milieu_rain_cloudsDat was zo in New York. Dit heeft weinig te maken met “global cooling”,  net als de laatste paar dagen warm weer in Nederland iets te maken hebben met “global warming”.

De enige houvast die we hebben, is dat de temperatuur van de aarde al 11 jaar DAALT ondanks dat het CO2 gehalte sterk stijgt.

 Temp. New York .

25 REACTIES

 1. @lucibert [1]:

  Daarom:
  Die klimaathistirici zullen daar ongetwijfeld wel rekening mee houden,
  [sarcastische modus uit]
  het geeft ze juist een reden om de mens nog meer de schuld te geven.

 2. het juiste beeld is wat we de laatste zeg 500-800 kunnen waarnemen,en dan blijkt dat de temperaturen oplopen sinds zeg 1860,daar draagt de mens aan bij, of dat erg is (smelten ijskap/gletsjers etc) weet ik niet, wat ik wel weet dat op elke actie een reactie zal volgen.
  Deze reactie kennen we nu niet,maar het is een illusie te veronderstellen dat deze zal uitblijven, en zich plotseling gaat maninvesteren.
  Niets ontstaat zo maar.

 3. Lucibert is toch Lucebert?….De schilder die Herman inspireerde. Of is Lucibert de gereformeerde die van naam is veranderd?

  De klimaatkerk duldt geen tegenspraak…”Het wordt warmer, daar hebben ze al uw centen op verwed, punt uit!” De mens draagt bij aan zijn eigen ondergang en dat ook zonder klimaatverandering…en daar lult men liever niet over. Maar het klimaat en de mens is een vette varken en die mest de overheid graag nog vetter….

 4. Anno Zijlstra, hoe weet je nu dat de mens daar aan bij draagt? Ik wil best wel aannemen dat het klimaat aan verandering onderhevig is. Maar of dat op de rekening van de mens gezet moet worden is nog maar de vraag. En over die verandering zelf. Straks hogen we de dijken op, om er straks achter te komen dat we beter onze waterwegen hadden kunnen uitbaggeren en verdiepen. Zonder goede diagnose geen goede kuur. Zelfs een kapotte klok wijst twee keer per etmaal de goede tijd aan. Is dat de wetenschap die je wenst aan te hangen? We kunnen het weer niet of nauwelijks voorspellen, maar we weten exact dat er sprake is van een verandering, lees opwarming, en we weten exact hoe we een en ander kunnen tegen gaan.

 5. nou, we zitten als soort niet stil, eerst het weefgetouw thuis en nu dan overal machines die iets maken, daar gebruiken we olie voor en ik denk dat alleen al de airco’s van Bangkok zoveel energie en warme genereren dat je daar een grote gletsjer mee kan doen smelten.
  Maar bewijs ?
  Nee heb ik niet, ik zie wat ik zie en denk dat wij er aan bij dragen dat het klimaat verandert, zegt iemand niet waar het is allemaal toeval, al deden we niets dan nog zou het zo gaan dan ga ik daar geen strijd van maken, het is zoals het is .
  De vraag is even of de natuur er akkoord mee gaat en wat als dit niet zo is , dus dat wij wel invloed hebben,wat dan de reacties kunnen zijn.(Tsunamies, golfstroon gaat anders lopen, bakken met regen, NL loopt half onder etc?)
  Laat ik graag over aan de geleerden,maar dat het kouder wordt lijkt me niet alles bij elkaar genomen.
  (want anders zou de Elfsteden toch wel vaker doorgaan)-:)

  Andre [11] reageerde op deze reactie.

 6. @Anno Zijlstra [10]:

  Om beter te kunnen zien is het wellicht handig kennis te nemen van de volgende informatie.

  Hieronder integraal de reaktie van Hans in deze draad: http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/06/extreme-klimaatleugens/

  Zie ook http://www.klimaatfraude.info/klimatologen-voorzien-nieuwe-ijstijd-binnen-200-jaar_111857.html (“mijn site”) en Geert z’n artikel: http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/09/falsification-of-the-atmospheric-co2-greenhouse-effects-within-the-frames-of-physics/#more-53278

  Precies, ik heb onlangs op mijn site ook geduid op de gevaren die we tegemoet gaan als onze regeringen en EU verkeerd blijven investeren in alternatieve wind en zonne-energie terwijl we vrijwel zeker naar een Dalton of wellicht Maunder minimum gaan en dus de temperatuur duidelijk zal zakken en pas over 60 tot 100 jaar weer op niveau zullen komen.

  En wat het broeikaseffect betreft, dit is fysisch onmogelijk. De Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica (Entropie) sluit dit uit. Een hoeveelheid warmte die (zonder dat er arbeid verricht wordt) meer warmte genereert dan oorspronkelijk aanwezig was (perpetuum mobile) is onmogelijk. Deze wet, ontdekt door de ontwikkeling van de stoommachine is nog nooit ongeldig gebleken!
  Alarmisten die de wet niet (willen) begrijpen roepen dan dat de wet alleen in gesloten systemen geldt. Nee, dit is slechts zand strooien in de ogen van de velen die de Hoofdwet niet kennen. Het gesloten systeem is slechts een technische voorwaarde om de Entropie van een proces te kunnen meten tijdens een verandering.

  Alle processen en veranderingen (fysisch, chemisch en biologisch) in het heelal worden door de Tweede Hoofdwet gestuurd sinds de Oerknal en heeft alles te maken met de thermodynamische afkoeling en uitdijing van het heelal. Van moleculaire reacties, onze lichamelijke processen, de diverse kringlopen op aarde tot de dynamica van het heelal worden er door gestuurd. We zullen er nimmer aan ontkomen.
  De essentie van Entropie is dat ze bij elke natuurlijke (lees :zonder dat arbeid wordt verricht) verandering zal toenemen, en dit gebeurt ten alle tijde ongeacht of het een open of een gesloten systeem betreft. Alleen kunnen we het in een open systeem niet meten, doch geen enkel mens heeft ooit een voorval meegemaakt waarbij de Entropie spontaan af nam.
  Dit zou het geval zijn als u spontaan een hoeveelheid warmte (energie) van lage naar hogere temperatuur zou zien stromen, maar ook bijvoorbeeld een bal spontaan van de grond af omhoog zou zien springen (Zwaartekracht is irrelevant in dit voorbeeld, het gaat slechts om de spontane beweging).

  De Tweede hoofdwet is de wet der wetten. Iedereen ervaart het als normaal dat warmte(energie) van hoog naar laag stroomt en leerde op school dat een systeem naar de laagst mogelijke energietoestand streeft. Maar waarom dit zo is wordt in de meeste opleidingen niet verteld, wel die onderliggende oorzaak is de natuurlijke dwang van toename van de Entropie (vaak ten onrechtte omschreven als ‘wanorde’) en dit betekent verspreiden van Energie en Materie.

  De fysische betekenis ligt op moleculair niveau en de kans op het zich bevinden in een bepaalde toestand per molecuul. Het lijkt me beter om hier nu niet verder op in te gaan, maar een ieder kan zich via zoekmachines er verder in verdiepen.
  De conclusie van het verhaal is dat als men beweert dat het broeikaseffect kan bestaan omdat de atmosfeer geen gesloten systeem is, in feite beweert dat alle moleculen in het gigantische volume van de atmosfeer zich gezamenlijk en zelfs continu in een onnatuurlijke toestand bevinden. Terwijl de wetenschap nog nimmer in welk miniem volume ook een dergelijke schending van de Tweede Hoofdwet heeft gezien. Theoretisch (kans) gezien is een schending in een klein volume gedurende een miniscule fractie van een seconde mogelijk, maar dan wel eenmalig in een tijdbestek langer dan het heelal bestaat.

  Ik kan een ieder aanbevelen om meer over het begrip Entropie ofwel Tweede Hoofdwet v.d. Thermodynamica te lezen. Ik heb slechts een klein gedeelte beschreven van de vele manieren waarop het zich doet gelden, daar het werkelijk alles om ons heen richting geeft zelfs Tijd. Als u de moeite neemt zich te verdiepen zal uw kijk op de wereld nooit meer hetzelfde zijn, maar ook een dieper inzicht geven in ons bestaan en alles om ons heen tot in het Universum en doet u kennis op waarmee u op voorhand wilde fysische speculaties als ongeldig ziet. Iemand kan een complexe theorie vol met wiskundige afleidingen opstellen die zeer plausibel lijkt, maar als de wet der wetten er in geschonden wordt kan het verhaal direct naar prullenbak, net zoals elke variant van een perpetuum mobile gedoemd is te falen. Niet alleen kan het nooit extra energie leveren, het zal zelfs niet in staat zijn om zijn eigen beweging in stand te houden.

  Een fantastisch boek over de wet is ‘Energie en Entropie” van P.W. Atkins.
  Pas op als u op internet zoekt. Ik heb veel sites gezien (vaak religieuze) die denken iets van Entropie te begrijpen, maar de plank volledig mis slaan door beperkte kennis en onjuiste conclusies. Dus ga op zoek naar de basiskennis.

 7. ik denk dat de discussie over Global warming oorzaak dus minder interessant is wel wat we gaan doen aan de feiten,de ijskappem smelten,gletsjes verdwijnen zee spiegel stijgt, dat soort zaken.
  Het kan mede aan de mens liggen, aan de zon, de weet ik wat,maar wat helpt dat ons verder als straks half NL onder water staat.
  (in Bangkok doen ze niets, pech gehad straks als het water 1.50 meter blijvend in heel de stad staat,dat is typisch Thai die maken zich pas druk ‘als het zo ver is’)

  Liberty 5-3000 [17] reageerde op deze reactie.

 8. @Anno Zijlstra [18]: Anno, doe ons allemaal een lol, en get a life! Je begint je tot trol te ontwikkelen, en je begon zo goed. Hoewel ik het regelmatig niet met je eens ben/was zijn dit soort reacties je eerder betoonde inzichten onwaardig (heb ik het even niet over je Obamamania).

 9. Ik ben(niet was) voor Obama omdat er geen keuze was.
  McCain/Palin was een soap koppel, een grap en werden voornamelijk gesteund door aan overgewicht lijdende hoofdzakelijk blanke liefhebbers van het restaurant MacDonald met een gemiddeld IQ dat zo laag is dat ik snap de de volgene aanvalop Iran zal moeten zijn, om dezelfde vage redenen waarom er een aanval op Vietnam/Laos en Irak moest komen .

 10. @ hr. Zijlstra.

  hr. Zijlstra,

  Afgelopen week sprak ik een vrouw wier kleinkinderen en kinderen allemaal studeerden en/of afgestudeerd waren. Allen hadden Alpha-opleidingen(sociale richting, advocatuur en theologie). Plotsklaps was daar een uitzondering binnen de familie; haar kleinzoon interesseerde zich nogal voor de Beta-richting en gaat binnenkort wis/natuurkunde studeren. De vrouw trof mij nogal door op te merken: WAT MOET JE NU EIGENLIJK MET EEN BETA OPLEIDING? Dit nu lijkt mij ook Uw probleem te zijn gezien Uw bagatelliserende reactie op de uitleg van de hoofdwetten van de thermodynamica.

 11. moet ik u feliciteren met de hele familie of zo ?-:)
  uitermate zielige reactie van iemand die de eerste generatie eindelijk eens iets ziet studeren, weet u wel dat het nu mode is om niets te studeren ?
  (of zo weinig mogelijk, kennis al spelenderwijs op te doen zonder gezeur van docenten etc., en dat naast een leuke hobby als zaken doen of vliegeren )

 12. @Anno Zijlstra [12]: Goed ik probeer het simpeler uit te leggen maar een samenvatting in een paar regels kan niet voldoen.
  U heeft neem ik aan gehoord van de wet van behoud van Energie (Dit is de Eerste Hoofdwet), deze zegt dat Energie niet zomaar kan ontstaan of verdwijnen, wel omgezet worden in diverse (warmte) vormen en in Arbeid.

  Deze wet verbied op zich warmte echter niet te stromen van lage naar hogere temperatuur mits alle warmte behouden blijft. We weten echter dat dit nooit plaats vind, elk voorwerp koelt spontaan af maar nooit zal iets spontaan opwarmen. Er is dus meer aan de hand.

  Waarom is die richting dan altijd van hoog naar laag?
  Het is de Tweede Hoofdwet (de Entropie) die het ons verteld, de diepere gelegen oorzaak; Energie, warmte (en materie) wil zich van nature altijd verspreiden en degenereren tot een lagere kwaliteit. Vaak wordt het onomkeerbare ‘wanorde’ genoemd. Bij elke omzetting van (warmte)Energie in Arbeid moet een gedeelte van de Energie als ‘afval’ afgestaan worden, m.a.w. het rendement kan nooit 100% zijn. Om terug te komen op de Stoommachine, om deze arbeid te laten leveren is er altijd een koelvat nodig waarin een gedeelte hoogwaardige Energie naar buiten toe verloren gaat en als laagwaardige Energie verdwijnt.

  De richting van hoog naar laag in het geval van verspreiding van materie zie je bijvoorbeeld in het volgende geval. Stel je hebt een cilinder met twee compartimenten gescheiden door een beweegbare klep, met de klep gesloten zit in de ene kamer een gas, in de ander heerst vacuum. Open de klep en het gas verpreid zich altijd gelijkmatig over de twee ruimtes totdat overal een gelijkmatige druk heerst. Dat er op enig moment daarna gasmoleculen zich ergens gaan ophopen zodat een plaatselijk een hogere druk ontstaat zal niet gebeuren.

  De broeikas hypothese zegt nu dat warmtestraling van het aardoppervlak omhoog straalt (dat kan dus alleen naar lagere temperatuur en is correct), en daarna middels Absorptie door CO2 moleculen gevolgd door Emissie door deze moleculen dan rondom warmte uitstraalt en dus ongeveer de helft weer naar het aardoppervlak terug stuurt.
  Dit betekent dat volgens de hypothese de helft van de warmte de weg terug volgt, en dat zou dan dus ten alle tijde van de lagere naar hogere temperatuur moeten plaats vinden en dit kan dus simpelweg nooit omdat dit verboden is. Ik zeg verboden omdat de Tweede Hoofdwet de dominante wet der wetten is waaran alle andere wetten en verschijnselen aan moeten voldoen.

  Er worden gecompliceerde absorptie en emissie modellen gehanteerd die het CO2 gedrag ‘verklaren’, maar hoe overtuigend dit voor velen ook is de Thermodynamica zegt simpelweg op voorhand dat het zijn warmte niet kan en mag uitstralen naar lagere temperatuur. Het is ook niet zo dat het CO2 molecuul de opgenomen energie alleen weer kwijt kan raken door emissie van straling, hij kan namelijk zijn hogere bewegings (kinetische) energie die hij door absorptie heeft gekregen door botsingen doorgeven aan zijn omringende moleculen in de lucht. En dit is nu juist precies wat de tweede hoofdwet voorschrijft; verspreiding van energie, dus kun je er van uit gaan dat dit laatste ook daadwerkelijk is wat er plaats vind.
  De alarmisten praten om dit te maskeren over re-emissie door CO2, een nooit eerder omschreven verschijnsel waarbij geen echte absorptie van straling plaats zou vinden maar een soort direct afstaan van de straling voordat het geabsorbeerd wordt en in feite dus reflectie door een gas. Een fysisch onmogelijk verschijnsel, de straling wordt gewoon geabsorbeerd (als dit niet zo was zou ook het absorptiespectrum van CO2 niet bestaan) , de hogere energie wordt in een fractie van een seconde door botsingen afgegeven en verspreid. Let wel, al na een enkele botsingen waardoor de energie iets af is genomen is er al geen emissie van straling meer mogelijk want zowel de Absorptie als de Emissie frequentie (Energie) liggen in een smal gebiedje.

  Daarnaast is de de broeikas hypothese ook een verboden perpetuum mobile van de tweede soort. Warmte gaat omhoog, komt weer terug naar beneden en warmt het aardoppervlak op tot hogere temperatuur dan het oorsponkelijk was toen diezelfde straling de eerste keer van het aardoppervlak vertrok? Op plaatjes van het IPCC stellen ze voor dat dit eindeloos door gaat en een hoeveelheid straling dus oneindig op en neer kan gaan, wie accepteert dergelijke nonsens. Het is letterlijk Energie creeren uit het niets.

  Dan wat betreft open en gesloten systemen. Om Entropie verandering van bijvoorbeeld water te meten gebruikt men een Entropiemeter waarbij water verwarmd wordt. De Entropiemeter meet Toegevoegde Warmte/Temperatuur, en om dit te doen moet je het geheel wel afsluiten van de omgeving (isoleren, want als er warmte ontsnapt klopt de meting natuurlijk niet) en dat noem je dus een gesloten systeem. Klimaatalarmisten die niets van Entropie snappen (klimatologen zijn niet voldoende op de hoogte met Entropie) trekken hieruit de conclusie dat de Tweede Hoofdwet alleen geldt in een gesloten systeem, hetgeen absolute onzin is en de onkunde van klimaatexperts bloot legt. De bewering is van hetzelfde gehalte als zeggen dat de wet van behoud van Energie niet meer klopt als je een open pan water op het vuur zet, maar alleen met afgesloten deksel. Ik heb er reeds op gewezen dat de wetten van de Thermodynamica vanaf de Oerknal in alle processen , ten alle tijde, op elke plaats en op elke schaal onvermijdelijk dwingend aanwezig is (tot in bijvoorbeeld extreme omgevingen als zwarte gaten).

Comments are closed.