jongeriusNog geen paar weken geleden was de voorzitter van de FNV Agnes Jongerius tegen de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar.

In een vraaggesprek met NU.nl schijnt haar vastberadenheid omgezet te zijn in draaikonterij.

Geen hypotheekrenteaftrek voor huizen boven de miljoen, meer ziektekostenpremie en belasting voor rijken en een flexibele AOW.

Vakbond FNV verwacht met deze maatregelen de partners in de Sociaal-Economische Raad (SER) aan haar kant te krijgen en een alternatief bezuinigingsplan te presenteren aan het kabinet.

Het kabinet wil vanwege de economische crisis, zeer tegen de zin van de FNV, 4 miljard bezuinigen door de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar.

Eind maart is afgesproken dat de SER tot een oktober de tijd krijgt een alternatief bezuinigingsplan te presenteren.

Rode draad in de voorstellen van de vakcentrale is dat “de sterkste schouders de zwaarste lasten” dragen.

Zo is de FNV voorstander van een flexibele AOW. Hierbij wordt aan de € 25.000,00 AOW die men in twee jaar krijgt uitgekeerd, niet getornd.

Mensen mogen eerder met pensioen, maar moeten dan genoegen nemen met een lager maandbedrag. Wie langer wil doorwerken dat 65, neemt zijn AOW mee en krijgt maandelijks een hoger bedrag als ze uiteindelijk wel met pensioen gaan.

“Op het moment dat mensen langer doorwerken, betalen ze ook langer belastingen en premies”, legt Jongerius uit.

Hoeveel deze maatregel oplevert, is nog niet bekend.

Een grote besparing denkt de FNV te kunnen binnenhalen door de hypotheekrenteaftrek boven de miljoen euro af te schaffen. Hiermee wordt 3.5 miljard euro bespaard.

“Dan heb je bijna net zo veel geld te pakken als twee jaar AOW voor de hele Nederlandse bevolking”, aldus Jongerius.

Daarnaast wil Jongerius een toptarief van 60 procent introduceren voor mensen met een inkomen van meer dan 250.000 euro per jaar. Dit zou 300 miljoen kunnen opleveren.

Bovendien moeten rijken een groter deel van hun inkomen betalen aan de zorg. Dit wordt op twee manieren mogelijk gemaakt, als het aan de FNV ligt.

“Hoe meer je verdient, hoe hoger de maandelijkse rekening aan de zorgverzekeraar.”

Jongerius: “daarnaast betalen we ook AWBZ- premie via het loon.”

“Ik vind het gek dat we die nu alleen via de eerste twee schijven van ons belastingstelsel betalen. Dus hoe hoger het inkomen, hoe relatief lager het deel dat je kwijt bent aan zorg.”

Deze beide maatregelen zouden 3.6 miljard opleveren.

De SER is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en onafhankelijke leden. De FNV is met acht leden de machtigste vakbond in de SER.

Tot zover de media.

Dit voorstel rammelt aan alle kanten en is een duidelijk voorbeeld van discriminatie op inkomen, onder de mom van “de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen” wat natuurlijk niet vreemd is voor een lid van de partij van de afgunst.

In dit voorstel staat een paar duidelijke tegenstrijdigheden, namelijk het vasthouden aan een vast bedrag voor een tweejaarlijkse AOW uitkering om daarna aan te geven dat mensen eerder met pensioen mogen maar dan genoegen moeten nemen met een lager maandbedrag.

Het is of het een of het ander, maar kan niet beide zijn omdat men voor het 65e jaar geen recht heeft op een AOW uitkering. Dus in feite stemt zij in met de verhoging naar een AOW-leeftijd van 67 jaar.

Ook haar opmerking dat mensen die langer doorwerken ook langer belastingen en premies betalen is niet geheel juist. Volgens mij maakt het belastingstelsel voor 65 jaar en ouder geen onderscheid tussen inkomen verkregen uit AOW of “normale” werkzaamheden. Dus iedereen die 65 jaar of ouder is betaald belasting over het gehele inkomen volgens de geldende belastingschijf. En die is lager omdat de premie AOW niet betaald hoeft te worden.

Ook 65 plussers die niet langer doorwerken, maar naast de AOW ook nog een andere pensioenuitkering hebben betalen dus meer belasting. Dus wat zij ophangt is niet compleet juist.

En dan de discriminatie op inkomen.

Waarom de hypotheekrente niet helemaal afschaffen? (Opbrengst 14 miljard euro.)

Waarom alleen voor huizen boven de miljoen? Ligt haar huis beneden deze grens?

Waarom een extra toptarief voor mensen met een inkomen van meer dan 250.000 euro per jaar? Ligt haar inkomen net beneden deze grens?

Waarom wil ze dat mensen voor dezelfde diensten meer gaan betalen dan nu het geval is?

Moeten deze mensen ook bij de bakker, slager of andere diensten meer gaan betalen omdat ze een hoger inkomen hebben?

En waarom zouden deze “rijken”, in haar ogen dus mensen die meer dan € 250.000,00 per jaar verdienen een hogere AWBZ- premie moeten gaan betalen, dan de premie die over de eerste twee belastingschijven wordt berekend.

Ongemerkt of opzettelijk creëert ze een andere groep “rijken” door de AWBZ-premie ook over de twee volgende belastingschijven in te willen voeren. De derde schijf begint bij een inkomen van 31.589 euro en de vierde schijf bij een inkomen van 53.860 euro. Dus opeens heeft zij nieuwe “rijken” gecreëerd met een jaarinkomen van plusminus 32.000 euro.

De bonden hebben altijd de indruk gewekt dat zij er voor de werknemers zijn.

Hieruit blijkt het tegendeel.

Dit is politiek bedrijven en ik kan me niet herinneren dat de FNV op het stembiljet stond.

7 REACTIES

 1. In een voor de Linkse Kerk ideale wereld, betalen grootverdieners voor alles meer. Dus als iemand 10x modaal verdient, dan kost alles (inclusief pakken melk) ook 10x zoveel. Zo kunnen in hun ogen er nog steeds veelverdieners zijn, maar ze hebben dan precies dezelde koopkracht. Communisme dus.

 2. Om een voorbeeld te noemen: mijn vader verdiende bruto aanzienlijk meer dan de buurman. Echter, omdat ELKE instantie naar het bruto salaris kijkt, moest mijn vader voor alles de hoofdprijs betalen, en kreeg hij veel minder voordeeltjes. Uiteindelijk verdiende hij netto minder dan de buurman! Zo gaat dat in Nederland…..

 3. Jaja Agnes Jongerius kan vast en zeker 3.6 miljard € van de 100.000 € + klasse afpakken zonder dat er ook maar 1 consequentie aan verbonden is. Productieve mensen kunnen immers niet reizen / verhuizen of hun geld verstoppen…

  En de generatie baby boomers maar denken dat hun loon en arbeidsvoorwaarden nooit verbetert waren zonder vakbonden… Van welk lijk menen ze hun aow te gaan trekken?

 4. Zover ik weet rekenen de meeste mensen (alle realisten wisten beter) op AOW op 65jarige leeftijd, dat gaat dus niet door en over een goede 10 jaar zal dat wel 70 zijn of de helft minder want op is op, jammer.
  Nu was ik altijd al tegen de AOW,kinderbijslag en de doorbetaalde vakantie omdat het zaken zijn die je zelf moet regelen, niet de staat of de vakbonden.
  Hetwordt dus gewoon minder voor werknemers, maar omdat ze dachten dat ze wat kregen hebben ze er niet voor gespaard, wel te veel betaald, hoge lasten etc. gehad, dus zijn ze bedrogen.
  Ik wist het, en zei het en nu komt dat dus uit.
  Had maar geluisterd 10 jaar geleden, de ministers en vakbonds chefz hebben hun spaarpotjes wel mooi op orde .
  Maar op wie moet ik dan stemmen in 2011 ?(kan de vraag zijn)
  Niet stemmen, voor jezelf zorgen, den Haag niet geloven, want wie er ook zit , niemand doet iets aan de AOW natuurlijk.
  Ik ben wel blij dat het nu eindelijk allemaal eens uit komt, dat werd tijd.

 5. De AOW is sowieso je reinste oplichting.

  Als ik bij een bank spaar voor mijn oudedagsvoorziening, en die bank wil mij mijn geld niet, of later, geven als ik stop met werken, dan daag ik die bank voor het gerecht.

  Maar omdat onze overheid de wetten maakt mogen ze je geld wel stelen, en niet, of later, teruggeven.

  En dat onder het mom van ´bescherming´ van de oude dag.

  Zum kotzen.

Comments are closed.