waar wij t.a.v. Israel met een realiteit te maken hebben.

  Sen Huwa [35] reageerde op deze reactie.

 2. @beek [34]:

  Toch denk ik dat je de analogie wel begrijpt.

  We zijn al een heel eind verder nu je geen bezwaar maakt tegen mijn stelling dat de huidige joden geen oorspronkelijke Joden zijn.

  De gemiddelde Nederlander en jood weet dat niet.

  Dus die hele historische claim komt hiermee op een wankel voetstuk te staan.

  Zionisme is ook maar een middel. Het echte doel is macht en overheersing. Zionisme wordt gebruikt. Hitler werd ook gebruikt door diezelfden die de Zionisten gebruiken.

  Alles wat je ziet aan dualiteit, komt uit dezelfde bron.

  beek [36] reageerde op deze reactie.

 3. @Sen Huwa [35]:

  Ik neem wel stelling.
  Ik vind het een onzin-verhaal: dat Huwa gaat vaststellen wie wel of geen ECHTE Jood is.
  Dat bepalen die Joden toch echt zelf wel.
  En het historisch verband tussen Israel en Jeruzalem staat buiten kijf.
  Want ook buiten-bijbelse bronnen bevestigen die historische band.
  Een band die door christenen wordt erkend.
  Je hebt het over macht.
  Is dat piepkleine Israel dan werkelijk zoveel machtiger dan de hele wereld?
  Dat moet dan toch wel een goddelijk wonder zijn.

  Sen Huwa [37] reageerde op deze reactie.

 4. @beek [36]:

  Ik dacht dat jij zelf zei dat als iemand het Joodse geloof aanneemt, hij gewoon als Jood gezien dient te worden.

  Ik heb het over de oorsponkelijke Joden. Indien een volk het Joodse geloof aanneemt, is dat wij mij betreft prima.
  Maar als deze mensen gaan zeggen, dat zij de oorspronkelijke Joden zijn, dan plegen zij geschiedvervalsing. Zij konden hun genen niet veranderen.

  Iedereen die hier enig onderzoek naar doet, komt vanzelf Khazaria tegen. Als je dat onzin noemt, ontken je iets dat historisch is vastgelegd en onderzocht.

  Het gaat niet over de macht van Israël. Zelfs Israël wordt misbruikt. Het gaat om diegenen die dit wereldspel spelen en met welk doel.

  beek [38] reageerde op deze reactie.

 5. @beek [38]:

  WIE dat precies zijn, weet ik niet. Zij zullen zich niet zo snel publiekelijk als zodanig vertonen.

  De familie Bush is wel een mooi voorbeeld van de tweede lijn. Deze familie hielp Hitler in het zadel en is sterk verweven met de Zionistische belangen.

  Dat is heel paradoxaal en tevens illustratief voor de dualiteit die zij in stand houden. Dualiteit geeft chaos, chaos geeft uitputting, uitputting geeft macht.

 6. @Spy-Nose [40]:

  Inderdaad, terwijl wij ons ogenschijnlijk druk mogen maken over welk geloof het beste is, wie een echte Jood is en welk land van wie is,

  spinnen enkelen garen bij al deze gecreëerde tegenstellingen.

  Dualiteit is een machtig wapen. Je zet volkeren tegen elkaar op. Je bevordert haat en zogenaamde haat (antisemitisme). Je laat hele volkeren oorlog voeren.

  En als iedereen uitgeput van de strijd ligt bij te komen, is er weer een stukje soevereiniteit weg. Worden landen samengesmolten onder de vlag van de zo gewenste vrede. Worden identiteiten ontnomen en is de macht weer een stukje buiten onszelf verschoven.
  Spy-Nose [45] reageerde op deze reactie.

 7. @Sen Huwa [42]:
  Dat is precies wat ik in #43 bedoel te zeggen, maar de reacties hebben elkaar gekruist.
  Door eeuwenlang slachtoffer te blijven spelen en andere machtsspellen toe te passen, wordt een gigantische macht opgebouwd.

  En die machtsspellen staan allemaal mooi uitgespeld in de bijbel, voorgekauwd door profeten, farizeeers, schriftgeleerden en hoe die theologen zichzelf ook allemaal noemen.

 8. @Sen Huwa [44]:

  Is het Nieuwe Testament ook vervalst?
  Inderdaad predikt Jezus ook de dualiteit: geloof versus ongeloof.
  Waar Hij komt, is tweedracht.
  Het zij zo.
  Universaliteit is altijd een illusie gebleken.
  Ook onder de zogenaamde universelen.
  ALTIJD worden tegenstellingen gevonden, zelfs in ernstiger mate onder seculieren.

 9. @Sen Huwa [47]:

  Tja… En wat te denken van de tegenstelling tussen libertariers, en collectivisten, socialisten of statisten?
  Ik zeg je dat libertariers haat spuien als een socialist zich hier meldt.
  Seculiere tegenstellingen dus.

 10. “Ik zeg je dat libertariers haat spuien als een socialist zich hier meldt.”

  Voorbeelden graag.

 11. @Sen Huwa [44]:
  De schriftgeleerden probeerden er ook een bepaalde draai aan te geven door mensen (haast allemaal analfabeten) een eigen lezing voor te houden.

  Maar dat moest dan onderling wel een beetje afgestemd worden. Daarvoor kwamen de geestelijken bijv. in het Sanhedrin bij mekaar.

  De christenen noemen die bijeenkomsten van hoge geestelijken, al naar gelang, concilies, synodes en bisschoppenconferenties.

  Groetz,
  Spy-Nose

 12. @Sen Huwa [47]:
  “…Dat we elk mens zien als een soeverein wezen waar we mee kunnen samenwerken en samenleven.”

  Hear, hear! In beginsel weliswaar, want er is tenminste een bepaalde vorm van wederkerigheid voor nodig.

  Daar staat dus tegenover, dat het “geloof” onvermijdelijk leidt tot diverse religies, die elkaar op leven en dood zullen bestrijden, omdat elke religie claimt de enige juiste te zijn.

  Dat is dan ook wat we in de loop van de geschiedenis hebben zien gebeuren: verschrikkelijke godsdienstoorlogen, vervolgingen en verketteringen, teneinde de vijandige religie te onderwerpen, dit alles gerechtvaardigd door het Woord van de enige ware God, wie het ook is.

 13. @beek [13]:
  Beek, die zijn er wel: ik.
  Helaas moet ik je meedelen dat vandaag (het is al laat..) de laatste keer is geweest dat ik op Vrijspreker gekeken heb.
  Mocht ik ooit in mijn leven die typhushond van een druipneus tegenkomen dan schop ik mijn maat 44 recht in die fascistische kankersmoel.
  Gelukkig voor hem is hij zo laf om zijn echte naam niet te noemen.

  Helaas is Vrijspreker uitgegroeid tot een aluhoedjes-nazibeweging.

  Sen Huwa [54] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [55] reageerde op deze reactie.
  Andre NI [56] reageerde op deze reactie.

 14. Let op wat hier gebeurt:

  “Mocht ik ooit in mijn leven die typhushond van een druipneus tegenkomen dan schop ik mijn maat 44 recht in die fascistische kankersmoel.”

  Bravo! Menno de Vries zet hier zijn masker af en toont de ware aard van een overtuigd zionist. En hij beschouwt zichzelf N.B. ook nog als libertarier.
  Werkelijk heel interessant.
  Gelukkig is hij één van de weinige “uitverkorenen”.

 15. @beek [13]:
  De oorspronkelijke bewoners van de lage landen waren:

  Teutonen.
  Goten en Vandalen.
  Inguaeonen, Istuaeonen en Irmonen.
  Chaukianen.
  Batavieren.
  Kaninefaten.
  Allemanen, Saksen, Thuringers en Bayerns.
  Juten, Anglo-Saksen, Franken en Juten.

  Of waren het toch die Trechterbekers.

  Tot welke groep behoort die neus en wat is zijn recht om hier te kunnen verblijven?

  Vragen vragen vragen…………………..

  Retorisch.

 16. Alsjeblieft laat ge kinderkes niet informatika studeren, ik smeek ge.

  Het verhaal:

  ‘Jo Lerout, destijds samen met Pol Hauspie de grote baas va het ter ziele gegane spraaktechnologiebedrijf Lernout en Hauspie (L&H), is er van overtuigd dat het falliet van zijn troetelkind een rechtstreeks gevolg is van de handels- en communicatieoorlog die nu al tussen Europa en Amerika woedt. Voor Lernhout is het vrijwel zeker dat L&H indertijd door de Amerikanen werd afgeluisterd. De aandachtige lezer weze gewaarschuwd: het gevaar is niet denkbeeldig dat Jo Lernout met zijn uitval boven alles het oppoetsen van zijn eigen geschonden imago voor ogen heeft. Wij kennen zo stilletjesaan onze pappenheimers! Maar dat neemt niet weg dat hij een tip van de wel zeer onfrisse sluier ligt.

  Sommige informatie bronnen melden dat van hogerhand aan Amerikaanse zijde het plan werd opgezet Lernaut te vermoorden.

  Als computer magazine moet u weten dat als u bepaalde mensen in uw blad zoals Bill Gates een held en bewonderens waardig noemt, probeer dan te onthouden dat het t zelfde is als zeggen dat Putin een liefdevol man is, stop met het meewerken aan de dood van onschuldige informatica studenten en it ondernemers in belgie en Nederland.

  HUMO: Vorig jaar stond de Europese Commissie in rep en roer omtrent Echelon. Maar ik wed dat u al veel eerder op de hoogte was. LERNOUT: Wij waren al meer dan twee jaar op de hoogte van Echelon, simpelweg omdat L&H over technologie beschikte die nuttig kon zijn voor iedere grote inlichtingendienst. Dat is het ironische, ja, het cynische van de hele zaak: wij ontwikkelden mischien wel apparaten waarmee wij zelf werden bespionneerd. Wij werden met onze eigen technologie afgeluisterd (lacht). Nu ja, we hadden het kunnen weten: het was al langer bekend dat Echelon verder ging dan alleen maar het bestrijden van terrorisme en drugssmokkel, waarmee de Amerikanen altijd komen aandraven. Het was voor ons toen al zonneklaar dat Echelon aan regelrechte bedrijfsspionnage deed, in verschillende landen.

  HUMO: Wat maakte L&H dan wel zo’n interessant doelwit voor de Amerikanen?
  LEROUT: We hadden bijvoorbeeld een machine ontwikkeld die in staat was grote hoeveelheden afgeluisterde telefoongesprekken om te zetten in opzoekbare teksten. Vanaf het begin hadden wij een vermoeden dat de Amerikanen ons bespionneerden – maar harde bewijzen hadden we niet. Ik wacht op de onderzoeksjournalist die dat eens grondig uitpluist.
  […]
  Ach, er was veel meer aan de hand. Een, wij kopen Dictaphone, een Amerikaans bedrijf dat onder andere een bijzondere soort digitale recorders produceert, computers die stemmen digitaal kunnen opnemen en op het opgeslagen materiaal zoekopdrachten kunnen uitvoeren. Dictaphone leverde die digitale recorders aan het Pentagon – ze waren er als het ware huisleverancier. De kelders van het Pentagon staan vol met Dictaphone-apparatuur. Twee: Dragon, ook alweer een Amerikaans bedrijf dat door L&H was overgenomen, had een nieuwe technologie ontwikkeld, die audio mining heet. Daarmee kun je grote hoeveelheden spraak omzetten in tekst – en op die tekst kun je ook weer zoekcommando¹s loslaten. Ik kan bijvoorbeeld jouw telefoons afluisteren en opnemen en de machine vervolgens laten zoeken naar iedere keer dat het woord ‘Jo Lernout’ in die telefoontjes voorkomt (lacht). Het is precies op die manier dat Echelon werkt: alle mails, alle faxen, alle telefoongesprekken en noem maar op worden opgeslagen, en dan beginnen de zoekrobots, aan de hand van ‘sleutelwoorden’, die hele brij door te ploegen.
  […]
  Drie: wij hadden ook een stukje technologie overgekocht van de Carnegie Mellon University in Pittsburgh. Professor Alex Waibel had daar een spinn off-bedrijfje, ISI, dat een methode had ontwikkeld om met digitale camera’s beelden van pratende mensen op te slaan en vervolgens met spraaktechnologie te identificeren wie er precies gesproken had. […] Vier: […Wij hadden] Aptec opgekocht, een bedrijfje dat vlak naast het Pentagon lag en uitstekende [automatische] vertalingen leverde van het Arabisch naar het Engels, van het Koreaans naar het Engels, en omgekeerd. Ik vermoed dat de Amerikanen toen paranoide zijn begonnen te worden: waarom, for Christ’s sake, kochten die Belgen al dat soort technologie op? Niet lang nadat we Dragon en Dictaphone hadden overgenomen, is de top van Dragon in Washington ontboden om er uitleg te komen verschaffen over waarom zij zich door ‘die Belgen’ had laten overkopen. Janet Baker (medestichter van Dragon, red.) heeft toen, letterlijk, vernomen ‘dat L&H opzettelijk met Arabisch geld een hogere omzet creeerde om de koers op te drijven en zo Amerikaanse toptechnologie te kunnen overnemen.’ Dat was je reinste waanzin natuurlijk.

  […]

  Aptect, het bedrijfje dat wij bij het Pentaon hadden opgekocht, was deels gesponsord door de CIA – de CIA heeft een heus fonds voor zulke kleine bedrijfjes. En de lui van Aptec bleven na onze aankoop ook verder werken voor de CIA. Wij hadden daar geen enkel probleem mee, integendeel: de Amerikaanse overheid was voor ons een klant als een andere.
  HUMO: Bent u ooit rechtstreeks benaderd door mensen van de National Security Agency (NSA), de CIA of weet ik het welke inlichtingen- of veiligheidsdienst, om speciaal voor hen nieuwe producten te ontwikkelen of aan te passen?
  LERNOUT: Aptec had, voor wij hen kochten, wel degelijk zulke opdrachten gerkegen. En Dragon had een zeer specifiek verzoek gekregen om de technologie van audio mining verder te ontwikkelen. Maar zelf ben ik niet benaderd.

  […]

  […P]rofessor Waibel heeft mij zelf verteld dat hij door de CIA op het matje is geroepen: ‘What the fuck do you think you are to sell your soul to those Belgian assholes! […]’ Letterlijk hè.
  HUMO: De grote teleurgang van L&H begon eigenlijk met een artikel in The Wall Street Journal, waarin u werd beticht van het ‘masseren’ van uw winsten. Ook daar vermoedt u, zo verneem ik, een machinatie van de Amerikaanse inlichtingendiensten achter. Of is dat ook een cowboyverhaal?
  LERNOUT: Helemaal niet! Ik geloof rotsvast dat het zo is gebeurd. Nogmaals: ik heb geen harde bewijzen, maar als je alles op een rijtje zet, kan het gewoon niet anders. Als de Amerikanen zo furieus waren omdat wij door de CIA gesponsorde technologie hadden opgekocht, en omdat wij voor hen nuttige technologie ontwikkelden, kon het niet anders of L&H werd afgeluisterd. En daarbovenop kwamen dan nog eens de onwaarschijnlijk giftige aanvallen van The Wall Street Journal.

  Toen L&H het steeds moeilijker kreeg, stelden wij John Duerden, vormalig topman van Dictaphone, aan tot CEO. Die man kreeg enkele stevige reddingsboeien toegegooid om L&H weer vlot te krijgen. Zo kreeg hij, in de herfst van het jaar 2000, een bod van 200 miljoen dollar op ons vertaalbureau Mendez. Maar Duerden wilde vreemd genoeg niet ingaan op die aanbieding: hij weigerde simpelweg de reddingsboei. Dat stoorde mij mateloos.
  HUMO: Duerden lekte naar het schijnt ook regelmatig informatie vaan The Wall Street Journal?
  LERNOUT: Dat was algemeen bekend. […], wij hebben hem tenslotte buitengezet [/uiteindelijk ontslagen].

  HUMO: Microsoft bezat op een bepaald moment 7 procent van de aandelen van L&H. Het is algemeen geweten dat het door Microsoft ontwikkelde besturingssysteem Windows helemaal op maat van de CIA en NS is gesneden, zodat die diensten moeiteloos hun afluisterwerk kunnen doen. […]
  HUMO: U klinkt monter en opgewekt. Strijdbaar zelfs.
  LERNOUT: Ach, er blijven zoveel vragen open. Neem nu de Temic-deal […] voor 300 miljoen dollar! Die deal is door Phillipe Bodson (de laatste CEO van L&H, red.) zomaar afgeschoten. Waarom? Wat is er achter de schermen allemaal gebeurd? Het is toch wel vreemd dat Bodson een bod van 300 miljoen dollar zomaar aan zich voorbij laat gaan. Onverklaarbaar! En dan het businessplan van Bodson. Rechter Handschoewerker verleende ons in oktober 2001 een verlenging met negen maanden van het gerechterlijk concordaat […]. Dat was een enorme, onverhoopte meevaller. En wat doet Bodson? Hij gaat tegen dat vonnis in beroep! Onverklaarbaar! […] Later heb ik vernomen dat het manouvre van Bodson is gebeurd onder druk van de VS. […] De VS wilde L&H kapot. Punt.

  Bodson heeft de besprekingen voor de verkoop van Mendez opzettelijk zo lang laten aanslepen dat het vertaalbureau uiteindelijk voor een prikje is weggegaan. Naar de Amerikanen natuurlijk. […] De kroontechnologie van L&H is verkocht voor elf miljoen dollar! Terwijl voor een deel van diezelfde kroontechnologie, met 150 werknemers, Temic amper enkele maanden voordien 300 miljoen dollar had geboden. En daar was Bodson dus niet op in gegaan.

  […]

  Als ik alles op een rijtje zet – het afluisteren door Echelon, de berichten in The Wall Street Journal, het gedrag van Duerden en het gedrag van Bodson – dan is mijn conclusie duidelijk: de Amerikanen wilden L&H kapotmaken en vervolgens voor een prikje opkopen. […] Maar begin maar eens te procederen tegen de CIA of de NSA. Ik ben geen Don Quichotte, ik heb geen zin in een gevecht tegen windmolens’.

  Ook Roel Pieper de Nederlandse voormalig kroonprins bij Philips was betrokken als bestuurder bij Lernaut&Hauspie, u gaat nu erg schokkende dingen lezen.

  Please forward this letter to dr Henk Ferwarda, lives depend on it. PLEASE forward. Henk Ferwarda is a corruption specialist.

  Betreft vijandige bedrijfsovername te twente.

  ‘We vielen het woonhuis van de eigenaar binnen, we maakten duidelijk dat hij moest zwijgen en zijn werk moest af staan. Er waren grote belangen. Met we word het recherche team bedoelt. Met andere woorden, de ondernemers worden afgeperst door de ons, de twentse politie. We dienden de eigenaar een injectie toe, binnen 10 seconden was hij bewusteloos. De opdrachtgever gaf aan dat het een natuurlijke dood moest zijn. We hadden van de algemene (a.vd) een zetpil meegekregen. We ontkleden de voormalig UT student, we stopten de zetpil in zijn anus. We moesten ongeveer 15 minuten wachten totdat het duidelijk was, met een thermometer namen we zijn temperatuur die was nu opgelopen tot ongeveer 39 graden. We hadden een bad klaar staan met ijskoud water we hadden hierin ijsblokjes gelegd, met gewoon keukenzout waardoor de temperatuur erg koud was. Op dit moment legden we de voormalig UT student in het bad. De plotselinge temperatuursdaling zorgde ervoor dat zijn lichaam heftig begon te schokken. Binnen een minuut trad er hartstilstand op. We haalden de ondernemer uit bad. Trokken hem zijn kleren aan. We namen contact op met het hoofdbureau en kregen opdracht nogmaals te controleren op eventuele sporen. Op het hoofdbureau aangekomen hielden we een assesment, de woordvoerder van de algemene was uiterst tevreden, ieders van ons 5 kreeg contant 12000 euro uitgekeerd. Gemaant werd ons te zwijgen. Het was hij of wij. We wisten dat we fout zaten. Vanzelfsprekend hadden we al langer geinfiltreerd in het leven van de ondernemer, waaronder opnames van sexuele activiteiten. Eerder hadden we een ongeluk geconstrueerd voor de vriendin van de ondernemer, zolang ze in coma is zal er geen reden zijn haar te beeindigen. Nogmaals, je zegt geen nee tegen hogerhand. Er hebben heel wat ambtenaren promotie gemaakt om mee te werken aan deze moorden. Het bevel kwam rechtstreeks van de algemene. Je moet gehoorzamen. Er werd nog een wet aangehaald, de economie van een land waarborgen, een ondernemer kan zomaar onder terr–isme wetgeving vallen, zo is het nu eenmaal. Het ging om technologie voor de gewone consumenten markt, ook in dit geval is het in Microsoft Windows terecht gekomen. De ondernemer werkte eveneens bij Philips, hij gaf bij leven aan dat de technologie eigenlijk voor Philips was bedoeld. Hij noemde ons landverraders, NSB’ers, jodenjagers.’

  Een gelijksoortig incident deed zich voor bij de TU Delft. Als deze IT ondernemers niet worden vermoord in opdracht van de algemene kost dit nog meer mensenlevens. De opdrachtgevers van de algemene aarzelen niet om een woonwijk te laten verdwijnen, als je begrijpt wat ik bedoel. Of denkt u nog steeds dat de vuurwerkramp een ‘ongelukje’ is?

  Begin 2005 melde zich de eigenaar van een twents IT bedrijf dat via universiteit twente werd opgestart. De enige raad die ik kon verstrekken was alles af te staan. Het betrof een high tech spionage zaak door een amerikaans software concern. De ceo van dit amerikaans software concern heeft publiekelijk gezegd onder andere de google ceo te willen vermoorden. Daarbij heeft CEO Ballmer aangegeven ‘I did it before and I will do it again.’ De eigenaar van het twents IT bedrijf gaf meer informatie over andere twentse IT bedrijven die werden afgeperst. Hij gaf een andere kijk op de vernietiging van het gebouw van universiteit twente. Verstrekt werd informatie over het infiltreren van het leven van mensen waarbij ze werden gemanipuleerd totdat ze over zouden gaan tot wanhoops daden. Hierbij werd het MK ULTRX (x=a) programma van de veiligheids dienst aangehaald. Gedoeld word o.a. op het neersteken van voormalig philips kroonprins Roel Pieper. MK ULTRX (x=a) is een programma waar gewone mensen beinvloed worden dingen te doen tegen hun wil. Er is uitvoerige documentatie beschikbaar zoals de engelstalige wikipedia.
  Bijgevoegd is informatie over Lernaut en Hauspie waar Roel Pieper ook heeft gewerkt. Voormalig eigenaar van Lernaut en Hauspie verklaart plotseling verward te zijn in een hightech spionage web. Ook in dit geval is alle technologie terecht gekomen in Microsoft Windows. (Spraakherkenning en synthese in xp/vista en opvolgers is door L&H ontwikkeld.) Het gaat om de Amerikaanse C.. die geinteresseerd is in technologie. Deze dienst heeft een lange staat van moord afpersing fraude corruptie. Zie ook ‘een spoor van vernieling.’

  In totaal hebben we 4 manjaren maal 5 mensen is ongeveer 20 manjaren besteed alleen aan het infiltreren van het leven van deze computer specialist/eigenaar. In zijn MSN stonden onder andere ‘b-ll.g-t-s@chairman.microsoft.com’ en ‘st-ve.b-llmer@ceo.microsoft.com’. De kosten van de moord bedroegen ongeveer 12 miljoen euro. Dit werd ontnomen uit de algemene twentse politie fondsen. Zoals vermeld in een eerder verschenen artikel in de tubantia ‘blijf er wel eens wat aan de strijkstok hangen. Waarom het zo duur was? De apparatuur om te infiltreren, het huren van aanliggende panden, dag en nacht observatie en schaduw teams, het omkopen van mensen.

  Het advies luidt als volgt, DOE GEEN AANGIFTE VAN AFPERSING, U WEET NIET WAAR U ZAKEN MEE DOET. De enige hoop die ik u geef is dat in 1998 er nog 1200 nieuwe it’ers werden opgeleid terwijl dit nu gezakt is naar 800. Terugtrekken uit de IT is voor Nederland in dit geval het beste.

  Bijgevoegd zijn enige brieven van de ondernemer toen hij nog in leven was.

  >>Kijk niet achterom
  >>
  >>Beste mensen, daar ik nooit meer mijn beroep van computerprogrammeur mag >>uitoefenen ben ik ten einde raad maar journalist en reporter geworden.
  >>
  >>Sommigen onder U zullen mij wel kennen. Ik zal nu vertellen waarom ik letterlijk >>en figuurlijk niet meer achterom kijk.
  >>
  >>Ik vraag U een video op liveleak te bekijken, klik op de link. Later na het lezen >>van mijn verhaal vraag ik U nog een keer te kijken.
  >>http://www.liveleak.cxxxxx]3 Mxxxxrammexxxxx Seattle HQ[/url]
  >>>>
  >>Zoals ik ettelijke malen heb aangegeven word ik sinds 5 mei 2005 dagelijks met de >>dood bedreigt en heeft de politie samen met andere mensen (AIVD medewerkers) mij >>zwaar lichamelijk letsel toegebracht doch ik leef nog wel maar ben 3 jaar lang >>uitgeschakeld geweest. (ernstig vergiftigt, wettelijke term is verstoren)
  >>
  >>Inmiddels ben ik zo gewent om dagelijks met de dood bedreigt te worden dat ik U >>van harte een kijkje meegeef en voorbeelden aandraag waarom en hoe ik met de dood >>bedreigt word.
  >>
  >>Als voorbeeld haal ik een post op liveleak aan, ik hoop dat je het commentaar >>wilt doornemen, mijn beleid is dat ik de doodsbedreigingen niet weghaal maar >>gewoon laat staan.
  >>
  >>Ik hoop dat U begrijpt dat ik mensen in groepen heb ingedeeld. Er zijn globaal >>een aantal groepen.
  >>
  >>* De ik kan het niet geloven groep.
  >>* De ‘het is normaal’ dat mensen vermoord worden groep.
  >>* De mensen die het geloven.
  >>* De mensen die twijfelen.
  >>* De groep die mij dagelijks angst aan wil jagen, door groffe bedreigingen te >>uitten.
  >>
  >>De ik kan het niet geloven groep laat ik altijd met rust, en ik zeg ‘je hoeft het >>niet te geloven’. De ‘het is normaal’ en ik bedoel ‘normaal’ dat een bedrijf >>jonge mensen vermoord groep beschouw ik als verloren, want ‘het zal jouw >>familielid’ maar zijn die het overkomt. De mensen die twijfelen daar richt ik me >>op. Ja de mensen die hun Aluhoedje opzetten en reeds weten dat sommigen zo in en >>in slecht zijn.
  >>
  >>En de groep mensen die me met de dood bedreigt? Zoals ik aangaf ik weet niet meer >>beter dan bedreigt te worden door justitie, politie en AIVD en onbekenden. Deze >>groep is zeer klein in verhouding, maar zeer volhardend. Maar zal je zeggen, dan >>lees je wat ze zeggen toch gewoon niet? Of dan doe je alsof ze niet bestaan? In >>reallife is het erg moeilijk als je bij een supermarkt komt er een agent voor de >>deur gaat staan en zegt dat je niet naar binnen mag, of als je achterom kijkt en >>je merkt dat die ene man overal gaat waar je naartoe loopt. In reallife is het >>voor mensen niet te begrijpen dat een agent zomaar klappen geeft, omstanders >>hebben altijd het idee dat ik terecht geslagen werd. Dus altijd negeren kan niet. >>Maar de bedreigingen op internet tegenover mij kan ik grotendeels ontlopen>>.
  >>
  >>KIJK NIET ACHTEROM.
  >>
  >>Toch heb ik weleens achterom gekeken. En wat ik U zeg is hopelijk voor een >>Aluhoedje te begrijpen. Zodra het om Microsoft gaat, want in het filmpje gaat het >>om vermoorde computerprogrammeurs die werkten voor Microsoft worden >>politiemensen, aivd, en onbekenden plotseling zeer vijandig. Begrijp dat de moord >>op de computerprogrammeurs en Remy Belvaux en zovele anderen nooit opgelost zal >>worden. Ik kan wel door blijven gaan met het noemen van vermoorde >>computerprogrammeurs, denk aan een stuk op 39 vermoorde computerprogrammeurs. >>Remy is in zoverre een uitzondering. In alle gevallen heeft het met Microsoft te >>maken, de computerprogrammeurs gaven bij leven vaak aan dat er iets ernstig met >>hun zou gebeuren. Net zoals ik heb gedaan, ja ook ik getuig dat Microsoft mensen >>vermoord, ja zelfs hun eigen mensen. Begrijp je waarom de politie,aivd en >>onbekenden zo vijandig worden? Iets betaald deze mensen veel geld, maar ze gaven >>ook aan dat het in het belang van de nationale vijligheid is dat mensen zoals ik >>hun mond houden en definitief het zwijgen wordt opgelegt. Maar is het niet zo dat >>ik gelukkig was, ja ik wist van niets, ik geloofde dat de Microsoft CEO’s lief en >>aardig waren, ja Microsoft daar keek ik tegen op, tot de dag dat de AIVD voor de >>deur stond, en CODE op kwam eissen? Ja wie heeft mijn huis en werkplaatsen in >>brand gestoken, wie heeft alle harde schijven gestolen, wie heeft dit allemaal >>gedaan met mij? Ja en ik weet het, het is Microsoft, de CEO zelf, want mijn leven >>veranderde vlak nadat ik hem had toegevoegd aan MSN en hem projecten liet zien, >>kant en klaar, direct toepasbaar. Zelfs mijn universiteits papieren, zelfs mijn >>VWO diploma, mijn Rijbewijs, allemaal vernietigd maar ik wist dat ze de brand >>hadden overleeft, reeds voordat het cleaning bedrijf kwam en alle spullen >>meenam.
  >>>>

  >>U zult natuurlijk zeggen, dan had je maar niet moeten praten maar wie mijn >>overige posts heeft gelezen of http://www.debroncode.nl bezoekt en daar mijn posts >>doorleest begrijpt dat vanaf het moment dat ik een zeer rijke zakenman toevoegde >>aan msn ik wordt bedreigt met de dood. Kijk maar op http://www.debroncode.nl en >>lees gebruikers commentaren na. Dus technisch gezien is mijn eerste post op deze >>site van 2004 en geef ik aan dat ik de zakenman heb toegevoegd aan MSN, in mijn >>2e post geef ik aan met de dood bedreigt te worden. Nogmaals ik was eigenaar van >>XXX een IT bedrijf. Ja ik heb mijn bedrijf ‘vrijwillig’ afgestaan. Ik heb >>daarvoor erg veel pijn moeten lijden. In sommige postings vind je op die site ‘U >>ZULT ALLES KWIJTRAKEN WAT U LIEF HEEFT.’ doch heb ik die waarschuwing nooit >>gezien voor het te laat was. Ik was 7 jaar fulltime computerprogrammeur en werkte >>aan het mooiste project wat ik ooit heb ontworpen genaamd Avalon en Universal. >>Wat me altijd is bijgebleven is dat mensen zelden lijken te geloven hoe duur het >>is om software te maken. Maar zeg nu eens zelf, is een mensen leven geven voor >>wat computercode om te zorgen dat een groot bedrijf de computercode krijgt niet >>een zeer zware prijs.
  >>
  >>>>Maar wat is de implicatie van dit verhaal? Microsoft wordt in mijn ogen >>beschermt door iets groters, wat zit er werkelijk achter Microsoft?, en dan kom >>je heel erg hoog, dan krijg je met mensen te maken die zulke nare dingen doen, >>die kijken niet op mensenlevens meer op minder.
  >>
  >>Zoals gezegt ik zou willen dat het niet zo was, en ik vraag je het filmpje nog >>eens te kijken, en ik heb verdriet, want 1 van de vermoorden was een vriend. En >>weet dat ik niet anders kan dan computerprogrammeurs en mensen waarschuwen, wees >>voorzichtig met het in je leven laten van zo’n groot bedrijf.
  >>
  >>Bedenk eens hoeveel Microsoft van jou weet, en ik verzeker je dat windows >>uitzichzelf openstaat voor bezoek van buitenaf, en je kan windows niet beveiligen >>tegen deze mensen. Ik bedoel dat alles wat je op je scherm ziet, alles wat je >>typt, met wie je mailt, met wie je MSN’ed, ja alles wordt van je bewaard.
  >>
  >>En dat betekent dat je moet begrijpen dat Microsoft Windows niet geschikt is voor >>vertrouwde documenten maken. Onthoud dat Windows uitzichzelf al een systeem aan >>boord heeft om de computer (zonder jouw toestemming) over te nemen.

  >>Geloof me, laat de ‘gifbeker’ aan jou voorbij gaan, want ik heb er van gedronken >>en voel me soms een beetje vereenzelvigt met Socrates.
  >>
  >>Je kan het volk wel waarschuwen, maar het volk lijkt liever een wrede tiran te >>hebben, zo lijkt het te zijn.

  >>Maar ik weet dat er mensen zijn, die het verschrikkelijk vinden wat Microsoft >>doet. Ja er was inderdaad een journalist die schreef in de Panorama, ‘Alles wat >>in de weg van Microsoft komt, wordt uit de weggeruimt’.
  >>
  >>Voor mij kan U alleen maar hopen, dat als ze me uiteindelijk doodmaken dat ze het >>snel doen. En onthoud dat ik van niets wist, maar ik keek om, en wat ik zie als >>ik achterom kijk is hetzelfde wat de mensen in de vorige eeuw is overkomen. Voor >>mij is het leven in een ‘oorlogs’ situatie. Voor jouw is het hopelijk een leven >>in vrijheid. Waar voor jou de politie heel vriendelijk is zit ik met een lijst >>met vermoorde politieagenten, ja ik zou hun namen hier willen noemen, maar dit is >>niet de plek. Vermoord door hun eigen collega’s. (Met vergif. Politie agente >>Bianca de Kovel etcetera….)

  >>Ja ik ben gemarteld door de AIVD en de politie, heel erg, en het is niet mijn >>schuld. Nee het is niet mijn schuld. En op de dag dat een politie agent mij een >>pistool op het hoofd zet zal ik kalm en rustig zijn, want ik weet dat ik zoveel >>heb geleden dat ik niets meer om voor te leven heb. Nee ik heb geen deel gehad >>aan de dood van deze mensen, maar ben getuige, tegen wil en dank.
  >>
  >>En vraag je kijk het filmpje nog eens, maar zet het geluid wat harder, en luister >>goed, doch luister dan niet naar mij. O ghosh o ghosh, kijk naar de commentaren, >>en begrijp dat in een ander filmpje zulke gruwelijke dreigementen staan, dat ze >>m’n vriendin uit d’r roelstoel zullen trappen, dat ze nog niet genoeg pijn heeft >>gehad, dat ze mij wel zullen komen halen. Ze hebben me wel eens gezegt ‘je was nu >>eenmaal tegen het monopolie van Microsoft’.
  >>
  >>Ik heb contact gehad met een vriendelijke journalist van de tubantia, het 2e >>contact gaf hij aan bezoek te hebben gehad, en aan zijn leven te moeten denken en >>te moeten doen alsof hij niets wist.
  >>
  >>Zoals iemand in een post al aangeeft over mensen zoals ik, ‘Whoever created/>>posted this can go ahead a die too.’ Ik slaap zacht. En wacht met moed op mijn >>laatste uur.
  >>
  >>

  Nawoord:
  Wat zou er aanvullend gemeld kunnen worden? De mensen die achter de vernietiging zitten zijn zo machtig dat ze wegkomen met moord en afpersing. Wat zeker is, is dat vrijheid een illusie is. Hoe kan het dat mensen zomaar vermoord worden? In en nog wel door de politie? Hoe kan het dat sommige mensen zo’n grote macht hebben en zo grote vloed van terreur en gesel over Belgie en Nederland laten gaan.

  Het verleden heeft laten zien dat ‘een orde’ in korte tijd miljoenen mensen kan laten verdwijnen, of het nou Stalin, Hitler of Gates is.(Zowel Gates hoofd van de CIA respectievelijk Gates van het concern MS (zoon van Rockefeller bestuurslid Gates Senior.) )

  Zeker is dat langzaam maar zeker ‘de nieuwe wereldorde’ een ingrijpende invloed op onze levens zal gaan krijgen. In landen zoals Rusland leren mensen van jongs af aan op te passen, helaas is dat in Nederland en Belgie niet het geval. Ook leren we op school van jongs af aan dat de politie vriendelijk, betrouwbaar en liefdevol is. Je kan ook al niet vluchten uit landen zoals Belgie of Nederland omdat we net zoals toendertijd nazi duitsland toen Hitler aan de macht kwam een democratie zijn. Vanuit Rusland kan je tenminste nog vluchten. En dit geld ook voor landen als Iran of Irak en China. Het is heel erg om te zeggen, er komen steeds meer mensen bij die afgeluisterd worden, ja vooral in Nederland, en 1 ding moet je hopelijk duidelijk zijn, je krijgt geen waarschuwing, je weet niet wat je fout doet, je weet niet waarom. In Nederland kan in ieder geval zomaar iemand verdwijnen. Laat het jou niet overkomen. Op een dag kan het te laat zijn, en ik geloof dat we Big Brother nog slechts een eufemistische term is. Een liefdevol woord voor de nieuwe Hitlers.

  En dat is ook de grote vraag, WAAROM??? Waarom?? Het meest opvallende aan de macht van de bevelhebbers bij de Nieuwe Wereld Orde is dat veel mensen hun aanbidden, ja zelfs de mensen die ze lieten vermoorden geloofden tot het laatste moment dat ze vriendelijk en aardig waren. Zoals ik heb begrepen is dit waarin hun kracht en macht ligt. En vooral moet gezegt worden dat de Nieuwe Wereld Orde mensen die zelf kunnen denken dingen kunnen laten doen tegen hun wil.

  Ik sluit af met een documentaire over hoe de Nieuwe Wereld Orde geld maakt.

  Het heet ‘money from debt’

Comments are closed.