Person_HolzerErikaDe grote toename van de verkoop van het boek “Atlas Shrugged*) van Ayn Rand is daar een duidelijke aanwijzing voor.  

Al maandenlang stijgt de verkoop van deze roman die een degelijke filosofische verdediging en promotie is van het individualisme en het recht van IEDER mens op zijn eigen leven. Een boek dat aantoont dat erkenning van dat recht niet alleen de hoogste welvaart voor iedereen oplevert, maar vooral ook dat het de enige juiste morele filosofie voor een beschaafde samenleving is.
 
Erika Holzer**) stuurde ons haar artikel “Fiction: A Powerful Weapon in the Battle of Ideas”.   
Daarin citeert ze naast haar eigen ervaring vooral ook wat Ayn Rand over deze materie gezegd heeft.

Ayn Rand: “Lezen van non-fictie is vooral een intellectuele bezigheid, terwijl bij fictie de persoonlijke beleving een grote rol speelt. Het is het verschil tussen het lezen van een technisch handboek over vliegen en het ondervinden van het actuele gevoel als je zelf vliegt. Dit laatste “gebeurt” met jezelf.”
Waardoor het uiteraard een grote impact kan hebben. 

De parallel tussen de gebeurtenissen in Atlas Shrugged en al datgene wat op dit ogenblik in onze politieke, fascistische collectivistische wereld aan het gebeuren is, is zo sprekend dat het boek, (met zijn verklaringen waarom het zo gebeurt) op bijna iedereen een blijvende indruk maakt.

Zelfs je leven kan er door veranderen ten goede! Het is ongetwijfeld het belangrijkste boek dat ik ooit gelezen heb, en dat ik niet graag gemist zou hebben.
______________________________________  

*) Zowel: “Atlas Shrugged” als de Nederlandse vertaling ervan: “Atlas in Staking” zijn in Nederland en België in elke goede boekhandel te koop of te bestellen.
Ook mogelijk via www.johannes-multimedia.nl (BTW, deze week leverden zij bij ons een bestelling binnen 24 uur af)

 **) Erika Holzer was samen met haar man Hank de advocaat en juridisch adviseur van Ayn Rand. Ons contact heeft een aantal jaren op een laag pitje gestaan maar is de laatste tijd weer veel frequenter en zij stuurt regelmatig publicaties van zichzelf of haar man die vaak geschikt zijn om te bewerken en te linken naar de Vrijspreker.

20 REACTIES

 1. Het boek van Ayn Rand onlangs gelezen.Ik vroeg mij af of de links intellectuele,zoals ze zichzelf waarschijnlijk zien,dit boek ooit gelezen hebben.Het boek geeft een geweldig inzicht in de absurditeit van de huidige politieke toestanden.

  Hub Jongen [4] reageerde op deze reactie.

 2. Slecht geschreven meuk en slechte filosofie. In economische uitwerking niet origineel. Cartoon over Randianen (De mouse-over is in het bijzonder interessant):
  http://xkcd.com/610/

 3. @Polity [2]:
  Los van de grote moeilijkheid om dit boek te verfilmen blijkt het ook erg moeilijk om voldoende financiering er voor te vinden.
  Nog eens proberen uit te zoeken hoe nu de toestand is.

 4. @Hub Jongen [4]: Louter door internationale contacten weet ik van Ayn Rand. In de Europese academia komt ze bijna niet voor – waarschijnlijk niet uit angst. Er zijn veel betere denkers die het linkse gedachtegoed doorbreken. Friedrich Nietzsche, bijvoorbeeld, alsmede veel economische, libertaire denkers (maar dat hoef ik hier toch niet te beweren?).

  Ik vind het altijd zo jammer dat toch veel libertarische websites met Ayn Rand flirten, wat toch altijd een ‘might makes right’ type bleef.

  Hub Jongen [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Hyperboreaan [6]:
  “Louter door internationale contacten weet ik van Ayn Rand”
  Dat lijkt mij nogal zwak om daar een oordeel op te vellen.
  Ik zou zeggen, onderzoek het zelf.

  “….Ayn Rand flirten, wat toch altijd een ‘might makes right’ type bleef.”
  Zou je iets beter willen/kunnen bewijzen?
  Dit is volkomen nieuw voor mij , en misschien kan ik er wat van leren.
  Ik heb zowat alles van Ayn Rand gelezen, maar dit heb ik nergens ontdekt, wel het tegendeel.

 6. http://www.youtube.com/watch?v=6N4KbLbGYgk

  Dit is wat ik ‘might is right’ zou noemen.. Dat wilt zeggen, imperialisme:
  “They have no right to their soil, if they do nothing with it.”

  Hoewel ik bereid ben om hier een discussie over te voeren hoop ik dat u niet van mij verwacht hier een dissertatie te maken over Ayn Rand.. Ik beschouw haar als een tamelijk oninteressant figuur.

  Voor de duidelijkheid, hoewel ik geen politiek bedrijf of ambities heb, val ik wel degelijk in het libertarische spectrum. Ik been geen linkse intellectueel die zich aangevallen voelt door Ayn Rand. Sterker nog, ik beschouw haar als het mankebeentje van een sterke ideologische basis van het ‘libertarische’ gedachtegoed. Hoewel ik niet geloof dat Rand zelf erg blij was met libertariers. Maar dat is mijn geheugen, en dat doet het wel vaker slecht.

  Hub Jongen [9] reageerde op deze reactie.

 7. @Hyperboreaan [8]:
  Dank je voor filmpje dat overigens vooral over religie gaat.
  Het begin gaat over het recht op het bezit van olie in Saoudie Arabië.

  Maar als je er geen zin in hebt, hoef je er natuurlijk niet over te discussieren

  Die discussie kun je terugvoeren naar het begrip “eigendom”. Op zich niet moeilijk, totdat je komt aan “land” of “vondsten als bodemschatten en bvb ruimtelichamen”. Van wie zijn die?
  Rand verdedigt dat die zijn van de “vinder” of degene die ze te voorschijn haalt door kennis en energie.
  En in het voorbeeld is de discussie van wie de olie is die waardeloos in de grond zat en die door iemand bruikbaar wordt gemaakt, met een contract met de bewoners, de rechtmatige eigenaar is.
  Kun je over twisten.
  Maar als je ja zegt, dan is het onrechtmatig dat de een of andere sjeik het contract breekt en onteigent.
  Net zo als het immoreel is om hier de grond van ieman te onteigenen.

 8. Stel: Ik heb olie in mijn tuin, maar heb er geen weet van. Mag u deze, u weet er wel van, zonder mijn permissie eruit halen? Als u geen gebruik maakt van uw tweede nier, en ik kan hem uit uw lichaam halen, mag ik hem dan uit uw lichaam halen – zonder permissie? Heb ik daar dan recht toe?

  Dit noem ik juist de KERN van ‘might is right’, de macht om iets te kunnen nemen of doen geeft mij het recht het te doen.
  Ik zou zeggen dat lichaam en grond van rechtspersonen zijn en dat louter in vreedzame onderhandeling rechten tot exploitatie kunnen komen.

  Natuurlijk kan men erover twisten, maar dat maakt de grondbeginselen waaruit deze twist onstaat niet minder. Mijn inziens is het grondbeginsel in deze aan de kant van Rand, ‘might is right’. Namelijk, wij hebben de techologie om de olie eruit te halen, dus is de olie van ons.
  Als het werkelijk gaat om het letterlijke contract, dan denk ik dat het toen al duidelijk was dat dat oneerlijk was jegens de Arabieren.

  Hub Jongen [11] reageerde op deze reactie.

 9. @Hyperboreaan [10]:

  Ik denk dat wij hetzelfde denken. Alleen gaan we uit van een ander begincontract: wie is de eigenaar? Hoe was precies de afspraak?

  Ik ga er wel van uit dat er een afspraak was van de oliemaatschappij met de betreffende Arabieren. En dan begrijp ik niet:
  “Als het werkelijk gaat om het letterlijke contract, dan denk ik dat het toen al duidelijk was dat dat oneerlijk was jegens de Arabieren.”

  Ik denk het tegendeel en dat de Arabieren hun geweld ingeschakeld hebben om de zaak te onteigenen. ZIJ gebruikten “might is right”.

 10. De handelingen van de Arabieren zijn irrelevant. Of zij nou een doctrine hebben van might is right of niet is onbelangrijk voor de beschouwing of 1, Ayn Rand deze voorstelt en 2, of deze in het libertarische spectrum valt.

  De kwestie van eigenaarsrecht is gerelateerd aan dit onderwerp. Als we zeggen “Wij hebben het recht om de olie te exploiteren omdat wij sterker zijn dan zij”, dan is dit might is right. Nee, dat zijn niet de exacte woorden van Rand, maar de vraag is of het daar op neer komt.
  Ik denk niet dat “ik heb recht op x, omdat persoon y geen gebruik maakt van x” vol te houden is. Bijvoorbeeld, de nier-analogie, maar ook omdat het een hellend vlak is: waarom niet “ik heb recht op x omdat persoon y geen *optimaal* gebruik maakt van x”? Vervolgens ligt alles in het recht zolang het toegeëigend kan worden..

  Hub Jongen [13] reageerde op deze reactie.

 11. @Hyperboreaan [12]:

  De nier-analogie is volgens mij compleet irrelevant.
  Hier is volledig duidelijk dat jij de eigenaar van jouw nieren bent.

  Bij het olieverhaal kun je uitdiepen:
  1.wie is de eigenaar van de olie in de grond.
  2.als iemand (genie) die uit de grond haalt,
  A)dan had hij een duidelijk contract met de eigenaar nodig als die aan te wijzen is.
  B) Als die niet aan te tonen is, of niet bestaat, dan is het “homesteading” dus eigendom van de “olie-er uit-haler”

  Bij het olieverhaal waren er kennelijk contracten/ afspraken, maar de sjeiks hebben de zaak toch onteigend.

  Daarna komt een andere vraag: 3) mag een eigenaar geweld gebruiken om zijn eigendom terug te pakken?
  BTW,mijn antwoord is JA.

 12. Uw vraag drie is interessant en raakt het vraagstuk van de monopolie op geweld van de staat en het doel daarvan. Als het werkelijke doel is de in veiligheid stelling van de burger en zijn eigendom, dan is er duidelijk geen bezwaar te bedenken tegen zulk een bescherming.

  De vraag is, wanneer een afspraak eenzijdig wordt geannuleerd, heeft u dan nog steeds het recht om onder te termen van die afspraak door te gaan? Wanneer de sjeiks de afspraak met Westerse bedrijven opzeggen, mogen deze Westerse bedrijven dan gewoon door blijven boren?
  Als Ja – Rand – dan zou ik zeggen dat de werkelijke afspraak nooit waardevol was en meer een beleefdheid was tegenover de ‘eigenaar’ – die geen eigenlijke eigenaar is: hij heeft immers geen rechten. Het recht behoort dan aan degene die sterk genoeg is om zijn wil tot olie door te zetten.
  Als Nee – dan heeft de afspraak waarde, en de afspraak is dan afhankelijk van de beste interesse van beide partijen. Als een partij niet langer interesse heeft in de afspraak, is het dan niet zijn goed recht deze op te zeggen? Wordt anders niet zijn autonomie over zijn eigendom gemolesteerd?

  Hub Jongen [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Hyperboreaan [14]:
  Goede en interessante redenering om op door te gaan.
  Maar dan graag “first things first”
  Dus graag eerst vraag 1) Wie is/was de eigenaar van de olie die al duizenden jaren in de grond zat. (detail: waarvan de bewoners niet eens het bestaan wisten)

 14. Grondgebied is een historisch eigendom en vertegenwoordigt over het algemeen altijd bepaalde grondstoffen. Eigendom van een grondgebied betekent mijn inziens ook eigendom over deze grondstoffen. Ik kan me niet voorstellen wat eigendom over een grondgebied betekent wanneer de grondstoffen niet aan de eigenaar toe behoren.
  Hieruit volgt natuurlijk dat de rechtmatige eigenaren, de Saudi overheid, de eigenaar zijn van de olie en andere grondstoffen. Immers, de Amerikaanse overheid – en naar ik weet elke andere overheid – erkent de Saudi staat. In een democratie zou dit betekenen dat het land uiteindelijk in de handen is van het volk, een communistisch (hehe) bezit van al het land door vertegenwoordiging. Dat om te voorkomen dat de overheid een rechtspersoon wordt, wat neem ik aan goed te begrijpen is. In het Saudi geval is het de familie, dunkt me, van wie het land – en dus de grondstoffen is.

  Ik begrijp niet waarom dat het onze olie is, simpelweg omdat de Saudis er niets mee deden.

  Hub Jongen [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Hyperboreaan [16]:
  “Eigendom van een grondgebied betekent mijn inziens ook eigendom over deze grondstoffen”
  Akkoord.

  “Hieruit volgt natuurlijk dat de rechtmatige eigenaren, de Saudi overheid, de eigenaar zijn van de olie en andere grondstoffen”

  Hoe maak je nu de sprong naar die “Saoudi overheid”?
  Is niet de eigenaar de Arabier die er op woont en het van zijn vader heeft gekregen? Geerfd of wat dan ook?

  Of is de Nederlandse overheid ook eigenaar van mijn tuin?

  Blijft de basis van ons onderzoek wie de eigenaar was, en wat die met de oliemaatschappij heeft afgesproken.

 16. Praktisch bezwaar.. Als u nu olie in uw tuin aantreft kan ik u garanderen dat u die niet mag winnen. Die behoort toe aan de overheid, dus we kunnen wel mooi gaan zeggen dat de Saudis geen rechtstaat zijn en daarom alle grondstoffen toe behoren aan de staat maar feitelijk is hetzelfde in Nederland aan de hand.

  Mijn inziens is het karakter van de afspraak oninteressant. De Saudische regering nationaliseerde de olie-bedrijven en daarop reageerde Rand dat ze dat niet mochten en dat het onze olie is. Uiterst dubieus, m.i.

  Hub Jongen [19] reageerde op deze reactie.

 17. @Hyperboreaan [18]:
  “Als de “maffia” zegt dat ik dat niet mag, wil dat nog niet zeggen dat zij een moreel recht op mijn olie heeft!

  ” Uiterst dubieus, m.i.”
  Dat snap ik niet.
  ALS er een contract was, was het niet het eigendom van de sjeik, en was het nationaliseren gewoon diefstal, of roof.

  Ik zie dat niet zo moeilijk.
  Als je je eigen rechten niet kunt verdedigen, wil dat niet zeggen dat je morele rechten er niet zijn.

Comments are closed.