person_baalenhans-cartIs de kop van een artikel dat Hans van Baalen, delegatieleider van de VVD op 18 juli in het FD schreef.

Komt van Baalen uit de kast dacht ik nog? Nou niet helemaal, maar ik citeer toch even wat kreten van hem, om aan te geven dat zelfs een fervent voorstander van de EU grondwet verkiezing (u weet wel waarbij hij glansrijk de weddenschap met Hub Jongen verloor en toen niet thuis was, net als dat hij dat ook niet was bij het democratisch opvolgen van de nee-stemmers).

 

Citaten

Het Euro Parlement (EP) is en blijft een nuttig controle-orgaan met ambtelijke trekken, vergelijkbaar met provinciale staten. Hoor je het eens van een insider.

Het verdrag van Lissabon geeft terecht aan dat nationale parlementen de basis blijven voor de democratie op Europees niveau, hetgeen voor de VVD uitgangspunt is voor verdere Europese integratie; Leg dat de nee stemmers van het verdrag eens uit. En ook graag aan al die Nederlandse ambtenaren die nog beter dan de geest, de wetjes en regels als beste van de klas uitvoeren.

Hoewel het EP niet bevoegd is het verdrag (van Lissabon) te wijzigen, zou zij zich daar wel voor moeten inzetten, Jawel, het EP is een tandeloze slak.

Het EP moet radicaal reorganiseren op de financiën van het parlement: dubbele pensioenen, oneigenlijk gebruik van reis- en verblijfkosten en presentiegelden. Hear hear.

Inzetten voor één vergaderlocatie, dat vindt ook een meerderheid van de EP leden. Waarom gebeurt het dan niet? Geeft dat dan niet overduidelijk aan dat het EP niets kan en mag?

Elk parlement heeft oorspronkelijk als doel de macht van de koning te beperken en diens spilzucht te beteugelen. Nationale parlementen en het EP hebben met deze traditie gebroken. Parlementen willen dat de overheid meer doet, meer regels maakt, meer belastingen heft, meer subsidies verstrekt. Het EP moet radicaal een andere koers inzetten. Dat betekent… ongeveer 15.000 Europese regels schrappen. En… Het EP moet wetgevingsvoorstellen kritisch beoordelen met als enige invalshoek: kan het doel, indien gewenst, bereikt worden zonder deze nieuwe regels. Het gaat om grote politieke uitgangspunten en niet om de technische details.

Tsja deels goede opmerkingen, maar meneer van Baalen, waarom gebeurt er dan steeds het tegenovergestelde? Wij wachten op antwoord.

15 REACTIES

 1. Van Baalen is gewoon een VVD-apparatsjik, niets meer en niets minder. Het is derhalve niet verwonderlijk dat deze pseudo-liberale en uiterst corporatistische partij maar op 12 zeteltjes staat. Zoals een schrijver al opmerkte, hij zit nu met D’66 in een fractie. D’66, een soort PvdA-light. Wat moeten we nu van deze lieden verwachten, niets toch??!!

  Andre [4] reageerde op deze reactie.

 2. 15.000 regels schrappen?

  Voorlopig komen er alleen maar nieuwe regels bij, zoals voor bakkers dat ze elk gebakje of broodje per gewicht moeten verkopen

 3. @Andre [11]:
  ik verwacht dat ze om mee te mogen regeren net zoals bij de EU kwestie water in de wijn gaan doen en het een soort VVD2 wordt met wat meer gemopper op de Islam voor de buhne dan

 4. Europa bestaat al vele eeuwen en is altijd al van de lidstaten geweest.
  Het gaat dus niet om Europa maar om de ontbrekende publieke ruimtes binnen het bijkantoor van de multinationals wat Brussel heet. Wij hebben bij de kompanen van Hans van Baalen/VVD dan ook het gedachtengoed van Pim Fortuyn opnieuw op de agenda geplaatst.
  ‘Laat ons waken voor de vrijheid van het spreken in de publieke ruimte’ (Pim Fortuyn)

  De gemeente Rotterdam moet niet alleen de spullen terugkopen van de heer Fortuyn voor de stad Rotterdam maar is na voortschrijdend inzicht vooral verplicht de kern van het gedachtengoed van Pim Fortuyn, voor alle Nederlanders, in de openbaarheid te brengen. Kort samengevat: Fortuyn stond geheel in dienst voor de vrijheid van het spreken in de publieke ruimte.
  De spreuk ‘Laat ons waken over de vrijheid van het spreken’ komt niet van Fortuyn. Het is een devies van de Pim Fortuyn Foundation, zoals de heer Albert de Booij in het voorwoord van het boek ‘A hell of a job’, de verzamelde columns van Fortuyn, schrijft. In deze stichting is de heer Albert de Booij, volgens hun website, lid van de Raad van Toezicht. http://www.pimfortuynfoundation.nl/ De Booij zegt van zichzelf dat hij altijd getracht heeft Fortuyn te beschermen tegen vileine vooroordelen, wat volgens hem het moeilijkste te bestrijden is.
  Enigszins merkwaardig want Albert de Booij staat bekend als communicatiedeskundige en is oprichter van Speakers Academy.
  Een ieder die bereid is om het boek ‘A hell of a job’ enkele minuten door te bladeren kan niet anders concluderen dan dat Fortuyn uitsluitend gestreden heeft voor de vrijheid van het spreken in de publieke ruimte. Hiervoor heeft hij uiteindelijk zijn leven gelaten. Dus a.u.b. niet verwarren met de openbare ruimte waar je tegenwoordig van alles mag zeggen wetende dat mensen zich daar niet kunnen verdedigen. Met het huidige devies doen we Fortuyn niet alleen te kort maar het rechtvaardigheidsgevoel van Fortuyn zou dit ook nooit hebben geduld.
  Het roer moet om!
  Ik heb de heer de Booij dan ook gevraagd aan het devies toe te voegen ‘in de publieke ruimte’ Het devies gaat er dan zo uit zien: ‘Laat ons waken voor de vrijheid van het spreken in de publieke ruimte’.
  Voor een ieder die geïnteresseerd is kan een afschrift van mijn onderbouwd verzoek opvragen. Ik heb ook de voorzitter van de Tweede Kamer c.s hierover geïnformeerd. Ook hen heb ik een aangepast verzoek hiertoe gedaan. Zolang de vrijheid van het spreken in de publieke ruimtes van de instituties niet wordt hersteld kunnen we alle waarden en normen waar wij mee zijn opgegroeid wel vergeten. Alle bestuurlijke activiteiten van Kamerleden tot raadsleden in de gemeente en Brussel staan dan gelijk aan het water naar de zee dragen. Ter herinnering: ook in de Weimarrepubliek, in de jaren ’30, van de vorige eeuw, werd de vrijheid van het spreken in de publieke ruimte steeds minder totdat Hitler de totale macht had. In een bescheide poging om een herhaling hiervan te voorkomen heb ik een briefje gestuurd aan het Vaticaan, Paus Benedikt XVI, die in de Suddeutsche Zeitung liet weten dat er een nieuwe wereldorde moet komen, zonder dit in de publiek christelijke ruimte te bespreken. Dat kan dus niet! Zie: http://www.burgersinactie.nl/090716%20pausc.pdf
  Citaat: ‘Man muss das unrecht auch mit schwachen mitteln bekämpfen’ Bertols Brecht

  Vriendelijke groet. Uw dienaar om het algemeen belang te dienen.

  Robert A. Verlinden

  Verlinden zal bij leven en welzijn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen 2010 kandidaat staan op een zogeheten blancolijst. Guusje Ter Horst heeft hem schriftelijk laten weten dat dit nog steeds kan, zolang de Grondwet nog niet is gewijzigd. Zie het artikel van Marlies van Leeuwen in het Algemeen Dagblad van 21 januari 2009
  http://www.burgersinactie.nl/lijst14geldterug057.pdf

Comments are closed.