YehovahOoit in de toekomst zal een Nieuwe Wereld Orde komen. De Bijbel beschrijft in de Apocalypse een tijd van vreselijke chaos en portretteert een glorieuze Nieuwe Orde die daaruit zal oprijzen. Met niets anders dan zijn eigen irritante herhalingen om zijn eigen verhaal, die hij profetieën van zijn profeten noemt, te bewijzen, zegt de Bijbel, dat wanneer zijn voorspellingen vervuld zullen zijn het Nieuwe Rijk zal verschijnen.  Maar wie neemt dat serieus? Dit is het eerste deel van een zoektocht naar de macht die naar een Nieuwe Wereld Orde schijnen te leiden.

Waarom vindt de Bijbel geen steun van buiten? Want geen enkel ander heilig boek zegt, dat de God van Israël de enige “echte” god is. Geen enkel ander boek zegt, dat de Israëlieten land cadeau zouden moeten krijgen. Geen enkel wetenschappelijk onderzoek ondersteunt de historische claim op een Groter Israël. Alleen Israëls boek zegt dit soort dingen en alle kritische vragen worden afgeblazen met het preëmptieve antwoord “Het is Gods Woord”.

Het is een schandalige claim. Hoeveel boeken zijn er door goden geschreven (anders dan dat waarover we nu spreken)? Niet één? Hoe weten we wat een god zou schrijven?

Ten behoeve van de gezonde logica moeten we aannemen, dat er geen enkele goddelijke inspiratie in de Bijbel zit. Een troep mannen schreef een plan om wat land te stelen en de wereld te leiden en maakte er een religie van. Alleen omdat ze zeiden, dat het Gods plan was betekent nog niet, dat dat ook waar is. Dat is alleen een marketing truc.

Psychologische beinvloeding

“Dit boek is waanzin. Het zegt, dat ik eens jouw slaaf zal zijn en dat jij al mijn geld en eigendom zal bezitten!”

“Ja, grappig nietwaar? God verkoos mij boven jou te staan en welnu, het IS Gods plan, dus wat kan iemand daaraan doen?”

“Ja, je hebt gelijk. Ik hoop, dat je barmhartig bent.”

De God van de Bijbel is vermoedelijk almachtig en overal voor verantwoordelijk en brengt verbazingwekkende dingen tot stand.

Toch, vreemd genoeg, heeft hij zijn volgelingen nodig om voortdurend oorlogen voor hem en campagnes tegen diegenen, die hem niet volgen, te voeren. Kan God de dingen niet zelf in orde maken?

Joodse en Christelijke volgelingen zijn eeuwig in moeilijkheden. Ze hebben onenigheid over wat hij bedoelt in zijn boek. Hij laat hen in de steek, straft hen genadeloos, laat hen op een domme arrogante manier gedragen, waardoor zij vijanden krijgen en schijnt zijn kinderen graag oorlog te zien voeren. Zijn volgelingen worden verdoemd. Zou je de woorden van verdoemde volgelingen accepteren van een waanzinnige god? Waarom zou je hun boek serieus nemen? En toch…

Van Manifest tot Blueprint

De Israëlieten maakten een plan en schreven het op.  Dat plan ging een eigen leven leiden en groeide in de loop der eeuwen. De religie van de vroege Levitische priesters was begonnen als een methode om het Israëlitische volk bijeen te houden (met de Levieten aan de leiding). Met deze nieuwe solidariteit zouden zij zij in hun eigen natie groeien en zichzelf bevrijden van de locale machten die hen intimideerden. In het project was een massieve landroof inbegrepen.

Maar het plan groeide uit tot een long-term blueprint, een handboek voor de toekomst van het hele menselijk ras. Het handboek was gebaseerd op de ideeën van verschillende geheime gezelschappen. Het plan van al die clubs is hun leden tot de machtigste elite te brengen; het plan is onveranderlijk de wereld te controleren.

In de Israëlische versie wordt het lidmaatschap beperkt tot een familie, de Israëlitische stammen.

De oorspronkelijke Israëlieten zijn al lang verdwenen. De Levieten, die dit project creëerden en diegenen die het opbouwden zijn er ook al lang niet meer. Maar vandaag de dag maken anderen gebruik van de blueprint.

Blijkbaar, als je deze blueprint volgt, als je dit spel speelt, zul je de wereld beheersen. Moderne Zionisten spelen dit spel. Net als het Vaticaan. De Islam heeft de beste van sommige Bijbelse ideeën overgenomen een tegenspel ontwikkeld.

Hier wordt een stappenplan gepresenteerd en ondanks het feit, dat het bijbelse Nieuwe Wereldorde Spel specifiek was ontworpen voor de familie van Israëlieten, kan iedereen het spelen. Om dit te demonstreren, moet u zich voorstellen, dat u een groep mensen organiseert, met wie u de controle over de planeet Aarde wilt delen.

U noemt uw groep “De Familie”. Uw instructieboek Het Oude Testament, is toevallig een versie die geschreven is voor de Israëlitische Club. Wanneer u het woord Israëlieten ziet, leest u simpelweg “De Familie”. Vervang “Israëliet” elk keer door “Familielid” en u kunt aan de slag. Als u wint beheerst u de wereld.

Essentiële spelregels

Les 1: Separatisme

Abraham, een handelsreiziger in 1800 v. Chr. verliet zijn geboorteplaats, Sumeria om onder zijn eigen Semitische volk in Haran te wonen (Gen. 11:31-32). Toen verhuisde hij naar Canaan (Palestina) en stichtte een gezin. Hij wilde niet, dat zijn zoon Isaac een opstandig Canaanitisch meisje zou huwen, dus moest hij de familie een meisje laten sturen vanuit zijn geboorteplaats. (Gen 24:1-4)

Zijn kleinzoon Jacob (a.k.a. Israël) ging ook terug om een vrouw te zoeken (Gen 27:46 & 28:1-2). Abrahams volk was separatistisch vanaf het begin, zoals hun god eiste en zij waren immigranten die geloofden dat zij Canaan moesten bezitten.

Later herhaalden de profeten honderden keren de noodzaak, dat de Israëlieten zich zouden blijven afzonderen van alle andere volkeren, en van hun recht op eigendom van Groter Israël.

Regel 1: De Familie moet altijd separatistisch blijven en exclusief.

Volgende aflevering: De Tweede Man, schuldcrisis, erfenis

26 REACTIES

 1. Het is allemaal niet zo erg.

  Er is hoop.

  Ter gelegenheid van de verjaardag van de eedaflegging van Koning Leopold I, de Belgische Nationale Feestdag, 21 juli, dus vandaag,
  vraagt Zijne Majesteit Albert II, Koning der Belgen, dat
  oninwisselbaar, tenminste ongedekt, papiergeld
  en fractioneel-reserve bankieren
  aan een grondig onderzoek zouden worden onderworpen.

  End fraudulent financial system – Belgian King
  http://bphouse.com/honest_money/2009/07/21/end-fraudulent-financial-system-belgian-king/

 2. Hoezo heilig boek? Een knap stukje propaganda heeft men ervan gemaakt!

 3. Het oude testament is een samenraapseltje van overgebleven fragmenten uit oude akkadische teksten die op hun beurt weer overgeleverd zijn uit de oude sumerische teksten.
  Veel verhalen zijn van voor de zogenaamde zondvloed.
  De 12 goden van het firmament uit de overleveringen zijn in het oude testament vervangen door een enkelvoudige god.
  Vandaar ook alle persoonlijkheidsstoornissen.

 4. Het OT bevat een structuur met een propagandistisch doel.

  Het biedt de “uitverkorenen” (in de eerste plaats de samenstellers van het OT en hun gelovige (=trouwe) afstammelingen) de weg naar de wereldheerschappij.

  De bedoeling van mijn korte serie is de methodiek van het plan, de blauwdruk, voor het voetlicht te brengen.

  Liberty 5-3000 [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Liberty 5-3000 [7]:
  Sitchin.. ja weer zo’n dwaas met z’n reuzen op aarde.
  6-tallig stelsel hoe hij het neer zet is wel grappig en nubiru allen het blijft een onbewezen hypothese die op geen enkele wijzen kan rekenen op steun van ook maar enig bewijs .

  Maar de schrijver van dit stuk zit er flink naast met zijn woorden
  ” ze hebben iets geschreven om macht te nemen” of die trend

  de bijbel is niet met een doel geschreven en zeker niet door sumeriers of akkadiers (sitchins vertaling is al helemaal niet geldig want hij kan de 2 verschillende schriften mar moeilijk uit elkaar houden en vult van het een de andere aanw at de context vernietigd)

  in feiten is dat stuk wat je aanhaalt over caanan niet hoe het ect gegaan is maar is een verhaal wat aangepast is over de ondergang van de canaiten .

  de Bijbel is hoofdzakelijkafkomstig uit Egypte en in alexandria om precies te zijn .
  Hier was s’ werelds grootste bibliotheek immers en hier zijn veel verhalen uit de oudheid opgeslagen geweest .
  geestelijken en scolars ginge hier de verhalen samenvatting .
  De verhalen in de bijbel waren er dus al, en deze zijn zoals gebruikelijk was herschreven in een andere stijl opf met een andere morele boodschap er achter .
  Later zijn deze stukken samengevat in de bijbel , wat het woord bijbel ook betekend is niet meer dan een compilatie van oude boeken/geschriften.
  Het is keizer constantijn die er een machtsmiddel van maakte en vandaar dat christendom met zijn bijbel enorm missionair is , in tegenstelling tot het jodendom.
  dus van indoctrinatie en zieltjes winnen kan je in het jodendom niet van spreken, op zijn ergst gewoon een beetje misguided .

  Dus in dit licht klopt jou stelling niet
  Wel dat joden dat ene stukje van god heeft ons dit geschonken gebruiken ja bij het zionisme .
  Maar voor de rest is het geen geloof van zieltjes winnen .

  als ik het verkeerd begrepen heb mijn excuses

  Liberty 5-3000 [9] reageerde op deze reactie.
  Peter de 1e [23] reageerde op deze reactie.

 6. @pim Damen [8]:
  ok,
  In tegenstelling tot u pretendeer ik ook helemaal geen feiten, maar volgens mij zijn er redelijk veel “bewijzen” op aarde te vinden die zijn theorieën ondersteunen.
  Heeft u wel eens zijn boeken gelezen?
  Wie waren die reuzen op aarde waarover Sitchin het had?
  Naar mijn simpele opvatting was de bibliotheek van alexandria de opslagplaats van al deze mooie akkadische en Sumerische teksten. Is dit correct?
  Wat is er zo grappig aan het 6-tallig stelsel?

 7. @Liberty 5-3000 [5]:
  Je zult in het vervolg van de serie zien, hoe de bijbel in de loop der tijden in elkaar gedraaid en aldus a.h.w. als handleiding “gebruikt” is en nog wordt om de Nieuwe Wereldorde (wereldheerschappij) te vestigen.

  De achterliggende filosofie hiervan wordt vertegenwoordigd door het zionisme.

  Het OT wordt gebruikt door de Israëlieten en hun opvolgers: de Joodse Traditie.
  Het NT wordt gebruikt door de Christenen: de Christelijke Traditie.

  Op die manier vormt zich gaandeweg een orde die controleerbaar is. Dat is een proces van eeuwen, maar wordt door proactief optreden van de machtigen der aarde in een versnelling gebracht.

  Een voorbeeld van zo’n proactief optreden is de aanslag van 9/11. Andere voorbeelden daarvan zijn: de monetaire crisis en het Project for the New American Century (PNAC), waarin Nota Bene gewag gemaakt wordt van de ontwikkeling van biologische wapens (o.a. vaccinatie-programma’s) en defensiesystemen (o.a. onbemande bommenwerpers (UAV’s)).

  Dat is dus allemaal precies, wat we tegenwoordig bijna dagelijks meemaken. En er zijn nog meer voorbeelden te geven, die iedereen makkelijk zelf kan bedenken.

  De serie poogt enig inzicht te geven in het systeem van sociaalpsychologische mechanismen die bij de ontwikkeling en de uitvoering van de programma’s gehanteerd worden.

  Het oorspronkelijke plan stamt van de Israëlieten (afstammelingen van Jacob), maar inmiddels bedienen zich anderen (sc. o.a. Khazaren) van de geschiedenis van Israël en zijn de oorspronkelijke Israëlieten grotendeels vervangen.

  De Islam (Koran, Hadith) kan gezien worden als een zwakke poging om tegenspel te bieden aan het zionisme. De fundamentalistische Islam poogt op enigszins vergelijkbare wijze als het zionisme, zij het met grote achterstand, de wereldmacht te vestigen.

  Wordt vervolgd.

 8. @Sen Huwa [6]:

  Ik ken die lezing niet. Ik heb de eerste twee video’s wel gezien, maar ik vond het eerlijk gezegd tijd verknoeien, zoals ik heb met vele socialisten, die doen of zij persoonlijk het buskruit hebben uitgevonden en je erg van hun succes en hun gelijk willen doordringen. (“Man schiet nou eens op. Ik weet al lang waar je heen wilt.”)

  Ik heb meer werk te doen.

  Sen Huwa [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Liberty 5-3000 [12]:
  Naar mijn ervaring zijn er maar erg weinig mensen van de blauwdruk op de hoogte, hoewel hij inderdaad al eeuwen gehanteerd en ontwikkeld wordt.

  Ik denk, dat het zeker vandaag de dag geen kwaad kan het model -alsnog?- voor het voetlicht te brengen, vooral ook omdat de ontwikkelingen niet stilstaan.

 10. nieuwe werel of iets het dat boek van sitchin.
  ben de naam effe kwijt . \ik ben niet verder gekomen dan het 4e hoofdstuk volgens mij want toen hij over generalen en reuzen op aarde begon die de mensheid schiep en dergelijke zaken ga je echt een beetje te esotherisch te werk voor een wetenschapper .
  Die bibliotheek was inderdaad een opslagplaats van de kennis van de wereld allen sumerisch of akkadisch kan ik niet bevestigen.
  (hij is immers in de fik gegaan , lol)

  maar er werd voornamelijk papyrus bewaard en dat werd naar mijn weten niet gebruikt door sumeriers of akkadiers en is strikt een egyptische uitvinding.

  en volgens mij is het boek de nederlandse versie van ” when time began” of de 12 planeet. ben ik even niet zeker van .
  geloofwaardigheids gehalve van 0.0000 wetenschappelijke waarde 0000 esotherisch en hypotheses 100%
  en volgens vele deskundige (waar ik het van aan moet nemen) haalt hij de teksten volledig uit zijn verband door verkeerde vertalingen .
  een moderne hype charlatan

 11. @Spy-Nose [16]:
  “Ik had nog nooit van Zecharia Sitchin gehoord, maar ik heb na vluchtig onderzoek het idee gekregen, dat hij wereldkampioen luchtfietsen is.”

  Wat zou je ervan vinden als mensen hier “vluchtig onderzoek” zouden doen? Die komen misschien wel tot dezelfde conclusies over het zionisme.
  Graag kritisch bekijken. Dat heeft de man wel verdiend IMO.
  Jouw verhaal kan namelijk zeer veel raakvlakken hebben met zijn onderzoek.

  Spy-Nose [21] reageerde op deze reactie.

 12. @Spy-Nose [16]:

  Nou nou nou. Laatdunkender kan men zich niet uitlaten over iemand die echt heel diep heeft gegraven in de geschiedenis.

  Vroeg of laat kom je in je onderzoek op een groter kosmisch plaatje uit. Zoiets kun je alleen luchtfietsen noemen, als je zelf nog niet zover bent gegaan.

  Vega, Sirius en de Anunaki passen misschien vandaag nog helemaal niet in jouw paradigma. Neem het hen niet kwalijk die dat wel kunnen.

  Liberty 5-3000 [19] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [21] reageerde op deze reactie.

 13. @Sen Huwa [18]:
  Het begint een beetje off-topic te raken, maar ik voeg nog 1 zaak toe.

  Ik heb het altijd al “grappig” gevonden hoe al die historici het bouwen van Cheops verklaren door de primitieve Egyptenaren.

  3 getallen om te onthouden:
  3 grote Piramides
  100 Jaar om ze te bouwen (het leven van 3 Farao’s)

  6 Miljoen stenen van 3,5 ton elk
  http://www.lloydpye.com/mega2e.JPG

  Dat betekent dat 24-uur per dag, elke dag voor 100 jaar, een steen van gemiddeld 3,5 ton moet worden geplaatst iedere 8-5 minuten!

  Sen Huwa [20] reageerde op deze reactie.

 14. @Liberty 5-3000 [19]:

  Ik ken dit verhaal van een lezing. Was inderdaad wel grappig om over na te denken. Alsof men de stenen zo naar boven gooide als dakpannen in de bouw.

  Maar genoeg off-topic. Het ging over de bijbel.

 15. @Liberty 5-3000 [17]:
  @Sen Huwa [18]:

  Sorry, ik wil niemand tekort doen en ik geef mijn opinie over Sitchin graag voor een betere.

  Maar dit verhaal gaat toch niet over buitenaardse wezens?

  Het gaat over de relatie van zelfbenoemde “uitverkorenen” tot -kennelijk- “niet-uitverkorenen”, over eigendunk, minachting, separatisme.

  Over hoe een Nieuwe Wereldorde tot stand gebracht wordt door een stel bandieten, die zich beroepen op hun “Boek van Gods Woord” en daar een praktische handleiding van gemaakt hebben.
  Sen Huwa [22] reageerde op deze reactie.
  Liberty 5-3000 [24] reageerde op deze reactie.

 16. @Spy-Nose [21]:

  Jouw topic onderschrijf ik. Ik denk echter dat het onderwerp dusdanig groot is, dat anderen zomaar kunnen aanhaken op een manier waarop jij niet was voorbereid.

  Ik zie persoonlijk heel veel raakvlakken tussen de onderzoeken van Sitchin en de boodschap die jij wilt overbrengen.

  Het onderwerp is erg groot.

  Spy-Nose [25] reageerde op deze reactie.

 17. @pim Damen [8]:

  citaat:de Bijbel is hoofdzakelijkafkomstig uit Egypte en in alexandria om precies te zijn.

  Dus is de truc van spynose “vul familielid in” al eens eerder toegepast.
  Bewijst zijn gelijk.

  Die Roomse keizer 400 jaar na christus, die de roomse kerk heeft ingevoerd, maakte er helemaal een potje van.

  God mocht niet afgebeeld worden, maar iedereen weet dat ie wel wat keizerlijke uitstraling had.
  De apostelen die oorspronkelijk uit vissers en werklieden bestonden werden vervangen door kerkvorsten, familie van keizer en koningen.

  ofwel de paus en zijn bisschoppen. Een visser hoefde niet meer te solliciteren.

  Spy-Nose [25] reageerde op deze reactie.

 18. @Spy-Nose [21]:
  Je hebt helemaal gelijk, maar als je het hebt over de zelfbenoemde “uitverkorenen”, dan valt dat helemaal terug te herleiden naar het uitverkoren “ras”.
  Wat de raakvlakken betreft is het inderdaad waar dat het ras van adapa uitverkoren was en zich alleen maar via bepaalde genetische uitverkorenen mocht voortplanten.
  De 12 stammen van DAN zijn de erfgenamen van deze adapa.
  Het heeft een reden.
  Zij zijn de aangewezen koningen (herders) van de primitieve werkers (lulu) en dat haakt dan in op jouw verhaal.
  Nogmaals, geen feiten aangezien ik er niet bij was.. 😉

  Spy-Nose [25] reageerde op deze reactie.

 19. @Sen Huwa [22]:
  Nogmaals, mijn story gaat over het Oude Testament, en hoe zelfbenoemde “uitverkorenen” daarmee zijn omgesprongen en nog omspringen.

  “Ik zie persoonlijk heel veel raakvlakken tussen de onderzoeken van Sitchin en de boodschap die jij wilt overbrengen.”

  Welke dan?

  @Peter de 1e [23]:
  “Dus is de truc van spynose “vul familielid in” al eens eerder toegepast.
  Bewijst zijn gelijk.”

  Precies. Er is in wezen niks bovennatuurlijks of buitenaards aan. Iedereen kan dit machtsspel spelen, maar de spelregels moeten consequent worden toegepast. En wie dat het meest consequent doet en het langste volhoudt, verovert de macht.

  @Liberty 5-3000 [24]:

  “als je het hebt over de zelfbenoemde “uitverkorenen”, dan valt dat helemaal terug te herleiden naar het uitverkoren “ras”.”

  Onder zelfbenoemde uitverkorenen versta ik diegenen, die als behorende tot de betreffende uitverkoren groep kunnen worden beschouwd. Er zijn in de geschiedenis veel van die (zionistische of analoge) groepen geweest. Te denken valt bijv. aan de Israëlieten, Christenen (later allerlei Joodse en christelijke sekten), Islamieten (i.e. Islamitische sekten), Khazaren, Illuminati om de meest voor de hand liggende te noemen.

  In deze serie doel ik natuurlijk op bepaalde groepen en sekten, die zich op de bijbel (OT) beroepen en waarvan de invloed tot op heden zich het meest doet voelen.

  “Wat de raakvlakken betreft is het inderdaad waar dat het ras van adapa uitverkoren was en zich alleen maar via bepaalde genetische uitverkorenen mocht voortplanten.
  De 12 stammen van DAN zijn de erfgenamen van deze adapa.”

  Is dat geen verhaal uit de Babylonische mythologie? Dat is niet mijn focus.

 20. wat een goedkoop en minderwaardig stuk, Spy.
  Om zoveel domheid zo pontificaal neer te zetten, is óok een kunst.

Comments are closed.